Antikoncepce

Antikoncepce je souhrnný název pro různorodé metody, které zabraňují otěhotnění, a některé z nich i v přenosu pohlavních chorob.

Spolehlivost antikoncepce

Všechny antikoncepční metody v sobě nesou určité riziko selhání. Spolehlivost se zpravidla udává tzv. Pearl indexem.

Pearl index je výraz pro těhotenské číslo. Je to jeden ze způsobů matematického vyjádření spolehlivosti antikoncepce. Určuje pravděpodobnost toho, kolik žen ze 100 v průběhu jednoho roku při používání dané antikoncepční metody otěhotní. Čím nižší je hodnota indexu, tím je metoda spolehlivější. Tak např: U ženy, jež neužívá žádnou antikoncepci a snaží se otěhotnět, bude Pearl index 80–85. To znamená, že po jednom roce snažení pravděpodobně otěhotní 80–85 žen ze sta. Při užívání antikoncepce se toto číslo, a to podle spolehlivosti metody, pohybuje zpravidla od 0,1 (otěhotní 1 žena z 1 tisíce/rok) do 20 (otěhotní 200 žen z 1 tisíce/rok).

Základní metody antikoncepce

 1. Přirozené – nejlevnější, nevyžadují žádné pomůcky, ovšem nejméně spolehlivé (přerušovaná soulož, metoda plodných a neplodných dnů).
 2. Bariérové – mechanicky zabraňují splynutí vajíčka a spermie (kondom, pesar, ženský kondom).
 3. Chemické – využívají látky, které při kontaktu ničí spermie nebo omezují jejich pohyblivost (spermicidy ve formě vaginálních čípků nebo gelu).
 4. Hormonální – umělé hormony zabraňují dozrávání a uvolňování vajíčka (ovulaci) a ztěžují pronikání spermií do dělohy; patří mezi nejspolehlivější (kombinovaná pilulka, minipilulka, nitroděložní hormonální systém, náplast, injekce, podkožní tyčinka, vaginální kroužek).
 5. Nitroděložní tělísko – působí mechanicky, chemicky a aktivací obranných mechanismů proti uhnízdění vajíčka.
 6. Sterilizace – chirurgický zákrok, při němž dojde k přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže.

Ceny antikoncepce

Ceny jednotlivých antikoncepcí se pohybují v řádech stovek, ale i tisíců korun.

 • Kombinovaná pilulka: 350–1000 Kč na 3 měsíce.
 • Minipilulka: cca 600 Kč na 3 měsíce.
 • Nitroděložní hormonální systém: cca 5000–7000 Kč na 5 let (nutno navíc započítávat poplatek u lékaře spojený se zavedením aj.).
 • Antikoncepce v náplasti: cca 1000 Kč na 3 měsíce.
 • Injekční antikoncepce: cca 350 Kč na 3 měsíce.
 • Podkožní tyčinka: cca 5500 Kč na 3 roky (t. č. není v ČR běžně dostupná)
 • Vaginální kroužek: 300–400 Kč na 1 měsíc.
 • Mužský kondom: 30–100 Kč za balení (zpravidla 3 ks), určen k jednorázovému použití
 • Spermicidy: cca 25 Kč za balení.
 • Nitroděložní tělísko: 700–5000 Kč na 5 let (záleží na typu tělíska a jeho složení).
 • Sterilizace: prozatím hrazena veřejným zdravotním pojištěním v části zdravotních zařízení a je celoživotní.

Antikoncepční pilulka

Hormonální antikoncepční pilulka je jednou z nejčastějších antikoncepčních metod a v dnešní době ji užívá přibližně 100 miliónů žen. Po spolknutí pilulky se do těla dostávají hormony, které vyvolají stav podobný těhotenství, a tím pádem nedochází k ovulaci. Vajíčko se tedy z vaječníku neuvolní a spermie nemají co oplodnit. Pilulka tímto způsobem „ošidí“ i děložní sliznici, která normálně vyzrává a po přerušení užívání tabletek se odlučuje v podobě menstruačního krvácení. Vlastní krvácení v tomto případě vypadá úplně stejně, je snad jenom o něco slabší a někdy trvá kratší dobu.

Jak se pilulky užívají
 • schéma 21/7
  Naprostá většina tablet se užívá jednou za 24 hodin po dobu tří týdnů, pak následuje v užívání sedmidenní přestávka, během které se většinou dostaví menstruační krvácení.
 • schéma 22/6
  Systém užívání 22 tablet + 6denní pauza. Oproti předchozímu se mění pouze to, že žena končí i začíná užívat pilulky ve stejný den v týdnu.
 • schéma 28/0
  U schématu 28 tablet žena nic nevynechává a pokračuje bez přestávky hned balením dalším. Princip je ale pořád stejný.

Žena je před otěhotněním dokonale chráněna nepřetržitě, i během sedmidenní přestávky v užívání!

Typy tablet

Účinné hormonální tablety jsou buď všechny stejné, nebo se množství hormonů v jednotlivých pilulkách v průběhu cyklu mění. Rozeznáváme proto přípravky jednofázové, dvoufázové, třífázové nebo s tzv. dynamickým dávkovacím režimem. Je-li pilulek jenom 21 a jsou-li všechny stejné barvy, jedná se o pilulky jednofázové. Pokud však blistr s pilulkami vypadá odlišně, či dokonce obsahuje více barev, jedná se o vícefázové pilulky.

Obsah hormonů v antikoncepční pilulce
 • Estrogen – nahrazuje přirozený estrogen produkovaný ženským tělem
 • Gestagen – nahrazuje přirozený progesteron

Podávání obou hormonů v podobě antikoncepčních pilulek blokuje tvorbu vlastních ženských pohlavních hormonů v těle ženy, dává tedy tělu ženy jakýsi „jízdní řád“ i s efektem, kterého chceme dosáhnout (antikoncepční ochrana, pravidelnost menstruačního cyklu aj.).

Výhody antikoncepční pilulky
 • Zabraňuje v otěhotnění
 • Chrání před mimoděložním těhotenstvím (Ze 100 000 plodných žen žijících nechráněným pohlavním stykem jich je mimoděložním těhotenstvím postiženo ročně téměř 300. Ze 100 000 uživatelek hormonální antikoncepce je zaznamenáno mimoděložní těhotenství u pouze u jedné jediné pacientky)
 • U žen s výskytem rakoviny těla děložního a rakoviny vaječníků v rodině užívání hormonální antikoncepce výrazně snižuje výskyt těchto onemocnění v budoucnosti (o 40 až 60 %)
 • Zčásti chrání proti pánevním zánětům a tím i před případnou neplodností způsobenou následkem infekce
 • Její pravidelné užívání znatelně snižuje riziko zánětu vaječníků a vejcovodů
 • Snižuje intenzitu menstruačního krvácení
 • Upravuje ženě menstruační cyklus a dělá jej naprosto pravidelným
 • Pozitivně ovlivňuje revmatické onemocnění kloubů, onemocnění štítné žlázy, žaludeční vředy, dokonce působí na široké spektrum alergií
 • Má blahodárný účinek na pleť a výrazně zmírňuje výskyt akné
 • Zlepšuje kvalitu vlasů
 • Reguluje ochlupení
Mobilní aplikace pro připomenutí užívání antikoncepčních pilulek

Je určena pro uživatelky antikoncepce a nabízí výběr různých druhů antikoncepce. Umožňuje připomínku pro vyzvednutí receptů, obsahuje osobní záznamový kalendář a uchovává kontaktní údaje na lékaře.
Aplikace Z-pilulka

Nevýhody antikoncepční pilulky

I když antikoncepční hormonální pilulky udělaly velký pokrok, dodnes existují skupiny žen, pro které je forma takovéto antikoncepce nevhodná.

 1. První skupina žen nesmí hormonální antikoncepci brát vůbec. Její užívání by mohlo vést ke vzniku onemocnění nebo k jeho závažnému zhoršení. Zde řadíme například již prodělanou trombózu, cévní mozkovou příhodu nebo ischemickou chorobu srdeční, hormonálně závislé nádory nebo podezření na ně, aktivní nebo prodělané jaterní onemocnění s těžkou poruchou funkce, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovku se změnami na jiných orgánech, ale také dlouhodobé upoutání na lůžko atd.
 2. K rizikovým faktorům, při jejichž výskytu musí užívání hormonální antikoncepce zvážit lékař, jsou zejména:
  • laboratorně zjištěný sklon k žilní trombóze v kombinaci s jejím výskytem mezi blízkými příbuznými
  • cukrovka s nekomplikovaným průběhem
  • některá onemocnění jater
  • závažná porucha ukládání tuků či některé typy migrény
  • vyšší věk v kombinaci s kouřením

Může docházet k přechodnému hromadění vody v těle ženy, což může mít za následek nevelký váhový přírůstek, zlepšují chuť k jídlu a zvyšují příjem tekutin

Život bez menstruace

Výhodou antikoncepční pilulky je bezesporu život bez menstruace. Jsou zcela jasné zdravotní důvody, kdy je odsouvání menstruací a prodloužení mezimenstruačního období výhodou a navíc plní léčebný účel. Jedná se například o tyto indikace:

 • ztráta železa při silných menstruacích, bolestivá menstruace, nepříjemné premenstruační potíže, endometrióza atp.
 • zdravotní potíže v průběhu sedmidenní pauzy v užívání pilulek, jako např. bolesti hlavy, citlivost prsou, psychické rozladění. Zde se přímo nabízí užívání hormonální antikoncepce bez pauzy.
Nemenstruovat není nezdravé

Na tomto typu posunování menstruace není nic škodlivého, tělu ženy je v podstatě jedno, kdy tuto biologickou povinnost realizuje. Je naopak prokázáno, že kontinuální užívání antikoncepce ještě více zvyšuje ochranný účinek na sliznici dutiny děložní, a dokonce výrazně snižuje riziko rakoviny těla děložního.

K tomuto účelu se dají použít pouze jednofázové pilulky. U těch s 21 tabletkami (systém užívání 21/7) je to naprosto jednoduché, prostě po poslední pilulce balení jednoho hned druhý den užijete první pilulku balení druhého. U balení 28 tablet je 24 pilulek hormonálních a 4 pilulky jsou placebové (systém užívání 24/4). Zde stačí v každém „platíčku“ pouze přeskočit ony 4 pilulky poslední a hned navázat opět první pilulkou balení dalšího. Menstruačního krvácení pak dosáhneme jednoduše tím, že u čtvrtého blistru žena využije i čtyři pilulky placeba a při nich se již menstruace dostaví. Existuje i typ pilulek s tzv. dynamickým dávkovacím režimem, které se dají ale také užívat kontinuálně. Cyklus se v tomto případě posunuje buď tak, že se prodlouží ta nejdelší 17tabletová fáze, nebo tak, že se poslední 4 tablety (tj. 25.–28., tedy včetně dvou placebových) vezmou najednou a následující den se pokračuje od první tablety dalšího balení.

Jak dlouho si lze prodlužovat mezimenstruační období

Je to de facto jedno, jak dlouho, třeba i o rok! Protože ale každá antikoncepce může selhat (byť je to spíše výjimečné), je velice rozumné po užití 3–4 blistrů udělat pro jistotu týdenní pauzu, v níž žena odmenstruuje (a tím nepřímo vyloučí nechtěné otěhotnění v předchozím období).

Kondom

Kondomy nejenže zabraňují nechtěnému otěhotnění, ale také chrání před pohlavně přenosnými infekcemi, zejména pak proti smrtelnému viru HIV.

Výhody kondomu
 • chrání před nechtěním početím
 • chrání před pohlavně přenosnými infekcemi
 • nehormonální antikoncepce
 • kondomy jsou lubrikované, což usnadňuje penisu vstup do pochvy

Samozřejmě je třeba dbát na to, aby kondom nebyl mechanicky, tepelně či chemicky poškozen, došlo by k jeho znehodnocení a tím pádem i ke ztrátě ochranných schopností. Současný trh nabízí kondomy různých velikostí, provedení, barev, vůní, příchutí, tvarů atd. Ceny kondomů se pohybují od 25,- Kč do cca 100,- Kč za balení (zpravidla 3 ks).

Nevýhody kondomu
 • Ve výjimečných případech existuje alergie na latex, z něhož je kondom zpravidla vyroben.
 • Totéž platí v případě aditiv (příchutí či vůní) - u některého z partnerů se může projevit alergie na aroma a přidané látky v kondomu.
 • Výjimečně může nastat psychický blok a některý z partnerů z daného důvodu užití prezervativu odmítá.

Přirozené antikoncepční metody

Vedle hormonálních a nehormonálních antikoncepčních metod existuje i tzv. metoda přirozené antikoncepce. Nejsou při ní užívány žádné pomůcky (kondom) nebo pilulky ani nevyžaduje žádný speciální zákrok (sterilizace). Sem řadíme periodickou sexuální abstinenci, teplotní a hlenovou metodu, hodnocení konzistence děložního čípku. Je třeba upozornit, že tento druh antikoncepce je velice náročný jak na sledování, tak na zodpovědnost obou partnerů. Riziko selhání těchto metod je i při správném používání vyšší než u většiny jiných antikoncepčních metod.

Periodická sexuální abstinence

spočívá ve využívání méně plodných období v menstruačním cyklu ženy. Ovulace (uvolnění vajíčka z vaječníku) má poměrně přesnou souvislost s menstruačním krvácením, objevuje se zpravidla 12. až 16. den před koncem cyklu. Takový výpočet ovšem může fungovat pouze u ženy s naprosto pravidelným menstruačním cyklem. Pro správné používání je nutné si po dobu dvanácti měsíců vést menstruační kalendář a teprve na základě něj výpočet provádět. Plodné dny pak pak vymezíme odečtením 18 dnů od cyklu nejkratšího a 11 dnů od nejdelšího.

Teplotní metoda

je založena na sledování bazální tělesné teploty. Tato metoda vychází z faktu, že po uvolnění vajíčka přibližně v polovině menstruačního cyklu vzniká na vaječníku žluté tělísko, které vyrábí hormon progesteron. Kromě toho, že řídí proměnu děložní sliznice tak, aby byla připravena k přijetí a uhnízdění oplodněného vajíčka, způsobuje tento hormon také zvýšení tělesné teploty o 0,2-0,4 °C. Tato zvýšená teplota se pak udržuje prakticky po celou druhou polovinu menstruačního cyklu, a to až do následujícího menstruačního krvácení. Zvýšení teploty svědčí také o tom, že ovulace proběhla. U více než 80 % případů teplota stoupne ze dne na den, u ostatních se zvyšuje stupňovitě v průběhu dvou až tří dnů. Tam, kde ovulace z jakéhokoliv důvodu nenastává, zůstává teplota na stejné úrovni po celou dobu cyklu. Teplotu je nutno měřit za standardních podmínek vždy ráno bezprostředně po probuzení.

Hlenová metoda

sleduje změny cervikálního hlenu. Na začátku cyklu je hlen hustý a netažný a žena se nachází v neplodné fázi. Postupně hlenu přebývá, je tažný, průsvitný, sklovitý (vzhledem se podobá syrovému vaječnému bílku) – to značí plodnou fázi. Dalo by se říci, že čím více se ovulace blíží, tak má žena stále vlhčí pocit spojený s určitou kluzkostí. Poslední den výskytu tohoto řídkého a tažného hlenu označujeme jako „hlenový vrchol“. Není to tedy den, kdy se vyskytuje největší množství hlenu, ale poslední den výskytu hlenu nejvíce řídké a tažné kvality. Následujícího dne se hlen stává opět hustým a méně tažným, eventuálně se objevují „suché dny“, které trvají až do příští menstruace./p>

Samoobslužné vyšetření děložního čípku

bezprostředně po menstruaci je děložní čípek tuhý asi jako nosní chrupavka. Uprostřed jeho vyklenutí je důlek nebo štěrbina (otvor vedoucí do dělohy), která je ale velice úzká a uzavřená. Toto období pokládáme za neplodné. Čtyři až pět dní po skončení menstruace čípek při ovulaci měkne (konzistence podobná tuhosti dolnímu rtu) a zevní ústí děložního hrdla se mírně pootevírá. V tomto období je čípek obtížněji dosažitelný. Vytahuje se vzhůru, některé ženy na něho nemusí ani dosáhnout. Plodné období končí tehdy, když je čípek po dobu tří dnů za sebou opět hmatný nízko, je tuhý a uzavřený.

Přerušovaná soulož

metoda spočívá v tom, že během pohlavního styku dojde těsně před vyvrcholením muže k přerušení soulože (vytáhnutí penisu z pochvy ženy) a ejakulaci mimo ženská rodidla. Byť je to nejlevnější a nejstarší druh antikoncepce, je také nejméně spolehlivá. A proč? Již před ejakulací, v jakémkoliv stádiu sexuálního vzrušení, se mohou objevit v mužské močové trubici kapky průhledné, lepkavé tekutiny. Jedná se o tzv. předejakulační tekutinu, která často obsahuje menší množství spermií. Tato tekutina se může dostávat do pochvy od samotného začátku pohlavního styku a to daleko dříve, než muž vůbec ejakuluje. Dalším důvodem, proč metoda selhává, je špatný odhad přerušované soulože. Je to problém zejména u mužů trpících předčasnou ejakulací. Třetím nebezpečím je opakovaná soulož, při níž se do ženského těla mohou dostat zbytky semene z předchozího vyvrcholení. V neposlední řadě je nutné si dát také pozor na manipulaci se spermatem.

Sterilizace

Je chirurgický zákrok, který uzavře přirozenou „cestu početí“ a tím zabraňuje plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz.

Sterilizace ženy

U ženy spočívá chirurgický výkon v přerušení obou vejcovodů, čímž je znemožněno putování vajíčka od vaječníků do dělohy a pochopitelně také jeho setkání se spermiemi. Lidské vajíčko má mikroskopický rozměr a v případě, že je jeho transport vejcovodem znemožněn, beze zbytku se vstřebá.

Sterilizace muže

U mužů mluvíme v případě sterilizace o vazektomii, která spočívá v podvázání obou konců chámovodů v šourku.

Sterilizace jako antikoncepční metoda

Metoda je vhodná pouze pro ty, kteří již nechtějí mít další děti, ať již z důvodů osobních nebo např. z důvodu zdravotních (např. geneticky podmíněné onemocnění přenášené na potomky).

Nový zákon o sterilizaci

Sterilizaci nově upravuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nahrazuje směrnici starou již 40 let. O zákrok nyní může požádat každý občan starší 21 let, aniž by k tomu měl zdravotní důvod, a to na základě písemné žádosti. Žadatel musí být poté poučen od svého ošetřujícího lékaře o povaze zákroku a jeho možných rizicích, a to v přítomnosti svědka z řad zdravotních pracovníků. Bude-li chtít, má právo i na přítomnost dalšího svědka. Mezi tímto poučením a udělením souhlasu je pak vyžadována minimálně čtrnáctidenní lhůta. Přítomnost svědka při poučení a následná 14denní lhůta má chránit lékaře od případných námitek a žalob, že žadatel nebyl dostatečně poučen nebo že jednal ve stresu či spěchu. Nový zákon vyžaduje souhlas komise jen v následujících případech: u pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům; u pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí; u nezletilého pacienta.

Způsoby sterilizace
 • laparoskopicky
 • při císařském řezu

Komentáře (256)

 • Gabriella

  Dobrý den , minuly týden 22.9 jsem měla poslední 5 den své menstruace a prave ráno v ten den měla jsem nechráněný pohlaví styk , následující den 23.9 kolem 9 večera jsem vzala nouzovou antikoncepce Navela , jcera večer jsem zjistila ze mám na kalhotkách krev ( spis to mazalo růžovým ) dnes 29.9 už krvacim docela hodně , a mám příznaky jako vždycky při menstruace a to bolí bříško a táhne mi zadá . A ted mám s toho velkou paniku a potřebovala bych něco slyšet o tom všem od specialista . Děkuji Vám

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dostaví-li se menses v normě (může být mírně zpožděno oproti předchozí) pak vpořádku. V případě, že se menses nedostaví déle jak 4týdny od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gyenekologa.

 • Lucka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, gynekolog mi řekl, ať svou 1.antikoncepci Ayreen začnu brát na konci menstruace tzn. Asi 7./8.den, ale prý to nebude chránit před otěhotněním. Chci se zeptat odkdy tedy je účinná ta antikoncepce a chrání??

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, optimální je užívat od 1.dne další menstruace resp.doporučuji přečíst návod. Vhodné je i první týden užívání ještě použít zároveň i prezervativ, poté již není nutné.

 • Karolína

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, používám antikoncepci Natalya již první měsíc a v příbalovéM letáku jsem zjistila, že po dobrání prvního platíčka 21 tablet mám mít 7 dní pauzu a 8. dnem mám začít nové platíčko. Po 7 denní pauze, jsem začala brát z nového platíčka. Ken se chci zeptat, jestli je nějaký den, od kdy antikoncepce působí, nebo jestlí působí neustále. Děkuji, Karolína.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano i v pauze by jste měla být dostatečně chráněná, pakliže jste neudělala chybu v užívání.

 • Kateřina D.

  Dobrý den, již rok užívám hormonální antikoncepci Ayreen, bohužel ji však beru v různé časy. Někdy již v 11 dopoledne, někdy v 5 odpoledne a někdy až večer. Jeden prášek jsem možná v týdnu vynechala, protože mi upadl a já na něj pak asi zapomněla. Jenže včera jsem měla nechráněný sex. Chci se tedy zeptat, jestli je riziko otěhotnění vysoké či si mám vzít tabletku po nebo pokračovat dále v užívání hormonální antikoncepce.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, riziko otěhotnění není veliké, ale nelze jej 100% vyloučit. V budoucnu doporučuji užívat antikoncepci vždy ve stejný čas např. v 19,00hod.

 • Eva

  Dobrý den, před třemi měsíci jsem začala užívat HA Sirmya. Po 1. platičku se dostavila menstruace hned druhý den v týdenní pauze. Po druhém platičku se už krvácení během týdenní pauzy nedostavilo. Někde jsem se dočetla, že krváceni při užívání HA může slábnout a někdy nemusí přijít vůbec. Říkala jsem si, že je to asi normální a po týdenní pauze, kdy jsem MS nedostala, jsem začala užívat 3.platičko v den, ve který jsem měla. Asi po 14 dnech užívání posledního platička jsem začala krvácet. Trvalo to 6 dní ( jako každá moje MS). Napadlo mě, že tohle už není normální. Ale jelikož mám s partnerem pravidelně sex, tak jsem to 3. platíčko dobrala celé. Dva dny po poslední pilulce jsem začala krvácet (tak, jak bych měla) Zajímá mě tedy, zda se mnou je něco v nepořádku, nebo je to běžné? Ještě napíšu, že než jsem začala užívat tuto HA, měla jsem kontrolu u svého gynekologa (trápily mě bolesti v podbřišku na jedné straně a z dřívějši zkušenosti jsem měla strach, jestli nemám opět cystu na vaječníku) Vše bylo v pořádku a začala jsem užívat pilulky. Můj gynekolog má teď dovolenou, proto jsem se chtěla zeptat tady, jestli se mám obávat nebo ne :) Ještě musím podotknout, že mám bolesti v podbřišku i během sexu. Určitě si zajdu ke svému lékaři, jen chci aspoň trošku vědětco měu dr čeká apod. Děkuji moc

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, při nasazení antikoncepce(hormonů) se může jednat o tzv. krvácení z průniku“ (krvácení mimo pauzu). Je zapříčiněný nízkou hladinou estrogenů a většinou se objevuje jen v prvním cyklu užívání - měl by se do 3měsíců ustálit. Dále doporučuji dořešit cestou registrujícího gynekologa.

 • petra H.

  Dobrý den, Mám problémy se silným menstruačním krvácením a trpím na endometriózu. Nyní beru zhruba měsíc gestagenní antikoncepci (Azalis), v polovině cyklu jsem začala středně krvácet, tento stav trvá již 9. den. Chtěla jsem se zeptat, zda vytrvat v užívání, zda krvácení dlouhodobým užíváním vymizí. Estrogenní antikoncepci užívat nechci, způsobila mi rozsáhlé pigmentační skvrny na tváři. Děkuji S pozdravem Petra H.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano doporučuji uvedený postup dodržet. V případě zhoršení pohotovostní služba dle spádu.

 • Marketa K.

  Dobrý den ráda by jsem se zeptala zdali může muž do mne ejakulovat když vezmu po 7 denni pauze antikoncepci ,neotěhotním? Příklad posledni antikoncepce byla vzata v neděli a další plato začínám za týden v pondělí večer mohu v uterý spolehat jen na antikoncepci nebo je dobré použit ještě kondom ? antikoncepci mám Calleto 21x7 Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji ještě použít prezervativ

 • Ivana H.

  Dobrý den, potřebovala bych poradit 15.8. jsem použila postinor2 21.8. jsem začala špinit a stále špinim. Měla jsem nasadit antikoncepci minisiston. Menstruaci podle kalendáře mám mít 28.8. Ale teď odjíždím na dovolenou a potřebuji abych menstruaci neměla. Mám si vzít norethisteron zentiva? I když beru antikoncepci?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano můžete si vzít Norethisteron 2-3dny před tím než se má menses dostavit 1-0-1 a takto užívat po dobu žádaného odsunu a přijedete-li zpět a přestanete užívat menses by se měl dostavit do 3dnů.

 • Adéla

  Dobrý den, dne 12.7. jsem vysadila po 3 letech antikoncepci Ebelya. Další menstruaci jsem měla mít 13.8. ale nedostavila se. Dne 16.8. jsem měla pohlavní styk ale k přítelově vyvrcholení nedošlo. Již týden mě bolí podbříšek, pocit na zvracení a poslední dva dny tak jednou za den špinění. Mám si udělat těhotenský test ? Nebo to jsou příznaky vysazení HA ? Mám ještě vyčkat nebo navštívit svou Dr. ? Předem děkuji, H.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, těhotenství nelze 100%vyloučit, doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa během následujících 14dnů.

 • Jessie N.

  Dobrý den, ráda bych se zeptala zda-li v česku lze mít antikoncepční implantát. Našla jsem spoustu článků, ale byly staršího data a nyní nikde nepíšou zda tady ještě jsou či ne. Dále by mě zajímal Váš osobní názor - je mi 22 let bez dětí a studuji vš, takže ještě v plánu nejsou, nyní beru antikoncepci 21+7 Yollie, ale nebaví mě na to každý den myslet, tak přemýšlím nad děložním tělískem - myslíte, že je to vhodné i pro mě?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano, nemáte-li KI /kontraindikace/ k jeho zavedení pak existuje tělísko na zavedení pro ženy, které dosud nerodily po dobu 3let. Jmenuje se Jaydess. Blíže dle domluvy s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Olga T.

  Dobrý den, Nedávno jsem vysadila po 15 letech antikoncepci. První menstruace přišla po 21 dnech, takže jako v den kdy jsem vynechala pilulku. Ale teď je to od předešlé menstruace 22. den a pořád nic. Mám už trochu obavy, protože rodinu neplánuji. Mám si raději udělat těhotenský test?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nedostaví-li se menses déle jak 5týdnů od předchozí pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa k vyloučení těhotenství. Testy nejsou vždy spolehlivé.

 • Terka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká jestli mohu být těhotná když jsem si vzala (v sobotu) 4 pilulku z platinka v 8:00h rano a v ten den večer kolem 22:30 jsem měla s přítelem pohlavní styk kdy ejakuloval do mě na druhy den jsem ale bohužel zjistila, že nemůžu najít platinko a kvůli tomu jsem si nemohla vzít (neděle) 5,(pondělí) 6 a (úterý) 7 pilulku ha, beru antikoncepci Minerva

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, 100% uvedené nelze vyloučit. Doporučuji dořešit cestou registrujícího gynekologa.

 • Jana

  Dobry den, 10 let beru HA. 4 roky jsem brala HA Minervu a pak jsem zacala brat gestagenni antikoncepci Lamyu. Antikoncepci beru pravidelne s max. 2 hodinovym casovym rozdílem. Myslite ze je nejaka sance ze muzu byt tehotna? Menstruaci pri teto antikoncepci vubec nemam. Rekla bych ze zde sance neni, ze bych mohla byt tehotna, ale mam nejake zvlastni priznaky. Boli me v podbrisku a mam vytok. Prsa me neboli ani nezvracim. Mozna to jsou jen nervy. Predem děkuji za odpoved.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění nelze 100% vyloučit. Doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa, obzvláštˇ je-li zpoždění menses déle jak 5 týdnů od předchozího.

 • Christin

  Dobrý den, jdu s dotazem..nesedí mi antikoncepce. (Beru necelých 5měsíců) Muj gynekolog má dovolenou tak jdu pro radu sem. Než půjdu na kontrolu, mám aktuální antikoncepci vysadit? Jedná se o to, že už přes měsíc špiním, někdy až krvácím. A to začne vždy krátce na to co si antikoncepci vezmu. Plus k tomu jeste obcasne bolesti jako pred menstruaci. Predem dekuji za odpoved

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa těsně po dokončení další menses. Antikoncepci můžete prozatím vysadit a dle vyšetření a domluvy další postup.

 • Katka

  Dobrý den, budu brát svoji první antikoncepci Belara. Menstruaci většinou mám v přesný termín, jenomže teď jsem ji dostala o 6 dní dříve. Dočetla jsem se, pokud přijde dříve musí se počkat na další menstruaci. Chtěla bych se zeptat, jestli je to velký problém, kdybych ji začala užívat už teď? (2 den menstruace)? A pokud bych si vzala prášky 2 den MS od kdy jsme chráněna? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano můžete začít i 2.den menses, dále však dle návodu. Doporučuji minimálně týden pohl.styk s bariérovou ochranou (prezervativem).

 • Kristýna

  Dobrý den, mám dotaz, začala jsem brát antikoncepci Belara poprvé 26.7. (neděle) a teď bych měla mít 7denní pauzu, avšak nějak jsem zazmatkovala a vzala si tabletku z nového balení ještě v tuto neděli 9. 8., kdy už mi měla začít ta pauza (to znamená, že teď budu mít sice 7denní pauzu, ale s tím, že budu moct si další tabletku vzít až v pondělí, protože tu, co jsem si měla dát v neděli 16.8. po 7denni přestávce, jsem si vzala už tuto neděli 9.8., takže jsem si to takhle svým způsobem omylem protáhla). Chtěla jsem se tedy jen pro jistotu zeptat, zda to nějak nesnižuje riziko ochrany, zda máme raději používat ještě nějakou jinou ochranu nebo jestli to bude mít nějaký vliv na cyklus? Moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, obzvláště v I.týdnu po následující menses doporučuji užívat prezervativ (kondom). Uvedené by mělo mít minimální vliv, možno očekávat špinění. Po celý následující cyklus nespoléhat na 100% antikoncepční ochranu.

 • Nikol D.

  Zdravim. Prosim o padne argumenty proc nevysazovat HA v polovine cyklu. Je mi 25, HA beru 7 let v kuse, nyni nekolik let uz nizkohormonalni Sunyu, rozhodli jsme se pro prcka, ja si vcera (ne naschval) zapomnela vzit prasek a dnes jsem jeste taky nemela a pohravam si s myslenkou ze bych plato jiz nedobrala. Jak jsem psala, HA beru jiz 7 let bez pauzy, pred HA pravidelna menstruace jako hodinky, bez problemu, bez bolesti.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dobírat striktně nemusíte. Počítejte s faktem, že nyní cyklus nemusí být zcela pravidelný. Konkrétně včetně doporučení prekoncepčních preparátů pak po domluvě s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Irena

  Dobry den, chci se zeptat.. Beru ted druhy mesic pilulky, prvni den po tydenni pauze jsem si pilulku vzala vecer, ne rano jak jsem ji brala prvni mesic. Druhy den jsem si pilulku vzala normalne rano. Tentyz den jsem mela pohlavni styk bez ochrany i s vniknutim spermatu. Muzu se spolehnout na antikoncepci nebo si mam radeji zajit pro pilulku "po"?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění je minimální, ale nelze jí 100% vyloučit. Pilulku "po" lze užít do 72hod po nechráněném pohl.styku. Nedostaví-li se menses do 4-5 týdnů od předchozího pak doporučuji kontrolu cestou registrujícího gynekologa.

 • Veronika

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na jednu věc...Mám zavedeno nitroděložní tělísko Mirena. Teď mě zaujalo téma Elektrosex (vibrátor s el. impulzy, ven. kuličky s el. impulzy atd...). Chtěla bych se zeptat: Nepoškodí ty impulzy tělísko? Pak bych měla ještě jeden dotaz. Uvažuji také o tom, že bych, pro zpestření intimního života, vyzkoušela kamagru...Neovlivní látky v kamagře nějak funkci tělíska? Jsou nějaké věci nebo činnosti, na které si dát pozor, aby tělísko neselhalo? Rádi hodně improvizujeme a zkoušíme v intimním životě nové věci, tak bych byla nerada, aby z toho byl další neplánovaný potomek...Velice děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené impulsy by poškodit tělísko neměly, je-li správně uloženo a nezpůsobuje jiné potíže. Kamagra je možná. Samozřejmě i nitroděložní tělísko má určité procento selhání, byť malé.

 • Kristýna

  Dobrý den, než jsem začala brát antikoncepci, byla jsem velmi při chuti, co se týče sexu. Po dohodě s partnerem, nyní manželem, jsme se dohodli pro hormonální antikoncepci. Lékařka mi napsala prášky, jak řekla, spíš kvůli ceně, že jsou levné. Když jsem jí začala brát, začali mé problémy, jak v sexuálním tak v normálním životě. Po pár týdnech jsem začala mít extrémně psychické problémy, kdy jsem, ve svých 16 letech skončila na antidepresivech a chuť na sex žádná s tím, že mi i manžel prisel až nechutný.. Když jsem otěhotněla, s vysazením prášku jak mávnutím proutku vše zmizelo. Ale já s tím pořád neshledavala souvislost. Takže jsem je začala po porodu brát znova. A vše se opakovalo, jen jsem nebrala antidepresiva, ale špatně nálady a nulová chuť na sex ano. Když jsem je vysadila před druhým, plánovaným těhotenstvím, vše se zase vrátilo do normálu a až tehdy jsem si uvědomila souvislost. Teď jsem po druhém porodu. Psychicky naprosto v pořádku a po sexuální stránce snad ještě lépe. A já bych se chtěla ovšem k antikoncepci v praskach vrátit, s tím, že bych chtěla psychiku i chuť na sex nejlépe ponechat. Před tím jsem brala antikoncepci Katya. Mohli by jste mi poradit s nějakou jinou, která by splňovala mě požadavky? Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den v tomto případně doporučuji antikoncepci v tabletách stran zachování libida (chuť na sex) s chlormadinonacetátem nebo zvážit zavedení LNG-IUS (nitroděložního insertu např.Mirenu) není-li kontraindikace. Blíže dle domluvy s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Nika

  Dobrý deň, pre zdravotné problémy som musela prestať brat antikoncepciu cca v polovici až trištvrte balenia, veľa som vracala takze sim vyvracala niekedy aj tie tabletky ktoré som užila. Zeraz čakám cca dva týždne a menzes nikde . Prosím poraďte mi čo mám robiť prosím prosím veľmi ďakujem

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nedostaví-li se menses během dalších 14dnů doporučuji došetření cestou Vašeho registrujícího gynekologa. V případě akutních potížích /silné krvácení, křeče v podbřišku, teploty, aj./ ihned, případně i cestou ústavní pohotovostní služby dle spádu.

 • Ivana

  Dobrý deň mala by som na vás prosbu moja 16ročna dcéra začala pred 5mesiacmi uživat antikoncepciu Mercilon prve 3 mesiace normalne uźivala a teraz sa zmýlila a 2 balenia užila naraz bez prestavky dnes dobrala poslednú tabletku z 2 plata, prosím hrozia jej nejaké riziká? Vďaka za odpoveď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, není třeba se obávat, dále ať užívá dle návodu tj. nyní udělá plánovanou pausu. Pohl.styk po tuto dobu doporučuji s prezervativem.

 • Žaneta

  Dobry den ,chtela bych se jen zeptat na antikoncepci beru lusienne nezapomela sem si vzit prasek ale spis sem si ho vzala spatne misto pondeli sem si vzala opet nedeli zjistila sem to dnes rano tak sem si vzala podle smeru sobotni prasek myslite ze to bude mit nejaky vliv Pritel se do me v nedeli vecer udelal slamova

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, záleží v kterém týdnu se uvedené stalo. Jedna-lo li se o první týden pak je zde rizikovost velká a doporučuji obzvláště nedostaví-li se menstruace do 5týdnů od předchozí kontrolu cestou Vašeho registrujícího gynekologa

 • Petra

  Hezký den, v době ovulace jsem měla pohlavní styk, raději jsem použila Postinor, menstruace se dostavila jen o 3 dny dříve, nasadila jsem tedy antikoncepci, nevadí to? Nebo raději počkat na další přirozenou menstruaci? Děkuji a jsem s pozdravem Petra

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji vyčkat další "přirozené"menses.

 • Elišk

  Dobrý den, beru prášky leverette a dnes (treti týden, první den) jsem si prášek vzala na čas, beru je pravidelně snad i na minutu, nikdy jsem nevynechala (mám je půl roku), ale dnes 13 minut po vzatí prášku jsem šla na velkou (průjem to nebyl), pohlavní styk byl včera cca kolem dvanácté hodiny odpoledne, večer jsem si prášek vzala zase na čas (v půl 9), jaká je prosím šance, ze bych otěhotněla z toho včerejšího večera, nebo spíše jaká je šance, ze by prášek nefungoval z toho dneska? Četla jsem, ze problém nastává při průjmu. Předem moc dekuji za odepsani.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ačkoliv pravděpodobnost není příliš vysoká, možnost otěhotnění nelze 100%vyloučit. Bude-li přetrvávat zpoždění menses déle jak 4-5týdnů pak doporučuji ihned došetření cestou Vašeho registrujícího gynekologa.

 • Pavla

  Dobrý den, měsíc jsem menstruaci vůbec nedostala. Další měsíc jsem ji normálně dostala, tak jsem si vzala první tabletku antikoncepce. Menstruace hned na druhý den skončila. Je to normální?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den,bude-li se uvedené opakovat po následující 2měsíce pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa ke zjištění příčiny.

 • Pavlína D.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na objektivní názor na nehormonální tělíska. Je mi 19 let a všichni kolem mě používají "tablety" nebo podobnou hormonální antikoncepci. Chtěla jsem se zeptat jestli je pro někoho v mém věku tělísko vhodné (předpokládám že to záleží především na tvaru a materiálu tělíska ---> mohla bych poprosit tedy jaké by bylo nejlepší a nejbezpečnější), byla jsem už u své gynekoložky a údajně bych neměla mít žádný problém při zavádění. Někdo mi říkal, že při zavádění může dojít k poškození pochvy/děložního čípku/dělohy, zajímalo by mě jak moc je toto riziko vážné (jestli se jedná pouze o nějaké poranění typu škrábnutí nebo jestli se jedná o riziko toho nemít děti), poročetla jsem spoustu kdejakých článku, zpověden a dotazů, ale nikde jsem se podobnou informaci nedozvěděla (jako informaci o riziku nemít děti). Také se mezi lidmi mluví o nespolehlivosti, ale všechny zdroje uvádějí pravý opak. Není ještě nějaká méně invazivní varianta antikoncepce která bude NEhormonální. Děkuji za případné odpovědi.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vzhledem k tomu, že jste nerodila, uvedené nedoporučuji z hlediska možných častějších zánětů a možných problémů při otěhotnění. DOPORUČUJI nitroděložní tělísko JAYDESS s obsahem pouze 1x hormonu tj.levonorgestrelu, který zahustí hlen v čípku a brání v prostupnosti pro spermie. Spolehlivost vysoká, uvedené je na 3 roky a lze zavést do menší dělohy, která nerodila. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Denisa B.

  Dobrý den, chci se poradit, můj gynekolog má momentálně dovolenou a potřebuji se zeptat ohledně antikoncepce. Beru krátce cca měsíc antikoncepci, má 21 tabletek s pauzou 7 dní. Dobrala jsem všech 21 tabletek a měla by být pauza 7 dní a měla bych dostat menstruaci. Dobrala jsem všech 21 tabletek a měla by být pauza. Nevím zda tebletky brát dal z nového platicka, jelikož jsem menstruaci dostala před 2 týdny i přes to že jsem užívala tabletky. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokračujte užitím tablet dle návodu dále.

 • Sabrina

  Doby den v dubnu jsem vysadila antikoncepci a s přítelem by jsem chtěli dítě ta jak dlouho můžu otěhotnět dělám si ovulační tedy a zporad je ta druhá čárka slabá mám pocit že nemá ovulaci děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v období 6-12 měsíců nechte uvedenému volný průběh. Nezdaří-li se koncepce (těhotenství) do 12měsíců při pravidelném nechráněném pohlavním styku min 2x týdně pak doporučuji konsultaci u Vašeho registrujícího gynekologa

 • Kateřina

  Dobrý den, před pandemii jsem brala antikoncepci Rhonya, jelikož jsem v zahraničí dostala jsem strach že s antikoncepční nevyjdu tak ksem ji vysadila. Po vysazení jsem ještě nedostala menstruaci už je to 3tí měsíc a nic, ke svému lékaři se momentálně nemám jak dostat proto bych prosila pomoc touto cestou a zeptat se kdy můžu začít brát antikoncepci znovu? Děkuji předem za odpověď a pomoc, Kateřina.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nemáte-li zcela vyloučenou graviditu (těhotenství) přípravek neužívejte. Doporučuji gynekologické došetření v místě výskytu.

 • Petra

  Dobrý den, chci se jen zeptat. Beru antikoncepci Lindynette20 , 7 dni mám menstruaci a jak mám brát ve stejný den to druhé platicko ve stejný den když mi to někdy nevychází a beru to až 8 den po menstruaci. Tak doufám ze to beru z právně. A nevadí když jsi vezmu prášek 6 den před poslední menstruaci když mi konci 7 den ? Dekuju

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v příbalovém letáku je přesný návod, ale jinak je uvedené v normě. Končí-li menses 7.den, vemte jej až tento den. Konkrétně dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Gloria

  Chci se zeptat zda neléčený zánět moc.cest může ovlivnit vstřebávání antikoncepce. Začala jsem užívat logest. Brala jsem antikoncepci od prvního dne menstruace s tím ze jsem ji brala 21.dní pak jsem měla 7 denni pauzu 8 den jsem začla brát z 2 platicka s tím, že jsem si vzala 3 prášky z 2 platicks a měla jsem nechr. Pohl. Styk můj přítel ho nestihl zavcas vytáhnout a trochu spermatu do me udelal(měla jsem střední šanci na těhotenství) Pokracovala jsem s užíváním antikoncepce byla jsem u 5 prášku a chytl me průjem Antikoncepci beru v 21:00 hodin Průjem byl v 7 ráno 4x za den.. 3xten průjem byl velmi málo je možné selhání antikomcepce? Ukáže mi těhotenský test po týdnu graviditu?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, riziko gravidity není veliké, ale přetrvává. Těhotenský test po týdnu graviditu neukáže, resp. mohou být nepřesné. Nedostaví-li se menses do 4-5týdnů od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Mária D.

  Dobrý den, mám dotaz. Je mi 39 let a před 12 ti lety mi zjistili Mutaci FV - Leiden (1691 G >A) /heterozygot a Mutaci MTHFR (677 C>T)/homozygot Nikdy jsem neprodělala žádnou trombozu. Mám za sebou 2 těhotenství - vždy jsem si píchala Fraxiparine. Již zhruba rok mám problémy s pletí (akné) - na které jsem dříve netrpěla, bolesti prsou (byla jsem na sonu - vše o.k.), zvýšené pocení, nabírání na váze ( normálně mám 53 kg nyní 60kg) - jím jen do 18 h a cca 6000kj. Mám podezření na předčasnou menopauzu, přesto že menstruaci mám normální. Existují nějaké hormonální léky, které mohu užívat ? Přírodní např, Menofen mi nezabírají. Děkuji za odpověd Donátová

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji cestou registrujícího gynekologa dobrat FSH  (folikulostimulační hormon) stran vyloučení předčasné menopausy, ačkoliv se dle mého názoru  na základě Vašich referencí o uvedené nejedná. Blíže dle konkrétní domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Anna G.

  Dobrý den, vysadila jsem antikoncepci z toho důvodu, protože jsem nabrala 4 kg, gynekoložka mi teda doporučila kroužek, prý po něm nemohu být zavodňená a tedy nemohu přibrat.Je to pravda? Děkuji za odpověd a přeji hezký den.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji antikoncepci kombinovanou s DRP (drospirenonem). Po tomto druhu "přibírat" nebudete. Forma, tj. zda tablety nebo kroužek záleží na Vás. Blíže dle konkrétní domluvy s registrující gynekoložkou.

 • Veronika 30 let

  Dobrý den, kvuli vaginalni suchosti a hormonalni nerovnovaze mi pan dr. predepsal hormonalni antikoncepci Feminegi, brala jsem 2 platicka,maximalni spokojenost po gyn. strance, zadne otoky nohou, zhubla jsem, proste parada. Ale musela jsem prestat kvuli castym migrenam s aurou, ktere mam diagnostikovane jiz z mladi. Ted jsem mesic vynechala, ale suchost je zpet a celkova rozladenost take. Pan doktor mi rekl, ze pro me neni reseni... najdete prosim nejake? jak brat hormony a nemit migreny? Dekuji za odpoveď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jsou-li prokázané migrény s aurou pak je pro Vás bezpečné užívání čistě gestagenní antikoncepce (tělísko, tablety aj). Stran vag. suchosti možno HYDROFEMIN gel či CICATRIDINA vag.gel,aj. Preparátů je mnoho - blíže dle konkrétní domluvy s registrujícím gynekologem.

 • evelina

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když jsem před třemi týdny užila nouzovou antikoncepci ellaOne, jestli mě bude hormonální antikoncepce chránit již od prvního dne užití v první den menstruace? Před tím jsem nikdy hormonální antikoncepci neužívala.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, léčba Ella One  se skládá z jedné tablety podané perorálně co nejdříve, ale ne později než 120 hodin (5 dní) po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání použité metody antikoncepce, tj. nejste trvale chráněna. K tomu slouží estrogen-gestagenní či jen gestagenní antikoncepce. Blíže dle domluvy s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Tereza S.

  Dobrý den, chtěla bych znát Váš názor na hormonální nitroděložní tělísko. V 17 letech jsem prodělala trombozu - zjištěna Leidenská mutace - heterozygot. V 19 letech jsem podstoupila miniinterupci a po doporučení lékaře si nechala zavést nitroděložní tělísko Jaydess, které je na 3 roky. Nyní mám jít na další výměnu tělíska, v řadě již třetí. S tělískem jsem nikdy neměla žádný problém (problémy, krvácení apod.), menstuaci mám, ale velmi slabou. Je mi 25 let, otěhotnět ještě určitě nechci, ale bariérové antikoncepci nevěřím. Bojím se abych v budoucnu neměla problémy s početím, či těhotentvím, když si nechám dát další tělísko. Můj gynekolog mi jej doporučuje, avšak moje známá gynekoložka nikoliv, není zastáncem hormonů a zásahů do dělohy. jaký je prosím Váš názor na moji situaci a na nitroděložní tělíska? Doporučil byste mi nějaké jiné antikoncepční metody? Děkuji Vám za odpověď. Tereza

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nitroděložní tělísko Jaydess stejně jako kolega rovněž doporučuji a dle Vámi uvedeného se jeví jako optimální volba. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Marie

  Dobrý den, první měsíc užívám antikoncepční kroužek Teyla. Mám ho vyndat az v sobotu, ale dnes (v pondělí) mi začalo špinění. Je vše v pořádku?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené je v normě, postupujte dle návodu. Bude-li se opakovat déle jak 3měsíce pak doporučuji došetření resp.konsultaci s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Jiřina

  Dobrý den, prosím o radu, je mi 45 let beru antikoncepční pilulky sidreta, nyní mi byla zjištěna Raynaudova nemoc, dostala jsem léky na ředění krve Godasal 100, 1 tbl denně a lék na rozšiřování cév Enelbin 2x 1tbl denně, je možné při těchto lécích tuto antikoncepci uživat? Mám dvě děti a měla jsem mimoděložní těhotenství, nebo zda j jiná možnost antikoncepce. Děkuji J.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den ve Vašem případě doporučuji gestagenní antikoncepci ve formě tablet nebo nitroděložního tělíska. Na konkrétním typu pak domluva přímo s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Lucie Tá

  Dobry den, uzivam prasky Tri regol beru to asi rok a neco. Driv jsem to brala tak ze jsem mela menstruaci 7 dni a zacla jsem uzivat 4 den mensr. A ted to uzivam takto jelikoz mam menstruaci 4 dny a prasky tim padem uzivam kdyz mi skončí menstruace. V posledni menstruace byla 2.6 tim padem byly nasazeny prasky 2.6. A vcera 3.6 se do me přítel vystriknul jaka je pravepodbnost?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, procentuelní pravděpodobnost nelze přesně stanovit, ale riziko otěhotnění zde je. Nedostaví-li se menstruace déle jak za 4-5týdnů od předchozí doporučuji vyšetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Alexandra

  Dobrý den, před 14 dny sem měla nechránění pohlavní styk avšak koupila jsem antikoncepční pilulku a 10 mám dostat menstruaci ale 4 slabě krvácím, čím to je? Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené je normální a v důsledku užití antikoncepční pilulky tzv. "pilulky po". Dále dle konsultace s Vaším registrujícím gynekologem

 • Eva

  Dobrý den, bohužel mi nesedělo nitroděložní tělísko, tak jsem začala brát antikoncepci lyndinette, teď jsem si nechala na měsíc napsat YAZ s tím, že má lepší účinky na pleť apod., ale snížilo se mi libido, což se mi u lyndinette nedělo, chtěla jsem se proto prosím zeptat na antikoncepci minesse nebo mirelle, je podobná té lyndinette a myslíte, že by byla vhodná bez vedlejších účinků nebo si mám raději vzít tu lyndinette ? je mi 45 let. děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano Minesse či Mirelle pro Váš věk doporučuji. Blíže dle konsultace s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Martina

  Dobrý den, nedávno jsem začala brát antikoncepci Yosefinne a k tomu jsem si jeden den dala Medrol. Pár dní po konzumaci Medrolu mě začala bolet noha a nejspíš se vytvářet krevní sráženina, takže jsem vysadila antikonepci, jak doktor doporučoval, a v rámci asi 12 dní mě noha přestala bolet. Takže jsem se chtěla zeptat, jaký druh antikoncepce(mimo kondom) či přímo pilulek by byl nejlepší pro mojí situaci ? Nebo bych měla změnit prášek na alergii ?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je zde ke zvážení gestagenní antikoncepce (tělísko nebo tablety). Obsahuje pouze jeden hormon - progesteron, který má dobrý bezpečnostní profil. Blíže dle konsultace s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Milada

  Dobrý den chtela bych se zeptat jestli můžu použít escapelle byla jsem na operaci s prsem a ze můžu s toho mít trombozu v lekarne mi řekla ať jse poradím s ginekolozkou ale ta má dovolenou a nevim zda jsi to mohu vzít?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, Escapelle je postkoitální (emergentní) antikoncepce určená pacientkám jednorázově po nechráněném pohlavním styku, uvedené můžete použít (obsahuje pouze jeden hormon levonorgestrel -gestagen, jehož užití je stran rizika trombosy bezpečné). Blíže dořešte s registrujícím gynekologem.

 • Pavla M.

  Mam riziko trombozy, opravdu je pro me antikoncepce nebezpecna?Dekuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano, ale pouze některé druhy, resp.gestagenní antikoncepce. Blíže doporučuji dořešit s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Aneta T.

  Dobrý deň prajem. Mám dcéru ktorá má 15 rokov a priateľa rozhodla sa totiž to začať užívať antikoncepciu hoci mala sexuálny stik zo svojím priateľom chránený kondómom no ona na sa na to nechce spoliehať bola som sňou u gynekológa , ktorý jej predpísal antikon epciu Aidee no ja sa toho veľmi bojím nakoľko je to dosť veľký zásah do jej organizmu chcela by som vedieť a trošku sa aj ukľudniť či v prípade týchto tabliet bude moja dcéra v poriadku či jej neuškodí veľmi jednoducho sa obávam o jej zdravie . Ďakujem za každú radu

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je dobře že jste dceru doprovodila a byla nasazena antikoncepce. Aidee je moderní, účinná antikoncepce a u dcery je zcela na místě, obzvláště žije-li již sexuálním životem. Dcera bude určitě vpořádku. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Kateřina D.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je možné, že by poševní tablety Flor Femina snižovaly účinnost antikoncepčního kroužku Nuvaring. Na příbalových letácích nic zmíněno nebylo, ale chtěla bych se raději ujistit.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené by snižovat účinnost nemělo.

 • Ivana

  Dobrý den, zvažuji, že přestanu užívat antikoncepci. Nemáme teď sice v plánu pokoušet se cíleně otěhotnět, ale během 2 let chceme začít. Četla jsem, že je mýtus informace, že by se tělo mělo nechat "očistit" než se pokusí žena po antikoncepci otěhotnět. Vysadit chci antikoncepci proto, abych do sebe necpala umělé hormony a chci to nechat na náhodě a přírodě, kdy se mi podaří otěhotnět. Zajímal by mě Váš názor a taky, kdy je nejlepší antikoncepci vysadit jestli po dobrání pláta nebo kdy. Předem děkuji a hezký den

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, optimální vysazení antikoncepce je cca 6měsíců před plánovaným těhotenstvím, tudíž nyní na základě Vámi uvedených informací k tomu neshledávám důvod. Blíže dle domluvy s Vaším registrujícím gynekologem.

 • Christina

  Dobry den, mam otazku na antikoncepciu Qlaira. Koncim uzivanie 3 balenia - ale menstruacia (resp špinenie) sa mi dostavi este vzdy pri uzivani zltych tabletiek cca o tyzden skor ako by mala. Myslite ze to tak zostane alebo sa to este do par mesiacov upravi? Nakolko menstruaciu 10 dni mat nechcem. Dakujem za odpoved.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené by se mělo upravit. Nebude-li tomu tak doporučuji zvážení výměny antikoncepce či došetření. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Aneta

  Dobry den, brala jsem nekolik let Femoden, po půlroční pauze jsem ted opět začala brát, ale s nasazením se u me objevilo ve velké míře akne (drive jsem neměla ani v té pauze!) beru měsíc a každý den zhoršení. Co mam dělat, vysadit po prvním platicku? Nerozhazi to hormony ještě vice? Nebo vydržet brát? Bojim se že se to s branim bude stale zhoršovat. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vzhledem k tomu, že neuvádíte věk ani jiné údaje lze obtížně hodnotit, doporučuji zvážit vysazení resp.změnu preparátu (má-li být se zaměření na akné pak s obsahem chlormadinonacetátu není-li jiná kontraindikace) s registrujícím gynekologem

 • Monika

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,brala jsem HA přes 8 let, teď jsme se s přítelem rozhodli pro miminko. Prášky jsem vysadila je to cca 4 měsíce, při sexu se přítel dělá do mě. Za jak dlouho můžeme očekávat otěhotnění??

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, průměrná doba je různá zpravidla 6-12měsíců. Nepodaří-li se otěhotnět při pravidelné nechráněném pohl.styku min.2xtýdně za déle jak 12měsíců doporučuji návštěvu registrujícího gynekologa.

 • Eliška Š.

  Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat. Už 4 měsíce beru antikoncepci Leverette. Beru ji pravidelně v půl deváté večer, beru ji snad i na minutu přesně, první měsíc jsem ji vzala o dvě hodiny později, ale četla jsem, ze v pořádku je do 12 hodin, raději jsem si udělala po dobráni prvního balení antikoncepce teho. test, který vyšel negativně. Začala jsem brát první platicko z nové krabičky (4. měsíc), menstruace mi skončila 3.5. a 7.5. jsem měla pohlavní styl, pritel se do mě neudělal, ale sex byl třikrát z toho dvakrát se udělal, ale ne do mě, jenomže vím, ze stopy sperma muzou být i tak a dostat se do mě. Nebala jsem se ničeho protože to byl šestý den, co jsem měla prášek a věděla jsem, ze jsem chráněna, jenomže teď přijde ten háček, dozvěděla jsem se až teď, ze pokud do čtyř hodin po prášku jsem zvracela Nebo měla průjem, prášek je neplatný, nezvracela jsem, ale průjem mám častěji a nepamtuji si, ze bych potom na ten záchod šla a průjem měla, přeci jen to bylo později už. Sex byl v rozmezí mezi dvanactou a druhou hodinou, po sexu jsem byla několikrát na malé na záchodě a po příchodu domu Jsem se koupala. Rano jsem na záchodě byla a průjem jsem neměla, pal jsem po cestě ve vlaku měla bagetu a po té půl deváté jedla tousty, takže nic, z čeho bych šla hned na záchod jsem nejedla, možná bageta, po té bych ale na záchod šla už dříve. Chtěla jsem se zeptat, jaká šance je, abych otěhotněla, když jsem měla šestý prášek v novém balení (4. Měsíc), koupala jsem se, byla častokrát na malé a pritel se neudělal do mě, ale i tak tam možnost stop je, ještě k tomu, když si nepamatuji, ze bych měla průjem potom, co jsem si prášek vzala? Omlouvám se, za dlouhou zprávu a popřípadě zbytečný dotaz, jen jsem dost překvapena z té informace, která je sice jasná, ale nedosla mi. Predem moc dekuji za odezvu. Š.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pravděpodobnost otěhotnění je malá, ale není vyloučená. Doporučuji kontrolní těhotenský test, optimálně spíše návštěvu registrujícího gynekologa - obzvláště nedostaví-li se menstruace déle jak 4týdny.

 • Martina

  Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Beriem antikoncepciu Lindynette 20 už niekoľko rokov a cez víkend sa mi podarilo 2 dni zabudnúť zobrať tabletku. Schéma teda vyzerala nasledovne: Z nového platíčka som zobrala 7 tabletiek a potom 2 dni zabudla. Dnes ráno (3 deň., pričom normálne beriem tabletky večer cca 17:00) som začala už aj krvácať. Mohli by ste mi prosím poradiť ako teraz najlepšie postupovať? Mám zabudnuté tabletky zobrať a zvyšok platíčka pokračovať normálne? Alebo si urobiť pauzu na 7 dní, potom dobrať platíčko a následovať ďalším bez prestávky? Za odpoveď vopred ďakujem.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, záleží ve kterém týdnu užívání jste: V prvním týdnu užívání antikoncepce, který je rizikovější na případné chyby, hraje důležitou roli fakt, zda je časový rozdíl mezi užitím pilulek větší než 24 + 12 hodin. Pokud časový rozdíl nepřesáhne 12 hodin (jednu pilulku si uživatelka například vezme o 6 hodin dříve a následující nejpozději o 6 hodin později než obvykle), pak by jediná odchylka účinnost ochrany narušit neměla. Další den pokračujte s užíváním pilulky v obvyklou dobu. Pokud se však v tomto týdnu vyskytne další časová nepřesnost v pravidelnosti užívání anebo pokud časový rozdíl mezi pilulkami přesáhl 12 hodin, pak je spolehlivost účinku zajištěna až od 8. dne dalšího bezchybného užívání antikoncepce. V této sedmidenní „čekací“ fázi je při pohlavní styku důležitá další ochrana před rizikem otěhotnění (například kondom).

   2) V druhém týdnu užívání antikoncepce, by jedna jediná odchylka účinnost narušit neměla, a to ani v případě, že časový rozdíl mezi pilulkami přesáhne 12 hodin. Nicméně není vhodné na toto spoléhat a raději dodržujte pravidelnost v užívání vaší antikoncepce. Pokud se však v tomto týdnu vyskytne více chyb, případně se pilulka zapomene vzít vícekrát anebo má žena trávicí problémy (průjem, zvracení), pak je vhodné opět vyčkat 7 dní dalšího bezchybného užívání. Teprve od 8. dne se pak může uživatelka na účinek antikoncepce plně spolehnout.

   3) Ve třetím týdnu je pak vhodné a nejjednodušší chybu se zapomenutou pilulkou vyřešit tím, že uživatelka pokračuje klasicky v užívání - bez obvyklé pauzy pro menstruaci začne užívat další balení. V tomto případě spolehlivost nebude snížena.

   Některé přípravky mají na konci zařazeny místo pauzy nehormonální tablety. Ty se mohou vynechat bez následků. U přípravků, které mají více než 21 hormonálních tablet, znamená první týden prvních 7 dnů, třetí týden posledních 7 dnů užívání hormonálních tablet, období mezi tím je druhý týden z pohledu výše uvedených doporučení.

   Uvedená doporučení platí pro nejběžnější, ne však pro všechny antikoncepční přípravky na českém trhu (např. pro tzv. „minipilulky“, které obsahují jenom jeden hormon, nebo sekvenční přípravky).

 • Hanka

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, který typ antikoncepce byste mi doporučil na základě níže uvedených informací: Hormonální antikoncepce u mě způsobuje suchost a nízké libido. Nitroděložní tělísko: bojím se ho a mám časté problémy "tam dole". Gestagenní antikoncepce: gynekoložka mi ji nabízela, ale mnoho žen mi tvrdilo, že po nich neustále špinily a že ji stejně užívaly jen po dobu kojení Ještě mě teoreticky napadlo změnit třeba značku antikoncepce. Tedy původní Mistru nahradit jinou. Myslíte, že by to mělo účinek? Děkuji předem za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nejprve bych po konsultaci s Vaším registrujícím gynekologem zkusil změnit značku kombinované (estrogenní+gestagenní) antikoncepce a nebude-li efekt pak zvážení čistě jen gestagenní formy.

 • Nikola J.

  Hezký den, mám starosti jestli není něco špatně. Minulý rok v létě jsem se rozhodla po konzultaci s mým gynekologem pro antikoncepci Sayana v injekci, zvolila jsem ji, protože mám trombózu, nicméně jsem 3 měsíce v kuse špinila až krvácela, poté to na týden přestalo a já teda šla do druhé „várky“ antikoncepce a zas to samé další 3 měsíce, rozhodla jsem se tedy antikoncepci úplně zrušit cca měsíc a půl zpátky, momentálně zas špiním až krvácím od té doby skoro nepřetržitě, nejedná se o nějaké velké množství krve, ale nepřijde mi to v pořádku. Takže mým dotazem je, jestli je něco v nepořádku nebo se to prostě stává. Děkuji za přečtení mého dotazu a případné odpovědi.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, bude-li uvedené přetrvávat je nutno zjistit zda příčina nepravidelného krvácení není organického původu (děložní myom,polyp, zánět, přednádorové či nádorové změny) a je zde ke zvážení provedení hysteroskopie. Tato lze buď v nemocničním pracovišti nebo ambulantně na některém z našich pracovišť. Blíže ke konsultaci a stran objednání prostřednictvím www.ambulantni-hysteroskopie.cz

    

 • Monika

  Dobrý den prosím vás chtěla bych se zeptat na vás názor mám vrozenou oční vadu (glaukom a jen zbytky sitnice) užívám oční kapky a dirulan můj gynekolog mi doporučil antikoncepci Belara řekl mi ze užívání antikoncepce nicemu nevadí a že ani nebude docházet ke kontramedikaci léků na internetových diskuzich jsem četla že antikoncepce se při glaukomu brát nesmí jiní zase říkají že může a na internetu se napíše cokoliv tak nevím co si mám o tom myslet a tak bych se vás chtěla zeptat jestli je Belara pro mě vhodná nebo zda je některá jiná značka antikoncepcnich pilulek pro mě vhodnější? Jenže bych se chtěla zeptat na jednu věc lékař mi doporučil tuto antikoncepci pouze na základě ultrazvuku a měření krevního tlaku (který mám výborný) ale četla jsem že při doporučení antikoncepce se běžně dělají krevní testy a jaterní testy měla bych si tyto testy vyžádat nebo mohu antikoncepci začít užívat bez nich?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, běžně se jaterní ani krevní testy nedělají, pouze v případě rodinné či jiné anamnestické zátěže. Antikoncepci Belara užívat můžete. Nejsou žádné relevantní kontraindikace perorální antikoncepce u pacientek s chronickým prostým glaukomem. Dále vhodno konsultovat s očním lékařem.

    

 • Klara

  Dobry den, uzivam antikocepcni krousek nuvaring, behem mych ovulacnich dnu jsem mela sex s mym partnerem. Krouzek nahodne vypadl, ale ja jsem to zjistila az druhy den rano. Ihned jsem krouzek zavedla a uzila postinor. Behem me obvykle pauzy jsem nedostala menstruaci. Zitra si mam zavest novy krouzek. Je vynechani menstruace normalni? Dekuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji vyšetření cestou registrujícího gynekologa stran vyloučení možného těhotenství došlo-li k vynechání menses a dle toho stanovení dalšího postupu.

    

 • Lucie

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o rádu. Neměla jsem nikdy pohlavní styk, ale začala jsem chodit s klukem a jelikož se náš vztah zdál být seriozní rozhodla jsem se zajít za lékařkou a požádat o předpis na HAK. Po pár měsících jsem se s přítelem rozešla, sex jsme neměli. Nicméně já jsem pokračovala v užívání HAK z důvodu obavy negativních efektů při vysazení, nutnosti vyvolávání menstruace atd. Také jsem uvažovala o tom, že můžu brzy najít nového partnera, přitom pauza v brání HAK (vysazení a znovu nasazení) mohou být velkým stresem pro tělo. Beru HAK tedy již 9 měsíců bez důvodu, jiné předpoklady než antikoncepce jsem k HAK neměla. Ráda bych se tedy zeptala nakolik velká jsou zdravotní rizika při vysazení a znovu nasazení HAK? Jak dlouhá musí být minimální pauza? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, rizika jsou minimální, antikoncepce má několik positivních aspektů. Ačkoliv nemáte nyní partnera doporučuji užívat nadále. Blíže proberte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Klára

  Dobrý den, mám dotaz ohledně antikoncepce. Trpím na migrény z vysazení coc,pokaždé když mám týdenní pauzu od braní antikoncepce, tedy menstruaci, tak mám tak 3-4denní migrény. Je to velmi nepříjemné a chtěla bych tomu nějak zabránit, nicméně se mi ale nechce vysazovat hormonální antikoncepce. Teď užívám antikoncepci Jeanine, která by měla být celkem nízkohormonální. Myslíte, že by třeba pomohlo změnit antikoncepci ještě na nějakou méně hormonální? Předem děkuji moc za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, migréna je u žen hormonálně podmíněné onemocnění a její prevalence se mění v průběhu života. Migréna se typicky vyskytuje v období menzes (menstruační migréna). Ženy s menstruační migrénou mohou profitovat z kontinuálního užívání kombinované orální kontracepce (COC). Máte-li však migrény s tzv.aurou pak doporučuji COC vysadit a uvedené došetřit. Blíže proberte se svým registrujícím gynekologem případně vhodné neurologické došetření.

 • Petra

  Dobrý den, v sobotu jsem si zapomněla vzít antikoncepci, přišla jsem na to v neděli (po více jak 12 hodinách), tak jsem ihned vzala sobotní a za pár hodin poté nedělní. V letáčku jsem se dočetla, že si poté mam vzít 7 dalších prášků – v platíčku jsem měla už jen 3, tak jsem hned navázala další. Mohu po dobrání sedmi prášků udělat pauzu? Jestli ano, tak pak normálně doberu platíčko a 4 prášky si vezmu z dalšího (aby mi to dalo dohromady 21)? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano uvedené lze takto aplikovat. Měla-li jste v uvedené době nechráněný pohlavní styk, případně nejste-li si zcela jista doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Lucie

  Dobry den, včera jsem ukončila 7denni pauzu a dnes bych měla začít brát první pilulku z platicka. Bohužel jsem ale odcestovala a to bez prášků, budu moci začít užívat v neděli, tedy nevezmu si první tři pilulky. Mohu začít užívat HA v neděli od pilulky c. 1 a týden se chránit další metodou? Nechráněný pohlavní styk jsem měla ve čtvrtek minulý týden před zahájením menstruace. Hrozi mi i přesto otěhotnění? Beru HA Ebelya a vetsinou bez pauzy, následují dalsim platickem, jen jednou za čas (3-4 měsíce) delam pauzu. Děkuji moc za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, těhotenství nelze 100% vyloučit. Blíže doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Tereza

  Dobrý den, včera jsem po 3měsíční pauze nasadila antikoncepci Stodette. Obávám se ale, že jsem ji nasadila ve špatný den. Mám menstruaci bez užívání antikoncepce velmi nepravidelně a včera ráno jsem měla nejspíš hnědý výtok, který jindy vůbec nemám. Měla jsem dojem, že to je menstruace, tak jsem si vzala první prášek z plata. Jenže do večera se výtok vytratil. Když jsem antikoncepci nasadila pravděpodobně mimo menstruaci, od kdy budu chráněna? A jsou nějaká rizika, o kterých bych měla vědět?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, začnětě užívat až od 1.dne „normální menses“, do té doby doporučuji bariérovou ochranu,tj.prezervativ.

    

 • T.

  Dobrý den, mám dotaz ohledně hormonální antikoncepce. Slyšela jsem, že některým ženám při jejím užívání téměř zmizí menstruační krvácení. Nemohou se pak po vysazení antikoncepce neprodělané menstruace nakumulovat a neoddálí se tím menopauza (tedy že by například bez užívání hormonální antikoncepce žena měla menopauzu v 50 a při dlouhodobém užívání hormonální antikoncepce a jejím následném vysazení by menopauza přišla třeba až v 60, aby se dohonily zbylé ovulace)? Děkuji S pozdravem Tománková

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano některé ženy mohou mít menstruační krvácení slabé až téměř nulové, především při zavedeném nitroděložním tělísku s levonorgestrelem. Menopausa se uvedeným užíváním neoddálí jak se domnívate (takto uvedené nefunguje).

    

 • Pavla

  Dobrý den, chci se zeptat ohledně nouzové antikoncepce – Postinoru 2. Užila jsem ho ze strachu, ačkoliv si myslím, že při pohlavním styku ochrana neselhala, ale stres byl opravdu silný. První tabletku jsem užila normalne, ale druhou mi bylo doporučeno v lékárně užít za 6 hodin, ačkoliv v příbalovém letáku bylo do 12ti hodin. Chci se zeptat, zda to bude mít nějaký špatný vliv nebo zda by to mělo vliv v příštích letech na plodnost (jestli můžu být neplodná). Moc děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den,uvedené by na plodnost vliv mít nemělo.

    

 • Petra

  Dobry den! Uzivam dlhodobo antikoncepciu Nuvaring.. moj dotaz je nasledovny- kruzok som si mala vlozit dnes (nedela) o 15:00 ale zabudla som a vlozila som si ho az o 20:00.. cize s 5-hodinovym oneskorenim.. pocas 7-dnovej pauzy sme mali s manzelom styk naposledny v utorok, v stredu prisla menstruacia… je nejake riziko, ze by som mohla kvoli tomuto 5-hodinovemu oneskoreniu otehotniet? A je potrebne pouzivat aj nejaku inu ochranu v najblizsich dnoch? Dakujem!

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, riziko je malé, ale nelze jej opomenout. Nejste-li si jistá doporučuji provedení těhotenského testu, případně došetření registrujícím gynekologem.

    

 • Simona

  Dobrý den, již několik let užívám antikoncepci Artizia a od nedělního večera (14. den cyklu), tedy už třetí den, mám slabé špinění. V neděli jsem celý den jezdila v autě a poprvé jsem vyzkoušela elektrickou vyhřívanou podložku, u níž však nelze regulovat teplota a byla podle mě až příliš zahřátá, že to bylo nepříjemné. Mohla by působící vyšší teplota způsobit špinění? Menstruace mi díky antikoncepci začíná pravidelně a začít by měla až za týden ve středu. Pilulky užívám pravidelně. Asi před 5 dny jsem začala užívat rutin jako doplněk stravy – ten je mimo jiné však obsažen také v třezalce, která spolehlivost antikoncepce snižuje, avšak byla jsem lékárníkem ujištěna, že rutin snížení účinnosti nezpůsobuje. Dále by mne napadal jedině nějaký účinek ibišku, který je obsažen v ovocném čaji, který často piji. S přítelem jsme měli nechráněný styk v sobotu, proto se obávám, zda spolehlivost HA zůstala zachována. Mohlo by něco z těchto faktorů mít vliv na snížení účinnosti hormonální antikoncepce či na hormonální nerovnováhu? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, nejste-li si jistá doporučuji provedení těhotenského testu, případně došetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • L.

  Dobrý den, pane doktore, ráda bych se Vás zeptala na informaci ohledně těhotenství přes nehormonální tělísko Gynefix. Ke konci tohoto roku mi tělísko můj gynekolog již vyndá (po celou dobu jsem neměla žádné problémy), ale vzhledem k tomu, že teď prožívám velmi šťastné obdobní s častým milováním, chtěla jsem se zeptat, co by se stalo v případě otěhotnění i přes tělísko. Může tato skutečnost plod ohrozit? V případě zjištění těhotenství se tělísko musí vyndat? (přečteno v letáku – myslela jsem, že v případě těhotenství se již nesmí do dělohy zasahovat). Jde mi jen o to, zda v tomto případě je zcela běžné, že těhotenství proběhne bez problému. Vím, že je to pouze hypotetická otázka, přesto ocením Váš názor a odpověď. Moc děkuji.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, plánujete-li s partnerem dítě pak doporučuji tělísko extrahovat co nejdříve a dále uvedené neřešit. Otěhotnění „přes tělísko“ je zdravotním důvodem k interupci, tj.že za případný výkon se neplatí. V hypotetické rovině: Zda proběhne jakékoliv těhotenství bez problémů není nikdy úplně jisté.

    

 • Gabca

  Dobrý deň, asi pred 2 rokmi som užívala HAK -Belaru. Po mesiaci som ju vysadila, keďže som stále z nej mala pocit nafúknotosti. Po jej vysadení som za 5 mesiacov schudla 8-10 kg a menst. cyklus sa mi zmenil z 28 dní, ktoré som mala pred jej užívaním na 24 dní. Takto mám aj dodnes. Za tie 2 roky som mala cystu na vaječníku a 2krát bez ovulácie, čo potvrdil aj gynekológ. Takéto veci sa mi nestávali, kým som ju nezačala užívať. Problem je, že od schudnutia prešlo 1,5 roka cca a stále to nedokážem pribrať. Mám 50 kg na 176 cm, čo je dosť smutné. Bola som aj na odber krvi na hormóny štítnej žľazy (T4, T3…) tie sú v norme. V príjme potravy nemám problém, niekedy sa nedokážem z jedla ani nasýtiť, tak jem často. Moj gynekolog mi povedal, že chudnutie nemože byť zapríčenené z HAK. Lenže všetko tomu nasvedčuje, už neviem na koho sa obrátiť, ako pribrať naspäť. Ďakujem pekne za odpoveď a radu.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dle mého názoru Váš úbytek na váze také nesouvisí s HAK(Belara) jak se domníváte. Uvedené zvažte došetřit cestou praktického lékaře případně endokrinologa.

    

 • HelenaxxxE

  Dobrý den, chtela jsem si zmenit den dalsi menst. a tak jsem zacla prasky z noveho blistru pouzivat o den dele(tudiž 8 dni pauzy). Ano, vím, že jsem to udělala úplně špatně. Z dalsiho blistru jsem si vzala 8 prasku, ale pak jsem na dalsi (9tý)zapomnela a mela jsem nechranenny styk. ihned jak jsem mohla vzala jsem si prasek. Teď je to už pátý den, a prášky dále beru ve stejný čas. Je tu velké procento, že bych mohla být těhotná? Ikdyz tyto prášky více jak 3 roky. A nechranenny styk byl až po týdnu užívání? Popřípadě kdy si mám udělat test? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, možnost otěhotnění zde existuje, proto doporučuji těhotenský test, případně vyšetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Barbora

  Dobrý den, je mi 17 let a už něco málo přes rok beru HA Katya. Když jsem si šla dnes (St) vzít prášek, zjistila jsem, že jsem si včera (Út) zapoměla prášek vzít. Nikdy předtím jsem nezapomněla. V příbalovém letáku antikoncepce jsem si přečetla, že pokud zapomenu, tak si mám vzít další den oba prášky najednou, což jsem udělala. Chtěla bych vědět, jaká je tu možnost otěhotnění, když jsem pohlavní styk měla minulý týden ve středu (den, kdy jsem začala brát nové platíčko). Prášek jsem si tedy zapomněla vzít 6 dní po pohlavním styku a také v 1.týdnu braní antikoncepce (což jsem se dočetla, že je rizikové). A jakou dobu po zapomenutí prášku bych se měla při pohlavním styku chránit?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, chyba v 1.týdnu užívání je riziková, proto doporočuji vyšetření cestou registrujícího gynekologa do 14dnů.

    

 • Kristýna

  Dobrý den, mám dotaz. Beru hormonální antikoncepci Mistra a bohužel se mi stalo že 9. den co jsem měla mít prášek jsem na něj zapomněla a vzala jsem si tudíž dva prášky ten následující den. Mezi tím jsem měla nechráněný pohlavní styk. Sestřička na gynekologii mi předepsal Escapelle který jsem si vzala 42 hodin od styku. Je možné být těhotná nebo ne? Jsem z toho docela nervózní 🙁

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, těhotenství nemohu zcela vyloučit, proto doporučuji provedení těhotenského testu případně návštěvu registrujícího gynekologa.

    

 • Miloslava

  Dobrý den. Po 4 porodu ve 36 letech jsem až dodnes užívala HA Jeanine a jsem s ní spokojená. Menstruaci mám pravidelnou a gynekologicky jsem úplně v pořádku. Nyní je mi 52 let a gynekolog mi předepsal HA Nelya. Přečetla jsem si recenze a ty jsou hodně negativní a tak bych Vás chtěla poprosit o radu, jestli v mém věku má význam jít do takového rizika?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, Nelya je nízkohormonální antikoncepce, která by pro Vás neměla být škodlivá,ale situace je na komplexní dořešení zda vůbec ještě pokračovat v antikoncepci či zvolit jinou metodu. Doporučuji pečlivě prohovořit s registrujícím gynekologem s domluvou stran vhodné antikoncepce vzhledem k věku,anamnese aj.

    

 • Šárka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, užívám svou první antikoncepci Ebelya. První pilulku jsem vzala první den menstruace. V užívání pokračuji již 10. den a stále krvácím. První den bylo krvácení slabé ale od druhého dne dost silné( postupně i s většími kusy sražené krve) provázené bolestmi břicha( běžné intenzity). Nyní krvácení lehce slábne ale i tak je ho dost. Chtěla bych se poradit, zda je to jen otázka času, než si tělo zvykne na HA či zda už bych měla situaci řešit s gynekoložkou. Nechci zbytečně plašit ale již mě to znervózňuje. Počkat případně jak dlouho nebo řešit? Mnohokrát děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, uvedené se může takto vyskytovat, bude-li se opakovat déle jako 2 měsíce pak doporučuji dořešit cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Alexandra

  Dobrý den, ráda bych se poradila s Vámi jako odborníkem, před 3mi měsíci jsem začla brát (znovu po sedmi leté pauze) nízko hormonální antikoncepci Yadine. Ve věku 17ti let mi docela vyhovovala zmírnila mi menstruační bolesti, zádný problém s přibíráním, ale teď je moje tělo z hormonů totálně zničené. Během těchto 3 měsíců jsem z 52kilogramu přibrala na 57. Musím podotknout, že první měsíc braní antikoncepce pro mě byla noční můra, bylo mi na zvracení po každém prášku. Teď už to není tak zlé, ale cítím se po užívání prášků nafouklá, bolávají mě často prsa, kolem linie ust a nosu se mi vytvorila vyrážka, (není to akné, ale spíš drobné zarudlé pupínky plné vody). Ráda bych se zeptala zda-li je moudré dál pilulky užívat čí vysadit?. Děkuji za odpověď. Alexandra S.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, záleží kolik je Vám let, zda ještě plánujete děti, také na Vaší osobní anamnese včetně toho zda kouříte či ne. Situace je na komplexní došetření registrujícím gynekologem a zvolení konkrétní formy antikoncepce tzv.na míru. Na základě výše uvedeného bych se příkláněl ke změně.

    

 • Adriana

  Dobrý den, Obracím se na Vás s dotazem týkající se antikoncepce. Po 7 měsících pauzy jsem opět začala užívat hormonální antikoncepci Katya. S užíváním jsem začala první den menstruace, ale hned druhý den jsem již nekrvácela. Dnes je to již 6. den užívání a menstruace se stále nevrátila. 4. den užívání nám s přítelem bohužel praskl kondom, chráněná jsem podle mě ještě nebyla, proto jsem užila tzn pilulku PO. Je takové vynechání menstruace normální? Může s tím mít něco společného nechráněný pohlavní styk? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, vzhledem k tomu, že jste nebyla chráněná jak uvádíte a menstruace se ještě nedostavila doporučuji v co nejbližší době návštěvu registrujícího gynekologa s případným vyloučením těhotenství a dle toho domluva stran dalšího postupu.

    

 • Nika

  Dobrý den, Je mi 29let a jsem po porodu tří dětí. Ráda bych zvolila nějakou vhodnou formu antikoncepce, ale nevím co by pro mě bylo nejvhodnější. Ráda bych se vyhnula užívání pilulek, protože se obávám, že bych na ně zapomínala. Mám PCO a i zhoršenou pleť. Uvažovala jsem o tělísku, ale nevím jestli hormonální nebo bez hormonů? Gynekolog by mi tělísko nedoporučil, protože by se mi pleť mohla spíš ještě zhoršit. Proto jsem si vzala na zkoušku antikoncepci Evellien, abych věděla, jak na ní budu reagovat (má stejné hormony jako tělísko), a nevyhodila zbytečně peníze, když by mi nesedlo. Bohužel jsem ještě po porodu nedostala MS, tak nemám evellien vyzkoušenou. Ráda bych se také zeptala na antikoncepční injekce. Jestli to by pro mě nebyla lepší volba. Jakou antikoncepci byste mi při PCO a zhoršené pleti doporučil vy? Kdyby to šlo vybrala bych si nejlépe antikoncepci, u které bych neměla MS a na kterou bych nemohla pořád myslet. Děkuji za pomoc. Nika

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobry den, po porodu, obzvlaste pokud jeste kojite bych ponechal Evellien. U nitrodelozniho teliska by jste na nej nemusela myslet ale nevyresi Vam PCO ci potize s pleti na tu je nejlepsi kombinovana antikoncepce s antiandrogeny, nejlepe s chlormadinonacetatem nebo cyproteronacetatem. Zalezi kteremu z techto specifik date prednost. Blize doporucuji doresit s registrujicim gynekologem.

    

 • Tina

  Dobry den, prosim Vas ake bylinky znizuju ucinnost antikoncepcie? Beriem Sunyu a od dnes zacinam pouzivat bylinkove vyzivove doplnky kde sa v jednom nachadza minimalne 10 roznych byliniek. Chcem si byt ista ze sa tam nebude nachadzat nic co by znizilo ucinnost antikoncepcie. Dakujem

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, z bylinek se jedná pouze o extrakt z třezalky tečkované, z léků pak o některá tuberkulostatika (rifampicin, rifabutin, griseofulvin), antikonvulziva (barbituráty, fenytoin, karbamazepin, topiramát,modafinil),či antivirotika (nevirapin,efavirenz)

    

 • Monika

  Dobrý den, začala jsem užívat Nuvaring. Zajímalo by mě, zda kroužek může poškodit nějaký lubrikant. Je přece ze silikonu a pokud tuším správně, tak existují lubrikanty, které silikonu nesvědčí. Zajímá mě konkrétní použití se 100% kokosovým olejem. Zajímá mě ještě možnost vytažení kroužku před pohlavním stykem. Dočetla jsem se, že pokud je kroužek méně než 3h mimo pochvu, tak to účinnost nesnižuje. Je tedy možné ho před stykem vytáhnout a po styku vrátit zpět? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, ano před stykem vytáhnout můžete a poté vrátit zpět a ačkoliv má vysoký tzv.index spolehlivosti = Pearl index, 100%účinnost však nemá. S kokosovým olejem užívat nedoporučuji.

    

 • Adéla

  Dobrý den, již půl roku beru antikoncepci Nyssiela a řekla bych, že bezchybně. Nicméně jsem trochu na pochybách, jelikož 3. den, kdy jsem si brala placebo pilulku, jsem měla pohlavní styk. Nicméně další den přišla očekávaná menstruace. Ovšem nyní po téměř 14 dnech mám oteklé a mírně bolestivé prsa jako před menstruací. Je tady možnost, že bych byla těhotná?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, možnost otěhotnění je nepravděpodobná, ale nelze ji 100% vyloučit. Bližší došetření doporučuji cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Katarina

  Dobrý deň beriem HA už niekoľko rokov ale teraz sa mi stalo prvý krát že mám hnedý výtok začiatok nového týždňa bol 22.1 kedy som aj mala pohlavný styk a je to presne 14 dní potom . čiže teraz je tretí týždeň čo užívam HA

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, bude-li se uvedené opakovat déle jako 2měsíce pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Kateřina

  Dobrý den, beru HA Ayreen, obvykle ji beru zhruba ve tři hodiny odpoledne. Po nynější sedmidenní pauze se (vlivem posunutého letu) v prvním dnu braní antikoncepce k pilulce dostanu až po půlnoci, tj. zpoždění v užití první tabletky bude cca 10 hodin. Je to v pořádku, či bude už účinnost narušena? Děkuji moc.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučení při vynechání jedné tablety: DO 12 HODIN je okamžitě užít vynechanou tabletu a další tabletu v obvyklou dobu. Antikoncepční účinnost zachována.

    

 • Pavlína

  Dobrý den, je mi 19 let a již třetím rokem beru HA, bojím se, ale že když ji budu brát dlouho bude potom problém otěhotnět. Přemýšlím tedy o nitroděložním tělísku. Je možně si ho nechat zavést, když jsem nerodička? A doporučujete ho nebo je lepší zůstat u HA? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano nitroděložní tělíska máme již nyní i pro nerodivší ženy, lze tedy zavést. Nepůsobí-li však hormonální antikoncepce žádné potíže je možno ji ponechat. Blíže proberte konkrétně se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Alena

  Dobrý den, už asi čtyři roky používám antikoncepci Belara, ale protože mám strach z otěhotnění ještě k tomu s přítelem provozujeme přerušovanou soulož, popř. pokud přítel chce ejakulovat dovnitř použijeme kondom. Je zde i tak nějaká šance na otěhotnění? Pokud bych náhodou vynechala jednu pilulku je zde možnost otěhotnění při přerušované souloži?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění při takovéto kombinaci je velmi malá, ale není nemožná. Zapomenete-li pilulku za 12hod a více vzrůstá možnost otěhotnění obzvláště v 1.týdnu užívání, pak doporučuji pojistit ještě jinou antikoncepční metodou – zpravidla prezervativem minimálně 7dnů.

    

 • Petra

  Dobrý den, v září mi bylo 45 let, mám zavedenou Mirenu. Jelikož mám stále výtok, špinění nebo jiné potíže, uvažuji o jejím odstranění. Stále ale váhám, kvůli možnosti otěhotnění. Mám 2 děti, rodila jsem ve věku 35,5 a 38 let, dále 1 interrupce ve 40 letech a ještě se mi podařilo otěhotnět v téměř 44 letech, to se naštěstí vyřešilo samo- 14 dní od termínu menstruace jsem začala krvácet, na UZT nebyl plod vidět, pouze vysoká sliznice, test HCG z krve lehce nad hodnoutou minima. Chtěla jsem si nechat udělat test AMH a pak se rozhodnout, ale moje gynekoložka mi sdělila, že „mi vyjde teď nějaká hodnota, pak se mi třeba za rok zblázní hormony a hodnota testu bude zcela jiná“. Je to vůbec možné, myslela jsem, že hodota AMH s věkem klesá. Vím, že otěhotnění je u každé ženy vysoce individuální, ale mohl byste mi sdělit, zda se hodnota testu dá brát jako berná mince, či se může věkem měnit? Dále nerozumím tomu, proč se stále uvádí, že možnost otěhotnění s věkem klesá, po 40ti je přirozenou cestou téměř nemožné a přitom se doporučuje chránit se antikoncepcí až do přechodu? Nestačí např. přerošuvaná soulož v mém věku přes 45?Děkuji za Váš čas a omlouvám se za délku svého dotazu.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, po 27. roce u ženy hodnoty hormonu klesají až do období menopauzy, kdy je jeho hodnota téměř neměřitelná. Uvedené se nedá brát jako berná mince. Možnost otěhotnění po 45.roku života je méně pravděpodobná, ale NENÍ NEMOŽNÁ. Doporučuji dořešit blíže se svým registrujícím gynekologem a vybrat optimální antikoncepční metodu pro Váš případ.

    

 • 123456789

  Dobrý den. Měla bych dotaz ohledně antikoncepce. Svojí antikoncepci (Ayreen) beru vždy ve stejnou dobu a to v 11:00. Ale o víkendu se mi stala menší nehoda. Byla jsem na návštěvě u tety. V sobotu jsem si vzala běžně antikoncepci v 11:00 ale v neděli mi zazvonil mobil a já šla do pokoje pro pilulku. Jenže pilulky byly pryč. Nejspíš je kočka shodila z nočního stolku. Po 1 hodině marného hledání jsem jela domu a Vzala jsem si pilulku tedy až ve 13:30. Tedy se zpožděním 2:30 hodiny. Mohu se nadále spolehnout na antikoncepční účinek či nikoliv. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, ano antikoncepční účinek by měl být v tomto případě zachován.

    

 • Milena

  Dobrý den. Již 6 let užívám HA jangee. Dne 9.1.probehl pohlavní styk, poté následovalo svědění a používání candibene na tři dny. Menstruace se nedostavila, těhotenský test je negativní. Mám mírný tlak v podbřišku. Mohu být i přesto těhotná nebo se menstruace nedostavila z důsledku používání candibene?? Děkuji Milena

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, v důsledku užívání Candibene ne, ale těhotenství doporučuji určitě vyloučit cestou registrujícího gynekologa, který na základě vyšetření stanoví další postup.

    

 • Kamila

  Dobrý den,doporučil byste hormonální ntikoncepci složením podobnou přípravku Lisvy? Byla jsem s ním spokojená, ale přes rok už na trhu enní a od té doby nemohu najít přípravek, který by mi vyhovoval.Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji preparáty s obdobným složením v tabletové formě, tj. 15ug EE(ethinylestradiolu)+60ug gestodenu = preparáty: DITINELL, MINESSE ev.MIRELLE,blíže konsultujte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Pavla

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, užívala jsem HAK Regulon 9let. Byla jsem s ním nesmírně spokojená. Vysadila jsem jí v září, protože s partnerem plánujeme rodinu. Menstruaci jsem měla naposledy těsně po vysazení, takže v první polovině září, od té doby pravidelně každý měsíc slabě špiním zhruba 2 dny, ale nekrvácím. Dříve jsem cyklus měla nepravidelný – občas až dvouměsíční, ale tato situace byla ojedinělá, obvykle jsem měla cyklus 35dní před užíváním HAK. Těhotenské testy mám negativní. Samozřejmě jsem navštívila svého gynekologa, udělal mi USG, kde zhruba po 10 dnech od posledního špinění – což by mělo odpovídat období kolem ovulace, byly vaječníky klidné, endometrium úzké, nález totožný jako při užívání HAK. Prý se tělo pravděpodobně ještě zbavuje hormonů a činnost vaječníků zatím nenaskočila, řekl mi ať tomu dám čas. Rozloučili jsme se, ale nedomluvili se na další kontrole. Jak dlouho mám čekat, kdybych nemenstuovala? Setkáváte se se stejnými problémy častěji? T.č. piju bylinné čaje, je ještě jiný způsob, jak pomoci nastartovat jejich činnost, či vyloučit hormony? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, bylinné čaje příp.kapky typu Gynex užívat můžete. V obecné rovině neotěhotníte-li do 1 roku od vysazení antikoncepce při pravidelném nechráněném pohlavním styku tj. minimálně 2xtýdně doporučuji důsledně řešit se svým registrujícím gynekologem. Taktéž v případě těhotenský příznaků.

    

 • Petra

  Dobry den pane doktore., byla mi predepsana antikoncepe na upraveni cyklu ayreen ,uzivam7 den a neustale silne krvacim. Nevim zda je to normalni ….a pokracovat v uzivani …je mi 38 let. Mam i silne bolesti.Dekuji za odpoved

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji komplexní gynekologické vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa s případným předepsáním léků na zástavu krvácení. Při akutním zhoršení ihned na ústavní pohotovostní službu dle spádu a již lačnit.

    

 • Irma

  Dobrý den, zajímal by mne názor lékaře na takzvanou Symptotermální metodu (teplota, hlen, čípek). Lze se na ni skutečně spolehnout v případě, že bude žena dostatečně oparná a po vysychání hlenu a vzestupu bazální teploty (což potvrzuje proběhnutí ovulace, údajně?) přistoupí k nechráněnému styku onen 4.DPO, který je považován za neplodný? Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nelze se na ni spolehnout na 100%, index spolehlivosti,tzv.Pearl index= kolik žen ze sta, používajících určitou metodu po dobu jednoho roku neplánovaně otěhotní (tedy u kolika z této stovky žen metoda selže) je v tomto případě 3-20.

    

 • Lucie

  Dobrý den, užívám antikoncepci 2 roky. Dnes v 11:50 jsem užila druhou aktivní pilulku z prvního týdnu plátíčka, ale po dvou hodinách jsem měla jednorázovou řídkou stolici. Je možné otěhotnění? Měla bych se chránit i jinou antik. metodou dalších 7 dní nebo do konce plátíčka?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano doporučuji se dále chránit další antikoncepční metodou,tj. prezervativem minimálně 7dnů. Možnost otěhotnění nelze na 100%vyloučit,obzvláště byl-li nechráněný styk v popisovaném období.

    

 • Aneta

  Dobrý den, dnes (14.12.2017) dobiram posledni prášek z meho prvního platicka antikoncepce značky Leanova. Je to moje úplně prvni HA. Je mi 20 let. Žádné problémy se neobjevily, až na to, že mam spineni. HA jsem začala brát normálně prvni den cyklu, jak mi řekl gynekolog. Mamr si zajit k lékaři nebo mám ještě počkat, až doberu všechna platicka ,jestli problem neni jen pri tom prvnim platicku? Jinak me nic zatim netrapi, kromě tohoto spineni. Po klasickém styku s partnerem se také objevilo menší množství krve. Děkuji předem za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den uvedené může přetrvávat max.3 měsíce, bude-li trvat déle až pak doporučuji došetření cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Nikola

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na situaci, když antikoncepci užíváte pravidelně, ale jeden si zapomenete vzít pilulku. Stalo se mi to, že jsme s přítelem měli pohlavní styk a já si normálně antikoncepci vzala, i druhý den, jen třetí den jsem si pilulku zapomněla vzít. Na internetu čtu, že spermie vydrží v pochvě i několik dní. Myslíte, že je zde riziko oplodnění? Děkuji za odpověď. Nikola

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, riziko není veliké, ale otěhotnění nelze na 100% vyloučit. Blíže doporučuji vyšetření a dořešení stavu cestou registrujícího gynekologa.

    

 • Dominika

  Dobrý den, chci se zeptat- gynekoložka mi předepsala antikoncepci -Azalia- a celou dobu užívání (měsíc) jsem špinila. Teď jsem si našla přitele a ráda bych ji užívala ale bojim se že opět budu špinit. Je to normální? A jak dlouho to trvá? Nebo mám zkusit jiné prášky?. Bohužel mám dost nepříjemnou doktorku takže jsem ráda že ji nemusim otravovat.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené může přetrvávat ještě 2měsíce,bude-li déle doporučuji dořešit s registrujícím gynekologem. Nemáte-li v něj důvěru pak event.na jiném pracovišti.

    

 • Barbora

  Dobrý den, užívám antikoncepční prášky stodette a chtěla bych se zeptat. S přítelem plánujeme početí dítěte a nejsem si jistá, jak dlouho po ukončení užívání antikoncepce, je možné otěhotnět ? Předem děkuji za odpověď Barbora

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, otěhotnět můžete kdykoliv, doporučuji ale vysadit minimálně 0,5 roku před plánovaným otěhotněním, lépe i déle.

    

 • Martin

  Dobrý den pane doktore, přítelkyně bere HA (Lusienne) každý den v 8 hodin večer. V neděli si prášek vzala a v pondělí na něj zapomněla. V úterý ráno jsme měli sex, ale k vyvrcholení nedošlo, ale je možné, že mohlo něco uniknout. Zapomenutý prášek si uvědomila až večer, když si prášek měla vzít. Vzala si úterní prášek + ten pondělní zapomenutý prášek a mezi nimi byl asi hodinu a kousek odstup. Tak mě zajímá, jestli může být těhotná. Nyní postupujeme podle letáku – tzn. dobere prášky ze stávajícího blistru a druhý začne brát bez 7 denní pauzy. Ten prášek, který zapomněla je 18tý, tedy ve třetím týdnu. Děkuji mnohokrát a přeji Vám hezký den

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuje se začít s užíváním nového balení bez obvyklé přestávky. Další balení bez pauzy lze ostatně napojit i z jiných důvodů, například pokud si žena přeje vynechání menstruace. Nejste-li si jistá doporučuji provedení těhotenského testu, případně došetření registrujícím gynekologem.

    

 • Dana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, po dvou letech jsem si nechala od svého lékaře předepsat hormonální antikoncepci (Sunya), minulý týden jsem začala užívat během prvního dne krvácení (zhruba 28 dní od posledního), které však trvalo jen dva dny a poté ustalo. Antikoncepci užívám dále, ale včera se krvácení objevilo znovu. Je tedy možné, že jsem začala s prvním užíváním špatně (o týden dříve než jsem měla)? A jak dále postupovat? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, s užíváním jste nezačala špatně, vyčkal bych ještě max 2 měsíce a bude-li se uvedené opakovat pak došetření registrujícím gynekologem ev.změnu antikoncepce.

    

 • Market

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně antikoncepce a potenciálního těhotenství – je možné, že antikoncepce (tedy látky v ní obsažené) mohou nějakým způsobem ovlivnit výsledek těhotenského testu? Na tuto otázku jsem se ptala již v lékárně, bohužel mi bylo řečeno, že netuší, proto se obracím na Vás. Dělala jsem si v časovém odstupu několik testů – všechny s negativním výsledkem, proto se ptám, velmi mě děsí představa možného těhotenství, o kterém bych nevěděla a pokračovala v braní antikoncepce. Děkuji mnohokrát za Váš čas i odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, těhotenské testy nejsou zcela spolehlivé. K selhání antikoncepce může dojít vždy /chyba v užívání, antibiotika, alkohol, aj./, ale na druhou stranu nejde žít v neustálém „strachu z těhotenství“.Nejste-li si jistá doporučuji došetření svým registrujícím gynekologem.

    

 • Jana

  Dobrý den, měla bych otázku . Je možné abych měla menstruaci 12 .dní od první tablety antikoncepce ? Mám antikoncepci na 21.dní se 7.denní pauzou která má bejt menstruační ,ale když mám menstruaci teď v pauze bych ji mít neměla nebo ano ? Kdybych antikoncepci vysadila byl by to problém ? Mám antikoncepci Omisson a přijde mi i když to mám 12.den že vubec nepřestávám krvacet … Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, přetrvává-li déle toto „krvácení mezi menses“ doporučuji došetření registrujícím gynekologem a dle toho další postup.

    

 • Karolína

  Dobrý den, ráda bych se touto cestou poradila s HA. Na základě mé žádosti a společné konzultace s gynekologem mi byla předepsaná HA Jangee (dříve jsem užívala HA Sunya). HA Jangee se však pouze měsíční nevyrábí (raději jsem chtěla odzkoušet pouze jeden měsíc v případě, že by mi nevyhovovala, aby mi nezůstala 2 platíčka nevyužitá), a proto mi v lékárně vydali HA Yaz s ujištěním, že je s HA Jangee totožná. Tuto skutečnost jsem opět konzultovala s gynekologem, který mě ujistil, že jak složení, tak dávkování je naprosto stejné, jedinou změnou je pořizovací cena. Bohužel jsem však doma zjistila, že HA Yaz, kterou jsem 1 měsíc užívala má 24 pilulek s účinou látkou a 4 pilulky placebo. Naopak HA Jangee obsahuje také 28 pilulek, ale pouze 21 pilulek je s účinou látkou a 7 pilulek placebo. Chtěla bych se tedy zeptat, jak to, že i přes ujištění jde o jiné dávkování a zda by to nemohlo nějak jinak opět ovlivnit hormony v těle (rozházet, cítit se špatně), když v minulém měsíci jsem dle návodu užila 24 pilulek HA Yaz a v tomto měsíci mě čeká pouze 21 pilulek HA Jangee. A pokud jde o stejné složení účinných látek, tak zda nemůže dojít k menší ochraně? Předem děkuji za váš čas a odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nejedná se o jiné dávkování, ale jiný režim užívání/zbývající tablety jsou tzv.placebo/ Dodržíte-li dávkování pak účinnost i ochrana bude stejná a cyklus si nerozházíte

    

 • Hanka

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, pokud žena bere antikoncepci čistě z důvodu zabránění těhotenství (nemá žádné problémy typu akné nebo závodňování), jaký progesteron v kombinované antikoncepci je v tuto chvíli „ideální“? Tzn. Který má např. nízký protromboticky efekt, neinhibuje jaterní cytochromy, vylepšuje profil HDL/LDL apod. ?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji antikoncepci s obsahem desogestrelu, norgestimátu či gestodenu. Blíže se poraďte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Katka

  Dobrý den, po prvním porodu jsem si nechala zavést Mirenu. Bylo to něco přes 2 měsíce po porodu, v té době jsem kojila. (Kojím doteď, i když jen minimálně.) První 3 měsíce jsem krvácela nebo špinila takřka nepřetržitě, pak dalších 7 měsíců každé 3 dny vždy asi na 24 hodin. Následně přišly týdenní, později čtrnáctidenní pauzy mezi krvácením. 13 měsíců po zavedení jsem byla na prevenci, lékař kontroloval i uložení tělíska. Je v děloze, ale údajně by mohlo být „výš“. Zřejmě se tedy posunulo. Navíc mé problémy s krvácením prý nejsou typické. Tělísko bylo drahé, HA v pilulkách brát nechci a jiné antikoncepci nevěřím. Ráda bych ještě vydržela. Zajímá mě váš názor. – Zda je šance, že po ukončení kojení se ještě krvácení upraví. (Vím, že nemusím přestat krvácet úplně, ale před 14 dny jsem z ničeho nic krvácela týden v kuse jako po zavedení. Jde mi o ty výkyvy.) A co se týče toho posunutí – Co ho způsobí? Fyzická zátěž při sportu? Dcera mi také občas sedává na břiše. Čeho se mám vyvarovat? Lze poznat, že se tělísko opět posune? Až otěhotním, bude docela pozdě.. Žiji teď s nedůvěrou v antikoncepční účinky tělíska. Děkuji za odpověď, pěkné dny.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji důsledné došetření příčiny nepravidelného krvácení při zavedeném tělísku a dle toho stanovení dalšího postupu, příp.osobní konsultaci na jiném pracovišti.

    

 • Otázka

  Dobrý den, beru antikoncepci Flaya už několik měsíců docela dost poctivě, ale 12. se mi stalo, že jsem na ni úplně zapomněla a vzala si ji až po déle než 12 hodinách a do dneška (19.) už pokračovala zase tak, jak se má.. Ale dneškem mi končí balení a v příbalovém letáčku je psáno, že pokud se nevezme prášků opět 7 dní normálně, má se pokračovat hned v dalším balení.. Jsem na rozpacích zda jsem se do rozmezí 7 dnů vešla, nebo mám rovnou pokračovat dál? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokud užíváte tabletovou kombinovanou antikoncepci s režimem podávání 21/7, můžete tabletu užít do 12 hodin od obvyklé doby aplikace, přičemž antikoncepční účinnost zůstává zachována. Překročíte-li 12hodinovou toleranci, záleží na tom, ve které fázi cyklu se tak stalo:
   – pokud je to v prvních 7 dnech užívání, musíte se následujících 7 dnů vyhnout pohlavnímu styku nebo používejte doplňkovou metodu antikoncepce, případně postkoitální antikoncepci;
   – pokud je to v posledních 7 dnech užívání, vynechejte neaktivní tablety, nedělejte přestávku v užívání a ihned začněte užívat další balení vaší antikoncepce;
   – pokud je to v mezidobí, nemusíte řešit žádná doplňková antikoncepční opatření.

 • Kamila

  Krásný dobrý den, pane doktore.Nově užívám antikoncepci Yosefinne. Při přirozeném cyklu pro mě bylo ukazatelem těhotenství menstruační krvácení. Platí to samé i u Yosefinne? Tedy, pokud jsem dostala krvácení, tak jsem tento měsíc neotěhotněla?Moc Vám děkuji za laskavost odpovědi.S pozdravem,Kamila

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano platí to i u Yosfefinne,ale krvácení není ukazatelem otěhotnění. Blíže se poraďte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Marie

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, zda snižuje užívání léku Zovirax (400mg, 1 tableta denně) účinnost antikoncepce Stodette. Předem děkuji za odpoveď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, lék Zovirax patří mezi antivirotika a neměl by snižovat účinek antikoncepce Stodette.

    

 • Andrea

  Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem ohledně menstruační pauzy.Díky mojí nepozornosti jsem si jeden den vzala 2 tabletky místo jedné, takže jsem menstruační pauzu začala dříve než jsem zvyklá.Ovšem pauzu jsem ukončila tak, jak zvyklá jsem, což znamená, že jsem menstruační pauzu měla o den déle, než bych mít měla, tedy 8 dní.Chci se tedy zeptat, zda-li jsem po této pauze chráněna či nikoliv?Mockrát Vám děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, stát se to může. Je pak nejlepší udělat doporučenou pauzu a po ní začít znovu užívat.

    

 • Katka

  Dobrý den, prosím o radu. Užívám antikoncepci Artizia a současně užívám rakytník v tobolkách. Nikde jsem nedočetla, že by se mohli navzájem ovlivňovat třeba jako třezalka. Raději se proto obracím na Vás, zda se neovlivňují a jsem tak chráněná? Velmi pěkně děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den,  u podobných doplňků stravy nejsou většinou uváděny případné interakce s jinými léky. Takže neporadím 

    

 • Beata

  Dobrý den, beru HA Minerva. Nevyhovuje mi den kdy my přichází mensruace. Menstruace mi přichází 4 den pauzy, což je čtvrtek a ja bych potřebovala aby mi prichazela v pondělí. Chci se zeptat jak to mam udělat tak, abych nenarusila antikoncepční účinek? Četla jsem že jakmile doberu plátečko (nedele) vzit si z dalšího 4 pilulky (tedy do čtvrtku) a pak mit sedmidenní pauzu. Nenarusim však tím antikoncepční účinek? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené lze takto provést jak píšete a antikoncepční účinek tím nenarušíte, ale celkově bych vyměnil antikoncepci MINERVA jelikož je zastaralá a obsahuje cyproteronacetát a antikoncepci s tímto hormonem ČGPS již nedoporučuje. Blíže se poraďte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Jana

  Dobrý den,pane doktore, potřebovala bych poradit.Začala jsem prvně používat Nuvaring v období mimo menstruaci,protože ji mám nepravidelnou.Za kolik dní mi poskytne úplnou ochranu?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ochrana by měla fungovat ihned. Někdy je lepší Nuvaring zavést až po pauze – kopíruji návod z příbalového letáčku Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději následující den po období bez tablet Vašich současných pilulek. V případě, že balení Vašich pilulek obsahuje také inaktivní pilulky, začněte používat přípravek NuvaRing nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Jestliže si nejste jistá, která tableta to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nikdy neprodlužujte interval bez užívání hormonálních pilulek, které užíváte déle, než je doporučeno.

    

 • Petra

  Dobrý večer, mám dotaz ohledně antikoncepce. Budu končit první měsíc s užíváním Novynette. Po jejím nasazení jsem začala špinit, pak i slabě krvácet potom znovu jen špinění. To už sice skoro přestalo co ale trvá je krvácení při styku což je velmi nepříjemné. Na gynekologii mi řekli že je to normální a že mám počkat ještě další měsíc . Vím že špinění ze začátku může být ale to krvácení to tedy nevím. A ještě jedna otázka chtěla jsem teď kvůli dovolené pokračovat s užíváním bez 7 denní pauzy ale mám strach aby se ty potíže nezhoršili protože v příbalovém letáku je napsané že pokud se bude antikoncepce užívat bez pauzy může se vyskytnout špinění nebo lehké krvácení. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vyčkal bych ještě max 2měsíce – bude li uvedené krvácení přetrvávat je nutné došetřit zda příčina není jiného původu /zánět na čípku, přednádorové změny, polyp atd./.Vhodné jsou CICATRIDINA vag čípky /volný prodej/. Blíže doporučuji dořešit cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Adriana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně bezpečnosti yuzpeho metody. Dne 5.9. nám s přítelem selhala bariérová antikoncepce. Vzhledem k tomu, že jsme byli na dovolené v zahraničí, navštívila jsem místní nemocnici, kde mi lékařka předepsala antikoncepci Marvelon (2 x 2tablety po 12 hodinách. Jiné tablety „po“ v této zemi nebyly v prodeji. (Hormonální antikoncepci běžně neberu, jen cca před 2 lety jsem si po podobném incidentu vzala tabletu Ella one.) 11.9. jsem dostala menstruaci, která je slabá a stále trvá(krev hnědé barvy). Je mi jasné, že mi to pravděpodobně rozhodilo můj menstruační cyklus, ale chtěla jsem se ujistit, zda je tato metoda jinak bezpečná a nemůže způsobit jiné problémy v budoucnu. Kdy by se mělo vše srovnat do normálu a měla bych dostat další menstruaci? Jaká jsou případně další rizika? Vím, že to není vhodná forma antikoncepce, ale v tu dobu jsem byla bezradná, takže jsem si tablety vzala. Jedná se mi hlavně o to, aby v budoucnu nenastaly nějaké problémy s otěhotněním. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jedná se hlavně o emergentní (urgentní)formu antikoncepce, kterou NELZE užívat běžně a která se užívá např.při selhání bariérové antikoncepce,tedy např.prezervativu. Metoda spočívá v perorální aplikaci 100 mikrogramů ethinylestradiolu a 500 mikrogramů levonorgestrelu, 2× po 12 hodinách. Opět platí pravidlo čím dříve, tím lépe, nejpozději však do 72 hodin po rizikovém styku. Časté jsou vedlejší účinky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, bolesti břicha, únava či napětí prsů. Průměrná účinnost při dodržení výše uvedeného činí 85%. Neužíváte-li ji opakovaně v budoucnu by výrazný vliv na otěhotnění mít neměla.

    

 • Sandra

  Dobrý den, je mi 19 let. Od 16 jsem brala HA Sidreta, byla jsem s ní nad míru spokojena. V osumnácti mi jí doktorka musela změnit na gestagení antikoncepci – TORRI, kvůli vysoké srážlivosti krve. Beru jí už víc jak půl roku, menstruaci při ní nemám. Sice mi po ní padá nadměrné množství vlasů a tvoří se mi akné, ale jinak celkem vyhovuje. Před 3 dny mě začal trápit hustý tmavě žlutý výtok (vždy jsem měla, ale jen málo, nyní je toho opravdu dost). Myslíte, že by mohlo jít o těhotenství?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, o těhotenství se pravděpodobně nejedná,ale nelze jej 100% vyloučit. Doporučuji bližší došetření cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Hannah

  Dobrý den. Před týdnem jsem začala brát antibiotika a začala jsem zároveň krvácet. Moje gynekoložka mi řekla, že mám antikoncepci vysadit a dát si normální sedmidenní pauzu, rozebraný blistr už nemám využívat a po sedmi dnech začít užívat nový blistr. Je tímto postupem nějak snížená antikoncepční ochrana? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, neměla-li jste v uvedeném období NECHRÁNĚNÝ pohlavní styk pak snížená ochrana není.

    

 • Pavlína

  Dobrý den, chtěla bych od Vás poradit.. Zvažuji, že začnu brát antikoncepci. jsem půl roku po porodu, vše v pohodě. přes dva měsíce nekojím a momentálně mám druhou menstruaci. Dotaz zní, jakou antikoncepci by jste mi doporučil? Chtěla bych takovou antikoncepci, abych po ní přibírala a měla chuť k jídlu a zároveň, aby měla vliv trochu na zlepšení psych. vyrovnanosti a NEMĚLA po ní zažívací potíže. Druhé miminko neplánuji ani do budoucnosti a od 15let nemám slepé střevo. Jinak od puberty jsem měla vždy SILNÉ menstruační bolesti (první den 1prášek na bolest 100%) a už teď vím, že ty bolesti budou zas, jsou cítit a zároveň první den jsem měla i „průjmový“ ale ne uplně 😀 Citologie a kontrola po 6ti nedělí v pořádku. Ke svému gyneko. zajdu ale chtěla bych mít nějáký obrázek co bych chtěla brát, protože mi přijde, že moc nechce řešit a dává hned první co ho napadne. Dříve jsem brala tri-regol. a dceru máme z vlastního umělého oplodnění. Moc Vám děkuji za čas a odpověď přeji hezký den. P.S. jsem ročník 1989

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možností je mnoho, ať už v tabletové formě, nitroděložního tělíska či jiné. Důležité je zda např.kojíte – v tomto případě nejčastěji doporučuji gestagenní antikoncepci např.ve formě tablet: Azalia, Cerazette či jiná. Blíže doporučuji dořešit se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Jana

  Dobrý den již 3 rokem mám tělísko Mirena ale nyní mám podezření na těhotenství je to možné měla jsem pozitivní test mám i větší prsa a břicho se mi zvětšilo i nevolnosti a i celkově jsem přibrala a plet se mi šíleně zhoršila může to být možné děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano těhotenství při zavedeném tělísku je možné,proto doporučuji co nejdříve došetření cestou Vašeho registrujícího gynekologa

    

 • Hana

  Dekuji za odpověď. Mohla bych Vás ještě požádat o informaci, jaká jiná metoda by byla vhodná?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, náplasti, nitroděložní tělísko, případně opět tablety, které lze užívat tak že odmenstruujete jen 4x do roka. Blíže doporučuji dořešit se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Hana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jednu informaci. Užívám nepřetržitě antikoncepci a vždy po 3 až 4 měsících dělám pauzu, abych odmenstruovala. Antikoncepci užívám z toho důvodu, že jsem trpěla silnými bolestmi při každé menstruaci. Zajímá mě, zda je možné brát antikoncepci obden – nejde mi o riziko otěhotnění, protože antikoncepci užívám opravdu jenom účelně, kvůli delším cyklům menstruace. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené nelze užívat ob den. Nevyhovuje-li Vám tento kontinuální režim, doporučuji po domluvě se svým registrujícím gynekologem jiný typ případně formu antikoncepce.

    

 • Kamila

  Dobrý den, minulý měsíc(červenec) jsem si zapomněla vzít jednu pilulku antikoncepce Belara a nejsem si jistá, jestli jsem ji vzala do 12 hodin. Týden na to, jsem měla přerušovaný pohlavní styk (7.7). Za 14 dní jsem dostala menstruaci, ale slabší. Proto jsem 10.8 šla ke svému gynekologovi, ten řekl, že je vše v pořadku. Teď jsem dostala menstruaci v sedmidenní pauze o jeden den později a den před tím jsem měla silné bolesti. Je možné těhotenství, pokud jsem byla u lékaře příliš brzy, aby něco zjistil? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, těhotenství je málo pravděpodobné, ale nelze jej 100%vyloučit. Máte-li obavy doporučuji provést těhotenský test z moče, případně zopakovat vyšetření cestou Vašeho registrujícího gynekologa.

    

 • Petra

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na dotaz ohledně možnosti otěhotnění. Beru antikoncepci Minisiston. Před 14 dny jsem měla nechráněný styk, kdy jsem brala ještě antibiotika, jelikož jsem měla angínu. Poté jsem si uvědomila, že mohou snížit učinnost antikoncepce, a tak jsem si raději koupila Postinor a použila do 24 hodin po styku. Dále mi bylo řečeno v lékárně, že mám pokračovat normálně v braní antikoncepce. Teď mám poslední 3 prášky do konce platíčka a včera jsem měla opět nechráněný styk, kdy jsem ještě užívala Omeprazol na bolest žaludku. Chtěla bych se zeptat, zda je nějaké riziko otěhotnění, když jsem užila ten Omeprazol, zda to má nějaký vliv na antikoncepci nebo zda mám pro jistotu užít další Postinor, ale bylo by to již podruhé v jednom cyklu.Je tu nějaké riziko, že by Postinor narušil účinnost antikoncepce a poté ten Omeprazol? Nechci si brát další Postinor jen tak pro nic za nic. Je tu nějaké riziko, že bych mohla po tom druhém včerejším nechráněném styku otěhotnět? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano určitá míra rizika otěhotnění zde může být. Postinor-2 NELZE brát libovolně resp.kdykoliv „při něhodě“. Doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa v nejbližší době a na základě toho domluva stran dalšího postupu.

    

 • R.

  Dobrý den pane doktore, obracím se na Vás s dotazem za svou kamarádku, která od 18ti let bere hormonální antikoncepci. Nyní je jí 49 let a gynekolog antikoncepci již nechce napsat s odůvodněním, že je na to již stará. Když pominu necitlivost takového sdělení, zajímá mne do kolika let věku se antikoncepce může předepisovat. Děkuji za odpověď. S pozdravem R.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, hranice pro užití antikoncepce není stanovena. Vezmeme-li v úvahu průměrný věk menopausy u žen v ČR,který je 51let, její následné užívání není nutné. Záleží však vždy na konkrétní pacientce,její anamnéze, příp.klinických potížích (ve smyslu klimakterických příznaků atd.). Není-li Vaše kamarádka s postupem registrujícího gynekologa spokojená má právo na změnu lékaře,ev.konsultaci na jiném pracovišti.

    

 • helena

  obrý den,mám na Vás prosbu a prosím o konzultaci. Od 28.11.2016 mám zavedenou Mirenu. PO půl roce neustálé krvácení,v období jsem užívala Ascorutin a Detralex,se cyklus ustálil na 25dnech a 7x dnes menstruace. Žádný velký zázrak,ale lepší než v začátku… Celou dobu bolesti břicha,kontrola asi 4x,vše v pořádku,Mirena dle ultrazvuku sedí dobře.Nyní po 8x měsících a opětovného špinění mezi cykly paní doktorka k MIreně nasadila na 3x měsíce Logest a stím ,že po 3x měsících se uvidí…Buď Mirena půjde ven a Logest bude „odzkoušený“,nebo po vysazení Logestu si Mirena konečně „sedne“.Upřímně jsem z toho trochu rozpačitá…Můžu poprosit o Váš názor? Je toto řešení a může si Ještě Mirena „sednout“,když skoro 9x měsíců se to nepodařilo?Předem děkuji za VAši odpověď Helena M

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, během prvních měsíců léčby je běžné nepravidelné krvácení nebo špinění, doporučuje se před zavedením Mireny vyloučit endometriální patologii. Když žena pokračuje v používání Mireny, zavedené původně jako kontracepce, je nutné
   znovu vyloučit endometriální patologii, objeví-li se poruchy krvácení po zahájení estrogenové substituční terapie.

 • Barbora

  Dobrý den, beru třífázovou antikoncepci Tri-regol, kvůli dovolené bych potřebovala oddálit menstruaci. Ptala jsem se na tuto situaci asi před půl rokem svého gynekologa a ten mi řekl, že mám dobrat platíčko, nedělat pauzu a pokračovat posledními deseti tabletkami, čímž se mi menstruace oddálí o 10 dnů. Také mi řekl, že pak už mám pauzu udělat, ale ne sedmidenní, mám prý začít brát další platíčko první den menstruace. Na SUKLu jsem si dnes pro jistotu hledala leták k Tri-regolu a je v něm psané, že po oddálení mensesu o 10 dnů se má udělat klasická 7-denní pauza a ne podle menstruace tak jak mi to řekl gynekolog. Teď nevím, kterým pokynem se mám řídit, nechtěla bych se dopustit nějaké chyby, moc děkuji za radu.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nechcete-li odsouvat Norethisteronem,který se k tomu běžně používá řiďte se radou svého gynekologa.

    

 • Eva

  Dobrý den, může užívání hormonální antikoncepce bránit před vznikem opakovaných mykóz a zánětů?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, užívání antikoncepce uvedenému skutečně nezabraňuje.

    

 • katerina

  Dobrý den, beru HA lindynette 20 a pociťují značne snižení chuti na jakekoliv intimnosti. Napadlo me koupit si Argin max pro ženy. Na podporu libida. Ale bojim se snižení účinků HA. Na info lince přípravku mi bylo řečeno, že účinnost HA snižena nebude, ale doporučuji pauzu cca hodinu mezi užitim HA a Argin maxu. .potřebují spolehlivou antikoncepci,ale zároveň ten tlumící účinek je opravdu nepříjemný. .moc děkuji za radu! Hezký den

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, s uvedeným souhlasím a doporučuji dodržet. Nejste-li spokojená se svou antikoncepční metodou pak se lze cestou registrujícího gynekologa domluvit na jiném typu preparátu či přímo jiné metodě.

    

 • Tereza

  Dobrá den, mohl by jste mi poradit, prosím?Z minulěho platíčka antikoncepce (sylviane) jsem si zapoměla vzít úplně poslední tabletku. Po zjištení (více jak 24 hod) jsem si jí již nebrala, udělala pauzu 8 dní (i s dnem,co jsem měla vzít poslední tabletku,jelikož jsem chtěla začínat další plato opět ve stejný den v týdnu jako dříve) a začala další plato. Po 8 dnech od začátku plata jsem měla s partnerem přerušovaný styk. Je možné, že se vynecháním poslední tablety a prodloužením pauzy o jeden den snížil účinek antikoncepce natolik, že i přes přerušovaný sex bych mohla být těhotná? Jsou to 3 dny a tak si test ještě udělat nemohu.Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pravděpodonost otěhotnění není veliká, ale nelze jej 100% vyloučit. Doporučuji s odstupem 14dnů provedení těhotenského testu případně návštěvu u svého registrujícího gynekologa.

    

 • Kamila

  Pekny vecer, mam dotaz ohledne antikoncepce – beru jednofazovou (21 stejnych tablet v platicku) a minuly mesic jsem si kvuli dovolene posunula menstruaci – zacala jsem brat 2. Platicko bez pauzy, menstruaci bych mela dostat az pristi patek, ale to zrovna odjizdim zase pryc – je mozne si menstruaci odbyt uz treba tento patek zpusobem, ze si po tech vsech 21 (cele 1. Platicko) +14 (cast 2. Platicka) tabletach udelam ted pauzu a pak po ni navazu zbytkem z 2. Platicka (zbylych 7 tablet) + dalsi cele platicko? Je neco takoveho vubec mozne pro zachovani ucinnosti?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, pri takovemto schematu nemusi byt ucinnost 100% zachována.

    

 • Barbora

  Dobrý den, pane doktore. Užívám tablety Triquilar. Po užití poslední tablety z plata mám vždy 7 denní pauzu na menses, tzn., že první tabletu z nového plata užívám 8. den po dobrání toho minulého. Tentokrát jsem ale začala s užíváním o den dříve. Chci se tedy zeptat, zda je tu nějaká možnost, že po dobu užívání zbytku pilulek, budu nechráněna. Děkuji za odpověď, hezký den.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost že budete nechráněna je minimální, máte-li velké obavy doporučuji daný týden užívat ještě jako „pojistku“prezervativ.

    

 • Jitka

  Dobrý den,je mi 48 let a dlouhou dobu jsem užívala antikoncepční pilulky Yaz. Moje paní doktorka se nyní rozhodla, že už je užívat nemohu a nabídla mi dvě varianty, první byla nitroděložní tělísko a druhá injekce Depo provera. Vybrala jsem si injekci, bohužel mi k tomu už nic neřekla. Mohla bych se tedy zeptat na nějaké informace o této antikoncepci? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, depo provera je injekční antikoncepce, která zahušťuje hlen v děložním hrdle, který se tím stává obtížněji propustný pro spermie. Vytváří v děloze nehostinné prostředí pro uhnízdění vajíčka tím, že snižuje růst výstelky (sliznice) v dutině děložní. Částečně blokuje tvorbu a uvolnění vajíčka z vaječníků.Oproti klasickým antikoncepčním pilulkám obsahuje pouze jeden hormon (neobsahují estrogen). Podává se jednou za 3měsíce do svalu.Velkou výhodu přináší ženám, které z nějakého důvodu nesmí užívat hormon estrogen. To platí především v následujícíh případech:
   vysoký krevní tlak cukrovka kouření ve věku nad 35 let migréna
   Dále pak pro ženy s endometriózou, protože kromě antikoncepce se Depro Provera používá též pro léčbu tohoto onemocnění. Tím, že Depo Provera neovlivňuje tvorbu mléka, je jednou z variant antikoncepce pro kojící maminky. Tato antikoncepce může být dále užitečná pro ženy, u kterých opakovaně propukají záněty pochvy (tzv. výtoky) a to zejména v souvislosti s menstruací – typicky v období bezprostředně po menstruaci. Vhodná je též pro ženy v přechodu k odstranění nepříjemných návalů horka a pocení.

 • Maukita

  Dobrý den,ráda bych se zeptala, zda po čtrnácté tabletě levonorgestrelu ethinylestradiolu (21 tablet, 7 placebo) již mohu mít pohlavní styk bez použití dalších antikoncepčních metod a beze strachu z početí. Je to má první hormonální antikoncepce.Předem děkuji za odpověď!

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano můžete, účinnost by měla být zachována. Ovšem ani tato metoda není 100%.

    

 • Pilulka

  Dobrý den,mám dotaz ohledně antikoncepční pilulky, která se používá po pohlavním styku. Jednu jsem použila cca před 20 dny a po té normálně dostala menstruaci a vše bylo v pořádku. Nyní bych ji potřebovala použít znovu a chtěla bych se zeptat jak moc je škodlivá a jaká jsou rizika, když se použije takhle krátce dvakrát za sebou.Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedená pilulka slouží jako EMERGENTNÍ ,tzn. spíše jako první pomoc a výslovně se nehodí k plánovanému používání. 100% spolehlivost taktéž nemá. Míru rizika vyčíslit nelze, její použití je samozřejmě na Vás. Výhledově doporučuji některou z forem antikoncepce. Blíže proberte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Katka

  Dobrý den, už to bude rok, co beru antikoncepci a cca před dvěma týdny jsem měla první sex, který byl nechráněný. Zrovna v tu dobu jsem se menstruaci prodlužovala, takže jsem brala už druhé platíčko v kuse. V tom prvním jsem si zapomněla jednu pilulku vzít a taky mám problem s tím, že ikdyž ji beru každý den krom tehle jedne vyjímky, tak si ji beru v jinem časovém rozmezí. Někdy třeba o 3 hodiny pozdeji nekdy dřív. Jsem ted v hodně časoem presu a nejak mi to nevycházelo. 16. jsem si vzala poslední pilulku a většinou to dostanu hned druhý den. Teď je 18. a pořád nic. Je nějaká možnost, že bych mohla být těhotná? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den pravděpodobnost těhotenství je minimální, ale nelze ho zcela vyloučit, nedostaví-li se menses v rozemzí 7-14dnů, doporučuji provedení těhotenského testu,případně vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa.

    

 • Eliška

  Dobrý den, dne 15. 7 . 2017 jsem ve 21:00 hod. užila HA. Kolem 1:00 hod. ráno jsem bohužel zvracela.Chci se zeptat jestli mohla být už pilulka vstřebána? A pokud ne jak se mám teď zachovat? Náhradní pilulku jsem si nevzala žádnou. Jsem stále chráněná? V blistru jsem byla uprostřed, na konci 2. týdnu braní HA. Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jestliže jste do tří hodin po užití tablety zvracela, není jistota, že se hormony stačily vstřebat a že jejich ochranná hladina zůstala zachována. Je tedy třeba tuto tabletu považovat za vynechanou či zapomenutou a chovat se dle toho. Optimální je antikoncepci doplnit o další prostředek, jako například kondom či spermicidní krémy, a tento prostředek používat spolu s hormonální antikoncepcí až do konce celého cyklu. Od počátku nového cyklu při spolehlivém braní jste opět plně pod ochranou hormonů. Měla-li jste v té době pohl.styk a NECHRÁNĚNÝ doporučuji provést těhotenský test případně návštěvu u Vašeho registrujícího gynekologa.

    

 • Veronika

  Dobrý den, uživám HA Belara, nechala jsem si ji předepsat na plěť s lehkým akné a pomohla, jediná nevýhoda je, že mě zavodňuje. Přečetla jsem si, že na odvodnění je dobrá Yadine, akorát mám strach, aby se mi po ní nezhoršila pleť. Můžete mi prosím poradit, pokud si ji nechám předepsat, dojde ke zhoršení akné? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, stran odvodnění je vhodná antikoncepce s drospirenonem,tzn.může být Yadine či jiná, zhoršení pleti po vysazení Belary nemohu jednoznačně vyloučit, záleží který z benefitů je pro Vás přednější zda odvodnění či pleť,ev.lze zvolit úplně jiný typ antikoncepce/tělísko,náplast,vag.kroužek,aj./, Dále doporučuji dořešit cestou svého registrujícího gynekologa.

    

 • Alzbeta

  Dobry den, chcela by som opytat na Vas nazor, aku antikoncepciu by ste odporucili 28r este nerodiacej pacientke. V mesiaci 03/2017 mi bola laparoskopicky odobrata cysta 8x6mm na lavom vajecniku, uzivala som Lindynette 20 a od tohto zakroku sa mi opakovane stava, ze po skonceni menzesu na 9.-10. den zacnem slabo krvacat a trva to az kym neuzijem poslednu 21. tabletku. Minuly mesiac som po vysetreni u svojho gynekologa antikoncepciu vysadila, ale potiaze sa opakuju. Vysledky vysetrni u gynekologa su v norme, pan oktor mi odporucal vybrat si iny antikoncepcny preparat, aby sa mi upravil cyklus. Ktoru antikonceciu by ste mi na zaklade Vasich skusenosti odporucili? Bolo by vhodne uzivat pripadne nejake prirodne, alebo ine pripravky na upravu cyklu? Mate skusenosti s nejakymi produktami? Vdaka za Vas nazor.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vhodná by pro Vás mohla být antikoncepce s dienogestem vzhledem k anamnese a skutečnostem které zde uvádíte. Jelikož nevím všechny anamnestické údaje a nevyšetřoval jsem Vás doporučuji dořešit konkrétně se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Marie

  Dobrý den, mám podobný problém. Již 3 roky užívám antikoncepci Jangee 0,03 mg/3 mg. 1.2 2018 mi byly předepsány antibiotika Xorimax 500 mg. ty jsem brala 7 dní. Chci se zeptat jak dlouho, či jestli je antikoncepce ovlivněna těmito antibiotiky. Pokaždé jsem se dočetla něčeho jiného. Například, že antibiotika ovlivňují střevní mikroflóru a je nutno požívat během braní antibiotik jinou formu antikoncepce (kondom) jen během brání, někde, že týden, nebo i ještě 14 dní po dobrání antibiotik. Jinde zase píší že je lepší počkat celý měsíc a účinnost antikoncepce se obnoví až po menstruaci s dalším platem. Ptám se z toho důvodu, že jsem během brání antibiotik měla zrovna menstruaci a pak brala poslední 3 dny s antibiotiky 3 hormonální tabletky nového plata. Teď nechci čekat další 3 týdny do další menstruace třeba zbytečně, byla bych – li normálně chráněná. Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Dobrý den, pokud jste užívala antibiotika dochází ke sníženému vstřebávání antikoncepce ve střevě. Proto může být účinek antikoncepce během užívání antibiotik nižší, což může způsobit nepravidelnosti cyklu (např.nepravidelné krvácení) a také snížit antikoncepční účinek. Proto je taky vhodné v tomto menstruačním cyklu používat při sexuálním styku ještě jinou formu antikoncepce (např. kondom). Blíže dořešte se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Tereza

  Dobrý den, beru antikoncepci jangee 0,02mg/ 3mg a antibiotika Xorimax 500 mg. Zitra doberu posledni prasek antibiotik , a chtela bych se zeptat jestli to ma nejaky vliv na antikoncepci kterou beru. A po tom jak doberu antibiotika, jestli natikoncepce bude fungovat hned nebo az po nejakem case.. Dekuji za odpoved.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v průběhu užívání antibiotik opravdu může být snížen kontracepční účinek hormonální antikoncepce. Je to dáno především působením antibiotik na střevní mikrofloru. Po dobu užívání antibiotik byste měla užívat ještě jinou antikoncepci – bariérovou, např.kondom. Pokud chcete mít ještě větší jistotu, užívejte bariérovou antikoncepci ještě prvních 7 dnů nového cyklu.

    

 • Bohunka

  Dobrý den, rozhodla jsem se vysadit antikoncepci (po 7 letech). Tři dny po menstruaci jsem měla s přítelem pohlavní styk, při kterém se nám, bohužel, protrhl prezervativ. Do hodiny a půl jsem si vzala tabletky postinoru. Chtěla bych se Vás proto zeptat, jaká je možnost otěhotnění. Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění je malá, ale nelze ji 100%vyloučit, nejste-li si úplně jistá doporučuji došetření registrujícím gynekologem.

    

 • Martina

  Dobrý den, začla jsem brát antikoncepci Mirava, po dobrání plátička mám mít týdenní pauzu, ve které má příjt MS. Po 3 měsících menstruace přichází až 4 den co neberu prášek, kdy mám tedy začít brát prášky z nového plátička? Po 7ti dnech, nebo az mi skončí menstruace?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, po 7 dnech.

    

 • Denisa

  Dobrý den,chtěla bych poradit.Je mi 15 let,a sexu se tak trochu bojím.Jsem ještě pana,a z přítelem by jsme chtěly mít pohlavní styk. Stačí jenom kondom nebo musím brát antikoncepci. Moc díky za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vzhledem ke skutečnostem které uvádíte a věku je pro Vás nejvhodnější KOMBINACE antikoncepce a prezervativu,tzn. kondomu. Dále doporučuji dořešit cestou gynekologa – nemá-te li je vhodno vyhledat a na základě vyšetření a anamnesy určit konkrétní typ

    

 • Hana

  Dobrý den, prosím o radu, užívám hormonální antikoncepci Lamya. Zároveň bych chtěla začít užívat doplněk stravy Kudzu. Nejsem si ale jistá, zda tento silný antioxidant nemůže snižovat účinek HA… Moc Vám děkuji za odpověď!

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, Váš dotaz by měl spíše směřovat na farmakologa nebo přímo výrobce přípravku Lamya ale dle SPC,tj.příbalového letáku není jasná kontraindikace v nemožnosti užívání ani popisován snížený účinek s antioxidantem KUDZU – volba je tedy na Vás.

    

 • Petra

  Dobrý den, Je mi 20 let a zhruba od 15ti let jsem brala antikoncepci Marvelon. Mou gynekoložkou mi bylo doporučeno abych alespoň na rok antikoncepci vysadila (vysazeno od listopadu 2016). Nyní se chystám s mým přítelem na náročnou expedici do zemí třetího světa a ráda bych si menstruaci o dva měsíce posunula (současně s výhodami antikoncepce). Je to pro organismus nadměrná zátěž (brát antikoncepci jen dva měsíce a pak zase přestat) nebo byste mi raději doporučil menstruaci přetrpět? Předem děkuji za Vaši odpověď. Petra W.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možné jsou obě varianty. Nemyslím si, že by se jednalo o nadměrnou zátěž pro organismus na 2 měsíce, možno tedy posunout,ale pak doporučuji v užívání pokračovat dále /osobně pak dop.jiný preparát než Marvelon/ neplánujete-li těhotenství. Druhá možnost je vůbec neodsouvat a menstruaci „přetrpět“jak uvádíte -je-li pro Vás extrémně bolestivá dají se užít různá analgetika /Brufen,Ibalgin,ev.jiná/nejste-li na ně alergická.

    

 • Simona

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda antikoncepci může ovlivnit přejídání. Trpím jím hlavně ve večerních hodinách, kdy beru i antikoncepci. Předem děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, když si dáte pozor a budete při užívání hormonální antikoncepce konzumovat stejné množství kalorií jako dříve, nadváha by vám hrozit neměla.

    

 • Šárka

  Dobrý den, beru antikoncepci Belara. Potřebovala jsem si oddálit menstruaci, tak jsem užívala 2 platíčka za sebou. V pondělí jsem měla dostat menstruaci tedy po dvou měsících, ale místo toho jen slabě špiním nebo nemám vůbec nic. Je to normální po oddálení menstruace antikoncepcí? Není to známka těhotenství? Děkuji za Vaši odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je to normální, v případě,že se však další menstruace nedostaví do 4-5 týdnů doporučuji provést si těhotenský test a bude-li positivní pak návštěvu svého registrujícího gynekologa, v případě potiží i dříve.

    

 • Veronika

  Dobrý den potřebovala bych poradit co mám dělat. Dva měsíce jsem brala antikoncepci bez sedmidenní pauzy a ještě jsem to nedostala. Poslední prášek jsem mela minulou sobotu a dneska jsem to ještě nedostala. V neděli po te sobotě co jsem je dobrala jsem mela s přítelem sex a ještě včera v patek a trošku se bojím ze by z toho mohl být pruser. Potřebovala bych vědět kdy mám zase začít brát antikoncepci i když jsem to ještě nedostala.děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji určitě vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa a dle toho domluva stran dalšího postupu.

    

 • Gabriela

  Dobrý den, rok jsem užívala antikoncepci Daylla, která obsahuje 21 prášků s hormony a po jejich dobrání následuje týdenní pauza. Teď jsem dostala možnost vyzkoušet antikoncepci Emona, která by se měla lišit pouze tím, že obsahuje 24 prášků s hormony a poté následuje čtyř denní pauza. Chtěla bych se zeptat, zda by se něco stalo, kdybych z antikoncepce Emona brala pouze 21 prášků a nechávala si týdenní pauzu jak jsem na ní zvyklá? Tyto dvě antikoncepce by měly být počtem hormonů úplně stejné, liší se pouze tím počtem prášků, takže si myslím že by to vadit nemuselo, i tak se ale raději ptám. Předem děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v jiném režimu než je uvedeno v příbalovém letáku resp.od výrobce užívání NEDOPORUČUJI i přesto, že jde o obdobné složení. Lze snadněji udělat chybu v užívání a může být navíc narušena kontracepční spolehlivost.

    

 • Silvie

  Dobrý den, úplně jsem zapoměla, že už mám poslední plátičko antikoncepce Minisiston a nové začínám brát v pátek, ale nemám recept, který bude nejdřív v pondělí tudíž místo 7 denní pauzy budu mít 10 denní pauzu, a první pilulku si vezmu v pondělí místo pátku. Mám poté dobrat celé plátičko nebo skončit ve čtvrtek jak jsem zvyklá a ty 3 pilulky které zbydou vubec nebrat. Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji zvolit druhou možnost, bude-li v následujícím týdnu pohl.styk, tak pokud možno chráněný.

    

 • Lucie

  Dobrý den, s mojí gynekoložkou jsme rozebíraly zavedení nitroděložního tělíska Jaydess, a napsala mi recept na Polygynax a Spasmopan, který si mám vyzvednout a před zavedením tělíska sama použít. Chtěla bych se zeptat, k čemu se to používá a jak by se to mělo využít. Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den Polygynax se používá jako protizánětlivá léčba,resp.na úpravu poševního prostředí ať se tělísko nezavádí do případného zánětlivého terénu a Spasmopan je spasmolytikum + analgetikum, které užijete před zavedením aby nebylo bolestivé a byla jste správně uvolněná.

    

 • Elena

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sáčkový čaj byliny alchemilka môže znížiť účinok antikoncepcie (zn. Katya). Vypila som cca. 3 šálky za dva dni. Za odpoveď ďakujem.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den čaj alchemilka obsahuje kontryhel, který by neměl významně snížit účinek antikoncepce Katya,alespoň ne v množství které uvádíte. Z bylinek např.třezalka její účinek snížuje významně více, i přesto nedoporučuji pít v množství větším než 1šálek za den.

    

 • Andrea

  Dobrý deň prajem, na základe zápalu močových ciest mi na pohotovosti predpísali liek Nolicin norfloxacín 400mg obsahujúci 20 tabliet. Zároveň však užívaj aj antikoncepciu Lindynette 30. Chcela by som sa spýtať, či tieto antibiotiká ovplyvnia účinok HAK a ak áno po akú dlhú dobu je potrebné ešte chrániť sa po doužívaní týchto antibiotík. Ďakujem.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano tyto antibiotika snižují účinek antikoncepce po dobu jejich užívání (po tento čas doporučuji bariérovou ochranu tedy prezervativ).

    

 • Martina

  Dobrý den, po nechráněném sexu s přítelem jsem včera užila Postinor. Nejednalo se o 100% ejakulaci dovnitř, ale spíše se obávám kapiček. V lékárně mi lékárnice řekla, že se berou pilulky obě dvě naráz. V příbalovém letáku z roku 2015 se nicméně píše, že druhá se bere až za 12hod. Já užila obě tablety najednou zhruba hodinu po styku, mohl se narušit účinek? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, k narušení účinku při uvedeném dávkování by nemělo dojít. V příbalovém letáku je to skutečně tak, jak píšete. Nebudete-li si jista pak si můžete provést těhotenský test z moči do 14dnů, případně vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa.

    

 • Marcela

  Dobrý den, jsem jiz po dvou sekcích. Po 6 letech jsem se opět vrátila k antikoncepčním pilulkam. Vzhledem k tomu, že užívám léky na hypertenzi, zvolila moje lékařka jednohormonalni antik. Torri při niz bych neměla vůbec menstruovat. Ja ovšem dostala menzes po 24 dnech, pak po 16 znovu pokazde cca 6 dni. Včera jsem sr byla poradit na gyn.ambulanci. Pi doktorka řekla, ať zkusím pokračovat, že se to třeba ještě srovná a jako další možnost navrhla injekce nebo telizko. A dnes po 12 dnech jsem to dostala znovu. Mohu znát Váš názor zda pokračovat nebo vyzkoušet injekce? A případně nehrozí i u těch injekci, že budu menstruovat tímto nevyzpytatelnýmnevyzpytatelný způsobem . Děkuji za Váš čas.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, souhlasím s názorem Vaší lékařky stran pokračování v užívání, ale budete-li krvácet dlouhodobě nepravidelně pak doporučuji provést UZ zda není příčina krvácení jiného původu včetně vyšetření děložního čípku + onkocytologický stěr. Bude-li i uvedené v normě pak je možno zavedení nitroděložního tělíska /Mirena/ po domluvě s registrujícím gynekologem, tuto formu bych u Vás spíše preferoval.

    

 • lennka

  Dobry den ,dne 24.4. Jsem uzila tabletu escapelle po tydnu 1.5. Se dostavila MS a ja dle dohody zacala uzivat Ha Jangee. Ale od te doby mi menstruace stale trva,ikdyz neni silna,nevim jestli je to hormony z pilulek? Mam dal pokracovat v platicku mebo nasvstivit lekare? Dekuji hezky den

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokračujte v užívání dále, budete-li špinit déle pak zvažte návštěvu svého registrujícího gynekologa.

    

 • Radmila

  Dobrý den, je mi 26 let a již cca 7 let beru antikoncepci, od loňského listopadu mi trápí špinění někdy krvácení vždy druhý týden při fázi braní antikoncepce. Byla jsem s tímto problémem za svojí lékařkou a ta mi ji změnila, původně jsem brala Dienille a nyní mi předepsala Jeanine, kterou beru již třetí měsíc. Nicméně můj problém stále přetrvává. Když jsem ji před měsíce volala, říkala ať ještě počkám, že si musím na novou pilulku zvyknout. Ale mě tento problém dost ztrpčuje život a hlavně mi doprovází bolením břicha, které je větší než ve fázi, kdy pilulku týden neberu. Jsem nekuřačka, nepiju alkohol a snažím se brát pilulku ve stejný čas. Prosím poraďte mi co s tím. Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, trvá-li i krvácení s Jeanine více jak 3měsíce pak je určitě situace na došetření zda se nejedná o krvácení jiného původu než hormonálního (tj.zánět,polyp,myom, přednádorové změny aj.) Doporučuji pečlivé došetření Vaším registrujícím lékařem,příp.jiným gynekologem.

    

 • Klaudie

  Dobrý den, dnes v pátek 5.5 jsem si vzala 18. tabletu z platíčka (antikoncepce Sidreta), v ten samý den jsem měla s přítelem pohlavní styk s ejakulací do mě. Bohužel jsem ale odjela na víkend pryč, a tudíž si v sobotu (6.5) nemohu vzít další prášek. V příbalovém letáčku píšou že můžu přestat okamžitě brát HA dát si 7 denní pauzu a potom opět užívat normálně HA. Chtěla bych se zeptat jeslti je riziko otěhotnění, nebo se nic hrozného neděje? Moc děkuji za odpoveď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, v 2. a 3. týdnu užívání vynechá-li pacientka tabletu, doporučuje se: okamžitě užít vynechanou tabletu, další v plánovaný čas, účinnost by měla být zachována. Nejste-li si vůbec jista doporučuji vyšetření registrujícím gynekologem,případně provedení těhotenského testu.

    

 • Hanka

  Dobrý den, mám trochu specifický problém. Beru 3fázovou antikoncepci Triquilar, zapomněla jsem si vzít jednu tabletku (ze začátku 3. fáze) a projevilo se to až menstruací přesně o týden dříve. Bohužel si zpětně nevzpomínám, jaký den přesně jsem si tabletku nevzala. Chtěla sem tedy začít brát znovu antikoncepci po menstruaci v sobotu, jak jsem zvyklá. Co osud nechtěl, odjela jsem na víkend k rodičům a antikoncepci nechala doma. Dostanu se k ní bohužel nejdříve v neděli. A nevím si tedy moc rady. Mám pilulky začít brát normálně v neděli a mohu se spolehnout, že budu chráněna hned? Popřípadně alespoň po týdnu užívání? Nebo jsem to celé pokazila a je třeba využít jiné strategie začátku braní přášku? Děkuji,

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, příbalové letáky zpravidla uvádějí v případě úplného opomenutí pilulky nebo časové prodlevy delší než 12 hodin užívat přípravek dál, ale po dobu 14 dní se chránit doplňkovou metodou. Pokud se budete držet těchto směrnic, nic nezkazíte, tento jednoduchý návod je značně bezpečný. Současná medicína však připouští i další postupy, které se odvíjejí od toho, ve které fázi cyklu jste pilulku zapomněla: Pokud
   1, k chybě došlo během prvních 7 tablet (nejrizikovější): Pokračovat v užívání, během 14 dní (min.však 7) se chránit ještě i jinak.
   2, k chybě došlo během druhého týdne užívání: Pokračovat v užívání normálně. Spolehlivost by neměla být ovlivněna.
   3, k chybě došlo během třetího týdne užívání: Začít s užíváním nového balení bez obvyklé přestávky. Další balení bez pauzy lze ostatně napojit i z jiných důvodů, například pokud si žena přeje vynechání menstruace.

 • Petra

  Pane doktore, prosím o radu, mám zavedené tělísko Mirena 2 roky .Nyní jsem byla na laparoskopii pro recidivujici cysty na vaječnícich. Cysty se začaly objevovat až po zavedení tělíska. Operace bez kompl. cysty vypunktovany, vaječníky oba zůstaly a bylo vyhověno me žádosti a vzhledem k věku mi byla provedena sterilizace oboustrannou salpingektomií.Ale co s teliskem?Přemýšlím o tom vzhledem k tomu, že díky němu pravidelně nemenstruuji ,jen špinim 1x za 2 měsíce 3 dny. Radila jsem se i lékaři v nemocnici a názory se různí. Mohla bych se zeptat ještě na váš názor, vyndat, nevyndat?Děkuji.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, antikoncepční účinek podvazu vejcovodů,tzn.provedení salpingektomie a nitroděložního tělíska je přibližně stejný. Nezpůsobuje-li tělísko potíže může být ještě cca 3roky ponecháno,ale taktéž i vytaženo. Dále doporučuji probrat se svým registrujícím gynekologem

    

 • lucie

  Dobrý den pane doktore, Mám takový problém. Všeobecně se bojím spát s muži a to hlavně na začátku vztahu, když danného muže ještě žena nemá tak prověřeného a hodně mně to stresuje (tehotenství, choroby). Taky je otázka, kdy člověka lze dostatečně poznat, někdy nestačí ani rok a více, ale to je na jinou debatu. Většinou to řeším, že s nima nespím, ale proběhne předehra typu kombinace orálního sexu, prstování, vzájemné polibky, vzájemné olizování prstů a pod. Ale i tu se bohužel trochu bojím. Bojím se, že muž může mít na ruce napr. „kvapky lásky“ a zavede mi je do vagíny. Nebo druhá verze, když muž vyvrcholí, utře se a zůstane mu nejaké sperma na ruce a to mi zavede do vagíny. Taky když probíhá orální sex a vzájemné polibky, že se to po mužském vyvrcholení nějak přenese na prsty, do úst a při prstování zavede do vagíny / myslím tím, když muž vyvrcholí ženě do pusy, ona to samozřejmě vyplivne, ale že tam zůstane nejaké sperma, a to se vzájemnými polibky, a prstováním přenese. Je vůbec nějaká z možností možná? Jak by ste to řešil? Mám i při orálním sexu používat kondom, i z hlediska bezpečnosti před chorobama? Chápu, že dotaz může znít nedospěle, ale moc mi pomůže, když mi poradíte, ráda bych se toho strachu zbavila radou od odborníka. Děkuji Vám za Váš čas, S pozdravem Lucie

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, cesty Vámi popisovaných přenosů jsou stran možnosti otěhotnění nebo pohlavně přenosných chorob méně pravděpodobné, ale ne zcela nemožné. Doporučuji používat některou z forem antikoncepce (předpokládám že antikoncepční pilulky asi máte) a v případě pohlavního styku pak prezervativ (kondom). Tyto způsoby jsou nejspolehlivější a zároveň nejlepší ochranou proti pohlavně přenosným chorobám. Budete-li nějakému muži důvěřovat po určité době pak nevidím problém v pohlavním styku s výše uvedenými opatřeními, pokud by „tyto obavy“ nadále přetrvávaly doporučuji zvážit pohovor s psychologem.

    

 • Andrea

  Dobrý den, beru antikoncepci Bonadea už asi 5 let. Díky mojí nepozornosti se mi přihodila taková věc. V neděli večer jsem zjistila, že jsem v předchozí den zapomněla užít pilulku (po 24 h). Vzala jsem si tedy obě, za sobotu i za neděli a pokračovala dál. Včera, tedy v úterý jsem zjistila, že jsem se špatně podívala a prostě jsem v sobotu užila tabletu z druhého konce, což znamená, že v sobotu jsem tabletu užila a v neděli jsem poté užila 2. Nyní mám poslední týden před pauzou. Normálně bych poslední tabletku měla vzít tuto sobotu a od neděle pauza. V platu mám nyní ale o tabletu méně, tedy do pátku. Jak mám tedy postupovat dále? Mám nechat menstruační pauzu o den delší, uplně ji tentokrát vynechat nebo prostě posunout užití prášků? Mnohokrát vám děkuji za Vaši odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, došlo-li k chybě během třetího týdne užívání doporučuji začít s užíváním nového balení bez obvyklé přestávky.

    

 • Aneta

  Dobrý den, chtěla sem se zeptat jestli když sem si v pátek zapomněla vzít prášek a vzala sem si až skoro další dva najednou v sobotu a v neděli sem vzala poslední prášek v platu poté sem začala klasickou týdenní pauzu ale včera tudíž v úterý sem měla nechráněný pohlavní styk s ejakulací do pochvy jaké je riziko otěhotnění?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je důležité neopomenout tabletu vzít za dobu delší než 12hod. Stane-li se tak, pak je nutno se chránit i jinou doplňkovou metodou – nejlépe prezervativem. Nejvíce riziková je chyba v 1.týdnu užívání. Chcete-li mít 100%jistotu že nejste těhotná, doporučuji určitě navštívit svého registrujícího gynekologa.

    

 • Ivana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Užila jsem dvakrát za cyklus Escapelle. Naposledy nejspíš zbytečně, protože byl účinek HA (Azalia) zachován. Ted nevím jak postupovat dále. Jestli častější užití Escapelle za cyklus může snížit účinek HA a pokud by jej snížilo, jestli nemůže dojít k otěhotnění ze styku před Escapelle, když spermie v těle ženy nějakou dobu přežívají. I když jsem chybu v braní HA neudělala. moc děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ani opakované užití Escapelle by nemělo při pravidelném užívání přípravku Azalia narušit antikoncepční ochranu. Mohlo by se ale objevit nepravidelné krvácení.

    

 • Helena

  Dobrý den, je mi 23 let, po vysazení antikoncepce Adele (6 let), jsem se rozhodla pro bariérovou antikoncepci pesar konkrétně Femcap, používám jej asi 3 měsíce, ale v polovině případů nacházím po vyndání v prohlubni přiléhající na děložní čípek krev v množství pár kapek až čajové lžičky. Samotný pohlavní styk je někdy doprovázen nepříjemnými pocit – tlakem/tupou bolestí. Jsem si jistá že ho nasazuji správně, používám nejmenší velikost a myslím, že kdyby existovala menší, byla by lepší. Někdy se Femcap protáčí kolem čípku. Jak si mám vysvětlit krev po vyndání? Je používání bezpečné? Respektive může mít užívání nějaké dlouhodobé následky? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ve Vámi popisovaném případě doporučuji jiný typ,resp.metodu antikoncepce. Dále bych dořešil se svým registr.gynekologem.

    

 • VeVe

  Dobrý den, je mi 20let a můj otec prodělal CMP ve 40letech. Z tohoto důvodu mi byly doporučeny hematologické krevní testy před nasazením hormonální antikoncepce. Byly prokázány tyto mutace: Mutace 4G/5G v genu PAI-1 (homozygotní stav), Mutace C677T v genu MTHFR (heterozygotní stav). Prosím o radu, jaká antikoncepční metoda by pro mě byla nejvhodnější? (PS: mám také nepatrnou mitrální nedomykavost) Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, mutace v genu MTHFR a C677T bez zvýšené hladiny homocysteinu nemají vůbec žádné resp.velmi malé riziko žilního trombembolismu.Samozřejmě rizikovými faktory mohou být prodělaná trombembolická nemoc v anamneze,tj. u Vas ev.ve Vaší rodině u přímých příbuzných, dáles i kouření aj. – tyto faktory riziko žil.trombembolismu zvyšují a v tomto případě není vhodné užívání kombinace estrogenní+gestagenní antikoncepce. Záleží na více aspektech, proto stran výběru vhodného typu antikoncepce doporučuji návštěvu Vašeho registrujícího gynekologa a na základě vyšetření a pohovoru zvolit konkrétní typ.

    

 • nika

  Dobrý deň. Beriem antikoncepcie ADELE už 2-3 roky, pravidelne. Raz sa mi stalo že som meškala 3 hodiny. Pred týždnom sa mi to stalo druhý krat tabletku beriem o 18:00 a spomenula som si na nu až o 21:00, lenže tentokrát sme s priatelom medzitým mali nechráneni pohl. styk, bola som chránená ?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je důležité neopomenout tabletu vzít za dobu delší než 12hod. Stane-li se tak, pak je nutno se chránit i jinou doplňkovou metodou – nejlépe prezervativem. Nejvíce riziková je chyba v 1.týdnu užívání. Chcete-li mít 100%jistotu že nejste těhotná, doporučuji určitě navštívit svého registrujícího gynekologa.

    

 • Michaela

  Dobrý den.

  Obracím se na Vás s prosbou. Již 5 let využívám HA Bonadeu, pravidelně, bez potíží. První pilulku z nového platíčka jsem si brala ve čt a v sobotu měla pohlavní styk. V letáku jsem se dočetla, že je plně funkční již od 1. dne. Mohu se na toto spolehnout? Nejsem těhotná?

  Předem Vám děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pravděpodobnost že jste otěhotněla je malá, obzvláště byl-li styk chráněný, ale ne 100%.

 • Kateřina

  Dobrý den, mám zavedenou již druhou mirenu a ráda bych užívala doplněk stravy reishi. Mohu ji užívat? Vím, že většina léků se užívat může, ale mám trochu obavy, aby nedošlo k jejímu vypuzení. Předem děkuji za odpověď. Kateřina

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doplněk Reishi užívat můžete. Na vypuzení tělíska by tento neměl mít vliv. K příznakům částečného nebo úplného vypuzení jakéhokoli nitroděložního antikoncepčního prostředku patří krvácení nebo bolest. Objeví-li se tyto příznaky, doporučuji ihned navštívit svého registrujícího gynekologa.

    

 • Barbora

  Dobry den, Chtela jsem se zeptat. Jsem dlouhodobe v zahranici, mela jsem predepsanou antikoncepci gracial jeste z CR, momentalne mi dosla, nejak jsem nepremyslela nad dusledky, ale pred nekolika lety mi byl diagnostikovan syndrom polycystickych vajecniku – z ultrazvuku i z krve, a ted po vysazeni se citim velmi divne. Dochazi ke zvysenemu poceni, pocit neklidu, tlaku v podbrisku, naladovost. Precetla jsem nekolik diskuzi a ted vaham, jestli si preci jen tu antikoncepci nemam nechat predepsat. O dite se zatim nesnazim. Predem Vam dekuji za odpoved.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, záleží v jak dohledné době plánujete těhotenství, kolik je Vám let, dále na osobní anamnese a mnoha jiných faktorech, proto doporučuji probrat se svým registrujícím gynekologem a dle toho stanovit typ a způsob užívání antikoncepce

    

 • Monik

  Dobrý den, užívám antikoncepci Tri-Regol. Ve 3. týdnu jsem si zapomněla vzít pilulku v daný čas, vzala jsem ji asi po 14-ti hodinách. V příbalovém letáku doporučují v tomto případě začít užívat tablety z dalšího blistru bez 7-denní pauzy. Už jsem kdysi udělala, krvácela jsem (nejen špinila) pak i během užívání tablet. Rozhodla jsem se tedy prášky dobrat a normálně udělat pauzu, během níž jsem začala menstruovat. Jelikož partner je dlouhodobě na služební cestě, neměla jsem cca 3 týdny před vynechanou tabletou pohlavní styk a nemusela bát otěhotnění. Budu však chráněna i nyní, když po pauze začnu užívat tablety z dalšího blistru nebo se musím chránit i jinak. Jak dlouho, celý měsíc? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, při začátku užívání tablet z nového blistru by jste měla být dostatečně chráněna. Dále se snažit neopomenout tabletu vzít déle jak za 12hod. Nejvíce riziková je chyba v 1.týdnu užívání. Stane-li se tak, pak je nutno se chránit i jinou doplňkovou metodou – nejlépe prezervativem

    

 • Kristina

  Dobry den,chcela by som sa opytat…beirem HAK uz vyse pol roka stale pravidelne…26.1.som mala naposledy pohlavny styk a menzes o 24 dni normalne mi prisiel pravidelne ako mal. Zvacsa mi chodi menzes pravidelne v rovnaku hodinu a uz druhy den nic.Neviete mi poradit co sa deje? som z toho nervozna..test som si robila asi pred dvoma tyzdnami a bol negativny…dakujem

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nepřijde-li menses do 14 dnů doporučuji navštívit svého registrujícího gynekologa stran ev.došetření.

    

 • Nicole

  Dobrý den, antikoncepci TRI-REGOL beru vždy večer v 18:00. Ráno jsem zjistila, že jsem si jednu tabletku nevzala, ale za nic na světě si nemůžu vybavit, jestli to byla zapomenutá tabletka z večera nebo už z předcházejícího dne. Každopádně jsem tuto tabletu užila a večer už klasicky další. S přítelem se uvidím až v půlce dubna, do té doby budu mít ještě týdenní pauzu a nasadím další platíčko. Chtěla bych se zeptat, jestli to mám nějak řešit, popř. jestli sama na sobě nějak poznám, že antikoncepce nefunguje. Někde jsem četla, že při chybě může dojít k nepravidelném krvácení, ale nic takového u sebe nepozoruji. Předem děkuji za radu.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pokud jste v uvedeném období neměla nechráněný pohlavní styk, myslím že situaci nemusíte dále řešit.

    

 • V.V.

  Je mi 51 let. Můsím používat nějakou antikoncepci nebo už žádnou?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, volba je jen na Vás, antikoncepci nemusíte užívat žádnou, otěhotnění v tomto věku je vysoce nepravděpodobné, ale není nemožné. Dále doporučuji řešit se svým gynekologem

    

 • Hedvika

  Dobrý den pane doktore, přecházím z ha MYWY na ha Sidreta, chci se zeptat, zda mohu Sidretu užívat stále bez vynechání týdnu na menzes. Nechci něco narušit a mít potom problémy. Děkuji Marková

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, jeden blistr obsahuje 21 tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Například, pokud začínáte užívat tablety ve středu, užijte první tabletu z políčka označeného „St“. Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet. Poté nemáte užívat žádnou tabletu 7 dnů. Během těchto 7 dnů, kdy žádné tablety neužíváte (týden bez užívání), by se mělo dostavit krvácení. Menstruace, kterou lze také nazvat krvácení z vysazení, začíná obvykle druhý nebo třetí den týdnu bez užívání. Další blistr začněte užívat 8. den po užití poslední tablety přípravku Sidreta (to znamená po 7 dnech intervalu bez tablety), nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že byste měla začít svůj následující blistr v tentýž den, kdy jste zahájila užívání předchozího, a menstruace by tak měla nastat každý měsíc v tytéž dny.Jestliže budete používat přípravek Sidreta popsaným způsobem, jste rovněž chráněna proti těhotenství i během 7 dnů, když neužíváte žádné tablety.

    

 • Natálie

  Dobrý den, mám na vás prosím dotaz. Před čtrnácti dny jsme začala brát antikoncepci. Ale mám ted čtrnáct dní měsíčky. Nevím, jak se to mohlo stát a co s tím, mám dělat. Předem vám děkuji za vaši odpověd. S pozdravem Natálie

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji co nejdříve navštívit Vaše registrujícího gynekologa a na základě výsledku vyšetření které Vám provede bude stanoven další postup

    

 • Mirka

  Zdravím, používam antikoncepčnú náplasť Evra. Dnes (v druhom týždni náplasťového cyklu) sa mi vo wellness náplasť uvoľnila a poodlepila (tak do polovice). Prilepila som ju späť a po opustení wellness už drží dobre, avšak bojím sa, či sa neznížil jej antikoncepčný účinok. Ak naďalej drží, môžem si ju nechať alebo mám pre istotu nalepiť novú? Ďakujem pekne za radu. Mirka

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, účinek by snížen být neměl, jestliže náplast drží není třeba lepit novou

    

 • Kateřina

  Dobrý den, již delší dobu mám problém s množstvím poševního sekretu. Tvoří se mi ho velice málo. Při sexu používáme s partnerem lubrikant, bez něj je pro mě styk velice bolestivý. I přes použití lubrikantu cítím, že by pochva mohla být vlhčí. Někde na internetu jsem četla, že nedostatek sekretu může souviset s hormony, které ovlivňují jeho tvorbu, a projevuje se také častějším svědění očí a uší – v této souvislosti si uvědomuji, že před blížící se menstruací mě oči svědí a s ušima mám dlouhodobý problém, který zatím bezúspěšně řeším na ORL. Užívám hormonální antikoncepci Lindynette20. Je mi 22 let a zdravotně jsem jinak v pořádku. Je možné, že mám málo toho hormonu, a ten způsobuje sušší sliznice? Jak ho případně mohu doplnit? Na gynekologii jsem byla před měsícem a stěry byly prý v pořádku. Moc děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, z uvedeného se domnívám že nemáte málo hormonu, ale je možné to probrat ještě s Vašim praktickým lékařem. Svědění očí a uší doporučuji probrat s kolegy z ORL a oftalmologie

    

 • Karolina

  Dobrý deň, užívam antikoncepciu Softinelle už 2 roky. Mala som s priateľom nechránený pohlavný styk počas 7 dňovej pauzy deň pred dostaním menštruácie. Menštruáciu som dostala tak ako obvykle hneď na druhý deň. Je žena chránená aj počas 7 dňovej pauzy? Ďakujem za odpoveď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den,ano žena je chráněná po dobu 7-denní pauzy, chcete-li však mít úplnou jistotu doporučuju vyšetření u Vašeho registrujícího gynekologa

    

 • Mikuláš

  Dobrý den, přítelkyně pravidelně užívá antikoncepci, nyní nedostala menstruaci, udělala si test, který je „pozitivní“. Vím, že je nějaká pravděpodobnost, že i při užívání antikoncepce lze otěhotnět, přesto se na Vás obracím s dotazem, je možné, že při pravidelném užívání antikoncepce přítelkyně otěhotněla? Předem moc děkuji za Vaší odpověď a přeji Vám hezký den.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano možné to je, doporučuji komplexní gynekologické vyšetření u registrujícího gynekologa Vaší přítelkyně

    

 • Jana

  Dobrý den, betu antikoncepsi Ayreen. Udělala jsem 8-mi denní pauzu (zapomněla jsem poslední pilulku). V den, kdy jsem si vzala 1.pilulku jsem měla pohlavní styk. Dnes (14.pilulka) mě začaly bolet prsa a lehce špiním (jako každý měsíc uprostřed cyklu). Chci se zeptat, jaká je pravděpodobnost, že jsem těhotná. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pravděpodobnost otěhotnění je malá, ale ne nemožná. Chcete-li mít úplnou jistotou pak doporučuji navštívit svého registrujícího gynekologa

    

 • Pavlína

  Dobrý den, pane doktore, je mi 46 let, nikdy jsem neužívala antikoncepci, menstruace celý život zcela pravidelná, silná. Asi před rokem začala menstruace zlobit- extrémně silná, pak zas vynechaná, občas špinění mezi cykly…Naposledy byla po 55 denní pauze 12 denní, pak jen 12 dní pauza a pak 6.dní supersilná. Na kyretáž jsem jít nechtěla, tak mi paní doktorka napsala Sidretu, beru ji 5 dní, menstruace zaplaťpánbůh ustala, ale je mi dosti nevolno. Ke všemu jsem zřejmě i slabá z velkých krevních ztrát. Moc prosím, co byste v mém případě doporučil Vy??

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, dopočuji došetření gynekologem a dále domluva zda neprovést hysteroskopii s abrasí nebo tzv.termoablaci endometria bude-li se uvedené opakovat

    

 • Karolína

  Dobrý den. S přítelem jsme se rozešli a v blízké budoucnosti neplánuji jiného partnera. Hormonální antikoncepci jsem brala rok a nevím, zda je lepší pokračovat i bez stálého partnera nebo vysadit a když se nejaky objeví a bude to vypadat vážně, tak jí začít opět užívat. Děkuji za odpověd.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nepůsobí-li Vám nynější antikoncepce potíže a jestliže neplánuje v dohledné době zhruba 1 roku dítě pak doporučuji s antikoncepcí pokračovat,jelikož má i své výhody, případně situaci proberte se svým registrujícím gynekologem

    

 • Eva

  Dobry den Jaká je nejvhodnější antikoncepce pro ženu nad 40 let, Nekourim, cvičícím a jsem zdravá. V nynejsi dobe mam spiralu jaydess s kterou jsem spokojena, Pri ovulaci mam silne bolesti v podbrisku, ktere trvaji asi tri dny a mivam cisty na vajecnicich. Muzete mi poradit zda jaydess je ta nejlepsi hormonalni metoda pro mne?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, Jaydess bych ve Vašem případě ponechal

    

 • Rolka

  Dobrý den, Posunula jsem si měsíčky o týden, po té jsem omylem zapomněla na jednu HA a vzala jsem si ji až po 17 hodinách (ve 3:00) a hned ten den jsem pokračovala normálně (v10:00). V časovém intervalu (od 3:00 do 14:00) jsme měli s přítelem opakovaný nechráněný pohlavní styk. Mám dokončit načaté platíčko (7 užitých prášku z něj)nebo si můžu udělat pauzu na menstruaci. HA beru 2 roky v kuse. Je možné že bych mohla otěhotnět? Nebo jak mám postupovat?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, příbalové letáky zpravidla uvádějí v případě úplného opomenutí pilulky nebo časové prodlevy delší než 12 hodin užívat přípravek dál, ale po dobu 14 dní se chránit doplňkovou metodou.šance na otěhotnění je malá, ale ne nepravděpodobná. Chcete-li mít 100% jistotu doporučuji navštívit svého registrujícího gynekologa

    

 • Denka

  Dobrý den, měla bych dotaz. Mám přítele a beru HA, ted jsme doma na antibiotikách, které by mi měly končit v uterý, slyšela jsem že učinnost HA antibiotika snižují a mělo by se čekat alespoň 7dní nebo se jinak chránit. Je to tak? taky by mě zajímalo.. od utery další týden mi vychází placebo tablety, takže i během nich nebudu chráněná? Jelikož to ty antibiotika udajně vyruší i na týden dopředu od ukončení jejich užívání.. a u mě nastane zrovna ten týden kdy by to mohlo být relativně v normě nastane týden s placebo prášky, tak si nejsem jistá. Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, antibiotika účinnosti HA opravdu mohou snížit, doporučuji se chránit i jinak, tzn.prezervativem

    

 • Zita

  Dobrý den, jaké je riziko otěhotnění při zapomenutí 2. tabletky ( Bonadea, vzata o 18 hodin později)? Doplním, že s přítelem jsem měla nechráněný sex těsně před dobráním minulého platíčka a také jeden den před načnutím platíčka nového. Jak velká je tedy pravděpodobnost? Děkuji za reakci.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den,riziko otěhotnění možné je, chcete-li si být 100% jista doporučuji došetření Vašim registrujícím gynekologem

    

 • Aileen

  Dobrý den. Beru již několik let antikoncepci Vreya a první den z nového blistru jsem pilulku užila místo 16:30 v 22.30 a hned na to druhý den jsem užila tabletu místo 16.30 v 19:30. Od té doby již užívám pravidelně pilulky. Chtěla jsem se zeptat, zda v tomto případě jsem učinila správně, pokud následujících 7 dní jsem se chránila i jinak nebo je nutné se chránit po celou dobu užívání blistru? Děkuji.A

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, učinila jste spravne, riziko otehotneni je minimalni ne však 100%vyloucene, antikoncepce Vreya obsahuje cyprotronacetát a je u ní známo mírně zvýšené riziko vzniku krevních sraženin a ucpání cév a trombembolie, doporučuji vyměnit za antikoncepci podobného složení.

    

 • Petra

  Dobrý den,prosím o radu. Bude mi 42 let a vynechává mi menses-pry premenopauza,potykam se s nočním pocenim, nervozitou.Paní lékařka mi nasadila antikoncepci Sidreta,menses je tedy každý měsíc, prosím přichází u me v úvahu i jiné řešení než hormony.Zatím je beru,ale raději bych byla bez nich.
  Děkuji za odpověď Petra B.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den,moznosti je několik, všechny bych probral se svým registrujícím gynekologem.

    

 • Adriana

  Dobrý den pane doktore, má dotaz..několik ve dvou měsících se do mě přítel uvolnil. Naposledy jsem se lekla a koupila si do 12-ti hodin EllaOne tabletu, jenže jsem si za 6 dní udělala test (z večerní moči) a vyšel pozitivní! Nespíš už sem těhotná byla předtím třeba měsíc…Samozřejmě si zajdu na gynekologii, ale zajímá mě, zda-li může ten prašek poškodit vývoj plodu.. Navíc jsem i dost pila a kouřím :(((( Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, přípravek ellaOne je kontraceptivum užívané k prevenci otěhotnění. Pokud již těhotná jste, přípravek těhotenství nepřeruší.Pokud navzdory užití přípravku ellaOne otěhotníte, neexistuje žádný důkaz, že přípravek ellaOne bude mít vliv na Vaše těhotenství. Je však důležité, abyste se obrátila na svého lékaře.

    

 • S.

  Dobrý den, včera večer došlo během pohlavního styku k protržení kondomu, dnes ráno mi začala menstruace (tak jak měla), s touto menstruací jsem zároveň měla v plánu začít brát antikoncepci (do teď jsem ji nebrala) a tak jsem si ji ráno vzala, chtěla jsem se zeptat je možné že už působí i na tuto nehodu nebo je jistější si raději zajít ještě pro Postinor? Děkuji

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, Otěhotnění není pravděpodobné, ale na 100% vyloučit nejde. chcete-li si být stoprocentntě jista pak se objednejte ke svému registrujícímu gynekologovi

    

 • Jeanet

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ve dne 30.12. asi po hodině a něco jsem si vzala po pohl.styku, když došlo k nehodě, tabletku ,,po,, zn. Escapelle . Ve dne 17.1. jsem měla dostat menstruaci, ale zatím nepřišla. Myslíte si, že mi to opozdilo, a narušilo cyklus nebo jsem těhotná? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobry den, Otěhotnění na 100% vyloučit nejde. chcete-li si být úplně jista pak se objednejte ke svému registrujícímu gynekologovi

    

 • Markéta

  Dobrý den chci se zeptat, užívám už 4 roky antikoncepci Sidreta. Měla jsem střevní chřipku a užívala jsem každý den kynedril, jelikož mi bylo zle. Přítel se do mě nikdy neudělá. Jaké je riziko, že bych otěhotněla?

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, otěhotnění na 100% vyloučit nejde. Chcete-li si být úplně jista můžete se objednat na vyšetření ke svému registrujícímu gynekologovi

    

 • Ilona

  Dobrý den, otěhotnění z nechráněného pohlavního styku den po menstruaci je velmi nepravděpodobné, že? Děkuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Tak úplně nepravděpodobné to není, i když by to teoreticky mělo spadat do „neplodných dní“. v každém případě je určitě lepší situaci pořešit v takovém případě užitím Postinoru či Escapelle (což je tzv. záchranná antikoncepční pilulka).

    

 • Jana

  Dobrý den, prosím o informaci, zda lze podstoupit procedury krátkovlnné diatermie i tehdy, když jsem po sterilizaci pomocí svorek. Paní doktorka se mě ptala, zda nemám v těle nějaké kovové části z prodělaných operačních zákroků, a to vím jen o té sterilizaci. Při diatermii by mě prý mohlo provázet nepříjemné pálení. Děkuji. S pozdravem
  Jana

  • MUDr. Petr Kovář

   Toto je dotaz na pracoviště, které Vám sterilizaci provádělo. Já to bohužel z Vašeho popisu nezjistím, jakou metodou se sterilizace prováděla, jaký materiál byl použit, ani jaké to má omezení.

    

 • P.

  Dobrý den, je mi 45 let, mám dvě děti. Uvažujeme s partnerem o sterilizaci (jiné metody nevhodné ze zdravotních i jiných důvodů), jen hledáme a ptáme se, jestli je „šetrnější pro tělo“, i co se týče případných dalších následků, sterilizace mužská nebo ženská. A je pravda, že je to bezplatný zákrok? Můj gynekolog mi radil sterilizaci partnera, že za ženskou se platí. Jak ke sterilizaci dochází už jsme se dočetli, můžete mi prosím popsat následky, případné „nevýhody“? Píšu v uvozovkách proto, že je nám naprosto jasné, že další děti nechceme, tudíž nevratnost tohoto kroku co se týče nemožnosti otěhotnění uvítáme. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Podrobně jsme o sterilizaci mužské i ženské psali společně s kolegou MUDr. Radimem Uzlem v knize „Antikoncepční otazníky“. Vzhledem k tomu, že vyčerpávající odpovědi jsou na několik stran A4, odkážu Vás na tuto publikaci. Za sterilizaci ženy se opravdu platí a musí být (až na ambulantní sterilizaci Essure) v celkové anestézii, u mužské sterilizace (která se dá provést i v lokální znecitlivění) se musíte poradit s urologem. Zda je zdarma, opravdu bohužel nevím.

    

 • nikola

  Dobrý den, už asi 2 roky užívám HA. Týdenní pauza mě začíná v úterý,ale menstruaci dostanu až ve čtvrtek. Není to problém? Je v tomto případě HA spolehlivě účinná? Děkuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   To je v pořádku, takto to u velké části žen funguje. Můžete být v klidu. Pokud antikoncepci berete správně, riziko selhání antikoncepce je velice malé.

    

 • Hana

  Dobrý den, pane doktore, mám na Vás dotaz ohledně zavedení tělíska Mirena. Byla jsem vyměnit po 5 letech tělísko Mirena. Před 5 lety po zavedení tělíska jsem byla znovu u svého gynekologa, když manželovi tělísko při pohlavní styku vadilo. Gynekolog část, která slouží k vyjmutí tělíska, zkrátil. Nyní, když jsem byla tělísko vyměnit za nové, ani po 30 minutách se nepodařilo tělísko lékaři vyjmout. Poté rozhodl, že nevadí, když budu mít tělíska 2, že stejně to staré žádný hormon již neprodujuje a zavedl mně Mirenu novou. Jsem teď nahlodaná, zda jsem udělala správně, že jsem si nechala nové tělísko zavést s tím, že staré uvnitř zůstalo. Děkuji moc za odpověď.

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, systém resp.staré tělísko se za nové musí vyměnit (je to uvedeno i v příbalovém letáku Mireny) po 5 letech z mnoha důvodů, doporučuji jej tedy dodatečně vytáhnout. Ve Vašem případě lze hysteroskopicky buď v celkové narkóze v nemocničním zařízení nebo v ambulantním režimu – provádíme na našem pracovišti (http://www.ambulantni-hysteroskopie.cz), možno se objednat ve složce KONTAKTY e-mailem, případně telefonicky.

    

 • Jana

  dobrý den, pane doktore, chtěla jsem se Vás zeptat, mám za sebou dva porody. Po každém z nich jsem brala antikoncepci. Po druhém porodu beru minisiston a nemám vůbec žádnou chuť na sex. Nejdříve jsem si myslela, že je to pro to , že jako žena a matka mám spoustu povinností. Jenže tuto antikoncepci beru už třetím rokem a pořád se to nelepší, spíše je to horší. Je možné antikoncepci změnit a v jakou raději bych změnila pilulku za pilulku. Tělísko bych nechtěla. Nebo úplně vysadit. Co byste mi radil? Velice Vám děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Změnit antikoncepční pilulky za jiné je rozumné, je to první krok. Nemá smysl Vám radit po internetu, máte svého gynekologa, je rozumné konzultovat jeho zkušenosti.

    

 • Renata

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, co se může stát, jestliže jsem po týdenní pauze nezačala opět brát antikoncepci (zapomněla jsem jí na jiném místě) a začala bych jí o další dva týdny později. Předpokládám, že jsou nějaká rizika. Mám tedy antikoncepci začít opět brát ihned, jakmile se k ní dostanu? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Asi je v tuto chvíli rozumnější tento měsíc již neužívat antikoncepční pilulky a chránit se případně jinou antikoncepční metodou (prezervativ + chemická antikoncepce např.). Teprve poté, co dostanete další menstruaci, začněte nové balení od začátku.

    

 • Eva

  Dobrý den jsem po porudu 3.mesic máme dve deti dve interupce za sebou ale už žadne deti nechceme kolik stoji prosim vas strerilizace dekuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Sterilizace ambulantně nyní neprovádíme, pozastavili jsme je pro nejasnosti FDI, kvůli složitosti v komunikaci s distributorem spirálek aj. Cena se v ČR pohybuje na částce 30.000,-Kč.

    

 • Michaela

  Dobrý deň, mám otázku tento mesiac som neužívala antikoncepciu lebo na ziačiatku som už vynechala 5tab. a našla som že ju mam vysadiť a začať užívať od januára…len teraz neviem ci ju mam začať užívať ked príde menštruacia alebo až ked skončí vždy som to mala tak že pondelok došla a už piatok som brala nové balenie či mam tak pokračovat alebo uplne od začiatku. Antikoncepciu mám KarHleight 21tab+7placebo. Ďakujem za odpoveď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Asi je v tuto chvíli rozumnější tento měsíc již neužívat antikoncepční pilulky a chránit se případně jinou antikoncepční metodou (prezervativ + chemická antikoncepce např.). Teprve poté, co dostanete další menstruaci, začněte nové balení od začátku.

    

 • Nikola

  Dobry vecer, chtela bych se zeptat gynekolog mi predepsal antikopcepci ,ms jsem dostala 11:2 ale v lekarne moji antikoncepci nemaj muzu ji zacit brat 3 den menstruace ? Nechci cekat do pristiho mesice ..dekuju

   

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, můžete, ale postupujte dle návodu, nebude-te li si jista doporučuji poradit se přímo se svým registrujícím gynekologem osobně

    

 • Kateřina

  Dobrý den, užívám antikoncepci Natalya (Natalyi už beru nejměně 3 roky), v klasické sedmidenní pauze se dostavilo krvácení a nyní již beru 5.prášek z nového platíčka. Po 2.prášku z platíčka, který jsem si vzala okolo 19:00 jsem měla kolem půlnoci silný průjem, den poté jsem měla nechráněny podlavní styk a také se objevilo špinění, další en zmizelo, pilulky jsem brala normálně dále a dnes tedy 5.den od začátku brání nového platíčko se objevilo špinění znovu. Byla účinnost antikoncepce snížena, nebo stále je? A je zde riziko otěhotnění? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Silný průjem může snížit vstřebání té konkrétní tabletky nebo tabletek, které v daném období užijete. Antikoncepční spolehlivost je tedy mírně snížená.

    

 • Lucie

  Dobrý den, brala jsem 3 roky HA, díky které mě poslední rok přešla úplně chuť sex,a bolela mě po ní hlava a byla jsem víc náladová, a proto jsem se rozhodla ji vysadit a vše je nyní v pořádku. Trpěla jsem často vaginálními mykózami, a bylo mi řečeno, že nitroděložní tělísko proto není vhodné. Řeším tedy, jaký druh antikoncepce by byl vhodný. S přítelem nyní používáme krém pharmatex, a zajímalo by mě, jestli je nutné ho používat spolu s kondomem, když přítel stejně vždy ejakuluje mimo mě. Děkuji předem za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Nevím, z jakého důvodu pro Vás není vhodné nitroděložní tělísko, to je skutečně dotaz na Vašeho gynekologa. V každém, případě z nehormonálních metod přichází v úvahu sterilizace (ale ta je vhodná jenom pro ženy, které již mají dostatek dětí a další nechtějí – což asi nebudete zrovna Vy), nebo kombinace prezervativ + Pharmatex. Do kombinace se dává kvůli výrazně vyšší bezpečnosti (samotný kondom má 7x vyšší riziko selhání, než antikoncepční pilulky).

    

 • Katka

  Dobry den, chrela jsem se zeptat antikoncepsi adele beru uz pres rok ..a ted po menstruaci jsem si vzala uz ctcrtou tabletku ctvrty den ale o asi o 6 hodin dele nez sem mela a den pred tim take …a dnes vecer jsem mela sex je mozne ze otehotnim nebo me ochrani i pres me zapomenuti ??

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Opomenutí do 12. hod od chvíle, kdy si pilulku máte vzít, nesnižuje bezpečnost a spolehlivost antikoncepčních pilulek.

    

 • Hana

  Dobry den, chtela jsem se zeptat zda se mize jednat o tehotenstvi nebo jiny problem. Je mi 20 let uzivam pravidelne 2.roky antikoncepci Nyssiela a vetsinou pravidelne v plodne dny spinim. Tentokrat tomu bylo take tak, ale v nejsilnejsi den ovulace 14.12 jsem si tabletku vzala misto rano vzala az vecer. V tomto tydnu 11.12.-16.12. jsme s pritelem velmi casto milovali bez jine ochrany. Po 5.dnech od zpozdeni tabletky me zaclo pobolivat v podbrisku a zacala jsem krvacet vecer. Ted je to uz jen spineni. Muze se jednat o tehotenstvi nebo jiny problem? Posledni menstruace byla 1.12-6.12. Na test je brzy zatim, proto se obracim na Vas na Vas odborny nazor. Dekuji Vam za odpoved. Hana

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Nemyslím si, že by Vámi uváděné zpoždění mělo být příčinou otěhotnění.

    

 • Renata

  Beru antikoncepční pilulky již přes 20 let, poslední dobou koketuji s tím, že bych je vysadila úplně. Bude mi 45let. Co byste mi doporučil jako vhodnou alternativu. Je moudré zůstat vůbec bez jakékoliv antikoncepce?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Pro Vaši věkovou kategorii doporučuji nejlépe hormonální nitroděložní tělísko, ev. normální nitroděložní tělísko. Ke zvážení přichází ev. sterilizace a jiné metody antikoncepce.

    

 • Mirka

  Dobrý den, Chci se zeptat, beru antikoncepci, poslední pilulku z platíčka sem si vzala v pondělí, pak musím mít sedmidenní pauzu, takže další pilulku z nového platíčka bych si měla vzít v úterý, mohu to změnit a vzít si pilulku až ve středu? Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Je dobré se řídit příbalovým letákem výrobce, tedy udělat sedmidenní pauzu (není-li uváděno jinak).

    

 • Iveta

  Dobrý den, před rokem a půl jsem vysadila hormonální antikoncepci (nebyl důvod k jejímu užívání, byla jsem dlouhodobě bez partnera). Do té doby jsem s pilulkami byla spokojená, ale po přečtení mnoha článků na téma jaká rizika jsou s jejich užíváním spjata, jsem je již odmítla užívat. Po vysazení se mi velice zhoršila pleť, začaly vypadávat vlasy a projevil se mi atopický ekzém. Takže to vypadá, že mi to spíše ublížilo než pomohlo. Ale mám na Vás jiný dotaz. V tuto chvíli již mám partnera, ale děti neplánuji, proto chci opět nasadit antikoncepci. Jenže nevím, který druh by pro mě byl nejvhodnější. Snažila jsem se o tom promluvit se svým gynekologem a ten mi nenabídl nic jiného než hormonální pilulky. Je možné, abych požádala o zavedení nehormonálního tělíska? I přes to, že jsem ještě nerodila a dle slov gynekologa mám obrácenou dělohu? Předem děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, je možné o nehormonální tělísko požádat, i přes to, že jste nerodila a máte dělohu otočenou dozadu. To v naprosté většině případů zavedení nitroděložního tělíska nevadí. Tělísko je však třeba zvolit menší, což by měl Váš gynekolog nabídnout.

    

 • Iva

  Dobrý den, jsem po léčbě vaginální mykózy, beru antikoncepci a zatím jsem neměla nikdy problém. V den ukončení léčby jsem měla dostat menstruaci a zatím se nedostavila. Prosím může to spolu souviset? Děkuji Iva

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ne, léčba mykózy s menstruačním cyklem nesouvisí.

    

 • Jarka

  Dobrý večer. Jsem již 3roky po porodu. Beru antikoncepci Torri. Do teď jsem byla bez potíží a ani jsem neměla menstruaci. Cca před 10-ti dny jsem začala „špinit“, ale strašně slabě. Je to hnědá krev, občas červená. Ze začátku jsem čekala, že se menstruace dostaví, teď spíš přemýšlím, jestli je to normální a nebo mám jít ke gynekologovi. Také mě napadlo, jestli to nemůže být způsobeno tím, že stále dost často kojím. Je mi 29let. Mockrát Vám děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Hodnotil bych situaci jako odpovídající tomu, že jste tak dlouho po porodu, ale současně stále kojíte. V každém případě návštěva gynekologa je na místě.

    

 • Dana

  Dobrý den, je mi 46 let a dlouhodobě užívám antikoncepci Jeanine, zkoušela jsem i slabší, ale neudržela mi cyklus. Jsem zdravá, žádné gyn. problémy nemám, nekouřím. Tělísko nechci, když jsem si přečetla co všechno za vedlejší problémy způsobuje, chápu že asi jak u které ženy, ale nechci to riskovat. Jelikož bych ale chtěla ant už vysadit a nejsem si jistá zda jsem ještě pořád plodná, nechala jsem si udělat test krve na FSH, hodnota je 27, Estradiol 37. Můžete mi prosím vysvětlit co to pro mě znamená? Můžu ant bez obav vysadit? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Dana

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Hodnota FSH pro ženy v perimenopause se pohybuje mezi 40 a 80, nad 80 FSH jste laboratorně v postmenopause. U hodnoty FSH 27 je šance na přirozené otěhotnění sice velice nízká, ale je. Antikoncepci nedoporučuji vysadit.

    

 • Monika

  Dobrý večer, potřebovala bych radu ohledně možného otěhotnění. V neděli 6.11.2016 jsem dostala menstruaci a skončila mě ve čtvrtek 10.11.2016. V patek jsem si přesně na čas vzala antikoncepční pilulku, v sobotu jsem si ji ale vzala o cca 14 hodin později a během toho měla i nechráněný sex. V neděli (dnes) jsem si zase vzala pilulku na čas. Podle ovulačního kalendáře mě vychází, že mám teď plodné dny a v pondělí 14.11. ovulaci. Myslíte že je pravděpodobnost otěhotnění? Mám si raději koupit postinor ? Děkuji předem za odpověď M.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Domnívám se, že šance na otěhotnění při posunutí o 14 hodin je velice malá. Samozřejmě použití Postinoru je vždy sázka na větší jistotu, neuděláte tím zásadní chybu, ale asi bych to vnímal spíš jako zbytečné.

    

 • Marcela

  Dobrý den,chci se zeptat.Je mi 42 let, mám dvě děti, dva porody bez problémů i celou dobu co beru antikoncepci cca od 25 bezpotíží. Beru antikoncepci Mirelle a musím přejít na tělísko. Byla mi zjištěna Leidenská mutace, kterou mi zjistili při vyšetřování po kom ji má dcera. Chci se zeptat kdy se tělísko zavádí? A jestli je možné navázat z tabletek na tělísko aniž by byl přísun hormonů přerušen.A jaký je rozdíl mezi hormonálním tělískem a nehormonálním. Děkuji za odpověď Marcela

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, lze navázat na piluky, není třeba (ba ani vhodné) užívání přerušovat. Zavádí se při menstruace (nejlépe), lze však zavést kdykoliv.

    

 • Lenka

  Dobrý den, mohu se zeptat, užívám druhý měsíc novou antikoncepci – Flaya. Chtěla bych si oddálit krvácení, u předchozí antikoncepce (katya) jsem pokračovala v dalším platíčku bez 7-denní pauzy. V návodu u Flayy jsem se o téhle možnosti ale nedočetla, je tam popsaný jen standardní postup užívání (21-7). Je možné i u téhle antikoncepce krvácení oddálit vynecháním pauzy a rovnou pokračováním v dalším platíčku? Děkuji za odpověď. Lenka

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Můžete užívat stejně, jako předchozí pilulky, tedy bez sedmidenní pauzy.

    

 • Marta

  Dobrý den pane doktore, je možné,že při užívání 1.antikoncepce mám menstruaci už 8 dní a stále lehce krvácím?A jak dlouho krvácení může trvat?První tabletu jsem začala užívat první den menstruace.Děkuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Při prvním balení antikoncepčních pilulek může být cyklus skutečně doslova „jakýkoliv“. Tělo si na hormonální antikoncepční pilulky musí zvyknout. Mělo by se to v následujících cyklech upravit.

    

 • Gabriela

  Dobrý den pane doktore, chtěla bych se zeptat zda je možné, když užívám třetí měsíc Proveru otěhotnět a přesto krvácet po vysazení Provery?Nebo bych menstruaci po vysazení Provery nedostala pokud bych otěhotněla. Beru 2 prášky 8 dní. S přítelem se snažíme teprve 3 měsíce, ale samozřejmě bychom chtěli miminko co nejdříve, byla bych moc ráda za jakékoliv rady ohledně Provery a otěhotnění. Děkuji za odpověď 🙂

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Záleží, v jakém režimu a proč Proveru užíváte. Obecně se při kontinuálním užívání Provery dá otěhotnět spíš špatně, není to lék, který by samovolnému otěhotnění moc pomáhal. Po internetu se dá zhodnotit situaci špatně, dotaz je na Vašeho gynekologa nebo na konzultaci u nás.

    

 • Gabriela

  Dobrý den, prosím vás beru antikoncepci Strelicia ale tento měsíc jsem si zapomněla vzít 2 pilulky. Pokračovala jsem tou další a ty dvě si už nevzala. Ale do toho jsem brala antibiotika na zánět ledviny. Pak jsem měla 7 denní pauzu na menstruaci. Ale dostala jsem jen na 1 den špinění a už nic. Myslíte že by to mohlo být těhotenství? Dneska jsem pocitovala i nevolnost při pomyšlení na řízek. Ale nevím jestli to není stresem. Děkuji za odpověď. G.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Udělejte si těhotenský test z moči, napoví Vám. Těhotenství se bohužel při takovéto chybě jinak vyloučit nedá (pokud nedostanete menstruaci).

    

 • Monika

  Dobré ráno, chtěla jsem se zeptat tuto neděli 23.10.2016 jsem si brala poslední prášek antikoncepce. V pondělí 24.10.2016 už ne, protože to ve středu dostanu. Ale s partnerem jsme měli 24.10. večer pohlavní styk a je to nezodpovědné, ale zapomněli jsme na to a partner byl do mě. Je možnost, že otěhotním? Mám si radši koupit pilulku proti oplodnění? Děkuji za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Pokud jste správně užívala pilulky celý cyklus, jste chráněná i v oné sedmidenní pauze. Buďte naprosto v pohodě, riziko otěhotnění je minimální.

    

 • Sabina

  Dobrý den, antikoncepci beru už cca 7-8 měsíců, ale ted jsem se dozvěděla že špatně. Brala jsem to tak, že když jsem vyčerpala 1 plato, dostala jsem mences, a ten den mences jsem začala brát další platíčko. Ale na letáčku od antikoncepce je to tak, že doberete 1 plato, 7 dní pauza a 8.den začínáte další plato. Mám antikoncepci brát jako doposud nebo mám začít tak, jak je to na letáčku u antikoncepce? Děkuji.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Držte se doporučení na letáčku antikoncepce, prosím.

    

 • Ivana

  Dobrý den, chci se zeptat, zda při braní 21 denní antikoncepce (Sidreta) je nutné dělat pauzy nebo se může brát antikoncepce vkuse. Slyšela jsem, že se pauzy na menstruaci dělat nemusejí a není s tím žádný problém (v případě vysazení se podaří v pořádku otěhotnět). Co doporučujete Vy? Předem děkuji za odpověď. Ivana

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, je to tak možné. Doporučuji ale co 3 až 4 cykly vysadit a udělat aspoň takto pauzu (kvůli možnému selhání a nechtěnému otěhotnění – na to byste při kontinuálním užívání bez pauz přišla až tehdy, když by se Vám zvětšilo břicho).

    

 • Veronika

  Dobrý den, používám 3. měsíc hormonální antikoncepci formou náplasti Lisvy, předtím nepřetržité užívání HA pilulek Sylviane 6 let. Po dobrání celého balení Lisvy se budu vracet zpět k pilulkám – více mi vyhovují. Jde o to, že si náplast měním vždy v neděli. Celkově mi špatně drží, mám po ní vždy alergickou reakci (už jsem to řešila i de svojí gynekoložkou) a proto jsem náplast odlepila již o den dříve, ale další jsem nalepila až cca za 24 hodin. Mezitím došlo k pohlavnímu styku. Bojím se, zda nemohlo dojít ke snížení antikoncepčního účinku a zda nemohu být těhotná. Menstruace proběhla 4.-7. října. Čili jsem zhruba v polovině cyklu. V lékárně jsem celou situaci paní magistře popsala, zda koupit postinor, nebo to není nutné. Řekla, že si myslí, že je tam velmi malá pravděpodobnost otěhotnění, zvláště, když HA užívám 6 let a že záleží na mně, ale postinor je velký zásah do těla a čtvrt roku bych měla menstruační cyklus uplne rozhozený a navíc je to více méně pro ty, kteří neberou HA. Žádám proto Vás o radu. Předem mockrát děkuju za odpověď! S pozdravem Veronika

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Postinor je účinný do 72 hodin. Vzhledem k tomu, že odpovídám se zpožděním, stejně už jste to asi rozřešila. Riziko selhání antikoncepce při chybě je skutečně vyšší, ale jinak bych se přikláněl k názoru magistry v lékárně, že riziko otěhotnění není příliš vysoké.

    

 • Eva

  Dobrý den,prosím o radu. Po vysazení HA, kvůli vyskytu mígrén, (nyní již 4 měsíce) se mi hodně zhoršila pleť. Užívám zinek i selen v tabletách i léčivou kosmetiku la roche po doporučení v lékárně. Na internetu jsem narazila na hormon estrogen z přírodního zdroje jetele lučního. Je nějaká možnost zlepšení při užívání kapek tohoto druhu (pokud mám přemíru mužského hormonu), nebo co byste mi doporučil pro zlepšení? Děkuji moc za odpověď

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Navštivte kožního lékaře, existují léky na recept, které mohou pomoci určitě lépe. Produkt z přírodního jetele nepokládám za lék, který by Vám mohl příliš pomoci.

    

 • Pittie

  Dobrý den, chci se jen zeptat, beru HA Cleonita a měla bych dostat menstruaci mezi braním placebo prášků cca 22-23.10., jenže 26. odjíždím pryč a většinou mi to trvá tak 5 dnů, potřebovala bych, aby mi to přišlo třeba o 3-4 dny dříve, abych to už 26. neměla. V přibalovém letáku čtu, že mám zkrátit užívání bílého placeba a že mám začít užívat z nového balení o 3-4 dny dříve. Nevím, jestli to chápu dobře. To znamená, že si mám vzít třeba jeden placebo prášek a pak najet na klasickou antikoncepci dřív? Moc tomu nerozumím, moc děkuju za odpověd.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   U těchto přípravků se vynechají ony 4 pilulky s placebo obsahem. Prostě poslední 4 pilulky (zpravidla jiné barvy) neberete, hned začnete první pilulku z balení následujícího.

    

 • Anonymka

  Dobrý večer. V 18 letech jsem brala rok a půl antikoncepci. Bolely mě po ní bradavky, proto jsem po roce a půl přestala (bylo to kvůli srovnání menstruace). Po dvou sono vyšetření a půl roce pauzy, bylo vše v pořádku. Nyní po 6 letech jsem ji užívala jen tři měsíce kvůli příteli, leč to už skončilo. Může mít antikoncepce nějaký vliv, myslím tato na tři měsíce na moje zdraví? Před lety odběr krve proti zánětu v prsu byl v pohodě, naštěstí. A nebude zátěží pro moje tělo, když někdy v budoucnu s antikoncepcí, jako pojistkou, opět začnu? Předem děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Vliv to samozřejmě má, ale výhody jednoznačně převyšují nad nevýhodami. Pokud byl problém v bolesti prsou, pak doporučuji zvolit jiný typ pilulek (s menším množstvím hormonů) nebo jiný typ antikoncepce (hormonální či nehormonální antikoncepční tělíska aj.)

    

 • Monika

  Dobrý den, ráda bych se zeptala zda je velké riziko, že jsem otěhotněla, když jsem zapomněla vzít 13tou pilulku v balení(antikoncepce Adele), beru druhé plato v kuse, bez pauzy. Pokračovala jsem v dalších pilulkách jako obvykle. V den zapomenutí prášku jsem měla nechráněný styk. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Riziko selhání zde sice je větší, než při pravidelném užívání, ale naštěstí není velké. Věřím, že to dobře pro Vás dopadne. Nyní stejně již nezbývá, než vyčkat, zda se menstruace dostaví či nikoliv, možnosti použít záchrannou antikoncepci již nepřichází v úvahu.

    

 • Andrea

  Dobrý den, měla bych dotaz. Už jsem vyzkoušela spoutu antikoncepce v prášcích. Pořád mám problém že po 2 měsíci užívání antikoncepce mám měsíčky třeba i skoro celý měsíc. Sice mi chodí pravidelně, ale tak po týdnu co mi to skončí tak to mám znova, někdy tak dlouho než bych měla dostat normálně další měsíčky. Můj gynekolog mi řekl že bych měla zkusit antikoncepci vysadit aby sme věděli jak na to bude reagovat. Mám trochu „zdeformovanou“ dělohu tak proto mi můj lékař nechce dávat jiné druhy antikoncepce. Jen bych chtěla vědět jestli jsou i nějaké jiné metody aby se mi menstruace srovnala, už mi to trvá nějaké 3 roky a docela mi to vadí i v mém sexuálním životě. Děkuji

   

  • MUDr. Petr Kovář

   V první řadě bohužel nevím, kolik je Vám roků, ale i tak bych viděl jako velice rozumné prověřit, zda není problém někde jinde, než v antikoncepčních pilulkách.
   Osobně u svých pacientek doporučuji u svých pacientek při těchto potížích (zvláště, když trvají dlouhodobě) doporučuji podrobnější hysteroskopické vyšetření, kdy se tenkou kamerkou podíváme dovnitř dělohy, odebereme vzorky, případně odstraníme to, co tam nemá být.
   Toto provádíme ambulantně i pro pacientky jiných gynekologů, zvažte, zda by Vás tento postup neuklidnil.

 • Kristýna

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Pokud začínám brát platíčko antikoncepce vždy ve čtvrtek, ale teď jsem udělala chybu a začala už ve středu, jaké to bude mít následky na moji menstruaci a jestli to ohrozí ochranu před těhotenstvím?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ne, nebude to mít žádný vliv, buďte v pohodě.

    

 • Zdeněk Dvořáček

  Dobrý den,mojí ženě je padesát a více jak rok neměla menstruaci.Může otěhotnět. Děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Je to velice málo pravděpodobné.

    

 • Eli

  Dobrý den, poradíte mi prosím? Antikoncepci beru už 7 let každé ráno a v sobotu jsem si prášek zapomněla vzít a v sobotu večer jsem měla styk bez ochrany. Prášek jsem si vzala v neděli večer a to i za sobotu (takže dva). Jsem na začátku platíčka, takže první týden. Jaká je šance, že bych byla těhotná? A kdy se dyštak objeví první příznaky a jaké? A mám teď normálně brát každý den prášek? Děkuji moc za vaší odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Riziko těhotenství naštěstí není příliš velké. Pokud byste nedostala další menstruaci, pak si s odstupem cca 1 týdne udělejte těhotenský test, ev. navštivte gynekologa.

    

 • Nikola

  Dobry den, beru HA Qlairu, beru ji pravidelne dlouhodobe. Ted jsem ale zapomnela. Konkretne /pa/8. pilulku jsem si vzala – ten den jsem mela nechraneny pohlavni styk. 9. pilulku jsem zapomnela o 24h, vzala jsem ji az s /ne/10. pilulkou najednou. Muj gynekolog mi dnes telefonicky poradil, ze bych mela dnes vecer /po/ vzit normal (uzivam vecer) pilulku, ale v utery rano si mam vzit dalsi a pak vemu i v utery vecer a pak normalne dal. Tehotenstvi celkem vylucoval.
  Prosim o Vas nazor jak moc je pravdepodobne, ze jsem tehotna a jestli mam uzivat HA tak jak poradil tzn zdvojnasobit davku jen pro jeden den, z toho vypliva, ze si zmenim pocatecni den uzivani HA. Mockrat dekuji, Nikol

  • MUDr. Petr Kovář

   Osobně doporučuji pilulku, co zapomenete již vůbec nebrat a pokračovat pilulkou v platíčku, kterou byste brala normálně. Při zapomenutí jedné pilulky je riziko otěhotnění opravdu malé.

    

 • Michaela

  Dobrý den, užívám HA Lindynette 20. Podle příbalového letáku koncentraci přípravku Lindynette 20 v séru může zvýšit kyselina askorbová. Po dobu užívání tohoto přípravku a ještě dalších sedm dní po jeho ukončení může být potřeba použít ještě jinou metodu antikoncepce. Před třemi týdny jsem na posílení imunity po častém onemocnění začala užívat Flavocel od firmy Energy(2 tablety denně). 1 tableta Flavocelu obsahuje 200 mg kyseliny askorbonové. Po těch týdnech užívání doplňku stravy jsem začala s týdenní pauzou a dále jsem chtěla přípravek užívat další tři týdny po jedné tabletě za den. Je tedy účinnost HA snížena? A po jak dlouhou dobu od dobrání bych měla používat i jinou metodu antikoncepce? Děkuji za odpověd

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Toto je spíš literární údaj, farmaceutická firma se tím chrání, ale v praxi není dle mého názoru nutné činit žádná opatření, k selhání antikoncepce by dojít nemělo.

    

 • Bara

  Dobrý den, zhruba po 7 letech jsem přestala užívat hormonální antikoncepci (pilulky). Přestala jsem ji užívat bez konzultace se svým gynekologem, kterého jsem dnes navštivila na preventivní prohlídku (pilulky neberu zhruba 8 měsíců). Ten mi sdělil, že to byla chyba a snažil se mi vysvětlit proč bych měla HA i nadále užívat. Po vyšetření mě informoval, že mám zvětšené vaječníky něco jako polycistické a že to může vést i k neplodnosti. Nikdy předtím jsem žádné problémy neměla a po vysazení se cítím lépe než předtim, jediné problémy co vznikly mám s pletí. Momentálně nemám uplně pravidelnou menstruaci, což mi také řekl že se samo nezlepší. Je návrat k HA dobrým řešením? A je vůbec vhodné dlouhodobě užívat HA defakto do doby plánovaného otěhotnění?

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Antikoncepce by měla mít při užívání své zásadní opodstatnění. Pokud tím opodstatněním není ochrana před nechtěným početím, pak ostatní argumenty bych jako lékař vnímal jenom jako vedlejší. Cítíte-li se lépe, nevidím žádný rozumný důvod se k antikoncepci jenom tak vracet. Polycystická ovária jsou samostatnou kapitolou, hormonální antikoncepce není jednoznačným lékem, pouze zastře nepravidelnost cyklu tím, že navodí „pravidelný jízdní řád“ menstruacím.

    

 • Blanka

  Dobrý den, nyní jsem si dvakrát po sobě vždy spojila dvě platíčka antikoncepce, protože mi z důvodu dovolené atd. nevyhovoval termín menstruace. Během braní jsem neudělala chybu, pouze jednou mě kolem čtvrtě odpoledne postihl průjem a tak jsem si 5 hodin před užitím antikoncepční pilulky vzala jednu tabletku endiaronu. Nyní po dvou platíčkách jsem klasicky odmenstruovala (menstruace je potom vždy silnější a doprovází ji bolesti). Týden po užívání pilulek z nové platíčka se však na půl dne objevilo slaboučké hnědé špinění. Nyní je vše v pořádku, jen pociťuji tlak v podbřišku a také menší tlak v prsou. Může být na vině předchozí spojování platíček? Nebo snad bych mohla být těhotná vzhledem k jednorázovému užití endiaronu s odstupem 5ti hodin před užitím antikoncepce a navzdory silnější menstruaci? Mockrát děkuji za odpověď.

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Udělejte si těhotenský test z moči, ten Vám vyloučí málo pravděpodobné nechtěné otěhotnění. Špinění při takovém užívání není výjimečné, neznervózňoval bych se (být Vámi). Samozřejmě na vině může být způsob užívání HAK, ale proti tomu nelze nic namítat, i takto se běžně upravuje menstruační cyklus.

    

 • Vera

  Dobrý den, ráda bych se zeptala jestli je možné dát v rámci antikoncepce nitroděložní tělísko osobě ve věku 42 let, která ještě nerodila.Ale ještě nemá jasno jeslti rodit bude či ne:) zároveň je alergická na měd, zinek, stříbro, zlato – jediný vyhovující kov je chirurgická ocel. Jaké existuje riziko selhání antikoncepční funkce v tomto případě. A nebo jaká je jiná možná antikoncepce pokud jsou problémy s játry. Děkuji Ver

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, tělísko je možné dát osobě ve Vašem věku. Při alergiích na všechny vyjmenované kovy je možné uvažovat jenom o hormonálním nitroděložním tělísku pro nerodivší (Jaydess), pokud se současně léčíte s onemocněním jater, bylo by zapotřebí předem požádat Vašeho ošetřujícího gastroenterologa (ev. hepatologa), zda s hormonálním nitroděložním systémem souhlasí

    

 • Eva

  Dobrý den, jsem 3 měsíce po porodu. Menstruaci jsem dostala 2 měsíce po porodu a začala jsem brát antokoncepci Evellien. Od té doby krvácím – nejdřív menstruace asi 10 dní, poté pár dní klid a pak zase krvácení asi 5 dní, zase pár dní klid a zase krvácení. Krvácení je docela silné, ne jen špinění. Už beru druhé platíčko antikoncepce a nevím, jestli s ní pokračovat. V podstatě od té doby, co jsem začala antikoncepci brát, skoro pořád krvácím, jen s pár dny pauzy. V příbalovém letáku je sice napsáno, že může být nepravidelené krvácení, ale tohle mi přijde moc. Je to normální? Na kontrole po šestinedělí bylo vše v pořádku, nic mě nebolí. Děkuji moc. Eva

   

  • MUDr. Petr Kovář

   V první řadě by měl gynekolog provést gyn. vyšetření (možný zánět provázený krvácením) a UZ vyšetření, zda v děloze nejsou ještě zbytky po porodu. Pokud bude UZ v pořádku, pak nezbývá, než vyměnit antikoncepci. Úplně ideální by bylo se do dělohy navíc ještě podívat (provádíme v těchto případech běžně ambulantní hysteroskopií), může tam být drobná, ale na UZ nepoznatelná příčina, kterou když vyřešíme, pak by vše mohlo zase fungovat správně. Lze se u nás k ambulantnímu výkonu objednat na tel 596 828 656

    

 • monika

  zdravim prosim oradu 6 dni sem špinila a ms sem nedostala sice mam mikro děložni tělisko čim to mužě byt je my 40 let telisko mam přes 3 roky a nikdy semito nestalo ms ješte nemam moc děkuj

   

  • MUDr. Petr Kovář

   Důvodů může být hodně, ale těhotenství je při tělísku naštěstí méně pravděpodobné. V každém případě doporučuji návštěvu gynekologa (cysta vaječníku, přechod, porucha hormon. cyklu aj.

    

 • LENKA

  Dobrý den.Ráda bych věděla váš názor.Mám 44 let a jako antikoncepci sem měla zavedenou danu a to 2 krát a menstruace byla 4 dny potom sem si nechala zavést Mirenu s hormonem na doporučení lékařky ,že nebudu menstruovat vůbec ,ale ouha celou dobu pravidelně a dost krvácím /asi po roce zavedení sem začala krvácet hodně až 10 dnů lékařka dala ascorutin a trochu se to zmírnilo/ -v dubnu bude končit pětileté období a musím řešit opět co dál.Přešla sem k jiné lékařce a říkala že kdyby se zavedla nová mirena hlouběji snad bych neměla tedy krvácet.Jinak sem s touto antikoncepcí spokojena ,ale přesto mě zajímá váš názor zda jít opět do drahého tělíska.Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Ano, je to rozumné, doporučil bych Vám jít do nové Mireny. Pokud by se krvácení opakovalo, máme dobrou zkušenost s hysteroskopií po několika měsících od zavedení tělíska. Už pouhou úpravou tělíska v děloze a případným vyčištěním dělohy (při zanechání tělíska v děloze) umíme pomoci 50 -70% pacientek, krvácení se výrazně zmírní nebo ustane úplně.

 • Nikola

  Dobrý den, už něco přes rok užívám antikoncepci Lamya a nikdy jsem neměla žádný problém až do teď. Asi před 4 dny mi začalo mírné špinění, které se změnilo na slabou menstruaci. Pilulky beru pravidelně, ve stejnou dobu a ani jednou jsem ji nezapomněla. V pátek odjíždím na dovolenou a nerada bych tam řešila zdravotní problémy. Moje gynokoložka bohužel na mě nemá čas (čekací doba min. 14 dnů) a proto se obracím na Vás. Budu vám moc vděčná za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Poruchy cyklu bohužel bývají u žen bez antikoncepce i u žen s antikoncepcí, někdy je to nepředvídatelné a špatně ovlivnitelné. Nezbude Vám, než doufat, že Vám nepředvídaná menstruace nezkazí dovolenou. Pokud budete špinit, antikoncepci berte dál. Pokud začnete krvácet, vysaďte, udělejte pauzu mezi cykly a začněte užívat nové balení od začátku.

 • Martina

  Dobrý den pane doktore, prosím o radu. Mám tři děti, a v současnosti mám zavedenou již tři roky Mirenu. Občas se mi stane, že zničeho nic mě začne bolet v podbřišku, bolest se stupňuje a během pár minut mám velmi silné bolesti. Je to jako děložní stah. Během půl hodiny až třičtvrtě to přejde. Velmi mě to vyčerpá, zpotím se, je mi až na omdlení. Zatím se to opakovalo asi patnáctkrát, za ty tři roky. Gynekolog mi při vyšetření řekl, že tělísko je na správném místě a že gynekolog. je vše vpořádku. Prošla jsem vyšetřením u urologa, neurologa i vyšetřením střeva. Všude je vše vpořádku. Může moje tělo reagovat takto na Mirenu jako na cizí těleso? Jako by se snažilo ji vypudit? Nebo je to blbost? Může mi to nějak ublížit? děkuji za odpověď, Martina

  • MUDr. Petr Kovář

   Výjimečně může tělo reagovat na Mirenu i takto. Problém je spíš v tom, že děloha se může v průběhu roků zmenšovat, tělísko je stále stejně velké a může mu být děloha těsná, někde se opírat nebo dokonce protlačovat do vejcovodu či svaloviny dělohy.
   Pokud chcete toto ozřejmit (či přesněji spíš vyloučit), objednejte se k nám na hysteroskopii v ambulantním režimu toto zjistíme a pak Vám jsem schopen dát přesnou radu, co dál. Tel. 596 828 656, v případě Vašeho zájmu se objednejte.

 • Lucie

  Dobrý den pane doktore, mám na Vás velikou prosbu. Po rozchodu s přítelem jsem vysadila antikoncepci Torri (cerazette), u které jsem neměla vůbec menstruaci. Nyní bych ji chtěla znovu začít brát,jenže je to jen pár týdnů od vysazení a mensturace zatím nepřišla. Můžu i tak znovu nasadit Torri a případně kdy budu chráněná? Mockrát děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Můžete, ale předtím je nutno vyloučit těhotenství (gynekologickou kontrolou nebo alespoň těhotenským testem).

 • M.

  Dobrý den,
  již dlouhodobě mám problémy s antikoncepcí. Užívám ji 8 let. Po každém druhu jsem vždy cca po roce začala krvácet či špinit po styku. Změna antikoncepce to vždy vyřešila. Poslední půl rok se to už bohužel nedaří, vystřídala jsem po sobě už tři druhy a stále to nepomáhá. Ultrazvukové vyšetření je v pořádku, stěry ukázaly možné zánětlivé změny (kontrola po půl roce), ale pan doktor mi říkal, že to nebude tím, spíše bakteriemi e-coli, které se přeléčily antibiotiky. Při poslední antikoncepci mám stále problém s občasným krvácením po styku, není to vždy. Jedná se o první měsíc užívání. Už si nevím rady, jak tento problém řešit. Můžu vás poprosit o radu, názor? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   První měsíc užívání hormonální antikoncepce špiní skutečně část žen. V každém případě by pro to, abych Vám mohl sdělit skutečně odpovědný názor, bylo nutno Vás vyšetřit v gxynekologické ambulanci. Jenom na základě tohoto mailu je má odpověď spíše obecná.

 • Kamila

  Dobrý den Pane doktore, svoji prvni pilulku HA Belary jsem si vzala v den menstruace. Pohlavní styk s pritelem jsme meli po skončení MS. Ted 3 prášky pred dobranim platicka mi zacal hnedy vytok s trochou krve. Vcera jsem si vzala posledni pilkulku v platicku a hnedy vytok furt pokračuje. Myslíte ze by to mohla byt nějaká infekce? Nebo se telo jen pripravuje na menstruaci, ktera by mela ted v 7 denní pauze přijít? Nebo už je to snad ona když je tam vždy trochu krve? Prosím poraďte, dekuji 

  • MUDr. Petr Kovář

   Při prvním měsíci užívání antikoncepčních pilulek bývá takové špinění mimo menstruaci poměrně běžné, nepřikláněl bych mu větší význam. Menstruace by měla být silnější, ale uvidíte sama (jsou ženy, které po antikoncepčních pilulkách skutečně nemenstruují). Pokus se bojíte zánětlivého výtoku, je na místě navštívit gynekologa.

 • Z časopisu Maminka

  První dítě jsem porodila ve 25 letech, pak jsem neužívala žádnou antikoncepcí, protože jsme chtěli druhé. Nyní ve 30 letech jsem po dvou porodech a s manželem už další potomky neplánujeme. Lékař mi doporučil Mirenu. V tuto chvíli mám první tělísko. Kolik cyklů mohu absolvovat? Je nutné mezi jednotlivými tělísky dělat nějakou pauzu? Kolik jich můžu mít maximálně za sebou?

  • MUDr. Petr Kovář

   Tělíska (ať hormonální, nebo nehormonální) se zavádějí na tři až pět let, záleží na konkrétním typu. Po uplynutí daného období zpravidla stačí staré tělísko vyměnit za nové, není nutná žádná pauza. Takto lze postupně vyměnit tělísko 3-4x i víckrát, není zde limit. Řídíme se tím, zda je žena ještě v reprodukčním období.

 • Z časopisu Maminka

  Je mi 38 let, mám tři děti a další již s manželem neplánujeme. Hormonální antikoncepci jsem brala dlouho, ale teď už bych s ní chtěla přestat. Mohl byste mi doporučit nějakou vhodnou antikoncepcí bez hormonů?

  • MUDr. Petr Kovář

   Pokud chcete přemýšlet o spolehlivě antikoncepční metodě bez hormonů, pak se výběr zužuje na nehormonální nitroděložní tělíska a sterilizaci. Nehormonální tělíska jsou metodou vratnou, lze je kdykoli vyjmout a eventuálně znovu otěhotnět (pokud byste přehodnotila svoje rozhodnutí). Výhodou je poměrně nízká cena (500-2000 Kč na 5 let užití), nevýhodou pak velice často silnější, delší a někdy i mírně bolestivější menstruace. Výjimkou je revoluční typ antikoncepčního tělíska Gynefix, které svojí konstrukcí zajistí, že menstruace jsou stejné jako před zavedením. Toto tělísko se ale do dělohy uchycuje, na rozdíl od předchozích, které jsou v děloze volně uložené a drží díky svému tvaru. Sterilizace je metodou nevratnou, po jejím provedení nelze (až na raritní výjimky selhání) již nikdy otěhotnět přirozenou cestou. Spočívá v uzavření vejcovodů, spermie a vajíčko se již nemají možnost setkat. Provedení sterilizace ale až donedávna vyžadovalo podstoupit operaci v nemocnici v celkové anestezii. Od minulého roku to již není bezpodmínečné nutné, a to díky nové metodě, kdy přes pochvu a dělohu do vejcovodů zavedeme spirálky Essure, které během krátké doby zarostou a vejcovody zneprůchodní. Tato metoda, tzv. ambulantní hysteroskopická sterilizace, je velice elegantní. Samotné zavedení spirálek trvá v ideálním případě 10 minut, pacientka nepotřebuje žádná předoperační vyšetření, není nijak uspávána. Nevýhodou sterilizace je kromě její nevratnosti také cena, která se v případě operačního řešení v nemocnici pohybuje v rozmezí 12 000 – 22 000 Kč, v případě ambulantního výkonu (zejména kvůli poměrně drahým spirálkám) 25 000 Kč.

 • Z časopisu Maminka

  Nikdy jsem neužívala hormonální antikoncepci, ale nyní nad ní vážně uvažuji. Přijde mi jako nejsnadnější a nejúčinnější způsob, jak se chránit před nechtěným početím (mám ročního chlapečka a další dítě s manželem z finančních důvodů neplánujeme). Jenže začala jsem mít trochu obavy. Několik kamarádek mi totiž říkalo, že její užívání může být v některých případech nebezpečné. Slyšela jsem, že hrozí riziko embolie (dokonce i u mladých dívek). Jaký na to máte názor? Je nutné podstoupit nějaká vyšetření, než se prášky nasadí? Nerada bych něco zanedbala nebo podcenila.

  • MUDr. Petr Kovář

   Hormonální antikoncepce skutečně mírně zvyšuje riziko embolie a žilní trombózy. Proto jsou vytipované skupiny žen, kterým hormonální antikoncepci můžeme nasadit jenom po pečlivém zvážení a vyšetření. Existují případy, kdy hormonální kontracepci dát nemůžeme (např. ženy nad 35 let, které současně kouří, ženy s vrozenou zvýšenou krevní srážlivostí aj.). Proto by vám měl gynekolog pilulky předepsat až poté, co pečlivě zjistí, zda nepatříte do některé rizikové skupiny. Jedná se ale také o ženy, které mají například v přímé příbuzenské linii někoho s žilní trombózou, srdečním infarktem či centrální mozkovou mrtvicí do věku 50 let. Pak je plně namístě provést ještě dovyšetření právě se zaměřením na vrozenou zvýšenou krevní srážlivost (tzv. trombofilní stavy). Dnes existuje možnost si toto vyšetření „pro klid duše“ provést jako samoplátce, cena se pohybuje zpravidla v rozmezí 450-1200 Kč.

 • Lenka

  Dobrý den, potřebuji poradit zda se spolu ovlivňují preparáty Lamotrix a antikoncepce Lamya. Hlavně mi jde o to, zda Lamotrix jako antiepileptikum nesnižuje účinnost této antikoncepce. Lék neužívám na epilepsii ale na maniodeprese. Dále jsem pak zvažovala přechod na depo-proveru. S tou se antiepileptika ovlivňují? Nebo bude lepší přejít na jednofázový preparát? Zdá se mi, že tato současná antikoncepce má i pozitivní vliv na moje maniodeprese. Případně bylo by lepší zvolit úplně jinou antikoncepci? Předem děkuji za odpověď, Lenka

  • MUDr. Petr Kovář

   Kopíruji z příbalového letáku:
   Ženy užívající hormonální antikoncepci: U kombinace ethinylestradiol/levonorgestrel (30 μg/150 μg) bylo prokázáno přibližně dvojnásobné zvýšení clearance lamotriginu vedoucí ke sníženým hladinám lamotriginu. Po titraci může být potřeba vyšší udržovací dávka lamotriginu (až dvojnásobně) k docílení maximální terapeutické odpovědi. V průběhu týdne bez medikace („týden bez tablet“) bylo pozorováno dvojnásobné zvýšení hladiny lamotriginu. Není možné vyloučit výskyt na dávce závislých nežádoucích účinků. Proto by se jako léčba první volby měla zvážit antikoncepce nezahrnující týden bez medikace (např. kontinuální hormonální antikoncepce nebo nehormonální metody antikoncepce,).
   Teď k Vaší otázce – snižovat účinek antikoncepce Lamotrix nebude, ale může mít velké výkyvy právě v důsledku užívání hormonů a pauzy v užívání. Volil bych raději jinou metodu nebo bral pilulky v kuse (ale musí se vysadit stejně jednou za čas, co není vhodné). Depo-proveru nedoporučuji, může zhoršit deprese a nedá se z těla odstranit, vstřebání trvá 5 -18 měsíců.

 • Kateřina

  Dobrý den, měla bych na Vás dotaz, již několik let beru pravidelně antikoncepci Rhonya. Pak mi trhali zub a byla mi nasazena antibiotika Duomox 500 na pět dní, přičemž 6. den jsem měla pohlavní styk a pár hodin poté se objevilo slabé krvácení. Je nějaká šance, že by účinek antikoncepce mohl být snížen? děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Snížen by mohl být jedině za předpokladu, že byste měla po dobu užívání Duomoxu silné průjmy. Pokud tomu tak nebylo, neobával bych se.

 • Eliška

  Dobrý den,chci se zeptat,jestli mám ještě nějakou rozumnou možnost antikoncepce. Jsem alergička,mám alergii téměř na všechno včetně latexu. I po nízkohormonální antikoncepci jsem zvracela, menstruovala jednou za týden a celkově to na můj přecitlivělý organizmus mělo dost špatný vliv.Vyzkoušela jsem x druhů,po žádné jsem nebyla v „použitelném“ stavu. Spermicidní gel mi způsoboval zánět močového měchýře,na což jsem do té doby netrpěla. Teď cca 2 roky používám bezlatexové kondomy,jenže poslední dva měsíce přichází úplně stejné pálení a bolest jako u latexového. Zkusila jsem vyměnit značku,nepomohlo to. Když si jen „dáváme pozor“,je všechno v pořádku.Je mi 24,nemám děti,tělíska se před dětmi bojím, a také toho,že na to zas budu mít nějakou nesnášenlivost. Co s tím? Děkuji, Lucie

  • MUDr. Petr Kovář

   Zajděte nejprve ke gynekologovi, ať vyloučí gynekologický zánět. Ten může způsobovat po pohlavním styku ono pálení (nemusí být totiž nutně reakcí alergickou).

   Jinak pokud všechny výše uvedené metody nesnášíte nebo nechcete, pak lze snad doporučit tzv „symptotermální metodu“ , česky řečeno výpočty plodných a neplodných dní pomocí kalendáře, měření bazální teploty aj. Toto pak kombinovat s metodou přerušované soulože.

 • Marie Knápková

  Dobrý den. Víc než 20 let beru soustavně hormonální antikoncepci, která mně naprosto po všech stránkách vyhovuje. Momentálně beru přípravek Nissiela. V posledním roce jsem však začala brát také léky na vysoký tlak (Lorista 50) a při poslední gynekologické kontrole mne paní doktorka důrazně upozornila, že musím zvážit jiný způsob antikoncepce. Z navržených alternativ jsem začala uvažovat o sterilizaci. Mám 49 let a partner 61 a v žádném případě už neuvažujeme o dítěti. Mám však obavy, aby se mne po sterilizaci „nerozhodil“ měsíční cyklus. Při tabletkách v podstatě vím na den přesně, kdy menses začne a kdy zhruba skončí a jeho průběh je velmi mírný a bezbolestný. Také se obávám, jaký vliv by měla sterilizace v budoucnu, když už nebudu tělu doplňovat „zvyklou dávku“ hormonů a pak především, až přejdu do přechodu. Můžete mne prosím napsat, jestli jsou nějaké negativní zkušenosti v tomto směru? Zatím, co jsem o tom četla, všechny ženy si zákrok chválí. Případný zákrok bych ráda podstoupila ambulantně. Prosím tedy o informaci, jaký je postup a následná rekonvalescence, také samozřejmě cena a termín od objednání do zákroku. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Sterilizaci lze podstoupit ambulantně, cena výkonu je cca 30tis. Kč. Výkon je ambulantní, ze zákona je nutné poučení 14 dní předem, to s lékařem proberete všechny výhody i nevýhody zákroku. Objednací doby jsou cca 14 dní.
   Pokud se vysadí hormonální antikoncepce (či jiné hormony), pak menstruační cyklus samozřejmě funguje přirozeně (vč. nepravidelnosti, hormonálních výkyvů aj.).

 • m.m

  Dobry den. Prosim poradte. Kdyz pritel ejakuluje doma nez vyjede a nez je u me tak je to 30 min. Pouzijeme gel Pharmatex a ejakuluje do me pri sexu jednou nebo 2 krat hluboko. Je to dostacujici ochrana proti otehotneni?

  • MUDr. Petr Kovář

   Pharmatex je sice chemickou antikoncepcí, ale spolehlivost není nijak oslnivá. Doporučuji jej kombinovat ještě s kondomem nebo jinou antikoncepční metodou.

 • Martina

  Dobrý den. Měla bych na Vás prosbu. Potřebovala bych poradit ohledně ovlivnění HA…Na časté opary rtu mi byly předepsány tablety Herpesin 200..a jde mi o to, zda nemůžou ovlivnit účinek HA Lindynette 20? Můj lékař mi nedokázal odpovědět a já jsem z toho trochu na nervy… Herpesin jsem brala 5 dní. V třetím týdnu užívání HA. Dodám, že vždy mezi užití HA a Herpesinu byly minimálně 2h rozestup… Vím, že některé antibiotika ovlivnují HA a tak jsem dostala strach jestli to tyto antivirotika nemůžou mít podobně… Děkuji moc za Váš čas. Martina

  • MUDr. Petr Kovář

   Není žádný přímý vztah mezi užíváním Herpesinu (virostatikum) a hormonální antikoncepcí. Pokud se neprojevily nežádoucí účinky v podobě zvracení nebo průjmu, pak vstřebání hormonálních pilulek nebylo nijak ovlivněno. Můžete být úplně klidná.

 • Mima

  Dobrý deň, prosím Vás už druhýkrát sa mi stalo ze sa mi Hak zasekla niekde v ľavej časti krku aj napriek dostatočnému zapitiu..chcem sa spýtať, ak sa tabletka rozpustila niekde v hrdle a nie v žalúdku.. Je účinok antikoncepcie narušený? Ďakujem

  • MUDr. Petr Kovář

   Antikoncepční pilulky nejsou nijak speciálně baleny, nevadí to, efekt není narušen.

 • Dotaz

  Jaké negativní příznaky s sebou může nést nově užívaná antikoncepce a v jakých případech by žena měla kontaktovat doktora a případně žádat o její výměnu?

  • MUDr. Petr Kovář

   V souvislosti s hormonální antikoncepcí se setkáváme s celou řadou akutních i dlouhodobějších nežádoucích účinků, které mohou ženě znepříjemňovat život, v krajním případě ji skutečně i ohrozit. Z těch nepříjemných ale poměrně méně závažných se jedná o nesnášenlivost pilulek (bolesti hlavy, bolesti prsou, změn sexuálního libida aj.), nepravidelnost menstruačního cyklu, dlouhodobé špinění či krvácení aj. V každém případě ale platí, že pokud si nejste jistá, že je vše, jak má být, raději k lékaři ihned zajděte, proberte vše s ním.

 • Dotaz

  Má dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce nějaká rizika?

  • MUDr. Petr Kovář

   Každá antikoncepce má výhody a nevýhody, každá má určitá rizika. Pokud ale hodnotíme to, že je žena velice spolehlivě chráněna před nechtěným otěhotněním (a to samo o sobě nese podstatně větší zdravotní rizika), pak výhody jednoznačně převažují nad nevýhodami. Ještě před začátkem užívání musí však být ještě vyloučeny ty ženy, které mají kontraindikace hormonální antikoncepce (neúměrné riziko žilní trombózy, kuřačky zejména ve věku nad 40 let aj.).

 • Dotaz

  Jaká je nejvhodnější antikoncepce pro ženu nad 40 let, která už děti nechce?

  • MUDr. Petr Kovář

   S věkem bohužel přibývají zdravotní limity, jimž je třeba se přizpůsobit. Nicméně pokud žena není kuřák (pak není vhodné volit hormonální antikoncepční pilulky) a nemá jiná zdravotní rizika, je možné volit v podstatě ze všech druhů antikoncepce. Osobně za velice vhodnou metodu z pohledu „kvalita/cena/efektivnost“ považuji nitroděložní hormonální systém (LNG-IUS), ale také nehormonální nitroděložní tělíska. V případě hormonálních antikoncepčních pilulek bych pak doporučoval pilulky s menším množstvím hormonů, popř. pilulky s moderními gestageny, zejména pak drospirenonem. Které pilulky do této skupiny patří, bude vědět gynekolog. Je také třeba zvážit, zda raději nezvolit chirurgickou sterilizaci (dnes lze již provézt ambulantně) jako definitivní řešení.

 • Dotaz

  Jaká je vhodná antikoncepce pro kojící ženy?

  • MUDr. Petr Kovář

   Kromě většiny nehormonálních antikoncepčních metod vč. nitroděložního tělíska přichází pro kojící ženu v úvahu tzv. minipilulka, hormonální nitroděložní systém (LNG-IUS) a hormonální antikoncepce v injekční formě (DMPA).

 • Dotaz

  Od kolika let je hormonální antikoncepce vůbec vhodná?

  • MUDr. Petr Kovář

   Z důvodu úpravy menstruačního cyklu lze výjimečně předepsat hormonální antikoncepci již před 15. rokem života. Po patnáctém roce je možné předepsat po vyloučení zdravotních rizik jako antikoncepci.

 • Dotaz

  Jaká je nejvhodnější forma antikoncepce pro náctileté?

  • MUDr. Petr Kovář

   Posouzení musí být provedeno individuálně s ohledem na zdravotní stav a rodinnou anamnézu dívky, její tělesnou konstituci (hmotnost, ochlupení aj.), ale i přání dívky a její finanční možnosti. Měla by být zvolena účinná forma antikoncepce nebo doporučena kombinace dvou metod méně spolehlivých.

Napsat komentář

Vaše zpráva byla odeslána.
Při odesílání došlo k chybě.