Těhotenský tělocvik a profylaktická příprava před porodem

Konzultace, poučení a vysvětlení základních opatření porodní asistentkou, event. doporučení předporodních kurzů vedených certifikovanými porodními asistentkami aj.

Těhotenský tělocvik

se zaměřuje na prevenci bolestí zad, na nácvik správného držení těla, mírné posilování břišních svalů, posilování i uvolňování svalů dna pánevního, uvolnění kyčelních kloubů, na prevenci hemoroidů, otoků, křečových žil a na správný nácvik dýchání při porodu.

Ideální je, když je prováděn pod dozorem certifikovaných odborníků (zpravidla porodních asistentek, ev. fyzioterapeutů či rehabilitačních pracovníků k tomu vyškolených).

V některých případech je v rámci těchto kurzů ještě prováděna edukace pomocí odborných přednášek jak pracovníky, kteří kurzy vedou, tak případně např. lékaři -porodníky aj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *