Antikoncepce

Antikoncepce je souhrnný název pro různorodé metody, které zabraňují otěhotnění, a některé z nich i v přenosu pohlavních chorob.

Spolehlivost antikoncepce

Všechny antikoncepční metody v sobě nesou určité riziko selhání. Spolehlivost se zpravidla udává tzv. Pearl indexem.

Pearl index je výraz pro těhotenské číslo. Je to jeden ze způsobů matematického vyjádření spolehlivosti antikoncepce. Určuje pravděpodobnost toho, kolik žen ze 100 v průběhu jednoho roku při používání dané antikoncepční metody otěhotní. Čím nižší je hodnota indexu, tím je metoda spolehlivější. Tak např: U ženy, jež neužívá žádnou antikoncepci a snaží se otěhotnět, bude Pearl index 80–85. To znamená, že po jednom roce snažení pravděpodobně otěhotní 80–85 žen ze sta. Při užívání antikoncepce se toto číslo, a to podle spolehlivosti metody, pohybuje zpravidla od 0,1 (otěhotní 1 žena z 1 tisíce/rok) do 20 (otěhotní 200 žen z 1 tisíce/rok).

Základní metody antikoncepce

 1. Přirozené – nejlevnější, nevyžadují žádné pomůcky, ovšem nejméně spolehlivé (přerušovaná soulož, metoda plodných a neplodných dnů).
 2. Bariérové – mechanicky zabraňují splynutí vajíčka a spermie (kondom, pesar, ženský kondom).
 3. Chemické – využívají látky, které při kontaktu ničí spermie nebo omezují jejich pohyblivost (spermicidy ve formě vaginálních čípků nebo gelu).
 4. Hormonální – umělé hormony zabraňují dozrávání a uvolňování vajíčka (ovulaci) a ztěžují pronikání spermií do dělohy; patří mezi nejspolehlivější (kombinovaná pilulka, minipilulka, nitroděložní hormonální systém, náplast, injekce, podkožní tyčinka, vaginální kroužek).
 5. Nitroděložní tělísko – působí mechanicky, chemicky a aktivací obranných mechanismů proti uhnízdění vajíčka.
 6. Sterilizace – chirurgický zákrok, při němž dojde k přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže.

Ceny antikoncepce

Ceny jednotlivých antikoncepcí se pohybují v řádech stovek, ale i tisíců korun.

 • Kombinovaná pilulka: 350–1000 Kč na 3 měsíce.
 • Minipilulka: cca 600 Kč na 3 měsíce.
 • Nitroděložní hormonální systém: cca 5000–7000 Kč na 5 let (nutno navíc započítávat poplatek u lékaře spojený se zavedením aj.).
 • Antikoncepce v náplasti: cca 1000 Kč na 3 měsíce.
 • Injekční antikoncepce: cca 350 Kč na 3 měsíce.
 • Podkožní tyčinka: cca 5500 Kč na 3 roky (t. č. není v ČR běžně dostupná)
 • Vaginální kroužek: 300–400 Kč na 1 měsíc.
 • Mužský kondom: 30–100 Kč za balení (zpravidla 3 ks), určen k jednorázovému použití
 • Spermicidy: cca 25 Kč za balení.
 • Nitroděložní tělísko: 700–5000 Kč na 5 let (záleží na typu tělíska a jeho složení).
 • Sterilizace: prozatím hrazena veřejným zdravotním pojištěním v části zdravotních zařízení a je celoživotní.

Antikoncepční pilulka

Hormonální antikoncepční pilulka je jednou z nejčastějších antikoncepčních metod a v dnešní době ji užívá přibližně 100 miliónů žen. Po spolknutí pilulky se do těla dostávají hormony, které vyvolají stav podobný těhotenství, a tím pádem nedochází k ovulaci. Vajíčko se tedy z vaječníku neuvolní a spermie nemají co oplodnit. Pilulka tímto způsobem „ošidí“ i děložní sliznici, která normálně vyzrává a po přerušení užívání tabletek se odlučuje v podobě menstruačního krvácení. Vlastní krvácení v tomto případě vypadá úplně stejně, je snad jenom o něco slabší a někdy trvá kratší dobu.

Jak se pilulky užívají
 • schéma 21/7
  Naprostá většina tablet se užívá jednou za 24 hodin po dobu tří týdnů, pak následuje v užívání sedmidenní přestávka, během které se většinou dostaví menstruační krvácení.
 • schéma 22/6
  Systém užívání 22 tablet + 6denní pauza. Oproti předchozímu se mění pouze to, že žena končí i začíná užívat pilulky ve stejný den v týdnu.
 • schéma 28/0
  U schématu 28 tablet žena nic nevynechává a pokračuje bez přestávky hned balením dalším. Princip je ale pořád stejný.

Žena je před otěhotněním dokonale chráněna nepřetržitě, i během sedmidenní přestávky v užívání!

Typy tablet

Účinné hormonální tablety jsou buď všechny stejné, nebo se množství hormonů v jednotlivých pilulkách v průběhu cyklu mění. Rozeznáváme proto přípravky jednofázové, dvoufázové, třífázové nebo s tzv. dynamickým dávkovacím režimem. Je-li pilulek jenom 21 a jsou-li všechny stejné barvy, jedná se o pilulky jednofázové. Pokud však blistr s pilulkami vypadá odlišně, či dokonce obsahuje více barev, jedná se o vícefázové pilulky.

Obsah hormonů v antikoncepční pilulce
 • Estrogen – nahrazuje přirozený estrogen produkovaný ženským tělem
 • Gestagen – nahrazuje přirozený progesteron

Podávání obou hormonů v podobě antikoncepčních pilulek blokuje tvorbu vlastních ženských pohlavních hormonů v těle ženy, dává tedy tělu ženy jakýsi „jízdní řád“ i s efektem, kterého chceme dosáhnout (antikoncepční ochrana, pravidelnost menstruačního cyklu aj.).

Výhody antikoncepční pilulky
 • Zabraňuje v otěhotnění
 • Chrání před mimoděložním těhotenstvím (Ze 100 000 plodných žen žijících nechráněným pohlavním stykem jich je mimoděložním těhotenstvím postiženo ročně téměř 300. Ze 100 000 uživatelek hormonální antikoncepce je zaznamenáno mimoděložní těhotenství u pouze u jedné jediné pacientky)
 • U žen s výskytem rakoviny těla děložního a rakoviny vaječníků v rodině užívání hormonální antikoncepce výrazně snižuje výskyt těchto onemocnění v budoucnosti (o 40 až 60 %)
 • Zčásti chrání proti pánevním zánětům a tím i před případnou neplodností způsobenou následkem infekce
 • Její pravidelné užívání znatelně snižuje riziko zánětu vaječníků a vejcovodů
 • Snižuje intenzitu menstruačního krvácení
 • Upravuje ženě menstruační cyklus a dělá jej naprosto pravidelným
 • Pozitivně ovlivňuje revmatické onemocnění kloubů, onemocnění štítné žlázy, žaludeční vředy, dokonce působí na široké spektrum alergií
 • Má blahodárný účinek na pleť a výrazně zmírňuje výskyt akné
 • Zlepšuje kvalitu vlasů
 • Reguluje ochlupení
Mobilní aplikace pro připomenutí užívání antikoncepčních pilulek

Je určena pro uživatelky antikoncepce a nabízí výběr různých druhů antikoncepce. Umožňuje připomínku pro vyzvednutí receptů, obsahuje osobní záznamový kalendář a uchovává kontaktní údaje na lékaře.
Aplikace Z-pilulka

Nevýhody antikoncepční pilulky

I když antikoncepční hormonální pilulky udělaly velký pokrok, dodnes existují skupiny žen, pro které je forma takovéto antikoncepce nevhodná.

 1. První skupina žen nesmí hormonální antikoncepci brát vůbec. Její užívání by mohlo vést ke vzniku onemocnění nebo k jeho závažnému zhoršení. Zde řadíme například již prodělanou trombózu, cévní mozkovou příhodu nebo ischemickou chorobu srdeční, hormonálně závislé nádory nebo podezření na ně, aktivní nebo prodělané jaterní onemocnění s těžkou poruchou funkce, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovku se změnami na jiných orgánech, ale také dlouhodobé upoutání na lůžko atd.
 2. K rizikovým faktorům, při jejichž výskytu musí užívání hormonální antikoncepce zvážit lékař, jsou zejména:
  • laboratorně zjištěný sklon k žilní trombóze v kombinaci s jejím výskytem mezi blízkými příbuznými
  • cukrovka s nekomplikovaným průběhem
  • některá onemocnění jater
  • závažná porucha ukládání tuků či některé typy migrény
  • vyšší věk v kombinaci s kouřením

Může docházet k přechodnému hromadění vody v těle ženy, což může mít za následek nevelký váhový přírůstek, zlepšují chuť k jídlu a zvyšují příjem tekutin

Život bez menstruace

Výhodou antikoncepční pilulky je bezesporu život bez menstruace. Jsou zcela jasné zdravotní důvody, kdy je odsouvání menstruací a prodloužení mezimenstruačního období výhodou a navíc plní léčebný účel. Jedná se například o tyto indikace:

 • ztráta železa při silných menstruacích, bolestivá menstruace, nepříjemné premenstruační potíže, endometrióza atp.
 • zdravotní potíže v průběhu sedmidenní pauzy v užívání pilulek, jako např. bolesti hlavy, citlivost prsou, psychické rozladění. Zde se přímo nabízí užívání hormonální antikoncepce bez pauzy.
Nemenstruovat není nezdravé

Na tomto typu posunování menstruace není nic škodlivého, tělu ženy je v podstatě jedno, kdy tuto biologickou povinnost realizuje. Je naopak prokázáno, že kontinuální užívání antikoncepce ještě více zvyšuje ochranný účinek na sliznici dutiny děložní, a dokonce výrazně snižuje riziko rakoviny těla děložního.

K tomuto účelu se dají použít pouze jednofázové pilulky. U těch s 21 tabletkami (systém užívání 21/7) je to naprosto jednoduché, prostě po poslední pilulce balení jednoho hned druhý den užijete první pilulku balení druhého. U balení 28 tablet je 24 pilulek hormonálních a 4 pilulky jsou placebové (systém užívání 24/4). Zde stačí v každém „platíčku“ pouze přeskočit ony 4 pilulky poslední a hned navázat opět první pilulkou balení dalšího. Menstruačního krvácení pak dosáhneme jednoduše tím, že u čtvrtého blistru žena využije i čtyři pilulky placeba a při nich se již menstruace dostaví. Existuje i typ pilulek s tzv. dynamickým dávkovacím režimem, které se dají ale také užívat kontinuálně. Cyklus se v tomto případě posunuje buď tak, že se prodlouží ta nejdelší 17tabletová fáze, nebo tak, že se poslední 4 tablety (tj. 25.–28., tedy včetně dvou placebových) vezmou najednou a následující den se pokračuje od první tablety dalšího balení.

Jak dlouho si lze prodlužovat mezimenstruační období

Je to de facto jedno, jak dlouho, třeba i o rok! Protože ale každá antikoncepce může selhat (byť je to spíše výjimečné), je velice rozumné po užití 3–4 blistrů udělat pro jistotu týdenní pauzu, v níž žena odmenstruuje (a tím nepřímo vyloučí nechtěné otěhotnění v předchozím období).

Kondom

Kondomy nejenže zabraňují nechtěnému otěhotnění, ale také chrání před pohlavně přenosnými infekcemi, zejména pak proti smrtelnému viru HIV.

Výhody kondomu
 • chrání před nechtěním početím
 • chrání před pohlavně přenosnými infekcemi
 • nehormonální antikoncepce
 • kondomy jsou lubrikované, což usnadňuje penisu vstup do pochvy

Samozřejmě je třeba dbát na to, aby kondom nebyl mechanicky, tepelně či chemicky poškozen, došlo by k jeho znehodnocení a tím pádem i ke ztrátě ochranných schopností. Současný trh nabízí kondomy různých velikostí, provedení, barev, vůní, příchutí, tvarů atd. Ceny kondomů se pohybují od 25,- Kč do cca 100,- Kč za balení (zpravidla 3 ks).

Nevýhody kondomu
 • Ve výjimečných případech existuje alergie na latex, z něhož je kondom zpravidla vyroben.
 • Totéž platí v případě aditiv (příchutí či vůní) - u některého z partnerů se může projevit alergie na aroma a přidané látky v kondomu.
 • Výjimečně může nastat psychický blok a některý z partnerů z daného důvodu užití prezervativu odmítá.

Přirozené antikoncepční metody

Vedle hormonálních a nehormonálních antikoncepčních metod existuje i tzv. metoda přirozené antikoncepce. Nejsou při ní užívány žádné pomůcky (kondom) nebo pilulky ani nevyžaduje žádný speciální zákrok (sterilizace). Sem řadíme periodickou sexuální abstinenci, teplotní a hlenovou metodu, hodnocení konzistence děložního čípku. Je třeba upozornit, že tento druh antikoncepce je velice náročný jak na sledování, tak na zodpovědnost obou partnerů. Riziko selhání těchto metod je i při správném používání vyšší než u většiny jiných antikoncepčních metod.

Periodická sexuální abstinence

spočívá ve využívání méně plodných období v menstruačním cyklu ženy. Ovulace (uvolnění vajíčka z vaječníku) má poměrně přesnou souvislost s menstruačním krvácením, objevuje se zpravidla 12. až 16. den před koncem cyklu. Takový výpočet ovšem může fungovat pouze u ženy s naprosto pravidelným menstruačním cyklem. Pro správné používání je nutné si po dobu dvanácti měsíců vést menstruační kalendář a teprve na základě něj výpočet provádět. Plodné dny pak pak vymezíme odečtením 18 dnů od cyklu nejkratšího a 11 dnů od nejdelšího.

Teplotní metoda

je založena na sledování bazální tělesné teploty. Tato metoda vychází z faktu, že po uvolnění vajíčka přibližně v polovině menstruačního cyklu vzniká na vaječníku žluté tělísko, které vyrábí hormon progesteron. Kromě toho, že řídí proměnu děložní sliznice tak, aby byla připravena k přijetí a uhnízdění oplodněného vajíčka, způsobuje tento hormon také zvýšení tělesné teploty o 0,2-0,4 °C. Tato zvýšená teplota se pak udržuje prakticky po celou druhou polovinu menstruačního cyklu, a to až do následujícího menstruačního krvácení. Zvýšení teploty svědčí také o tom, že ovulace proběhla. U více než 80 % případů teplota stoupne ze dne na den, u ostatních se zvyšuje stupňovitě v průběhu dvou až tří dnů. Tam, kde ovulace z jakéhokoliv důvodu nenastává, zůstává teplota na stejné úrovni po celou dobu cyklu. Teplotu je nutno měřit za standardních podmínek vždy ráno bezprostředně po probuzení.

Hlenová metoda

sleduje změny cervikálního hlenu. Na začátku cyklu je hlen hustý a netažný a žena se nachází v neplodné fázi. Postupně hlenu přebývá, je tažný, průsvitný, sklovitý (vzhledem se podobá syrovému vaječnému bílku) – to značí plodnou fázi. Dalo by se říci, že čím více se ovulace blíží, tak má žena stále vlhčí pocit spojený s určitou kluzkostí. Poslední den výskytu tohoto řídkého a tažného hlenu označujeme jako „hlenový vrchol“. Není to tedy den, kdy se vyskytuje největší množství hlenu, ale poslední den výskytu hlenu nejvíce řídké a tažné kvality. Následujícího dne se hlen stává opět hustým a méně tažným, eventuálně se objevují „suché dny“, které trvají až do příští menstruace./p>

Samoobslužné vyšetření děložního čípku

bezprostředně po menstruaci je děložní čípek tuhý asi jako nosní chrupavka. Uprostřed jeho vyklenutí je důlek nebo štěrbina (otvor vedoucí do dělohy), která je ale velice úzká a uzavřená. Toto období pokládáme za neplodné. Čtyři až pět dní po skončení menstruace čípek při ovulaci měkne (konzistence podobná tuhosti dolnímu rtu) a zevní ústí děložního hrdla se mírně pootevírá. V tomto období je čípek obtížněji dosažitelný. Vytahuje se vzhůru, některé ženy na něho nemusí ani dosáhnout. Plodné období končí tehdy, když je čípek po dobu tří dnů za sebou opět hmatný nízko, je tuhý a uzavřený.

Přerušovaná soulož

metoda spočívá v tom, že během pohlavního styku dojde těsně před vyvrcholením muže k přerušení soulože (vytáhnutí penisu z pochvy ženy) a ejakulaci mimo ženská rodidla. Byť je to nejlevnější a nejstarší druh antikoncepce, je také nejméně spolehlivá. A proč? Již před ejakulací, v jakémkoliv stádiu sexuálního vzrušení, se mohou objevit v mužské močové trubici kapky průhledné, lepkavé tekutiny. Jedná se o tzv. předejakulační tekutinu, která často obsahuje menší množství spermií. Tato tekutina se může dostávat do pochvy od samotného začátku pohlavního styku a to daleko dříve, než muž vůbec ejakuluje. Dalším důvodem, proč metoda selhává, je špatný odhad přerušované soulože. Je to problém zejména u mužů trpících předčasnou ejakulací. Třetím nebezpečím je opakovaná soulož, při níž se do ženského těla mohou dostat zbytky semene z předchozího vyvrcholení. V neposlední řadě je nutné si dát také pozor na manipulaci se spermatem.

Sterilizace

Je chirurgický zákrok, který uzavře přirozenou „cestu početí“ a tím zabraňuje plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz.

Sterilizace ženy

U ženy spočívá chirurgický výkon v přerušení obou vejcovodů, čímž je znemožněno putování vajíčka od vaječníků do dělohy a pochopitelně také jeho setkání se spermiemi. Lidské vajíčko má mikroskopický rozměr a v případě, že je jeho transport vejcovodem znemožněn, beze zbytku se vstřebá.

Sterilizace muže

U mužů mluvíme v případě sterilizace o vazektomii, která spočívá v podvázání obou konců chámovodů v šourku.

Sterilizace jako antikoncepční metoda

Metoda je vhodná pouze pro ty, kteří již nechtějí mít další děti, ať již z důvodů osobních nebo např. z důvodu zdravotních (např. geneticky podmíněné onemocnění přenášené na potomky).

Nový zákon o sterilizaci

Sterilizaci nově upravuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nahrazuje směrnici starou již 40 let. O zákrok nyní může požádat každý občan starší 21 let, aniž by k tomu měl zdravotní důvod, a to na základě písemné žádosti. Žadatel musí být poté poučen od svého ošetřujícího lékaře o povaze zákroku a jeho možných rizicích, a to v přítomnosti svědka z řad zdravotních pracovníků. Bude-li chtít, má právo i na přítomnost dalšího svědka. Mezi tímto poučením a udělením souhlasu je pak vyžadována minimálně čtrnáctidenní lhůta. Přítomnost svědka při poučení a následná 14denní lhůta má chránit lékaře od případných námitek a žalob, že žadatel nebyl dostatečně poučen nebo že jednal ve stresu či spěchu. Nový zákon vyžaduje souhlas komise jen v následujících případech: u pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům; u pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí; u nezletilého pacienta.

Způsoby sterilizace
 • laparoskopicky
 • při císařském řezu

Komentáře (606)

 • Michaela

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy po zavedení Mireny se může začít aktivně sportovat? Na internetu jsem se na nějakých stránkách dočetla, že prakticky ihned po zavedení, jinde zase psali, že až po kontrole (po měsíci). Jak to tedy je? Děkuji moc za odpověď a přeji pěkný zbytek dne

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ihned po zavedení můžete běžně sportovat.

 • Martina

  Dobry den. Pouzivam kruzok Ornibel. Posledny som si vlozilaako som mala. Po tyzdni a dvoch dnoch prislo najskor spinenie a potom krvacnie, ktore trvadoteraz, je to 8dni uz krvacanie. Hned druhy den spinenia som navstivila svojho lekara (lebo po dvoch cirarskych mam aj myom na maternici) ci nahodou ten nesposobuje problem. Doktor ma vysetril, maternica bola cista a myom nerobil problem. Vraj dany problem sposobuje ornibel tym ze uz nie je dostatocny pre telo. Vraj mam v pozivani ornibelu pokracovat a 2.11.mam mat prebentivnu prehliadku a dohodli sme sa ze mi doktor vlozi vnutromaternicove teliesko. Ale moja otazka znie…nie je problem ze spinenie a krvacanie mam uz 11dni? Ornibel si mam vybrat teraz v soboru 24.9. A o tyzden vlozit novy. Ustali sa krvacanie a zastavi vlozenim noveho? V piatok 30.9. Odlietam na dovolenku ktora bola naplanovana aby som nemala nenstruaciu, chcem si ju “uzit”. Prosim poradte mi ako riesit tento moj problem s krvacanim. Dakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, příčin může být více, jistotu, že po pauze a zavedení nového Ornibelu nebudete krvácet Vám nikdo nedá.

 • Marie

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat za jak dlouho jsem chráněná po změně antikoncepce. Klasicky jsem vysadila (7 dní přestávka) a nasadila jinou značku antikoncepce.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, měla byste být chráněna stejně, jako byste neměnila antikoncepci.

 • Ivana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Beru dlouhodobě antikoncepci. Po dobrání plata trvá dva až tři dny, než se dostaví menstruace. Mohu tyto dva tři dny otěhotnět, nebo mě prášky chrání i ty dva tři dny, kdy je neberu před menstruací? Nikde jsem se tuto informaci nedočetla. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinnosti antikoncepce se nemusíte bát, pokračujte v klasickém užívání.

 • Natálie

  Dobrý den, už 3 roky pravidelně beru antikoncepci Gentilion. Omylem jsem ale teď ve druhém týdnu platíčka vynechala jeden prášek a s přítelem jsme měli ten den nechráněný pohlavní styl. Přišla jsem na to ale až druhý den, kdy jsem si měla vzít další prášek, takže jsem užila dva najednou. Chtěla bych se zeptat jestli mohu být těhotná, i když se v přívalovém letáku píše, že jedno vynechání nevadí. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, šance na otěhotnění je nízká.

 • Veronika

  Dobrý den, Mám zhruba rok zavedeno hormonální tělísko Kyleena a zajímalo by mě, jestli je dobrý nápad oddálit před dovolenou menstruaci, kterou stále celkem pravidelně mám. Jinými slovy, zda-li to není moc hormonů najednou. Důležité je ještě podotknout, že dlouhodobě užívám léky na bipolární poruchu. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud nemáte kontraindikaci k užívání estrogenů, lze bezpečně i u IUS menstruaci oddálit.

 • Mirka

  Dobrý den ,chtěla bych se zeptat po půl roce jsem vysadila antikoncepci Depo provera z důvodu že mi nesedla.A teď mám už 3 týden menstruaci,nebo špineni. Je to normální, nebo se to dává do pořádku po té injekci.Děkuji mirka

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test. I při negativitě by bylo vhodné gynekologickké vyšetření.

 • Renata

  Dobrý den, již 7 let beru antikoncepci nyssiela. V pátek jsem si zapoměla vzít prášek (konec druhého řádku s léky). Vynechání jsem si nevšimla a v sobotu jsem si vzala páteční prášek v normální dobu. V neděli jsem si toho všimla a dostavilo se krvácení, mám v užívání pokračovat (v neděli si vzít prášek, který byl vlastně na sobotu nebo si vzít sobotní i nedělní prášek)? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, informace jak postupovat jsou pěkně vysvětleny v informačním letáku.

 • Aneta

  Dobrý den, mám takový problém. Cca před měsícem jsem zapomněla vzít 3 pilulky antikoncepce, tak jsem ji úplně vynechala a začla ji brát od znova až přišla menstruace jako bylo na přívalovém letaku. Beru antikoncepci Lindynette. Od té doby mám problémy. Když jdu na velkou, většinou je na papíře z pochvy krev trvá to ale jen den. Je to slabé krvácení nic hrozného. Jen tedy mě stále trápý hnědý hlenovitý výtok a bolest v podbřišku, slabé píchání které se objeví několikrát s denně a pak zmizí. Mám bolesti zad a tak jsem myslela že je to z toho. Je teď možné že toto vše způsobilo zapomenutí antikoncepce. Na gynekologii jsem byla před 1,5 měsícem vše bylo v pořádku dělali mi i stěr. Mám tedy zajít znovu na gynekologii, nebo čekat až se to trošku srovná? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, pokud bude negativní, ale špinění a bolesti budou přetrvávat, měl by Vás vyšetřit gynekolog, v atnikoncepci pokračujte zvykle dále.

 • E

  Dobrý den, užívám antikoncepci Drovelis a ráda bych změnila čas užívání z 8 hodin ráno na 7 hodin večer. Je možné čas posunout? popř. jak (zda si např. mohu v jeden den vzít 2 tzn. ráno klasicky v 8 hodin a poté znovu v 7 večer a dále už každý den 7 večer). Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, raději užijte 2 tbl. za den.

 • Daniela

  Dobrý den, minulý měsíc jsem začala používat vaginální kroužek Teyla, teď mám mít období bez kroužku, budu muset během těchto dní používat jiný typ ochrany, nebo jsem chráněná proti otěhotnění? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, jste chráněna, budete mít menses

 • Veronika

  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat. Beru antikoncepci pravidelně na hodinu už pátým měsícem. Teď naposledy jsem neudělala pauzu mezi blistry. Při dobírání druhého blistru (zbývalo mi šest pilulek) jsem začala mírně krvácet a i nadále jsem dohrála zbytek pilulek - krvácení nepřestalo. Teď mám sedmi denní pauzu a mírně krvácím dál. Myslíte si,že bych mohla být těhotná nebo že je to tím, že jsem brala dvě platíčka bez pauzy? Děkuji za vaší odpověď a přeji hezký den

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test.

 • Michaela

  Dobry den, jsem 2m po porodu, ze zanetu v prsu se nakonec vyklubal abces a byl vyriznut, mleka moc nebylo, mala bojkotovala kojeni a odsavala jsem. Kojeni se tedy ukoncilo. Uzivam antikoncepci Cerazzette, mohu se na ni spolehnou i kdyz uz nekojim? Pokud samozdrejme nezacne nejake spineni,ktere by asi znamenalo,ze to antikoncepce neudrzi. Prosim o radu zda v uzivani teto pokracovat, nebo co by jste me doporucili za antikoncepci? 35 let ,dve deti, dalsi jiz neplanujeme, injekci ani telisko nechci. Spis nejaky druh leku ktere se polikaji nepretrzite,bez dostaveni se menstruace. Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v této antikoncepci můžete pokračovat i když nekojíte spolehlivost by měla být dostatečná, dá se užívat opravdu dlouhodobě.

 • Kamila

  Dobrý den, beru antikoncepci (nelya) pres rok. Stal se mi problém, ze jsem neměla recept na dalsi balení a tak jsem musela pres víkend antikoncepci vysadit. Na pribalovem letáku se píše, že jsem chráněná po 7 dnech. Zatím jsem si ji brala 6x a za 5 hodin si mám brát právě tu 7. Měla jsem dnes s pritelem nechráněný pohlavní styk s vyvrcholením do mě. Je zde důvod k obavám ? Měla bych si koupit plán B?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, 100% jistotu proti otěhotnění Vám nedá ani správně užívaná antikocepce, nicméně šance na otěhotnění u Vás bude nízká

 • Jana

  Dobrý den, je mi 44let.zadne léky neberu jen antikoncepci Drovelis. Chtěla bych se zeptat mám nízké libido. Nemám vůbec žádnou chuť na sex. Můžete prosím poradit? Tuto Antikoncepci beru 5mesic měnila jsem kvůli tomuto problému, ale nepomohlo to. Sex s manželem nyní tak jednou za 3mesice a stejně s toho nic nemám.vzdy jsem byla já ta aktivnější a nyní nemám náladu ani chť. Neumím se ani já sama uspokojit. Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, antikoncepce může mít přechodný vliv na libido, většinou ale v prvních 3 měsících užívání, možná by pro Vás bylo vhodnější nitroděložní tělísko.

 • Eva

  Dobrý den, mám již 7 let zavedené nitrodeložní tělísko Mirena. Stále nemám menses. Doktor tvrdí, že není potřeba výměna tělíska, že i kdybych menses měla, bude fungovat mechanicky. Neznám ale nikoho, kdo by měl 1 tělisko takto dlouho. Je to pro mě nějak škodlivé? Panu doktorovi celkem důvěřuji, přesto budu ráda za další názor. Děkuji moc za Vaši odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v doporučení výrobce se udává délka užití u IUS Mirena 5-6let.

 • Klara

  Dobrý den, pane dotkore, chtěla bych se prosím zeptat, je mi 35 let, mam endometriozu a beru antikoncepci Lindynette. Planuji jit na zmrazení vajíček. Můj gynekolog mi nyní místo mé antikoncepce napsal Trisequens, prý má dobrý vliv na endometriozu. Pri přečtení příbalového letáku jsem se ale trochu polekala, je tam uvedeno, že tento lék může endometriozu naopak zhoršit. Prosím, co si o tomto kroku myslíte? Moc děkuji za případnou radu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, obecně se na endometriozu doporučuje antikoncepce s dienogestem, často v kontinuálním režimu.

 • Andrea

  Dobrý den, mám dotaz ohledně případného těhotenství. Je mi 41 let, cyklus mám zkrácený 19-23 dní. 22. den cyklu jsem měla nechráněný pohlavní styk. Dnes je 26. den cyklu a nedostala jsem menstruaci. Ukázal by mi již nyní těhotenský test graviditu? Je možné ještě dnes vzít nouzovou antikoncepční pilulku, která je účinná do 120 hodin, když bude tato doba dovršena zítra večer? V příbalovém letáku je uvedeno, že tabletka nefunguje v případě zpoždění menstruace. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, obecně postkoitální antikoncepce nemá zdaleka 100% účinnost. Při zpoždění menses si udělejte 10den těhotenský test.

 • Eliška

  Dobrý den, měla jsem již včera začít brát antikoncepci (Menyan) ale dozvěděla jsem se, že mají dovolenou na týden, jak mám tedy teď postupovat? Mám „vysadit” antikoncepci na ten týden a pak zase začít brát?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete zkusit štěstí a poprosit kolegy v nemocnici, jestli by Vám antikoncepci nenapsali, abyste ji nemusela vysazovat.

 • Júlia

  Dobrý deň, užívam antikoncepciu a pred mesiacom mi vyšli mierne zvýšené pečeňové testy. Je znížená účinnosť antikoncepcie? Neviem na čom som, či jej môžem naďalej veriť alebo HAK neúčinkuje

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinnost by měla být zhruba stejná, Určitě je testy ale potřeba zopakovat, může to být vzácný efekt antikoncepce

 • Pavlína

  Dobrý den, mám dotaz ohledně produktu PHARMATEX Vaginální globule se spermicidním účinkem. 1) Je možné tento přípravek užívat namísto kondomu či má být jeho užití pouze výjimečné? 2) Je možné zároveň s tímto přípravkem užívat i kondom - pro jistotu? 3) Může mít přípravek abortivní účinek či nějak působí na případně oplozené vajíčko? děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, lepší užívat s kondomem, lze ale i samostatně, v těhotenství možno užívat.

 • Mária

  Dobrý deň, používam ornibel a z prepracovania som si po 3 týždňoch s krúžkom hneď po vybratí vložila nový. Na druhý deň som spanikárila krúžok som vytiahla. Je to už 4. deň bez krúžku a krvácanie neprišlo. Tehotná skutočne nemám prečo byť - partner dlhodobo v zahraničí. Mám si po týždni od vybratia vložiť nový krúžok? Je vynechanie krvácania OK? (Len špiním). Som chránená? Ďakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, klidně si zaveďte kroužek, cyklus se Vám posune, může být ale v jeho průběhu nepravidelné špinění, doporučil bych preventivně v tomto cyklu používat i bariérovou ochranu.

 • Michaela

  Dobrý den. Brala jsem půl roku vkuse antikoncepci. Nyní jsem ji vysadila. Za jak dlouho může nastoupit menstruace?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, záleží na druhu užívané antikoncepce, nejpozdějí by měla menstruace přijít do 3měsíců od vysazení.

 • Kateřina

  Dobrý den, Přibližně 6. srpna jsem začala lehce špinit. Navíc jsem si vzala placebo pilulku a vynechala 3 klasické pilulky. Dobrala jsem je a nasadila další blistr. Jenže 5 dní na to jsme s partnerem měli jinak nechráněný sex. Nyní mám vysoké horečky 39,5 a bojím se, že mohu být těhotná. Je ta pravděpodobnost vysoká? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test. Při tepltách a špinění byste měla navštívit svého gynekologa.

 • Ester

  Chtěla jsme se zeptat. Dne 15.8. jsem musela užít tabletku Escapelle. Mám teď stále bolesti břicha a trošku jsem špinila, jinak všechno proběhlo v pohodě. Chtěla jsem ale tento měsíc začít brát antikoncepci ( cca 20.8.) ale nevím jestli je to dobré, protože jsem se dočetla že prášek Po rozhodí cyklus. Děkuju

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, před nasezením antikoncepce si udělejte těhotenský test, v prvním cyklu antikoncepce můžou být nepravidelnosti /napětí v podbřišku, špinění/

 • Andrea N.

  Dobrý den, dcera (16 let) bere HA třetí měsíc a druhý měsíc týden před dobranim začala krvácet. Za týden máme jet na dovolenou,tak se bojí,aby neměla menstruaci. Chtěla brát další platicko bez přestávky. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, záleží na druhu užívané antikoncepce, pokud je monofázická, může pokračovat kontinuálním užíváním.

 • Kristýna F.

  Dobrý den. Lékař mi řekl,že mám užívat antikoncepci k vůli prpblémům s krvácením,protože mám myom. Špinila jsem, trochu jsem si zakrvácela. Napsal mi Lyrien. I přes to, že jsem špinila a krvácela,řekl mi, že to mám začít užívat hned. Na letáčku je napsané,začněte užívat 5 den menstruace. Já už ale měla špinění s krví asi 8 dní. Takže jsem ji začala užívat později. Lékař řekl,že to nevadí. Beru ji 2 měsíce a v půli toho užívání se u mě objeví na 1 den mírné krvácení a na konci v posledním týdnu také. Tak se chci zeptat,zda je to normální a srovná se to, nebo jsem to začala užívat špatně. Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano, antikoncepce se dá začít užívat kdykoli, nicméně při nasazení mimo doporučení není záruka ochrany před otěhotněním a taky můžou být poruchy cyklu.

 • I

  Dobrý den, Mám dotaz ohledně tablet Polygynax a antikoncepčního kroužku Teyla zde tablety ovlivňují účinnost . Nebo mohou kroužek poškodit .Píše se tam o riziku prasknutí u pesaru nebo kondomu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinost by měla zůstat stejná.

 • Karolína S.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat za týden jedu na dovolenou a za týden mám přesně dostat menstruaci. Chtěla bych ji nějak přiblížit abych ji měla doma a ne na dovolené. Je možné uprostřed platička s antikoncepčními pilulkami ji přestat brát a dostat menstruaci a před dovolenou ji zase začít brát? Beru Lusienne. Začít hned brát další platíčko nechci moje telo to nenese dobře ale myslela jsem že bych teď přestala brát prášky a měla menstruaci doma a na dovolenou klid ale musela bych asi sedm prášku vyhodit. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, bezpečnější je užívání antikoncepce kontinuálně a mít menses až po dovolené.

 • Michaela

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat na možnost kombinování antikoncepce. Měla jsem si ke své lékařce dojit pro nový recept antikoncepce Mistra, ale tam jsem zjistila, že má 3 týdny dovolenou. Nechci ale antikoncepci na 3 týdny “vysadit” a pak hned opět začít brát. Jak tento problém mohu řešit? Mohu si od sestry půjčit jedno její plato, přesto že má jinou antikoncepci ale na stejné bázi? Nebo je nějaký jiný způsob, jak získat recept i bez gynekoložky?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, oficiálně je vhodné nezaměňovat druh antikoncepce, pokud jsou účinné látky stejné, efekt by měl být identický.

 • Daniela L.

  Dobrý den chtěla bych se zeptat beru antikoncepci 6 dní a zapoměla jsem si vzít pilulku a je 0:50 kdy bych si jí měla vzít co mám dělat?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, záleží i na antikoncepci jakou užíváte, obecně bych si normálně užíl v noci tabletu jako za předchozí den.

 • Katka

  Dobrý den, mám dotaz. Dne 13.7 jsem měla poslední den ovulace a ven den nechráněný sex, Partner se neudělal do mě a beru antikoncepci. Dnes je to druhý den co jsem nedostala menstruaci. Partner je z 80% neplodný. Můžu být těhotná? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při zpoždění menses si udělejte těhotenský test.

 • Nela

  Dobrý den, měla jsem dvě plata po sobě antikoncepce. Měla jsem dobrat normálně v neděli, ale já poslední prášek měla v pátek, právě kvůli tomu abych měla menstruaci dříve. Jsem hloupá a myslela jsem si, že když jsem brala 2 plata po sobě, že to tělo to nepozná...(antikoncepce lusienne) a můj dotaz zní, budu teď vůbec chráněna a kdy si vzít další prášek? A jak se znova antikoncepcí chránit?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte po druhém platu klasicky 7denní pauzu a neměl by být rozdil v účinnosti antikoncepce, jinak žádná antikoncepce nechrání před otěhotněním na 100%

 • Kristína

  Dobrý už výše roku používám HAK Nuvaring, v SPC jsem se dočetla že by měl byt skladován maximálně při teplotě do 30 stupňů, a ted jak bylo vedro měla jsem ho cely den v autě v původním obalu kde byla určitě vyšší teplota. Nuvaring jsem si zavedla před méně jak týdnem a začínám mít bolesti v podbrisku. Nemáte skusenost jestli ta vyšší teplota můžeš nějak znizit účinek HAK ?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, platí doporučení výrobce, udělejte si těhotenský test.

 • Tomáš

  Dobrý den, jsem muz ale ziju v D/s vztahu kde jsem za ženu. Můj Majitel chce abch začal užívat ženskou hormonální antikoncepci. Zajímalo by mne jaké to bude mít účinky na mužské tělo. Prosím o vysvětlení. děkuji Petra

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, užívání pohlavních hormonů může mít výrazná rizika. Jen na doporučení lékaře !!

 • Petra

  Dobrý den, vložila jsem si poprvé kroužek Teyla mimo menstruaci, je i tak po 7 dnech používání spolehlivá? Děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při nasazení mimo doporučený postup je vhodné první cyklkus pojistit ještě bariérovou antikoncepcí

 • Jana H.

  Dobrý den, mám otázku ohledně HA. Před dvěma roky jsem vysadila antikoncepci. Ráda bych ji brala znovu. Musím podstoupit opět vyšetření (odběr krve) nebo můžu začít brát HA, kterou jsem brala, bez vyšetření? Děkuji moc za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, před nasazením antikoncepce u nerizikové populace žádné odběry krve nejsou potřeba.

 • Veronika

  Dobrý den, zapomněla jsem užít 11. a 12. tabletku HA (Maitalon) a 13. den kdy jsem si tabletku už vzala začlo krvácení. Chci se zeptat, zda mám pokračovat v braní tabletek dál nebo udělat 7 denní pauzu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete pokračovat v užívání antikoncepce, ale je možné, že budete po zbytek cyklu špinit, doporučui i doplnit při styku bariérovou antikoncepci

 • Žaneta

  Dobrý den, mám dotaz, beru antikoncepci už nějaký rok a teď jsem dostala od lékařky antibiotika na bázi penicilinu. Antibiotika jsem již dobrala, ale při posledním prášku jsem začala cítit bolest v oblasti podbřišku jako bych to měla dostat a začala jsem také špinit a lehce krvácet, ikdyž beru i antikoncepci. Proto se chci zeptat, zda mám brát antikoncepci dal nebo ji radši vysadit a počkat až to dostanu? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte v užívání antikoncepce, uděljte si pro jistotu těhotenský test.

 • Kristýna

  Dobrý den, měla bych otázku. Asi rok jsem brala HA Katya, byla jsem u gynekologa kde mi změnil HA na Calleto. Bylo mi řečeno, že až doberu poslední prášek ze staré HA, mám si dát 7 dní pauzu a poté začít brát novou HA Calleto. Chci se zeptat zda jsem od prvního dne nové HA chráněná. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, měla byste být chráněná, žádná antikoncepce ale nefunguje na 100%

 • Anna

  Dobrý den. Chtěla bych Vás požádat o radu. Beru druhý měsíc platíčko antikoncepce v kuse. Neudělala jsem si kvůli dovolené pauzu. Na začátku braní nového platíčka, jsem začala špinit. Je možné, že mi menstruaci už antikoncepce neudržela? Beru pravidelně prášky, ale trochu špiním. Jsem stále chráněná? Děkuji předem za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano toto je možné, pokračujte v užívání antikoncepce, při přetrvávajících problémech je vhodná gynekologická kontrola

 • Eliška

  Beru antikoncepci Azaleia a bohužel jsem zaměnila pořadí pilulek. Nejsem si jistá, zda jsem si nevzala placebo pilulku dříve. Nevíte, která pilulky v blistru jsou bez účinné látky?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, asi jste myslelal antikoncepci Azalia. Tam mají tablety stejné složení, nemusíte mít strach, ze placebo tablety nejsou

 • Helena

  Dobrý den. Mam dotaz. Uzivam Ha Mistru,ale začala jsem po ni se nadměrně potit, depresivní nálady rychlejší růst chloupků. Na prevenci vse vporadku. Dr mi zmenil Ha na Sunyu,nebyla by pro mě vhodnější spise např. Belara?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, předpis antikoncepce bere v potaz více faktorů, než známky virilizace, zeptejte se registrujícího gynekologa, proč Vám předepsal danou antikoncepci

 • Adéla

  Dobrý den, antikoncepci beru skoro 3 roky, nikdy jsem problémy s antikoncepci neměla. Poslední měsíc jsem dostala menstruační později (cca o 3 dny) menstruační jsem tak měla jen 3 dny a dále jsem pokračovala v hormonálních tabletkách. Teď jsem cca v polovině cyklu a beru pravidelně antikoncepci a začala jsem menstruovat. Chtěla jsem se zeptat zda je to v pořádku a jak se mám zachovat ? ( mám antikoncepci brát normálně dal nebo vysadit). Co je nutno asi dodat, že jsem asi před 14 dny začala pravidelně 3x týdne cvičit, na co tělo nebylo zvyklé, muže to být i tím ?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě, pokud bude nepravidelnost přetrvávat v dalších cyklech, bylo by vhodné gynekologické vyšetření

 • Sabina

  Dobrý den, mám dotaz ohledně užívání léku Norethisteron Zentiva. Potřebuji oddálit menses kvůli dovolené, ale jsem dnes již 5.den po termínu (zpoždění) a kdybych začala počátkem zítřejšího dne tento lék užívat tzn. dvě tablety denně, zda mi vůbec zabere a nebudu krvacet. Také zda je možné užívání léku spolu s Euthyrox 75, který beru denně. Je možné Norethisteron Zentiva brát 15 dní?? Děkuji předem za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, NES je možné užívat s hormony štítné žlázy, pokud by Vám začly měsíčky přes užívání norethisteronu, lze navýšit dávku na 1-1-1. Můžete užít celé balení, do té doby nebudete krvácet

 • Michaela P.

  Dobrý den, dcera bere cca 6 let antikoncepci Rhonya, byla v zahraničí ztratila blistr, neměla jak to tam vyřešit takže přestala tabletky užívat. Dle příbalového letáku další užití mám konzultovat s lékařem. Poslední menstruaci měla 31.5.22, blistr začala užívat 3.6., 11.6. měla poslední tabletku, od 12.6. tabletky nebrala (začátek 2 týdne blistru), v pátek 17.6. ji začala neplánovaně menstruace. Jak máme postupovat v dalším užívání tablet? Děkuji předem za pomoc.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete prakticky navázat kdykoli, jinak standardně 1.den menstruačního krvácení v dalším cyklu. Při nasezení mimo menstruaci si posune měsíčky a je vhodné 1. plato kombinovat s dalšími metodami bariérové antikoncepce

 • Týna

  Dobrý den, začala jsem brát antikoncepci Ayreen. Jen že jsem se nikde nedočetla po jaké době začne zabírat (chránit mě před otěhotněním).

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v případě nasezení 1.den menstruačního krvácení /viz příbalový leták/ jste chráněna již v tomto cyklu.

 • Nikola Č.

  Dobry den, mam dotaz ohledne antikonceoce. Uz tretim mesicem beru Diecyclen...21+7. 19.6 jsem si v osm hodin vecer vzala orvni zelenou pilulku-placebo. Dneska jsem si mela vzit druhou a vzdy menstruace se dostavi, ale ja si misto ni vzala prvni bilou- aktivni pilulku z noveho platicka. Jsem stale chranena pred otehotnenim?? Mam pokracovat v novem platicku a stale budu chranena pred tehotenstvim a jen se mi posune menstruace?? Nebo se mam po nejakou dobu hranit napriklad kondomem, kdyztak jak dlouho. Dekuji za odpoved.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete navázat novým platem, odložíte si menstruaci

 • Helena

  Dobrý den. Užívám antikoncepci Mistra,bohužel mě trápí extrémní pocení a větší růst chloupků a v pauze,kdy se objeví krvaceni mě to dost bolí. Doporučil byste mi výměnu antikoncepce a jakou?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, výběr antikoncepce se řeší velmi individuálně /věk, počet porodů, tvar dělohy, další onemocnění v anamnéze atd./ Nelze na dálku jasně sdělit, jaká antikoncepce je pro Vás vhodná, toto musíte probrat s Vaším gynekologem

 • Barbora

  Dobrý den, 8 měsíců užívám prvně antikoncepci Ebelya. Můj problém je takový, že se mi skrz mou blbost často stává, že zapomínám vzít pilulku a neberu ji téměř nikdy ve stejnou hodinu. Vždy během dne, jak si vzpomenu. (posuny jsou cca 5-10 h) Když nastává 7 denní pauza, menstruace se dostaví 2 dny před užíváním nového plata. Tudíž mam menstruaci jen 2 dny a v den “nové” pilulky se mi pozastaví. Je to v pořádku? Menstruaci před antikoncepcí jsem měla vždy silnou a bolestivou. Trvání zhruba 5-7 dnů. Nemůže to byt způsobeno ne uplne dobrým braní pilulek? Je to má chyba nebo se trvání menstruace dokáže takto rapidně změnit skrz užívání HA? Pořád mývám nesnesitelné bolesti, neměla by tomu HA pomoci? třeba mi jen nesedí.. Předem Vám děkuji za odpoveď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při užívání kombinované antikoncepce je vhodné ji užívat ve stejný interval, pokud s tím máte problém zkuste jinou formu aplikace /vaginální kroužek, náplasti, nitroděložní tělísko...

 • Maria

  Dobrý deň chcem sa opitat ak beriem antikoncepciu stále ráno ale večer mame z priateľom sex a pusti do domna som chránená ak beriem stále ráno tabletku lebo mesiac mi meska

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinnost antikoncepce je i večer dostatečná, pokud máte zpoždění menses, udělejte si těhotenský test, žádná antikoncepce nechrání na 100% před těhotenstvím

 • Tereza

  Dobrý den, potřebovala bych si odsunout menstruaci o den, což předpokládá vzít si o pilulku navíc. Je možné například jednu tabletu rozdělit na dvě půlky a vzít si je ve dvou dnech, abych nemusela jednu uplně vynechat a naopal abych nemusela načínat další celé plato? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, toto není standardní postup, nebylo by lepší navázat rovnou dalším platem a odsunout si menses o 3 týdny?

 • Júlia

  Dobrý deň užívam antikoncepciu leverette a antidepresiva xanax a sertralin. Všade čítam niečo iné a tak si nie som istá či v takom prípade môže antikoncepcia zlyhať. Vraj by ale nemala.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, dle SPC uvedených léků by tato kombinace neměla činit potíže, pokud nebudete v průběhu užívání HAK krvácet v průběhu cyklu, mělo by být vše v pořádku.

 • Nina

  Dobrý den, měla bych prosím dotaz ohledně krvácení mimo předpokládaný termín menstruace. (Antikoncepce Ornibel - nasazena od 30.1.2022) Menstruovala jsem naposledy 18-22.5. (Středa až neděle) v neděli jsem zavedla nový antikoncepční kroužek Ornibel ve správný čas a vše bylo v pořádku jak obvykle. Dnes se ale v bílém hlenu objevily vlásky krve (jasně červená), něco jako kdybych opravdu malinko špinila nebo možná někde praskla žilka.. to nevím. Kdybych si kroužek nevyndala kvůli nekomfortnímu uložení tak bych to asi ani nezjistila.. poté večer už to byl takový růžový hlen.. je to opravdu málo, ale i tak bych se chtěla zeptat zda je to normální a také hlavně jestli se nenarušil antikoncepční účinek nebo bych měla zpozornit a jít na prohlídku nebo s tím něco dělat.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, užívejte ornibel dále, pokud by krvácení přetrvávalo v dalších cyklech, je zapotřebí gynekologické vyšetření. Pokud ornibel neseděl správně, je drobné poranění v místě např. čípku možné.

 • Julia

  dobrý den, užívám antikoncepci leverette téměř druhý týden. Mám občas hnědé špinění a také nemám ani hlen. Je to v pořádku?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, při negatitě pokračujte v užívání antikoncepce, pokud se bude špinění v dalších cyklech opakovat, je nutné gynekologické vyšetření

 • Romana

  Dobrý den, chtěla bycb jsme se zeptat, pravidelně beru antikoncepci v 8 večer, ale včera jsem zapomela, měly jsme s přítelem dneska po poledni nechraneny pohlavní styk, jak máme postupovat

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte v dobírání antikoncepce, jak jste zvyklá.

 • Lydun

  Dobrý den, do kdy trvá účinnost antikoncepcnich pilulek? Měla jsem nechraneny pohlavní styk(bez ejakuace) dva dny před zapomenutim tablety(tedy měla jsem ještě dva prášky po tom styku), potom jsem si dala ale pauzu o čtyři prášky dříve, protože jsem neměla jinou možnost. Teď mám v podstatě tu sedmi denní pauzu. Je možné že jsem těhotná? Nebo to pořád mělo ještě účinky? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude zpoždění měsíčku, udělejte si těhotenský test

 • Lidka

  Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat ohledně možnosti otěhotnění. Asi před měsícem jsem začala brát první blistr( tedy platicko). Brala jsem vše pravidelně, a měla jsem nechraneny pohlavní styk ( bez ejakuace)asi 15. den. Byla to středa. Potom jsem si zapomněla vzít pilulku v pátek a dočetla jsem se v pribalovem letáku že si mám dát 7 dní pauzu když už jsem to zapomněla vzít ty 4 pilulky, že si novou nemám dávat. Takže teď mám tu pauzu. A můj dotaz zní, jestli je možné že jsem těhotná. Ne že bych se paní doktorky bála, ale jsem hrozně stydliva a tak se ptám radši vás, děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude zpoždění měsíčku, udělejte si těhotenský test

 • Tereza B

  Dobrý den, užívám antikoncepci již druhým rokem, nyní se mi ale stalo, že jsem si zapomněla vzít pilulku a po 6 dnech jsem měla nechráněný sex. Je nějaká šance otěhotnění ? Ejakulace byla mimo. Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude zpoždění měsíčku, udělejte si těhotenský test

 • Tereza

  Dobry den , beru aktikoncepci Diecyclen nějak během domácích problému jsem zapomnela požít 2 tabletky jak mám postupovat dále ? Ještě hned začla menstruace:/

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte v užívání tablet a chraňte se u styku např. barioérovou antikoncepcí

 • Lucie

  Dobrý den, antikoncepci beru už rok, nikdy nebyl žádný problém. Klasicky jsem začala užívat nové plato, bohužel jsem v prvním týdnu užívání na jeden zapomněla a bylo to víc jak 12h, tak jsem ho už nebrala a vzala si další normálně v obvyklý čas. Následující den se mi objevilo slabé krvácení, ale rozhodla jsem se pokračovat v užívání. Další den bylo krvácení stejné intenzity, ale následující den už o trochu silnější i s bolestmi v podbříšku. Tímto se chci zeptat jak mám postupovat, jestli dál pokračovat v užívání a po dobrání plata normálně 7 dní pauza. Děkuji, Matyášová

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, pokud bude negativní, pokračujte v dobrání antikoncepce + pauza, jak jste zvykllá.

 • Šimon K.

  Dobrý den, moje přítelkyně si v druhém týdnu zapomněla vzít pilulku antikoncepce a měli jsme pohlavní styk bez jiné ochrany. Jenže pak jsme zjistili, že má zrovna ovulační dny a bojíme se, že by mohla být těhotná, chtěl jsem se Vás jen zeptat jaké je vzhledem k těmto skutečnostem pravděpodobnost oplodnění, stresujeme se kvůli tomu... Děkuji moc za odpověd.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude mít partnerka zpoždění měsíčku, ať si udělá těhotenský test.

 • Č. Martina

  Dobry den, beru HA Sunya, beru ji kontinualne uz nejmene 4 .mesice , bohuzel se mi podarilo nevzit si jednu tabletku ( dele nez 12 hodin-uzila jsem tedy 2 najednou ). Neuzila jsem v patek —> v sobotu jsme meli s manzelem prerusovany sex( neejakuloval do pochvy) —>zapomenutou HA jsem vzala v sobotu vecer spolecne s dalsi. Je mozne otehotneni? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pravděpodobnost těhotenství je nízká, ale i správně užívána HAK nezaručuje 100% ochranu před početím. Pro klid si udělejte s odstupem těhotenský test

 • Eliška T.

  Dobrý den, mám menší problém. Už druhým rokem beru antikoncepci a z ničeho nic v průběhu braní hormonálních prášků, mi začala menstruace. Nikdy se mi to nestalo. Zajímalo by mě čím to může být způsobeno a jestli bych se měla objednat na kontrolu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě pokračujte v užívání antikoncepce. Pokud se potíže budou opakovat v dalších cyklech, zajděte na gynekologickou kontrolu.

 • Zuzana K.

  Dobrý den, Začla jsem užívat ant. CALLETO. První den špinění druhý menstruace a začla jsem ji užívat. Prosím o informaci kdy budu chráněná. Děkuji K.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, měla byste být chráněná již v tomto cyklu. Žádná antikoncepce nechrání na 100%

 • Karolína G.

  Dobrý den, asi 10 let jsem užívala antikoncepci Belara a asi před půl rokem jsem ji vysadila. Od té doby jsem dostala menstruace jen dvakrát. Naposledy to bylo před zhruba dvěmi měsíci. Chtěla bych se zeptat, zda se tohle po vysazení antikoncepce stává nebo je to problém?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, po dlouhodobém užívání HAK se prvních 6 měsíců setkáváme s vynecháváním nebo slabými měsíčky, po půl roce by se cyklus měl upravit, pokud ne, je zapotřebí vyšetření gynekologem

 • Jana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho dopředu musím vysadit antikoncepci (kterou beru 8let v kuse) když se chceme snažit o miminko? Může být např. nepravidelná menstruace nebo nějak rozhozená? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, antikoncepci vysaďte normálně před začátkem snahy o graviditu. K poruchám cyklu se nelze dopředu vyjádřit, rozhodně není pravidlem po vysazení antikoncepce, že jsou potíže s cyklem. Nepravidelnosti dořeší Váš gynekolog

 • Denisa

  Dobrý den pane doktore, má gynekoložka mi odmítá předepsat antikoncepci kvůli obezitě, ale přítel se bojí otěhotnění, takže semnou má sex minimálně. Dá se nějak řešit? Mohu pilulky i přesto brát? Děkuji předem za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, obésní pacientky jsou rizikové, lze zvážit jiné metody antikoncepce - injekce, nitroděložní tělísko. Na prvním místě by ale měla být korekce váhy, ta může z dlouhodobého hlediska být velmi riziková pro Váš zdravotní stav /riziko vysokého tlaku, cukrovky..../

 • Michaela P.

  Dobrý den mám nehormonální tělisko a mam to cca 6 měsicu a menstruaci jsem měla slabší v dobe 4 dnu a tento měsic to mam nejake asi opozděné muže se stat že ji už nemusím dostat a nebo muže to být neco jiného děkuji předem za odpověd

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, ne vždy jsou menses podle hodinek i s IUD. preventivně si udělejte těhotenský test.

 • Martina

  Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtat mam 6rokov teliesko Dana mohla by spôsobovať chudnutie. Ďakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nehormonální nitroděložní tělísko má zanedbatelný vliv na hmotnost.

 • Martina

  Dobrý den, Chtela jsem se zeptat, jsem po 6 nedeli, od svého lékaře mam napsanou antikocepci pro kojici. Po 5 dnech užívání jsem měla nechráněný styk mohu být těhotná? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná antikoncepce 100% nechrání před otěhotněním, šance při správném užívání je ale malá, pro jistotu si udělejte těhotenský test

 • Adéla

  Dobrý den, již asi 3 roky užívám antikoncepci Calleto. Minulý týden jsem ale poprvé zapomněla užít dvakrát za sebou tabletku (první jsem brala v pátek a zapomněla jsem si ji vzít další čtvrtek a pátek, tudíž ve dnech ovulace). Zjistila jsem to v sobotu kdy mi začala menstruace vlivem pauzy užívání. Ihned jsem si vzala dvě tabletky a v neděli už zase jen jednu. Menstruace trvala jen v sobotu, v neděli už nic. V pátek jsem měla nechráněný pohlavní styk. Je možné, že jsem mohla otěhotnět? Jinak beru antikoncepci pravidelně, navíc už ji užívám delší dobu. Mohlo i přesto dojít k ovulaci? Těhotenský test si pro jistotu udělám v pauze, kdy budu mít další menstruaci. Děkuji za odpověď, vím, že to stejně zjistím až pak sama, ale zajímá mě názor odborníka.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná antikoncepce 100% nechrání před otěhotněním, uvažujete správně, zopakujte s odstupem těhotenský test.

 • Terka

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké léky proti průjmu lze užívat současně s hormonální antikoncepcí. Aby nedošlo ke snížení jejího účinku. Případně jak řešit takovou situaci. Je lepší si pro jistotu vzít i 2. tabletu, pokud k průjmu došlo až cca po 3 h? Děkuji Vám moc za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, aby došlo ke snížení vstřebávání antikoncepce, musela byste mít velmi závažný zánět v gastrointetstinálním traktu, běžný průjem by neměl vadit. Ale žádná antikoncepce 100% nechrání před otěhotněním

 • Tess

  Dobrý den, chci se zeptat když beru antikoncepci 2 měsíce v kuse je to nějaký problém? Může to vysušit pochvu? Brala jsem antikoncepci katya a ted beru zase lindytte 20 muže antikoncepce vysušit pochvu? Mám najednou problém a vysušuje se mi pochva i u sexu nevím čím to muže být nikdy problém nebyl trápí me to.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, u HAK jednosložkové ji lze užívat kontinuálně klidně i roky. V případě suchosti pochvy vyzkoušejte lubrikancia, efekt antikoncepce by neměl být významný.

 • Jana F.

  Dobrý den. Obracím se na Vás s dotazem.Užívám antikoncepci Omisson.Podařilo se mi nevzít v jeden den tabletku.Pravděpodobně první týden po menstruaci.A v druhém týdnu užíváni blistru jsem zapomněla také..Beru tablety večer.Tak jsem si do 12 hodin,ráno,vzala zapomenutou tabletu. Vždy končím s užíváním blistru v neděli.Menstruaci tak dostávám většinou úterý..Teď jsem ji ale dostala asi o 4 dny dříve. V době pauzy,neděle(den po začínám s novým blistrem),jsem měla styk.A nejsem si úplně jistá.. Tak se chci zeptat,jaká je pravděpodobnost,že bych mohla být těhotná. Děkuji za odpověď. Přeji hezký den Fraňková

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ani správné užívání antikoncepce nechrání 100% před otěhotněním, v případě rozpaků si udělejte těhotenský test i opakovaně.

 • Jaroslava S.

  Dobrý den, zajímalo by mě použití náplasti Evra ve 44 letech. Vhodna či nikoliv? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, je vhodná, pokud nejsou kontraindikace, např. prodělaná trombebolie, dekompenzovaná hypertenze, těžké kuřáctví, apod. Obecně po 35 letech věku doporučuji ženám spíše hormonální nitroděložní tělíska, které mají lepší bezpečnostní profil

 • Eliška

  Dobrý den, používám teď antikoncepční náplast EVRA, ale i když by měla být odolná vůči vodě a koupání se, v průběhu týdne se mi povedlo ji ztratit. Byla to druhá náplast, čtvrtý den po nalepení jsem ji ještě měla, v neděli jsem ji na sobě kontrolovala a byla v pořádku nalepená. Ovšem potom už jsem neměla možnost kontrolovat a o tři dny později jsem po příjezdu domu zjistila, že už tam není,takže se mohla ztratit kdykoliv.. Během těch dnů od nalepení náplasti a i během těch dnů od neděle, kdy už tam asi nebyla, několikrát proběhl nechráněný pohlavní styk. Samozřejmě jsem hned ve čtvrtek, co jsem to zjistila, nalepila novou a hned v pátek brzy ráno použila "pilulku po" značky ElleOne.. Budu těhotná? Je nějaká šance že se vajíčko za ty čtyři dny bez náplasti stihlo oplodnit? Mohla pilulka fungovat?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, šance na těhotenství je malá, ale 100% Vám to nikdo nesděli.

 • Romana J.

  Dobrý den pane doktore, mám otázku ohledně depo provery. Po asi pětiletém bezproblemovem užívání bez menstruace, jsem užívání přerušila 13.8.2021 a do dnešního dne jsem menstruaci nedostala. Je mi téměř 42 let. Je to normální nebo to může být nějaký problém? Moc děkuji za odpověď Jakubcová

  • MUDr. Jan Malaník

   PO vysazení depotních preparátů opravdu může dlouho přetrvávat období bez menstruace, většinou ale ne déle nez 6 měsíců, měl by Vás vyšetřit gynekolog.

 • Michaela

  Dobrý den, prosím o radu. Před měsícem jsem přestala brát antikoncepci, ale chtěla bych ji opět brát. Mohu ji nasadit při první nejbližší menstruaci? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, ano, můžete. Jinak není moc vhodné střídavě nasazovat a vysazovat antikoncepci
 • Ivana B.

  Dobry den vazeny pan doktor. Som 43r.matka,1dieta7r cisarskym r. V mladosti som uzivala antik.tabletky bez estrogenu. Rada by som aj teraz chranila.Co by ste mi odporucili? Ak tabletky , tak vraj po 40ke radsej tabl.bez estrogenu( preco pan doktor bez,?) Alebo skor inu formu ako napr.spiralu Pytam sa lebo mam znacnu celulitidu stupen 2-3 a urcite ju nechcem mat este horsiu,kedze vraj z tabl.vznika(hormony+lymfat.system)Velmi vas prosim o vas nazor . Srdecna vdaka pan doktor

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ve Vašem případě po gynekologickém vyšetření bych zvážil nitroděložní hormonální tělísko /Mirena, Levosert..../

 • Katka

  Dobrý den, je prosím možné používat " Venušiny kuličky s možností elektrostimulace " se hodí na posilování pánevního dna .... " se zavedeným tělískem Mirena ? Moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete používat.

 • Anna

  Dobrý den, moc prosím, o zodpovězení mého dotazu. Dne 28.3. jsem dostala menstruaci, v ten den jsem tedy začala s užíváním antikoncepce Azalia, tak jak je to napsáno v příbalovém letáku. Menstruace trvala 7 dní, tudíž do 3.4.. Vše probíhalo v pořádku, ale 9.4. jsem dostala menstruaci znovu. Krvácení je středně silné a mám také bolesti v podbřišku, jako při menstruaci. Mám tedy antikoncepci vysadit nebo pokračovat v užívání? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   DObrý den, pokračute v užívání, u gestagenní antikoncepce může být hlavně zpočátkuk nepravidelné krvácení. Udělejte si preventivně i těhotenský test

 • Kristýna

  Dobrý den, vysadila jsem antikoncepci a už týden mám silné bolesti v podbřišku. Je to v pořádku? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, pokud je negativní, objednejte se ke svému gynekologovi při zhoršení vyhledejte ošetření v ústavním zařízení

 • Monika

  Dobrý den, jsem po vysazenni gestagenni antikoncepce první měsíc, ovulace proběhla, ale delozni sliznice pouze 4 mm. Vím, že to je důsledek antikoncepce. Je možné že další cyklus již bude sliznice vyšší? Nebo je to běh na dlouho trať a sliznice se z nedostatku estrogenu bude dostávat několik měsíců? Brala jsem ji 3 roky, název Evellien. Děkuji za odpoved.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, většinou do 3 měsíců se vše upraví

 • Tereza

  Dobrý den, chci se Vás zeptat na názor ohledně antikoncepce Minisiston. Je mi 23 let a tuto antikoncepci beru již 3. rokem a tak poslední rok se mi stává, že třeba 3 dny před posledním práškem začnu špinit. Také jsem vypozorovala, že pokud prášek každý den neberu vyloženě ve stejný čas, tak se také dostaví špinění. Ale normální krvácení se po tomto špinění, v týdenní pauze dostaví po 3-4 dnech. Nebo dnes se mi stalo, ze jsem začala nejdříve špinit a to přešlo do (zatím) slabého růžového krvácení-nevím, jestli to nemůže mít souvislost s tím, ze během posledního měsíce mám podruhé virózu… Předem děkuji za Vaši odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, občas i při dlouhodobém užívání antikoncepce není cyklus pravidlený. Pokud toto trvá rok, měla byste být vyšetřena. Antikoncepci lze změnit, ale může tam být i jiná příčina potíží

 • Tereza

  Vážený pane dokrote, vážená paní dokrorko, zapomněla jsem užít první tabletku z nového platíčka antikoncepce. Vzala jsem si ji o 18 hodin později a měla jsem tudíž 8 dní pauzu bez užívaní antikoncepce. Chtěla bych se zeptat, zda je vysoké riziko otěhotnění, pokud jsem během pauzy měla s přítelem pohlavní styk. Děkuji a přeji hezký zbytek dne.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, jste normálně chráněná, žádná antikocepce nezaručuje 100% ochranu před otěhotněním

 • Štěpánka

  Dobrý den,začala jsem užívat antikoncepci Birgi,beru již 15 den tabletku a stále krvácím sice ne moc,ale trochu,jsem chráněná před početím,mám navštívit gynekologa.dekuji za odpověď.Štěpánka

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, první 3 měsíce po nasazení si antikoncepce tzv. sedá, pokračujet v užívání

 • Marika

  Dobrý den, je mi 19 a teprve před 3 dny jsem začala užívat svou první antikoncepci Adele. Moje máma před několika prodělala cévní mozkovou příhodu ještě před tím, než jí bylo 40 let. Když jsem byla malá (cca. 3 roky, mamce bylo asi 33) měla sádru a dostala zánět žil. Bohužel nevím ani u jedné, zda to může být dědičné nebo ne. Doktorka mi právě proto předepsala tuto nízkohormonální antikoncepci. Ale i přesto mám strach, že se mi může něco stát a dostat třeba právě cévní mozkovou příhodu nebo zánět žil. Chci se tedy zeptat, je zde velká šance, že bych to mohla dostat? Popřípadě kdyby mi tato antikoncepce neseděla, jakou jinou nízkohormonální antikoncepci byste mi vzhledem k okolnostem doporučil?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, u nízkodávkové antikoncepce je nízké riziko trombosy. Z krve lze někdy za úhradu zjistit základní trombofilní stavy, podrobnosti Vám sděli gynekolog

 • Katarína

  Dobrý den, chcela by som sa spytat. Je mozne ze po zacati uzivani hak sa mi moze zmenit pohlad na partnera a celkovo moje emocne spravanie?

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, první tři měsíce po nasazení jsou možné určité emoční změny, většinou se po této době upraví

 • Zuzana

  Dobrý den, vysadila jsem antikoncepční kroužek Teyla. Je možné, že se menstruace dostaví se zpožděním? Měla jsem ji mít už před deseti dny. Děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, občas se nepravidelnost vyskytuje, udělejte si těhotenský test, při negativitě vyhledejte vyšetření, pokud menses nepřijdou do 3 měsíců

 • Zuzana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je normální dostat menstruaci 4 dny před začátkem braní placebo tabletek. Antikoncepci beru Leverette už 8 měsíců

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i při braní antikoncepce nefunguje vše jako hodinky. Pokud by se problém objevily opakovaně v každém cyklu, je možné změnit antikoncepci.

 • Lucie A.

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak zabránit menstruačním migrenám? Je mi 48 let a mám pocit,že je čím dál horší. Antikoncepci jsem před pár léty vynechala,právě kvůli silým migrenám. Byla jsem se radit na gynekologii.Paní doktorka mi opět předepsala antikoncepci- Softinelle. Nevím si už rady. Děkuji za radu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, je vhodné před nasazením antikoncepce neurologické vyšetření pro zjištění příčin migrén. Jinak by byla vhodná nějaká nízkodávková antikoncepce v kontinálním režimu, třeba softinelle.

 • Kristýna L.

  Dobrý den, já mám takový problém. Já beru antikoncepci Maitalon a zapomněla jsem si vzít 6. den v 23:00 prášek a zjistila jsem to až 7. den v 21:30 (včera), když jsem si měla brát další prášek. Takže jsem ještě v 1. týdnu. Když jsem to zjistila, vzala jsem si oba najednou. Jenže ten 6. den jsme s přítelem měli nechráněný pohlavní styk a on ejakuloval do mě. Tak jsem se chtěla zeptat, zdali je tu vysoká možnost otěhotnění a mám si pro jistotu skočit pro postinor? Já jsem sice dnes už volala svému gynekologovi, ale on je jak se říká stará škola a řekl mi, že postinor je pro ty, co neberou vůbec nic, že by mi mohlo být zbytečně špatně a že bych se mohla rozkrvácet. Tak mi poradil, že mám brát klasicky dál prášky v pravidelnou hodinu a když nepřijde menstruace, tak jít na kontrolu. Tak jsem si řekla, že se poradím raději ještě s někým.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, rovněž bych postinor nedoporučil., normálně užívat dál antikoncepci. Nicméně žádná antikoncepce nechrání 100% před otěhotněním.

 • Natálie

  Dobry den, dostala jsem menstruaci dnes večer a moje otázka je jestli si mám vzít první pilulku antikoncepce dnes večer nebo až ráno? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud chcete užívat antikoncepci pravidelně večer, vezměte si ji večer, pokud naopak ráno, začněte až ráno. Tady se jedná spíš o organizační hledisko.

 • Dotaz

  Dobrý den, beru antikoncepci cca 10 let . Byla jsem nedávno na zákroku a kontrolu jsem měla v době 7 denní pauzy, ale stačilo mi oddálit si menstruaci o dva dny. Tak jsem si vzala 2 tabletky z nového platíčka. Pak jsem dodržela 7 denní pauzu a pak dobrala zbylých 19 tabletek. S přítelem jsme v den kdy jsem brala 12 tabletku měli styk. Mohlo vzniknout riziko otěhotnění ? Děkuji moc

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná antikoncpce nedává 100% jistotu před neotěhotněním.

 • Radka

  Dobrý den, již skoro 5 let beru antikoncepci Lindynette 20. Nyní mi pan gynekolog předepsal Polygynax na vaginální výtoky. Mám brát všech 12 tobolek. Chci se zeptat, zda je tímto přípravkem nějak narušena účinnost antikoncepce a kdy nejdříve můžu mít pohlavní styk, abych náhodou neotehotněla. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nemusíte mít strach. Po přeléčení vyzkoušjete ještě laktobacily do pochvy pro obdovu správných bakterií. Antikoncepce by měla fungovat standardně.

 • Lucie V.

  Dobrý den pane doktore, moje lékařka mi předepsala antikoncepci Evellien, kvůli vysoké děložní sliznici. Máme 2 syny, takže další dítě už neplánujeme. Lékařka mě upozornila, že mám počítat s nepravidelným krvácením, protože jsem měla úplně rozhozený cyklus po covidu a neměla jsem vlastně "pořádnou menstuaci už 2 měsíce".Těhotenství vyloučeno.Tak mi lékařka dala injekci na vyvolání mensesu, ale menses trval 3 dny a toť vše, ani jsem pomalu nevěděla že menses mám.V ten samý den jsem začla uživat tabletky. Antikoncepci beru 27.den. První týden v pohodě, ale ten druhý den jsem začala krvácet, nejdřív slabě, ale pak se krvácení zvýšilo, na 3-4 noční vložky denně a s krví odchází i kusy sliznice, denně tak 10 kusů a krvácím doteĎ. Pořád se mi motá hlava, jsem malátná, unavená a v úterý jdu na krevní testy, jestli mi rapidně nespadlo železo, s kterým mám velké problémy.Bratr je lékař, takže mi testy zařídí. Volala jsem si na gynekologii a řekli mi že mám ještě týden vydržet a pak to kdyžtak vysadit.Já osobně usuzuji, že mi prostě antikoncepce nesedla. Mohu prosím vědět váš názor? Velmi děkuji Vysloužilová

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, antikoncepce si ,,sedá,, první tři měsíce, pokud ale krvácíte intenzivně, je zapotřebí gynekologické vyšetření, ať nejste chudokrevná

 • Karolína B.

  Dobrý den pane doktore, již 4 měsíce užívám antikoncepci Azalia. Posledních pár týdnů mívám téměř každý večer depresivní nálady a úzkost. Může být příčinou užívání antikoncepce? Nikdy jsem takovéto problémy neměla. Děkuji a přeji Vám hezký den.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, vznik úzkostí a změny nálad mjá obvykle více příčin, nelze 100% říct, že za to může antikoncepce.

 • Martina B.

  Dobrý den, pane doktore, chtěla jsem od svého gynekologa zapsat antikoncepci, u které se nemusí dělat pauza a tudíž nebudu mít třeba 2-3 měsíce menstruaci. Napsal mi Minesse, s tím, že nemám brát 4 tablety placebo a pokračovat s dalšího balení, je to tak v pořádku nebo existuje jiná antikoncepce, která se dá brát v kuse třeba 3 měsíce: Moc děkuji. Martina B.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano, monofazickou antikoncepci lze brát kontinuálně bez užití placebotable

 • Aneta K.

  Dobrý den, používám antikoncepci Teyla, nyní jsem ve 2. týdnu používání, příští týden v neděli bych měla kroužek vyndat, ale potřebovala bych změnit potom následující týden měsíčků, kvůli dovolené. Když nasadím hned v neděli kroužek nový, je pravděpodobné, že se krvácení trochu dostaví, pak jsem četla ještě o druhé variantě, ukončit kroužek v 2.tydnu,tyden vynechat a nasadit nový, že by krvácení nemělo přijít. Jaká je pravda a která možnost je lepší? Děkuji za radu. :)

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ještě existuje varianta s možností bez týdenní pauzy, ihned pokračovat v dalším kroužku. Je ale možné, že se dostaví špinění

 • Černá mamba

  Dobrý den chci se zeptat byla jsem 22.2.2022, na aplikaci antikoncepční injekci sayana . Sestřička mi ji píchla do břicha ale nejspíš špatně upevnila a půlka suspenze vytekla mimo a půlku píchla do mě otázka zní, je si mohu otěhotnět i tak předem děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná i správně aplikovaná antikoncepce nemá 100% účinnost. Lez otěhotnět i při správné aplikaci.

 • Lucie

  Dobrý den, v říjnu loňského roku mi zjistili roztroušenou sklerózu, nejdříve léčili Medrolem, nyní chodím jednou měsíčně na infuzi Tysabri. Od toho léčení trpím častou změnou nálad, jsem hodně citlivá i na tón hlasu. Beru antikoncepci Katya a teď i po MS nadále špiním. Na sex najednou nemám chuť. S přítelem máme dceru a chtěli bychom se pokusit časem o další, ale bojím se, aby třeba ty rozházené hormony nezpůsobily neplodnost. Mohu brát nějaké vitamíny na podpoření hormonů nebo to mám řešit se svým gynekologem? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ne vždy musí být změna nálady a libida spojena s užíváním antikoncepce, máte komplexní neurologické onemocnění, jehož vliv může být rovněž podstatný. Při neustálém špinění při užívání antikoncepce je nutné vyšetření gynekologem.

 • Kristína

  Dobrý den, Užívam antikoncepci zoely. Pri prvních 3 měsících sem mněla občasné špinění ale žádne bolesti ani nič podobného. Jsem na 4. Blistru a pri 12 pilulke jsem spozorovala špinnění s troškou krve. Přešel den a špinění pořád nepřestalo ale zoslablo. Chtěla bych se zeptat co to může znamenat a co mam delat. Děkuji, Petrovičová

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud při užívání hormonální antikoncepce Zoely špiníte již 4. měsíc, tento přípravek nestačí udržet cyklus. Vhodné bude užívání HAK s lehce vyšším obsahem estogenu esthinylestradiolu, při kterém by se špinění již nemělo objevit.

 • Gabriela

  Dobrý deň, mám 23 rokov, a mám problém (pravdepodobne) s hormonálnou antikoncepciou. Leverette užívam už skoro 4 roky. Vtedy som zvolila HA, lebo mi prišla ako najspoľahlivejšia forma antikoncepcie, ktorá mi navyše veľmi pomohla so silnými menštruačnými bolesťami, ktoré ma obmedzovali v živote, a keďže kondómy ani mne, ani partnerovi nevyhovujú, bola to jasná voľba. Pred rokom som ale začala mať problémy, a už by som to chcela vyriešiť. Niekoľkokrát do roka som mala vaginálnu mykózu, ktorú som aj liečila pod lekárskym dohľadom. Riešili sme to vnútrovaginálnym krémom a tabletkami Prokanazol. Týmito tabletkami sa raz preliečil pre istotu aj partner. Stále sa tento problém ale po niekoľkých mesiacoch vracia. Parfumované mydlá nepoužívam, nosím bavlnenú spodnú bielizeň. Mám stáleho partnera, a tak v tomto ohľade asi problém nebude. Po asi 2 rokoch som začala cítiť aj pokles libida a vaginálnu suchosť (po styku vždy cítim nepríjemné pálenie), čo ma veľmi odrádza, na pohlavný styk sa teším čoraz menej. Všade počujem, že tieto problémy môže spôsobovať antikoncepcia, a tak reálne uvažujem o jej vysadení a nahradení inou, nehormonálnou formou, konkrétne pesarom (Caya diafragma). Diskutovala som o tom s priateľom a on trvá na tom, aby som zvážila aj zmenu za iné antikoncepčné tabletky a hlavne návštevu gynekológa. Jeho hlavným argumentom je aj to, že my vlastne vôbec netušíme, či je koreňom problému užívanie antikoncepcie. Navyše má obavu, že bude pesar pri styku priveľmi "cítiť". Prosila by som teda o radu. Ďakujem veľmi pekne.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, použití vaginálního pesaru jako metody bariérové antikoncepce je jistě možné. Jeho spolehlivost však není úplně ideální a navíc je zde nutnost manipulace s tímto pesarem jako je jeho zavedení před pohlavním stykem, poté jeho vyjmutí a péče o něj. Pokud tablety hormonální antikoncepce, které užíváte způbují ztrátu libida bude vhodné vybrat HAK s jiným gestagenem než máte nyní. Možné je i užití vaginálních kroužků, transdermalních náplastí nebo zavedení intrauterinního systému s levonorgestrelem jako je např. Mirena nebo Levosert.

 • Kateřina

  Dobrý den, prosím o radu ohledně silné a bolestivé menstruace,která mě trápí již druhý rok. Je mi 48 let a celý život jsem brala HA. Před dvěma lety jsem začala mít v 7 denní pauze silné migrény. Lékař mi měnil HA a k migrénám se přidala silná nevolnost a následně hospitalizace, zánět žaludku. HA jsem vysadila a problémy s migrénou a nevolnosti přestaly, nicméně přišla velmi bolestivá a silná menstruace. První čtyři dny nemohu vůbec pracovat. Lékař zkusil hormony např utrogestan,ale žádná změna. Prý jediná možnost opět HA. Po 4 dnech nasazené HA opět silná nevolnost,zvracení. Už je mi trapné stále chodit k lékaři. Začínám trpět depresí,protože mi to přijde,jak začarovaný kruh,z kterého není cesta ven. Prý je to věkem a mám vydržet. Vím,že to už déle nedám. Mimo menstruaci se cítím dobře. Ale těch 8-9 dnů je peklo. Děkuji za případnou odpověď. Kateřina

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud máte potíže, které popisuje řešením je použití IUS - intrauterinního systému jako je např. Mirena či Levosert. Tento nitroděložní systém s levonorgestrelem se zavádí ambulantně do dutiny děložní na období až 6 let. Působí lokálně v děloze a nezatěžuje tedy gastrointestinální systém. Krvácení u 80% uživatelek nebývá vůbec, u zbylých 20% bývá obvykle slabší intenzity. Krvácení je také méně bolestivé.

 • IM

  Dobrý den, beru HA Mistra, v pondělí 14.2. jsem měla poslední den menstruace a v úterý jsem měla začít brát nový týden, bohužel jsem na to zapomněla a začala ji brát až ve středu 16.2. vzala jsem si dvě tabletky. Večer jsem měla chráněný pohlavní styk, ale přítelovi ochrana sklouzla do mně a udělal se většina vyšla ven, ale teď nevím jestli otěhotním nebo ne. Mám případně použít tabletu po?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pauza mezi jednotlivými blistry HAK je 7 dnů. Pokud jste začala užívat tablety až po 8 dnech těhotenství nelze zcela vyloučit. Užití 2 tablet najednou není správné. Pokud zapomenete 1 tabletu, pokračuje se v užívání HAK dále, ale je potřeba se 7 dnů chránit jinou metotodou jako je např. kondom apod. Více se dozvíte z příbalového letáku přiipravku Mistra.

 • Lenka

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, v jaké přibližné hloubce lze namazat vlákna od tělíska MIRENA? Cítím je již cca 1 cm hluboko, mám proto strach, aby mi tělísko nevypadlo. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, vlákna intraueterinního systému Mirena lze nahmatat na konci pochvy. Délka pochvy je individuální, vlákna 1 cm od poševního vchodu je příliš málo. Vlkána nemají na event. vypadnutí žádný vliv.

 • Lenka R.

  Dobrý den. Beru již přes rok antikoncepci Mistra. S přítelem spolu máme sex asi poslední měsíc, ale vždy použijeme i kondom a přítel vždy ejakuluje mimo mě. Když si kondom sundá, umyje si pak ruce, penis asi ale ne, ale pak se třeba dvě hodiny nic neděje a pak opět nasazujeme kondom nebo mě uspokojuje rukou. Dva týdny zpět jsem onemocněla covidem a začalo mě i bolet v podbřišku v oblasti vaječníků a takový stahující pocit trvá doteď. Je možné, že po těch dvou hodinách po styku zůstanou na penisu živé spermie? Přidala se k tomu i bolest jen levého prsu a moc nemám chuť na jídlo. Jde o to, že si nejsem jistá, zda beru antikoncepci správně. V příbalovém letáku je psané, že přibližně ve stejnou dobu. Beru ji pravidelně každý večer (až na sedmidenní pauzu), jen ne vždy ve stejnou dobu, ale vždy než si jdu lehnout. To je rozmezí dejme tomu 10 a 12 večer. Někdy si tedy tabletku vezmu třeba v jedenáct, někdy v dvanáct. Dá se to považovat za přibližně stejnou dobu? Má antikoncepce i přes to pořád zachovalý účinek nebo se už tím sníží? Mám se obávat těhotenství? Děkuji Vám za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, antikoncepční tablety je potřeba užívat ve stejnou denní dobu, to znamená co 24 hodin. Pokud užijete tabl. v 10 nebo 12 hodin je antikoncepční učinek plně zachován a nemusíte mít obavu z otěhotnění. Použití kondomu jako doplňkové metody před otěhotněním je tedy zbytečné. Rovněž tak jste chráněna před otěhotněním i v době 7 denní pauzy, kdy tablety neužíváte. Více se dozvíte z příbalového letáku přípravku Mistra.

 • Eliška

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat bylo mi zavedeno nehormonální nitroděložní tělísko po jak dlouhé době je možné mít pohlavní styk? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, po zavedení nehormonálního těliska je možné mít pohlavní styk za 1-2 dny po zavedení.

 • Evžen Ch.

  Dobrý den, moje přítelkyně mívá někdy po orgasmu ( cca hodinu po ) urputné bolesti v břiše, které trvají cca 1 až 3 hodiny a jednou za čas se stane, že potom za 4 až 5 dní dostane zánět ( cca 3 až 5x za rok ) a většinou to nastává po orálním sexu. Její orgasmy jsou dost silné, co jí při tom dělá břicho jsem ještě neviděl a sama říká, že to ještě s nikým nezažila. Jenže mám podezření, že tento problém se stydí řešit se svým gynekologem. Přijde mi to divné, že jednou spolu spíme, i v ní zůstanu a vše je v pořádku a teď naposledy jsem jí to udělal jen jazykem a byl z toho dokonce zánět dělohy. Můžete mi poradit čím to může být? Nemůžu mít ve slinách nějaký bacil, který se někdy projeví a někdy ne? Nebo by to mohlo být nitroděložní tělísko, které má čtvrtým rokem? Dříve takové problémy neměla a já s jinou ženou také ne, poradíte prosím? Děkuji E.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, orgasmus neboli vyvrcholení je výsledkem fáze plató sexuálního reakčního cyklu. Orgasmus se vyznačuje intenzivní fyzickou rozkoší, kontrolovanou autonomním nervovým systémem. Je doprovázen rychlými cykly svalových kontrakcí (stahy) v dolních pánevních svalech, které obklopují primární pohlavní orgány- Orgasmy u mužů i žen jsou často spojeny s jinými mimovolnými reakcemi, např. se svalovými křečemi v jiných částech těla a s vydáváním zvuků. Orgasmus též zpravidla provází euforické vnímání. Svalové stahy kolem ženských pohlavích orgánů mají zajistit snazší pohyb mužských pohlavních buněk – spermií – až k uvolněnému vajíčku – ženské pohlavní buňce. Následně orgasmus obvykle způsobuje znatelnou únavu a muži i ženy si po něm potřebují odpočinout. To se obvykle připisuje uvolnění prolaktinu. Prolaktin je typickou odezvou endokrinního systému při depresivní náladě nebo podráždění. Příčinou také může být potřeba krátkého odpočinku po intenzivní fyzické aktivitě. Mezi časté průvodní jevy, projevující se krátce po pohlavním styku patří také výrazně zvýšená chuť k jídlu nebo pití.

 • Eva

  Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně hormonální antikoncepce. Je mi 29 let a přibližně od 17 let jsem s několika přestávkami užívala hormonální pilulky. Poté jsem si nechala zavést hormonální tělísko na tři roky. Nyní je čas tělísko vyjmout. Má aktuální gynekoložka mi řekla, že po vyjmutí bych měla nejlépe co nejdříve otěhotnět a pokud nechci (ráda bych tomu dala třeba ještě rok), tak mi radí opět nasadit antikoncepci. Chtěla jsem však své tělo po tolika nechat fungovat přirozeně bez hormonů. Doktorka mi tvrdí, že braním prášků předejdu tvorbě cyst a Endometriózou apod. Zároveň mi „vyhrožuje“ neplodností. Celá situace je mi velmi nepříjemná a nevím, co si o tom mám myslet. Zda to je opravdu tak, jak mi gynekoložka předkládá anebo je to jen snaha prodat? Poradíte mi, prosím, co by bylo nejvhodnější udělat? Nechci své tělo přetěžovat hormony, zároveň chci, aby správně fungovalo a abych se vyhnula nemocem. Předem mockrát děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, nitroděložní tělisko s hormony po 3 letech je možné vyjmout nebo při jedné návštěvě stavající intrauterinní systém odstranit a zavést nový. Pokud se rozhodnete již nadále nemít IUS ani nechcete užívát hormonální antikoncepci ve formě tablet, náplastí apod. nikdo Vás k užívání nemůže nutit. V současnosti jsou dávky hormonů v antikoncepci poměrně nízké. Není zapotřebí před otěhotněním dělat přestávku v užívání např. 1 rok.

 • JB

  Dobry den, mela jsem 3 mesice vypadek menstruace od rijna do konce prosince, zrejme z duvodu vyrazneho zhubnuti. 5.1.2022 jsem ji dostala (trvala do 10.1.) a probihalo vse normalne. Dalsi menstruaci jsem ocekavala v tomto tydnu, nicmene 31.1. probehl nechraneny styk s ejakulaci mimo, projistotu jsem (ackoliv by melo jit o neplodne dny v dobe styku) uzila po cca 40 hodinach 2 pilulky egianti 0.75 mg. Muj dotaz zni mam doma antikoncepci Yadine a vim ze abych byla plne chranena hned, mela bych ji vzit 1.den menstruace - jelikoz jsem egianti uzila kratce pred prichodem menstruace (snad se distavi, vzhledem k tomu ze predtim 3 mesice nebyla) ma to vliv na ochranu pred otehotnenim nebo ne pokud vezmu antikoncepci 1.den menstruace (jestli i tak budu chranena hned). jako prvni den menstruace a nasazeni antiko se bere i vyraznejsi spineni nebo az plna krev. Pokud by se menstr. zase nedostavila (viz vyse predtim 3 mesice vypadek) a byla by testem vyliucena gravidita tak mohu i tak nasadit antiko na slepo (bez menstruace - ja ji prave obdrzela i kvuli srovnani a pravidelnosti cyklu) kdykoliv ? Pokud ano kdy pak nabiha ochrana nebo jak dlouho se chranit i necim jinym. dekuji za odpoved

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, 1. tabledu hormonální antikoncepce začněte užívat první den menstruace. Pokud se krvácení nedostaví můžete začít užívat tabl. Yadine hned, ale měla by jste se ještě 7 dnů chránit jinou metodou - např. kondom apod.

 • Kristýna Z.

  Dobrý den, s příchodem menstruace jsem 27.1. začala užívat antikoncepci, protože tento měsíc (20.2.) letím za svým přítelem, uvidíme se jen na týden (budu si muset oddálit menstruaci pomocí antikoncepce), ale antikoncepce mi přišla jako nejlepší nápad, protože už nechceme používat kondomy. Jde o to, že opravdu není vhodná chvíle na otěhotnění a ráda bych tomu předešla aniž bychom použili kondom. Můžete mi prosím poradit? Tak aby to bylo šetrné, ale zároveň účinné..popřípadě jsem četla něco o ovulačních cyklech a v týden (20.2. -27.2.) by to riziko mělo být nízké, když bych správně měla mít před nebo už v průběhu menstruace, ale spoléhat se na to nechci. Moc děkuji za radu

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, při užívání hormonální antikoncepce jste chráněná před otěhotněním po celou dobu užívání hormonálních tablet, ale i v týdnu bez užívání. Důležite je pravidelné užití bez vynechání i 1 tablety. Pokud užíváte tabl. pravidelně je použití kondomu jako metody antikoncepce zbytečné.

 • Nikol

  Dobrý den, beru pravidelně několikátým rokem HA Yoseffine. Vyjímečně jsem si teď potřebovala 2x oddálit MS. Po prvním blistru proběhlo oddálení bez problému. Po druhém blistru mi ihned 1. tabletku v platičku začlo špinění až slabé krvácení, které přetrvavá již 12. den. Ze zoufalosti jsem nasadila Ascorutin, který beru dnes 5. den a ani tohle nepomohlo. Můžete mi prosím poradit, co s tím? Vysadit na pár dní HA, pokračovat v braní? Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud uíváte HAK kontinuálně, t.j. bez pauzy, tak doporučuji doužívat tabl. do konces blistru a poté udělat pauzu, ve které zakrvícíte. Více se dozvíte z příbalového letáku.

 • Lucie

  Dobrý den, mám dotaz včera jsem spala se svým přítelem a on se do mě udělal a já měla ještě poslední den menstruace. Antikoncepci beru, ale myslím, že bych si měla vzít postinor. Tak se ptám jestli si ho mám vzít a nebo si vzít normálně antikoncepci.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud užíváte HAK pravidelně, t.j. bez vynechání tabl., tak chráněná před otěhotněním jste celou dobu, t.j. i v týdnu bez užívání tablet HAK. Více se dozvíte z příbalového letáku antikoncekce, kterou užíváte.

 • Milena

  Dobrý den, dnes je to dvanácty den co beru hormonální antikoncepci Lusienne. Začala jsem ji užívat mimo menstruaci, která mi má přijít cca za 2dny. Zajímá mě jestli mi antikoncepce už menstruaci oddálí, kdyz ji nevynechám, nebo je ještě brzo. Ptám protože mě čeká operace kde je menstruace problém. Tak jestli si mám sehnat přímo i prášky na oddálení. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud užíváte HAK 12. den, tak se krvácení objeví až po 21. dnu, t.j. vždy se 3 týdny užívají tablety HAK a v týdnu bez tablet se objeví krvácení a celý cyklus se opět opakuje. Chráněná před otěhotněním jste celou dobu, t.j. i v týdnu bez užívání tablet HAK.

 • L. Skočilová

  Dobry den chtela bych se zeptat proc kdyz se chci s pritelem vyspat tak me to bolí. A Nejde nam to. Neni to stresem?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, počátek sexualního života může být provázen Vámi popisovanými problémy. pokud by potíže přetrvávaly i nadále doporučuji návštěvu sexuologa.

 • Dotaz

  Dobrý den, před 11 dni jsem nasadila hormonální antikoncepci zlynda. Již 11 mám menstruaci. Poslední dny je to spíše spineni někdy občas krev, ale chtěla bych se zeptat zda je to normální? Má obvyklá menstruace trvala 6 dni.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, krvácení 11 dnů při užívání hormonální antikoncepce není úplně v pořádku. Příčinou mohou být změny děaložní sliznice nebo např. endometrální polyp. Pokud by krvácení přetrvávalo bude vhodné hystaroskopické vyšetření, což je vyšetření, při kterém se pomocí optiky hysteroskopu prohlédne dutina děložní a odebere se vzorek tkáně ha histologické vyšetření. Hysteroskopii lze provést ambulantně bez celkové anestezie. Více se dozvíte na webu: www.ambulantni-hysteroskopie.cz.

 • V.

  Dobrý den , chtěla jsem se zeptat . Neberu žádnou antikoncepci a mám jet v srpnu na dovolenou , kdy vím že bych měla mít menstruaci . A tak mě zajímá , když nic neberu dá se to ňák posunout či obejít atd nebo to jde jediné pomocí antikoncepci ?? Děkuji moc za odpověď a přeji hezky večer či den.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, mentruace se dá oddálit užíváním gestragenů jako je např. Norethisteron tbl. či Provera 5 mg tbl., užívá se zpravidla 3-4 dny před plánovaným termínem menstruace a poté celou dobu, kterou chcete menstruaci dsunot. po skončení užívání se dostavi krváceni zúpravidla do týdne.

 • Andrea N.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, s přítelem jsem měla nehodu s kondomem cca před 10 hodinami. Hned po styku mi začala menstruace ( mám ji v celku pravidelnou) a já teď nevím zda bych měla použít pilulku poslední záchrany. Předem děkuji za odpověď .

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste začala menstruovat je otěhotnění velmi nepravděpodobné.

 • Marcela

  Dobrý den, mohu se zeptat jestli mohu brát antikoncepci, když mám zlučníkové kameny. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, žlučníkové kameny nejsou kontraindikací k užívívání hormonální antikoncepce. To znamená, že hormonální antikoncepci můžete užívat.

 • Teri

  Dobrý den brala jsem antikoncepci lindytte (21 tabletek) ale musela jsem po třech měsících kvůli bolesti prsů v prosinci jsme začal brát daylette (24 tabletek) . 6. listopadu jsem měla sex na chvilku bez ochrany, vážně na chvíli, pár přírazu ale pak už s ochranou a před tím stykem jsem měla MS Ten sex byl dva dny po tom co jsme začal brát třetí plato a pár dní po ms Dale jsem seděla na partnerovo přirození 19. Prosince ale nebyl ve mě ale pak mě délka rukou a trochu se bojí jestli do mě nemohl zavést preejakulat. Antikoncepci lindytte jsme brala skoro pořád pravidelně až na pátek kdy jsme měla taneční a nemohla jsem Teď jak mám daylette takž už taneční nemám ale taky se mi občas stalo že jsem si ji vzala dyl Podotýkám že to bylo 1-2 hodiny max Jednou tedy 4 nikdy víc jak dvanáct hodin Mohla bych být těhotná z preejakulat ptám se protože díky té nové antikoncepci mi přišla MS až den před novým platem a byla velice slabá pak za tři dny silná a pak slabá. Teď mam po MS ale mám hnědý vytok Testy při MS jsem si delala vyšli vždy negativní. Může to být tím jak beru antikoncepci s jiným počtem pilulek že si tělo na to zvyká nebo si mám udělat radši ještě tets?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste užívala hormonální antikoncepci pravidelně bez vynechání tabl. a v intervalu maximálně 12 hodin, tak je otěhotnění prakticky vyloučeno. Pokud byl gravitest z moči negativní, tak se o graviditu nejedná.

 • Lenka

  Dobrý den, Mam skoro rok a půl zavedenou Mirenu. Stále jsem dávala šanci, ale bohužel žádné zlepšení. Měsíc špinění nebo lehké krvácení, další měsíc úplně v pořádku, neustále bolesti v podbrisku, strašná unava( může být unava způsobena teliskem ?) Od doby co mám telisko, tak cítím i křeče v nohách... , jednou zacas je bohužel i zapachajici vytok nebo špinění... Asi je vhodné už po takové době telisko vytáhnout? Dekuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud přetrvávají potíže, které popisujete bude pravděpodobné vhodné zvolit jiný typ antikoncepce.

 • Michala O.

  Dobrý den, je mi 28 let, užívám kvůli navození menstruace (ztráta ze zdravotních duvodů a nízké váhy) antikoncepci Laverette. Jelikož jsem spíše pro bylinky a přírodní cestu, byla toto po 2 letech krajní možnost. Léky nemám v oblibě, ale pomohly. Mám ovšem dotaz. Mohu placebo pilulky (zpravidla ty bílé, 7 denní, kdy má mestruace nastat) vynechat? Pokud vyjde nastejno přerušení brání léků na 7 dní vs. braní 7 dní placebo tobolek - raději bych je vynechávala. Prosím o pochopení, opravdu se lékům spíše vyhýbám pokud to jde. Nicméně lékaři jsou svaťí :-) Děkuji mockrát za názor! :-)

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, placebo pilulky lze vynechat - neobsahují totiž žádné hormony. Jejich vynechání či užívání vyjde nastejno. Pauza je 7 denní.

 • Karolina

  Dobrý den, dnes jsem si měla brát po sedmidenní pauze první pilulku antikoncepce Bonadea. Omylem jsem však užila mou starou antikoncepci Lamya, která mi neseděla a tak jsem jí před rokem vyměnila. Prosím o radu, zda mám užít ještě i správnou antikoncepci Bonadea- užila bych tam dvě pilulky různých antikoncepcí v jeden den, nebo ji mám začít brát až od zítřka? Pokud od zítřka, mám vybrat celé platíčko, nebo mám poslední prášek vyhodit? Dívala jsem se a každá ta antikoncepce obsahuje jiné účinné hormony. Moc děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, tablety hormonální antikoncepce je vhodné užívat dle návodu v příbalovém letáku. Pokud došlo k záměně HAK užijte ve stejný den tabl. Bonadea a pokračujte v užívání tablet Bonadei se 7 denní pauzou.

 • Anonymní

  Dobrý večer, beru HA Zlynda beru ji ani ne měsíc a už mám přejít na zelené tabletky. Chci se zeptat jestli když den před tím než je začnu brát a přítel do mě ejakuluje jestli mě ochrání před nechtěným těhotenstvím, případně po dobu užívání zelených tabletek. Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, před otěhotněním při správném üžívání jste chráněně po celou dobu, tedy i při užívání zelených tablet. Více se dozvíte v příbalovém letáku.

 • Anna

  Dobrý den, užívám HA Maitalon společně s nikotinovými sáčky (bez tabáku). Zajímalo by mě, jestli i zde platí stejně vysoká rizika, jako u kouření klasických cigaret v kombinaci s HA - tedy např. vysoké riziko tvoření krevních sraženin. Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Při užívání nikotinových sáčků samozřejmě nedochází k inhalaci škodlivých látek jako při kouření cigaret. Přesto mají svá rizika. Nejčastěji jde o lokální podráždění v místě aplikace sáčku, mohou se vyskytnout bolesti hlavy, problémy se zažíváním. Celkově má nikotin nepříznivý vliv na srdce cévy a zrychluje nepřirozeně srdeční akci, stahuje cévy, tím stoupá krevní tlak, zvyšuje hladinu mastných kyselin v krvi. Toto dohromady může skončit infarktem nebo cévní mozkovou příhodou, což je u nás stále nejčastější příčinou úmrtí.

 • Daniela

  Dobrý den, beru 3 roky HA Calleto a teď má moje doktorka volno a nemůže mi poslat poslat recept a já si nestihnu vzit po 7. Denní pauze, ale vezmu si 1. Prášek z nového platíčka až 9. Den, tak jestli je to v pohodě ?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepci můžete začít užívat po 9-ti denní pauze, měla by jste se však týdem chránit jinou metodou, např. kondom, apod.

 • Klára O.

  Dobrý den, používám pravidelně antikoncepci diecyclen, a chtěla bych si menstruaci oddálit. Pokud to udělám tak, jako je to popsané v příbalovém letáčku, jsem i po dobu oddalování menstruace stejně chráněna proti otěhotnění? Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, ano i po oddálení menstruace, tak je uvedeno v příbalovém letáku jste chráněna před otěhotněním.

 • Pavla

  Dobry den, beru antikoncepci Leverette. Dne 25.11. jsem nacala dalsi platicko. Dne 30.11. nebo 1.12. jsem si zapomnela vzit tabletu, ale uzila jsem ji do 12 hodin (beru vzdy vecer kolem 21. nebo 22. hodiny). V nedeli 5.12. jsme mela sex. A bohuzel 9.12. jsem si opet zapomnela vzit tabletu. Ale opet jsem ji stihla uzit do 12 hodin (vzala jsem si ji v 8:30 rano). Muzu byt tehotna, kdyz jsem udelala 2 chyby v jednom mesici? Kdy si pripadne mohu udela tehotensky test? Moc dekuji za opoved a preji hezky den.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste zapomenutou tabletu užila v intervalu do 12 hod. po předchozí tabletě těhotná být nemůžete. Více se dozvíte v příbalovém letáku k této HAK. Těhotenský test si můžete udělat před začátkem užívání dalšího blistru tablet HAK.

 • Jitka

  Dobrý den, příštím cyklem na konci roku/začátkem nového roku plánuji začít brát HA s drospirenonem ( popř. s chlormadinonem ). Zároveň bych se chtěla nechat očkovat proti COVIDu vakcínou Pfizer, ráda bych se zeptala, zda je lepší se očkovat před zahájením HA (obě dávky před zahájením bych stihla), nebo zda ničemu nevadí, když se budu očkovat během ní/ např. pouze druhou dávkou během HA. Jsou zde nějaká možná rizika v obou případech? Popřípadě která z možností je lepší/šetrnější? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, očkování proti onemocnění Covid-19 můžete absolvovat bez ohledu na to, zda užíváte hormonální antikoncepci či nikoliv.Jedinou kontraindikací očkování proti onemocnění Covid-19 je gravidita v I. trimestru, t.j. do ukončení 12. týdne těhotenství.

 • Nikola

  Dobrý den, Beru Nuvaring a plánujeme miminko. Je potřeba vysadit kroužek až po 21 dnech od zavedení nebo i dříve ? A kdy je vhodná doba se začít snažit. Zda hned po menstruaci nebo až po delší době ? Děkuji N.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, dle návodu výrobce je vhodné vysadit kroužek po 21 dnech. Po následující menstruaci můžete otěhotnět. Tato antikoncepce žádný setrvačný účinek či škodlivý vliv nemá.

 • Nikca

  Dobrý den, prosím poraďte mi. Už několik let beru antikoncepci Sunyu. Bohužel se mi stalo že místo sedmidenní pauzy jsem měla čtrnáctidenní pauzu a zajímá mě jestli po sedmidenním užívání antikoncepce s takovou dlouhou přestávkou je antikoncepce na 100% účinná.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, po čtrnácti denní pauze nelze zaručit spolehlivost této antikoncepce.

 • KR

  Dobry den, beru antikoncepci Slinda, zapomnela jsem vzit vcera 15.prasek a 16.den byl nechraneny sex s castecnou ejakulaci dovnitr.Hrozi otehotneni? 16.prasek jsem si vzala normalne. Dekuji.K

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste vynechala tabletu antikoncepce a interval užití byl delší než 12 hodin nelze otěhotnění vyloučit.

 • Lucie

  Dobrý den, začala jsem před týdnem v první den menstruace brát hormonální antikoncepci Laverette v které je 21 pilulek a 7 "placebo" pilulek. Nejsem si jistá zda jsem ji začala brát správně, protože teď mi zbývá ještě 14 pilulek a pak bych měla začít brát ty "placebo" a to nevím jestli se má dostavit menstruace když mi teď jakoby skončila ( a vlastně ještě dost špiním a to taky nevím jestli je skrz to ). Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, užívejte tabl. Leverette podle příbalového letáku, t.j. nejdříve 21 dnů tablet s hormony a poté 7 dnů tabletek placeba, které jsou bez hormonů. V týdnu s užíváním tablet placeba by jste měla zakrvácet. Po skončení užívání tablet placeba začnete opět užívat 21 tabl. s hormony. Chráněná před otěhotněním jste celou dobu, tedy i při užívání tablet placeba.

 • Barča

  Dobrý den, začla jsem nepřetržitě brát antikoncepci. Po 3 platičkách jsem měla pauzu na menstruaci. Začla jsem další platíčko. Začli mi nevolnosti, ranní zvracení, nateklá prsa s výtokem mazu, sem tam pobolívání podbříšku, únava. Mohla bych být těhotná, nebo je problém v nepřetržitém užívání antikoncepce, protože bych mohla být předávkovaná? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, potíže které popisujete pravděpodobně nesouvisí s užíváním hormonální antikoncepce. Těhotenství po užívání 3 blistrů a týdenní pauze není pravděpodobné. Pokud chcete mít jistotu, že nejste těhotná doporučuji provedení těhotenského testu z moči, event. odběr krve v laboratoři na hladinu HCG, což je lidský choriongonadotropin.

 • Simona

  Dobrý den. Již delší dobu užívám HA. Pokaždé jsem si dělala pauzu až teď na poslední 3 blistry. Ty jsem brala v kuse bez přestávky. Neberu ji úplně pravidelně, ale o více jak 3 hodiny později jsem si ji nevzala. S přítelem když spolu spíme, tak se do mě nedělá, vždy vytáhne zavčas. Jenže se nám před asi dvěma/třema týdny stalo, že si nejsme jisti zda stihl vytáhnout zavčas, nebo část sperma šlo do mě. Pokud se tak stalo, mohu být těhotná? Stalo se nám to poprvé.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud užíváte tablety hormonální antikoncepce pravidelně je otěhotnění prakticky vyloučené. Přerušovaný styk není potřeba při pravidelném užívání HAK.

 • Alexandra

  Dobrý den p. doktore, Chtěla bych se Vás zeptat, jaký je Váš názor na nitroděložní tělíska IUB a Jaydess. Jsem nerodička, zatím nemám žádné opakující se gynekologické problémy, ovšem mávám migrény s aurou (nemohu proto užívat p.o. HAK) a mávám silnou menstruaci. Jde mi především o efektivitu - studuji vysokou školu a v nejbližších letech nechci otěhotnět. V lednu 2021 mi můj předcházející gynekolog zavedl IUB a už jsem si na nej zvykla - v prvních měsících byla má menstruace o dost silnější a měla jsem jednou bakteriální vaginózu, pak již bylo vše jako před zavedením. Můj gynekolog teďka mi ale říkal, že bych měla zvážit změnu za Jaydess, jelikož je to efektivnější. Zvažuji pros a cons této hormonální varianty - vedlejší účinky jako bolesti hlavy (některé stránky uvádí, že to vůbec příznak není, ale v SPC to tak je uvedené), cysty na vaječnících,... Ale prioritou pro mě je efektivita. Tady se taky názory odborníků liší - někteří říkají, že IUB i Jaydess jsou stejně efektivní (up to 99%), jiný zase že Jaydess je lepší. Jaký je Váš pohled? Nechci zbytečně měnit tělísko, jestli je to stejně efektivní. Ale jestli je efektivita o dosti snížená, uvažovala bych o změně. Děkuji a přeji Vám hezký zbytek víkendu. S pozdravem, Alexandra

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, nitroděložní kulička IUB účinkuje stejným způsobem jako jiná nitroděložní tělíska, zabraňuje otěhotnění lokálně, v děloze. Antikoncepční účinek zajišťuje měď z perel. Výhodou je, že pružný kulatý tvar bez ostrých zakončení umožňuje nitroděložní kuličce neustále v děloze zaujímat ideální pozici a tak předchází podráždění či poškození dělohy, ve které se nachází až po dobu 5 let. Nitroděložní tělísko Jaydess je medikované tělísko, obsahující levonorgestrel, který se z tohoto tělíska uvolňuje v konstatní dávce každý den. Výhodou Jaydess je, že asi 80% uživatelek obvykle vůbec nekrvácí. Co se týče selhání jsou tato tělíska rovnocenná.

 • Martina A.

  Dobrý večer užívam HAK Mercilon 3 roky. Snažim sa ju uživať pravidelne. Ale tento mesiac som jednu tabletku vynechala. Menzes som mala od 30.10.2021 do. 02.11.2021. Mám ho pravidelný keď beriem tabletky. Tabletku v blistri som začala uživať od 01.11.2021. Na konci prvého tyždna alebo na začiatku druhého tyždna som jednu tabletku vynechala pretože sa mi stratila. 08.11.2021 som mala nechránený pohlavný styk. 16.11.2021 som použila bezbarierovú antikoncepciu kondom ale bohužial praskol. Tak som si po 33 hodinách od pohlavného styku dala tabletku po Escapelle. Spravila som dobre ak som tabletku po užila aj keď beriem HAK? Kedy najlepšie je v tomto prípade spraviť si tehotenský test? A kedy sa dá zistiť u gynekologa tehotenstvo? Ak by som bola tehotná dá sa v tomto prípade vykonať interupcia?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud byl interval užití další tablety antikoncepce delší než 12 hodin, tak jste jste udělala správně, že jste užila jednorázovou HAK - přípravek Escapelle. Otěhotnět by jste neměla, není to však úplně 100% jistota. Pokud by jste nezakrvácela, použijte test na těhotenství z moči nebo si nechejte v laboratoři odebrat krev na hladinu HCG, což je lidský choriongonadotropin. V případě těhotenství je toto možné přerušit do konce 12.týdne gravidity počítáno od prvního dne poslední menstruace nebo dle ultrazvukové biometrie.

 • Veronika

  Dobrý den, Chtěla bych poprosit o radu užívám Ha Miraveli po dvouměsíčnim užívání naprostý útlum o jakékoliv intimní chvilky. Přijdu si na spodek absolutně mrtvá mě osobně to trápí ale přítel je velice tolerantní netlačí a říká až to přijde tak to přijde ale i tak je vidět že ho to mrzí. Já si přijdu divná že jiným to funguje a u me ne .Se sexem jsem začínala až kolem 27 roku ale i tak jsem cítila vzrušení bez brání Ha. Brala jsem předtím Ha Mistra to bylo také utlumení libida na bod mrazu a nyní mi gynekolozka předepsala Clormetin. Mohla bych poprosit o Váš názor jak toto řešit? Či jaká Ha by to mohla zmírnit aby to nebylo tak moc utlumujici? Popřípadě v poslední řadě zda někam zajít jinam než na gynekologii jsem z toho opravdu zoufalá. S gyn. To řeším ale chtěla bych slyšet názor i od jinud. Mockrát děkuji za Vaši odezvu a krásný zbytek dne Veronika

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Mirelle obsahuje gestagen gestoden, který může u některých žen způsobovat ztrátu libida. Obecně se většina hormonálních tabletek skládá ze dvou hormonů - estrogenu a gestagenu. Většina tablet obsahuje estrogen ethinylestradiol a liší se v přidaném gestagenu. Doporučuji tedy užívat tablety s jiným gestagenem. Ztrátu libida nezpůsobují obvykle přípravky obsahující drospirenon - např. Yadin, Yaz apod. nebo některá jejich generika.

 • Alena

  Dobry den, predem se velice omlouvam, za takto polozeny dotaz. Avsak jsem nyni dlouhodobeji v zahranici a nemam se jak do Cr dovolat, ani k lekari ani primo Vam. Zkusim to tedy takto. Bohuzel si nemam jak nechat predepsat mou HA Jangee a rada bych zkusila tedy ji podobnou idealne stejnou HA, ktera je ovsem dostupna v Italii. Cili mam na vyber tyto znacky Ginoden®, Loette®, Arianna®, Belara®, Yasmin®, Yasminelle®), Zoely®), (Loette®, Egogyn®), Ginoden®, Arianna®, Milavane®), Yasmin®, Yasminelle®) Cerazette®, Mercilon®, Minulet®). a rada bych poprosila o radu, kterou s mistnim lekarem vybrat. Jangee 0,03/3mg beru jiz 7 let a nikdy jsem s ni nemela zadne problemy, nyni ale bohuzel jsem nucena k prechodu na jinou znacku, protoze ji tady v Italii dostupnou nemaji. Prosim tedy o radu, byla bych Vam opravdu velice vdecna za pomoc. Dekuji a s pozdravem krasneho dne, A.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepce Jangee obsahuje 2 hormony, gestagenní drospirenon a estrogen ethinylestradiol. V ČR obsahuje tyto hormony např. Yadin, Yaz, Jasminelle apod. V různých zemích se léky se stejným obsahem mohou jmenovat jinak. V Itálii se antikoncepce s drospirenonem prodává po názvy Yasmin, Yasminelle. Požádejte svého gynekologa o předpis některého z těchto přípravků.

 • Monika

  Dobrý den.Je mi 30 let.Od 18 beru antikoncepci minervu.Byla nasazen také kvůli pleti (bolákům na bradě). Antikoncepci už brat nechci ale bojím se strašného zhoršení pokožky. Jak dlouho prosím ještě mohu takovou vysokohormonální antikoncepci užívat?. To můžu brát do 40? Nebo 50 let?Nekouřím,nepiju,nadvahu nemám,tlak taky v normě pouze na nohou metličky. Bojím se i toho že když to budu odkladat budu vypadat jako puberťák ještě později...avšak je to driják a bojím se zdravotních problémů...děkuji....

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Diane-35 obsahuje 0,035 mg ethinylestradi­olu a 2 mg cyprotero­n acetátu. Dávka ethinylestradiolu 35 ug patří v ČR k vyšším dávkám estrogenu. Existují tabl. i s polovičním obsahem estrogenu. Pokud užíváte Diane-35 tbl. jen z indikace akné je možné užívat lék Androcur tbl., který neobsahuje estrogen, ale nemá antikoncepční účinek. Jeho předepsání je omezeno na kožní lékaře.

 • Tereza

  Dobry vecer, jiz ctyri mesice beru Evellien a stale bez prestani spinim. Je to normalni? Prestane to nekdy? Dekuji za odpoved

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Evellien je čistě gestagenní tableta, která obsahuje gestagen desogestrel. Podobně jako jiné přípravky obsahující pouze gestagen je Evellien určen pro kojící matky nebo uživatelky, které nemohou užívat kombinovanou hormonální antikoncepci s estrogeny, v případech jako je např. onemocnění prsu či hluboké záněty žil. Pokud nepatříte do těchto skupin je vhodnější užívání kombinovýných přípravků s gestageny a ethinylestradiolem.

 • Michaela

  Dobrý den, Nikdy jsem neměla pravidelnou MS ani po dětech nedávno sem dostala MS po čtvrté od druhého porodu který byl v roce 2017 MS byla velice silná a trvala více jak 7 dní Můj gynekolog mi nasadil antikoncepci s tím že se má MS srovnat Začala jsem brát antikoncepci a MS trvala dále Nyní už je to 47 dní co menstruaci pořád mám už beru dokonce další platíčko antikoncepce a jsem i po injekci na zastavení MS už 3 den a stále krvácení pokračuje s doprovázením zimnice velké únavy slabosti pocit na zvracení a občasné bolesti břicha Nevím už jak dál postupovat.. děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, krvácení v délce 47 dnů není jistě normální. Příčinou mohou být abnormity děložní sliznice či endometrální polyp. Doporučuji provedení ultrazvukového vyšetření a event. hysteroskopii, což je vyšetření, při kterém se prohlédne dutina děložní a provede se odběr materiálu k histologickému vyšetření. Více se dozvíte na webu: www.ambulantni-hysteroskopie.cz

 • Kristýna

  Dobrý večer, Měla jsem nechráněný styk první plodný den (včera) a dneska jsem si normálně vzala prášek HA, který jsem vyzvracela necelou hodinu po požití, počkala jsem cca 3 hodiny ať si jsem jistá, že nový prášek nevyzvracím, ale pro změnu mám docela akutní střevní potíže. Mám si vzít 3 prášek? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, při úporném zvracení či střevních potížích může být narušeno vstřebávání hormonální antikoncepce. V takovém případě se doporučuje použití jiné antikoncepční metody např. kondom apod.

 • Iva M.

  Dobrý den, jsem 3 měsíce po porodu a chtěla jsem se zeptat. První prášek jsem si vzala v době kdy se mi menstruace spustila, měla jsem bolení v podbřišku a lehké špinění. Další dny jsem už skoro vůbec nešpinila. Jsem zvyklá na silnější krvácení. Toto je druhá menstruace a ta první trvala déle než je zvyklé a byla s krvácením.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, při užívání hormonální antikoncepce během prvních 2-3 měsíců může být krvácení delší i silnější. Poté by se mělo krvácení ustálit. Důležité je užívání tablet ve stejnou denní dobu. Vynechání i 1 tablety může způsobit neprav. krvácení.

 • Klara F.

  Dobrý den, měla jsem minulý týden menstruaci, v pátek jsem začala znovu brat antikoncepci, ale v neděli jsem na pilulku zapomnela, ale do 12tihodin jsem si ji znovu vzala. Dnes mi začala trochu menstruace. Myslite, že mi poradíte co se děje a co mám dělat dál?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste zapomenutou tabletku užila do 12 hodin nemusíte se chránit před otěhotněním jinou metodou, špinění by mělo ustat. Pokračujte v užívání HAK dále každý den.

 • Anonymní

  Dobrý den, několik let beru pravidelně antikoncepci. V 1. týdnu jsem si zapomněla vzít prášek (poté jsem si vzala 2 najednou), menstruaci jsem dostala a 2. den menstruace jsem měla nechráněný pohlavní styk, jsem během 7 denní pauzy chráněna i v tomto případě? Nebo mohu otěhotnět?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Michaela

  Dobrý den, beru již 3 roky antikoncepci Bonadea a to bez pauz (až na pár dřívějších výjimek). Měla jsem teď velmi chaotické období, takže jsem si dva dny (naposledy někdy na konci minulého týdne a po druhé někdy o týden předtím) brala prášek o něco později, protože jsem zapomněla. Dnes ráno jsem ovšem zjistila, že mi jeden prášek chybí a nemůžu si vzpomenout, kdy jsem ho brala navíc (většinou si dny kontroluji, takže bych řekla, že to bylo až včera, kdy vím, že jsem se na ně nedívala, ale s jistotou to nevím). Mám ho tedy dnes vynechat, aby odpovídal počet, nebo si ho raději vzít a skončit s platem o den dřív? Zajímá mě, co bude pro moje tělo nejlepší. Navíc jsem ve středu a ve čtvrtek měla pohlavní styk, jak moc se mám bát otěhotnění, když jsem udělala očividně hned několik chyb v užívání?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Nikol

  Dobrý den, antikoncepci beru již 5 let, momentalne je to antikoncepce Flaya. Nedavno jsem nejspis zapomnela 2x po sobě užít pilulku, vzala jsem si ji tedy o neco pozdeji nez bych mela, uz se mi to parkrat stalo i predtim, ale ted jsem zacala najednou po techto dvou dnech krvacet a mam bolesti jako při menstruaci, přitom tu bych spravně mela mit az za 14 dní. Jsem tedy v pulce cyklu. Krvaceni trvá uz treti den a svemu gynekologovi se nemohu dovolat-ma dovolenou. Je dobré uzivat antikoncepci i nadale? Nebo radeji vysadit a pockat az krvaceni přejde? Popř. je možné že to s antikoncepcí nijak nesouvisí? Dekuji za odpoved.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Petra

  Dobrý den. Beru antikoncepci Emona (24+4) bez neaktivních tablet, tedy jen aktivní tablety. Nejsem si jistá, jestli jsem si vzala poslední 24 tabletu a rovnou následují den ve stejný čas vzala první tabletu z nového blistru. Jsem plně chráněna? Kdybych tedy neužila poslední aktivní tabletu? Děkuju Petra

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Klaudie

  Dobrý den, nemůžu se nikde dopátrat, jestli je antikoncepce Violette monofázická, bifázická nebo trifázická.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Jana

  Dobry den, rozhodla jsem se o vysazení antikoncepce a o početí. Podle kalkulačky bych měla mít ovulaci ve dnech 22.-24.10. V patek 8.10. jsem dobrala poslední platíčko a 11.10. mi začala menstruace, která mi skončila cca 14.-15.10. Dnes 19.10. jsem začala krvácet. Tak se chci zeptat, zda je možné mít druhou menstruaci po týdnu? Je možné, že budu mít menstruaci v den ovulace? Mohu otěhotnět? Nebo je to jen nějaké denní, max. dvoudenní krvácení?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Katka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Brala jsem antibiotika od 10.9 - 18.9, jejich název je Amikoslav, Klacid a omeprazol na žaludek v této kombinaci. Měla jsem chráněný sex až do 18.10.. Beru antikoncepci Belaru již 10 let. Jsem chráněná od 19.10 i bez použití kondomu.? Měsíčky jsem dostala v 7 denní pauze 8.10 - 12.10. Od 12.10 jsem již začla brát pilulky z nového platíčka. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Marta

  Dobry den.Vysadila som hak uz 5ty den mam bolesti v podbrusku a vytok s primesou krvi.Je tento jav po vysadeni hak bezny? Dakujem.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Ange

  Dobrý den mohu se zeptat beru od 15 let antikoncepci (jangee) do svých 16 poté jsem ji přestala brát a začala jsem až zase v 17 a půl beru ji 14 dní a přítel do mě ejakuloval mohu otěhotnět nebo se nemusím bát? Předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Alžběta

  Dobrý den. Již 20 dní beru novou antikoncepci a budu končit první plato. Antikoncepci jsem však nasadila mimo cyklus (ne při menstruaci) tudíž počítám s tím, že teď s prvním platem ještě nejsem plně chráněna. Můj dotaz však zní, zda teď co doberu celé to první plato mám udělat pauzu 7 dní nebo zda mám začít další plato brát bez pauzy, nebo hned jak začnu krvácet? A co když se menstruace v době pauzy nedostaví? Budu od 2 plata i tak chráněna? Beru antikoncepci Maxim. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Michaela. R

  Dobrý den. Ráda bych se zeptala,ohledně brání antikoncepce .Nasadila sem si tabletku antikoncepce protože sem si myslela ,že mi žačal 1 den menstruace , špinění s krví atd . Ale druhý den sem už nic neměla. Tak nevím zda tedy pokračovat v brání antikoncepce ,jestli mě bude chránit nebo nee ? Když mi to takhle zničehonic skončilo . Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Eliška

  Dobrý den. Před měsícem jsem si chtěla oddálit menstruaci a tak jsem brala prášky o dva dny déle. Jenže nějak me to tento měsíc popletlo a jakmile jsem viděla prázdné plátýčko, myslela jsem si, ze mám 7 denní pauzu. Takže jsem vynechala 2 prášky,což znamená, ze jsem brala tento měsíc antikoncepci pouze 19 dni místo 21. Co to pro mě znamená a jak mám postupovat? Dekuji moc za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Karolína

  Dobrý den pane doktore, mám dotaz. Při kontrole ledvin, mi byli zjištěny krystaly a krev v moči a doktorka po me pozaduje výměnu antikoncepce z monofázické na trifázickou. Ale moje gynekoložka s tím má velký problém. Proč není možné ji takto vyměnit?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Martina

  Dobrý den, v lednu mi bude 47let.Před rokem jsem po 26.letech přestala brát antikoncepci. Je pro mne vhodná antikoncepce jako injekce?Nebo co je vhodné.Blížím se k přechodu,tak by mi vyhovovaly nejvíce injekce,HA se po 45. věku nedoporučuje a také k vůli vysokému tlaku ji nemůžu.A jaká je pravděpodobnost otěhotnění po tak dlouhé době braní hormonální antikoncepce? Děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Klára

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat co mám dělat když jsem cca před týdnem začala brát HA a asi od druhého dne mě začali bolet ruce, jakoby žíly. Mám antikoncepci vysadit nebo zkusit začít brát jinou? Děkuji.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Monika N.

  Dobrý den, před pár dny jsem vysadila přibližně po 8 letech antikoncepci z důvodu že mi způsobovala migrény silné. Nyní pár dní po vysazení mám silné bolesti v podbřišku křečovité, kdy se kolikrát ani nemohu zvednout ze židle, střílí to do levé strany. Mohlo to zapříčinit vysazení?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Hana

  Dobrý den, můžete prosím objasnit mechanismus účinku hormonální antikoncepce, co se týče té pauzy (placebo tablet)? Když je do těla neustále dodáváno určité množství hormonů, aby nedošlo k produkci FSH a LH, tak když je u některých tabletek pauza i 7 dní, tak jak to, že tělo nezačne pracovat samo během tak dlouhé doby bez umělých hormonů? Jakým mechanismem je pacientka chráněna? Předem děkuji za odpověď :)

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Katerina

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat už 3. měsíc užívam antikoncepci od Yosefinne na 28 dni. Začala jsem ji brát první den menstruace podle příbalové informace. Všechno probíhalo v pořádku, jen po užití aktivních tablet stále nepřichází menstruace, přichází vetšinou až po užití placebo a začátkem nového plata. Ptala jsem se na to, ale prý by mi měla menstruace začít první den užívání placebo, je to v pořádku nebo je něco špatně? Taky se bojím že by to mohlo narušit účinost antikoncepce.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Dotaz

  Dobrý den, paní gynekolozka mě predepsala norethisteron zentiva na 10 dni, protože jsem 12dni po menstruaci začala znovu krvacet. Bohužel jsem si večer zapomněla vzít prasek a rano jsem si blba, zapomněla krabičku s praskama doma…tudíž jsem si dala prasek až místo 10:00 ve 14:00…ale tak za hodinu jsem zacla znovu krvacet..udělala jsem velkou chybu vynechanim? Předem dekuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Martin

  Dobrý den, moje přítelkyně používá již 4 měsíc antikoncepci Diecyclen a první nebo druhý týden tento měsíc zapomněla bílý a teď ve čtvrtém týdnu zapomněla placebo tabletu. Je účinnost antikoncepce snížená ? Podle mě ne, ale přítelkyně se bojí, tak se raději ptám. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Tomas

  Dobrý den chci se zeptat a jakou účinnosti funguje ANTIKONCEPCE injekci Přítelkyně má spozdeni asi dva týdny s další dávkou je to velké riziko?dekuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Barbora

  Dobrý den, vysazuji hormonální antikoncepci Artizia. V tuto chvíli mi zbývají pouze dvě pilulky a včera jsme měli s přítelem nijak jinak nechráněný sex. Mohu s klidem HA vysadit už teď po dobrání dvou pilulek, nebo mám pro jistotu brát ještě jedno plato a vysadit až za měsíc? Případně kdy před vysazením začít používat navíc i kondom nebo jinou formu ochrany? Dítě v tuhle chvíli opravdu nechci, proto jsem opravdu nervózní, předem děkuji.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Dotaz

  Dobrý den, beru antikoncepci VREYA a chci se zeptat, jestli je pravda, že HA může zvyšovat chuť k jídlu. Pokud ano, bude to tak po celou dobu, co antikoncepci budu brát, nebo je tento efekt jen na začátku a chuť se časem zase vrátí do normálu, jako předtím?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Kristína

  Dobrý den potřebuji radu nevím jak se mi to stalo, ale užívala jsem antikoncepci 25 dní. Vzdy užívam 21 dní a 7 denní pauza. na ten 23 den co jsem ještě užila tabletku jsem měla pohlavní styk. Otěhotnět bych nechtěla nakolik děti už mám. nemůže se stát že bych otěhotněla však? předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Bianka Nováková

  Dobrý deň prajem, beriem antikoncepciu s názvom Mistra a chcem sa informovať ako postupovať pri vynechaní menštruácie alebo aby menštruácia prišla skôr. Aktuálne som v 9. dni cyklu (posledná menštruácia bola 21.08.2021 a antikoncepciu po pauze som začala brať 27.08.3021). Ďalšiu menštruáciu mám dostať 18.09.2021 a chcem sa teda opýtať ako postupovať, aby som ju nedostala alebo dostala o týždeň skôr. Za odpoveď ďakujem.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Aneta

  Dobrý den, prosím o radu. Užívám gestageni antikoncepci, můžu u prostred platicka přejít na klasickou hormonalni antikoncepci? Děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Denisa

  Dobrý den, mám dotaz. 14.8. jsem užila pilulku po 8 dnech v pauze. Vzala jsem pilulku 14.8.,15.8., ale 16.,17 jsem pilulku neměla. 18.8. jsem měla pohlavní styk ale pilulku jsem brala po dvou dnech a 15 minut před sexem. Může se stát, že bych otěhotněla? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Kateřina

  Dobrý den, již několik měsíců beru hormonální antikoncepci (prášky zlynda, 24+4). Beru je pravidelně, ale týden zpět jsem si je zapomněla vzít na cestování a 3 dny jsem vynechala. Poté jsem hned navázala. Dva dny po navázání jsem měla pohlavní styk přerušovanou metodou a začínám mít stres o šanci otěhotnění. Na dostavení menstruace se ohlédnout nemohu, neboli se mi s prášky ještě nesrovnal cyklus. Jaké jsou šance otěhotnění? Je na místě dělat si těhotenský test. Předem velice děkuji.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Mariana Hrenakova

  Dobrý deň . Ja by som. Sa chcela opýtať dňa 29.6 mi bol odstránený polyp na maternice a vložené teliesko. Odvtedy stále spinim či je to normalne . Ďakujem

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Světlana

  Dobrý den nedávno jsem nečekaně spala u přítele a bohužel jsem si zapomněla antikoncepci tak jsem jeden růžový prášek v poslednim týdnu vynechala (beru prášky v 8 večer) a asi v 6 večer jsem měla nechráněný styk (ale udělal se mimo) další den jsem si prasek vzala zase na 8 hodinu antikoncepci beru už rok a vždy jsem měla menstruaci až na konci bílých prášku teď jak to mám posunuté tak jsem včera dobrala bíle prášky a zatím žádná menstruace je možné ze mužu mít zpoždění nebo dokonce vynechání menstruace kvůli tomu zapomenutí nebo ze je možné těhotenství předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Karolína

  Dobrý den, po 7 denní pauze, jsem zapomněla vzít první 3 pilulky z balení v 1. týdnu. Antikoncepci mám Minervu, prosím jak dále postupovat? Nemohu se spojit se svým lékařem. Děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Samuel Buchta

  Dobry den, chtěl bych se zeptat na takový hloupý dotaz, ale nemohu si pomoct. Zhruba 22.7. dostala moje přítelkyně MS a začala brat svoji úplně první HA. Bere kombinované pilulky. Každý jiný cyklus ovulaci pozná, před ní ji cítí, ma takový "pocit" a ten den co je ovulace má velmi zvýšené libido. Nestalo se, že by ji nepoznala. Nicméně ovulaci měla mít 4.8. A ta se nedostavila a od té doby má už týden pocit na ni, ale ta pořád nikde. Je možné, že už ta antikoncepce zabrala a brání ovulaci? Pokud ano, co se stane, když ztratila poslední platíčko (den před Ms) dostane ji dřív? Protože zatím to tak nevypadá, 29.7. jsme měli styk, byl ale chráněný kondomem, jenže z toho mám obavy, protože po tom co jsem vyvrcholil do kondomu a ven, co jswm držel kondom, měl jsem na ruce něco připomínající spermie, ale byl tam nějaký kousek něčeho a kondom poškozený nebyl, tak jenom doufám, že to bylo třeba z přítelkyně. Myslíte, že ovulace nebyla, protože už začala antikoncepce účinkovat? Jedna porodní asistentka co má vystudované tohle téma tvrdila, že účinnek přijde až za měsíc, když je to úplně první antikoncepce. Prosím o radu, mám obavy, jestli nemohla otěhotnět nějakým nedopatřením, byla chráněná? 22.7. Ms a prášky a až za 12 dní měla přijít ovulace. Pocit má pořád, ale necítila prasknutí vaječníku a ani libido. Je vážně možné, že působí a byla chráněna? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Karolína

  Dobrý den, brala jsem antibiotika Zinnat. A začala jsem brát antikoncepci týden před antibiotiky. Byla jsem chráněna v tomto období ? A za jak dlouho po dobrání antibiotik jsem chráněna ?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Aneta

  Dobrý den, je mi 25 let a od 15 let beru antikoncepci, tenkrát z důvodu "nepravidelné a bolestivé menstruace", ale vím, že jsem menstruaci měla, aspoň každý měsíc, nebo minimálně ob měsíc. Pak jsem teda jedla antikoncepci. Cca v 19 dr kvůli mým častým bolestem podbříška pojala podezření že můžu mít endometriozu a na základě této doměnky mi doporučila jíst antikoncepci v kuse, bez pauz na menstruaci. Tak jsem jí jedla asi do svých 24, v kuse, občas pauza, jednou za rok, za půl roku byla menstruace.... A teď jsem vysadila, protože prostě už jsem antikoncepci nechtěla. No ale už je to rok a menstruace nikde. Dr tvrdí že bez ní to nejde a že jí musím zase nasadit. Buď antikoncepci, nebo nějakou ultrahormonovou léčbu s nejistými výsledky. Prý se mi nedělá výstelka, nebo co, nerozumím tomu. Já ale znovu ant. nechci brát. Je to tedy vážný problém? Prý kvůli hormonům, že s emi nevytváří ty, co podporují jako funkci kůže kloubů atd. Jedla jsem tedy nějaké hormony, estrofem, ten samotný nezabral, tak se přidal duphaston, pak menstruace teda byla. Ale po vysazení zase ne. Nechci brát hormony a další léky. Jaký je váš názor?

  • MUDr. Petr Kovář

   Je třeba podrobné vyšetření a vyloučení jiných příčin nefungujícího cyklu. Naše pracoviště umí podrobně problém vyšetřit, v případě zájmu se na nás samozřejmě můžete obrátit, ale chápu, že potřebujete vyšetření v místě bydkĺiště. Pokud máte pocit, že s Vámi Vaše lékařka nic nedělá, obraťte se na jiného gynekologa, nejlépe s dobrými referencemi.

 • Hana H.

  Dobrý den paní doktorko, Je možné otěhotnět po platnosti (kamarádka myslím říkala hormonálního nitrodelozniho tělíska)?? Tělísko ikdyz nevylučuje hormony je stále účinné proti otehotneni? Ta pak otěhotněla hned po vysazeni tělíska ale nevěděla kolikaty týden je těhotná. Další otazka: Přišla mi menses o 5 dní dříve než měla. Mám mít obavy ze se něco stalo? S přítelem se snažíme o miminko a právě minulý měsíc jsem dostala 2 menstruace. Je to běžné?a který den potom nastane ovulace? Mám počítat s tím že menses by měla přijít zase ve stejnou dobu jako posledně nebo ten předešlý měsíc. Moc děkuji za Vaše cenné rady. HH

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Jana Z.

  Dobrý den, zapomněla jsem si s sebou přibalit na dovolenou antikoncepci a vynechala jsem první 4 bílé tabletky z prvního nového blistru, vlastně ty nejdůležitější. Po těch vynechaných 4 dnech jsem normálně zase vzala tu následující a zase je brala jako obvykle jednu denně. Jak dlouho bych se tedy měla chránit ještě i jinak než mi zase zabere ta antikoncepce? Někde jsem vyčetla, že 10 dní.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Hana

  Dobrý den, budu přecházet z hormonální antikoncepce Minerva na antikoncepci Calleto, protože už nepotřebuji tolik hormonu (předtím kvůli akné). Běžně u Minervy vynechávám na týden tabletky, v tu dobu menstruuji. V lékárně mi při vyzvedávání Calleta řekli, že když přecházím na jinou antikoncepci (Calleto), tak ten týden nemám vynechávat užívání, ale začít brát tabletky hned po dobrání platíčka Minervy. Moje gynekoložka ale nic takového nezmiňovala. Mám tedy týden vynechávat, nebo po dobrání Minervy začít hned brát Calleto, jak říkali v lékárně? Případně budu mít ten týden menstruaci, nebo ne (když rovnou navážu novou antikoncepcí bez vynechání týdne)? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Tereza V.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Dnes bych měla začít brát antikoncepci po menstruaci, ale bohužel už nemám co. A má doktorka je na dovolená, tudíž mi nemůže napsat recept. Jak to probíhá, když nezačnu brát prášky přesně po cyklu? Nebo si je mohu vzít s týdenním zpožděním normálně? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Štěpánka

  Dobrý den, lehce přes rok mám zavedené tělísko jaydess, je mi 21 let. Našla jsem si teď přítele a chtěla bych se zeptat, zda tělísko opravdu funguje i v případě opakovaného styku řekněme během 2 hodin? Děkuji Vám za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Jaydess funguje po dobru 3 let velice spolehlivě, myslím, že můžete být naprosto v pohodě i do budoucna. Riziko selhání je velice nízké, množství pohlavních styků nemá na účinnost tělíska žádný vliv.

 • Veronika Ž.

  Dobrý den,chci se prosím zeptat . Je teď momentálně výpadek Depoprovera píchám si ji již deset let . Moje paní doktorka mě zaslala náhradou Mirelle prášky . Bohužel už jsem se s paní doktorkou nestihla kontaktovat a tento týden má dovolenou. V pátek má dojít k přeočkování Depoprovera a já teď nevím jestli mám nasadit Mirelle prášky hned nebo počkat až budu mít měsíčky? Děkuji za radu a pěkný den . Ž.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Jarmila

  Dobrý den chci si nechat předepsat antikoncepcni pilulky,prvně měla jsem doposud 2x pohlavní styk bez ochrany chci se zeptat zda se vramci vyšetření odběru krve zjišťuji i protilátky hiv. Děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Ne, nezjisšťují se, pokud vyloženě není podezření na HIV. Pokud se sama chcete ujistit, že jste v pořádku, lze toto zajistit jako samoplátce.

 • Emílie

  Dobrý den, dcera (16 let) bere momentálně prášky Norethisteron Zentiva, které by jí měly upravit cyklus a zbavit trvalého krvácení. Pak má předepsanou hormonální antikoncepci Sidreta. Chci se prosím ujistit, jak prášky brát - nejprve dobere Norethisteron (na 10 dní), pak počká až jí znovu začne cyklus a s prvním dnem krvácení začne brát antikoncepci anebo může antikoncepci začít užívat hned po dobrání Norethisteronu? Moc Vám děkuji za ujasnění.

  • MUDr. Petr Kovář

   Je třeba vysadit norethisteron, počkat na menstruaci a až pak nasadit antikoncepci. Lze jinasadit mezi 1. a 5. dnem menstruačního krvácení, ani jedno není chybou.

 • Michaela

  Dobrý den, mockrát Vám děkuji za možnost položení dotazu, Vaší služby si velice vážím. Je mi 24 let, nikdy dříve jsem antikoncepci nebrala. Nyní jsem se rozhodla pro její nasazení. Gynekoložka mi předepsala antikoncepci s režimem pilulek 24+4. Byla mi tato verze zvolena kvůli dřívější vyšší váze, tudíž aby se příliš nepodporovalo zadržování vody v těle. Chtěla bych se ale zeptat, ohledně vlivů tohoto druhu antikoncepce na nálady. Mnoho slečen okolo mě mi tvrdí, že antikoncepci vysadily, protože byly kvůli ní přecitlivělé a až příliš plačtivé. Vím, že člověk musí vycházet z vlastní zkušenosti, proto si chci názor udělat sama a neposlouchat řeči kolem. Nicméně samozřejmě mě to lehce nahlodalo, jelikož jsem citlivější povahy a například PMS mívám někdy hrozné, co se týče emocionality. Proto se chci zeptat, bylo mi řečeno, že u tabletek s režimem 24+4 dochází oproti klasickému režimu 21+7 k menšímu kolísání hormonů. Napadlo mě, zda právě díky těmto výkyvům hormonů se to může odrážet na psychice některých uživatelek. Chápu správně, že u režimu 24+4 jsou ty výkyvy menší, a proto by to nemělo tolik působit na vliv nálad a psychiku? Nebo je to zcela jedno a všechny projevy jsou individuální, bez ohledu na typ antikoncepce? Mockrát děkuji za případné zodpovězení. S ohledem na moji citlivější osobnost mi to vrtá hlavou a moje gynekoložka nebyla otevřená jakýmkoliv dotazům.

  • MUDr. Petr Kovář

   Bohužel každá žena je individálně citlivá na výkyvy hormonů, ať již vlastních, tak těch, které jsou obsaženy v antikoncepčních pilulkách. bohužel neexistuje žádná "antikoncepční kuchařka", podle níž by se dalo s naprostou jistotou říci, jaké pilulky Vám sednou. Obecně se dá říci, že pilulky ve Vašm případě byly nasazovány správně, ale bohužel to, co sedne 8 ženám z 10, u jedné z nich neudělá ani dobře, ani zle, a u jedné z nich udělá pravý opak. Nezbývá, než vyzkoušet a zjistit, zda pozitivní účinky převládají nad negativními.

 • Pavlína

  Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na radu ohledně pesaru. Koupila jsem si pesar Caya, ale i přesto, že jsem se s gynekoložkou radila už před koupí, tak až po opětovné návštěvě s tím, že mi pesar nejde správně zavést, mi doktorka řekla, že mám obrácenou dělohu, tím pádem jinou polohou čípku a pesar Caya mi nejde správně zavést. Mohl by být stejný problém také u pesaru Femcap? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, FemCap je cervikální pesar, který funguje jako bariérová antikoncepce. Využívá mechanické překážky, která brání kontaktu spermií s vajíčkem, a tím oplodnění. Vyrábí se ve 3 velikostech. Jeho užití je vhodné doplnit spermicidním krémem. Pokud nemáte kontraindikaci k užívání hormonální antikoncepce, spíše než cervikální pesar doporučuji hormonální antikoncepci - ve formě tablet, náplastí, vaginálního kroužku či medikovaného nitroděložního tělíska. Cervikální pesar je oproti hormonální antikoncepci je méně spolehlivý, nehledě na manipulaci s ním - zavedení před pohlavním stykem a jeho následné odstranění a další péče o tento pesar.

 • Dotaz

  Dobrý den, můžu se zeptat, když jsem měla nechráněný pohlavní styk s přítelem a antikoncepci beru 8 dnů tak můžu otěhotnět?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste užívala hormonální antikoncepci dle doporučení z příbalového letáku a nevynechala jste ani jednu tabletu antikoncepce, tak otěhotnět nemůžete.

 • Andrea

  Dobrý den, mám poměrně specificky dotaz nejlépe na gynekologa. Abych vše vysvětlila, musím začít od začátku. Před par lety jsem užívala kombinovanou HA, nicméně jsem si vsinla, ze v týdenní pauze mezi braním mám priserne migrény. Zkoušela jsem tedy užívat bez pauzy, nicméně migrény se i tak objevily buď tehdy, když jsem si třeba jen o par hodin vzala prasek později, někdy se dokonce stávalo ze i při přesném užívání se třeba druhy měsíc kontinuálního užívání migrena dostavila ( jakoby už tělo “vědělo” teď už musím estrogen snížit, už je čas , už je to dlouho….). Evidentně mi neděla dobre snížení estrogenu. Ha jsem tedy vysadila asi před rokem. Migrény nyní mívám při mých “přirozených” mesickach, jsou však mnohem slabší než při bráni HA. Nyní mám ovsem problem, ze menstruace mi vyjde zrovna na dovolenou, na které budu sama s dcerou a i když jsou nyní migrény menší, než při bráni HA, rada bych se migrene na dovolené vyhla. Mesicky mám dostat přibližně za dva týdny ( nyní mám plodné dny, které 1000% poznám a Vim, ze 14 dni po nich ma přijde ). Abych se vyhla bolesti hlavy, uvažovala jsem o těchto dvou alternativach 1/ bych nyní začala užívat norethisteron Tam si však nejsem jistá, zda by to pomohlo na bolest hlavy, i když by to ms oddalilo. Vím, ze me tělo reaguje pouze na estrogen, a norethisteron je proggesteron. Četla jsem však, ze ma i estrogenni účinky, takže by to teoreticky mohlo pomoct. Brala bych ho přibližně tři týdny . 2/ nasadila bych nyní svou “starou” HA /. A vysadila bych jak se vrátím, tedy za tri tydny. Ta obsahuje estrogen, tak si říkam ze by hladinu mohla udržet a já bych se vyhla bolesti hlavy.konkrétně mám lindynette . Nevím ale, jak Presne farmakologicky funguje lindynette a norethisteron a co z toho mi “dá”větší pravděpodobnost ať se vyhnu bolestem hlavy. Dá se nějak posoudit , který z těchto prášku estrogen zvyšuje více ? Nejsem si navíc jistá, zda začít užívání v plodnych dnech, tedy při ovulaci, už není pozde a zda se bolest hlavy i přes “posunutí” i tak dostaví . Ps; vím ze hormony nejsou ted ideální když mi nedělaly dobre, jedna se však o jednorázovou událost, protože potrebuju urcite dny fungovat a řídit auto. Rezimova opatření a žádné prášky bohužel nepomahaji. Jinak je mi 35 let a jsem až na ty hormonální migrény zdravá, nemám nadvahu, nekourim ani nepiju. Děkuji za radu !

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, k oddálení menstruace je vhodné začít užívat Norethisteron tabl. 3-4 dny před termínem menstruace. Norethisteron se užívá tak dlouho, o kolik dnů chcete krvácení oddálit. Po skončení užívání Norethisteronu zakrvácíte asi do 4-7 dnů. Co se týče migrény poraďte se s neurologem.

 • Petra

  Dobrý den, užívám HA Ebelya, ve 3. týdnu jsem bohužel prášek vyzvracela a tudíž ráno jsem si vzala nový. Cyklus jsme ukončila o den dříve a udělala 7 denní pauzu, v příbalovém letáku jsem se dočetla ze bych ji dělat neměla, menstruaci jsem normálně dostala ale 1-2 po jsem dostala také silné špinění, HA beru 6 měsícem. Je vše v pořádku? Nemůžu být těhotná? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste tabletu HAK vyzvracela v 3. týdnu užívání a ráno jste si vzala novou tabletu je velmi málo pravděpodobné, že by jste otěhotněla. Zcela vyloučit se to však nedá. Každá tableta přípravku Ebelya obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů, konkrétně levonorgestrelu a ethinylestradiolu.

 • Zuzana

  Dobry den, rada bych se zeptala, zda muze mit antikoncepce vliv na zanety pochvy a cipku. Mam opakujici se zanety vzdy pred zacatkem MS od te doby, co beru antikoncepci (2roky) dekuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, užívání hormonální antikoncepce by nemělo mít vliv na záněty pochvy a čípku. Pokud přetrvávají výtoky bude vhodné navštívit ambulanci ošetřujícího gynekologa.

 • Ivana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat, když jsem ztratila 1 tabletku antikoncepce. Tabletka mi někde spadla, takže jsem si vzala tabletku z následujícího dne. Beru antokoncepci Foxinette Neo, tudíž mám 7-denní pauzu. Nevím jestli mám přestat brát antikoncepci po dobrání plátíčka a začít zase jako obvykle, a nebo dobrat z následujícího pláta (ať mám 21 tabletek). Děkuji předem za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste ztratila 1 tabletu HAK doporučuji užívat 2 platíčka HAK po sobě. Zakrvácíte tedy až za 6 týdnů. Pokud by jste vzala tabletu, kterou jste ztratila z blistru na další měsíc, tak by jste se ocitla za 4 týdny ve stejné situaci - 1 tableta bude chybět. Více se dozvíte z příbalového letáku.

 • Dominica

  Dobrý den chtěla jsem se tu zeptat na jednu věc která mi stále leží v hlavě. Je mi 17 let a už od 7. Dubna beru antikoncepci Belara , jenže dnes 13. Července jsem měla s přítelem pohlavní styk kdy došlo k ejakulaci do mě. Za 15 dní mám na 7 dní vysadit Belaru a mít menses. Strašně se bojím abych nebyla těhotná protože jsem četla že ženy co braly antikoncepci Belaru otěhotněly. Mám si dát prášek “po” pro jistotu nebo počkat jestli se ukážou příznaky a vynechání MS a udělat si test? Nebo zajít na gyndu? Prosím poraďte děkuju Dominika

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud užíváte tablety hormonální antikoncepce Belara bez vynechání tbl. je velmi málo pravděpodobné, že by jste otěhotněla. Před otěhotněním jste chráněna i v době 7 denní pauzy. Postkoitální antikoncepci není třeba užívat. Návštěva gynekologické ambulance není potřeba.

 • Romana

  Dobrý den, je mi 45 let, před tremi měsíci laparoskolicky odstraněn myom 2cm a polyp na deloznim čípku, vyčištěna děloha, zustavaji dal mnohocetne malilinkate myomy, nově cysta na vajecniku 1,5cm. Stále trvá silné krvácení, srazeniny a vracející se výtoky a zanety. Nikdy sem žádný gyn potíže neměla a teď se to kupí, že to nechapu. Ráda bych antikoncepci, ale jedna dr mi doporucila lyndesttee, že by mohla zastavit i růst myomu, druhá v zástupu mi řekla, že v tomto věku už s horm antikonc začínat nemám. Nabídla mi tělísko, ale to nechci už skrz ty záněty a je mi to proti mysli, mít něco v sobě zavedené. Je pro mě vhodná antikoncepce v pilulkach a jaká? Moc Dekuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, vhodné je užívání nízkohormonální antikoncepce. V dnešní době existují přípravky s 20 ug nebo 15ug estrogenu. Na konkrétním přípravku se domluvte se svou ošetřující gynekoložkou.

 • Brigita

  Dobrý den. Chtěla bych poprosit o radu. Zašla jsem se na gynekologii poradit co na oddálení menstruace při dovolené. Bylo mi řečeno že lepší než Norethisteron bude antikoncepce. Trpím dlouhodobě trombocytopenii tak jsem doposud žádnou nebrala. Je mi 42 let tak mi paní doktorka napsala Ditinell. Jenže menstruaci mívám běžně 4 dny a nyní s antikoncepci mám už druhý týden. Zaráží mne i neustálé bolení břicha, nohou a občasně dokonce průjem. Mám ještě počkat nebo by bylo lepší antikoncepci vysadit a napsat Norethisteron?? Nerada bych měla menstruaci celou dovolenou.. Paní doktorka je nyní sama na dovolené tak poprosím o radu zde. Moc děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Ditinell je kombinovaná perorální antikoncepční tableta. Žluté tablety obsahují malé množství dvou různých ženských hormonů, 0,060 mg gestodenu a 0,015 mg ethinylestradiolu. Přípravek Ditinell je nízkodávková HAK, t.j. obsahuje nejmenší množsví /15 ug/ ethinilestradiolu, což nejnižší množství EE na českém trhu. U některých pacientek to nestačí k udržení cyklu. Vhodnější by bylo užívání HAK s 20 ug ethionylestradiolu. Event. pokud chcete mít klidnou dovolenou je vhodnější užívání Norethisteronu.

 • Lenka Š.

  Dobrý den, chtěla bych změnit antikoncepci. Používám pilulky a mám jedno dítě ale druhý už nechci. Měla bych zájem implantát do ruky. Ale můj lékař mi tvrdí že takovou antikoncepci mi nemůže dát protože to tady není schválený.. ale zajímavý je že moji tetě tu tyčinku před pár lety vyndávali. A moje kamarádka ji má taky v ruce a přitom má doktora tady v ČR. Je vůbec nějaká možnost že mi tu tyčinku zavedou do ruky ? Děkuji za odpoved

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, antikoncepce k podkožnímu zavedení do paže - Implanon není v současné době v České republice dostupná.

 • Bára

  Dobrý den, přítelovi při styku praskl kondom a všimli jsme si toho bohužel až po ejakulaci. Okamžitě jsem se byla umýt. Stalo se to během pátého dne mého cyklu, ještě během menstruace, pak jsem ještě jeden den menstruovala, jeden cyklus mi trvá obvykle okolo 30ti dní. Jaká je šance otěhotnění? Bylo by vhodné užít tabletu Postinor? Děkuji za odpověď. 

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, otěhotnění nelze vyloučit. Je vhodné užít tabletu jednorázové hormonální antikoncepce.

 • Otázka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Zapomněla jsem si v druhém týdnu užívání antikoncepce vzít jednu pilulku přišla jsem na to až druhý den odpoledne když mě začalo bolet v podbřišku a spustilo se mi slabé krvácení, které trvá dál už třetí den, bohužel v den zapomenuté pilulky proběhl několikrát nechráněný pohlavní styk. Hrozí mi něco? Ustane to krvácení ?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste zapomněla užít tabletu hormonální antikoncepce je potřeba se chránit jinou metodou - např. kondom apod. Špinění či krvácení by mělo během krátké doby přestat. Vynechání i 1 tablety může vést k otěhotnění.

 • Eva F.

  Dobrý den v sobotu jsem si vzala poslední pilulku z platíčka ale bohužel jsem na dovolené a další balení jsem zapoměla doma , kdy si mám vzít další pilulku z nového platička? Bohu dík nemenstruluji beru antikoncepci EVELLINE děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Evellien obsahuje malé množství jednoho druhu ženských pohlavních hormonů, gestagenu desogestrelu. Proto se o přípravku Evellien hovoří jako o čistě gestagenní pilulce nebo o minipilulce. Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují čistě gestagenní pilulky, neboli minipilulky, vedle gestagenu ještě hormon estrogen. Většina čistě gestagenních pilulek, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňují průniku spermií do dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek. Evellien se liší od jiných minipilulek v tom, že dávka v něm obsažená je ve většině případů dostatečná k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku toho má Evellien vysokou kontracepční účinnost. Na rozdíl od kombinované pilulky lze přípravek Evellien použít u žen s intolerancí vůči estrogenům a u kojících matek. Nevýhodou je, že během užívání přípravku může docházet k vaginálnímu krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení. Tablety užívejte dle doporučení příbalového letáku.

 • Jana

  Dobrý den, píši Vám ohledně vaší rady či názoru, který by usnadnil mé rozhodnutí začít užívat nehormonální nitroděložní tělísko. Je mi 23 let, jsem bezdětná, ale v budoucnu děti plánuji. Vysadila jsem HA a rozhoduji se pro zavedení nehormonálního nitroděložního tělíska. Snažím se zjistit si co nejvíce informací, ale je to poměrně těžké, protože jednou mě to přesvědčí a další informace mě opět znejistí. Měla bych tedy na nehormonální tělísko pár otázek: 1) Mám mít opravdu obavy z vyššího rizika mimoděložního těhotenství? 2) Může mi nehormonální nitroděložní tělísko deformovat/poškodit dělohu? Například při vyjmutí? 3) Opravdu nehormonální nitroděložní tělísko nezpůsobí neplodnost (např. kvůli nějakému zánětu) když jsem ještě neměla děti? 5) Může nehormonální tělísko způsobit záněty, které by zapříčinily neplodnost? 6) Opravdu je nehormonální tělísko (např. Gynefix) šetrné a vhodné pro tělo nerodičky? Četla jsem také, že nějaké ženě zarostl v děloze.. Mám z toho výběru opravdu strach, nehormonální nitroděložní tělísko mi přijde nejlepší nehormonální antikoncepcí, ale mám velké obavy z toho, že bych mohla mimoděložně otěhotnět, že by mi tam mohlo zarůst nebo nějakým způsobem nenávratně poškodit dělohu. Předem Vám moc děkuji za ochotu a odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, nehormonální tělísko s kovy - měď, stříbro, zlato je spolehlivou metodou antikoncepce. Neplodnost, poškození dělohy či jiné problémy, které popisujete nehrozí.

 • Šarlota

  Dobrý den, dva měsíce používám antikoncepci Birgi a je mi 16 let. Druhým dnem používám bílé tobolky ale menstruaci jsem ještě nedostala. Po prvním používání při menstruaci jsem měla menstruaci 3 týdny pak jen 4 a teď vůbec.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Birgi jsou kombinované perorální antikoncepční pilulky a užívají se k zabránění těhotenství. Každá z 24 žlutých potahovaných tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů, konkrétně ethinylestradiol a gestoden. 4 bílé tablety neobsahují žádnou léčivou látku a jedná se o tablety placeba. Vzhledem k nízkému obsahu hormonů je přípravek Birgi považován za nízkodávkovou perorální antikoncepční pilulku. Protože všechny aktivní tablety v balení obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce, označuje se tato antikoncepce jako monofázická kombinovaná perorální antikoncepce. Užívejte tablety Birgi kontinuálně - t.j. bez přerušení nadále, krvácení se dostaví.Více se dozvíte v příbalovém letáku.

 • Lenka

  Dobry den, mela bych na Vas dotaz ohledne nepravidelného užívání antikoncepcnich pilulek. S pritelem mame vztah na dalku. Nekdy ho nevidim par mesicu a poté jsme spolu 2 tydny v kuse. Nekdy i mesic. Jaky mate nazor na to, kdybych jedla tabletky jen v obdobi, kdy jsme spolu? Tedy napr. 2 tydny v kuse kazdy den a poté i 3 mesice ne? Dekuji za odporný nazor a odpoved. Pekny den, V.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepci je potřeba užívat dle příbalového letáku, který je součástí každého balení. První tableta prvního balení se užívá obvykle od 1. dne menstruace. Pokud začnete užívat tablety uprostřed menstruačního cyklu nelze zaručit jejich antikoncepční účinek. Obecně nepravidelné užívání tak jak jej popisuje nemohu doporučit. Na zváženou je spíše zavedení nitroděložního tělíska pokud v dohledné době neuvažujete o těhotenství.

 • Anna

  Dobrý den, beru svou první antikoncepci cca týden, dost mi zmírnila tuto poslední menstruaci a poslední 4dny jen špiním je to normální? Můj druhý dotaz je možná trochu divný ale stejně se chci zeptat. Pokud teď beru antikoncepci znamená to že může partner ejakulovat i do mě?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, krvácení při užívání hormonální antikoncepce bývá obvykle kratší i slabší. Pokud užíváte tablety hormonální antikoncepce pravidelně můžete mít nechráněný styk, ostatně kvůli tomu ji nejspíš užíváte.

 • Tereza

  Dobrý den, již osmým rokem beru hormonální antikoncepci Bonadea. Pár dní zpět jsem si zapomněla výjimečně vzít prášek (předposlední z blistru). Uvědomila jsem si to s braním dalšího, a proto jsem si vzala 2 najednou. Dny předtím i den, kdy jsem zapomněla, jsem měla nechráněný pohlavní styk. Tuto situaci jsem vyřešila podle příbalového letáku tak, že aby spolehlivost ochrany zůstala zachována, jedno z doporučení bylo začít bez pauzy brát nový blistr. Dnes mám 2. den nového blistru a chci se zeptat, jestli je možné blistr nedobrat a brát pouze 2 týdny a pak vysadit a nebo je v tomto případě pro zachování ochrany třeba dobrat blistr celých 21 dní a pak vysadit. Jde mi o to, že pokud doberu celých 21 dní, menstruace by mi měla vyjít zrovna na dovolenou u moře, kde nevím, jaké budou hygienické podmínky. Je tedy potřeba dobrat pro zachování ochrany 21 dní, nebo stačí brát 14 dní a poté obvykle na 7 dní vysadit? Počítám samozřejmě s tím, že bych se po dobu těch 14 dní chránila i jinak. Jen se bojím následků nechráněného sexu před zapomněním tabletky. Děkuji předem za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud je interval vynechání tabletky delší než 12 hodin, tj. více 36 hodin po předcházející tabletě nelze otěhotnění vyloučit. Doporučuji užívat tak, jak je uvedeno v příbalovém letáku. Pokud se budete po dobu 14 dnů chránit i jinak, můžete Bonadeu tbl. užívat i tak jak jste uvedla v dotazu, aby jste nezakrvácela v době dovolené.

 • Tereza

  Dobrý den, užívám hormonální antikoncepci, kterou bych ráda vysadila. Jako jinou formu antikoncepce zvažuji pesar, chtěla bych se zeptat, jestli je pesar bez spermicidního prostředku v kombinaci s přerušovanou souloží (kterou praktikujeme i při použití HA) dostatečnou ochranou. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, vaginální pesar jako metoda antikoncepce / s použitím či bez použití spermicidu / není zcela ideální. Hodí se spíše pro neprav. pohl. styk. Pokud v dohledné době neplánujete těhotenství doporučuji nitroděložní tělísko - medikované jako např. Levosert, Mirena apod. nebo nitroděložní tělísko s kovy - měď, stříbro zlato. Přerušovaná soulož při pravidelném správném užívání hormonální antikoncepce není nutná.

 • Monika

  Dobrý den , chtěla bych se zeptat už beru antikoncepci 2 rokem, zapomněla jsem si vzít pilulku a tak jsme s přítelem měli sex až po týdnu, menstruaci jsem dostala normálně byla úplně stejná jako vždycky, teď cca 5 dni po ms se mi chce často močit, a je cítit štiplavý zápach myslíte, že mužů být těhotná ?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste po vynechání tablety hormonální antikoncepce měla pohlavní styk až po týdnu je otěhotnění velmi málo pravděpodobné. Pokud chodíte častěji močit jedná se spíše o zánětlivé onemocnění.

 • Andrea

  Dobrý den, v pátek mi bylo zavedeno nitroděložní tělísko Kyleena. Doktorka mi doporučila týden bez pohlavního styku. Včera jsme však s přítelem měli orální sex a od rána mě bolí v podbříšku. Mohlo se s tělískem něco stát? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, po orálním sexu se s nitroděložním tělískem nic stát nemohlo. Příčina bolestí v podbříšku bude pravděpodobně jiná. Bolesti v podbříšku mohou být od páteře nebo být způsobeny například infekcí močových cest. Doporučuji dovyšetření u praktického lékaře.

 • Markéta

  Dobrý den, již delší dobu užívám HA Clormetin 2mg/0,03mg (21 tablet v platíčku). Ráda bych teď přes léto prášky užívala v kuse, bez pauzy. V příbalové informaci jsem ale nenašla, zda takto mohu HA užívat. Vždy zde byla zmíněna 7 pauza. Je tedy možné tuto HA užívat v kuse nebo to nelze? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepci Clormetin tbl. můžete užívat kontinuálně, tj. 2 a více platíček po sobě bez vynechání 7 denní pauzy. Antikoncepční účinek bude zachován. Zakrvácíte až po platíčku, když uděláte 7-denní pauzu.

 • Eliška B.

  Dobrý den,jsem už úplně zoufalá...měsíc co měsíc jsem po skonceni menstruace strašně unavená. Menstruaci má fakt silnou..první dny v noci i tři vložky...řešila jsem se svou gynekolozkou...ta řekla že to může být hormonalni nerovnováha nebo Pms...výsledky krve železo i hořčík v normě.Nyni mi gynekolozka předepsal kroužek Teylu...od jeho zavedení mám ale odpoledne telesniu teplotu 37,4...A jsem hrozně unavená...paní doktorka mi tvrdí že od antikoncepce to být nemůže,ale v prib.letaku lidí,ze ovlivňuje tel.teplotu a unava a pocit nemocnosti he uveden v nežádoucích účincích...Mám i jiné neduhy...ludecni reflux a meningitidu patere(zkrácení obratlů krcni patere)...Moc prosim o vás názor... Moc děkuji E.B.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, potíže které popisujete patří spíše do ambulance internisty či praktického lékaře. Pokud máte menstruční krvácení velmi silné, doporučuji k úpravě cyklu podávání gestagenů nebo pokud neplánujete těhotenství tak zavedení medikovaného nitroděložního tělíska či užívání hormonální antikoncepce.

 • Michaela

  Dobrý den, chtěla bych oddálit svou menstruaci. Beru antikoncepci Dyalette. Je možné oddálit 2 měsíce - tedy 2x po sobě MS ? Vychází mi na obě dovolené - jedna u moře. Četla jsem, že můžou byt nežádoucí účinky - jako špinění. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Daylette je kombinovaná perorální antikoncepce obsahující ethinylestradiol a progestogen drospirenon.

 • Libuše

  Dobrý den, prosím o radu. Hodláme s partnerem použít Pharmatex globule. V návodu je, že nesmí být použito mýdlo. Jak je to v případě použití intimního gelu Lactacyd? Která složka mýdla snižuje spermicidní účinnost Benzalkonii chloridi solutio? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, spolehlivost spermicidních globulí Pharmatex není ideální i bez použití mýdla. Doporučuji použití jiné antikoncepční metody - kondom, hormonální antikoncepce apod.

 • Jana

  Dobrý den, prosím o radu. Antikoncepci používám již 10 let od svých 16 let, za tu dobu jsem měla pouze dva druhy antikoncepce, vždy bez jakéhokoliv problému. Změna antikoncepce proběhla kvůli nižšímu libidu. Aktuálně mám Sirmya 2mg/0,03mg a chtěla jsem se zeptat, zda-li je tato antikoncepce považována za nízkohormonální nebo by pro mě byla vhodnější nějaká jiná, s nižším obsahem hormonů? Změnu zvažuji vzhledem k délce braní antikoncepce a opět nižšímu libidu, což přisuzuji právě antikoncepci. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Sirmya je kombinovaná hormonální antikoncepční tableta, která obsahuje dva typy hormonů, estrogen (ethinylestradiol) a progestogen (dienogest). Pokud pozoruje nižší libido, změna antikocepce je vhodná. Tato HAK obsahuje 30 ug ethinylestardiolu. Existují i přípravky s 20 či 15 ug ethinyestradiolu.

 • Dominika

  dobrý den, brala jsem svou první antikoncepci. Zacala jsem ji brát 1.den menstruace. Pri třetím(posledním) platicku v balení kde mi zůstaly poslední 3 prášky, tak jsem zacala špinit a dostavila se mi mennstruace. Bohužel doktorka ma dovolenou a nemohla jsem se dostavit pro novou antikoncepci a přítel se do me evakuoval. Od 30.5 do 8.6 neberu antikoncepci. Mohu Aotehotnet a nebo jsem stále chranena? Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, z vašeho dotazu není zřejmé, zda jste při krvácení poslední 3 tablety vynechala. Pokud jste tablety neužila otěhotnění nelze vyloučit. Některé přípravky obsahují v závěru cyklu tablety, které jsou placebem, t.j. bez hormonů. Pokud by jste vynechala tabl. placeba, t.j. bez hormonů, otěhotnění nehrozí.

 • Michaela

  Dobrý den, Rada by som sa spytala už 8mi den čakam na menštruaciu ale nič mam troška bolesť vaječnikov ( od včera ) ale nič zasadné. Minulý mesiac som mala len špinenie počas brania antikoncepcie Marvelon a tento mesiac nič... Tehotna niesom robila som si test je negative. Marvelon uživam roky (. mim 8 rokov bez pauzy) ale od September 2020 do Februar 2021 som mala úplnu pauzu a v March 2021 som zase začala Marvelon uživať ale teraz už so “prestavakami” na menštruaciu kedže v minulosti som uživala bez prestavky. Asi pred 3mi tyždnami som začla uživať Železo 28ml každy deň je možne že to ma nato nejaký vplyv? Mohly by ste mi poradiť ? Neviem či už dnes mam zase začat s Marvelon alebo počkať ? ? ? Ďakujem pekne Michaela

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Marvelon je hormonální přípravě obsahující 2 hormony - desogestrel a ethinylestradiol. Doporučené užívání je 3 týdny tabl. a 1 týden bez tablet. Eventuálně kontinuální užívání, kdy se užívají tabl. bez týdenní pauzy. Žádné jiné užívání není doporučeno, více najdete v příbalovém letáku.

 • Janka

  Dobrý deň pán doktor. Chcela by som sa prosím opýtať, dňa 12.4.mi môj doktor pichol antikoncepciu depo provera, kvôli silnému krvacaniu, myomom. Môžem sa ísť prosím Vás zaočkovať proti covide pfizerom keď mám v sebe túto injekciu s postupným uvoľňovaním.? Dakujem za odpoveď Janka

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, proti COVIDU-19 se můžete nechat naočkovat.

 • Klára

  Dobrý den, přes tři roky beru hormonální antikoncepci Verezana, chtěla bych změnit značku antikoncepce, protože si myslím že se po ni hodně mění nálada a nemyslím si že to je dobré. Jinak v ostatních vlastnostech mi vyhovuje, pomohla mi s akné a nepřibrala jsem po ni. Letos mi bude 20 let, tak bych se chtěla i zeptat kdy by bylo vhodné antikoncepci vysadit aby bylo otěhotnění více bez problémů, Samozřejmě otěhotnění plánujeme až trošku déle, třeba za pět let ale je lepší to vedět. Obracím se na vás protože můj gynekolog mi nedokázal poradit. Moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Verezana je kombinovaný hormonální přípravek, který obsahuje progestogen (dienogest) a estrogen (ethinylestradiol). Pokud u Vás způsobuje změny nálad zvolte jiný přípravek. Při akné je vhodné např. Diane-35 tbl. Po vysazení hormonální antikoncepce je možné otěhotnění ihned po vysazení, není nutná žádná přestávka v užívání.

 • Veronika

  Dobry den, mam dotaz ohledne spravne antikoncepce. Tabletky (Mywy) fungovaly dobre par let, ale pak uz to prestalo fungovat, v tom smyslu ze krvaceni prislo kdy chtelo. Mam myom, ktery je velky 4 cm. Kontrolovan je porad gynekologem. Ted mam antikoncepci - injekci provera. Kdyz jsem mela ted v lednu 2021 covid, tak jsem krvacela měsíc a pul, pak mi to zastavil injekci gynekolog. Poté byl chvili klid, ale zase jsem porad spinila, tak jsem v breznu dostala injekci na zastaveni menzesu, pak za tyden na spusteni menzesu, pak mi doktor rekl, ze mam prijit uprostred menzesu, prohledne mě a pak mi pripadne pichne proveru. Tak jsem pak tedy prisla v pulce menzesu a to bylo ted v kvetnu. Byla mi pichnuta antikoncepce provera a zatim je to v pohode. Dotaz zni, funguje jeste nejaka antikoncepce, kde ten myom neporoste a zaruci mi, ze bude fungovat? Mam 41 let, bez partnera, nikdy jsem nebyla tehotna. A v dohledne dobe se otehotnet nechystam. Ted diky tomu, ze mam ten myom,tak mi doktor rikal, ze bych mela jit na operaci, ze by dal pryc delohu, laparoskopicky ze to bude narocnejsi, takze jinou metodu by doporucil, mozna taky na L. Jeste mi rikal,ze vajecniky spatne fungujou. Jinak boli me pořád podbrisek, od te doby, asi 12 let, co prisel menzes, tak jsem mela vzdy silne krvaceni, silne bolesti v podbrisku cely menzes a pred a po. Co jsem starsi, tak me podbrisek boli i bez menzesu, uz to neni jen ukazatel toho, ze prijde menzes, je to spise, ze me boli porad a hlavne, kdyz jsem nervozni. Na vysetreni i podbrisku jsem byla, nic nebylo nalezeno. Kdyz mi doktor pichne proveru, uz me tak neboli podbrisek, ale antikoncepce nevydrzi vetsinou ty 3 avizovane mesice.Jen dva. Jaka antikoncepce by byla pro mě nejlepší? Pripadne měla bych jit na operaci? A kdZ ano, tak co nejdrive? Nechystam se otehotnet, pohlavni styk jsem nemela tak dva roky. Je to diky i Covidu, ze mam vetsi strach se seznamovat. A jinak myom diky antikoncepci provera neroste. Vajecniky obcas boli, nekdy i tak, ze nevim, jestli zo neni zanet slepeho streva. Vetsinou boli jen jedna strana.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud máte myom vel. 4 cm a těhotenství již neplánujete je vhodné provedení laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie, což je odstranění dělohy pochvou za asistence laparoskopu. Laparoskopicky asistovanou hysterektomií se vyřeší i nepravidelné krvácení. Po odstranění dělohy již krvácet nebudete. Více Vám sdělí registrující gynekolog.

 • Alena

  Dobrý den, 20.6.21 jsem měla první pohlavní styk nechraněný s přítelem, a bojím se že mohu být těhotná častěji chodím na WC a na spodním prádle mám bílí hustý a lepkavy výtok.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste měla nechráněný pohlavní styk otěhotnění nelze vyloučit. K otěhotnění dochází v době ovulace, která bývá nejčastěji v polovině cyklu. Pokud máte cyklus 28 dnů, tak k ovulaci dochází nejčastěji 12.-15 den cyklu, počítáno od prvního dne předchozí menstruace. Pokud máte obavy z otěhotnění, doporučuji navštívit svého rajonního gynekologa a domluvit se event. na užívání hormonální antikoncepce.

 • Jana Burešová

  Dobrý den! Měla bych dotaz na to , když mi je 57, a už nemám menstruaci zda je možné otěhotnět po nechráněném styku. Nebo radši použít gel se spermidem. Děkuji za odpověď a nashledanou Jana

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, spontánní otěhotnění je v 57-ti letech je prakticky vyloučeno. Velmi málo praděpodobné je otěhotnění po 1 roce bez menstruace.

 • Klára

  Dobrý večer chtěla bych se zeptat,když jsem včera vzala poslední pilulku,užívám Jasmine jednofázovou antikoncepci,jak moc je velké riziko teď v 7mi denní pauze nechráněný styk? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste využívala všech 21 tablet hormonální antokoncepce jste chráněna před otěhotněním i v době 7 denní pauzy. Užívá se tedy vždy 3 týdny a 1 týden přestávka.

 • L

  Dobrý den, Chci se zeptat jak dlouho je užívání antikoncepce bezpečné. Myslím správné používání s pauzami na cyklus. Jak dlouho ji mohu pravidelně pouzivat, zda není např. Po několika letech lepší např. Vysazení na nějakou delsi dobu. Dekuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, v současné době jsou dávky hormonů v hormonální antikoncepci mnohem nižší než v minulosti. Není nutné vysazezení HAK na delší dobu. Hormonální antikoncepci můžete užívat bez přestávky 15-20 let.

 • Andrea

  Dobrý den, nasazují antikoncepci ale bohužel jsem ji nechala doma a jsem mimo “civilizaci”, takže si pro antikoncepci nemohu ani nikam zajít, bude vadit když si prášek vezmu zítra a nebo si vezmu prášek od známé a zítra si vezmu ten svůj?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, vynechání i 1 tablety antikoncepce může způsobit otěhotnění. Pokud tedy tabl. vynecháte je vhodné se do konce balení chránit jinou metodu. Pokud Vám kamarádka dá stejnou antikoncepci je její užití možné.

 • Dotaz

  Dobrý den, mám dotaz, i přesto, že nevím, jestli sem stále odpovídáte. Beru antikoncepci Zlynda již 3. Měsícem a chtěla bych oddálit menstruaci. Je to vůbec možné u takovéhle antikoncepce? Že bych si vzala 24 aktivních tablet a vynechala prášky placeba a přešla hned na další blistr? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, antikoncepční tablety Zlynda obsahují hormon drospirenon, který je obsažen v 24 bílých tabletách. Zelené tablety obsahují laktozu, jedná se tedy o placebo. Pokud chcete užívát 2 balení za sebou, zelené tablety neužívajte a zakrvácíte až po vybrání druhého balení.

 • Petronella

  Dobrý deň, už rok uzivam vaginalny krúžok Ornibel a všetko ide ako ma. Tento mesiac som ho zaviedla 6.5 a nedopatrením vytiahla 15.5. Zistila som to až 19.5. a hneď som si ho zaviedla spat. Avšak deň na to, dnes, 20.5. mi menstuacia začala, a teda neviem čo robiť. Zatiaľ mám v plane domenstruovat a zaviesť nový krúžok o týždeň na to, kedy som ho prvýkrát vytiahla, čiže 22.5. Je toto správny postup? Ďakujem veľmi pekne z odpoved. S pozdravom, Petronella

  • MUDr. Petr TkadlečekDobrý den, pokud jste vaginální kroužek vyjmula předčasně měla by jste se chránit jinou metodou, např. kondom apod. Pokyny najdetete i v příbalovém letáku.
 • Veronika

  Dobrý den, již 5 týdnů cca 4 dny po menstruaci mě trápí bolesti v podbřišku, navštívila jsem mnoho lékařů a nikdo neví co semnou je. Byla jsem 2x na gynekologii, sono břicha, kolonoskopii, urologii na UT, vše v pořádku nic nenašli. Moje praktická lékařka si myslí, že to bude nejspíše gynekologický problém. Před pár dny jsem začala menstruovat a první noc jsem měla šílené bolesti v podbříšku, které jsem nikdy tak velké bolesti neměla během menstruace. Bojím se, že to může být endometrioza, která se na ultrazvuku prý neukáže. Nebo to může být od vaginalního kroužku? Pár měsíců užívám zn. Teylu, ale od doby kdy jsem si zavedla jinou značku Orbinel tak po 3 dnech od té doby mě začal bolet ten podbříšek. Tak jsem kroužek vysadila, ale bolesti mám stále, tak nevím zda to může být od toho kroužku. Už nevím co mám dělat. Mám jít znova ke gynekologovi?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud máte podezření na endometriozu obraťte se na svého registrujíícího gynekologa. K prokázáni event. endometriozy se provádí diagnostická laparoskopie. Pokud se endometrioza prokáže je možné i její laparoskopiské ošetření.

 • Radka

  Dobrý den, mám 16 let. Z důvodu velkých bolestí při menstr. mám předepsanou antikoncepci Yosefinne. V letáku se píše, že mám začít brát první tabletku první den cyklu. Nevím, zda jsem rozuměla dobře, ale dr. mi do telefonu říkala, že mám začít brát až 7den od začátku cyklu. Můžete mi, prosím, poradit, kdy tedy začít? Děkuji a přeji hezký den

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, dle doporučení výrobce se první tableta užívá první den menstruace. Týká se to jen prvního balení. Další balení užíváte po sedmidenní pauze bez ohledu na krvácení. Chráněna před otěhotněním jste i po dobu týdenní pauzy. Užíváte tedy vždy 3 týdny a týden přestávka.

 • Martina

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, vysadila jsem antikoncepci a měli jsme nechráněný sex, je možné otěhotnět nebo až po prvním menstruačním cyklu po vysazení ha? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, po vysazení antikoncepce můžete otěhotnět hned 1. měsíc po vynechání. Menstruační krvácení se nemusí dostavit.

 • Marie

  Dobrý den, chci se zeptat, zda při aktuálním užívání tobolek "gynprodyl" (z důvodu nedostavení ms), můžu poté použít tabletu po nechráněném s? Pokud ne, tak co jiného jde v tomto případě dělat?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, "tabletu po" nechráněném styku můžete použít. Vhodnější by však byla trvalá antikoncepce. Blíže dořešte cestou registrujíícího gynekologa.

 • Lenka

  Dobrý den, po porodu mě paní doktorka napsala antikoncepci Lamya (28+0) V půlce platicka jsem zapomněla jeden prášek a dostavilo se krvaceni ihned po zjisteni jsem druhy den pokračovala v braní. Je to normální? A skončí menstruace normálně nebo dřív? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, tabletky antikoncepce je pořeba užívat bez vynechání. Po vynechánií i jedné tabl. se může dostavit krvácení a navíc je potřeba se chránit před otěhotněním jiným způsobem - např. kondom apod.

 • Lucie

  Dobrý den, před měsícem jsem začala brát HA Yadine, jedná se o první HA. První tabletku plata jsem si vzala první den menstruace, která ale pokračovala celý měsíc (charakterizovala bych ji jako středně silnou, mírně bolestivou) včetně pauzy mezi platy, v pondělí začnu druhé plato, je možné, že budu krvácet další měsíc? Mám navštívit gynekologa nebo je to normální? Mimo jiné mám polycystické vaječníky (vaječníky jsou i mírně deformované), hypotyreozu, autoimunitní onemocnění a byla jsem na operaci kvůli nezhoubnému nádoru na čípku.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepce Yadine tbl. se užívá vždy 3 týdny, poté následuje týden bez tablet, ve kterém zakrvácíte. Po týdenní pauze opět užíváte 3 týdny a celý cyklus se opakuje. Pokud krvácíte i při užívání HAK obraťte se na svého registrujícího gynekologa.

 • Jana Š.

  Dobrý den, mám nitroděložní tělísko Mirena. Zavedené mám po druhé. Vždy na 5 let. Letos jsem měla měnit tělísko, ale pan doktor mi řekl, že nově se nechává 6 let. Mám tedy obavy zda je to pravda. Prosím o váš názor. Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Mirena má nyní schváleno SÚKLEM použití jako antikoncepe na 6 let, v ostatních indikacích nadále 5 let. Nejpozději po šesti letech by se tedy Mirena měla vyměnit za novou nebo odstranit. Ponechání déle než 6 let nelze doporučit.

 • Klára

  Dobrý den, Je mi 32, mám 2 děti, další neplánuji, ale nezavrhuji a momentálneě řeším antikoncepci. Ráda bych neco setrnějšího, nechci klasické hormonalní tabletky, přemýšlela jsem o tělísku, ale je to velká investice a já se bojím, že mi nesedne. Momentálně uvažuji o injekci, ale nevím, zda je to v mém případě vhodné, jednak jsem se dočetla, že je vhodná pro ženy, které už neplánují otěhotnět, což jak jsem již psala sice neplánuji, ale stále tu možnost chci do budoucna mít. A další věc je, že jsem zkoušela nízkohormonální tabletky (cca půl roku) a ty mi nesedly (cca 3 týdny v měsíci slabé krvácení, podrážděnost, snížení libida). Prosím o Váš názor a případně typ/doporučení nějaké antikoncepce. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud nechcete klasické hormonální tablety, tak jsou i další možnosti aplikace antikoncepce. Vyrábí se vaginální kroužek k aplikaci do pochvy, vždy 3 týdny a týden pauza. Antikoncepční náplast, která se lepí na pokožku jednou týdně po dobu 3 týdnů, poté následuje týden pauza, ve které zakrvácíte. Dále je možná antikoncepce ve formě injekcí, aplikovaných jednou za 3 měsíce intramuskulárně. Po aplikaci inj. se obvykle nekrvácí. Po vysazení inj. může delší dobu trvat než se krvácení obnoví. Pokud neplánujete v dohledné době těhotenství je pro Vás vhodné nitroděložní tělísko, které se aplikuje na dobu 3-6 let. Nitroděložní tělíska jsou buď s kovy - zlato, stříbro, měď nebo tělíska medikovaná jako je například Mirena nebo Levosert. Cena medikovaných tělísek je sice vyšší a platba je najednou na celou dobu 3-6 let, ale tato medikovaná tělíska vyjsou asi na polovinu ceny co hormonální tablety za stejnou dobu.

 • Petra

  Dobrý den,v březnu mi bylo 50 let,musím se stále chránit před otěhotněním?Můj doktor mi už antikoncepci nenapsal. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud mestruujete, tak otěhotnění nelze vyloučit. I když plodnost žen po 35. roku stmě klesá.

 • Veronika

  Dorby den, používám 10 měsíců antikoncepci Azalia. Při používání bylo vše v pořádku.Teď je to měsíc co nekojim a prasky beru pořád, ale teď už druhý den krvácím. Myslíte ze je to v pořádku? Četla jsem že u této antikoncepce se to objevuje. Jen mě udivuje že je to teď po 10 měsících. Může to být způsobeno tím že už nekojim? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, antikoncepce Azalia je čistě gestagenní přípravek, který se může užívat v době laktace, ale i když nekojíte. Užívá se kontinuálně, to znamená nepřetržitě bez přestávky. Slabší krvácení bývá u 10-15% uživatelek. Pokud již nekojíte doporučuji kombinovanou antikoncepci. Domluvte se se svým registrujícím gynekologem.

 • Jana S.

  Dobrý den, lékař mi objevil cystu 2,5 cm a raději mi předepsal jinou antikoncepci - brala jsem softinelle a teď mi předepsal Aidee, kterou tedy vůbec neznám. Když budu přecházet na tuto HA, jak doporučujete = po posledním prášku softinelle mám udělat klasickou 7 denní pauzu a 8 den si vzít Aidee (prostě jako vždy, když bych brala softinelle, takže žádná změna), nebo mám brát hned aidee - po posledních prášku v pátek, si mám hned v sobotu vzít aidee, tedy bez klasické 7 denní pauzy? Ještě se zeptám, když budu brát aidee pravidelně, chrání mě i v té 7 denní pauze bez prášků? v příbalovém letáku to není uvedeno (u softinelle to uvedené je). Zadržuje aidee víc vody v těle? Moc děkuji za informaci a hezký den

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, při přechodu na jinou antikoncepci doporučuje výrobce většinou užívání bez pauzy. Skončíte tedy poslední tabletu předcházejícího přípravku a následující den začnete užívat nově předepsaný přípravek. Zakrvácíte tedy až po šesti týdnech. Dále užíváte vždy 3 týdny a týden pauza. V týdnu bez užívání jste také chráněna před otěhotněním.

 • Adell

  Dobrý den, mám dotaz. Užívám už skoro rok HA Sirmya. Na krabičce je 2mg/0,03mg, je třeba nějak slabší a ne příliš účinná při pohlavním styku nebo to na to nemá vůbec žádný vliv? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepce pokud ji užíváte pravidelně bez vynechání tbl. je velmi účinná. Množství hormonů v ní obsažené nemá na spolehlivost hormonální antikoncepce podstatný vliv.

 • Michaela Z.

  Dobrý den, je mi 29 let, měla jsem mrtvici a z Maitalonu přecházím na nehormonální antikoncepční pilulky. Co mohu udělat pro to, abych nepřibrala na váze jako to běžně po vysazení bývá? Děkuji Předem za Váš názor. Michaela

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, zdravá strava, dostatek pohybu, cvičení.

 • Kateřina J.

  Dobrý den, změnila jsem hormonální antikoncepci. Nejprve jsem dobrala druhé platíčko své úplně první antikoncepce, potom udělala 7mi denní pauzu a 8.den jsem začala brát novou hormonální antikoncepci.  Chci se zeptat, kdy nová antikoncepce začíná fungovat, zda je to hned, nebo až za několik dní. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nová antikoncepce bude mít účinnost až za 7dnů. Po tuto dobu doporučuji pohlavní styk s bariérovou ochranou tj.s prezervativem.

 • Kateřina

  Dobrý den, beru antikoncepci Ebelyn a dobírala jsem platíčko prášku, za týden se měla dostavit menstruace. Ale poslední týden užívání se objevilo špinění až do samé menstruace, četla jsem příbalový leták a jedná se o nežádoucí účinky. Dnes jsem navštívila svou gynekoložku a řekla mi, že cely měsíc mám užívat prášky 2x denně, ráno a večer. Jsem z toho poměrně nervózní, jelikož se bojím, že to není zrovna bezpečné řešení.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, 2xdenně užívání antikoncepce není nutné. Doporučuji 1xdenně a snažit se vyvarovat případných chyb v užití. Nebudete-li si jista doporučuji došetření cestou registrující gynekoložky či pohotovostní služby.

 • Lucie

  Dobrý den asi 19 let jsem nebrala žádnou antikoncepci ale měla jsem velice silné krvácení při menzes proto jsem si dala hormonální tělísko,ktere už mám zavedené 8 měsíců . Měsíčky se zeslabili ale neustále se mě po celý měsíc uvolňuje krev a nebo špinim je to v pořádku a nebo mě tělísko nesedlo a mám ho raději odstranit? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji UZ kontrolu zda je tělísko správně umístěno, dále vyloučení případných zánětlivých změn. Bude-li uvedené vyloučeno pak možno užití Cyclo-3-fort 1-1-1 po dobu 3měsíců a nebude-li efekt až pak bych zvažoval jeho odstranění. Blíže dle konkrétní domluvy s registrujícím gynekologem.

 • jolana

  Dobrý den, užívala jsem pár let Logest, ten ale zrušili a doktor mi předepsal Lusienne. Je možné, abych najednou přibrala cca 6-7 kg? Podle jakých hodnot v prášku se dá v tomto orientovat prosím? Moc děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, Lusienne má obsahově stejné množství hormonů jako Logest. Nepříbírala-li jste po něm pak uvedené není ani preparátem Lusienne a doporučuji příčinu dořešit cestou praktického lékaře.

 • Vladimíra

  Dobrý den,chci se zeptat mam antikoncepci klasiku 21 růžových tabletek a 7 bílých ( doba meses), jenže teď v době růžových jsem menses dostala je to normální nebo mám řešit s MUDr. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pakliže jste neudělala chybu užívejte dle návodu. V opačném případě doporučuji konsultaci cestou registrujícího gynekologa.

 • Petra

  Dobrý den, nedávno jsem si pořídila dvoje balení antikoncepčních náplastí evra na půl roku a pár dní nato mě opustil můj přítel (šlo o vůbec první antikoncepci, kterou jsem si nechala předepsat a ještě jsem ji ani nepoužila) . Přiznávám, že jsem poměrně hyposexuální člověk a sex mimo vztah nevyhledávám. Chtěla bych se tedy zeptat, jak dlouho by (čistě teoreticky) mohly nepoužité náplasti vydržet, jaká je jejich životnost? Předem Vám moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji se podívat na krabičku stran datumu expirace. Máte-li zájem a je-li uvedené nepoužité můžete zkusit vrátit v lékárně, kde bylo zakoupeno.

 • Lucie

  Dobrý den v lednu jsem začala brát svou první antikoncepci Calleto. Občas špinění, menstruace v pořádku. Později mi z ni začalo byt zle, zvracení, bolesti hlavy. Požádala jsem svou gynekoložku o novou antikoncepci. Při posledních asi 5 tabletkách 3.platička jsem začala slabě krvácet, pár dni predtim bolesti podbríšku jako při PMS. Po dobráni jsem začala brat hned svou novou nizkohormonalni antikoncepci Lindynette 20, tak jako bylo v návodu. Slabé krvácení stále. Občas bolest v podbríšku. Nemusim používat hyg. pomůcku, vždy jen po wc trochu krve. Tak se chci zeptat jestli je to v pořádku. Slabé krvácení skoro 10 dnů. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano při užívání hormonální antikoncepce se může žena setkat s výtokem, který obsahuje krev – tzv. špinění. Tento stav se nazývá „krvácení z průniku“ (krvácení mimo pauzu). Je zapříčiněný nízkou hladinou estrogenů a většinou se objevuje jen v prvním cyklu užívání. Doporučuje se vyčkat první 3měsíce. Neustane-li uvedené pak domluva s registrujícím gynekologem na změně antikoncepčního preparátu či dle vyšetření další postup.

 • Daniela H.

  Dobrý den. Chci se zeptat, jestli po dobrání prvního blistru můžu pokračovat v dalším a 7 denní pauzu si udělat někdy v průběhu užívání druhého blistru,nebo musím druhý blistr dobrat celý.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji druhý blistr dobrat celý.

 • Lucia

  Dobrý deň, môže gynekológ zistiť že som vysadila antikoncepciu??

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nemůže dokud nezjistí dle UZ vyšetření že jste nitroděložně či mimoděložně těhotná.

 • Nina T.

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli můžu navázat dalším vaginálním kroužkem Nuvaring stejně, jako se může u antikoncepčních pilulek. Ráda bych vynechala menstruaci a toto by to vyřešilo. Díky, Nina

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vaginální kroužek musí být vložen ve správný den Vašeho menstruačního cyklu a zůstane nepřetržitě zaveden po dobu 3 týdnů. Pravidelně kontrolujte, zda je NuvaRing ve Vaší pochvě (například před a po pohlavním styku) k ujištění, že jste chráněná před otěhotněním. Po třech týdnech odstraníte přípravek NuvaRing a budete mít jeden týden přestávku. Během tohoto období bez kroužku budete obvykle menstruovat.

 • Pavlína

  Dobrý den, můj gynekolog mi doporučil při braní hormonální antikoncepce Bonadea kvůli bolestem brát tři balení dohromady bez pauzy (vždy jsem užívala jen dvě najednou).Při braní z třetího tabla jsem začala asi po týdnu špinit. Mám dobrat celé balení s tím, že budu ješte po zbytek špinit nebo mám udělat pauzu?Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano doporučuji dle domluvy s kolegou bez pauzy. Dle efektu pak domluva stran dalšího postupu.

 • Ella

  dobrý den, beru antikoncepci 14 dni. (HA Foxinette Neo) Zacala jsem ji brat na 5 den mentruace a 7 dni jsem si radsi davala pozor a pouzivala ochranu navic, jak je psano v navodu. mela jsem pohlavni styk s pritelem kdyz jsem brala prasky 11 dni a on do me evakuoval. mohu otehotnet a nebo jsem chranena?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění je malá, ale nelze ji 100% vyloučit. Nedostaví-li se menstruace déle jak 5týdnů od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Barbora K.

  Dobrý den, můj problém je trochu jiný. Ale přesto bych vás poprosila o Váš názor a eventuálně radu. Na jaře/ létě 2018 jsem trpěla anorexií(35 kilo, cca 167 cm)V lednu 2020 jsem vysadila antikoncepci(po 6 letech). Do června téhož roku jsem menstruovala ob měsíc. Jelikož do prosince jsem vůbec nemenstruovala, tak navštívila jsem mého gynekologa. Ultrazvukem mě vyšetřil, poté mi předepsal prášky na vyvolávačku(norethisteron zentiva). Úspěšně jsem menstruaci dostala 30.12. 2020. Nyní je mi 27 let. 3 března jsem si opět vzala prášky(dokončila jsem balení) Opět úspěšně cca po týdnu od jejich dokončení jsem menstruaci dostala( Slabší krvácení). Tak bych se chtěla zeptat, co by jste mi doporučil, abych zase menstruovala normálně, jako předtím? Předem děkuji za odpověď Přeji přijemný den

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, aby jste menstruovala normálně doporočuji zdravý životní styl: ovoce, zelenina, kuřecí, krůtí či králičí maso : celkově vhodno přibrat, dále pravidelný pohyb v jakékoliv formě společně s užíváním norethisteronu od 19DC 1-0-1 na 5dnů.

 • Dominika C.

  Dobrý den, chcela by som sa spýtať, včera mi gynekolog zavadzal nehoormonalne vnútromaternicové teliesko (silver line), ešte som nerodila takze to bolo pre mna bolestivé. chcem sa spýtať či je normálne, že dnes pociťujem kŕče v podbrušku, takú ako keby tlakovu bolesť keď sedím a ležím, keď chodím bolesť necítim. dakujem

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano uvedené se jeví jako normální. Bude-li bolest zesilovat doporučuji užití analgetik (Brufen,Paralen ev.jiná) a nebude-li efekt pak cestou gynekologické pohotovostní služby dle spádu.

 • Bia

  Dobrý deň,prosím vás je mozne že by som bola tehotna keď pravidelne užívam HAK ale menstruacia sa mi teraz nedostavila.., ako keby je moc hustá a nevedela by tiecť , čo mozem urobit?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano uvedené nelze 100%vyloučit. Nedostaví-li se déle jak 5týdnů od předchozí pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Natalia

  Dobrý den, měla jsem s partnerem chráněný sex, ale kondom se protrhl a on se do mě udělal. Koupila jsem si hned pilulku po. Asi za 3 dny mám dostat mentruaci a začít užívat svou první HA. Chci se zeptat, zda ji můžu normálně nasadit a kdy případně začne být účinná. Nevím, jestli na to pilulka po nebude mít nějaký účinek. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, začnetě užívat, plnách ochrana po 7dnech užívání - během těchto bez pohlavního styku nebo s prezervativem.

 • Dominika

  Dobrý deň, užívam dlhodobo (a pravidelne) LEVERETTE. Ovplyvňuje jeho účinok liek INONED na imunitu (izonin acedoben dinepranol) a treba sa doplnkovo chrániť? Ďakujem!

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedeném by nemělo mít vliv.

 • Vendula

  Dobrý den, den před propuknutím příznaků Covidu jsme měli s přítelem nechráněný pohlavní styk (beru antikoncepci Lindynette) a od té doby jsem začala mít křeče v podbřišku a bolest v zádech. Za 2 týdny jsem šla ke svému gynekologovi který dle nálezu Ureaplazmy a Gardnerelly předepsal nám oběma Doxybene a Entizol na 10dnů, nicméně úleva nastala pouze mírná. Uz 3 měsíce mám každý den po celý den křeče v podbrišku a bolesti v bedrech jako by měla přijít menstruace (krvácení v 7denní pauze mám). Muj gynekolog mi po opakovaných návštěvách stále odpovídá že to vyšumí, že léčbu jsem dostala, ale už to trvá více jak 3 měsíce a je to stále stejné a nevím co dělat. Před týdnem jsem byla na vyšetření moče i na gynekologických výtěrech na mikrobiologii a PCR na pohlavně přenosné choroby a nález byl pouze laktobacilus species v pochvě. Test HCG z krve i test z moči negativní. Na UZ se nic nenašlo, pouze zakloněná děloha. Můj gynekolog říkal, že je možné že se mi vytvořily srůsty (ale píchání v břiše nemám ani nějaké bolesti, spíše jen neustálý silný pocit jako by měla přijít menstruace) a chtěl by mě odeslat na laparoskopii, ale nevím. Chtěla bych se Vás zeptat, zda je možné že by vlivem prodělání covidu došlo k hormonálním změnám v těle a došlo k nesnášenlivosti užívané antikoncepce (nyní ji beru více jak 1 rok) a tyto neustálé silné pocity jako na menstruaci by mohly být tímto způsobeny? Uvažuji o vysazení, už jsem bezradná. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, onemocnění COVID-19 nemá na uvedené vliv resp.nebylo prokázáno. Pakliže neplánujete těhotnět vysazení antikoncepce nedoporučuji. Budou-li bolesti po prodělaném zánětu přetrvávat déle jak další 3měsíce a nenalezne-li se další příčina pak je laparoskopické řešení ke zvážení. Blíže dle konkrétní domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Marie

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, od které doby mi začne působit HA, když jsem si první pilulkou vzala a jenom jsem špiněla, druhy den jsem začala normálně krvacet. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, po dobu prvních 7dnů užití antikoncepce se doporučuje navíc použití bariérové antikoncepce, tj.prezervativu.

 • Eva

  Dobrý den, již dva roky beru antikoncepční pipulky YAZ. Tuto antikoncepci jsem zvolila proto, že jsem měla velmi bolestivou ovulaci doprovázenou velkými otoky. V poslední době mi ale připadá, že mi antikoncepce ,,neudrží cyklus" a pozoruji, že se mi občas zase dělá otok. Chtěla bych se zeptat, je-li podle Vás řešením přechod na o něco silnější Yadine a jestli považujete za pravděpodobné, že bych díky vyšší dávce hormonů mohla přibrat na váze. S pozdravem Eva J.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, přechod na Yadine je dobrá volba. Obsahu rovněž DRP (drospirenon) jako YAZ tj.na váze by jste neměla vlivem této antikoncepce přibírat.

 • Bella

  Dobrý den, chtěla bych Vas poprosit o informaci, zda lék Isoprinosin snižuje účinnost antikoncepce Lindynette 20. Velice děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doposud nebyla popsána žádná závažná interakce mezi Lindynette 20 a Isoprinosine.

 • Ludmila M.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vhodnou antikoncepci. Je mi 38 let, mám dvě děti a užívám léky: Amprilan, Concor, Rosucard, Godasal. Jsem po aplikaci dvou stentu do levé koronarni tepny. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, gestageny perorálně (tablety) nebo LNG-IUS (tělísko: MIRENA nebo KYLEENA). Dle Vámi popisovaného bych spíše preferoval nitroděložní tělísko.

 • Jana

  Dobrý den pane doktore, měla bych na Vás dotaz. Je mi 47 let. Gynekolog mi řekl, že jsem již v přechodu. Mám dlouhodobé zdravotní problémy a v současné době jsem na biologické léčbě. Po několika letech jsem si našla přítele a řeším antikoncepci. Můj lékař mi řekl, že se nemusím chránit, že otěhotnění je nepravděpodobné. Hormonální ATK určitě nechci. Dívala jsem se na Contragel green a chci se zeptat, zda je možné ho použít v mém případě pouze pro jistotu bez jakékoliv další ochrany. Event. zda byste mi nedoporučil něco vy? Děkuji za Vaši odpověď. Jana

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené Contragel green nejspolehlivěji jako bariérová pomůcka chrání buď s prezervativem (kondomem) či pesarem. Těhotenství je možno i 51ltetech není-li prokázána laboratorně menopausa.

 • Kate

  Dobrý den, přítel do mě vstoupil a po chvíli ho zase vytáhl...nic se jakoby nestalo, udělal se mimo mě až za pár minut po tom. Každopádně asi 5 den po tom mi začal menstruační cyklus a tak jsem začala brát antikoncepci Leverte. Menstruace mi skončila a pak jsem měla občas špinění, pak v období těch 7 dnů po 21 se zas dostavil menstruační cyklus a vše probíhalo v pořádku. Když cyklus skončil tak asi druhý den mě přítel prstil a asi třetí den jsem měla nateklý hořejšek poševního vchodu a asi do týdne se dostavil bílý výtok. Zapáchal jen trošku a jen pár dní. Jenže teď asi týden mám takový divný tlak v břiše...někdy je to v podbřišku,ale někdy i kolem pupíku. (Taky je to jak pocit, při nadmutí) po noci, když jdu ráno na záchod moč je taková oranžová tak nevím čím to je ... Jestli mám nějaké gynekologické problémy, nebo něco s vylučovací soustavou nebo jestli bych nemohla být těhotná? ( Jak jsem říkala přítel do mě pouze vstoupil ale třeba po 20 sekundách ho zase vyndal a uspokojili jsme se ručně) předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění nelze 100%vyloučit. Nedostaví-li se menses do 5 týdnů od předchozího doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa k vyloučení těhotenství.

 • Laura K.

  Dobrý den,mám dotaz Příteli se na penisu po sexu udělá vždy vyrážka,přítel si mysli,že je to z moji antikoncepce,když jsem ale byla u gynekologa řekl mi ,že to není mozne a já jsem úplně zdravá.Příteli v te době kdy jsem začala nasazovat antikoncepci začali objevovat genitální bradavice které si nechal vypalit,můj gynekolog mi řekl,že vyražku muže mít z toho je to několik měsíců a stále se mu vyrážka objevuje.Zajímalo by mě co si myslíte jestli je to z antikoncepce jestli je to mozne nebo z vypalování bradavic dekuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené určitě nesouvisí s Vaší antikoncepcí. Souhlasím s názorem Vašeho gynekologa. Doporučuji partnerovi došetření imunologem či dermatovenerologem stran vyloučení jiných příčin.

 • Viktória

  Dobrý deň, Mám otázku je treba tabletka po ked sa mi ejakulat dostal na pošvu možno trocha do ked mam 5 den menzesu zo 6 mam a dlhý cyklus?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano.

 • Tereza

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nějak naruší účinnost antikoncepce (flaya), když poslední měsíc ji beru plus-mínus o hodinu dřív nebo dýl.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je-li uvedené pouze 1hodina pak účinek nenaruší.

 • Nikola T.

  Dobrý mám otázku užívám Antikoncepci (Lindynette) nasadila jsem jí hned jak mi začala první menstruace a za tři dny mi menstruace skončila může to být? Předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano uvedené může takto probíhat.

 • Mila

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda správně užívám antikoncepci NuvaRing. Kroužek zavedu v neděli na tři týdny a pak opět v neděli vyndám, následuje sedmidenní pauza a kroužek zavedu opět neděli, tedy stále ve stejný den v týdnu. A druhý dotaz, chrání mě NuvaRing před otěhotněním, pokud jsem si nový kroužek po sedmidenní pauze zavedla o 2 hodiny později? Místo obvyklých 20hod až ve 22hod. Musím se chránit v následujících 7-mi dnech ještě jinak nebo je antikoncepční schopnost plně zachována? Moc děkuji za odpovědi.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, postup je správný, rozdíl 2hodin není významný a antikoncepční schopnost je zachována.

 • Radek S.

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se platí a kolik za podvázání vejcovodů, žena, 42 let, 4 děti? Děkuji, S.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, orientačně na pracovištích cena cca 15000Kč není-li zdravotní indikace.

 • Eva

  Dobrý den, začala jsem používat svoji první hormonální antikoncepci (Diecyclen) od prvního dne menstruačního krvácení (11.2.), ale po patnácti dnech (25.2.) stále silně a bolestivě krvácím s krevními sraženinami. Jsem vyčerpaná. Nevím si rady. Prosím o pomoc. Děkuji za Váš čas.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je-li krvácení extrémně silné i s krevními sraženinami doporučuji co nejdříve došetření cestou ústavní pohotovostní služby dle spádu a dle toho stanovení dalšího postupu.

 • Alena

  Dobrý den, používám antikoncepci Katya a ráda bych si posunula menstruaci o týden dříve. Lze přestat brát léky o týden dříve a po sedmidenní pauze opět začít s novým platíčkem? Nebo lze pouze oddalovat? Děkuji za radu.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, lze pouze oddalovat.

 • Dotaz

  Vysadila jsem antikoncepci. Kdy mohu očekávat menstruaci? Menstruace měla začít už před týdnem.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nyní menses nemusí být pravidelná. Očekávejte 4-6týdnů od vysazení, nedostaví-li se doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa včetně vyloučení těhotenství.

 • Alena S.

  Pekny deň.. moja otázka.. môžem vysadiť antikoncepciu?? Po 7 dňoch pauze antikoncepcie triregol mám v sebe 2 tabletku..chceme dieťa..môžem vysadiť hneď.? Či douzivat tablo..ďakujen krásne..

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano lze vysadit ihned.

 • David

  Moc prosím o odpověď. S partnerkou jsme měli 20.2 chráněný styk s kondomem. Jenže při sundavání kondomu jsem pravděpodobně zavadil o preejakulát či ejakulát. Prsty jsem si snažil otřít. Poté jsem měl tyto prsty ve vagíně partnerky. Radši jsme se pak dohodli na pilulce po. Partnerka dostala Escapelle po asi 14-15 hodinách od styku. Poté jsme měli další chráněný styk. Tam si nejsem už vědom nějakého problému. Ale nikdy člověk neví. Partnerka byla ještě 19.2 panna, pravděpodobně byla v neplodných dnech po ovulaci a další menstruace byla měla přijít nejdříve 24.2. Jaká je šance že je těhotná? děkuji moc předem za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené nelze přesně percentualizovat. Možnost otěhotnění není veliká, ale nelze ji 100%vyloučit. Blíže dle domluvy cestou registrujícího gynekologa partnerky obzvláště nedostane-li menses do 5týdnů od předchozího.

 • Adéla

  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Tenhle měsíc beru poprvé antikoncepci Katya. Od té doby co ji beru tak mám problém s tím, že jsem tam dole pořád úplně suchá. Tak se chci zeptat jestli je to třeba ten první měsíc, nebo prvních pár měsíců normální, než si na to tělo zvykne a pak by se to mohlo zlepšit, nebo jestli to mám nějak řešit a popřípadě jak. Žádný jiný problém jinak s touto antikoncepcí nemám.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, bude-li uvedené přetrvávat déle jak 2měsíce doporučuji návštěvu registrujícího gynekologa se stanovením dalšího postupu.

 • Petra

  Dobrý den, již řadu let jsem brala antikoncepci Lindynette. Minulý týden 15.2. jsem dostala novou - Asumate (pravděpodobně mi Lindynette přestala vyhovovat). Neudělala jsem pauzu abych oddálila menstruaci a již dva dny krvácím. Je to normální při změně antikoncepce? Mám ji vysadit abych odmenstruovala a nasadit za 7 dní? Nebo mám kontaktovat gynekologa? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, novou antikoncepci doporučuji užívat od 1.dne menstruace a dále dle návodu,tj.ihned. Nebudete-li si jista kontaktujte svého registrujícího gynekologa. Prvních 7dnů nové antikoncepce doporučuji bariérovou ochranu,tj. s prezervativem.

 • Klára

  Dobrý den, přecházím z antikoncepce Ayreen na antikoncepci Katya? Mám vynechat týden nebo ne? Byla bych radši kdybych vynechala, abych měla jistotu menstruace, jsem pak chráněná? Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano doporučuji vynechat a poté nasazení nové antikoncepce a po dobu nasazení nové pak minimálně 7dnů užívání bariérové ochrany,tj.s prezervativem případně bez pohlavního styku po tuto dobu.

 • Ivana Š.

  Vážený pane doktore, je mi 48 let. Pred rokem jsem začala brat antikoncepci Bonadea. Driv jsem nic nebrala. Jelikož se mi zacaly delat v lete hnědé fleky,tak jsem ji vysadila a doktor mi zavedl telisko Mirena. Nedelalo mi dobře a zacaly mi padat vlasy. Chtěla jsem tělísko vyndat,pan doktor rekl, že jeste pockame a dal mi lék Adrocur na padani vlasu. Po tomto leku jsem za tyden zhubla 5kg, vlasy zeslably, zmizely mi chlupy, padat oboci, rasy a vlasy se začaly lamat a mizet. Pan doktor tedy rekl, lek vysadit a vyndal mi telisko. Vlasy se mi dal lamaji, dekaji se kouty a ofina ustupuje dozadu. Po měsíci od vyndani tělíska mi rekl, zase nasadit antikoncepci. Chlupy mi rostou pomaleji, vlasy nahoře stale ubývají a mizi...jako chlapum. Antikoncepci beru nyní 3 mesice a stav se nejlepší. Muzskej hormon co jsem mela, je asi uplne potlaceny....a nic neroste a naopak je to jeste horsi. Chci se Vas zeptat jako odborníky, zda mam dale brat tu antikoncepci nebo ji uplne vysadit. Jak mam srovnat ty hormony a hlavne,aby mi vlasy zustaly. Dekuji za odpoved a promiň že za obtěžováni, ale jsem z.toho opravdu nešťastná . Děkuji Š.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, antikoncepci bych vyměnil za nižší obsah hormonů než má Bonadea. Případně zkusil vysadit a možno stran vyvážení hormonů GYNEX kapky (obsahují i kontryhel aj.). Stran padání vlasů doporučuji přípravek COMPLIDERMOL 5alfa. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Mirka

  Dobrý deň užívam antikoncepciu už vyše roka a kôli reumatoidnej artitide užívam metotrexat cca tri týždne ,chcem sa informovať či počas užívania metotrexatu je znížený účinok antikoncepcie a či sa treba chrániť pri styku aj inak ?ďakujem

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jelikož neuvádíte přesně typ antikoncepčního preparátu nelze přesně určit, ale bariérová ochrana, tj.prezervativ po dobu užívání MTX doporučuji.

 • Pavlína

  Dobry den, mám menší problém. V prosinci jsem dostala klasickou menstruaci, ale byla moc dlouhá, tak jsem raději zašla k doktorovi. Tam jsem se dozvěděla že v sobě mám hodně materiálu, který je potřeba dostat ven. Dokonce to vypadalo, že bych musela na kyretáž. Paní doktorka mi napsala prásky na zastavení krvaceni, ale nezabrali a pořád jsem krvácela. Při další návštěvě jsem pořád krvácela asi 14 dni v kuse a lekař mi říkal, že m zvětšenou sliznici a napsal mi další prášky na zastavení a brala jsem jich 8 za den. Přestala jsem krvácet. Po dobrání prášku jsem zase začala krvácet a při kontrole mi doktor řekl že to je normální a napsal mi novou antikoncepci s tím, že si ji mám vzít v ten den. A teď k věci v pondělí jsem vysadila platíčko a čekala jsem že to dostanu. V úterý mám začít brát nové platíčko a je sobota menstruace žádná, tak jsem z toho trochu ve stresu. Prosím uklidněte mě.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji vyčkat, nedostaví-li se menstruace do 14dnů pak doporučuji opětovně došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Dotaz

  Dobrý den, 3 měsíce jsem užívala antikoncepci 28 (bez menstruace), teď přecházím na 21x7, protože mi předchozí nevyhovovala. Chtěla bych se zeptat, jak ji mám užívat, když nechci menstruovat a jestli je to možné.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, stejným způsobem jako předchozí, tj.bez pausy. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Lucie O.

  Dobrý den, Potřebuji poradit. Používám antikoncepční náplasti Evra a doteď jsem neměla problém. Předminulý týden jsem začala mít intimní problémy, které jsem začala léčit sama. V úterý jsem byla u doktorky a ta mi řekla, že mám v sobě plíseň a začíná mi MS. Dala mi dvoje léky, ale ani jedny se nemají používat během MS. Obtíže skončily skoro hned, ale MS jsem dostala o týden dřív, což se mi s náplastmi nestalo a navíc je mám už 11.den, stále stejné krvácení, bolesti břicha a stahy uvnitř. Dělala jsem si těhu test a negativní. Nevíte, co by to mohlo být? Děkuji za odpověď O.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nedostaví-li se další menstruace do 5 týdnů od předchozí doporučuji opět došetření cestou registrujícího gynekologa, při zhoršení potíží pak cestou gyn.ústavní pohotovostní služby dle spádu. V budoucnu jakýkoliv "výtok" nepřeléčovat sama ale vždy po domluvě s registr.gynekologem.

 • Terka

  Dobrý den, beru už 5 let antikoncepci... teď jsem zkusila leden vynechat .. ale chci zase začít brát .. četla jsem že menstruaci dlouho nemusím dostat když jsem vysadila.. tak teď nevím zda mám proste antikoncepci začít normálně užívat?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano můžete začít normálně užívat tak jako předtím od 1.dnes menses, resp.dle návodu.

 • Růžena

  Dobrý den, beru antikoncepci přes dva roky. Tento měsíc byl pro mě do st náročný a nejspíše jsem začala blistro brát od neděle, což je chyba, protože vždy začínám brát v úterý. No a teď jsem v sobotu blistro dobrala a lekla se, že jsem to vzala špatně a tak, jak jsem zvyklá jsem si vzala z nového blistra ještě nedeli a dnes pondělí. Jenže dnes v to pondělí (2.prasek z blistra) jsem začala mít růžový výtok a trochu krve. Obávám se, aby mi to nenarusilo nejak cyklus a nechci být těhotná. Protože dnes jakoby v 1. Ráno jsem měla pohlavní styk. Poraďte mi. :( dekuji vám.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost těhotenství nelze 100%vyloučit obzvláště byl-li nechráněný styk v prvním týdnu užívání. Nedostaví-li se menstruace do 4-5týdnů od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Sylvie

  Dobrý den beru asi 8 měsíců nuvaring, tentokrát se mi ale stala taková věc, měla jsem týdenní pauzu přišla menstruace vse v pořádku, ale nedala jsem si prášek 8 den po pauze ale az 14 den tak jsem si ho tedy zavedla ale bolesti břicha velky a nevolností. Co mám teď dělat? Vadí hodně ta dlouhá pauza? Ty bolesti je to jako bych si zavedla uplme odznova?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji co nejdříve došetření cestou registrujícího gynekologa a dle toho domluvu stran dalšího postupu. Zvažte i jinou formu antikoncepce než Nuvaring.

 • Natálie

  Dobrý den, Za pár dní mám jít ke gynekoložce kvůli nasazení antikoncepce a tak se chci zeptat jestli tomu předchází nějaké vyšetření a popřípadě jaké a co obnáší ? A nebo jestli se mě jenom zeptají na pár otázek? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené sestává z odebrání anamnézy (ústní pohovor o zdravotním stavu), gynekologického vyšetření včetně provedení UZ vyšetření a následně preskripci,tj.předpis antikoncepce.

 • Aneta

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Poprvé používám antikoncepci (Diecyclen). Dnes jsem začala celkem dost špinit, takže jsem si myslela, že přišla menstruace kterou očekávám. Tudíž jsem si vzala pilulku tak, jak se má - v 1. den MS. Je ale dost možné, že jsem si menstruaci zaměnila se špiněním. Když budu dále pokračovat v braní antikoncepce tak, jak mám (i se sedmi denní pauzou), od kdy bych měla být chráněna? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, prvních 7dnů užívání se doporučuje užívat bariérovou antikoncepci, tj.prezervativ. Následně by jste již měla být chráněna.

 • Pavel

  Dobrý den, chci se jen optat muze mit antikoncepce ebona vliv na chut na sex pritelkyne ji zacala brat a ppstupne zacala ustupovat chut na sex muze to byt antikoncepci zacina ji vadit i me doteky l.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, myslíte-li antikoncepci EMONA může mít uvedené vliv. Zvažte změnu antikoncepce či její vysazení, vyzkoušet můžete také přípravek FEMINUS. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Veronika

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné předepsat antikoncepci online, bez vyšetření. S antikoncepcí zatím nemám zkušenosti. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, oficiálně nikoliv a uvedené nedoporučuji.

 • Jana

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může mít vliv na vstřebání antikoncepce (tabletky) přejídání?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, může docházet k přechodnému hromadění vody v těle ženy, což může mít za následek nevelký váhový přírůstek

 • Soňa K.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Beru antikoncepci Minisiston již 4 rokem, poctivě a pravidelně. Ovšem včera večer jsem si zapomněla vzít prášek a vzala jsem si ho dnes ráno o 13h později, než beru běžně. Zároveň jsem měla s přítelem nechráněný pohlavní styk. Tudíž jsem se tedy chtěla zeptat, zda je pravděpodobnost, že bych mohla být těhotná, i když antikoncepci beru 4 roky pravidelně. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, stala-li se chyba v užívání pak je pravděpodobnost otěhotnění vysoká,tuto nelze 100%vyloučit. Nedostaví-li se menses do 4-5týdnů od předchozí pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Kateřina

  Dobrý den, je možné, že mi antikoncepce po 4 letech braní najednou začne dělat problém? Jedná se o to, že každý den mám takový pocit malátnosti, zvláštní zrychlený pohled? krev mám v pořádku, i zrak. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, antikocepce "pocit malátnosti a zvláštní zrychlený pohled" nezpůsobuje. Doporučuji došetření praktickým lékařem, případně neurologem.

 • Anet

  Dobrý den, jsem v karanténě a tak jsem tento měsíc začala brát antikoncepci v kuse,aby mi nebylo zle. Mám v sobě třetí prášek a i tak jsem to dostala. Mám pokračovat v braní nebo vynechat a začít od čtvrtka po menstruaci? Mám clormetin. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji v pokračování dle návodu.

 • Dotaz

  Dobrý den, chci se zeptat, zda se rodiče vždy nutně musí od lékaře dozvědět o předepsání HA pro jejich neplnoletou dceru? Popřípadě zda to musí dokonce i schválit?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nutný je podpis v dokumentaci jako zákonného zástupce. Konsultace je na individuální domluvě s pacientkou. Je možno rodiči sdělit.

 • Jana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat.Moje dcera 17 let ,chce užívat antikoncepci.Hrozi nějaké riziko, když jsem (matka 46 let) prodělala karciom prsu- hormonální. Jakou antikoncepci byste jí doporučil. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené je na odebrání anamnézy (pohovor) s registrujícím gynekologem, UZ vyšetření a příp.i ve spekulích (zrcadlech) a na základě domluvy s dcerou nasazení antikoncepce. Výběr je různý. Uvedené na konkrétní domluvě. Doporučuji Vaší přítomnost k podpisu (jako zákonného zástupce) jelikož dcera není plnoletá.

 • Lucie

  Dobrý den, zítra v pondělí mám začít brát antikoncepci po týdenní pauze, ale zapomněla jsem si ji v lékárně objednat, takže přijde až v úterý. Je to problém, když si vezmu prášek o den později?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené není problém, pokračujte dle návodu, resp.poradě s lékárníkem.

 • Julia

  Dobry deň, mám otázku: Zabudla som užiť 2 tablety HAK po sebe. V užívani som pokračovala ďalej. Užívam Zlyndu. Objavilo sa mi menšie krvácanie. Viete mi stym poradiť? Zabudla som dodať. Že zabudnutie tabliet bolo v 2 týždni.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji pokračovat v užívání. Očekávat špinění. Po celý cyklus nespoléhat na antikoncepční účinnost.

 • Michaela

  Dobrý den, chtěla jsem se prosím zeptat. Budu začínat s antikoncepci, ale včera 12.1. mi skončila menstruace, mužů i tak začít, je jedno kdy ji začnu brát, nebo musím počkat do další menstruace a začít ji brát první den menstruace. Moc děkuji za odpověď. Hezký den přeji. Michaela

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, optimální je 1.den menses, ale můžete začít kdykoliv. Doporučuji přečíst si návod.

 • Silvia T.

  Dobry vecer chcem sa opytat posledne 2 dni mam taky pocit mravcenia v posve. Nemam vytok .uzivam Daylu antikoncepciu.co to moze byt?dakujem.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nemusí se ještě bezpodmínečně jednat o zánět. Doporučuji však preventivní vaginální výplachy RosalginEasy či AFLOVAG.

 • Lenka

  Dobrý den, začala jsem používat svou první antikoncepci (Mistra). Všimla jsem si v sobotu večer (26.12) po dlouhé cestě autem, že špiním. Nebyla jsem si jistá zda se jedná již o první den menstruace, počkala jsem s nasazením do druhého dne. Ráno (27.12) jsem tedy již normálně krvácela a večer v 18h nasadila první pilulku. Od té doby jsem brala pilulky pravidelně, jednou jsem se ale opozdila o 40 min. Následující den (pár hodin po vzetí 11. pilulky) proběhl první pohlavní styk bez kondomu, ale ejakulace mimo. Chtěla bych se zeptat, zda jsem tedy neudělala chybu a je-li možnost otěhotnění v mém případě opravdu mizivá. Dodala bych ještě, že po celou dobu brání prvního plata špiním, ale to by mělo pravděpodobně být ze začátku v normě.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, opomenutí o 40min by nemělo přestavovat problém. Problém je opomenutí déle jak o 12hod. Nedostaví-li se však menses do 5týdnů od předchozí doporučuji došetření registrujícím gynekologem.

 • Maria

  Dobrý den, měla bych dotaz. Beru antikoncepci Minerva skoro rok(11 měsíců) . Před 2 týdny jsem dostala menstruaci, ale doted se to trochu špiní. Může to být kvůli antikoncepci? Před tím jsem nic takového neměla. Předem děkuji za odpověd

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, bude-li se uvedené opakovat do 2 měsíců doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa k vyloučení jiných příčin.

 • Saša

  Dobrý deň, od akého veku odporúčate nasadiť antikoncepciu? A môže žena otehotnieť ak mala nechránený pohlavný styk ale partner nevyvrcholil do nej? Ďakujem

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, optimálně od 15-let, ano otěhotnět může.

 • Lucie

  Dobrý den, poprvé jsem zaváděla vaginální kroužek, ale stihla jsem to až druhý den menstruace. Podle přívalového letáku bych teď dalších 7 dní měla raději používat i jinou formu ochrany, jenže přítel má alergii na prezervativ. Můžeme se společně s kroužkem použít třeba Pharmatex? Děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano, ale tento má ještě nižší účinnost než prezervativ. Doporučuji týden sexuální abstinence.

 • Markéta

  Dobrý den, dnes jsem užila poslední tabletu z blistra 1. balení antikoncepce Zlynda. Během celého měsíce jsem krvácela, nikoli špinila, opravdu krvácela ( nastala pouze pauza 2 dny po menstruaci), užívala jsem ascorutin 3x2tbl. - bez efektu. Nyní 3.den orgametril 2tbl., zatím stále bez efektu. K tomu celý měsíc celkem silné bolesti v podbrišku, bolesti vaječníků. Otázka - začít užívat další balení, nebo vysadit? Děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, začít užívat další balení. 2-3 měs trvá než se cyklus ustálí. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Klára

  Dobrý den, čtvrtý měsíc beru antikoncepci Leverette,. A vždy po 14dnech brání žlutých tabletek mě hrozně bolí prsa. Je to normální při antikoncepci? Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa stran vyloučení jiné příčiny a případné užití preparátu Orissa či jiný

 • Kristýna H

  Dobrý den.Je mi 23 let a zvažuji antikoncepci. Brala jsem ji asi cca jeden rok a to když mi bylo 17. Bohužel ale mě trápí akné , mám strašně mastnou pleť a také se mi hrozně mastí vlasy. Zvýšenou tvorbu akné jsem zaznamenala asi před pul rokem, sice vždy jsem to měla tak, že se mi občas nějaké akné udělalo, ale ted je to opravdu ve velké míře. Bojuji s tím všemi možnými způsoby ( kosmetička, profi kosmetika, úprava stravy) ale nelepší se to. Mám také právě potíže s pravidelným cyklem tak mě napadlo, že je moje akné hormonální a z tohoto důvodu zvažuji HA. Nicméně, mám Laidenskou mutaci - tu lehčí formu, tudíž heterozygot. Vím, že pro mě není vhodná, zajímá mě ale i přes to, zda bych ji mohla alespoň na nějakou dobu a zda by existovala nějaká která by pro mě byla "vhodnější".Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji spíše došetření kožním lékařem nikoliv předpisem hormonální antikoncepce "na pleť"

 • Ivana

  Dobrý den, potřebovala bych poradit prosím. Před 2mi lety jsem brala antikoncepci Clormentin, v lednu 2019 jsem byla na potratu, poté jsem znova užívala Clormentin, měla jsem teď pauzu a po více jak půl roce jsem začala brát znovu antikoncepci. Menstruace mi začala 16.12. A ten den jsem si vzala první pilulku Clormentinu. Dodnes 28.12. Stále špiním a mám ji, chci se zeptat zdali je to v pořádku ? Doteď jsem vždycky po začátku braní antikoncepce měla menstruaci maximálně 2-3 dny po nasazení prášků. Do té doby cyklus co 28 dní. Děkuji moc za případnou odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je nutno vyčkat 2-3 měsíce na stabilizaci cyklu. Při zhoršení potíží ihned cestou ústavní pohotovostní služby dle spádu.

 • Barbora

  Dobrý deň, užívam antikoncepciu. Dnes som užila tabletku (bola z 1. týždňa) a zhruba do 30 minút prišlo 1 rýchle vyprázdnenie. Mala by som užiť ďalšiu tabletku?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, není nutno užít další tabletu.

 • Angie

  Dobrý den, jsou svátky a ja mám poslední paletku kde jsou poslední 4 tablety antikoncepce, beru ji přibližně půl roku. Nemuzu se dovolat sestřičce zřejmě mají volno, co mám dělat v této situaci?..

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji buď pohlavní styk vynechat nebo použít prezervativ.

 • Il

  Dobrý večer, užívám hak mirelle, neužívám na čas přesně ale večer. Bohužel se mi stalo,že jsem si zapoměla vzít cca 11 a 12 pilulku došlo ke špinění a další týden jsem zapomela 2 nebo 3. Došlo k nechráněnému styku kdy jsem si tabletu vzala až ráno a dále užívala každý den. Je velké riziko otěhotnění? Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano možnost těhotenství nelze 100%vyloučit.

 • Aneta

  Dobrý den, mám na Vás dotaz, mám HA Daylette 24+4. Beru 1. antikoncepci, dobrala jsem 1. první platíčko i nehormonální tabletku a stále mám menstruaci. Menstruace mi začala u sedmého dne bráni HA. Srovná se mi menstruace vůbec ? Nebo si tělo stále zvyká na přísun hormonů ? Děkuji za odpověď, Aneta

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené by se mělo od 2-3měsíců upravit. Nebude-li takto doporučuji došetření registrujícím gynekologem s domluvou na dalším postupu.

 • Veronika

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli by byl problém kdybych nedobrala poslední 3-4 prášky z antikoncepce, abych začala menstruovat dřív kvůli dovolené?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji návštěvu příp.telefonát registrujícímu gynekologovi, který může předepsat tablety na posunutí (odsunutí) menses což považuji za lepší řešení.

 • Sandra

  Dobrý deň, nikdy som neužívala antikoncepciu a môj gynekológ mi ju dnes cez telefón predpísal konkrétne liek ARTIZIA. Nie som si úplne istá či ju mám začať užívať , keďže na internete som sa dočítala, že pred užívaním antikoncepcie je potrebné spraviť rôzne vyšetrenia krvi a podobne. Viete mi dať nejakú radu čo robiť? Bojím sa možných vedľajších účinkov. Ďakujem

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nejste-li si jista konkrétně s Artizií neužívejte, ale je vhodné se nějákým způsobem chránit (bariérově - prezervativ). Výhledově však doporučuji hormonální antikoncepci. Blíže cestou osobní návštěvy a porady s registrujícím gynekologem.

 • Laura W.

  Dobrý den od 15.let beru hormonální antikoncepci. Předčasně ovariální selhání. Nyní beru trisequens. Před časem měl výpadek asi 3 měsíce užívala jsem místo něj Divinu. Nyní beru zase trisequens. Od vypádku mám asi 15 kilo nahoře a váha ne a ne se ustálit. Prosím o radu cvičení ani diety nezabírají. Jsem naprosto zoufalá bez hormonů sama nemám menstruaci. Děkuji L.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, obávám se že uvedené je otázka na dietologa, nutričního terapeuta či kondičního trenéra s rozborem Vaší životosprávy. S registrujícím gynekologem se můžete zkusit domluvit stran změny Trisequens na některou transdermální formu tj.spray v kombinaci s progesteronem.

 • Kateřina

  Zdravím, před osmi dny jsem poprvé zavedla antikoncepční kroužek Teyla . Řídila jsem se přesně podle pokynů gynekologa a příbalové informace- tudíž jsem zaváděla první den cyklu. Cca po dvou dnech se objevilo silné svědění zevních rodidel, takže jsem volala a dostala předepsán vag. krém Lomexin, který byl opravdu velmi nepříjemný, ale tyto potíže ustaly. Bohužel poslední tři dny ale pociťuji zvláštní tlak a občasnou slabou bolest v podbřišku a menstruace stále nepřestává, je slabší, ale trvá už 7 dní a nevypadá, že by měla v plánu přestat. Mám se bát? V příbalovém letáku je kvasinkova infekce a bolest uvedena jako častý vedlejší účinek, ale nerada bych si ublížila. Děkuji za radu

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, budou-li se obtíže stupňovat doporočuji došetření cestou registrujícího gynekologa, případně ústavní pohotovostní služby dle spádu.

 • Barbora N.

  Dobrý den, beru antikoncepci Diecyclen (zhruba rok), poslední menstruaci jsem měla od 23.11. Do 30.11., ale týden předtím (tudíž 15.11. a 16.11.) jsem si antikoncepci omylem vzít zapomněla, oba dva jsem si dala společně s třetí 17.11. zbytek týdne jsem brala normálně, ale menstruaci jsem v tom týdnu placebo prášků měla asi 3 dny extrémně silnou. Poté od středy to přestalo a ani jsem nekrvácela. Teď beru antikoncepci skoro dva týdny pravidelně, jsem v polovině druhého týdne. Nezapomněla jsem. Jenže minulý týden o víkendu, kdy už jsem antikoncepci brala normálně, jsem měla nechráněný sex s přítelem (neudělal se do mě, nic ze mě neteklo). Jaká je možnost, že jsem těhotná? Raději se zeptám tu. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené nelze 100%vyloučit.

 • Lulu

  Dobrý deň, mám 25 r a beriem HAK,pretože mám syndróm polycystických vaječníkov. Prvýkrát sa tento problém objavil pred vyše rokom, z ničoho nič som za mesiac pribrala 8 kg,hoci zdravo jem a cvičím, ďalšie príznaky boli vyrážky, strata menštruácie,konkrétne na 7 mesiacov. Môj doktor mi ako liečbu predpísal HAK,ale nechcem ju brat, stále neviem schudnúť tie kilá naspäť,hoci cvičím pod dohľadom trénera a mám vegánsku stravu. Čítala som veľa svedectiev,kde sa ženy vyliečili údajne veganstvom a dokázali potom aj otehotnieť. Tiež je o tom pár štúdií, na ktoré sa odkazovali. HAK už nechcem brat,pretože ma nelieči,len prekrýva symptómy,okrem toho mi vystúpila žila na lýtku,v rodine máme kŕčové žily. Aký máte na to názor? odporučili by ste mi HAK nadobro vysadiť a liečiť sa vegánskou stravou?Ďakujem za pomoc.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, veganská strava není léčbou PCO. Doporučuji stejný postup jako kolega.

 • Sára

  Dobrý den, od 20.11. beru antikoncepci Asumate, hned první den mi bylo na večer špatně, tak jsem si šla radši lehnout. Teď poslední týden, mi je večer v kuse špatně, nemůžu nic jist a večer pořad zvracim. Nevíte kvůli čemu by to předně mohlo být prosím?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené nemusí souviset nutně s antikoncepcí. Doporučuji zvážit došetření i cestou praktického lékaře.

 • Alžběta

  Dobrý den, je mi dvacet a v zari jsem si nechala zavest kyleenu. Nikdy predtim jsem zadnou antikoncepci nebrala. Prvni menstruaci jsem mela slabou a asi pet dnu, pak dva dny nic a zase pet dnu. Tudiz vlastne deset. Druhou jsem zacala prvni lehce spinit ty dva dny, pak pet dnu menstruace. Pote jsem zase mírně spinila v domneni, ze je to konec, ale zase se to rozjelo a trvalo to dalsich pet dnu. A kdyz jsem pak den nespinila ani nekrvácela, tak jsme s partnerem meli sex a opet sem se rozkrvacela. Porad dokola. Posledni menstruace, tedy treti po zavedeni, mi zacala pred deseti dny a je celou dobu stejna, porad neskoncila. Uz nevim, co s tim, uvazuju i nad tim, ze si ji necham vyjmout. Polovinu mesice krvacim a nebavi me to. Je to neprijemne. Pilulky brat nechci, protoze vim, ze nedokazu dodrzovat cas a to je docela riskantni. Děkuju

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, budou-li se uvedené obtíže stupňovat doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa a dle toho domluvu na dalším postupu včetně ev.vytažení tělíska a změny metody antikoncepce.

 • Kristýna

  Dobrý den, začala jsem brát první antikoncepci Yadine. Chtěla bych se zeptat, od kdy bude spolehlivě účinkovat. První tabletku jsem si vzala zřejmě spíš v den špinění a menstruace jako taková přišla až další den. Je tedy nutné případně po nějakou dobu používat barierovou ochranu? Děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den spolehlivost po cca prvních 7dnech užívání - do té doby doporučuji bariérovou ochranu(prezervativ)

 • Kateřina

  Dobrý den pane doktore, prosím o radu. Už několik let bojuji s endometriózou v celé pánevní oblasti nyní 3 stupně a myomy ve stěně děložní. Jsem už psychicky vyčerpaná a nevím co dělat. Ložiska mi odstraní a do 2 měsíců mám všechno zpět ještě v horším stavu. Bolesti jsou nesnesitelné. Zkoušela jsem brát visane z toho jsem skončila na pohotovosti, pak antikoncepci calleto a teď mám sidretu. Stavy jsou při braní hormonů šílené. Bolesti v době kdy má přijít menstruace i mimo termín, bolesti hlavy, pocení, návaly,náladovost, přibírání, akné, nechuť k pohlavnímu styku a suchost v pochvě. Je mi 34 let a tento konec života mám už minimálně od 30let. Předtím jsem měla problém i s otěhotněním 7 let, ale na nic se tenkrát nepřišlo, až teď poslední 2 roky začal kolotoč s operacemi a hormony. Má otázka zní, existuje nějaká antikoncepce, která by mi nějak pomohla jak zdravotně, tak i se zbavit všech těch nežádoucích účinků a vrátila by mě zpět k životu? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji odeslání Vaším registrujícím gynekologem do vyššího centra resp.do poradny pro léčbu endometriosy stran komplexního došetření ev.naplánováním chirurgického řešení a adekvátně nastavenou léčbou.

 • Andrea

  Dobry den, muze se brat antikoncepce( Mistra) u Leidenske mutace heterozygotni? Dekuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vhodnější je čistě gestagenní antikoncepce. Blíže však dle domluvy s registrujícím gynekologem jelikož neznám přesné údaje z Vaší anamnézy.

 • Vlasta Ž.

  Dobrý den, mám dotaz. Užívám dlouhodobě HAK Artizia. 6. 10. jsem měla užít 21. tabletku, ale zapomněla jsem. Vzala jsem si ji do 12 hodin. 13. 10. přišla menstruace. Pak jsem na měsíc HAK vysadila. 17. 10. došlo ke styku s prošlým kondomem. 6. 11. jsem opět začala užívat Artizii s prvním dnem krvácení. To však bylo slabé. Je možné, aby vysazení HAK na jeden měsíc způsobilo hormonální nerovnováhu? 23.11. bylo hcg <1,20. Další menzes přišel 30. 12. Spíš ale jde o špinění. Myslíte si, že můžu být těhotná a nebo mám něco s hladinou hormonů? Dnes jsem si dělala tt a byl negativní, tak nevím... Mám si ještě zajít na krev? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené je nepravděpodobné, ale nelze 100% vyloučit. Ano doporučuji s odstupem 14dnů opět o provedení hCG z krve.

 • Anna K.

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně antikoncepce. Beru ji tři měsíce a svědomitě, bohužel jsem udělala chybu a nedopatřením si zahájila svoji sedmidenní pauzu o den dříve - zapomněla si vzít poslední tabletku třetího týdne. Chci se zeptat, zda když dodržím sedm dní pauzy ode dne zahájení, zda jsem i tak s touto chybou chráněná o pauzu popřípadě hned první den aktivní tablety. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji prvních 7dnů užití v případě pohlavního styku použít bariérovou ochranu (prezervativ)

 • Radka

  Dobrý den, jsem 2 měsíce po hysterektomii s ponecháním vaječníků. Je mi 45 let. Děloha byla odstraněna pro myomy, následná histologie byla v pořádku. Do hysterektomie jsem užívala HA Jangee 0,03/3 mg s velmi pozitivním účinkem na pleť. Mám dotaz, zda mohu znovu tuto antikoncepci užívat, i když už nemám dělohu. Vím, že užívání dvousložkové HA je nadbytečné, ale doufám, že není nemožné. Mám opravdu velký problém s kvalitou pleti, nyní hnisavé akné jako v pubertě, velmi mastná pleť a vlasy, velmi mě to trápí, snižuje to mou kvalitu života. Do hysterektomie bylo vše v pořádku, při užívání HA. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené je skutečně nadbytečné a nemá klinický význam. Dále dle konsultace s Vaším ošetřujícím dermatovenerologem a registrujícím gynekologem.

 • HK

  Dobrý den, mám dotaz - 5.11. jsem začala užívat atb Fromilid, 7.11. jsem měla s přítelem nechráněný styk (předposlední tabletka platíčka), beru antikoncepci Vreya, po zjistění, že se atb a antikoncepce vylučují, jsem si vzala do 1,5hodiny Postinor, menstruace přišla o den později než obvykle a byla kratší než obvykle, chci se zeptat, zda tento postup byl správný a jaká je šance, že by nouzové řešení nezafungovalo? díky za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, postup byl správný, těhotenství je nepravděpodobné, ale nelze jej 100% vyloučit. Nedostaví-li se menses do 5týdnů od poslední doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Veronika

  Dobrý den, užívám ayreen, jelikož ho mám na objednání, tak jsem po 7 denní pauze neuzila dva prášky. Mám si je pak vzít najednou (beru je ve 20:00, takže bych si ve středu odpoledne vzala dvě a vecer jednu) nebo mám začít s užíváním až od středy? Pokud bych tedy začala až od středy, když normálně začínám v pondělí, budou po týdnu brání prášky zase účinné? Dekuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v den který bude v tento začněte, chráněná budete nejdříve za 7dnů po užití. Do té doby doporučuji pohlavní styk pouze s prezervativem či nikoliv.

 • Kateřina

  Dobrý den, antikoncepci beru od 18 let. Nyní mi je 20 let. Začínala jsem s AYREEN 2MG/0.03MG chvíli mi vyhovovala ale po čase jsem začala mít problém. Zbýval mi v platicku ještě týden a dostala jsem menstruaci. Ta menstruace trvala 14 dní, z toho ale ten týden co sem měla ještě v platicku prášky by neměla být. Byla jsem u svého gynekologa který mi tedy antikoncepci změnil. Momentálně užívám už rok CLORMETIN 2MG/0.03MG ale mám ty samé problémy jako u Ayreen. U svého gynekologa sem byla který mi řekl že je to vše vporadku, antikoncepci mi už odmítá vyměnit že už mi ji jednou měnil. Navíc u této mám i docela velké bolesti. Poté ještě řekl že jediné co mi může ještě srovnat menstruaci je těhotenství. Jelikož mi je 20 let tak tuhle variantu vylučuji. Chci se zeptat čím by to mohlo být nebo proč se to děje? Nerozumím tomu proč by se nemohla vyměnit antikoncepce když přeci ne každému sedne hned první. Už jsem z toho celkem zoufalá a nevím si rady, není to příjemné mít 14 dní vkuse menstruaci. Děkuji za odpověď a hezký zbytek dne.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, byla-li každá z uvedených antikoncepcí vyzkoušená déle jak 3měsíce (minim.doba nutná k zhodnocení efektu) pak doporučuji ev.změnu i s ev.nabídnutím nitroděložního tělíska pro nerodivší ženy. Blíže dle konsultace cestou registrujícího gynekologa.

 • Mirka

  Dobrý den, mám dotaz, jsem dost mladá, proto se obávám těhotenství- Antikoncepci ( kombinované pilulky) beru již třetí měsíc, druhý měsíc( říjen) jsem měla nechráněný styk, přítel ale neejakuloval, bylo to 12 října a cca 21 jsem měla mít pauzu, menstruace se dostavila, já si ale pro jistotu dělala tři testy(protože jsem z toho měla špatný pocit) - všechny negativní, poslední jsem dělala 10. listopadu, mám ale pořad nateklá a citlivá prsa a bolí mě docela břicho a taky zácpa, myslíte ze pořad mohu být těhotná i když jsem měla negativní test po měsíci a menstruace proběhla a přítel ani neejakuloval? Dekuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené je nepravděpodobné, ale nelze 100% vyloučit.

 • Lucie

  Dobrý den, užívám antikoncepci 6 let. před 3 týdny jsem ji vysadila (ale otěhotnět nechci) Před týdnem jsem měla nechráněný sex. Hned druhý den, jsem si koupila Postinor. Dnes jsme měli znovu sex, bohužel to přítel nestihl vytáhnout včas. Mám si radši Postinor koupit znovu nebo myslíte, že to ještě nějak působí? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, neustálé používání Postinoru není úplně optimální řešení, účinnost je pouze do 72h od nechráněného styku a ani tato nemusí být 100%. Nedostaví-li se menses za 4-5 týdnů od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Pavlína T.

  Dobrý den,rok a půl si aplikuji antikoncepci Sayana,byla mi předepsána po vytažení Mireny,která mi neseděla.Narůstá mi vysoko děložní sliznice,mám velmi silnou menstruaci s koaguly.Proto ta Sayana.Nyní nemám téměř žádnou menstruaci,ale bolí mně záda a klouby.Mám intoleranci laktozy.Myslíte,že bych měla raději přejít na HA např. Mirelle (je 45 let)?Nebude na mně slabá?Děkuji za odpověď Pavlína T.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano Mirelle či Minesse Vám doporučuji.

 • Andrea

  Dobrý den, začala jsem kvůli krvácení brát antikoncepci, Bonadeu, předtím jsem žádnou neužívala, jen Norethisteron na zastavení krvácení. Antikoncepci jsem si vzala hned co jsem ji vyzvedla, a vysadila Norethisteron, snědla jsem čtyři tablety, a na to měla pohlavní styk, ovšem ničím jinak nechráněny. Je možnost otěhotnění? Nebo antikoncepce má opravdu účinek až po sedmi až deseti dnech? Děkuji za odpověď A.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění nelze 100% vyloučit.

 • Dana

  Dobry den,chtěla jsem se zeptat, JESTLI je velky problem ldyz jsem si dala prasek Nulsora cca v 16 hodin a druhy den okolo 9 rano jsem zvracela? Je to problem?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, může být snížena jeho účinnost. Nedostaví-li se menses do 5týdnů od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Peta

  Dobrý den, Včera jsem začala spinit mimo cyklus a dnes ráno,doslova tekla krev i s krevnima sraženinama.Behem odpoledne se to ustálilo ale silné krvácení pokracuje a doprovází bolest podbřišku a ledvin.Beru pravidelně antikoncepci Minervu už přes půl roku.Samozdrejme plánují jít k me gynekolozce ale má momentálně dovolenou.Dekuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, budou-li se uvedené potíže zhoršovat ve smyslu zesílení krvácení či bolestí v podbřišku pak doporučuji cestu ústavní pohotovostní služby dle spádu.

 • Emilio B. y M.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Minuly den v sobotu 28.10 jsme s přítelem měli nechraneny pohlavní styk, ja jsem si do 72 hodin vzala prášek (nulsora), bohužel jsme spolu dnes 7.11 spali znovu, ale tentokrát normálně s ochranou, bohužel kondom prasknul a ja musím řešit tu samou situaci, proto mě zajímá,jestli si takto brzy mohu vzít opět nulsoru, je to opravdu výjimečně, nebo pokud existuje jiný způsob? Děkuji moc za odpověď K.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené není optimální ale lze takto řešit. Výhledově doporučuji cestou registrujícího gynekologa vybrat některou z metod antikoncepce, kterých máme na trhu dostatek.

 • alena n.

  dobrý den, mohu antikoncepční náplast evra nalepit na vnější stranu stehen? není to doporučené v příbalové informaci, ale kamarádka to tak používá. děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, místo aplikace není úplně optimální ani doporučené v příbalovém letáku, tudíž nedoporučuji.

 • Lucie

  Dobrý den, s mojí gynekoložkou jsme se domluvili na vysazení antikoncepce protože chceme s přítelem miminko, dostavila se menstruace v pravidelném čase a poté už jsem prášky nebrala, teď mám devět dní zpoždění od pravidelného času kdy menstruuji. Moje gynekoložka mi jen řekla že mám počkat na první menstruaci a pak se můžeme snažit o miminko. Mám dvě otázky: Mám zajít ke gynekoložce kvůli zpoždění menstruace? Těhotná určitě nejsem. Druhá otázka je, zda je nutné čekat na menstruaci, než se budeme snažit o miminko nebo se můžeme snažit hned? Děkuji za odpovědi.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ke gynekoložce doporučuji nejdříve za 5týdnů od zpoždění menses -nebudou-li obtíže. Snažit se s partnerem o těhotenství můžete ihned.

 • Sára

  Dobrý den, je mi 15 let a poprvé jsem začala užívat HA. Byla jsem na gynekologii cca před měsícem a půl, kde jsem byla vyšetřena a následně mi byly předepsány prášky, které jsem si vyzvedla asi o týden později. Mám dost nepravidelný cyklus (menstruace mi přijde většinou za 3-5 měsíců, někdy i pravidelně). Na gynekologii mi řekli, že by mi měla menstruace přijít konkrétně 8. řijna a v tu dobu bych měla i nasadit antikoncepci. Ptala jsem se, že když se kvůli mému nepravidelnému cyklu nedostaví, jestli mám i přesto prášky užívat - odpověď byla ANO. Menstruace se opravdu 8. řijna nedostavila a já i přesto začala brát prášky. Dobrala jsem celé plato tedy 21 pilulek a nyní mám pauzu a menstruaci jsem dostala. Chci se jen zeptat, po tom co mi skončí tato menstruace a já začnu brát druhé plato tak jsem chráněna už od první pilulky z toho druhého plata, nebo antikoncepce působí až kolem toho 7-10 dnu? Byla bych moc ráda za odpověď, jelikož mi o tom nic moc na gynekologii neřekli a z příbalového létáčku to také moc nepobírám. Děkuji moc

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, působí za 7-10dnů, po tuto dobu vhodný styk s prezervativem.

 • Nel

  Dobrý den, chci se zeptat. Měsíc užívám antikoncepci Laverette. Včera jsem začla užívat antibiotika Penicilin, budu je brát jen týden. Chci se ale zeptat na to, jestli se mám obávat těhotenství po pohlavním styku v kombinaci s touto antikoncepcí a Penicilinem? předem děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dodržujete-li správné užívání Leverette a neudělala jste chybu v užití pak není třeba se obávat.

 • Katerina

  Dobrý den. Prosím o radu. Minulé pondělí (19.10)jsem si vzala první pilulku antikoncepce po ukončení menstruace a dnes (28.10.) jsem opět začala menstruovat, pilulku jsem nevynechala ani jeden den. Teď tedy nevím zda dokončit platicko nebo pokračovat. A co to mohlo způsobit. Antikoncepci beru cca 7 měsíců a menstruace byla vždy pravidelná. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokračujte dle návodu (tzn.tak jak máte). Nebudete-li si jista pak konsultace cestou registrujícího gynekologa i s příslušnou antikoncepcí s sebou.

 • Dana K.

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je ještě nutná antikoncepce, když jsem 2 roky neměla menstruaci, je mi 51 let. Předem děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, NUTNÁ není.

 • Nikola D.

  Dobrý den, beru antikoncepci Jangee a dobrala jsem platíčko v neděle a mám teď 7 denní pauzu a menstruace se pořád nedostavila, vždy jsem ji dostávala 2. den v pauze a teď už je to 5.den a pořad nic. V neděli si mám brát další prášek z nového plastička. Je možné ze se menstruace nedostaví vůbec? Nikdy jsem s tím problém neměla.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji vyčkat do neděle a dle toho další postup, případně konsultace cestou Vašeho registrujícího gynekologa.

 • Vendula S.

  Dobrý den, mám dotaz ohledně antikoncepce. Byla mi předepsaná antikoncepce Vreya a nikdy jsem žádnou jinou antikoncepci nebrala. První tabletku jsem užila týden před začátkem menstruačního cyklu. Chtěla jsem se zeptat jestli mám přerušit braní antikoncepce (vzala jsem si zatím 2 tabletky) a pokračovat až v první den cyklu, nebo pokračovat v užívání. A také od kdy budu chráněna.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji přečíst si návod a začít užívat od 1.dne následujícího cyklu. Prvních 7dnů užívání doporučuji pohlavní styk s bariérovou ochranou, tj.prezervativem.

 • Pavlína K.

  Dobry den, beru ha Ayreen zatim mesic a boli me podbřišek a prsa.. je to tím že si tělo zvyká? Můj Dr řekl že by bolest měla odeznít.. děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano, doporučuji vyčkat ještě 2 měsíce, poté bude-li přetrvávat pak zvážit změnu hormonální antikoncepce cestou registrujícího gynekologa.

 • Hela

  Dobrý den, chci se zeptat na pilulku po. V době menstruace jsem měla nechráněný sex. Zhruba po 48 hodinách jsem si vzala odpoledne pilulku a večer asi po čtyřech hodinách jsem měla opět nechráněný sex. Musím si koupit opět pilulku nebo má pilulka delší účinky. Moc děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, další pilulku není třeba užít. Nedostaví-li se však menses v následujícíh 4 a více týdnech doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa k vyloučení případného těhotenství jelikož i uvedené může selhat. Celkově není řešením opakovaně po nechráněném styku užívat vždy "pilulku po"

 • Anonym

  Dobrý den, Již od 05.09.2020 beru antikoncepční pilulky Lusienne. Chtěla bych se zeptat, zda jsem již plně chráněna před početím při nechráněném pohlavním styku s partnerem. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dodržujete-li správný interval užívání a neudělala jste chybu v užívání pak ano.

 • Eliška

  Hezký den, potřebovala bych radu. Jde o to, že už 4 měsíce užívám antikoncepci Maloo která se užívá 24+4, ale já jsem vždy dobrala platíčko a pak měla 7 denní pauzu. Až teď jsem zjistila, že pauza je pouze na 4 dny. Vadí to něčemu? Nebude vadit náhlá změna kratší pauzy?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené by nemělo "ničemu vadit". Je nutné si však navyknout na tento režim a samozřejmě jej dodržovat případně se vrátit k antikoncepci v režimu 21+7 byla-li jste na něj zvyklá a vyhovoval Vám více.

 • Lenka

  Dobrý den, stala se nám s přítelem nehoda. Užila jsem tedy "pilulku po", jako naschvál dvakrát po sobě, ale jednou na konci cyklu (poté jsem začala krvácet v termínu menstruace) a podruhé jsem užila pilulku zkraje nového cyklu. Další menstruace se dost zpozdila přišla až 45. den cyklu (jinak mám cyklus pravidelný 28 denní). Nebylo mi dobře tak jsem si změřila teplotu, teploty trvaly skoro měsíc (od doby co jsem je začala měřit). Nepřesáhly 37,6°C. A skončily první den co přišla další menstruace. Vzhledem k tomu, že mi nic jiného nebylo (žádné bolesti apod.) Krom krátké bolesti břicha pár dní po užití. Tak se chci zeptat zda mohly být teploty vyvolány právě pilulkami po? Nevím přesně, jaká byla první (buď Escapelle nebo Postinor 2), druhá byla určitě Postinor 2. Velice děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené může být krátkodobě v rámci hormonálních změn, ale také z jiných příčin. Bude-li se opakovat doporučuji došetření praktickým lékařem dle spádu.

 • Gabriella

  Dobrý den , minuly týden 22.9 jsem měla poslední 5 den své menstruace a prave ráno v ten den měla jsem nechráněný pohlaví styk , následující den 23.9 kolem 9 večera jsem vzala nouzovou antikoncepce Navela , jcera večer jsem zjistila ze mám na kalhotkách krev ( spis to mazalo růžovým ) dnes 29.9 už krvacim docela hodně , a mám příznaky jako vždycky při menstruace a to bolí bříško a táhne mi zadá . A ted mám s toho velkou paniku a potřebovala bych něco slyšet o tom všem od specialista . Děkuji Vám

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dostaví-li se menses v normě (může být mírně zpožděno oproti předchozí) pak vpořádku. V případě, že se menses nedostaví déle jak 4týdny od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gyenekologa.

 • Lucka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, gynekolog mi řekl, ať svou 1.antikoncepci Ayreen začnu brát na konci menstruace tzn. Asi 7./8.den, ale prý to nebude chránit před otěhotněním. Chci se zeptat odkdy tedy je účinná ta antikoncepce a chrání??

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, optimální je užívat od 1.dne další menstruace resp.doporučuji přečíst návod. Vhodné je i první týden užívání ještě použít zároveň i prezervativ, poté již není nutné.

 • Karolína

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, používám antikoncepci Natalya již první měsíc a v příbalovéM letáku jsem zjistila, že po dobrání prvního platíčka 21 tablet mám mít 7 dní pauzu a 8. dnem mám začít nové platíčko. Po 7 denní pauze, jsem začala brát z nového platíčka. Ken se chci zeptat, jestli je nějaký den, od kdy antikoncepce působí, nebo jestlí působí neustále. Děkuji, Karolína.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano i v pauze by jste měla být dostatečně chráněná, pakliže jste neudělala chybu v užívání.

 • Kateřina D.

  Dobrý den, již rok užívám hormonální antikoncepci Ayreen, bohužel ji však beru v různé časy. Někdy již v 11 dopoledne, někdy v 5 odpoledne a někdy až večer. Jeden prášek jsem možná v týdnu vynechala, protože mi upadl a já na něj pak asi zapomněla. Jenže včera jsem měla nechráněný sex. Chci se tedy zeptat, jestli je riziko otěhotnění vysoké či si mám vzít tabletku po nebo pokračovat dále v užívání hormonální antikoncepce.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, riziko otěhotnění není veliké, ale nelze jej 100% vyloučit. V budoucnu doporučuji užívat antikoncepci vždy ve stejný čas např. v 19,00hod.

 • Eva

  Dobrý den, před třemi měsíci jsem začala užívat HA Sirmya. Po 1. platičku se dostavila menstruace hned druhý den v týdenní pauze. Po druhém platičku se už krvácení během týdenní pauzy nedostavilo. Někde jsem se dočetla, že krváceni při užívání HA může slábnout a někdy nemusí přijít vůbec. Říkala jsem si, že je to asi normální a po týdenní pauze, kdy jsem MS nedostala, jsem začala užívat 3.platičko v den, ve který jsem měla. Asi po 14 dnech užívání posledního platička jsem začala krvácet. Trvalo to 6 dní ( jako každá moje MS). Napadlo mě, že tohle už není normální. Ale jelikož mám s partnerem pravidelně sex, tak jsem to 3. platíčko dobrala celé. Dva dny po poslední pilulce jsem začala krvácet (tak, jak bych měla) Zajímá mě tedy, zda se mnou je něco v nepořádku, nebo je to běžné? Ještě napíšu, že než jsem začala užívat tuto HA, měla jsem kontrolu u svého gynekologa (trápily mě bolesti v podbřišku na jedné straně a z dřívějši zkušenosti jsem měla strach, jestli nemám opět cystu na vaječníku) Vše bylo v pořádku a začala jsem užívat pilulky. Můj gynekolog má teď dovolenou, proto jsem se chtěla zeptat tady, jestli se mám obávat nebo ne :) Ještě musím podotknout, že mám bolesti v podbřišku i během sexu. Určitě si zajdu ke svému lékaři, jen chci aspoň trošku vědětco měu dr čeká apod. Děkuji moc

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, při nasazení antikoncepce(hormonů) se může jednat o tzv. krvácení z průniku“ (krvácení mimo pauzu). Je zapříčiněný nízkou hladinou estrogenů a většinou se objevuje jen v prvním cyklu užívání - měl by se do 3měsíců ustálit. Dále doporučuji dořešit cestou registrujícího gynekologa.

 • petra H.

  Dobrý den, Mám problémy se silným menstruačním krvácením a trpím na endometriózu. Nyní beru zhruba měsíc gestagenní antikoncepci (Azalis), v polovině cyklu jsem začala středně krvácet, tento stav trvá již 9. den. Chtěla jsem se zeptat, zda vytrvat v užívání, zda krvácení dlouhodobým užíváním vymizí. Estrogenní antikoncepci užívat nechci, způsobila mi rozsáhlé pigmentační skvrny na tváři. Děkuji S pozdravem Petra H.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano doporučuji uvedený postup dodržet. V případě zhoršení pohotovostní služba dle spádu.

 • Marketa K.

  Dobrý den ráda by jsem se zeptala zdali může muž do mne ejakulovat když vezmu po 7 denni pauze antikoncepci ,neotěhotním? Příklad posledni antikoncepce byla vzata v neděli a další plato začínám za týden v pondělí večer mohu v uterý spolehat jen na antikoncepci nebo je dobré použit ještě kondom ? antikoncepci mám Calleto 21x7 Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji ještě použít prezervativ

 • Ivana H.

  Dobrý den, potřebovala bych poradit 15.8. jsem použila postinor2 21.8. jsem začala špinit a stále špinim. Měla jsem nasadit antikoncepci minisiston. Menstruaci podle kalendáře mám mít 28.8. Ale teď odjíždím na dovolenou a potřebuji abych menstruaci neměla. Mám si vzít norethisteron zentiva? I když beru antikoncepci?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano můžete si vzít Norethisteron 2-3dny před tím než se má menses dostavit 1-0-1 a takto užívat po dobu žádaného odsunu a přijedete-li zpět a přestanete užívat menses by se měl dostavit do 3dnů.

 • Adéla

  Dobrý den, dne 12.7. jsem vysadila po 3 letech antikoncepci Ebelya. Další menstruaci jsem měla mít 13.8. ale nedostavila se. Dne 16.8. jsem měla pohlavní styk ale k přítelově vyvrcholení nedošlo. Již týden mě bolí podbříšek, pocit na zvracení a poslední dva dny tak jednou za den špinění. Mám si udělat těhotenský test ? Nebo to jsou příznaky vysazení HA ? Mám ještě vyčkat nebo navštívit svou Dr. ? Předem děkuji, H.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, těhotenství nelze 100%vyloučit, doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa během následujících 14dnů.

 • Jessie N.

  Dobrý den, ráda bych se zeptala zda-li v česku lze mít antikoncepční implantát. Našla jsem spoustu článků, ale byly staršího data a nyní nikde nepíšou zda tady ještě jsou či ne. Dále by mě zajímal Váš osobní názor - je mi 22 let bez dětí a studuji vš, takže ještě v plánu nejsou, nyní beru antikoncepci 21+7 Yollie, ale nebaví mě na to každý den myslet, tak přemýšlím nad děložním tělískem - myslíte, že je to vhodné i pro mě?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano, nemáte-li KI /kontraindikace/ k jeho zavedení pak existuje tělísko na zavedení pro ženy, které dosud nerodily po dobu 3let. Jmenuje se Jaydess. Blíže dle domluvy s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Olga T.

  Dobrý den, Nedávno jsem vysadila po 15 letech antikoncepci. První menstruace přišla po 21 dnech, takže jako v den kdy jsem vynechala pilulku. Ale teď je to od předešlé menstruace 22. den a pořád nic. Mám už trochu obavy, protože rodinu neplánuji. Mám si raději udělat těhotenský test?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nedostaví-li se menses déle jak 5týdnů od předchozí pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa k vyloučení těhotenství. Testy nejsou vždy spolehlivé.

 • Terka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká jestli mohu být těhotná když jsem si vzala (v sobotu) 4 pilulku z platinka v 8:00h rano a v ten den večer kolem 22:30 jsem měla s přítelem pohlavní styk kdy ejakuloval do mě na druhy den jsem ale bohužel zjistila, že nemůžu najít platinko a kvůli tomu jsem si nemohla vzít (neděle) 5,(pondělí) 6 a (úterý) 7 pilulku ha, beru antikoncepci Minerva

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, 100% uvedené nelze vyloučit. Doporučuji dořešit cestou registrujícího gynekologa.

 • Jana

  Dobry den, 10 let beru HA. 4 roky jsem brala HA Minervu a pak jsem zacala brat gestagenni antikoncepci Lamyu. Antikoncepci beru pravidelne s max. 2 hodinovym casovym rozdílem. Myslite ze je nejaka sance ze muzu byt tehotna? Menstruaci pri teto antikoncepci vubec nemam. Rekla bych ze zde sance neni, ze bych mohla byt tehotna, ale mam nejake zvlastni priznaky. Boli me v podbrisku a mam vytok. Prsa me neboli ani nezvracim. Mozna to jsou jen nervy. Predem děkuji za odpoved.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění nelze 100% vyloučit. Doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa, obzvláštˇ je-li zpoždění menses déle jak 5 týdnů od předchozího.

 • Christin

  Dobrý den, jdu s dotazem..nesedí mi antikoncepce. (Beru necelých 5měsíců) Muj gynekolog má dovolenou tak jdu pro radu sem. Než půjdu na kontrolu, mám aktuální antikoncepci vysadit? Jedná se o to, že už přes měsíc špiním, někdy až krvácím. A to začne vždy krátce na to co si antikoncepci vezmu. Plus k tomu jeste obcasne bolesti jako pred menstruaci. Predem dekuji za odpoved

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa těsně po dokončení další menses. Antikoncepci můžete prozatím vysadit a dle vyšetření a domluvy další postup.

 • Katka

  Dobrý den, budu brát svoji první antikoncepci Belara. Menstruaci většinou mám v přesný termín, jenomže teď jsem ji dostala o 6 dní dříve. Dočetla jsem se, pokud přijde dříve musí se počkat na další menstruaci. Chtěla bych se zeptat, jestli je to velký problém, kdybych ji začala užívat už teď? (2 den menstruace)? A pokud bych si vzala prášky 2 den MS od kdy jsme chráněna? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano můžete začít i 2.den menses, dále však dle návodu. Doporučuji minimálně týden pohl.styk s bariérovou ochranou (prezervativem).

 • Kristýna

  Dobrý den, mám dotaz, začala jsem brát antikoncepci Belara poprvé 26.7. (neděle) a teď bych měla mít 7denní pauzu, avšak nějak jsem zazmatkovala a vzala si tabletku z nového balení ještě v tuto neděli 9. 8., kdy už mi měla začít ta pauza (to znamená, že teď budu mít sice 7denní pauzu, ale s tím, že budu moct si další tabletku vzít až v pondělí, protože tu, co jsem si měla dát v neděli 16.8. po 7denni přestávce, jsem si vzala už tuto neděli 9.8., takže jsem si to takhle svým způsobem omylem protáhla). Chtěla jsem se tedy jen pro jistotu zeptat, zda to nějak nesnižuje riziko ochrany, zda máme raději používat ještě nějakou jinou ochranu nebo jestli to bude mít nějaký vliv na cyklus? Moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, obzvláště v I.týdnu po následující menses doporučuji užívat prezervativ (kondom). Uvedené by mělo mít minimální vliv, možno očekávat špinění. Po celý následující cyklus nespoléhat na 100% antikoncepční ochranu.

 • Nikol D.

  Zdravim. Prosim o padne argumenty proc nevysazovat HA v polovine cyklu. Je mi 25, HA beru 7 let v kuse, nyni nekolik let uz nizkohormonalni Sunyu, rozhodli jsme se pro prcka, ja si vcera (ne naschval) zapomnela vzit prasek a dnes jsem jeste taky nemela a pohravam si s myslenkou ze bych plato jiz nedobrala. Jak jsem psala, HA beru jiz 7 let bez pauzy, pred HA pravidelna menstruace jako hodinky, bez problemu, bez bolesti.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dobírat striktně nemusíte. Počítejte s faktem, že nyní cyklus nemusí být zcela pravidelný. Konkrétně včetně doporučení prekoncepčních preparátů pak po domluvě s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Irena

  Dobry den, chci se zeptat.. Beru ted druhy mesic pilulky, prvni den po tydenni pauze jsem si pilulku vzala vecer, ne rano jak jsem ji brala prvni mesic. Druhy den jsem si pilulku vzala normalne rano. Tentyz den jsem mela pohlavni styk bez ochrany i s vniknutim spermatu. Muzu se spolehnout na antikoncepci nebo si mam radeji zajit pro pilulku "po"?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění je minimální, ale nelze jí 100% vyloučit. Pilulku "po" lze užít do 72hod po nechráněném pohl.styku. Nedostaví-li se menses do 4-5 týdnů od předchozího pak doporučuji kontrolu cestou registrujícího gynekologa.

 • Veronika

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na jednu věc...Mám zavedeno nitroděložní tělísko Mirena. Teď mě zaujalo téma Elektrosex (vibrátor s el. impulzy, ven. kuličky s el. impulzy atd...). Chtěla bych se zeptat: Nepoškodí ty impulzy tělísko? Pak bych měla ještě jeden dotaz. Uvažuji také o tom, že bych, pro zpestření intimního života, vyzkoušela kamagru...Neovlivní látky v kamagře nějak funkci tělíska? Jsou nějaké věci nebo činnosti, na které si dát pozor, aby tělísko neselhalo? Rádi hodně improvizujeme a zkoušíme v intimním životě nové věci, tak bych byla nerada, aby z toho byl další neplánovaný potomek...Velice děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené impulsy by poškodit tělísko neměly, je-li správně uloženo a nezpůsobuje jiné potíže. Kamagra je možná. Samozřejmě i nitroděložní tělísko má určité procento selhání, byť malé.

 • Kristýna

  Dobrý den, než jsem začala brát antikoncepci, byla jsem velmi při chuti, co se týče sexu. Po dohodě s partnerem, nyní manželem, jsme se dohodli pro hormonální antikoncepci. Lékařka mi napsala prášky, jak řekla, spíš kvůli ceně, že jsou levné. Když jsem jí začala brát, začali mé problémy, jak v sexuálním tak v normálním životě. Po pár týdnech jsem začala mít extrémně psychické problémy, kdy jsem, ve svých 16 letech skončila na antidepresivech a chuť na sex žádná s tím, že mi i manžel prisel až nechutný.. Když jsem otěhotněla, s vysazením prášku jak mávnutím proutku vše zmizelo. Ale já s tím pořád neshledavala souvislost. Takže jsem je začala po porodu brát znova. A vše se opakovalo, jen jsem nebrala antidepresiva, ale špatně nálady a nulová chuť na sex ano. Když jsem je vysadila před druhým, plánovaným těhotenstvím, vše se zase vrátilo do normálu a až tehdy jsem si uvědomila souvislost. Teď jsem po druhém porodu. Psychicky naprosto v pořádku a po sexuální stránce snad ještě lépe. A já bych se chtěla ovšem k antikoncepci v praskach vrátit, s tím, že bych chtěla psychiku i chuť na sex nejlépe ponechat. Před tím jsem brala antikoncepci Katya. Mohli by jste mi poradit s nějakou jinou, která by splňovala mě požadavky? Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den v tomto případně doporučuji antikoncepci v tabletách stran zachování libida (chuť na sex) s chlormadinonacetátem nebo zvážit zavedení LNG-IUS (nitroděložního insertu např.Mirenu) není-li kontraindikace. Blíže dle domluvy s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Nika

  Dobrý deň, pre zdravotné problémy som musela prestať brat antikoncepciu cca v polovici až trištvrte balenia, veľa som vracala takze sim vyvracala niekedy aj tie tabletky ktoré som užila. Zeraz čakám cca dva týždne a menzes nikde . Prosím poraďte mi čo mám robiť prosím prosím veľmi ďakujem

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nedostaví-li se menses během dalších 14dnů doporučuji došetření cestou Vašeho registrujícího gynekologa. V případě akutních potížích /silné krvácení, křeče v podbřišku, teploty, aj./ ihned, případně i cestou ústavní pohotovostní služby dle spádu.

 • Ivana

  Dobrý deň mala by som na vás prosbu moja 16ročna dcéra začala pred 5mesiacmi uživat antikoncepciu Mercilon prve 3 mesiace normalne uźivala a teraz sa zmýlila a 2 balenia užila naraz bez prestavky dnes dobrala poslednú tabletku z 2 plata, prosím hrozia jej nejaké riziká? Vďaka za odpoveď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, není třeba se obávat, dále ať užívá dle návodu tj. nyní udělá plánovanou pausu. Pohl.styk po tuto dobu doporučuji s prezervativem.

 • Žaneta

  Dobry den ,chtela bych se jen zeptat na antikoncepci beru lusienne nezapomela sem si vzit prasek ale spis sem si ho vzala spatne misto pondeli sem si vzala opet nedeli zjistila sem to dnes rano tak sem si vzala podle smeru sobotni prasek myslite ze to bude mit nejaky vliv Pritel se do me v nedeli vecer udelal slamova

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, záleží v kterém týdnu se uvedené stalo. Jedna-lo li se o první týden pak je zde rizikovost velká a doporučuji obzvláště nedostaví-li se menstruace do 5týdnů od předchozí kontrolu cestou Vašeho registrujícího gynekologa

 • Petra

  Hezký den, v době ovulace jsem měla pohlavní styk, raději jsem použila Postinor, menstruace se dostavila jen o 3 dny dříve, nasadila jsem tedy antikoncepci, nevadí to? Nebo raději počkat na další přirozenou menstruaci? Děkuji a jsem s pozdravem Petra

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji vyčkat další "přirozené"menses.

 • Elišk

  Dobrý den, beru prášky leverette a dnes (treti týden, první den) jsem si prášek vzala na čas, beru je pravidelně snad i na minutu, nikdy jsem nevynechala (mám je půl roku), ale dnes 13 minut po vzatí prášku jsem šla na velkou (průjem to nebyl), pohlavní styk byl včera cca kolem dvanácté hodiny odpoledne, večer jsem si prášek vzala zase na čas (v půl 9), jaká je prosím šance, ze bych otěhotněla z toho včerejšího večera, nebo spíše jaká je šance, ze by prášek nefungoval z toho dneska? Četla jsem, ze problém nastává při průjmu. Předem moc dekuji za odepsani.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ačkoliv pravděpodobnost není příliš vysoká, možnost otěhotnění nelze 100%vyloučit. Bude-li přetrvávat zpoždění menses déle jak 4-5týdnů pak doporučuji ihned došetření cestou Vašeho registrujícího gynekologa.

 • Pavla

  Dobrý den, měsíc jsem menstruaci vůbec nedostala. Další měsíc jsem ji normálně dostala, tak jsem si vzala první tabletku antikoncepce. Menstruace hned na druhý den skončila. Je to normální?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den,bude-li se uvedené opakovat po následující 2měsíce pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa ke zjištění příčiny.

 • Pavlína D.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na objektivní názor na nehormonální tělíska. Je mi 19 let a všichni kolem mě používají "tablety" nebo podobnou hormonální antikoncepci. Chtěla jsem se zeptat jestli je pro někoho v mém věku tělísko vhodné (předpokládám že to záleží především na tvaru a materiálu tělíska ---> mohla bych poprosit tedy jaké by bylo nejlepší a nejbezpečnější), byla jsem už u své gynekoložky a údajně bych neměla mít žádný problém při zavádění. Někdo mi říkal, že při zavádění může dojít k poškození pochvy/děložního čípku/dělohy, zajímalo by mě jak moc je toto riziko vážné (jestli se jedná pouze o nějaké poranění typu škrábnutí nebo jestli se jedná o riziko toho nemít děti), poročetla jsem spoustu kdejakých článku, zpověden a dotazů, ale nikde jsem se podobnou informaci nedozvěděla (jako informaci o riziku nemít děti). Také se mezi lidmi mluví o nespolehlivosti, ale všechny zdroje uvádějí pravý opak. Není ještě nějaká méně invazivní varianta antikoncepce která bude NEhormonální. Děkuji za případné odpovědi.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vzhledem k tomu, že jste nerodila, uvedené nedoporučuji z hlediska možných častějších zánětů a možných problémů při otěhotnění. DOPORUČUJI nitroděložní tělísko JAYDESS s obsahem pouze 1x hormonu tj.levonorgestrelu, který zahustí hlen v čípku a brání v prostupnosti pro spermie. Spolehlivost vysoká, uvedené je na 3 roky a lze zavést do menší dělohy, která nerodila. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Denisa B.

  Dobrý den, chci se poradit, můj gynekolog má momentálně dovolenou a potřebuji se zeptat ohledně antikoncepce. Beru krátce cca měsíc antikoncepci, má 21 tabletek s pauzou 7 dní. Dobrala jsem všech 21 tabletek a měla by být pauza 7 dní a měla bych dostat menstruaci. Dobrala jsem všech 21 tabletek a měla by být pauza. Nevím zda tebletky brát dal z nového platicka, jelikož jsem menstruaci dostala před 2 týdny i přes to že jsem užívala tabletky. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokračujte užitím tablet dle návodu dále.

 • Sabrina

  Doby den v dubnu jsem vysadila antikoncepci a s přítelem by jsem chtěli dítě ta jak dlouho můžu otěhotnět dělám si ovulační tedy a zporad je ta druhá čárka slabá mám pocit že nemá ovulaci děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v období 6-12 měsíců nechte uvedenému volný průběh. Nezdaří-li se koncepce (těhotenství) do 12měsíců při pravidelném nechráněném pohlavním styku min 2x týdně pak doporučuji konsultaci u Vašeho registrujícího gynekologa

 • Kateřina

  Dobrý den, před pandemii jsem brala antikoncepci Rhonya, jelikož jsem v zahraničí dostala jsem strach že s antikoncepční nevyjdu tak ksem ji vysadila. Po vysazení jsem ještě nedostala menstruaci už je to 3tí měsíc a nic, ke svému lékaři se momentálně nemám jak dostat proto bych prosila pomoc touto cestou a zeptat se kdy můžu začít brát antikoncepci znovu? Děkuji předem za odpověď a pomoc, Kateřina.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nemáte-li zcela vyloučenou graviditu (těhotenství) přípravek neužívejte. Doporučuji gynekologické došetření v místě výskytu.

 • Petra

  Dobrý den, chci se jen zeptat. Beru antikoncepci Lindynette20 , 7 dni mám menstruaci a jak mám brát ve stejný den to druhé platicko ve stejný den když mi to někdy nevychází a beru to až 8 den po menstruaci. Tak doufám ze to beru z právně. A nevadí když jsi vezmu prášek 6 den před poslední menstruaci když mi konci 7 den ? Dekuju

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v příbalovém letáku je přesný návod, ale jinak je uvedené v normě. Končí-li menses 7.den, vemte jej až tento den. Konkrétně dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Gloria

  Chci se zeptat zda neléčený zánět moc.cest může ovlivnit vstřebávání antikoncepce. Začala jsem užívat logest. Brala jsem antikoncepci od prvního dne menstruace s tím ze jsem ji brala 21.dní pak jsem měla 7 denni pauzu 8 den jsem začla brát z 2 platicka s tím, že jsem si vzala 3 prášky z 2 platicks a měla jsem nechr. Pohl. Styk můj přítel ho nestihl zavcas vytáhnout a trochu spermatu do me udelal(měla jsem střední šanci na těhotenství) Pokracovala jsem s užíváním antikoncepce byla jsem u 5 prášku a chytl me průjem Antikoncepci beru v 21:00 hodin Průjem byl v 7 ráno 4x za den.. 3xten průjem byl velmi málo je možné selhání antikomcepce? Ukáže mi těhotenský test po týdnu graviditu?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, riziko gravidity není veliké, ale přetrvává. Těhotenský test po týdnu graviditu neukáže, resp. mohou být nepřesné. Nedostaví-li se menses do 4-5týdnů od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Mária D.

  Dobrý den, mám dotaz. Je mi 39 let a před 12 ti lety mi zjistili Mutaci FV - Leiden (1691 G >A) /heterozygot a Mutaci MTHFR (677 C>T)/homozygot Nikdy jsem neprodělala žádnou trombozu. Mám za sebou 2 těhotenství - vždy jsem si píchala Fraxiparine. Již zhruba rok mám problémy s pletí (akné) - na které jsem dříve netrpěla, bolesti prsou (byla jsem na sonu - vše o.k.), zvýšené pocení, nabírání na váze ( normálně mám 53 kg nyní 60kg) - jím jen do 18 h a cca 6000kj. Mám podezření na předčasnou menopauzu, přesto že menstruaci mám normální. Existují nějaké hormonální léky, které mohu užívat ? Přírodní např, Menofen mi nezabírají. Děkuji za odpověd Donátová

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji cestou registrujícího gynekologa dobrat FSH  (folikulostimulační hormon) stran vyloučení předčasné menopausy, ačkoliv se dle mého názoru  na základě Vašich referencí o uvedené nejedná. Blíže dle konkrétní domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Anna G.

  Dobrý den, vysadila jsem antikoncepci z toho důvodu, protože jsem nabrala 4 kg, gynekoložka mi teda doporučila kroužek, prý po něm nemohu být zavodňená a tedy nemohu přibrat.Je to pravda? Děkuji za odpověd a přeji hezký den.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji antikoncepci kombinovanou s DRP (drospirenonem). Po tomto druhu "přibírat" nebudete. Forma, tj. zda tablety nebo kroužek záleží na Vás. Blíže dle konkrétní domluvy s registrující gynekoložkou.

 • Veronika 30 let

  Dobrý den, kvuli vaginalni suchosti a hormonalni nerovnovaze mi pan dr. predepsal hormonalni antikoncepci Feminegi, brala jsem 2 platicka,maximalni spokojenost po gyn. strance, zadne otoky nohou, zhubla jsem, proste parada. Ale musela jsem prestat kvuli castym migrenam s aurou, ktere mam diagnostikovane jiz z mladi. Ted jsem mesic vynechala, ale suchost je zpet a celkova rozladenost take. Pan doktor mi rekl, ze pro me neni reseni... najdete prosim nejake? jak brat hormony a nemit migreny? Dekuji za odpoveď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jsou-li prokázané migrény s aurou pak je pro Vás bezpečné užívání čistě gestagenní antikoncepce (tělísko, tablety aj). Stran vag. suchosti možno HYDROFEMIN gel či CICATRIDINA vag.gel,aj. Preparátů je mnoho - blíže dle konkrétní domluvy s registrujícím gynekologem.

 • evelina

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když jsem před třemi týdny užila nouzovou antikoncepci ellaOne, jestli mě bude hormonální antikoncepce chránit již od prvního dne užití v první den menstruace? Před tím jsem nikdy hormonální antikoncepci neužívala.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, léčba Ella One  se skládá z jedné tablety podané perorálně co nejdříve, ale ne později než 120 hodin (5 dní) po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání použité metody antikoncepce, tj. nejste trvale chráněna. K tomu slouží estrogen-gestagenní či jen gestagenní antikoncepce. Blíže dle domluvy s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Tereza S.

  Dobrý den, chtěla bych znát Váš názor na hormonální nitroděložní tělísko. V 17 letech jsem prodělala trombozu - zjištěna Leidenská mutace - heterozygot. V 19 letech jsem podstoupila miniinterupci a po doporučení lékaře si nechala zavést nitroděložní tělísko Jaydess, které je na 3 roky. Nyní mám jít na další výměnu tělíska, v řadě již třetí. S tělískem jsem nikdy neměla žádný problém (problémy, krvácení apod.), menstuaci mám, ale velmi slabou. Je mi 25 let, otěhotnět ještě určitě nechci, ale bariérové antikoncepci nevěřím. Bojím se abych v budoucnu neměla problémy s početím, či těhotentvím, když si nechám dát další tělísko. Můj gynekolog mi jej doporučuje, avšak moje známá gynekoložka nikoliv, není zastáncem hormonů a zásahů do dělohy. jaký je prosím Váš názor na moji situaci a na nitroděložní tělíska? Doporučil byste mi nějaké jiné antikoncepční metody? Děkuji Vám za odpověď. Tereza

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nitroděložní tělísko Jaydess stejně jako kolega rovněž doporučuji a dle Vámi uvedeného se jeví jako optimální volba. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Marie

  Dobrý den, první měsíc užívám antikoncepční kroužek Teyla. Mám ho vyndat az v sobotu, ale dnes (v pondělí) mi začalo špinění. Je vše v pořádku?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené je v normě, postupujte dle návodu. Bude-li se opakovat déle jak 3měsíce pak doporučuji došetření resp.konsultaci s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Jiřina

  Dobrý den, prosím o radu, je mi 45 let beru antikoncepční pilulky sidreta, nyní mi byla zjištěna Raynaudova nemoc, dostala jsem léky na ředění krve Godasal 100, 1 tbl denně a lék na rozšiřování cév Enelbin 2x 1tbl denně, je možné při těchto lécích tuto antikoncepci uživat? Mám dvě děti a měla jsem mimoděložní těhotenství, nebo zda j jiná možnost antikoncepce. Děkuji J.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den ve Vašem případě doporučuji gestagenní antikoncepci ve formě tablet nebo nitroděložního tělíska. Na konkrétním typu pak domluva přímo s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Lucie Tá

  Dobry den, uzivam prasky Tri regol beru to asi rok a neco. Driv jsem to brala tak ze jsem mela menstruaci 7 dni a zacla jsem uzivat 4 den mensr. A ted to uzivam takto jelikoz mam menstruaci 4 dny a prasky tim padem uzivam kdyz mi skončí menstruace. V posledni menstruace byla 2.6 tim padem byly nasazeny prasky 2.6. A vcera 3.6 se do me přítel vystriknul jaka je pravepodbnost?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, procentuelní pravděpodobnost nelze přesně stanovit, ale riziko otěhotnění zde je. Nedostaví-li se menstruace déle jak za 4-5týdnů od předchozí doporučuji vyšetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Alexandra

  Dobrý den, před 14 dny sem měla nechránění pohlavní styk avšak koupila jsem antikoncepční pilulku a 10 mám dostat menstruaci ale 4 slabě krvácím, čím to je? Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené je normální a v důsledku užití antikoncepční pilulky tzv. "pilulky po". Dále dle konsultace s Vaším registrujícím gynekologem

 • Eva

  Dobrý den, bohužel mi nesedělo nitroděložní tělísko, tak jsem začala brát antikoncepci lyndinette, teď jsem si nechala na měsíc napsat YAZ s tím, že má lepší účinky na pleť apod., ale snížilo se mi libido, což se mi u lyndinette nedělo, chtěla jsem se proto prosím zeptat na antikoncepci minesse nebo mirelle, je podobná té lyndinette a myslíte, že by byla vhodná bez vedlejších účinků nebo si mám raději vzít tu lyndinette ? je mi 45 let. děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano Minesse či Mirelle pro Váš věk doporučuji. Blíže dle konsultace s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Martina

  Dobrý den, nedávno jsem začala brát antikoncepci Yosefinne a k tomu jsem si jeden den dala Medrol. Pár dní po konzumaci Medrolu mě začala bolet noha a nejspíš se vytvářet krevní sráženina, takže jsem vysadila antikonepci, jak doktor doporučoval, a v rámci asi 12 dní mě noha přestala bolet. Takže jsem se chtěla zeptat, jaký druh antikoncepce(mimo kondom) či přímo pilulek by byl nejlepší pro mojí situaci ? Nebo bych měla změnit prášek na alergii ?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je zde ke zvážení gestagenní antikoncepce (tělísko nebo tablety). Obsahuje pouze jeden hormon - progesteron, který má dobrý bezpečnostní profil. Blíže dle konsultace s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Milada

  Dobrý den chtela bych se zeptat jestli můžu použít escapelle byla jsem na operaci s prsem a ze můžu s toho mít trombozu v lekarne mi řekla ať jse poradím s ginekolozkou ale ta má dovolenou a nevim zda jsi to mohu vzít?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, Escapelle je postkoitální (emergentní) antikoncepce určená pacientkám jednorázově po nechráněném pohlavním styku, uvedené můžete použít (obsahuje pouze jeden hormon levonorgestrel -gestagen, jehož užití je stran rizika trombosy bezpečné). Blíže dořešte s registrujícím gynekologem.

 • Pavla M.

  Mam riziko trombozy, opravdu je pro me antikoncepce nebezpecna?Dekuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano, ale pouze některé druhy, resp.gestagenní antikoncepce. Blíže doporučuji dořešit s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Aneta T.

  Dobrý deň prajem. Mám dcéru ktorá má 15 rokov a priateľa rozhodla sa totiž to začať užívať antikoncepciu hoci mala sexuálny stik zo svojím priateľom chránený kondómom no ona na sa na to nechce spoliehať bola som sňou u gynekológa , ktorý jej predpísal antikon epciu Aidee no ja sa toho veľmi bojím nakoľko je to dosť veľký zásah do jej organizmu chcela by som vedieť a trošku sa aj ukľudniť či v prípade týchto tabliet bude moja dcéra v poriadku či jej neuškodí veľmi jednoducho sa obávam o jej zdravie . Ďakujem za každú radu

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je dobře že jste dceru doprovodila a byla nasazena antikoncepce. Aidee je moderní, účinná antikoncepce a u dcery je zcela na místě, obzvláště žije-li již sexuálním životem. Dcera bude určitě vpořádku. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Kateřina D.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je možné, že by poševní tablety Flor Femina snižovaly účinnost antikoncepčního kroužku Nuvaring. Na příbalových letácích nic zmíněno nebylo, ale chtěla bych se raději ujistit.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené by snižovat účinnost nemělo.

 • Ivana

  Dobrý den, zvažuji, že přestanu užívat antikoncepci. Nemáme teď sice v plánu pokoušet se cíleně otěhotnět, ale během 2 let chceme začít. Četla jsem, že je mýtus informace, že by se tělo mělo nechat "očistit" než se pokusí žena po antikoncepci otěhotnět. Vysadit chci antikoncepci proto, abych do sebe necpala umělé hormony a chci to nechat na náhodě a přírodě, kdy se mi podaří otěhotnět. Zajímal by mě Váš názor a taky, kdy je nejlepší antikoncepci vysadit jestli po dobrání pláta nebo kdy. Předem děkuji a hezký den

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, optimální vysazení antikoncepce je cca 6měsíců před plánovaným těhotenstvím, tudíž nyní na základě Vámi uvedených informací k tomu neshledávám důvod. Blíže dle domluvy s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Christina

  Dobry den, mam otazku na antikoncepciu Qlaira. Koncim uzivanie 3 balenia - ale menstruacia (resp špinenie) sa mi dostavi este vzdy pri uzivani zltych tabletiek cca o tyzden skor ako by mala. Myslite ze to tak zostane alebo sa to este do par mesiacov upravi? Nakolko menstruaciu 10 dni mat nechcem. Dakujem za odpoved.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené by se mělo upravit. Nebude-li tomu tak doporučuji zvážení výměny antikoncepce či došetření. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Aneta

  Dobry den, brala jsem nekolik let Femoden, po půlroční pauze jsem ted opět začala brát, ale s nasazením se u me objevilo ve velké míře akne (drive jsem neměla ani v té pauze!) beru měsíc a každý den zhoršení. Co mam dělat, vysadit po prvním platicku? Nerozhazi to hormony ještě vice? Nebo vydržet brát? Bojim se že se to s branim bude stale zhoršovat. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vzhledem k tomu, že neuvádíte věk ani jiné údaje lze obtížně hodnotit, doporučuji zvážit vysazení resp.změnu preparátu (má-li být se zaměření na akné pak s obsahem chlormadinonacetátu není-li jiná kontraindikace) s registrujícím gynekologem

 • Monika

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,brala jsem HA přes 8 let, teď jsme se s přítelem rozhodli pro miminko. Prášky jsem vysadila je to cca 4 měsíce, při sexu se přítel dělá do mě. Za jak dlouho můžeme očekávat otěhotnění??

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, průměrná doba je různá zpravidla 6-12měsíců. Nepodaří-li se otěhotnět při pravidelné nechráněném pohl.styku min.2xtýdně za déle jak 12měsíců doporučuji návštěvu registrujícího gynekologa.

 • Eliška Š.

  Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat. Už 4 měsíce beru antikoncepci Leverette. Beru ji pravidelně v půl deváté večer, beru ji snad i na minutu přesně, první měsíc jsem ji vzala o dvě hodiny později, ale četla jsem, ze v pořádku je do 12 hodin, raději jsem si udělala po dobráni prvního balení antikoncepce teho. test, který vyšel negativně. Začala jsem brát první platicko z nové krabičky (4. měsíc), menstruace mi skončila 3.5. a 7.5. jsem měla pohlavní styl, pritel se do mě neudělal, ale sex byl třikrát z toho dvakrát se udělal, ale ne do mě, jenomže vím, ze stopy sperma muzou být i tak a dostat se do mě. Nebala jsem se ničeho protože to byl šestý den, co jsem měla prášek a věděla jsem, ze jsem chráněna, jenomže teď přijde ten háček, dozvěděla jsem se až teď, ze pokud do čtyř hodin po prášku jsem zvracela Nebo měla průjem, prášek je neplatný, nezvracela jsem, ale průjem mám častěji a nepamtuji si, ze bych potom na ten záchod šla a průjem měla, přeci jen to bylo později už. Sex byl v rozmezí mezi dvanactou a druhou hodinou, po sexu jsem byla několikrát na malé na záchodě a po příchodu domu Jsem se koupala. Rano jsem na záchodě byla a průjem jsem neměla, pal jsem po cestě ve vlaku měla bagetu a po té půl deváté jedla tousty, takže nic, z čeho bych šla hned na záchod jsem nejedla, možná bageta, po té bych ale na záchod šla už dříve. Chtěla jsem se zeptat, jaká šance je, abych otěhotněla, když jsem měla šestý prášek v novém balení (4. Měsíc), koupala jsem se, byla častokrát na malé a pritel se neudělal do mě, ale i tak tam možnost stop je, ještě k tomu, když si nepamatuji, ze bych měla průjem potom, co jsem si prášek vzala? Omlouvám se, za dlouhou zprávu a popřípadě zbytečný dotaz, jen jsem dost překvapena z té informace, která je sice jasná, ale nedosla mi. Predem moc dekuji za odezvu. Š.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pravděpodobnost otěhotnění je malá, ale není vyloučená. Doporučuji kontrolní těhotenský test, optimálně spíše návštěvu registrujícího gynekologa - obzvláště nedostaví-li se menstruace déle jak 4týdny.

 • Martina

  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Beriem antikoncepciu Lindynette 20 už niekoľko rokov a cez víkend sa mi podarilo 2 dni zabudnúť zobrať tabletku. Schéma teda vyzerala nasledovne: Z nového platíčka som zobrala 7 tabletiek a potom 2 dni zabudla. Dnes ráno (3 deň., pričom normálne beriem tabletky večer cca 17:00) som začala už aj krvácať. Mohli by ste mi prosím poradiť ako teraz najlepšie postupovať? Mám zabudnuté tabletky zobrať a zvyšok platíčka pokračovať normálne? Alebo si urobiť pauzu na 7 dní, potom dobrať platíčko a následovať ďalším bez prestávky? Za odpoveď vopred ďakujem.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, záleží ve kterém týdnu užívání jste: V prvním týdnu užívání antikoncepce, který je rizikovější na případné chyby, hraje důležitou roli fakt, zda je časový rozdíl mezi užitím pilulek větší než 24 + 12 hodin. Pokud časový rozdíl nepřesáhne 12 hodin (jednu pilulku si uživatelka například vezme o 6 hodin dříve a následující nejpozději o 6 hodin později než obvykle), pak by jediná odchylka účinnost ochrany narušit neměla. Další den pokračujte s užíváním pilulky v obvyklou dobu. Pokud se však v tomto týdnu vyskytne další časová nepřesnost v pravidelnosti užívání anebo pokud časový rozdíl mezi pilulkami přesáhl 12 hodin, pak je spolehlivost účinku zajištěna až od 8. dne dalšího bezchybného užívání antikoncepce. V této sedmidenní „čekací“ fázi je při pohlavní styku důležitá další ochrana před rizikem otěhotnění (například kondom).

   2) V druhém týdnu užívání antikoncepce, by jedna jediná odchylka účinnost narušit neměla, a to ani v případě, že časový rozdíl mezi pilulkami přesáhne 12 hodin. Nicméně není vhodné na toto spoléhat a raději dodržujte pravidelnost v užívání vaší antikoncepce. Pokud se však v tomto týdnu vyskytne více chyb, případně se pilulka zapomene vzít vícekrát anebo má žena trávicí problémy (průjem, zvracení), pak je vhodné opět vyčkat 7 dní dalšího bezchybného užívání. Teprve od 8. dne se pak může uživatelka na účinek antikoncepce plně spolehnout.

   3) Ve třetím týdnu je pak vhodné a nejjednodušší chybu se zapomenutou pilulkou vyřešit tím, že uživatelka pokračuje klasicky v užívání - bez obvyklé pauzy pro menstruaci začne užívat další balení. V tomto případě spolehlivost nebude snížena.

   Některé přípravky mají na konci zařazeny místo pauzy nehormonální tablety. Ty se mohou vynechat bez následků. U přípravků, které mají více než 21 hormonálních tablet, znamená první týden prvních 7 dnů, třetí týden posledních 7 dnů užívání hormonálních tablet, období mezi tím je druhý týden z pohledu výše uvedených doporučení.

   Uvedená doporučení platí pro nejběžnější, ne však pro všechny antikoncepční přípravky na českém trhu (např. pro tzv. „minipilulky“, které obsahují jenom jeden hormon, nebo sekvenční přípravky).

 • Hanka

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, který typ antikoncepce byste mi doporučil na základě níže uvedených informací: Hormonální antikoncepce u mě způsobuje suchost a nízké libido. Nitroděložní tělísko: bojím se ho a mám časté problémy "tam dole". Gestagenní antikoncepce: gynekoložka mi ji nabízela, ale mnoho žen mi tvrdilo, že po nich neustále špinily a že ji stejně užívaly jen po dobu kojení Ještě mě teoreticky napadlo změnit třeba značku antikoncepce. Tedy původní Mistru nahradit jinou. Myslíte, že by to mělo účinek? Děkuji předem za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nejprve bych po konsultaci s Vaším registrujícím gynekologem zkusil změnit značku kombinované (estrogenní+gestagenní) antikoncepce a nebude-li efekt pak zvážení čistě jen gestagenní formy.

 • Nikola J.

  Hezký den, mám starosti jestli není něco špatně. Minulý rok v létě jsem se rozhodla po konzultaci s mým gynekologem pro antikoncepci Sayana v injekci, zvolila jsem ji, protože mám trombózu, nicméně jsem 3 měsíce v kuse špinila až krvácela, poté to na týden přestalo a já teda šla do druhé „várky“ antikoncepce a zas to samé další 3 měsíce, rozhodla jsem se tedy antikoncepci úplně zrušit cca měsíc a půl zpátky, momentálně zas špiním až krvácím od té doby skoro nepřetržitě, nejedná se o nějaké velké množství krve, ale nepřijde mi to v pořádku. Takže mým dotazem je, jestli je něco v nepořádku nebo se to prostě stává. Děkuji za přečtení mého dotazu a případné odpovědi.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, bude-li uvedené přetrvávat je nutno zjistit zda příčina nepravidelného krvácení není organického původu (děložní myom,polyp, zánět, přednádorové či nádorové změny) a je zde ke zvážení provedení hysteroskopie. Tato lze buď v nemocničním pracovišti nebo ambulantně na některém z našich pracovišť. Blíže ke konsultaci a stran objednání prostřednictvím www.ambulantni-hysteroskopie.cz

    

 • Monika

  Dobrý den prosím vás chtěla bych se zeptat na vás názor mám vrozenou oční vadu (glaukom a jen zbytky sitnice) užívám oční kapky a dirulan můj gynekolog mi doporučil antikoncepci Belara řekl mi ze užívání antikoncepce nicemu nevadí a že ani nebude docházet ke kontramedikaci léků na internetových diskuzich jsem četla že antikoncepce se při glaukomu brát nesmí jiní zase říkají že může a na internetu se napíše cokoliv tak nevím co si mám o tom myslet a tak bych se vás chtěla zeptat jestli je Belara pro mě vhodná nebo zda je některá jiná značka antikoncepcnich pilulek pro mě vhodnější? Jenže bych se chtěla zeptat na jednu věc lékař mi doporučil tuto antikoncepci pouze na základě ultrazvuku a měření krevního tlaku (který mám výborný) ale četla jsem že při doporučení antikoncepce se běžně dělají krevní testy a jaterní testy měla bych si tyto testy vyžádat nebo mohu antikoncepci začít užívat bez nich?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, běžně se jaterní ani krevní testy nedělají, pouze v případě rodinné či jiné anamnestické zátěže. Antikoncepci Belara užívat můžete. Nejsou žádné relevantní kontraindikace perorální antikoncepce u pacientek s chronickým prostým glaukomem. Dále vhodno konsultovat s očním lékařem.

    

 • Klara

  Dobry den, uzivam antikocepcni krousek nuvaring, behem mych ovulacnich dnu jsem mela sex s mym partnerem. Krouzek nahodne vypadl, ale ja jsem to zjistila az druhy den rano. Ihned jsem krouzek zavedla a uzila postinor. Behem me obvykle pauzy jsem nedostala menstruaci. Zitra si mam zavest novy krouzek. Je vynechani menstruace normalni? Dekuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji vyšetření cestou registrujícího gynekologa stran vyloučení možného těhotenství došlo-li k vynechání menses a dle toho stanovení dalšího postupu.

    

 • Lucie

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o rádu. Neměla jsem nikdy pohlavní styk, ale začala jsem chodit s klukem a jelikož se náš vztah zdál být seriozní rozhodla jsem se zajít za lékařkou a požádat o předpis na HAK. Po pár měsících jsem se s přítelem rozešla, sex jsme neměli. Nicméně já jsem pokračovala v užívání HAK z důvodu obavy negativních efektů při vysazení, nutnosti vyvolávání menstruace atd. Také jsem uvažovala o tom, že můžu brzy najít nového partnera, přitom pauza v brání HAK (vysazení a znovu nasazení) mohou být velkým stresem pro tělo. Beru HAK tedy již 9 měsíců bez důvodu, jiné předpoklady než antikoncepce jsem k HAK neměla. Ráda bych se tedy zeptala nakolik velká jsou zdravotní rizika při vysazení a znovu nasazení HAK? Jak dlouhá musí být minimální pauza? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, rizika jsou minimální, antikoncepce má několik positivních aspektů. Ačkoliv nemáte nyní partnera doporučuji užívat nadále. Blíže proberte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Klára

  Dobrý den, mám dotaz ohledně antikoncepce. Trpím na migrény z vysazení coc,pokaždé když mám týdenní pauzu od braní antikoncepce, tedy menstruaci, tak mám tak 3-4denní migrény. Je to velmi nepříjemné a chtěla bych tomu nějak zabránit, nicméně se mi ale nechce vysazovat hormonální antikoncepce. Teď užívám antikoncepci Jeanine, která by měla být celkem nízkohormonální. Myslíte, že by třeba pomohlo změnit antikoncepci ještě na nějakou méně hormonální? Předem děkuji moc za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, migréna je u žen hormonálně podmíněné onemocnění a její prevalence se mění v průběhu života. Migréna se typicky vyskytuje v období menzes (menstruační migréna). Ženy s menstruační migrénou mohou profitovat z kontinuálního užívání kombinované orální kontracepce (COC). Máte-li však migrény s tzv.aurou pak doporučuji COC vysadit a uvedené došetřit. Blíže proberte se svým registrujícím gynekologem případně vhodné neurologické došetření.

 • Petra

  Dobrý den, v sobotu jsem si zapomněla vzít antikoncepci, přišla jsem na to v neděli (po více jak 12 hodinách), tak jsem ihned vzala sobotní a za pár hodin poté nedělní. V letáčku jsem se dočetla, že si poté mam vzít 7 dalších prášků – v platíčku jsem měla už jen 3, tak jsem hned navázala další. Mohu po dobrání sedmi prášků udělat pauzu? Jestli ano, tak pak normálně doberu platíčko a 4 prášky si vezmu z dalšího (aby mi to dalo dohromady 21)? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano uvedené lze takto aplikovat. Měla-li jste v uvedené době nechráněný pohlavní styk, případně nejste-li si zcela jista doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Lucie

  Dobry den, včera jsem ukončila 7denni pauzu a dnes bych měla začít brát první pilulku z platicka. Bohužel jsem ale odcestovala a to bez prášků, budu moci začít užívat v neděli, tedy nevezmu si první tři pilulky. Mohu začít užívat HA v neděli od pilulky c. 1 a týden se chránit další metodou? Nechráněný pohlavní styk jsem měla ve čtvrtek minulý týden před zahájením menstruace. Hrozi mi i přesto otěhotnění? Beru HA Ebelya a vetsinou bez pauzy, následují dalsim platickem, jen jednou za čas (3-4 měsíce) delam pauzu. Děkuji moc za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, těhotenství nelze 100% vyloučit. Blíže doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Tereza

  Dobrý den, včera jsem po 3měsíční pauze nasadila antikoncepci Stodette. Obávám se ale, že jsem ji nasadila ve špatný den. Mám menstruaci bez užívání antikoncepce velmi nepravidelně a včera ráno jsem měla nejspíš hnědý výtok, který jindy vůbec nemám. Měla jsem dojem, že to je menstruace, tak jsem si vzala první prášek z plata. Jenže do večera se výtok vytratil. Když jsem antikoncepci nasadila pravděpodobně mimo menstruaci, od kdy budu chráněna? A jsou nějaká rizika, o kterých bych měla vědět?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, začnětě užívat až od 1.dne „normální menses“, do té doby doporučuji bariérovou ochranu,tj.prezervativ.

    

 • T.

  Dobrý den, mám dotaz ohledně hormonální antikoncepce. Slyšela jsem, že některým ženám při jejím užívání téměř zmizí menstruační krvácení. Nemohou se pak po vysazení antikoncepce neprodělané menstruace nakumulovat a neoddálí se tím menopauza (tedy že by například bez užívání hormonální antikoncepce žena měla menopauzu v 50 a při dlouhodobém užívání hormonální antikoncepce a jejím následném vysazení by menopauza přišla třeba až v 60, aby se dohonily zbylé ovulace)? Děkuji S pozdravem Tománková

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano některé ženy mohou mít menstruační krvácení slabé až téměř nulové, především při zavedeném nitroděložním tělísku s levonorgestrelem. Menopausa se uvedeným užíváním neoddálí jak se domnívate (takto uvedené nefunguje).

    

 • Pavla

  Dobrý den, chci se zeptat ohledně nouzové antikoncepce – Postinoru 2. Užila jsem ho ze strachu, ačkoliv si myslím, že při pohlavním styku ochrana neselhala, ale stres byl opravdu silný. První tabletku jsem užila normalne, ale druhou mi bylo doporučeno v lékárně užít za 6 hodin, ačkoliv v příbalovém letáku bylo do 12ti hodin. Chci se zeptat, zda to bude mít nějaký špatný vliv nebo zda by to mělo vliv v příštích letech na plodnost (jestli můžu být neplodná). Moc děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den,uvedené by na plodnost vliv mít nemělo.

    

 • Petra

  Dobry den! Uzivam dlhodobo antikoncepciu Nuvaring.. moj dotaz je nasledovny- kruzok som si mala vlozit dnes (nedela) o 15:00 ale zabudla som a vlozila som si ho az o 20:00.. cize s 5-hodinovym oneskorenim.. pocas 7-dnovej pauzy sme mali s manzelom styk naposledny v utorok, v stredu prisla menstruacia… je nejake riziko, ze by som mohla kvoli tomuto 5-hodinovemu oneskoreniu otehotniet? A je potrebne pouzivat aj nejaku inu ochranu v najblizsich dnoch? Dakujem!

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, riziko je malé, ale nelze jej opomenout. Nejste-li si jistá doporučuji provedení těhotenského testu, případně došetření registrujícím gynekologem.

    

 • Simona

  Dobrý den, již několik let užívám antikoncepci Artizia a od nedělního večera (14. den cyklu), tedy už třetí den, mám slabé špinění. V neděli jsem celý den jezdila v autě a poprvé jsem vyzkoušela elektrickou vyhřívanou podložku, u níž však nelze regulovat teplota a byla podle mě až příliš zahřátá, že to bylo nepříjemné. Mohla by působící vyšší teplota způsobit špinění? Menstruace mi díky antikoncepci začíná pravidelně a začít by měla až za týden ve středu. Pilulky užívám pravidelně. Asi před 5 dny jsem začala užívat rutin jako doplněk stravy – ten je mimo jiné však obsažen také v třezalce, která spolehlivost antikoncepce snižuje, avšak byla jsem lékárníkem ujištěna, že rutin snížení účinnosti nezpůsobuje. Dále by mne napadal jedině nějaký účinek ibišku, který je obsažen v ovocném čaji, který často piji. S přítelem jsme měli nechráněný styk v sobotu, proto se obávám, zda spolehlivost HA zůstala zachována. Mohlo by něco z těchto faktorů mít vliv na snížení účinnosti hormonální antikoncepce či na hormonální nerovnováhu? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, nejste-li si jistá doporučuji provedení těhotenského testu, případně došetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • L.

  Dobrý den, pane doktore, ráda bych se Vás zeptala na informaci ohledně těhotenství přes nehormonální tělísko Gynefix. Ke konci tohoto roku mi tělísko můj gynekolog již vyndá (po celou dobu jsem neměla žádné problémy), ale vzhledem k tomu, že teď prožívám velmi šťastné obdobní s častým milováním, chtěla jsem se zeptat, co by se stalo v případě otěhotnění i přes tělísko. Může tato skutečnost plod ohrozit? V případě zjištění těhotenství se tělísko musí vyndat? (přečteno v letáku – myslela jsem, že v případě těhotenství se již nesmí do dělohy zasahovat). Jde mi jen o to, zda v tomto případě je zcela běžné, že těhotenství proběhne bez problému. Vím, že je to pouze hypotetická otázka, přesto ocením Váš názor a odpověď. Moc děkuji.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, plánujete-li s partnerem dítě pak doporučuji tělísko extrahovat co nejdříve a dále uvedené neřešit. Otěhotnění „přes tělísko“ je zdravotním důvodem k interupci, tj.že za případný výkon se neplatí. V hypotetické rovině: Zda proběhne jakékoliv těhotenství bez problémů není nikdy úplně jisté.

    

 • Gabca

  Dobrý deň, asi pred 2 rokmi som užívala HAK -Belaru. Po mesiaci som ju vysadila, keďže som stále z nej mala pocit nafúknotosti. Po jej vysadení som za 5 mesiacov schudla 8-10 kg a menst. cyklus sa mi zmenil z 28 dní, ktoré som mala pred jej užívaním na 24 dní. Takto mám aj dodnes. Za tie 2 roky som mala cystu na vaječníku a 2krát bez ovulácie, čo potvrdil aj gynekológ. Takéto veci sa mi nestávali, kým som ju nezačala užívať. Problem je, že od schudnutia prešlo 1,5 roka cca a stále to nedokážem pribrať. Mám 50 kg na 176 cm, čo je dosť smutné. Bola som aj na odber krvi na hormóny štítnej žľazy (T4, T3…) tie sú v norme. V príjme potravy nemám problém, niekedy sa nedokážem z jedla ani nasýtiť, tak jem často. Moj gynekolog mi povedal, že chudnutie nemože byť zapríčenené z HAK. Lenže všetko tomu nasvedčuje, už neviem na koho sa obrátiť, ako pribrať naspäť. Ďakujem pekne za odpoveď a radu.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dle mého názoru Váš úbytek na váze také nesouvisí s HAK(Belara) jak se domníváte. Uvedené zvažte došetřit cestou praktického lékaře případně endokrinologa.

    

 • HelenaxxxE

  Dobrý den, chtela jsem si zmenit den dalsi menst. a tak jsem zacla prasky z noveho blistru pouzivat o den dele(tudiž 8 dni pauzy). Ano, vím, že jsem to udělala úplně špatně. Z dalsiho blistru jsem si vzala 8 prasku, ale pak jsem na dalsi (9tý)zapomnela a mela jsem nechranenny styk. ihned jak jsem mohla vzala jsem si prasek. Teď je to už pátý den, a prášky dále beru ve stejný čas. Je tu velké procento, že bych mohla být těhotná? Ikdyz tyto prášky více jak 3 roky. A nechranenny styk byl až po týdnu užívání? Popřípadě kdy si mám udělat test? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, možnost otěhotnění zde existuje, proto doporučuji těhotenský test, případně vyšetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Barbora

  Dobrý den, je mi 17 let a už něco málo přes rok beru HA Katya. Když jsem si šla dnes (St) vzít prášek, zjistila jsem, že jsem si včera (Út) zapoměla prášek vzít. Nikdy předtím jsem nezapomněla. V příbalovém letáku antikoncepce jsem si přečetla, že pokud zapomenu, tak si mám vzít další den oba prášky najednou, což jsem udělala. Chtěla bych vědět, jaká je tu možnost otěhotnění, když jsem pohlavní styk měla minulý týden ve středu (den, kdy jsem začala brát nové platíčko). Prášek jsem si tedy zapomněla vzít 6 dní po pohlavním styku a také v 1.týdnu braní antikoncepce (což jsem se dočetla, že je rizikové). A jakou dobu po zapomenutí prášku bych se měla při pohlavním styku chránit?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, chyba v 1.týdnu užívání je riziková, proto doporočuji vyšetření cestou registrujícího gynekologa do 14dnů.

    

 • Kristýna

  Dobrý den, mám dotaz. Beru hormonální antikoncepci Mistra a bohužel se mi stalo že 9. den co jsem měla mít prášek jsem na něj zapomněla a vzala jsem si tudíž dva prášky ten následující den. Mezi tím jsem měla nechráněný pohlavní styk. Sestřička na gynekologii mi předepsal Escapelle který jsem si vzala 42 hodin od styku. Je možné být těhotná nebo ne? Jsem z toho docela nervózní 🙁

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, těhotenství nemohu zcela vyloučit, proto doporučuji provedení těhotenského testu případně návštěvu registrujícího gynekologa.

    

 • Miloslava

  Dobrý den. Po 4 porodu ve 36 letech jsem až dodnes užívala HA Jeanine a jsem s ní spokojená. Menstruaci mám pravidelnou a gynekologicky jsem úplně v pořádku. Nyní je mi 52 let a gynekolog mi předepsal HA Nelya. Přečetla jsem si recenze a ty jsou hodně negativní a tak bych Vás chtěla poprosit o radu, jestli v mém věku má význam jít do takového rizika?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, Nelya je nízkohormonální antikoncepce, která by pro Vás neměla být škodlivá,ale situace je na komplexní dořešení zda vůbec ještě pokračovat v antikoncepci či zvolit jinou metodu. Doporučuji pečlivě prohovořit s registrujícím gynekologem s domluvou stran vhodné antikoncepce vzhledem k věku,anamnese aj.

    

 • Šárka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, užívám svou první antikoncepci Ebelya. První pilulku jsem vzala první den menstruace. V užívání pokračuji již 10. den a stále krvácím. První den bylo krvácení slabé ale od druhého dne dost silné( postupně i s většími kusy sražené krve) provázené bolestmi břicha( běžné intenzity). Nyní krvácení lehce slábne ale i tak je ho dost. Chtěla bych se poradit, zda je to jen otázka času, než si tělo zvykne na HA či zda už bych měla situaci řešit s gynekoložkou. Nechci zbytečně plašit ale již mě to znervózňuje. Počkat případně jak dlouho nebo řešit? Mnohokrát děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, uvedené se může takto vyskytovat, bude-li se opakovat déle jako 2 měsíce pak doporučuji dořešit cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Alexandra

  Dobrý den, ráda bych se poradila s Vámi jako odborníkem, před 3mi měsíci jsem začla brát (znovu po sedmi leté pauze) nízko hormonální antikoncepci Yadine. Ve věku 17ti let mi docela vyhovovala zmírnila mi menstruační bolesti, zádný problém s přibíráním, ale teď je moje tělo z hormonů totálně zničené. Během těchto 3 měsíců jsem z 52kilogramu přibrala na 57. Musím podotknout, že první měsíc braní antikoncepce pro mě byla noční můra, bylo mi na zvracení po každém prášku. Teď už to není tak zlé, ale cítím se po užívání prášků nafouklá, bolávají mě často prsa, kolem linie ust a nosu se mi vytvorila vyrážka, (není to akné, ale spíš drobné zarudlé pupínky plné vody). Ráda bych se zeptala zda-li je moudré dál pilulky užívat čí vysadit?. Děkuji za odpověď. Alexandra S.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, záleží kolik je Vám let, zda ještě plánujete děti, také na Vaší osobní anamnese včetně toho zda kouříte či ne. Situace je na komplexní došetření registrujícím gynekologem a zvolení konkrétní formy antikoncepce tzv.na míru. Na základě výše uvedeného bych se příkláněl ke změně.

    

 • Adriana

  Dobrý den, Obracím se na Vás s dotazem týkající se antikoncepce. Po 7 měsících pauzy jsem opět začala užívat hormonální antikoncepci Katya. S užíváním jsem začala první den menstruace, ale hned druhý den jsem již nekrvácela. Dnes je to již 6. den užívání a menstruace se stále nevrátila. 4. den užívání nám s přítelem bohužel praskl kondom, chráněná jsem podle mě ještě nebyla, proto jsem užila tzn pilulku PO. Je takové vynechání menstruace normální? Může s tím mít něco společného nechráněný pohlavní styk? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, vzhledem k tomu, že jste nebyla chráněná jak uvádíte a menstruace se ještě nedostavila doporučuji v co nejbližší době návštěvu registrujícího gynekologa s případným vyloučením těhotenství a dle toho domluva stran dalšího postupu.

    

 • Nika

  Dobrý den, Je mi 29let a jsem po porodu tří dětí. Ráda bych zvolila nějakou vhodnou formu antikoncepce, ale nevím co by pro mě bylo nejvhodnější. Ráda bych se vyhnula užívání pilulek, protože se obávám, že bych na ně zapomínala. Mám PCO a i zhoršenou pleť. Uvažovala jsem o tělísku, ale nevím jestli hormonální nebo bez hormonů? Gynekolog by mi tělísko nedoporučil, protože by se mi pleť mohla spíš ještě zhoršit. Proto jsem si vzala na zkoušku antikoncepci Evellien, abych věděla, jak na ní budu reagovat (má stejné hormony jako tělísko), a nevyhodila zbytečně peníze, když by mi nesedlo. Bohužel jsem ještě po porodu nedostala MS, tak nemám evellien vyzkoušenou. Ráda bych se také zeptala na antikoncepční injekce. Jestli to by pro mě nebyla lepší volba. Jakou antikoncepci byste mi při PCO a zhoršené pleti doporučil vy? Kdyby to šlo vybrala bych si nejlépe antikoncepci, u které bych neměla MS a na kterou bych nemohla pořád myslet. Děkuji za pomoc. Nika

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobry den, po porodu, obzvlaste pokud jeste kojite bych ponechal Evellien. U nitrodelozniho teliska by jste na nej nemusela myslet ale nevyresi Vam PCO ci potize s pleti na tu je nejlepsi kombinovana antikoncepce s antiandrogeny, nejlepe s chlormadinonacetatem nebo cyproteronacetatem. Zalezi kteremu z techto specifik date prednost. Blize doporucuji doresit s registrujicim gynekologem.

    

 • Tina

  Dobry den, prosim Vas ake bylinky znizuju ucinnost antikoncepcie? Beriem Sunyu a od dnes zacinam pouzivat bylinkove vyzivove doplnky kde sa v jednom nachadza minimalne 10 roznych byliniek. Chcem si byt ista ze sa tam nebude nachadzat nic co by znizilo ucinnost antikoncepcie. Dakujem

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, z bylinek se jedná pouze o extrakt z třezalky tečkované, z léků pak o některá tuberkulostatika (rifampicin, rifabutin, griseofulvin), antikonvulziva (barbituráty, fenytoin, karbamazepin, topiramát,modafinil),či antivirotika (nevirapin,efavirenz)

    

 • Monika

  Dobrý den, začala jsem užívat Nuvaring. Zajímalo by mě, zda kroužek může poškodit nějaký lubrikant. Je přece ze silikonu a pokud tuším správně, tak existují lubrikanty, které silikonu nesvědčí. Zajímá mě konkrétní použití se 100% kokosovým olejem. Zajímá mě ještě možnost vytažení kroužku před pohlavním stykem. Dočetla jsem se, že pokud je kroužek méně než 3h mimo pochvu, tak to účinnost nesnižuje. Je tedy možné ho před stykem vytáhnout a po styku vrátit zpět? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, ano před stykem vytáhnout můžete a poté vrátit zpět a ačkoliv má vysoký tzv.index spolehlivosti = Pearl index, 100%účinnost však nemá. S kokosovým olejem užívat nedoporučuji.

    

 • Adéla

  Dobrý den, již půl roku beru antikoncepci Nyssiela a řekla bych, že bezchybně. Nicméně jsem trochu na pochybách, jelikož 3. den, kdy jsem si brala placebo pilulku, jsem měla pohlavní styk. Nicméně další den přišla očekávaná menstruace. Ovšem nyní po téměř 14 dnech mám oteklé a mírně bolestivé prsa jako před menstruací. Je tady možnost, že bych byla těhotná?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, možnost otěhotnění je nepravděpodobná, ale nelze ji 100% vyloučit. Bližší došetření doporučuji cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Katarina

  Dobrý deň beriem HA už niekoľko rokov ale teraz sa mi stalo prvý krát že mám hnedý výtok začiatok nového týždňa bol 22.1 kedy som aj mala pohlavný styk a je to presne 14 dní potom . čiže teraz je tretí týždeň čo užívam HA

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, bude-li se uvedené opakovat déle jako 2měsíce pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Kateřina

  Dobrý den, beru HA Ayreen, obvykle ji beru zhruba ve tři hodiny odpoledne. Po nynější sedmidenní pauze se (vlivem posunutého letu) v prvním dnu braní antikoncepce k pilulce dostanu až po půlnoci, tj. zpoždění v užití první tabletky bude cca 10 hodin. Je to v pořádku, či bude už účinnost narušena? Děkuji moc.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučení při vynechání jedné tablety: DO 12 HODIN je okamžitě užít vynechanou tabletu a další tabletu v obvyklou dobu. Antikoncepční účinnost zachována.

    

 • Pavlína

  Dobrý den, je mi 19 let a již třetím rokem beru HA, bojím se, ale že když ji budu brát dlouho bude potom problém otěhotnět. Přemýšlím tedy o nitroděložním tělísku. Je možně si ho nechat zavést, když jsem nerodička? A doporučujete ho nebo je lepší zůstat u HA? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano nitroděložní tělíska máme již nyní i pro nerodivší ženy, lze tedy zavést. Nepůsobí-li však hormonální antikoncepce žádné potíže je možno ji ponechat. Blíže proberte konkrétně se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Alena

  Dobrý den, už asi čtyři roky používám antikoncepci Belara, ale protože mám strach z otěhotnění ještě k tomu s přítelem provozujeme přerušovanou soulož, popř. pokud přítel chce ejakulovat dovnitř použijeme kondom. Je zde i tak nějaká šance na otěhotnění? Pokud bych náhodou vynechala jednu pilulku je zde možnost otěhotnění při přerušované souloži?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění při takovéto kombinaci je velmi malá, ale není nemožná. Zapomenete-li pilulku za 12hod a více vzrůstá možnost otěhotnění obzvláště v 1.týdnu užívání, pak doporučuji pojistit ještě jinou antikoncepční metodou – zpravidla prezervativem minimálně 7dnů.

    

 • Petra

  Dobrý den, v září mi bylo 45 let, mám zavedenou Mirenu. Jelikož mám stále výtok, špinění nebo jiné potíže, uvažuji o jejím odstranění. Stále ale váhám, kvůli možnosti otěhotnění. Mám 2 děti, rodila jsem ve věku 35,5 a 38 let, dále 1 interrupce ve 40 letech a ještě se mi podařilo otěhotnět v téměř 44 letech, to se naštěstí vyřešilo samo- 14 dní od termínu menstruace jsem začala krvácet, na UZT nebyl plod vidět, pouze vysoká sliznice, test HCG z krve lehce nad hodnoutou minima. Chtěla jsem si nechat udělat test AMH a pak se rozhodnout, ale moje gynekoložka mi sdělila, že „mi vyjde teď nějaká hodnota, pak se mi třeba za rok zblázní hormony a hodnota testu bude zcela jiná“. Je to vůbec možné, myslela jsem, že hodota AMH s věkem klesá. Vím, že otěhotnění je u každé ženy vysoce individuální, ale mohl byste mi sdělit, zda se hodnota testu dá brát jako berná mince, či se může věkem měnit? Dále nerozumím tomu, proč se stále uvádí, že možnost otěhotnění s věkem klesá, po 40ti je přirozenou cestou téměř nemožné a přitom se doporučuje chránit se antikoncepcí až do přechodu? Nestačí např. přerošuvaná soulož v mém věku přes 45?Děkuji za Váš čas a omlouvám se za délku svého dotazu.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, po 27. roce u ženy hodnoty hormonu klesají až do období menopauzy, kdy je jeho hodnota téměř neměřitelná. Uvedené se nedá brát jako berná mince. Možnost otěhotnění po 45.roku života je méně pravděpodobná, ale NENÍ NEMOŽNÁ. Doporučuji dořešit blíže se svým registrujícím gynekologem a vybrat optimální antikoncepční metodu pro Váš případ.

    

 • 123456789

  Dobrý den. Měla bych dotaz ohledně antikoncepce. Svojí antikoncepci (Ayreen) beru vždy ve stejnou dobu a to v 11:00. Ale o víkendu se mi stala menší nehoda. Byla jsem na návštěvě u tety. V sobotu jsem si vzala běžně antikoncepci v 11:00 ale v neděli mi zazvonil mobil a já šla do pokoje pro pilulku. Jenže pilulky byly pryč. Nejspíš je kočka shodila z nočního stolku. Po 1 hodině marného hledání jsem jela domu a Vzala jsem si pilulku tedy až ve 13:30. Tedy se zpožděním 2:30 hodiny. Mohu se nadále spolehnout na antikoncepční účinek či nikoliv. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, ano antikoncepční účinek by měl být v tomto případě zachován.

    

 • Milena

  Dobrý den. Již 6 let užívám HA jangee. Dne 9.1.probehl pohlavní styk, poté následovalo svědění a používání candibene na tři dny. Menstruace se nedostavila, těhotenský test je negativní. Mám mírný tlak v podbřišku. Mohu být i přesto těhotná nebo se menstruace nedostavila z důsledku používání candibene?? Děkuji Milena

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, v důsledku užívání Candibene ne, ale těhotenství doporučuji určitě vyloučit cestou registrujícího gynekologa, který na základě vyšetření stanoví další postup.

    

 • Kamila

  Dobrý den,doporučil byste hormonální ntikoncepci složením podobnou přípravku Lisvy? Byla jsem s ním spokojená, ale přes rok už na trhu enní a od té doby nemohu najít přípravek, který by mi vyhovoval.Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji preparáty s obdobným složením v tabletové formě, tj. 15ug EE(ethinylestradiolu)+60ug gestodenu = preparáty: DITINELL, MINESSE ev.MIRELLE,blíže konsultujte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Pavla

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, užívala jsem HAK Regulon 9let. Byla jsem s ním nesmírně spokojená. Vysadila jsem jí v září, protože s partnerem plánujeme rodinu. Menstruaci jsem měla naposledy těsně po vysazení, takže v první polovině září, od té doby pravidelně každý měsíc slabě špiním zhruba 2 dny, ale nekrvácím. Dříve jsem cyklus měla nepravidelný – občas až dvouměsíční, ale tato situace byla ojedinělá, obvykle jsem měla cyklus 35dní před užíváním HAK. Těhotenské testy mám negativní. Samozřejmě jsem navštívila svého gynekologa, udělal mi USG, kde zhruba po 10 dnech od posledního špinění – což by mělo odpovídat období kolem ovulace, byly vaječníky klidné, endometrium úzké, nález totožný jako při užívání HAK. Prý se tělo pravděpodobně ještě zbavuje hormonů a činnost vaječníků zatím nenaskočila, řekl mi ať tomu dám čas. Rozloučili jsme se, ale nedomluvili se na další kontrole. Jak dlouho mám čekat, kdybych nemenstuovala? Setkáváte se se stejnými problémy častěji? T.č. piju bylinné čaje, je ještě jiný způsob, jak pomoci nastartovat jejich činnost, či vyloučit hormony? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, bylinné čaje příp.kapky typu Gynex užívat můžete. V obecné rovině neotěhotníte-li do 1 roku od vysazení antikoncepce při pravidelném nechráněném pohlavním styku tj. minimálně 2xtýdně doporučuji důsledně řešit se svým registrujícím gynekologem. Taktéž v případě těhotenský příznaků.

    

 • Petra

  Dobry den pane doktore., byla mi predepsana antikoncepe na upraveni cyklu ayreen ,uzivam7 den a neustale silne krvacim. Nevim zda je to normalni ….a pokracovat v uzivani …je mi 38 let. Mam i silne bolesti.Dekuji za odpoved

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji komplexní gynekologické vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa s případným předepsáním léků na zástavu krvácení. Při akutním zhoršení ihned na ústavní pohotovostní službu dle spádu a již lačnit.

    

 • Irma

  Dobrý den, zajímal by mne názor lékaře na takzvanou Symptotermální metodu (teplota, hlen, čípek). Lze se na ni skutečně spolehnout v případě, že bude žena dostatečně oparná a po vysychání hlenu a vzestupu bazální teploty (což potvrzuje proběhnutí ovulace, údajně?) přistoupí k nechráněnému styku onen 4.DPO, který je považován za neplodný? Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nelze se na ni spolehnout na 100%, index spolehlivosti,tzv.Pearl index= kolik žen ze sta, používajících určitou metodu po dobu jednoho roku neplánovaně otěhotní (tedy u kolika z této stovky žen metoda selže) je v tomto případě 3-20.

    

 • Lucie

  Dobrý den, užívám antikoncepci 2 roky. Dnes v 11:50 jsem užila druhou aktivní pilulku z prvního týdnu plátíčka, ale po dvou hodinách jsem měla jednorázovou řídkou stolici. Je možné otěhotnění? Měla bych se chránit i jinou antik. metodou dalších 7 dní nebo do konce plátíčka?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano doporučuji se dále chránit další antikoncepční metodou,tj. prezervativem minimálně 7dnů. Možnost otěhotnění nelze na 100%vyloučit,obzvláště byl-li nechráněný styk v popisovaném období.

    

 • Aneta

  Dobrý den, dnes (14.12.2017) dobiram posledni prášek z meho prvního platicka antikoncepce značky Leanova. Je to moje úplně prvni HA. Je mi 20 let. Žádné problémy se neobjevily, až na to, že mam spineni. HA jsem začala brát normálně prvni den cyklu, jak mi řekl gynekolog. Mamr si zajit k lékaři nebo mám ještě počkat, až doberu všechna platicka ,jestli problem neni jen pri tom prvnim platicku? Jinak me nic zatim netrapi, kromě tohoto spineni. Po klasickém styku s partnerem se také objevilo menší množství krve. Děkuji předem za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den uvedené může přetrvávat max.3 měsíce, bude-li trvat déle až pak doporučuji došetření cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Nikola

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na situaci, když antikoncepci užíváte pravidelně, ale jeden si zapomenete vzít pilulku. Stalo se mi to, že jsme s přítelem měli pohlavní styk a já si normálně antikoncepci vzala, i druhý den, jen třetí den jsem si pilulku zapomněla vzít. Na internetu čtu, že spermie vydrží v pochvě i několik dní. Myslíte, že je zde riziko oplodnění? Děkuji za odpověď. Nikola

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, riziko není veliké, ale otěhotnění nelze na 100% vyloučit. Blíže doporučuji vyšetření a dořešení stavu cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Dominika

  Dobrý den, chci se zeptat- gynekoložka mi předepsala antikoncepci -Azalia- a celou dobu užívání (měsíc) jsem špinila. Teď jsem si našla přitele a ráda bych ji užívala ale bojim se že opět budu špinit. Je to normální? A jak dlouho to trvá? Nebo mám zkusit jiné prášky?. Bohužel mám dost nepříjemnou doktorku takže jsem ráda že ji nemusim otravovat.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené může přetrvávat ještě 2měsíce,bude-li déle doporučuji dořešit s registrujícím gynekologem. Nemáte-li v něj důvěru pak event.na jiném pracovišti.

    

 • Barbora

  Dobrý den, užívám antikoncepční prášky stodette a chtěla bych se zeptat. S přítelem plánujeme početí dítěte a nejsem si jistá, jak dlouho po ukončení užívání antikoncepce, je možné otěhotnět ? Předem děkuji za odpověď Barbora

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, otěhotnět můžete kdykoliv, doporučuji ale vysadit minimálně 0,5 roku před plánovaným otěhotněním, lépe i déle.

    

 • Martin

  Dobrý den pane doktore, přítelkyně bere HA (Lusienne) každý den v 8 hodin večer. V neděli si prášek vzala a v pondělí na něj zapomněla. V úterý ráno jsme měli sex, ale k vyvrcholení nedošlo, ale je možné, že mohlo něco uniknout. Zapomenutý prášek si uvědomila až večer, když si prášek měla vzít. Vzala si úterní prášek + ten pondělní zapomenutý prášek a mezi nimi byl asi hodinu a kousek odstup. Tak mě zajímá, jestli může být těhotná. Nyní postupujeme podle letáku – tzn. dobere prášky ze stávajícího blistru a druhý začne brát bez 7 denní pauzy. Ten prášek, který zapomněla je 18tý, tedy ve třetím týdnu. Děkuji mnohokrát a přeji Vám hezký den

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuje se začít s užíváním nového balení bez obvyklé přestávky. Další balení bez pauzy lze ostatně napojit i z jiných důvodů, například pokud si žena přeje vynechání menstruace. Nejste-li si jistá doporučuji provedení těhotenského testu, případně došetření registrujícím gynekologem.

    

 • Dana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, po dvou letech jsem si nechala od svého lékaře předepsat hormonální antikoncepci (Sunya), minulý týden jsem začala užívat během prvního dne krvácení (zhruba 28 dní od posledního), které však trvalo jen dva dny a poté ustalo. Antikoncepci užívám dále, ale včera se krvácení objevilo znovu. Je tedy možné, že jsem začala s prvním užíváním špatně (o týden dříve než jsem měla)? A jak dále postupovat? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, s užíváním jste nezačala špatně, vyčkal bych ještě max 2 měsíce a bude-li se uvedené opakovat pak došetření registrujícím gynekologem ev.změnu antikoncepce.

    

 • Market

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně antikoncepce a potenciálního těhotenství – je možné, že antikoncepce (tedy látky v ní obsažené) mohou nějakým způsobem ovlivnit výsledek těhotenského testu? Na tuto otázku jsem se ptala již v lékárně, bohužel mi bylo řečeno, že netuší, proto se obracím na Vás. Dělala jsem si v časovém odstupu několik testů – všechny s negativním výsledkem, proto se ptám, velmi mě děsí představa možného těhotenství, o kterém bych nevěděla a pokračovala v braní antikoncepce. Děkuji mnohokrát za Váš čas i odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, těhotenské testy nejsou zcela spolehlivé. K selhání antikoncepce může dojít vždy /chyba v užívání, antibiotika, alkohol, aj./, ale na druhou stranu nejde žít v neustálém „strachu z těhotenství“.Nejste-li si jistá doporučuji došetření svým registrujícím gynekologem.

    

 • Jana

  Dobrý den, měla bych otázku . Je možné abych měla menstruaci 12 .dní od první tablety antikoncepce ? Mám antikoncepci na 21.dní se 7.denní pauzou která má bejt menstruační ,ale když mám menstruaci teď v pauze bych ji mít neměla nebo ano ? Kdybych antikoncepci vysadila byl by to problém ? Mám antikoncepci Omisson a přijde mi i když to mám 12.den že vubec nepřestávám krvacet … Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, přetrvává-li déle toto „krvácení mezi menses“ doporučuji došetření registrujícím gynekologem a dle toho další postup.

    

 • Karolína

  Dobrý den, ráda bych se touto cestou poradila s HA. Na základě mé žádosti a společné konzultace s gynekologem mi byla předepsaná HA Jangee (dříve jsem užívala HA Sunya). HA Jangee se však pouze měsíční nevyrábí (raději jsem chtěla odzkoušet pouze jeden měsíc v případě, že by mi nevyhovovala, aby mi nezůstala 2 platíčka nevyužitá), a proto mi v lékárně vydali HA Yaz s ujištěním, že je s HA Jangee totožná. Tuto skutečnost jsem opět konzultovala s gynekologem, který mě ujistil, že jak složení, tak dávkování je naprosto stejné, jedinou změnou je pořizovací cena. Bohužel jsem však doma zjistila, že HA Yaz, kterou jsem 1 měsíc užívala má 24 pilulek s účinou látkou a 4 pilulky placebo. Naopak HA Jangee obsahuje také 28 pilulek, ale pouze 21 pilulek je s účinou látkou a 7 pilulek placebo. Chtěla bych se tedy zeptat, jak to, že i přes ujištění jde o jiné dávkování a zda by to nemohlo nějak jinak opět ovlivnit hormony v těle (rozházet, cítit se špatně), když v minulém měsíci jsem dle návodu užila 24 pilulek HA Yaz a v tomto měsíci mě čeká pouze 21 pilulek HA Jangee. A pokud jde o stejné složení účinných látek, tak zda nemůže dojít k menší ochraně? Předem děkuji za váš čas a odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nejedná se o jiné dávkování, ale jiný režim užívání/zbývající tablety jsou tzv.placebo/ Dodržíte-li dávkování pak účinnost i ochrana bude stejná a cyklus si nerozházíte

    

 • Hanka

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, pokud žena bere antikoncepci čistě z důvodu zabránění těhotenství (nemá žádné problémy typu akné nebo závodňování), jaký progesteron v kombinované antikoncepci je v tuto chvíli „ideální“? Tzn. Který má např. nízký protromboticky efekt, neinhibuje jaterní cytochromy, vylepšuje profil HDL/LDL apod. ?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji antikoncepci s obsahem desogestrelu, norgestimátu či gestodenu. Blíže se poraďte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Katka

  Dobrý den, po prvním porodu jsem si nechala zavést Mirenu. Bylo to něco přes 2 měsíce po porodu, v té době jsem kojila. (Kojím doteď, i když jen minimálně.) První 3 měsíce jsem krvácela nebo špinila takřka nepřetržitě, pak dalších 7 měsíců každé 3 dny vždy asi na 24 hodin. Následně přišly týdenní, později čtrnáctidenní pauzy mezi krvácením. 13 měsíců po zavedení jsem byla na prevenci, lékař kontroloval i uložení tělíska. Je v děloze, ale údajně by mohlo být „výš“. Zřejmě se tedy posunulo. Navíc mé problémy s krvácením prý nejsou typické. Tělísko bylo drahé, HA v pilulkách brát nechci a jiné antikoncepci nevěřím. Ráda bych ještě vydržela. Zajímá mě váš názor. – Zda je šance, že po ukončení kojení se ještě krvácení upraví. (Vím, že nemusím přestat krvácet úplně, ale před 14 dny jsem z ničeho nic krvácela týden v kuse jako po zavedení. Jde mi o ty výkyvy.) A co se týče toho posunutí – Co ho způsobí? Fyzická zátěž při sportu? Dcera mi také občas sedává na břiše. Čeho se mám vyvarovat? Lze poznat, že se tělísko opět posune? Až otěhotním, bude docela pozdě.. Žiji teď s nedůvěrou v antikoncepční účinky tělíska. Děkuji za odpověď, pěkné dny.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji důsledné došetření příčiny nepravidelného krvácení při zavedeném tělísku a dle toho stanovení dalšího postupu, příp.osobní konsultaci na jiném pracovišti.

    

 • Otázka

  Dobrý den, beru antikoncepci Flaya už několik měsíců docela dost poctivě, ale 12. se mi stalo, že jsem na ni úplně zapomněla a vzala si ji až po déle než 12 hodinách a do dneška (19.) už pokračovala zase tak, jak se má.. Ale dneškem mi končí balení a v příbalovém letáčku je psáno, že pokud se nevezme prášků opět 7 dní normálně, má se pokračovat hned v dalším balení.. Jsem na rozpacích zda jsem se do rozmezí 7 dnů vešla, nebo mám rovnou pokračovat dál? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokud užíváte tabletovou kombinovanou antikoncepci s režimem podávání 21/7, můžete tabletu užít do 12 hodin od obvyklé doby aplikace, přičemž antikoncepční účinnost zůstává zachována. Překročíte-li 12hodinovou toleranci, záleží na tom, ve které fázi cyklu se tak stalo:
   – pokud je to v prvních 7 dnech užívání, musíte se následujících 7 dnů vyhnout pohlavnímu styku nebo používejte doplňkovou metodu antikoncepce, případně postkoitální antikoncepci;
   – pokud je to v posledních 7 dnech užívání, vynechejte neaktivní tablety, nedělejte přestávku v užívání a ihned začněte užívat další balení vaší antikoncepce;
   – pokud je to v mezidobí, nemusíte řešit žádná doplňková antikoncepční opatření.

 • Kamila

  Krásný dobrý den, pane doktore.Nově užívám antikoncepci Yosefinne. Při přirozeném cyklu pro mě bylo ukazatelem těhotenství menstruační krvácení. Platí to samé i u Yosefinne? Tedy, pokud jsem dostala krvácení, tak jsem tento měsíc neotěhotněla?Moc Vám děkuji za laskavost odpovědi.S pozdravem,Kamila

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano platí to i u Yosfefinne,ale krvácení není ukazatelem otěhotnění. Blíže se poraďte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Marie

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, zda snižuje užívání léku Zovirax (400mg, 1 tableta denně) účinnost antikoncepce Stodette. Předem děkuji za odpoveď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, lék Zovirax patří mezi antivirotika a neměl by snižovat účinek antikoncepce Stodette.

    

 • Andrea

  Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem ohledně menstruační pauzy.Díky mojí nepozornosti jsem si jeden den vzala 2 tabletky místo jedné, takže jsem menstruační pauzu začala dříve než jsem zvyklá.Ovšem pauzu jsem ukončila tak, jak zvyklá jsem, což znamená, že jsem menstruační pauzu měla o den déle, než bych mít měla, tedy 8 dní.Chci se tedy zeptat, zda-li jsem po této pauze chráněna či nikoliv?Mockrát Vám děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, stát se to může. Je pak nejlepší udělat doporučenou pauzu a po ní začít znovu užívat.

    

 • Katka

  Dobrý den, prosím o radu. Užívám antikoncepci Artizia a současně užívám rakytník v tobolkách. Nikde jsem nedočetla, že by se mohli navzájem ovlivňovat třeba jako třezalka. Raději se proto obracím na Vás, zda se neovlivňují a jsem tak chráněná? Velmi pěkně děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den,  u podobných doplňků stravy nejsou většinou uváděny případné interakce s jinými léky. Takže neporadím 

    

 • Beata

  Dobrý den, beru HA Minerva. Nevyhovuje mi den kdy my přichází mensruace. Menstruace mi přichází 4 den pauzy, což je čtvrtek a ja bych potřebovala aby mi prichazela v pondělí. Chci se zeptat jak to mam udělat tak, abych nenarusila antikoncepční účinek? Četla jsem že jakmile doberu plátečko (nedele) vzit si z dalšího 4 pilulky (tedy do čtvrtku) a pak mit sedmidenní pauzu. Nenarusim však tím antikoncepční účinek? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené lze takto provést jak píšete a antikoncepční účinek tím nenarušíte, ale celkově bych vyměnil antikoncepci MINERVA jelikož je zastaralá a obsahuje cyproteronacetát a antikoncepci s tímto hormonem ČGPS již nedoporučuje. Blíže se poraďte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Jana

  Dobrý den,pane doktore, potřebovala bych poradit.Začala jsem prvně používat Nuvaring v období mimo menstruaci,protože ji mám nepravidelnou.Za kolik dní mi poskytne úplnou ochranu?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ochrana by měla fungovat ihned. Někdy je lepší Nuvaring zavést až po pauze – kopíruji návod z příbalového letáčku Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději následující den po období bez tablet Vašich současných pilulek. V případě, že balení Vašich pilulek obsahuje také inaktivní pilulky, začněte používat přípravek NuvaRing nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Jestliže si nejste jistá, která tableta to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nikdy neprodlužujte interval bez užívání hormonálních pilulek, které užíváte déle, než je doporučeno.

    

 • Petra

  Dobrý večer, mám dotaz ohledně antikoncepce. Budu končit první měsíc s užíváním Novynette. Po jejím nasazení jsem začala špinit, pak i slabě krvácet potom znovu jen špinění. To už sice skoro přestalo co ale trvá je krvácení při styku což je velmi nepříjemné. Na gynekologii mi řekli že je to normální a že mám počkat ještě další měsíc . Vím že špinění ze začátku může být ale to krvácení to tedy nevím. A ještě jedna otázka chtěla jsem teď kvůli dovolené pokračovat s užíváním bez 7 denní pauzy ale mám strach aby se ty potíže nezhoršili protože v příbalovém letáku je napsané že pokud se bude antikoncepce užívat bez pauzy může se vyskytnout špinění nebo lehké krvácení. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vyčkal bych ještě max 2měsíce – bude li uvedené krvácení přetrvávat je nutné došetřit zda příčina není jiného původu /zánět na čípku, přednádorové změny, polyp atd./.Vhodné jsou CICATRIDINA vag čípky /volný prodej/. Blíže doporučuji dořešit cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Adriana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně bezpečnosti yuzpeho metody. Dne 5.9. nám s přítelem selhala bariérová antikoncepce. Vzhledem k tomu, že jsme byli na dovolené v zahraničí, navštívila jsem místní nemocnici, kde mi lékařka předepsala antikoncepci Marvelon (2 x 2tablety po 12 hodinách. Jiné tablety „po“ v této zemi nebyly v prodeji. (Hormonální antikoncepci běžně neberu, jen cca před 2 lety jsem si po podobném incidentu vzala tabletu Ella one.) 11.9. jsem dostala menstruaci, která je slabá a stále trvá(krev hnědé barvy). Je mi jasné, že mi to pravděpodobně rozhodilo můj menstruační cyklus, ale chtěla jsem se ujistit, zda je tato metoda jinak bezpečná a nemůže způsobit jiné problémy v budoucnu. Kdy by se mělo vše srovnat do normálu a měla bych dostat další menstruaci? Jaká jsou případně další rizika? Vím, že to není vhodná forma antikoncepce, ale v tu dobu jsem byla bezradná, takže jsem si tablety vzala. Jedná se mi hlavně o to, aby v budoucnu nenastaly nějaké problémy s otěhotněním. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jedná se hlavně o emergentní (urgentní)formu antikoncepce, kterou NELZE užívat běžně a která se užívá např.při selhání bariérové antikoncepce,tedy např.prezervativu. Metoda spočívá v perorální aplikaci 100 mikrogramů ethinylestradiolu a 500 mikrogramů levonorgestrelu, 2× po 12 hodinách. Opět platí pravidlo čím dříve, tím lépe, nejpozději však do 72 hodin po rizikovém styku. Časté jsou vedlejší účinky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, bolesti břicha, únava či napětí prsů. Průměrná účinnost při dodržení výše uvedeného činí 85%. Neužíváte-li ji opakovaně v budoucnu by výrazný vliv na otěhotnění mít neměla.

    

 • Sandra

  Dobrý den, je mi 19 let. Od 16 jsem brala HA Sidreta, byla jsem s ní nad míru spokojena. V osumnácti mi jí doktorka musela změnit na gestagení antikoncepci – TORRI, kvůli vysoké srážlivosti krve. Beru jí už víc jak půl roku, menstruaci při ní nemám. Sice mi po ní padá nadměrné množství vlasů a tvoří se mi akné, ale jinak celkem vyhovuje. Před 3 dny mě začal trápit hustý tmavě žlutý výtok (vždy jsem měla, ale jen málo, nyní je toho opravdu dost). Myslíte, že by mohlo jít o těhotenství?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, o těhotenství se pravděpodobně nejedná,ale nelze jej 100% vyloučit. Doporučuji bližší došetření cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Hannah

  Dobrý den. Před týdnem jsem začala brát antibiotika a začala jsem zároveň krvácet. Moje gynekoložka mi řekla, že mám antikoncepci vysadit a dát si normální sedmidenní pauzu, rozebraný blistr už nemám využívat a po sedmi dnech začít užívat nový blistr. Je tímto postupem nějak snížená antikoncepční ochrana? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, neměla-li jste v uvedeném období NECHRÁNĚNÝ pohlavní styk pak snížená ochrana není.

    

 • Pavlína

  Dobrý den, chtěla bych od Vás poradit.. Zvažuji, že začnu brát antikoncepci. jsem půl roku po porodu, vše v pohodě. přes dva měsíce nekojím a momentálně mám druhou menstruaci. Dotaz zní, jakou antikoncepci by jste mi doporučil? Chtěla bych takovou antikoncepci, abych po ní přibírala a měla chuť k jídlu a zároveň, aby měla vliv trochu na zlepšení psych. vyrovnanosti a NEMĚLA po ní zažívací potíže. Druhé miminko neplánuji ani do budoucnosti a od 15let nemám slepé střevo. Jinak od puberty jsem měla vždy SILNÉ menstruační bolesti (první den 1prášek na bolest 100%) a už teď vím, že ty bolesti budou zas, jsou cítit a zároveň první den jsem měla i „průjmový“ ale ne uplně 😀 Citologie a kontrola po 6ti nedělí v pořádku. Ke svému gyneko. zajdu ale chtěla bych mít nějáký obrázek co bych chtěla brát, protože mi přijde, že moc nechce řešit a dává hned první co ho napadne. Dříve jsem brala tri-regol. a dceru máme z vlastního umělého oplodnění. Moc Vám děkuji za čas a odpověď přeji hezký den. P.S. jsem ročník 1989

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možností je mnoho, ať už v tabletové formě, nitroděložního tělíska či jiné. Důležité je zda např.kojíte – v tomto případě nejčastěji doporučuji gestagenní antikoncepci např.ve formě tablet: Azalia, Cerazette či jiná. Blíže doporučuji dořešit se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Jana

  Dobrý den již 3 rokem mám tělísko Mirena ale nyní mám podezření na těhotenství je to možné měla jsem pozitivní test mám i větší prsa a břicho se mi zvětšilo i nevolnosti a i celkově jsem přibrala a plet se mi šíleně zhoršila může to být možné děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano těhotenství při zavedeném tělísku je možné,proto doporučuji co nejdříve došetření cestou Vašeho registrujícího gynekologa

    

 • Hana

  Dekuji za odpověď. Mohla bych Vás ještě požádat o informaci, jaká jiná metoda by byla vhodná?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, náplasti, nitroděložní tělísko, případně opět tablety, které lze užívat tak že odmenstruujete jen 4x do roka. Blíže doporučuji dořešit se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Hana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jednu informaci. Užívám nepřetržitě antikoncepci a vždy po 3 až 4 měsících dělám pauzu, abych odmenstruovala. Antikoncepci užívám z toho důvodu, že jsem trpěla silnými bolestmi při každé menstruaci. Zajímá mě, zda je možné brát antikoncepci obden – nejde mi o riziko otěhotnění, protože antikoncepci užívám opravdu jenom účelně, kvůli delším cyklům menstruace. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené nelze užívat ob den. Nevyhovuje-li Vám tento kontinuální režim, doporučuji po domluvě se svým registrujícím gynekologem jiný typ případně formu antikoncepce.

    

 • Kamila

  Dobrý den, minulý měsíc(červenec) jsem si zapomněla vzít jednu pilulku antikoncepce Belara a nejsem si jistá, jestli jsem ji vzala do 12 hodin. Týden na to, jsem měla přerušovaný pohlavní styk (7.7). Za 14 dní jsem dostala menstruaci, ale slabší. Proto jsem 10.8 šla ke svému gynekologovi, ten řekl, že je vše v pořadku. Teď jsem dostala menstruaci v sedmidenní pauze o jeden den později a den před tím jsem měla silné bolesti. Je možné těhotenství, pokud jsem byla u lékaře příliš brzy, aby něco zjistil? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, těhotenství je málo pravděpodobné, ale nelze jej 100%vyloučit. Máte-li obavy doporučuji provést těhotenský test z moče, případně zopakovat vyšetření cestou Vašeho registrujícího gynekologa.

    

 • Petra

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na dotaz ohledně možnosti otěhotnění. Beru antikoncepci Minisiston. Před 14 dny jsem měla nechráněný styk, kdy jsem brala ještě antibiotika, jelikož jsem měla angínu. Poté jsem si uvědomila, že mohou snížit učinnost antikoncepce, a tak jsem si raději koupila Postinor a použila do 24 hodin po styku. Dále mi bylo řečeno v lékárně, že mám pokračovat normálně v braní antikoncepce. Teď mám poslední 3 prášky do konce platíčka a včera jsem měla opět nechráněný styk, kdy jsem ještě užívala Omeprazol na bolest žaludku. Chtěla bych se zeptat, zda je nějaké riziko otěhotnění, když jsem užila ten Omeprazol, zda to má nějaký vliv na antikoncepci nebo zda mám pro jistotu užít další Postinor, ale bylo by to již podruhé v jednom cyklu.Je tu nějaké riziko, že by Postinor narušil účinnost antikoncepce a poté ten Omeprazol? Nechci si brát další Postinor jen tak pro nic za nic. Je tu nějaké riziko, že bych mohla po tom druhém včerejším nechráněném styku otěhotnět? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano určitá míra rizika otěhotnění zde může být. Postinor-2 NELZE brát libovolně resp.kdykoliv „při něhodě“. Doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa v nejbližší době a na základě toho domluva stran dalšího postupu.

    

 • R.

  Dobrý den pane doktore, obracím se na Vás s dotazem za svou kamarádku, která od 18ti let bere hormonální antikoncepci. Nyní je jí 49 let a gynekolog antikoncepci již nechce napsat s odůvodněním, že je na to již stará. Když pominu necitlivost takového sdělení, zajímá mne do kolika let věku se antikoncepce může předepisovat. Děkuji za odpověď. S pozdravem R.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, hranice pro užití antikoncepce není stanovena. Vezmeme-li v úvahu průměrný věk menopausy u žen v ČR,který je 51let, její následné užívání není nutné. Záleží však vždy na konkrétní pacientce,její anamnéze, příp.klinických potížích (ve smyslu klimakterických příznaků atd.). Není-li Vaše kamarádka s postupem registrujícího gynekologa spokojená má právo na změnu lékaře,ev.konsultaci na jiném pracovišti.

    

 • helena

  obrý den,mám na Vás prosbu a prosím o konzultaci. Od 28.11.2016 mám zavedenou Mirenu. PO půl roce neustálé krvácení,v období jsem užívala Ascorutin a Detralex,se cyklus ustálil na 25dnech a 7x dnes menstruace. Žádný velký zázrak,ale lepší než v začátku… Celou dobu bolesti břicha,kontrola asi 4x,vše v pořádku,Mirena dle ultrazvuku sedí dobře.Nyní po 8x měsících a opětovného špinění mezi cykly paní doktorka k MIreně nasadila na 3x měsíce Logest a stím ,že po 3x měsících se uvidí…Buď Mirena půjde ven a Logest bude „odzkoušený“,nebo po vysazení Logestu si Mirena konečně „sedne“.Upřímně jsem z toho trochu rozpačitá…Můžu poprosit o Váš názor? Je toto řešení a může si Ještě Mirena „sednout“,když skoro 9x měsíců se to nepodařilo?Předem děkuji za VAši odpověď Helena M

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, během prvních měsíců léčby je běžné nepravidelné krvácení nebo špinění, doporučuje se před zavedením Mireny vyloučit endometriální patologii. Když žena pokračuje v používání Mireny, zavedené původně jako kontracepce, je nutné
   znovu vyloučit endometriální patologii, objeví-li se poruchy krvácení po zahájení estrogenové substituční terapie.

 • Barbora

  Dobrý den, beru třífázovou antikoncepci Tri-regol, kvůli dovolené bych potřebovala oddálit menstruaci. Ptala jsem se na tuto situaci asi před půl rokem svého gynekologa a ten mi řekl, že mám dobrat platíčko, nedělat pauzu a pokračovat posledními deseti tabletkami, čímž se mi menstruace oddálí o 10 dnů. Také mi řekl, že pak už mám pauzu udělat, ale ne sedmidenní, mám prý začít brát další platíčko první den menstruace. Na SUKLu jsem si dnes pro jistotu hledala leták k Tri-regolu a je v něm psané, že po oddálení mensesu o 10 dnů se má udělat klasická 7-denní pauza a ne podle menstruace tak jak mi to řekl gynekolog. Teď nevím, kterým pokynem se mám řídit, nechtěla bych se dopustit nějaké chyby, moc děkuji za radu.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nechcete-li odsouvat Norethisteronem,který se k tomu běžně používá řiďte se radou svého gynekologa.

    

 • Eva

  Dobrý den, může užívání hormonální antikoncepce bránit před vznikem opakovaných mykóz a zánětů?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, užívání antikoncepce uvedenému skutečně nezabraňuje.

    

 • katerina

  Dobrý den, beru HA lindynette 20 a pociťují značne snižení chuti na jakekoliv intimnosti. Napadlo me koupit si Argin max pro ženy. Na podporu libida. Ale bojim se snižení účinků HA. Na info lince přípravku mi bylo řečeno, že účinnost HA snižena nebude, ale doporučuji pauzu cca hodinu mezi užitim HA a Argin maxu. .potřebují spolehlivou antikoncepci,ale zároveň ten tlumící účinek je opravdu nepříjemný. .moc děkuji za radu! Hezký den

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, s uvedeným souhlasím a doporučuji dodržet. Nejste-li spokojená se svou antikoncepční metodou pak se lze cestou registrujícího gynekologa domluvit na jiném typu preparátu či přímo jiné metodě.

    

 • Tereza

  Dobrá den, mohl by jste mi poradit, prosím?Z minulěho platíčka antikoncepce (sylviane) jsem si zapoměla vzít úplně poslední tabletku. Po zjištení (více jak 24 hod) jsem si jí již nebrala, udělala pauzu 8 dní (i s dnem,co jsem měla vzít poslední tabletku,jelikož jsem chtěla začínat další plato opět ve stejný den v týdnu jako dříve) a začala další plato. Po 8 dnech od začátku plata jsem měla s partnerem přerušovaný styk. Je možné, že se vynecháním poslední tablety a prodloužením pauzy o jeden den snížil účinek antikoncepce natolik, že i přes přerušovaný sex bych mohla být těhotná? Jsou to 3 dny a tak si test ještě udělat nemohu.Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pravděpodonost otěhotnění není veliká, ale nelze jej 100% vyloučit. Doporučuji s odstupem 14dnů provedení těhotenského testu případně návštěvu u svého registrujícího gynekologa.

    

 • Kamila

  Pekny vecer, mam dotaz ohledne antikoncepce – beru jednofazovou (21 stejnych tablet v platicku) a minuly mesic jsem si kvuli dovolene posunula menstruaci – zacala jsem brat 2. Platicko bez pauzy, menstruaci bych mela dostat az pristi patek, ale to zrovna odjizdim zase pryc – je mozne si menstruaci odbyt uz treba tento patek zpusobem, ze si po tech vsech 21 (cele 1. Platicko) +14 (cast 2. Platicka) tabletach udelam ted pauzu a pak po ni navazu zbytkem z 2. Platicka (zbylych 7 tablet) + dalsi cele platicko? Je neco takoveho vubec mozne pro zachovani ucinnosti?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, pri takovemto schematu nemusi byt ucinnost 100% zachována.

    

 • Barbora

  Dobrý den, pane doktore. Užívám tablety Triquilar. Po užití poslední tablety z plata mám vždy 7 denní pauzu na menses, tzn., že první tabletu z nového plata užívám 8. den po dobrání toho minulého. Tentokrát jsem ale začala s užíváním o den dříve. Chci se tedy zeptat, zda je tu nějaká možnost, že po dobu užívání zbytku pilulek, budu nechráněna. Děkuji za odpověď, hezký den.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost že budete nechráněna je minimální, máte-li velké obavy doporučuji daný týden užívat ještě jako „pojistku“prezervativ.

    

 • Jitka

  Dobrý den,je mi 48 let a dlouhou dobu jsem užívala antikoncepční pilulky Yaz. Moje paní doktorka se nyní rozhodla, že už je užívat nemohu a nabídla mi dvě varianty, první byla nitroděložní tělísko a druhá injekce Depo provera. Vybrala jsem si injekci, bohužel mi k tomu už nic neřekla. Mohla bych se tedy zeptat na nějaké informace o této antikoncepci? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, depo provera je injekční antikoncepce, která zahušťuje hlen v děložním hrdle, který se tím stává obtížněji propustný pro spermie. Vytváří v děloze nehostinné prostředí pro uhnízdění vajíčka tím, že snižuje růst výstelky (sliznice) v dutině děložní. Částečně blokuje tvorbu a uvolnění vajíčka z vaječníků.Oproti klasickým antikoncepčním pilulkám obsahuje pouze jeden hormon (neobsahují estrogen). Podává se jednou za 3měsíce do svalu.Velkou výhodu přináší ženám, které z nějakého důvodu nesmí užívat hormon estrogen. To platí především v následujícíh případech:
   vysoký krevní tlak cukrovka kouření ve věku nad 35 let migréna
   Dále pak pro ženy s endometriózou, protože kromě antikoncepce se Depro Provera používá též pro léčbu tohoto onemocnění. Tím, že Depo Provera neovlivňuje tvorbu mléka, je jednou z variant antikoncepce pro kojící maminky. Tato antikoncepce může být dále užitečná pro ženy, u kterých opakovaně propukají záněty pochvy (tzv. výtoky) a to zejména v souvislosti s menstruací – typicky v období bezprostředně po menstruaci. Vhodná je též pro ženy v přechodu k odstranění nepříjemných návalů horka a pocení.

 • Maukita

  Dobrý den,ráda bych se zeptala, zda po čtrnácté tabletě levonorgestrelu ethinylestradiolu (21 tablet, 7 placebo) již mohu mít pohlavní styk bez použití dalších antikoncepčních metod a beze strachu z početí. Je to má první hormonální antikoncepce.Předem děkuji za odpověď!

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano můžete, účinnost by měla být zachována. Ovšem ani tato metoda není 100%.

    

 • Pilulka

  Dobrý den,mám dotaz ohledně antikoncepční pilulky, která se používá po pohlavním styku. Jednu jsem použila cca před 20 dny a po té normálně dostala menstruaci a vše bylo v pořádku. Nyní bych ji potřebovala použít znovu a chtěla bych se zeptat jak moc je škodlivá a jaká jsou rizika, když se použije takhle krátce dvakrát za sebou.Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedená pilulka slouží jako EMERGENTNÍ ,tzn. spíše jako první pomoc a výslovně se nehodí k plánovanému používání. 100% spolehlivost taktéž nemá. Míru rizika vyčíslit nelze, její použití je samozřejmě na Vás. Výhledově doporučuji některou z forem antikoncepce. Blíže proberte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Katka

  Dobrý den, už to bude rok, co beru antikoncepci a cca před dvěma týdny jsem měla první sex, který byl nechráněný. Zrovna v tu dobu jsem se menstruaci prodlužovala, takže jsem brala už druhé platíčko v kuse. V tom prvním jsem si zapomněla jednu pilulku vzít a taky mám problem s tím, že ikdyž ji beru každý den krom tehle jedne vyjímky, tak si ji beru v jinem časovém rozmezí. Někdy třeba o 3 hodiny pozdeji nekdy dřív. Jsem ted v hodně časoem presu a nejak mi to nevycházelo. 16. jsem si vzala poslední pilulku a většinou to dostanu hned druhý den. Teď je 18. a pořád nic. Je nějaká možnost, že bych mohla být těhotná? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den pravděpodobnost těhotenství je minimální, ale nelze ho zcela vyloučit, nedostaví-li se menses v rozemzí 7-14dnů, doporučuji provedení těhotenského testu,případně vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa.

    

 • Eliška

  Dobrý den, dne 15. 7 . 2017 jsem ve 21:00 hod. užila HA. Kolem 1:00 hod. ráno jsem bohužel zvracela.Chci se zeptat jestli mohla být už pilulka vstřebána? A pokud ne jak se mám teď zachovat? Náhradní pilulku jsem si nevzala žádnou. Jsem stále chráněná? V blistru jsem byla uprostřed, na konci 2. týdnu braní HA. Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jestliže jste do tří hodin po užití tablety zvracela, není jistota, že se hormony stačily vstřebat a že jejich ochranná hladina zůstala zachována. Je tedy třeba tuto tabletu považovat za vynechanou či zapomenutou a chovat se dle toho. Optimální je antikoncepci doplnit o další prostředek, jako například kondom či spermicidní krémy, a tento prostředek používat spolu s hormonální antikoncepcí až do konce celého cyklu. Od počátku nového cyklu při spolehlivém braní jste opět plně pod ochranou hormonů. Měla-li jste v té době pohl.styk a NECHRÁNĚNÝ doporučuji provést těhotenský test případně návštěvu u Vašeho registrujícího gynekologa.

    

 • Veronika

  Dobrý den, uživám HA Belara, nechala jsem si ji předepsat na plěť s lehkým akné a pomohla, jediná nevýhoda je, že mě zavodňuje. Přečetla jsem si, že na odvodnění je dobrá Yadine, akorát mám strach, aby se mi po ní nezhoršila pleť. Můžete mi prosím poradit, pokud si ji nechám předepsat, dojde ke zhoršení akné? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, stran odvodnění je vhodná antikoncepce s drospirenonem,tzn.může být Yadine či jiná, zhoršení pleti po vysazení Belary nemohu jednoznačně vyloučit, záleží který z benefitů je pro Vás přednější zda odvodnění či pleť,ev.lze zvolit úplně jiný typ antikoncepce/tělísko,náplast,vag.kroužek,aj./, Dále doporučuji dořešit cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Alzbeta

  Dobry den, chcela by som opytat na Vas nazor, aku antikoncepciu by ste odporucili 28r este nerodiacej pacientke. V mesiaci 03/2017 mi bola laparoskopicky odobrata cysta 8x6mm na lavom vajecniku, uzivala som Lindynette 20 a od tohto zakroku sa mi opakovane stava, ze po skonceni menzesu na 9.-10. den zacnem slabo krvacat a trva to az kym neuzijem poslednu 21. tabletku. Minuly mesiac som po vysetreni u svojho gynekologa antikoncepciu vysadila, ale potiaze sa opakuju. Vysledky vysetrni u gynekologa su v norme, pan oktor mi odporucal vybrat si iny antikoncepcny preparat, aby sa mi upravil cyklus. Ktoru antikonceciu by ste mi na zaklade Vasich skusenosti odporucili? Bolo by vhodne uzivat pripadne nejake prirodne, alebo ine pripravky na upravu cyklu? Mate skusenosti s nejakymi produktami? Vdaka za Vas nazor.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vhodná by pro Vás mohla být antikoncepce s dienogestem vzhledem k anamnese a skutečnostem které zde uvádíte. Jelikož nevím všechny anamnestické údaje a nevyšetřoval jsem Vás doporučuji dořešit konkrétně se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Marie

  Dobrý den, mám podobný problém. Již 3 roky užívám antikoncepci Jangee 0,03 mg/3 mg. 1.2 2018 mi byly předepsány antibiotika Xorimax 500 mg. ty jsem brala 7 dní. Chci se zeptat jak dlouho, či jestli je antikoncepce ovlivněna těmito antibiotiky. Pokaždé jsem se dočetla něčeho jiného. Například, že antibiotika ovlivňují střevní mikroflóru a je nutno požívat během braní antibiotik jinou formu antikoncepce (kondom) jen během brání, někde, že týden, nebo i ještě 14 dní po dobrání antibiotik. Jinde zase píší že je lepší počkat celý měsíc a účinnost antikoncepce se obnoví až po menstruaci s dalším platem. Ptám se z toho důvodu, že jsem během brání antibiotik měla zrovna menstruaci a pak brala poslední 3 dny s antibiotiky 3 hormonální tabletky nového plata. Teď nechci čekat další 3 týdny do další menstruace třeba zbytečně, byla bych – li normálně chráněná. Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, pokud jste užívala antibiotika dochází ke sníženému vstřebávání antikoncepce ve střevě. Proto může být účinek antikoncepce během užívání antibiotik nižší, což může způsobit nepravidelnosti cyklu (např.nepravidelné krvácení) a také snížit antikoncepční účinek. Proto je taky vhodné v tomto menstruačním cyklu používat při sexuálním styku ještě jinou formu antikoncepce (např. kondom). Blíže dořešte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Tereza

  Dobrý den, beru antikoncepci jangee 0,02mg/ 3mg a antibiotika Xorimax 500 mg. Zitra doberu posledni prasek antibiotik , a chtela bych se zeptat jestli to ma nejaky vliv na antikoncepci kterou beru. A po tom jak doberu antibiotika, jestli natikoncepce bude fungovat hned nebo az po nejakem case.. Dekuji za odpoved.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v průběhu užívání antibiotik opravdu může být snížen kontracepční účinek hormonální antikoncepce. Je to dáno především působením antibiotik na střevní mikrofloru. Po dobu užívání antibiotik byste měla užívat ještě jinou antikoncepci – bariérovou, např.kondom. Pokud chcete mít ještě větší jistotu, užívejte bariérovou antikoncepci ještě prvních 7 dnů nového cyklu.

    

 • Bohunka

  Dobrý den, rozhodla jsem se vysadit antikoncepci (po 7 letech). Tři dny po menstruaci jsem měla s přítelem pohlavní styk, při kterém se nám, bohužel, protrhl prezervativ. Do hodiny a půl jsem si vzala tabletky postinoru. Chtěla bych se Vás proto zeptat, jaká je možnost otěhotnění. Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění je malá, ale nelze ji 100%vyloučit, nejste-li si úplně jistá doporučuji došetření registrujícím gynekologem.

    

 • Martina

  Dobrý den, začla jsem brát antikoncepci Mirava, po dobrání plátička mám mít týdenní pauzu, ve které má příjt MS. Po 3 měsících menstruace přichází až 4 den co neberu prášek, kdy mám tedy začít brát prášky z nového plátička? Po 7ti dnech, nebo az mi skončí menstruace?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, po 7 dnech.

    

 • Denisa

  Dobrý den,chtěla bych poradit.Je mi 15 let,a sexu se tak trochu bojím.Jsem ještě pana,a z přítelem by jsme chtěly mít pohlavní styk. Stačí jenom kondom nebo musím brát antikoncepci. Moc díky za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vzhledem ke skutečnostem které uvádíte a věku je pro Vás nejvhodnější KOMBINACE antikoncepce a prezervativu,tzn. kondomu. Dále doporučuji dořešit cestou gynekologa – nemá-te li je vhodno vyhledat a na základě vyšetření a anamnesy určit konkrétní typ

    

 • Hana

  Dobrý den, prosím o radu, užívám hormonální antikoncepci Lamya. Zároveň bych chtěla začít užívat doplněk stravy Kudzu. Nejsem si ale jistá, zda tento silný antioxidant nemůže snižovat účinek HA… Moc Vám děkuji za odpověď!

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, Váš dotaz by měl spíše směřovat na farmakologa nebo přímo výrobce přípravku Lamya ale dle SPC,tj.příbalového letáku není jasná kontraindikace v nemožnosti užívání ani popisován snížený účinek s antioxidantem KUDZU – volba je tedy na Vás.

    

 • Petra

  Dobrý den, Je mi 20 let a zhruba od 15ti let jsem brala antikoncepci Marvelon. Mou gynekoložkou mi bylo doporučeno abych alespoň na rok antikoncepci vysadila (vysazeno od listopadu 2016). Nyní se chystám s mým přítelem na náročnou expedici do zemí třetího světa a ráda bych si menstruaci o dva měsíce posunula (současně s výhodami antikoncepce). Je to pro organismus nadměrná zátěž (brát antikoncepci jen dva měsíce a pak zase přestat) nebo byste mi raději doporučil menstruaci přetrpět? Předem děkuji za Vaši odpověď. Petra W.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možné jsou obě varianty. Nemyslím si, že by se jednalo o nadměrnou zátěž pro organismus na 2 měsíce, možno tedy posunout,ale pak doporučuji v užívání pokračovat dále /osobně pak dop.jiný preparát než Marvelon/ neplánujete-li těhotenství. Druhá možnost je vůbec neodsouvat a menstruaci „přetrpět“jak uvádíte -je-li pro Vás extrémně bolestivá dají se užít různá analgetika /Brufen,Ibalgin,ev.jiná/nejste-li na ně alergická.

    

 • Simona

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda antikoncepci může ovlivnit přejídání. Trpím jím hlavně ve večerních hodinách, kdy beru i antikoncepci. Předem děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, když si dáte pozor a budete při užívání hormonální antikoncepce konzumovat stejné množství kalorií jako dříve, nadváha by vám hrozit neměla.

    

 • Šárka

  Dobrý den, beru antikoncepci Belara. Potřebovala jsem si oddálit menstruaci, tak jsem užívala 2 platíčka za sebou. V pondělí jsem měla dostat menstruaci tedy po dvou měsících, ale místo toho jen slabě špiním nebo nemám vůbec nic. Je to normální po oddálení menstruace antikoncepcí? Není to známka těhotenství? Děkuji za Vaši odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je to normální, v případě,že se však další menstruace nedostaví do 4-5 týdnů doporučuji provést si těhotenský test a bude-li positivní pak návštěvu svého registrujícího gynekologa, v případě potiží i dříve.

    

 • Veronika

  Dobrý den potřebovala bych poradit co mám dělat. Dva měsíce jsem brala antikoncepci bez sedmidenní pauzy a ještě jsem to nedostala. Poslední prášek jsem mela minulou sobotu a dneska jsem to ještě nedostala. V neděli po te sobotě co jsem je dobrala jsem mela s přítelem sex a ještě včera v patek a trošku se bojím ze by z toho mohl být pruser. Potřebovala bych vědět kdy mám zase začít brát antikoncepci i když jsem to ještě nedostala.děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji určitě vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa a dle toho domluva stran dalšího postupu.

    

 • Gabriela

  Dobrý den, rok jsem užívala antikoncepci Daylla, která obsahuje 21 prášků s hormony a po jejich dobrání následuje týdenní pauza. Teď jsem dostala možnost vyzkoušet antikoncepci Emona, která by se měla lišit pouze tím, že obsahuje 24 prášků s hormony a poté následuje čtyř denní pauza. Chtěla bych se zeptat, zda by se něco stalo, kdybych z antikoncepce Emona brala pouze 21 prášků a nechávala si týdenní pauzu jak jsem na ní zvyklá? Tyto dvě antikoncepce by měly být počtem hormonů úplně stejné, liší se pouze tím počtem prášků, takže si myslím že by to vadit nemuselo, i tak se ale raději ptám. Předem děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v jiném režimu než je uvedeno v příbalovém letáku resp.od výrobce užívání NEDOPORUČUJI i přesto, že jde o obdobné složení. Lze snadněji udělat chybu v užívání a může být navíc narušena kontracepční spolehlivost.

    

 • Silvie

  Dobrý den, úplně jsem zapoměla, že už mám poslední plátičko antikoncepce Minisiston a nové začínám brát v pátek, ale nemám recept, který bude nejdřív v pondělí tudíž místo 7 denní pauzy budu mít 10 denní pauzu, a první pilulku si vezmu v pondělí místo pátku. Mám poté dobrat celé plátičko nebo skončit ve čtvrtek jak jsem zvyklá a ty 3 pilulky které zbydou vubec nebrat. Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji zvolit druhou možnost, bude-li v následujícím týdnu pohl.styk, tak pokud možno chráněný.

    

 • Lucie

  Dobrý den, s mojí gynekoložkou jsme rozebíraly zavedení nitroděložního tělíska Jaydess, a napsala mi recept na Polygynax a Spasmopan, který si mám vyzvednout a před zavedením tělíska sama použít. Chtěla bych se zeptat, k čemu se to používá a jak by se to mělo využít. Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den Polygynax se používá jako protizánětlivá léčba,resp.na úpravu poševního prostředí ať se tělísko nezavádí do případného zánětlivého terénu a Spasmopan je spasmolytikum + analgetikum, které užijete před zavedením aby nebylo bolestivé a byla jste správně uvolněná.

    

 • Elena

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sáčkový čaj byliny alchemilka môže znížiť účinok antikoncepcie (zn. Katya). Vypila som cca. 3 šálky za dva dni. Za odpoveď ďakujem.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den čaj alchemilka obsahuje kontryhel, který by neměl významně snížit účinek antikoncepce Katya,alespoň ne v množství které uvádíte. Z bylinek např.třezalka její účinek snížuje významně více, i přesto nedoporučuji pít v množství větším než 1šálek za den.

    

 • Andrea

  Dobrý deň prajem, na základe zápalu močových ciest mi na pohotovosti predpísali liek Nolicin norfloxacín 400mg obsahujúci 20 tabliet. Zároveň však užívaj aj antikoncepciu Lindynette 30. Chcela by som sa spýtať, či tieto antibiotiká ovplyvnia účinok HAK a ak áno po akú dlhú dobu je potrebné ešte chrániť sa po doužívaní týchto antibiotík. Ďakujem.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano tyto antibiotika snižují účinek antikoncepce po dobu jejich užívání (po tento čas doporučuji bariérovou ochranu tedy prezervativ).

    

 • Martina

  Dobrý den, po nechráněném sexu s přítelem jsem včera užila Postinor. Nejednalo se o 100% ejakulaci dovnitř, ale spíše se obávám kapiček. V lékárně mi lékárnice řekla, že se berou pilulky obě dvě naráz. V příbalovém letáku z roku 2015 se nicméně píše, že druhá se bere až za 12hod. Já užila obě tablety najednou zhruba hodinu po styku, mohl se narušit účinek? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, k narušení účinku při uvedeném dávkování by nemělo dojít. V příbalovém letáku je to skutečně tak, jak píšete. Nebudete-li si jista pak si můžete provést těhotenský test z moči do 14dnů, případně vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa.

    

 • Marcela

  Dobrý den, jsem jiz po dvou sekcích. Po 6 letech jsem se opět vrátila k antikoncepčním pilulkam. Vzhledem k tomu, že užívám léky na hypertenzi, zvolila moje lékařka jednohormonalni antik. Torri při niz bych neměla vůbec menstruovat. Ja ovšem dostala menzes po 24 dnech, pak po 16 znovu pokazde cca 6 dni. Včera jsem sr byla poradit na gyn.ambulanci. Pi doktorka řekla, ať zkusím pokračovat, že se to třeba ještě srovná a jako další možnost navrhla injekce nebo telizko. A dnes po 12 dnech jsem to dostala znovu. Mohu znát Váš názor zda pokračovat nebo vyzkoušet injekce? A případně nehrozí i u těch injekci, že budu menstruovat tímto nevyzpytatelnýmnevyzpytatelný způsobem . Děkuji za Váš čas.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, souhlasím s názorem Vaší lékařky stran pokračování v užívání, ale budete-li krvácet dlouhodobě nepravidelně pak doporučuji provést UZ zda není příčina krvácení jiného původu včetně vyšetření děložního čípku + onkocytologický stěr. Bude-li i uvedené v normě pak je možno zavedení nitroděložního tělíska /Mirena/ po domluvě s registrujícím gynekologem, tuto formu bych u Vás spíše preferoval.

    

 • lennka

  Dobry den ,dne 24.4. Jsem uzila tabletu escapelle po tydnu 1.5. Se dostavila MS a ja dle dohody zacala uzivat Ha Jangee. Ale od te doby mi menstruace stale trva,ikdyz neni silna,nevim jestli je to hormony z pilulek? Mam dal pokracovat v platicku mebo nasvstivit lekare? Dekuji hezky den

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokračujte v užívání dále, budete-li špinit déle pak zvažte návštěvu svého registrujícího gynekologa.

    

 • Radmila

  Dobrý den, je mi 26 let a již cca 7 let beru antikoncepci, od loňského listopadu mi trápí špinění někdy krvácení vždy druhý týden při fázi braní antikoncepce. Byla jsem s tímto problémem za svojí lékařkou a ta mi ji změnila, původně jsem brala Dienille a nyní mi předepsala Jeanine, kterou beru již třetí měsíc. Nicméně můj problém stále přetrvává. Když jsem ji před měsíce volala, říkala ať ještě počkám, že si musím na novou pilulku zvyknout. Ale mě tento problém dost ztrpčuje život a hlavně mi doprovází bolením břicha, které je větší než ve fázi, kdy pilulku týden neberu. Jsem nekuřačka, nepiju alkohol a snažím se brát pilulku ve stejný čas. Prosím poraďte mi co s tím. Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, trvá-li i krvácení s Jeanine více jak 3měsíce pak je určitě situace na došetření zda se nejedná o krvácení jiného původu než hormonálního (tj.zánět,polyp,myom, přednádorové změny aj.) Doporučuji pečlivé došetření Vaším registrujícím lékařem,příp.jiným gynekologem.

    

 • Klaudie

  Dobrý den, dnes v pátek 5.5 jsem si vzala 18. tabletu z platíčka (antikoncepce Sidreta), v ten samý den jsem měla s přítelem pohlavní styk s ejakulací do mě. Bohužel jsem ale odjela na víkend pryč, a tudíž si v sobotu (6.5) nemohu vzít další prášek. V příbalovém letáčku píšou že můžu přestat okamžitě brát HA dát si 7 denní pauzu a potom opět užívat normálně HA. Chtěla bych se zeptat jeslti je riziko otěhotnění, nebo se nic hrozného neděje? Moc děkuji za odpoveď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v 2. a 3. týdnu užívání vynechá-li pacientka tabletu, doporučuje se: okamžitě užít vynechanou tabletu, další v plánovaný čas, účinnost by měla být zachována. Nejste-li si vůbec jista doporučuji vyšetření registrujícím gynekologem,případně provedení těhotenského testu.

    

 • Hanka

  Dobrý den, mám trochu specifický problém. Beru 3fázovou antikoncepci Triquilar, zapomněla jsem si vzít jednu tabletku (ze začátku 3. fáze) a projevilo se to až menstruací přesně o týden dříve. Bohužel si zpětně nevzpomínám, jaký den přesně jsem si tabletku nevzala. Chtěla sem tedy začít brát znovu antikoncepci po menstruaci v sobotu, jak jsem zvyklá. Co osud nechtěl, odjela jsem na víkend k rodičům a antikoncepci nechala doma. Dostanu se k ní bohužel nejdříve v neděli. A nevím si tedy moc rady. Mám pilulky začít brát normálně v neděli a mohu se spolehnout, že budu chráněna hned? Popřípadně alespoň po týdnu užívání? Nebo jsem to celé pokazila a je třeba využít jiné strategie začátku braní přášku? Děkuji,

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, příbalové letáky zpravidla uvádějí v případě úplného opomenutí pilulky nebo časové prodlevy delší než 12 hodin užívat přípravek dál, ale po dobu 14 dní se chránit doplňkovou metodou. Pokud se budete držet těchto směrnic, nic nezkazíte, tento jednoduchý návod je značně bezpečný. Současná medicína však připouští i další postupy, které se odvíjejí od toho, ve které fázi cyklu jste pilulku zapomněla: Pokud
   1, k chybě došlo během prvních 7 tablet (nejrizikovější): Pokračovat v užívání, během 14 dní (min.však 7) se chránit ještě i jinak.
   2, k chybě došlo během druhého týdne užívání: Pokračovat v užívání normálně. Spolehlivost by neměla být ovlivněna.
   3, k chybě došlo během třetího týdne užívání: Začít s užíváním nového balení bez obvyklé přestávky. Další balení bez pauzy lze ostatně napojit i z jiných důvodů, například pokud si žena přeje vynechání menstruace.

 • Petra

  Pane doktore, prosím o radu, mám zavedené tělísko Mirena 2 roky .Nyní jsem byla na laparoskopii pro recidivujici cysty na vaječnícich. Cysty se začaly objevovat až po zavedení tělíska. Operace bez kompl. cysty vypunktovany, vaječníky oba zůstaly a bylo vyhověno me žádosti a vzhledem k věku mi byla provedena sterilizace oboustrannou salpingektomií.Ale co s teliskem?Přemýšlím o tom vzhledem k tomu, že díky němu pravidelně nemenstruuji ,jen špinim 1x za 2 měsíce 3 dny. Radila jsem se i lékaři v nemocnici a názory se různí. Mohla bych se zeptat ještě na váš názor, vyndat, nevyndat?Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, antikoncepční účinek podvazu vejcovodů,tzn.provedení salpingektomie a nitroděložního tělíska je přibližně stejný. Nezpůsobuje-li tělísko potíže může být ještě cca 3roky ponecháno,ale taktéž i vytaženo. Dále doporučuji probrat se svým registrujícím gynekologem

    

 • lucie

  Dobrý den pane doktore, Mám takový problém. Všeobecně se bojím spát s muži a to hlavně na začátku vztahu, když danného muže ještě žena nemá tak prověřeného a hodně mně to stresuje (tehotenství, choroby). Taky je otázka, kdy člověka lze dostatečně poznat, někdy nestačí ani rok a více, ale to je na jinou debatu. Většinou to řeším, že s nima nespím, ale proběhne předehra typu kombinace orálního sexu, prstování, vzájemné polibky, vzájemné olizování prstů a pod. Ale i tu se bohužel trochu bojím. Bojím se, že muž může mít na ruce napr. „kvapky lásky“ a zavede mi je do vagíny. Nebo druhá verze, když muž vyvrcholí, utře se a zůstane mu nejaké sperma na ruce a to mi zavede do vagíny. Taky když probíhá orální sex a vzájemné polibky, že se to po mužském vyvrcholení nějak přenese na prsty, do úst a při prstování zavede do vagíny / myslím tím, když muž vyvrcholí ženě do pusy, ona to samozřejmě vyplivne, ale že tam zůstane nejaké sperma, a to se vzájemnými polibky, a prstováním přenese. Je vůbec nějaká z možností možná? Jak by ste to řešil? Mám i při orálním sexu používat kondom, i z hlediska bezpečnosti před chorobama? Chápu, že dotaz může znít nedospěle, ale moc mi pomůže, když mi poradíte, ráda bych se toho strachu zbavila radou od odborníka. Děkuji Vám za Váš čas, S pozdravem Lucie

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, cesty Vámi popisovaných přenosů jsou stran možnosti otěhotnění nebo pohlavně přenosných chorob méně pravděpodobné, ale ne zcela nemožné. Doporučuji používat některou z forem antikoncepce (předpokládám že antikoncepční pilulky asi máte) a v případě pohlavního styku pak prezervativ (kondom). Tyto způsoby jsou nejspolehlivější a zároveň nejlepší ochranou proti pohlavně přenosným chorobám. Budete-li nějakému muži důvěřovat po určité době pak nevidím problém v pohlavním styku s výše uvedenými opatřeními, pokud by „tyto obavy“ nadále přetrvávaly doporučuji zvážit pohovor s psychologem.

    

 • Andrea

  Dobrý den, beru antikoncepci Bonadea už asi 5 let. Díky mojí nepozornosti se mi přihodila taková věc. V neděli večer jsem zjistila, že jsem v předchozí den zapomněla užít pilulku (po 24 h). Vzala jsem si tedy obě, za sobotu i za neděli a pokračovala dál. Včera, tedy v úterý jsem zjistila, že jsem se špatně podívala a prostě jsem v sobotu užila tabletu z druhého konce, což znamená, že v sobotu jsem tabletu užila a v neděli jsem poté užila 2. Nyní mám poslední týden před pauzou. Normálně bych poslední tabletku měla vzít tuto sobotu a od neděle pauza. V platu mám nyní ale o tabletu méně, tedy do pátku. Jak mám tedy postupovat dále? Mám nechat menstruační pauzu o den delší, uplně ji tentokrát vynechat nebo prostě posunout užití prášků? Mnohokrát vám děkuji za Vaši odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, došlo-li k chybě během třetího týdne užívání doporučuji začít s užíváním nového balení bez obvyklé přestávky.

    

 • Aneta

  Dobrý den, chtěla sem se zeptat jestli když sem si v pátek zapomněla vzít prášek a vzala sem si až skoro další dva najednou v sobotu a v neděli sem vzala poslední prášek v platu poté sem začala klasickou týdenní pauzu ale včera tudíž v úterý sem měla nechráněný pohlavní styk s ejakulací do pochvy jaké je riziko otěhotnění?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je důležité neopomenout tabletu vzít za dobu delší než 12hod. Stane-li se tak, pak je nutno se chránit i jinou doplňkovou metodou – nejlépe prezervativem. Nejvíce riziková je chyba v 1.týdnu užívání. Chcete-li mít 100%jistotu že nejste těhotná, doporučuji určitě navštívit svého registrujícího gynekologa.

    

 • Ivana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Užila jsem dvakrát za cyklus Escapelle. Naposledy nejspíš zbytečně, protože byl účinek HA (Azalia) zachován. Ted nevím jak postupovat dále. Jestli častější užití Escapelle za cyklus může snížit účinek HA a pokud by jej snížilo, jestli nemůže dojít k otěhotnění ze styku před Escapelle, když spermie v těle ženy nějakou dobu přežívají. I když jsem chybu v braní HA neudělala. moc děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ani opakované užití Escapelle by nemělo při pravidelném užívání přípravku Azalia narušit antikoncepční ochranu. Mohlo by se ale objevit nepravidelné krvácení.

    

 • Helena

  Dobrý den, je mi 23 let, po vysazení antikoncepce Adele (6 let), jsem se rozhodla pro bariérovou antikoncepci pesar konkrétně Femcap, používám jej asi 3 měsíce, ale v polovině případů nacházím po vyndání v prohlubni přiléhající na děložní čípek krev v množství pár kapek až čajové lžičky. Samotný pohlavní styk je někdy doprovázen nepříjemnými pocit – tlakem/tupou bolestí. Jsem si jistá že ho nasazuji správně, používám nejmenší velikost a myslím, že kdyby existovala menší, byla by lepší. Někdy se Femcap protáčí kolem čípku. Jak si mám vysvětlit krev po vyndání? Je používání bezpečné? Respektive může mít užívání nějaké dlouhodobé následky? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ve Vámi popisovaném případě doporučuji jiný typ,resp.metodu antikoncepce. Dále bych dořešil se svým registr.gynekologem.

    

 • VeVe

  Dobrý den, je mi 20let a můj otec prodělal CMP ve 40letech. Z tohoto důvodu mi byly doporučeny hematologické krevní testy před nasazením hormonální antikoncepce. Byly prokázány tyto mutace: Mutace 4G/5G v genu PAI-1 (homozygotní stav), Mutace C677T v genu MTHFR (heterozygotní stav). Prosím o radu, jaká antikoncepční metoda by pro mě byla nejvhodnější? (PS: mám také nepatrnou mitrální nedomykavost) Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, mutace v genu MTHFR a C677T bez zvýšené hladiny homocysteinu nemají vůbec žádné resp.velmi malé riziko žilního trombembolismu.Samozřejmě rizikovými faktory mohou být prodělaná trombembolická nemoc v anamneze,tj. u Vas ev.ve Vaší rodině u přímých příbuzných, dáles i kouření aj. – tyto faktory riziko žil.trombembolismu zvyšují a v tomto případě není vhodné užívání kombinace estrogenní+gestagenní antikoncepce. Záleží na více aspektech, proto stran výběru vhodného typu antikoncepce doporučuji návštěvu Vašeho registrujícího gynekologa a na základě vyšetření a pohovoru zvolit konkrétní typ.

    

 • nika

  Dobrý deň. Beriem antikoncepcie ADELE už 2-3 roky, pravidelne. Raz sa mi stalo že som meškala 3 hodiny. Pred týždnom sa mi to stalo druhý krat tabletku beriem o 18:00 a spomenula som si na nu až o 21:00, lenže tentokrát sme s priatelom medzitým mali nechráneni pohl. styk, bola som chránená ?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je důležité neopomenout tabletu vzít za dobu delší než 12hod. Stane-li se tak, pak je nutno se chránit i jinou doplňkovou metodou – nejlépe prezervativem. Nejvíce riziková je chyba v 1.týdnu užívání. Chcete-li mít 100%jistotu že nejste těhotná, doporučuji určitě navštívit svého registrujícího gynekologa.

    

 • Michaela

  Dobrý den.

  Obracím se na Vás s prosbou. Již 5 let využívám HA Bonadeu, pravidelně, bez potíží. První pilulku z nového platíčka jsem si brala ve čt a v sobotu měla pohlavní styk. V letáku jsem se dočetla, že je plně funkční již od 1. dne. Mohu se na toto spolehnout? Nejsem těhotná?

  Předem Vám děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pravděpodobnost že jste otěhotněla je malá, obzvláště byl-li styk chráněný, ale ne 100%.

 • Kateřina

  Dobrý den, mám zavedenou již druhou mirenu a ráda bych užívala doplněk stravy reishi. Mohu ji užívat? Vím, že většina léků se užívat může, ale mám trochu obavy, aby nedošlo k jejímu vypuzení. Předem děkuji za odpověď. Kateřina

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doplněk Reishi užívat můžete. Na vypuzení tělíska by tento neměl mít vliv. K příznakům částečného nebo úplného vypuzení jakéhokoli nitroděložního antikoncepčního prostředku patří krvácení nebo bolest. Objeví-li se tyto příznaky, doporučuji ihned navštívit svého registrujícího gynekologa.

    

 • Barbora

  Dobry den, Chtela jsem se zeptat. Jsem dlouhodobe v zahranici, mela jsem predepsanou antikoncepci gracial jeste z CR, momentalne mi dosla, nejak jsem nepremyslela nad dusledky, ale pred nekolika lety mi byl diagnostikovan syndrom polycystickych vajecniku – z ultrazvuku i z krve, a ted po vysazeni se citim velmi divne. Dochazi ke zvysenemu poceni, pocit neklidu, tlaku v podbrisku, naladovost. Precetla jsem nekolik diskuzi a ted vaham, jestli si preci jen tu antikoncepci nemam nechat predepsat. O dite se zatim nesnazim. Predem Vam dekuji za odpoved.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, záleží v jak dohledné době plánujete těhotenství, kolik je Vám let, dále na osobní anamnese a mnoha jiných faktorech, proto doporučuji probrat se svým registrujícím gynekologem a dle toho stanovit typ a způsob užívání antikoncepce

    

 • Monik

  Dobrý den, užívám antikoncepci Tri-Regol. Ve 3. týdnu jsem si zapomněla vzít pilulku v daný čas, vzala jsem ji asi po 14-ti hodinách. V příbalovém letáku doporučují v tomto případě začít užívat tablety z dalšího blistru bez 7-denní pauzy. Už jsem kdysi udělala, krvácela jsem (nejen špinila) pak i během užívání tablet. Rozhodla jsem se tedy prášky dobrat a normálně udělat pauzu, během níž jsem začala menstruovat. Jelikož partner je dlouhodobě na služební cestě, neměla jsem cca 3 týdny před vynechanou tabletou pohlavní styk a nemusela bát otěhotnění. Budu však chráněna i nyní, když po pauze začnu užívat tablety z dalšího blistru nebo se musím chránit i jinak. Jak dlouho, celý měsíc? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, při začátku užívání tablet z nového blistru by jste měla být dostatečně chráněna. Dále se snažit neopomenout tabletu vzít déle jak za 12hod. Nejvíce riziková je chyba v 1.týdnu užívání. Stane-li se tak, pak je nutno se chránit i jinou doplňkovou metodou – nejlépe prezervativem

    

 • Kristina

  Dobry den,chcela by som sa opytat…beirem HAK uz vyse pol roka stale pravidelne…26.1.som mala naposledy pohlavny styk a menzes o 24 dni normalne mi prisiel pravidelne ako mal. Zvacsa mi chodi menzes pravidelne v rovnaku hodinu a uz druhy den nic.Neviete mi poradit co sa deje? som z toho nervozna..test som si robila asi pred dvoma tyzdnami a bol negativny…dakujem

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nepřijde-li menses do 14 dnů doporučuji navštívit svého registrujícího gynekologa stran ev.došetření.

    

 • Nicole

  Dobrý den, antikoncepci TRI-REGOL beru vždy večer v 18:00. Ráno jsem zjistila, že jsem si jednu tabletku nevzala, ale za nic na světě si nemůžu vybavit, jestli to byla zapomenutá tabletka z večera nebo už z předcházejícího dne. Každopádně jsem tuto tabletu užila a večer už klasicky další. S přítelem se uvidím až v půlce dubna, do té doby budu mít ještě týdenní pauzu a nasadím další platíčko. Chtěla bych se zeptat, jestli to mám nějak řešit, popř. jestli sama na sobě nějak poznám, že antikoncepce nefunguje. Někde jsem četla, že při chybě může dojít k nepravidelném krvácení, ale nic takového u sebe nepozoruji. Předem děkuji za radu.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokud jste v uvedeném období neměla nechráněný pohlavní styk, myslím že situaci nemusíte dále řešit.

    

 • V.V.

  Je mi 51 let. Můsím používat nějakou antikoncepci nebo už žádnou?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, volba je jen na Vás, antikoncepci nemusíte užívat žádnou, otěhotnění v tomto věku je vysoce nepravděpodobné, ale není nemožné. Dále doporučuji řešit se svým gynekologem

    

 • Hedvika

  Dobrý den pane doktore, přecházím z ha MYWY na ha Sidreta, chci se zeptat, zda mohu Sidretu užívat stále bez vynechání týdnu na menzes. Nechci něco narušit a mít potom problémy. Děkuji Marková

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jeden blistr obsahuje 21 tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Například, pokud začínáte užívat tablety ve středu, užijte první tabletu z políčka označeného „St“. Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet. Poté nemáte užívat žádnou tabletu 7 dnů. Během těchto 7 dnů, kdy žádné tablety neužíváte (týden bez užívání), by se mělo dostavit krvácení. Menstruace, kterou lze také nazvat krvácení z vysazení, začíná obvykle druhý nebo třetí den týdnu bez užívání. Další blistr začněte užívat 8. den po užití poslední tablety přípravku Sidreta (to znamená po 7 dnech intervalu bez tablety), nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že byste měla začít svůj následující blistr v tentýž den, kdy jste zahájila užívání předchozího, a menstruace by tak měla nastat každý měsíc v tytéž dny.Jestliže budete používat přípravek Sidreta popsaným způsobem, jste rovněž chráněna proti těhotenství i během 7 dnů, když neužíváte žádné tablety.

    

 • Natálie

  Dobrý den, mám na vás prosím dotaz. Před čtrnácti dny jsme začala brát antikoncepci. Ale mám ted čtrnáct dní měsíčky. Nevím, jak se to mohlo stát a co s tím, mám dělat. Předem vám děkuji za vaši odpověd. S pozdravem Natálie

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji co nejdříve navštívit Vaše registrujícího gynekologa a na základě výsledku vyšetření které Vám provede bude stanoven další postup

    

 • Mirka

  Zdravím, používam antikoncepčnú náplasť Evra. Dnes (v druhom týždni náplasťového cyklu) sa mi vo wellness náplasť uvoľnila a poodlepila (tak do polovice). Prilepila som ju späť a po opustení wellness už drží dobre, avšak bojím sa, či sa neznížil jej antikoncepčný účinok. Ak naďalej drží, môžem si ju nechať alebo mám pre istotu nalepiť novú? Ďakujem pekne za radu. Mirka

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, účinek by snížen být neměl, jestliže náplast drží není třeba lepit novou

    

 • Kateřina

  Dobrý den, již delší dobu mám problém s množstvím poševního sekretu. Tvoří se mi ho velice málo. Při sexu používáme s partnerem lubrikant, bez něj je pro mě styk velice bolestivý. I přes použití lubrikantu cítím, že by pochva mohla být vlhčí. Někde na internetu jsem četla, že nedostatek sekretu může souviset s hormony, které ovlivňují jeho tvorbu, a projevuje se také častějším svědění očí a uší – v této souvislosti si uvědomuji, že před blížící se menstruací mě oči svědí a s ušima mám dlouhodobý problém, který zatím bezúspěšně řeším na ORL. Užívám hormonální antikoncepci Lindynette20. Je mi 22 let a zdravotně jsem jinak v pořádku. Je možné, že mám málo toho hormonu, a ten způsobuje sušší sliznice? Jak ho případně mohu doplnit? Na gynekologii jsem byla před měsícem a stěry byly prý v pořádku. Moc děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, z uvedeného se domnívám že nemáte málo hormonu, ale je možné to probrat ještě s Vašim praktickým lékařem. Svědění očí a uší doporučuji probrat s kolegy z ORL a oftalmologie

    

 • Karolina

  Dobrý deň, užívam antikoncepciu Softinelle už 2 roky. Mala som s priateľom nechránený pohlavný styk počas 7 dňovej pauzy deň pred dostaním menštruácie. Menštruáciu som dostala tak ako obvykle hneď na druhý deň. Je žena chránená aj počas 7 dňovej pauzy? Ďakujem za odpoveď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den,ano žena je chráněná po dobu 7-denní pauzy, chcete-li však mít úplnou jistotu doporučuju vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa

    

 • Mikuláš

  Dobrý den, přítelkyně pravidelně užívá antikoncepci, nyní nedostala menstruaci, udělala si test, který je „pozitivní“. Vím, že je nějaká pravděpodobnost, že i při užívání antikoncepce lze otěhotnět, přesto se na Vás obracím s dotazem, je možné, že při pravidelném užívání antikoncepce přítelkyně otěhotněla? Předem moc děkuji za Vaší odpověď a přeji Vám hezký den.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano možné to je, doporučuji komplexní gynekologické vyšetření u registrujícího gynekologa Vaší přítelkyně

    

 • Jana

  Dobrý den, betu antikoncepsi Ayreen. Udělala jsem 8-mi denní pauzu (zapomněla jsem poslední pilulku). V den, kdy jsem si vzala 1.pilulku jsem měla pohlavní styk. Dnes (14.pilulka) mě začaly bolet prsa a lehce špiním (jako každý měsíc uprostřed cyklu). Chci se zeptat, jaká je pravděpodobnost, že jsem těhotná. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pravděpodobnost otěhotnění je malá, ale ne nemožná. Chcete-li mít úplnou jistotou pak doporučuji navštívit svého registrujícího gynekologa

    

 • Pavlína

  Dobrý den, pane doktore, je mi 46 let, nikdy jsem neužívala antikoncepci, menstruace celý život zcela pravidelná, silná. Asi před rokem začala menstruace zlobit- extrémně silná, pak zas vynechaná, občas špinění mezi cykly…Naposledy byla po 55 denní pauze 12 denní, pak jen 12 dní pauza a pak 6.dní supersilná. Na kyretáž jsem jít nechtěla, tak mi paní doktorka napsala Sidretu, beru ji 5 dní, menstruace zaplaťpánbůh ustala, ale je mi dosti nevolno. Ke všemu jsem zřejmě i slabá z velkých krevních ztrát. Moc prosím, co byste v mém případě doporučil Vy??

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dopočuji došetření gynekologem a dále domluva zda neprovést hysteroskopii s abrasí nebo tzv.termoablaci endometria bude-li se uvedené opakovat

    

 • Karolína

  Dobrý den. S přítelem jsme se rozešli a v blízké budoucnosti neplánuji jiného partnera. Hormonální antikoncepci jsem brala rok a nevím, zda je lepší pokračovat i bez stálého partnera nebo vysadit a když se nejaky objeví a bude to vypadat vážně, tak jí začít opět užívat. Děkuji za odpověd.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nepůsobí-li Vám nynější antikoncepce potíže a jestliže neplánuje v dohledné době zhruba 1 roku dítě pak doporučuji s antikoncepcí pokračovat,jelikož má i své výhody, případně situaci proberte se svým registrujícím gynekologem

    

 • Eva

  Dobry den Jaká je nejvhodnější antikoncepce pro ženu nad 40 let, Nekourim, cvičícím a jsem zdravá. V nynejsi dobe mam spiralu jaydess s kterou jsem spokojena, Pri ovulaci mam silne bolesti v podbrisku, ktere trvaji asi tri dny a mivam cisty na vajecnicich. Muzete mi poradit zda jaydess je ta nejlepsi hormonalni metoda pro mne?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, Jaydess bych ve Vašem případě ponechal

    

 • Rolka

  Dobrý den, Posunula jsem si měsíčky o týden, po té jsem omylem zapomněla na jednu HA a vzala jsem si ji až po 17 hodinách (ve 3:00) a hned ten den jsem pokračovala normálně (v10:00). V časovém intervalu (od 3:00 do 14:00) jsme měli s přítelem opakovaný nechráněný pohlavní styk. Mám dokončit načaté platíčko (7 užitých prášku z něj)nebo si můžu udělat pauzu na menstruaci. HA beru 2 roky v kuse. Je možné že bych mohla otěhotnět? Nebo jak mám postupovat?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, příbalové letáky zpravidla uvádějí v případě úplného opomenutí pilulky nebo časové prodlevy delší než 12 hodin užívat přípravek dál, ale po dobu 14 dní se chránit doplňkovou metodou.šance na otěhotnění je malá, ale ne nepravděpodobná. Chcete-li mít 100% jistotu doporučuji navštívit svého registrujícího gynekologa

    

 • Denka

  Dobrý den, měla bych dotaz. Mám přítele a beru HA, ted jsme doma na antibiotikách, které by mi měly končit v uterý, slyšela jsem že učinnost HA antibiotika snižují a mělo by se čekat alespoň 7dní nebo se jinak chránit. Je to tak? taky by mě zajímalo.. od utery další týden mi vychází placebo tablety, takže i během nich nebudu chráněná? Jelikož to ty antibiotika udajně vyruší i na týden dopředu od ukončení jejich užívání.. a u mě nastane zrovna ten týden kdy by to mohlo být relativně v normě nastane týden s placebo prášky, tak si nejsem jistá. Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, antibiotika účinnosti HA opravdu mohou snížit, doporučuji se chránit i jinak, tzn.prezervativem

    

 • Zita

  Dobrý den, jaké je riziko otěhotnění při zapomenutí 2. tabletky ( Bonadea, vzata o 18 hodin později)? Doplním, že s přítelem jsem měla nechráněný sex těsně před dobráním minulého platíčka a také jeden den před načnutím platíčka nového. Jak velká je tedy pravděpodobnost? Děkuji za reakci.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den,riziko otěhotnění možné je, chcete-li si být 100% jista doporučuji došetření Vašim registrujícím gynekologem

    

 • Aileen

  Dobrý den. Beru již několik let antikoncepci Vreya a první den z nového blistru jsem pilulku užila místo 16:30 v 22.30 a hned na to druhý den jsem užila tabletu místo 16.30 v 19:30. Od té doby již užívám pravidelně pilulky. Chtěla jsem se zeptat, zda v tomto případě jsem učinila správně, pokud následujících 7 dní jsem se chránila i jinak nebo je nutné se chránit po celou dobu užívání blistru? Děkuji.A

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, učinila jste spravne, riziko otehotneni je minimalni ne však 100%vyloucene, antikoncepce Vreya obsahuje cyprotronacetát a je u ní známo mírně zvýšené riziko vzniku krevních sraženin a ucpání cév a trombembolie, doporučuji vyměnit za antikoncepci podobného složení.

    

 • Petra

  Dobrý den,prosím o radu. Bude mi 42 let a vynechává mi menses-pry premenopauza,potykam se s nočním pocenim, nervozitou.Paní lékařka mi nasadila antikoncepci Sidreta,menses je tedy každý měsíc, prosím přichází u me v úvahu i jiné řešení než hormony.Zatím je beru,ale raději bych byla bez nich.
  Děkuji za odpověď Petra B.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den,moznosti je několik, všechny bych probral se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Adriana

  Dobrý den pane doktore, má dotaz..několik ve dvou měsících se do mě přítel uvolnil. Naposledy jsem se lekla a koupila si do 12-ti hodin EllaOne tabletu, jenže jsem si za 6 dní udělala test (z večerní moči) a vyšel pozitivní! Nespíš už sem těhotná byla předtím třeba měsíc…Samozřejmě si zajdu na gynekologii, ale zajímá mě, zda-li může ten prašek poškodit vývoj plodu.. Navíc jsem i dost pila a kouřím :(((( Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, přípravek ellaOne je kontraceptivum užívané k prevenci otěhotnění. Pokud již těhotná jste, přípravek těhotenství nepřeruší.Pokud navzdory užití přípravku ellaOne otěhotníte, neexistuje žádný důkaz, že přípravek ellaOne bude mít vliv na Vaše těhotenství. Je však důležité, abyste se obrátila na svého lékaře.

    

 • S.

  Dobrý den, včera večer došlo během pohlavního styku k protržení kondomu, dnes ráno mi začala menstruace (tak jak měla), s touto menstruací jsem zároveň měla v plánu začít brát antikoncepci (do teď jsem ji nebrala) a tak jsem si ji ráno vzala, chtěla jsem se zeptat je možné že už působí i na tuto nehodu nebo je jistější si raději zajít ještě pro Postinor? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, Otěhotnění není pravděpodobné, ale na 100% vyloučit nejde. chcete-li si být stoprocentntě jista pak se objednejte ke svému registrujícímu gynekologovi

    

 • Jeanet

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ve dne 30.12. asi po hodině a něco jsem si vzala po pohl.styku, když došlo k nehodě, tabletku ,,po,, zn. Escapelle . Ve dne 17.1. jsem měla dostat menstruaci, ale zatím nepřišla. Myslíte si, že mi to opozdilo, a narušilo cyklus nebo jsem těhotná? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, Otěhotnění na 100% vyloučit nejde. chcete-li si být úplně jista pak se objednejte ke svému registrujícímu gynekologovi

    

 • Markéta

  Dobrý den chci se zeptat, užívám už 4 roky antikoncepci Sidreta. Měla jsem střevní chřipku a užívala jsem každý den kynedril, jelikož mi bylo zle. Přítel se do mě nikdy neudělá. Jaké je riziko, že bych otěhotněla?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, otěhotnění na 100% vyloučit nejde. Chcete-li si být úplně jista můžete se objednat na vyšetření ke svému registrujícímu gynekologovi

    

 • Ilona

  Dobrý den, otěhotnění z nechráněného pohlavního styku den po menstruaci je velmi nepravděpodobné, že? Děkuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Tak úplně nepravděpodobné to není, i když by to teoreticky mělo spadat do „neplodných dní“. v každém případě je určitě lepší situaci pořešit v takovém případě užitím Postinoru či Escapelle (což je tzv. záchranná antikoncepční pilulka).

    

 • Jana

  Dobrý den, prosím o informaci, zda lze podstoupit procedury krátkovlnné diatermie i tehdy, když jsem po sterilizaci pomocí svorek. Paní doktorka se mě ptala, zda nemám v těle nějaké kovové části z prodělaných operačních zákroků, a to vím jen o té sterilizaci. Při diatermii by mě prý mohlo provázet nepříjemné pálení. Děkuji. S pozdravem
  Jana

  • MUDr. Petr Kovář

   Toto je dotaz na pracoviště, které Vám sterilizaci provádělo. Já to bohužel z Vašeho popisu nezjistím, jakou metodou se sterilizace prováděla, jaký materiál byl použit, ani jaké to má omezení.

    

 • P.

  Dobrý den, je mi 45 let, mám dvě děti. Uvažujeme s partnerem o sterilizaci (jiné metody nevhodné ze zdravotních i jiných důvodů), jen hledáme a ptáme se, jestli je „šetrnější pro tělo“, i co se týče případných dalších následků, sterilizace mužská nebo ženská. A je pravda, že je to bezplatný zákrok? Můj gynekolog mi radil sterilizaci partnera, že za ženskou se platí. Jak ke sterilizaci dochází už jsme se dočetli, můžete mi prosím popsat následky, případné „nevýhody“? Píšu v uvozovkách proto, že je nám naprosto jasné, že další děti nechceme, tudíž nevratnost tohoto kroku co se týče nemožnosti otěhotnění uvítáme. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Podrobně jsme o sterilizaci mužské i ženské psali společně s kolegou MUDr. Radimem Uzlem v knize „Antikoncepční otazníky“. Vzhledem k tomu, že vyčerpávající odpovědi jsou na několik stran A4, odkážu Vás na tuto publikaci. Za sterilizaci ženy se opravdu platí a musí být (až na ambulantní sterilizaci Essure) v celkové anestézii, u mužské sterilizace (která se dá provést i v lokální znecitlivění) se musíte poradit s urologem. Zda je zdarma, opravdu bohužel nevím.

    

 • nikola

  Dobrý den, už asi 2 roky užívám HA. Týdenní pauza mě začíná v úterý,ale menstruaci dostanu až ve čtvrtek. Není to problém? Je v tomto případě HA spolehlivě účinná? Děkuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   To je v pořádku, takto to u velké části žen funguje. Můžete být v klidu. Pokud antikoncepci berete správně, riziko selhání antikoncepce je velice malé.

    

 • Hana

  Dobrý den, pane doktore, mám na Vás dotaz ohledně zavedení tělíska Mirena. Byla jsem vyměnit po 5 letech tělísko Mirena. Před 5 lety po zavedení tělíska jsem byla znovu u svého gynekologa, když manželovi tělísko při pohlavní styku vadilo. Gynekolog část, která slouží k vyjmutí tělíska, zkrátil. Nyní, když jsem byla tělísko vyměnit za nové, ani po 30 minutách se nepodařilo tělísko lékaři vyjmout. Poté rozhodl, že nevadí, když budu mít tělíska 2, že stejně to staré žádný hormon již neprodujuje a zavedl mně Mirenu novou. Jsem teď nahlodaná, zda jsem udělala správně, že jsem si nechala nové tělísko zavést s tím, že staré uvnitř zůstalo. Děkuji moc za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, systém resp.staré tělísko se za nové musí vyměnit (je to uvedeno i v příbalovém letáku Mireny) po 5 letech z mnoha důvodů, doporučuji jej tedy dodatečně vytáhnout. Ve Vašem případě lze hysteroskopicky buď v celkové narkóze v nemocničním zařízení nebo v ambulantním režimu – provádíme na našem pracovišti (http://www.ambulantni-hysteroskopie.cz), možno se objednat ve složce KONTAKTY e-mailem, případně telefonicky.

    

 • Jana

  dobrý den, pane doktore, chtěla jsem se Vás zeptat, mám za sebou dva porody. Po každém z nich jsem brala antikoncepci. Po druhém porodu beru minisiston a nemám vůbec žádnou chuť na sex. Nejdříve jsem si myslela, že je to pro to , že jako žena a matka mám spoustu povinností. Jenže tuto antikoncepci beru už třetím rokem a pořád se to nelepší, spíše je to horší. Je možné antikoncepci změnit a v jakou raději bych změnila pilulku za pilulku. Tělísko bych nechtěla. Nebo úplně vysadit. Co byste mi radil? Velice Vám děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Změnit antikoncepční pilulky za jiné je rozumné, je to první krok. Nemá smysl Vám radit po internetu, máte svého gynekologa, je rozumné konzultovat jeho zkušenosti.

    

 • Renata

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, co se může stát, jestliže jsem po týdenní pauze nezačala opět brát antikoncepci (zapomněla jsem jí na jiném místě) a začala bych jí o další dva týdny později. Předpokládám, že jsou nějaká rizika. Mám tedy antikoncepci začít opět brát ihned, jakmile se k ní dostanu? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Asi je v tuto chvíli rozumnější tento měsíc již neužívat antikoncepční pilulky a chránit se případně jinou antikoncepční metodou (prezervativ + chemická antikoncepce např.). Teprve poté, co dostanete další menstruaci, začněte nové balení od začátku.

    

 • Eva

  Dobrý den jsem po porudu 3.mesic máme dve deti dve interupce za sebou ale už žadne deti nechceme kolik stoji prosim vas strerilizace dekuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Sterilizace ambulantně nyní neprovádíme, pozastavili jsme je pro nejasnosti FDI, kvůli složitosti v komunikaci s distributorem spirálek aj. Cena se v ČR pohybuje na částce 30.000,-Kč.

    

 • Michaela

  Dobrý deň, mám otázku tento mesiac som neužívala antikoncepciu lebo na ziačiatku som už vynechala 5tab. a našla som že ju mam vysadiť a začať užívať od januára…len teraz neviem ci ju mam začať užívať ked príde menštruacia alebo až ked skončí vždy som to mala tak že pondelok došla a už piatok som brala nové balenie či mam tak pokračovat alebo uplne od začiatku. Antikoncepciu mám KarHleight 21tab+7placebo. Ďakujem za odpoveď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Asi je v tuto chvíli rozumnější tento měsíc již neužívat antikoncepční pilulky a chránit se případně jinou antikoncepční metodou (prezervativ + chemická antikoncepce např.). Teprve poté, co dostanete další menstruaci, začněte nové balení od začátku.

    

 • Nikola

  Dobry vecer, chtela bych se zeptat gynekolog mi predepsal antikopcepci ,ms jsem dostala 11:2 ale v lekarne moji antikoncepci nemaj muzu ji zacit brat 3 den menstruace ? Nechci cekat do pristiho mesice ..dekuju

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, můžete, ale postupujte dle návodu, nebude-te li si jista doporučuji poradit se přímo se svým registrujícím gynekologem osobně

    

 • Kateřina

  Dobrý den, užívám antikoncepci Natalya (Natalyi už beru nejměně 3 roky), v klasické sedmidenní pauze se dostavilo krvácení a nyní již beru 5.prášek z nového platíčka. Po 2.prášku z platíčka, který jsem si vzala okolo 19:00 jsem měla kolem půlnoci silný průjem, den poté jsem měla nechráněny podlavní styk a také se objevilo špinění, další en zmizelo, pilulky jsem brala normálně dále a dnes tedy 5.den od začátku brání nového platíčko se objevilo špinění znovu. Byla účinnost antikoncepce snížena, nebo stále je? A je zde riziko otěhotnění? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Silný průjem může snížit vstřebání té konkrétní tabletky nebo tabletek, které v daném období užijete. Antikoncepční spolehlivost je tedy mírně snížená.

    

 • Lucie

  Dobrý den, brala jsem 3 roky HA, díky které mě poslední rok přešla úplně chuť sex,a bolela mě po ní hlava a byla jsem víc náladová, a proto jsem se rozhodla ji vysadit a vše je nyní v pořádku. Trpěla jsem často vaginálními mykózami, a bylo mi řečeno, že nitroděložní tělísko proto není vhodné. Řeším tedy, jaký druh antikoncepce by byl vhodný. S přítelem nyní používáme krém pharmatex, a zajímalo by mě, jestli je nutné ho používat spolu s kondomem, když přítel stejně vždy ejakuluje mimo mě. Děkuji předem za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Nevím, z jakého důvodu pro Vás není vhodné nitroděložní tělísko, to je skutečně dotaz na Vašeho gynekologa. V každém, případě z nehormonálních metod přichází v úvahu sterilizace (ale ta je vhodná jenom pro ženy, které již mají dostatek dětí a další nechtějí – což asi nebudete zrovna Vy), nebo kombinace prezervativ + Pharmatex. Do kombinace se dává kvůli výrazně vyšší bezpečnosti (samotný kondom má 7x vyšší riziko selhání, než antikoncepční pilulky).

    

 • Katka

  Dobry den, chrela jsem se zeptat antikoncepsi adele beru uz pres rok ..a ted po menstruaci jsem si vzala uz ctcrtou tabletku ctvrty den ale o asi o 6 hodin dele nez sem mela a den pred tim take …a dnes vecer jsem mela sex je mozne ze otehotnim nebo me ochrani i pres me zapomenuti ??

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Opomenutí do 12. hod od chvíle, kdy si pilulku máte vzít, nesnižuje bezpečnost a spolehlivost antikoncepčních pilulek.

    

 • Hana

  Dobry den, chtela jsem se zeptat zda se mize jednat o tehotenstvi nebo jiny problem. Je mi 20 let uzivam pravidelne 2.roky antikoncepci Nyssiela a vetsinou pravidelne v plodne dny spinim. Tentokrat tomu bylo take tak, ale v nejsilnejsi den ovulace 14.12 jsem si tabletku vzala misto rano vzala az vecer. V tomto tydnu 11.12.-16.12. jsme s pritelem velmi casto milovali bez jine ochrany. Po 5.dnech od zpozdeni tabletky me zaclo pobolivat v podbrisku a zacala jsem krvacet vecer. Ted je to uz jen spineni. Muze se jednat o tehotenstvi nebo jiny problem? Posledni menstruace byla 1.12-6.12. Na test je brzy zatim, proto se obracim na Vas na Vas odborny nazor. Dekuji Vam za odpoved. Hana

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Nemyslím si, že by Vámi uváděné zpoždění mělo být příčinou otěhotnění.

    

 • Renata

  Beru antikoncepční pilulky již přes 20 let, poslední dobou koketuji s tím, že bych je vysadila úplně. Bude mi 45let. Co byste mi doporučil jako vhodnou alternativu. Je moudré zůstat vůbec bez jakékoliv antikoncepce?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Pro Vaši věkovou kategorii doporučuji nejlépe hormonální nitroděložní tělísko, ev. normální nitroděložní tělísko. Ke zvážení přichází ev. sterilizace a jiné metody antikoncepce.

    

 • Mirka

  Dobrý den, Chci se zeptat, beru antikoncepci, poslední pilulku z platíčka sem si vzala v pondělí, pak musím mít sedmidenní pauzu, takže další pilulku z nového platíčka bych si měla vzít v úterý, mohu to změnit a vzít si pilulku až ve středu? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Je dobré se řídit příbalovým letákem výrobce, tedy udělat sedmidenní pauzu (není-li uváděno jinak).

    

 • Iveta

  Dobrý den, před rokem a půl jsem vysadila hormonální antikoncepci (nebyl důvod k jejímu užívání, byla jsem dlouhodobě bez partnera). Do té doby jsem s pilulkami byla spokojená, ale po přečtení mnoha článků na téma jaká rizika jsou s jejich užíváním spjata, jsem je již odmítla užívat. Po vysazení se mi velice zhoršila pleť, začaly vypadávat vlasy a projevil se mi atopický ekzém. Takže to vypadá, že mi to spíše ublížilo než pomohlo. Ale mám na Vás jiný dotaz. V tuto chvíli již mám partnera, ale děti neplánuji, proto chci opět nasadit antikoncepci. Jenže nevím, který druh by pro mě byl nejvhodnější. Snažila jsem se o tom promluvit se svým gynekologem a ten mi nenabídl nic jiného než hormonální pilulky. Je možné, abych požádala o zavedení nehormonálního tělíska? I přes to, že jsem ještě nerodila a dle slov gynekologa mám obrácenou dělohu? Předem děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, je možné o nehormonální tělísko požádat, i přes to, že jste nerodila a máte dělohu otočenou dozadu. To v naprosté většině případů zavedení nitroděložního tělíska nevadí. Tělísko je však třeba zvolit menší, což by měl Váš gynekolog nabídnout.

    

 • Iva

  Dobrý den, jsem po léčbě vaginální mykózy, beru antikoncepci a zatím jsem neměla nikdy problém. V den ukončení léčby jsem měla dostat menstruaci a zatím se nedostavila. Prosím může to spolu souviset? Děkuji Iva

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ne, léčba mykózy s menstruačním cyklem nesouvisí.

    

 • Jarka

  Dobrý večer. Jsem již 3roky po porodu. Beru antikoncepci Torri. Do teď jsem byla bez potíží a ani jsem neměla menstruaci. Cca před 10-ti dny jsem začala „špinit“, ale strašně slabě. Je to hnědá krev, občas červená. Ze začátku jsem čekala, že se menstruace dostaví, teď spíš přemýšlím, jestli je to normální a nebo mám jít ke gynekologovi. Také mě napadlo, jestli to nemůže být způsobeno tím, že stále dost často kojím. Je mi 29let. Mockrát Vám děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Hodnotil bych situaci jako odpovídající tomu, že jste tak dlouho po porodu, ale současně stále kojíte. V každém případě návštěva gynekologa je na místě.

    

 • Dana

  Dobrý den, je mi 46 let a dlouhodobě užívám antikoncepci Jeanine, zkoušela jsem i slabší, ale neudržela mi cyklus. Jsem zdravá, žádné gyn. problémy nemám, nekouřím. Tělísko nechci, když jsem si přečetla co všechno za vedlejší problémy způsobuje, chápu že asi jak u které ženy, ale nechci to riskovat. Jelikož bych ale chtěla ant už vysadit a nejsem si jistá zda jsem ještě pořád plodná, nechala jsem si udělat test krve na FSH, hodnota je 27, Estradiol 37. Můžete mi prosím vysvětlit co to pro mě znamená? Můžu ant bez obav vysadit? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Dana

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Hodnota FSH pro ženy v perimenopause se pohybuje mezi 40 a 80, nad 80 FSH jste laboratorně v postmenopause. U hodnoty FSH 27 je šance na přirozené otěhotnění sice velice nízká, ale je. Antikoncepci nedoporučuji vysadit.

    

 • Monika

  Dobrý večer, potřebovala bych radu ohledně možného otěhotnění. V neděli 6.11.2016 jsem dostala menstruaci a skončila mě ve čtvrtek 10.11.2016. V patek jsem si přesně na čas vzala antikoncepční pilulku, v sobotu jsem si ji ale vzala o cca 14 hodin později a během toho měla i nechráněný sex. V neděli (dnes) jsem si zase vzala pilulku na čas. Podle ovulačního kalendáře mě vychází, že mám teď plodné dny a v pondělí 14.11. ovulaci. Myslíte že je pravděpodobnost otěhotnění? Mám si raději koupit postinor ? Děkuji předem za odpověď M.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Domnívám se, že šance na otěhotnění při posunutí o 14 hodin je velice malá. Samozřejmě použití Postinoru je vždy sázka na větší jistotu, neuděláte tím zásadní chybu, ale asi bych to vnímal spíš jako zbytečné.

    

 • Marcela

  Dobrý den,chci se zeptat.Je mi 42 let, mám dvě děti, dva porody bez problémů i celou dobu co beru antikoncepci cca od 25 bezpotíží. Beru antikoncepci Mirelle a musím přejít na tělísko. Byla mi zjištěna Leidenská mutace, kterou mi zjistili při vyšetřování po kom ji má dcera. Chci se zeptat kdy se tělísko zavádí? A jestli je možné navázat z tabletek na tělísko aniž by byl přísun hormonů přerušen.A jaký je rozdíl mezi hormonálním tělískem a nehormonálním. Děkuji za odpověď Marcela

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, lze navázat na piluky, není třeba (ba ani vhodné) užívání přerušovat. Zavádí se při menstruace (nejlépe), lze však zavést kdykoliv.

    

 • Lenka

  Dobrý den, mohu se zeptat, užívám druhý měsíc novou antikoncepci – Flaya. Chtěla bych si oddálit krvácení, u předchozí antikoncepce (katya) jsem pokračovala v dalším platíčku bez 7-denní pauzy. V návodu u Flayy jsem se o téhle možnosti ale nedočetla, je tam popsaný jen standardní postup užívání (21-7). Je možné i u téhle antikoncepce krvácení oddálit vynecháním pauzy a rovnou pokračováním v dalším platíčku? Děkuji za odpověď. Lenka

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Můžete užívat stejně, jako předchozí pilulky, tedy bez sedmidenní pauzy.

    

 • Marta

  Dobrý den pane doktore, je možné,že při užívání 1.antikoncepce mám menstruaci už 8 dní a stále lehce krvácím?A jak dlouho krvácení může trvat?První tabletu jsem začala užívat první den menstruace.Děkuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Při prvním balení antikoncepčních pilulek může být cyklus skutečně doslova „jakýkoliv“. Tělo si na hormonální antikoncepční pilulky musí zvyknout. Mělo by se to v následujících cyklech upravit.

    

 • Gabriela

  Dobrý den pane doktore, chtěla bych se zeptat zda je možné, když užívám třetí měsíc Proveru otěhotnět a přesto krvácet po vysazení Provery?Nebo bych menstruaci po vysazení Provery nedostala pokud bych otěhotněla. Beru 2 prášky 8 dní. S přítelem se snažíme teprve 3 měsíce, ale samozřejmě bychom chtěli miminko co nejdříve, byla bych moc ráda za jakékoliv rady ohledně Provery a otěhotnění. Děkuji za odpověď 🙂

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Záleží, v jakém režimu a proč Proveru užíváte. Obecně se při kontinuálním užívání Provery dá otěhotnět spíš špatně, není to lék, který by samovolnému otěhotnění moc pomáhal. Po internetu se dá zhodnotit situaci špatně, dotaz je na Vašeho gynekologa nebo na konzultaci u nás.

    

 • Gabriela

  Dobrý den, prosím vás beru antikoncepci Strelicia ale tento měsíc jsem si zapomněla vzít 2 pilulky. Pokračovala jsem tou další a ty dvě si už nevzala. Ale do toho jsem brala antibiotika na zánět ledviny. Pak jsem měla 7 denní pauzu na menstruaci. Ale dostala jsem jen na 1 den špinění a už nic. Myslíte že by to mohlo být těhotenství? Dneska jsem pocitovala i nevolnost při pomyšlení na řízek. Ale nevím jestli to není stresem. Děkuji za odpověď. G.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Udělejte si těhotenský test z moči, napoví Vám. Těhotenství se bohužel při takovéto chybě jinak vyloučit nedá (pokud nedostanete menstruaci).

    

 • Monika

  Dobré ráno, chtěla jsem se zeptat tuto neděli 23.10.2016 jsem si brala poslední prášek antikoncepce. V pondělí 24.10.2016 už ne, protože to ve středu dostanu. Ale s partnerem jsme měli 24.10. večer pohlavní styk a je to nezodpovědné, ale zapomněli jsme na to a partner byl do mě. Je možnost, že otěhotním? Mám si radši koupit pilulku proti oplodnění? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Pokud jste správně užívala pilulky celý cyklus, jste chráněná i v oné sedmidenní pauze. Buďte naprosto v pohodě, riziko otěhotnění je minimální.

    

 • Sabina

  Dobrý den, antikoncepci beru už cca 7-8 měsíců, ale ted jsem se dozvěděla že špatně. Brala jsem to tak, že když jsem vyčerpala 1 plato, dostala jsem mences, a ten den mences jsem začala brát další platíčko. Ale na letáčku od antikoncepce je to tak, že doberete 1 plato, 7 dní pauza a 8.den začínáte další plato. Mám antikoncepci brát jako doposud nebo mám začít tak, jak je to na letáčku u antikoncepce? Děkuji.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Držte se doporučení na letáčku antikoncepce, prosím.

    

 • Ivana

  Dobrý den, chci se zeptat, zda při braní 21 denní antikoncepce (Sidreta) je nutné dělat pauzy nebo se může brát antikoncepce vkuse. Slyšela jsem, že se pauzy na menstruaci dělat nemusejí a není s tím žádný problém (v případě vysazení se podaří v pořádku otěhotnět). Co doporučujete Vy? Předem děkuji za odpověď. Ivana

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, je to tak možné. Doporučuji ale co 3 až 4 cykly vysadit a udělat aspoň takto pauzu (kvůli možnému selhání a nechtěnému otěhotnění – na to byste při kontinuálním užívání bez pauz přišla až tehdy, když by se Vám zvětšilo břicho).

    

 • Veronika

  Dobrý den, používám 3. měsíc hormonální antikoncepci formou náplasti Lisvy, předtím nepřetržité užívání HA pilulek Sylviane 6 let. Po dobrání celého balení Lisvy se budu vracet zpět k pilulkám – více mi vyhovují. Jde o to, že si náplast měním vždy v neděli. Celkově mi špatně drží, mám po ní vždy alergickou reakci (už jsem to řešila i de svojí gynekoložkou) a proto jsem náplast odlepila již o den dříve, ale další jsem nalepila až cca za 24 hodin. Mezitím došlo k pohlavnímu styku. Bojím se, zda nemohlo dojít ke snížení antikoncepčního účinku a zda nemohu být těhotná. Menstruace proběhla 4.-7. října. Čili jsem zhruba v polovině cyklu. V lékárně jsem celou situaci paní magistře popsala, zda koupit postinor, nebo to není nutné. Řekla, že si myslí, že je tam velmi malá pravděpodobnost otěhotnění, zvláště, když HA užívám 6 let a že záleží na mně, ale postinor je velký zásah do těla a čtvrt roku bych měla menstruační cyklus uplne rozhozený a navíc je to více méně pro ty, kteří neberou HA. Žádám proto Vás o radu. Předem mockrát děkuju za odpověď! S pozdravem Veronika

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Postinor je účinný do 72 hodin. Vzhledem k tomu, že odpovídám se zpožděním, stejně už jste to asi rozřešila. Riziko selhání antikoncepce při chybě je skutečně vyšší, ale jinak bych se přikláněl k názoru magistry v lékárně, že riziko otěhotnění není příliš vysoké.

    

 • Eva

  Dobrý den,prosím o radu. Po vysazení HA, kvůli vyskytu mígrén, (nyní již 4 měsíce) se mi hodně zhoršila pleť. Užívám zinek i selen v tabletách i léčivou kosmetiku la roche po doporučení v lékárně. Na internetu jsem narazila na hormon estrogen z přírodního zdroje jetele lučního. Je nějaká možnost zlepšení při užívání kapek tohoto druhu (pokud mám přemíru mužského hormonu), nebo co byste mi doporučil pro zlepšení? Děkuji moc za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Navštivte kožního lékaře, existují léky na recept, které mohou pomoci určitě lépe. Produkt z přírodního jetele nepokládám za lék, který by Vám mohl příliš pomoci.

    

 • Pittie

  Dobrý den, chci se jen zeptat, beru HA Cleonita a měla bych dostat menstruaci mezi braním placebo prášků cca 22-23.10., jenže 26. odjíždím pryč a většinou mi to trvá tak 5 dnů, potřebovala bych, aby mi to přišlo třeba o 3-4 dny dříve, abych to už 26. neměla. V přibalovém letáku čtu, že mám zkrátit užívání bílého placeba a že mám začít užívat z nového balení o 3-4 dny dříve. Nevím, jestli to chápu dobře. To znamená, že si mám vzít třeba jeden placebo prášek a pak najet na klasickou antikoncepci dřív? Moc tomu nerozumím, moc děkuju za odpověd.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   U těchto přípravků se vynechají ony 4 pilulky s placebo obsahem. Prostě poslední 4 pilulky (zpravidla jiné barvy) neberete, hned začnete první pilulku z balení následujícího.

    

 • Anonymka

  Dobrý večer. V 18 letech jsem brala rok a půl antikoncepci. Bolely mě po ní bradavky, proto jsem po roce a půl přestala (bylo to kvůli srovnání menstruace). Po dvou sono vyšetření a půl roce pauzy, bylo vše v pořádku. Nyní po 6 letech jsem ji užívala jen tři měsíce kvůli příteli, leč to už skončilo. Může mít antikoncepce nějaký vliv, myslím tato na tři měsíce na moje zdraví? Před lety odběr krve proti zánětu v prsu byl v pohodě, naštěstí. A nebude zátěží pro moje tělo, když někdy v budoucnu s antikoncepcí, jako pojistkou, opět začnu? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Vliv to samozřejmě má, ale výhody jednoznačně převyšují nad nevýhodami. Pokud byl problém v bolesti prsou, pak doporučuji zvolit jiný typ pilulek (s menším množstvím hormonů) nebo jiný typ antikoncepce (hormonální či nehormonální antikoncepční tělíska aj.)

    

 • Monika

  Dobrý den, ráda bych se zeptala zda je velké riziko, že jsem otěhotněla, když jsem zapomněla vzít 13tou pilulku v balení(antikoncepce Adele), beru druhé plato v kuse, bez pauzy. Pokračovala jsem v dalších pilulkách jako obvykle. V den zapomenutí prášku jsem měla nechráněný styk. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Riziko selhání zde sice je větší, než při pravidelném užívání, ale naštěstí není velké. Věřím, že to dobře pro Vás dopadne. Nyní stejně již nezbývá, než vyčkat, zda se menstruace dostaví či nikoliv, možnosti použít záchrannou antikoncepci již nepřichází v úvahu.

    

 • Andrea

  Dobrý den, měla bych dotaz. Už jsem vyzkoušela spoutu antikoncepce v prášcích. Pořád mám problém že po 2 měsíci užívání antikoncepce mám měsíčky třeba i skoro celý měsíc. Sice mi chodí pravidelně, ale tak po týdnu co mi to skončí tak to mám znova, někdy tak dlouho než bych měla dostat normálně další měsíčky. Můj gynekolog mi řekl že bych měla zkusit antikoncepci vysadit aby sme věděli jak na to bude reagovat. Mám trochu „zdeformovanou“ dělohu tak proto mi můj lékař nechce dávat jiné druhy antikoncepce. Jen bych chtěla vědět jestli jsou i nějaké jiné metody aby se mi menstruace srovnala, už mi to trvá nějaké 3 roky a docela mi to vadí i v mém sexuálním životě. Děkuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   V první řadě bohužel nevím, kolik je Vám roků, ale i tak bych viděl jako velice rozumné prověřit, zda není problém někde jinde, než v antikoncepčních pilulkách.
   Osobně u svých pacientek doporučuji u svých pacientek při těchto potížích (zvláště, když trvají dlouhodobě) doporučuji podrobnější hysteroskopické vyšetření, kdy se tenkou kamerkou podíváme dovnitř dělohy, odebereme vzorky, případně odstraníme to, co tam nemá být.
   Toto provádíme ambulantně i pro pacientky jiných gynekologů, zvažte, zda by Vás tento postup neuklidnil.

 • Kristýna

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Pokud začínám brát platíčko antikoncepce vždy ve čtvrtek, ale teď jsem udělala chybu a začala už ve středu, jaké to bude mít následky na moji menstruaci a jestli to ohrozí ochranu před těhotenstvím?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ne, nebude to mít žádný vliv, buďte v pohodě.

    

 • Zdeněk Dvořáček

  Dobrý den,mojí ženě je padesát a více jak rok neměla menstruaci.Může otěhotnět. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Je to velice málo pravděpodobné.

    

 • Eli

  Dobrý den, poradíte mi prosím? Antikoncepci beru už 7 let každé ráno a v sobotu jsem si prášek zapomněla vzít a v sobotu večer jsem měla styk bez ochrany. Prášek jsem si vzala v neděli večer a to i za sobotu (takže dva). Jsem na začátku platíčka, takže první týden. Jaká je šance, že bych byla těhotná? A kdy se dyštak objeví první příznaky a jaké? A mám teď normálně brát každý den prášek? Děkuji moc za vaší odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Riziko těhotenství naštěstí není příliš velké. Pokud byste nedostala další menstruaci, pak si s odstupem cca 1 týdne udělejte těhotenský test, ev. navštivte gynekologa.

    

 • Nikola

  Dobry den, beru HA Qlairu, beru ji pravidelne dlouhodobe. Ted jsem ale zapomnela. Konkretne /pa/8. pilulku jsem si vzala – ten den jsem mela nechraneny pohlavni styk. 9. pilulku jsem zapomnela o 24h, vzala jsem ji az s /ne/10. pilulkou najednou. Muj gynekolog mi dnes telefonicky poradil, ze bych mela dnes vecer /po/ vzit normal (uzivam vecer) pilulku, ale v utery rano si mam vzit dalsi a pak vemu i v utery vecer a pak normalne dal. Tehotenstvi celkem vylucoval.
  Prosim o Vas nazor jak moc je pravdepodobne, ze jsem tehotna a jestli mam uzivat HA tak jak poradil tzn zdvojnasobit davku jen pro jeden den, z toho vypliva, ze si zmenim pocatecni den uzivani HA. Mockrat dekuji, Nikol

  • MUDr. Petr Kovář

   Osobně doporučuji pilulku, co zapomenete již vůbec nebrat a pokračovat pilulkou v platíčku, kterou byste brala normálně. Při zapomenutí jedné pilulky je riziko otěhotnění opravdu malé.

    

 • Michaela

  Dobrý den, užívám HA Lindynette 20. Podle příbalového letáku koncentraci přípravku Lindynette 20 v séru může zvýšit kyselina askorbová. Po dobu užívání tohoto přípravku a ještě dalších sedm dní po jeho ukončení může být potřeba použít ještě jinou metodu antikoncepce. Před třemi týdny jsem na posílení imunity po častém onemocnění začala užívat Flavocel od firmy Energy(2 tablety denně). 1 tableta Flavocelu obsahuje 200 mg kyseliny askorbonové. Po těch týdnech užívání doplňku stravy jsem začala s týdenní pauzou a dále jsem chtěla přípravek užívat další tři týdny po jedné tabletě za den. Je tedy účinnost HA snížena? A po jak dlouhou dobu od dobrání bych měla používat i jinou metodu antikoncepce? Děkuji za odpověd

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Toto je spíš literární údaj, farmaceutická firma se tím chrání, ale v praxi není dle mého názoru nutné činit žádná opatření, k selhání antikoncepce by dojít nemělo.

    

 • Bara

  Dobrý den, zhruba po 7 letech jsem přestala užívat hormonální antikoncepci (pilulky). Přestala jsem ji užívat bez konzultace se svým gynekologem, kterého jsem dnes navštivila na preventivní prohlídku (pilulky neberu zhruba 8 měsíců). Ten mi sdělil, že to byla chyba a snažil se mi vysvětlit proč bych měla HA i nadále užívat. Po vyšetření mě informoval, že mám zvětšené vaječníky něco jako polycistické a že to může vést i k neplodnosti. Nikdy předtím jsem žádné problémy neměla a po vysazení se cítím lépe než předtim, jediné problémy co vznikly mám s pletí. Momentálně nemám uplně pravidelnou menstruaci, což mi také řekl že se samo nezlepší. Je návrat k HA dobrým řešením? A je vůbec vhodné dlouhodobě užívat HA defakto do doby plánovaného otěhotnění?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Antikoncepce by měla mít při užívání své zásadní opodstatnění. Pokud tím opodstatněním není ochrana před nechtěným početím, pak ostatní argumenty bych jako lékař vnímal jenom jako vedlejší. Cítíte-li se lépe, nevidím žádný rozumný důvod se k antikoncepci jenom tak vracet. Polycystická ovária jsou samostatnou kapitolou, hormonální antikoncepce není jednoznačným lékem, pouze zastře nepravidelnost cyklu tím, že navodí „pravidelný jízdní řád“ menstruacím.

    

 • Blanka

  Dobrý den, nyní jsem si dvakrát po sobě vždy spojila dvě platíčka antikoncepce, protože mi z důvodu dovolené atd. nevyhovoval termín menstruace. Během braní jsem neudělala chybu, pouze jednou mě kolem čtvrtě odpoledne postihl průjem a tak jsem si 5 hodin před užitím antikoncepční pilulky vzala jednu tabletku endiaronu. Nyní po dvou platíčkách jsem klasicky odmenstruovala (menstruace je potom vždy silnější a doprovází ji bolesti). Týden po užívání pilulek z nové platíčka se však na půl dne objevilo slaboučké hnědé špinění. Nyní je vše v pořádku, jen pociťuji tlak v podbřišku a také menší tlak v prsou. Může být na vině předchozí spojování platíček? Nebo snad bych mohla být těhotná vzhledem k jednorázovému užití endiaronu s odstupem 5ti hodin před užitím antikoncepce a navzdory silnější menstruaci? Mockrát děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Udělejte si těhotenský test z moči, ten Vám vyloučí málo pravděpodobné nechtěné otěhotnění. Špinění při takovém užívání není výjimečné, neznervózňoval bych se (být Vámi). Samozřejmě na vině může být způsob užívání HAK, ale proti tomu nelze nic namítat, i takto se běžně upravuje menstruační cyklus.

    

 • Vera

  Dobrý den, ráda bych se zeptala jestli je možné dát v rámci antikoncepce nitroděložní tělísko osobě ve věku 42 let, která ještě nerodila.Ale ještě nemá jasno jeslti rodit bude či ne:) zároveň je alergická na měd, zinek, stříbro, zlato – jediný vyhovující kov je chirurgická ocel. Jaké existuje riziko selhání antikoncepční funkce v tomto případě. A nebo jaká je jiná možná antikoncepce pokud jsou problémy s játry. Děkuji Ver

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, tělísko je možné dát osobě ve Vašem věku. Při alergiích na všechny vyjmenované kovy je možné uvažovat jenom o hormonálním nitroděložním tělísku pro nerodivší (Jaydess), pokud se současně léčíte s onemocněním jater, bylo by zapotřebí předem požádat Vašeho ošetřujícího gastroenterologa (ev. hepatologa), zda s hormonálním nitroděložním systémem souhlasí

    

 • Eva

  Dobrý den, jsem 3 měsíce po porodu. Menstruaci jsem dostala 2 měsíce po porodu a začala jsem brát antokoncepci Evellien. Od té doby krvácím – nejdřív menstruace asi 10 dní, poté pár dní klid a pak zase krvácení asi 5 dní, zase pár dní klid a zase krvácení. Krvácení je docela silné, ne jen špinění. Už beru druhé platíčko antikoncepce a nevím, jestli s ní pokračovat. V podstatě od té doby, co jsem začala antikoncepci brát, skoro pořád krvácím, jen s pár dny pauzy. V příbalovém letáku je sice napsáno, že může být nepravidelené krvácení, ale tohle mi přijde moc. Je to normální? Na kontrole po šestinedělí bylo vše v pořádku, nic mě nebolí. Děkuji moc. Eva

   

  • MUDr. Petr Kovář

   V první řadě by měl gynekolog provést gyn. vyšetření (možný zánět provázený krvácením) a UZ vyšetření, zda v děloze nejsou ještě zbytky po porodu. Pokud bude UZ v pořádku, pak nezbývá, než vyměnit antikoncepci. Úplně ideální by bylo se do dělohy navíc ještě podívat (provádíme v těchto případech běžně ambulantní hysteroskopií), může tam být drobná, ale na UZ nepoznatelná příčina, kterou když vyřešíme, pak by vše mohlo zase fungovat správně. Lze se u nás k ambulantnímu výkonu objednat na tel 596 828 656

    

 • monika

  zdravim prosim oradu 6 dni sem špinila a ms sem nedostala sice mam mikro děložni tělisko čim to mužě byt je my 40 let telisko mam přes 3 roky a nikdy semito nestalo ms ješte nemam moc děkuj

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Důvodů může být hodně, ale těhotenství je při tělísku naštěstí méně pravděpodobné. V každém případě doporučuji návštěvu gynekologa (cysta vaječníku, přechod, porucha hormon. cyklu aj.

    

 • LENKA

  Dobrý den.Ráda bych věděla váš názor.Mám 44 let a jako antikoncepci sem měla zavedenou danu a to 2 krát a menstruace byla 4 dny potom sem si nechala zavést Mirenu s hormonem na doporučení lékařky ,že nebudu menstruovat vůbec ,ale ouha celou dobu pravidelně a dost krvácím /asi po roce zavedení sem začala krvácet hodně až 10 dnů lékařka dala ascorutin a trochu se to zmírnilo/ -v dubnu bude končit pětileté období a musím řešit opět co dál.Přešla sem k jiné lékařce a říkala že kdyby se zavedla nová mirena hlouběji snad bych neměla tedy krvácet.Jinak sem s touto antikoncepcí spokojena ,ale přesto mě zajímá váš názor zda jít opět do drahého tělíska.Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, je to rozumné, doporučil bych Vám jít do nové Mireny. Pokud by se krvácení opakovalo, máme dobrou zkušenost s hysteroskopií po několika měsících od zavedení tělíska. Už pouhou úpravou tělíska v děloze a případným vyčištěním dělohy (při zanechání tělíska v děloze) umíme pomoci 50 -70% pacientek, krvácení se výrazně zmírní nebo ustane úplně.

 • Nikola

  Dobrý den, už něco přes rok užívám antikoncepci Lamya a nikdy jsem neměla žádný problém až do teď. Asi před 4 dny mi začalo mírné špinění, které se změnilo na slabou menstruaci. Pilulky beru pravidelně, ve stejnou dobu a ani jednou jsem ji nezapomněla. V pátek odjíždím na dovolenou a nerada bych tam řešila zdravotní problémy. Moje gynokoložka bohužel na mě nemá čas (čekací doba min. 14 dnů) a proto se obracím na Vás. Budu vám moc vděčná za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Poruchy cyklu bohužel bývají u žen bez antikoncepce i u žen s antikoncepcí, někdy je to nepředvídatelné a špatně ovlivnitelné. Nezbude Vám, než doufat, že Vám nepředvídaná menstruace nezkazí dovolenou. Pokud budete špinit, antikoncepci berte dál. Pokud začnete krvácet, vysaďte, udělejte pauzu mezi cykly a začněte užívat nové balení od začátku.

 • Martina

  Dobrý den pane doktore, prosím o radu. Mám tři děti, a v současnosti mám zavedenou již tři roky Mirenu. Občas se mi stane, že zničeho nic mě začne bolet v podbřišku, bolest se stupňuje a během pár minut mám velmi silné bolesti. Je to jako děložní stah. Během půl hodiny až třičtvrtě to přejde. Velmi mě to vyčerpá, zpotím se, je mi až na omdlení. Zatím se to opakovalo asi patnáctkrát, za ty tři roky. Gynekolog mi při vyšetření řekl, že tělísko je na správném místě a že gynekolog. je vše vpořádku. Prošla jsem vyšetřením u urologa, neurologa i vyšetřením střeva. Všude je vše vpořádku. Může moje tělo reagovat takto na Mirenu jako na cizí těleso? Jako by se snažilo ji vypudit? Nebo je to blbost? Může mi to nějak ublížit? děkuji za odpověď, Martina

  • MUDr. Petr Kovář

   Výjimečně může tělo reagovat na Mirenu i takto. Problém je spíš v tom, že děloha se může v průběhu roků zmenšovat, tělísko je stále stejně velké a může mu být děloha těsná, někde se opírat nebo dokonce protlačovat do vejcovodu či svaloviny dělohy.
   Pokud chcete toto ozřejmit (či přesněji spíš vyloučit), objednejte se k nám na hysteroskopii v ambulantním režimu toto zjistíme a pak Vám jsem schopen dát přesnou radu, co dál. Tel. 596 828 656, v případě Vašeho zájmu se objednejte.

 • Lucie

  Dobrý den pane doktore, mám na Vás velikou prosbu. Po rozchodu s přítelem jsem vysadila antikoncepci Torri (cerazette), u které jsem neměla vůbec menstruaci. Nyní bych ji chtěla znovu začít brát,jenže je to jen pár týdnů od vysazení a mensturace zatím nepřišla. Můžu i tak znovu nasadit Torri a případně kdy budu chráněná? Mockrát děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Můžete, ale předtím je nutno vyloučit těhotenství (gynekologickou kontrolou nebo alespoň těhotenským testem).

 • M.

  Dobrý den,
  již dlouhodobě mám problémy s antikoncepcí. Užívám ji 8 let. Po každém druhu jsem vždy cca po roce začala krvácet či špinit po styku. Změna antikoncepce to vždy vyřešila. Poslední půl rok se to už bohužel nedaří, vystřídala jsem po sobě už tři druhy a stále to nepomáhá. Ultrazvukové vyšetření je v pořádku, stěry ukázaly možné zánětlivé změny (kontrola po půl roce), ale pan doktor mi říkal, že to nebude tím, spíše bakteriemi e-coli, které se přeléčily antibiotiky. Při poslední antikoncepci mám stále problém s občasným krvácením po styku, není to vždy. Jedná se o první měsíc užívání. Už si nevím rady, jak tento problém řešit. Můžu vás poprosit o radu, názor? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   První měsíc užívání hormonální antikoncepce špiní skutečně část žen. V každém případě by pro to, abych Vám mohl sdělit skutečně odpovědný názor, bylo nutno Vás vyšetřit v gxynekologické ambulanci. Jenom na základě tohoto mailu je má odpověď spíše obecná.

 • Kamila

  Dobrý den Pane doktore, svoji prvni pilulku HA Belary jsem si vzala v den menstruace. Pohlavní styk s pritelem jsme meli po skončení MS. Ted 3 prášky pred dobranim platicka mi zacal hnedy vytok s trochou krve. Vcera jsem si vzala posledni pilkulku v platicku a hnedy vytok furt pokračuje. Myslíte ze by to mohla byt nějaká infekce? Nebo se telo jen pripravuje na menstruaci, ktera by mela ted v 7 denní pauze přijít? Nebo už je to snad ona když je tam vždy trochu krve? Prosím poraďte, dekuji 

  • MUDr. Petr Kovář

   Při prvním měsíci užívání antikoncepčních pilulek bývá takové špinění mimo menstruaci poměrně běžné, nepřikláněl bych mu větší význam. Menstruace by měla být silnější, ale uvidíte sama (jsou ženy, které po antikoncepčních pilulkách skutečně nemenstruují). Pokus se bojíte zánětlivého výtoku, je na místě navštívit gynekologa.

 • Z časopisu Maminka

  První dítě jsem porodila ve 25 letech, pak jsem neužívala žádnou antikoncepcí, protože jsme chtěli druhé. Nyní ve 30 letech jsem po dvou porodech a s manželem už další potomky neplánujeme. Lékař mi doporučil Mirenu. V tuto chvíli mám první tělísko. Kolik cyklů mohu absolvovat? Je nutné mezi jednotlivými tělísky dělat nějakou pauzu? Kolik jich můžu mít maximálně za sebou?

  • MUDr. Petr Kovář

   Tělíska (ať hormonální, nebo nehormonální) se zavádějí na tři až pět let, záleží na konkrétním typu. Po uplynutí daného období zpravidla stačí staré tělísko vyměnit za nové, není nutná žádná pauza. Takto lze postupně vyměnit tělísko 3-4x i víckrát, není zde limit. Řídíme se tím, zda je žena ještě v reprodukčním období.

 • Z časopisu Maminka

  Je mi 38 let, mám tři děti a další již s manželem neplánujeme. Hormonální antikoncepci jsem brala dlouho, ale teď už bych s ní chtěla přestat. Mohl byste mi doporučit nějakou vhodnou antikoncepcí bez hormonů?

  • MUDr. Petr Kovář

   Pokud chcete přemýšlet o spolehlivě antikoncepční metodě bez hormonů, pak se výběr zužuje na nehormonální nitroděložní tělíska a sterilizaci. Nehormonální tělíska jsou metodou vratnou, lze je kdykoli vyjmout a eventuálně znovu otěhotnět (pokud byste přehodnotila svoje rozhodnutí). Výhodou je poměrně nízká cena (500-2000 Kč na 5 let užití), nevýhodou pak velice často silnější, delší a někdy i mírně bolestivější menstruace. Výjimkou je revoluční typ antikoncepčního tělíska Gynefix, které svojí konstrukcí zajistí, že menstruace jsou stejné jako před zavedením. Toto tělísko se ale do dělohy uchycuje, na rozdíl od předchozích, které jsou v děloze volně uložené a drží díky svému tvaru. Sterilizace je metodou nevratnou, po jejím provedení nelze (až na raritní výjimky selhání) již nikdy otěhotnět přirozenou cestou. Spočívá v uzavření vejcovodů, spermie a vajíčko se již nemají možnost setkat. Provedení sterilizace ale až donedávna vyžadovalo podstoupit operaci v nemocnici v celkové anestezii. Od minulého roku to již není bezpodmínečné nutné, a to díky nové metodě, kdy přes pochvu a dělohu do vejcovodů zavedeme spirálky Essure, které během krátké doby zarostou a vejcovody zneprůchodní. Tato metoda, tzv. ambulantní hysteroskopická sterilizace, je velice elegantní. Samotné zavedení spirálek trvá v ideálním případě 10 minut, pacientka nepotřebuje žádná předoperační vyšetření, není nijak uspávána. Nevýhodou sterilizace je kromě její nevratnosti také cena, která se v případě operačního řešení v nemocnici pohybuje v rozmezí 12 000 – 22 000 Kč, v případě ambulantního výkonu (zejména kvůli poměrně drahým spirálkám) 25 000 Kč.

 • Z časopisu Maminka

  Nikdy jsem neužívala hormonální antikoncepci, ale nyní nad ní vážně uvažuji. Přijde mi jako nejsnadnější a nejúčinnější způsob, jak se chránit před nechtěným početím (mám ročního chlapečka a další dítě s manželem z finančních důvodů neplánujeme). Jenže začala jsem mít trochu obavy. Několik kamarádek mi totiž říkalo, že její užívání může být v některých případech nebezpečné. Slyšela jsem, že hrozí riziko embolie (dokonce i u mladých dívek). Jaký na to máte názor? Je nutné podstoupit nějaká vyšetření, než se prášky nasadí? Nerada bych něco zanedbala nebo podcenila.

  • MUDr. Petr Kovář

   Hormonální antikoncepce skutečně mírně zvyšuje riziko embolie a žilní trombózy. Proto jsou vytipované skupiny žen, kterým hormonální antikoncepci můžeme nasadit jenom po pečlivém zvážení a vyšetření. Existují případy, kdy hormonální kontracepci dát nemůžeme (např. ženy nad 35 let, které současně kouří, ženy s vrozenou zvýšenou krevní srážlivostí aj.). Proto by vám měl gynekolog pilulky předepsat až poté, co pečlivě zjistí, zda nepatříte do některé rizikové skupiny. Jedná se ale také o ženy, které mají například v přímé příbuzenské linii někoho s žilní trombózou, srdečním infarktem či centrální mozkovou mrtvicí do věku 50 let. Pak je plně namístě provést ještě dovyšetření právě se zaměřením na vrozenou zvýšenou krevní srážlivost (tzv. trombofilní stavy). Dnes existuje možnost si toto vyšetření „pro klid duše“ provést jako samoplátce, cena se pohybuje zpravidla v rozmezí 450-1200 Kč.

 • Lenka

  Dobrý den, potřebuji poradit zda se spolu ovlivňují preparáty Lamotrix a antikoncepce Lamya. Hlavně mi jde o to, zda Lamotrix jako antiepileptikum nesnižuje účinnost této antikoncepce. Lék neužívám na epilepsii ale na maniodeprese. Dále jsem pak zvažovala přechod na depo-proveru. S tou se antiepileptika ovlivňují? Nebo bude lepší přejít na jednofázový preparát? Zdá se mi, že tato současná antikoncepce má i pozitivní vliv na moje maniodeprese. Případně bylo by lepší zvolit úplně jinou antikoncepci? Předem děkuji za odpověď, Lenka

  • MUDr. Petr Kovář

   Kopíruji z příbalového letáku:
   Ženy užívající hormonální antikoncepci: U kombinace ethinylestradiol/levonorgestrel (30 μg/150 μg) bylo prokázáno přibližně dvojnásobné zvýšení clearance lamotriginu vedoucí ke sníženým hladinám lamotriginu. Po titraci může být potřeba vyšší udržovací dávka lamotriginu (až dvojnásobně) k docílení maximální terapeutické odpovědi. V průběhu týdne bez medikace („týden bez tablet“) bylo pozorováno dvojnásobné zvýšení hladiny lamotriginu. Není možné vyloučit výskyt na dávce závislých nežádoucích účinků. Proto by se jako léčba první volby měla zvážit antikoncepce nezahrnující týden bez medikace (např. kontinuální hormonální antikoncepce nebo nehormonální metody antikoncepce,).
   Teď k Vaší otázce – snižovat účinek antikoncepce Lamotrix nebude, ale může mít velké výkyvy právě v důsledku užívání hormonů a pauzy v užívání. Volil bych raději jinou metodu nebo bral pilulky v kuse (ale musí se vysadit stejně jednou za čas, co není vhodné). Depo-proveru nedoporučuji, může zhoršit deprese a nedá se z těla odstranit, vstřebání trvá 5 -18 měsíců.

 • Kateřina

  Dobrý den, měla bych na Vás dotaz, již několik let beru pravidelně antikoncepci Rhonya. Pak mi trhali zub a byla mi nasazena antibiotika Duomox 500 na pět dní, přičemž 6. den jsem měla pohlavní styk a pár hodin poté se objevilo slabé krvácení. Je nějaká šance, že by účinek antikoncepce mohl být snížen? děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Snížen by mohl být jedině za předpokladu, že byste měla po dobu užívání Duomoxu silné průjmy. Pokud tomu tak nebylo, neobával bych se.

 • Eliška

  Dobrý den,chci se zeptat,jestli mám ještě nějakou rozumnou možnost antikoncepce. Jsem alergička,mám alergii téměř na všechno včetně latexu. I po nízkohormonální antikoncepci jsem zvracela, menstruovala jednou za týden a celkově to na můj přecitlivělý organizmus mělo dost špatný vliv.Vyzkoušela jsem x druhů,po žádné jsem nebyla v „použitelném“ stavu. Spermicidní gel mi způsoboval zánět močového měchýře,na což jsem do té doby netrpěla. Teď cca 2 roky používám bezlatexové kondomy,jenže poslední dva měsíce přichází úplně stejné pálení a bolest jako u latexového. Zkusila jsem vyměnit značku,nepomohlo to. Když si jen „dáváme pozor“,je všechno v pořádku.Je mi 24,nemám děti,tělíska se před dětmi bojím, a také toho,že na to zas budu mít nějakou nesnášenlivost. Co s tím? Děkuji, Lucie

  • MUDr. Petr Kovář

   Zajděte nejprve ke gynekologovi, ať vyloučí gynekologický zánět. Ten může způsobovat po pohlavním styku ono pálení (nemusí být totiž nutně reakcí alergickou).

   Jinak pokud všechny výše uvedené metody nesnášíte nebo nechcete, pak lze snad doporučit tzv „symptotermální metodu“ , česky řečeno výpočty plodných a neplodných dní pomocí kalendáře, měření bazální teploty aj. Toto pak kombinovat s metodou přerušované soulože.

 • Marie Knápková

  Dobrý den. Víc než 20 let beru soustavně hormonální antikoncepci, která mně naprosto po všech stránkách vyhovuje. Momentálně beru přípravek Nissiela. V posledním roce jsem však začala brát také léky na vysoký tlak (Lorista 50) a při poslední gynekologické kontrole mne paní doktorka důrazně upozornila, že musím zvážit jiný způsob antikoncepce. Z navržených alternativ jsem začala uvažovat o sterilizaci. Mám 49 let a partner 61 a v žádném případě už neuvažujeme o dítěti. Mám však obavy, aby se mne po sterilizaci „nerozhodil“ měsíční cyklus. Při tabletkách v podstatě vím na den přesně, kdy menses začne a kdy zhruba skončí a jeho průběh je velmi mírný a bezbolestný. Také se obávám, jaký vliv by měla sterilizace v budoucnu, když už nebudu tělu doplňovat „zvyklou dávku“ hormonů a pak především, až přejdu do přechodu. Můžete mne prosím napsat, jestli jsou nějaké negativní zkušenosti v tomto směru? Zatím, co jsem o tom četla, všechny ženy si zákrok chválí. Případný zákrok bych ráda podstoupila ambulantně. Prosím tedy o informaci, jaký je postup a následná rekonvalescence, také samozřejmě cena a termín od objednání do zákroku. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Sterilizaci lze podstoupit ambulantně, cena výkonu je cca 30tis. Kč. Výkon je ambulantní, ze zákona je nutné poučení 14 dní předem, to s lékařem proberete všechny výhody i nevýhody zákroku. Objednací doby jsou cca 14 dní.
   Pokud se vysadí hormonální antikoncepce (či jiné hormony), pak menstruační cyklus samozřejmě funguje přirozeně (vč. nepravidelnosti, hormonálních výkyvů aj.).

 • m.m

  Dobry den. Prosim poradte. Kdyz pritel ejakuluje doma nez vyjede a nez je u me tak je to 30 min. Pouzijeme gel Pharmatex a ejakuluje do me pri sexu jednou nebo 2 krat hluboko. Je to dostacujici ochrana proti otehotneni?

  • MUDr. Petr Kovář

   Pharmatex je sice chemickou antikoncepcí, ale spolehlivost není nijak oslnivá. Doporučuji jej kombinovat ještě s kondomem nebo jinou antikoncepční metodou.

 • Martina

  Dobrý den. Měla bych na Vás prosbu. Potřebovala bych poradit ohledně ovlivnění HA…Na časté opary rtu mi byly předepsány tablety Herpesin 200..a jde mi o to, zda nemůžou ovlivnit účinek HA Lindynette 20? Můj lékař mi nedokázal odpovědět a já jsem z toho trochu na nervy… Herpesin jsem brala 5 dní. V třetím týdnu užívání HA. Dodám, že vždy mezi užití HA a Herpesinu byly minimálně 2h rozestup… Vím, že některé antibiotika ovlivnují HA a tak jsem dostala strach jestli to tyto antivirotika nemůžou mít podobně… Děkuji moc za Váš čas. Martina

  • MUDr. Petr Kovář

   Není žádný přímý vztah mezi užíváním Herpesinu (virostatikum) a hormonální antikoncepcí. Pokud se neprojevily nežádoucí účinky v podobě zvracení nebo průjmu, pak vstřebání hormonálních pilulek nebylo nijak ovlivněno. Můžete být úplně klidná.

 • Mima

  Dobrý deň, prosím Vás už druhýkrát sa mi stalo ze sa mi Hak zasekla niekde v ľavej časti krku aj napriek dostatočnému zapitiu..chcem sa spýtať, ak sa tabletka rozpustila niekde v hrdle a nie v žalúdku.. Je účinok antikoncepcie narušený? Ďakujem

  • MUDr. Petr Kovář

   Antikoncepční pilulky nejsou nijak speciálně baleny, nevadí to, efekt není narušen.

 • Dotaz

  Jaké negativní příznaky s sebou může nést nově užívaná antikoncepce a v jakých případech by žena měla kontaktovat doktora a případně žádat o její výměnu?

  • MUDr. Petr Kovář

   V souvislosti s hormonální antikoncepcí se setkáváme s celou řadou akutních i dlouhodobějších nežádoucích účinků, které mohou ženě znepříjemňovat život, v krajním případě ji skutečně i ohrozit. Z těch nepříjemných ale poměrně méně závažných se jedná o nesnášenlivost pilulek (bolesti hlavy, bolesti prsou, změn sexuálního libida aj.), nepravidelnost menstruačního cyklu, dlouhodobé špinění či krvácení aj. V každém případě ale platí, že pokud si nejste jistá, že je vše, jak má být, raději k lékaři ihned zajděte, proberte vše s ním.

 • Dotaz

  Má dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce nějaká rizika?

  • MUDr. Petr Kovář

   Každá antikoncepce má výhody a nevýhody, každá má určitá rizika. Pokud ale hodnotíme to, že je žena velice spolehlivě chráněna před nechtěným otěhotněním (a to samo o sobě nese podstatně větší zdravotní rizika), pak výhody jednoznačně převažují nad nevýhodami. Ještě před začátkem užívání musí však být ještě vyloučeny ty ženy, které mají kontraindikace hormonální antikoncepce (neúměrné riziko žilní trombózy, kuřačky zejména ve věku nad 40 let aj.).

 • Dotaz

  Jaká je nejvhodnější antikoncepce pro ženu nad 40 let, která už děti nechce?

  • MUDr. Petr Kovář

   S věkem bohužel přibývají zdravotní limity, jimž je třeba se přizpůsobit. Nicméně pokud žena není kuřák (pak není vhodné volit hormonální antikoncepční pilulky) a nemá jiná zdravotní rizika, je možné volit v podstatě ze všech druhů antikoncepce. Osobně za velice vhodnou metodu z pohledu „kvalita/cena/efektivnost“ považuji nitroděložní hormonální systém (LNG-IUS), ale také nehormonální nitroděložní tělíska. V případě hormonálních antikoncepčních pilulek bych pak doporučoval pilulky s menším množstvím hormonů, popř. pilulky s moderními gestageny, zejména pak drospirenonem. Které pilulky do této skupiny patří, bude vědět gynekolog. Je také třeba zvážit, zda raději nezvolit chirurgickou sterilizaci (dnes lze již provézt ambulantně) jako definitivní řešení.

 • Dotaz

  Jaká je vhodná antikoncepce pro kojící ženy?

  • MUDr. Petr Kovář

   Kromě většiny nehormonálních antikoncepčních metod vč. nitroděložního tělíska přichází pro kojící ženu v úvahu tzv. minipilulka, hormonální nitroděložní systém (LNG-IUS) a hormonální antikoncepce v injekční formě (DMPA).

 • Dotaz

  Od kolika let je hormonální antikoncepce vůbec vhodná?

  • MUDr. Petr Kovář

   Z důvodu úpravy menstruačního cyklu lze výjimečně předepsat hormonální antikoncepci již před 15. rokem života. Po patnáctém roce je možné předepsat po vyloučení zdravotních rizik jako antikoncepci.

 • Dotaz

  Jaká je nejvhodnější forma antikoncepce pro náctileté?

  • MUDr. Petr Kovář

   Posouzení musí být provedeno individuálně s ohledem na zdravotní stav a rodinnou anamnézu dívky, její tělesnou konstituci (hmotnost, ochlupení aj.), ale i přání dívky a její finanční možnosti. Měla by být zvolena účinná forma antikoncepce nebo doporučena kombinace dvou metod méně spolehlivých.

Napsat komentář

Vaše zpráva byla odeslána.
Při odesílání došlo k chybě.