Antikoncepce

Antikoncepce je souhrnný název pro různorodé metody, které zabraňují otěhotnění, a některé z nich i v přenosu pohlavních chorob.

Spolehlivost antikoncepce

Všechny antikoncepční metody v sobě nesou určité riziko selhání. Spolehlivost se zpravidla udává tzv. Pearl indexem.

Pearl index je výraz pro těhotenské číslo. Je to jeden ze způsobů matematického vyjádření spolehlivosti antikoncepce. Určuje pravděpodobnost toho, kolik žen ze 100 v průběhu jednoho roku při používání dané antikoncepční metody otěhotní. Čím nižší je hodnota indexu, tím je metoda spolehlivější. Tak např: U ženy, jež neužívá žádnou antikoncepci a snaží se otěhotnět, bude Pearl index 80–85. To znamená, že po jednom roce snažení pravděpodobně otěhotní 80–85 žen ze sta. Při užívání antikoncepce se toto číslo, a to podle spolehlivosti metody, pohybuje zpravidla od 0,1 (otěhotní 1 žena z 1 tisíce/rok) do 20 (otěhotní 200 žen z 1 tisíce/rok).

Základní metody antikoncepce

 1. Přirozené – nejlevnější, nevyžadují žádné pomůcky, ovšem nejméně spolehlivé (přerušovaná soulož, metoda plodných a neplodných dnů).
 2. Bariérové – mechanicky zabraňují splynutí vajíčka a spermie (kondom, pesar, ženský kondom).
 3. Chemické – využívají látky, které při kontaktu ničí spermie nebo omezují jejich pohyblivost (spermicidy ve formě vaginálních čípků nebo gelu).
 4. Hormonální – umělé hormony zabraňují dozrávání a uvolňování vajíčka (ovulaci) a ztěžují pronikání spermií do dělohy; patří mezi nejspolehlivější (kombinovaná pilulka, minipilulka, nitroděložní hormonální systém, náplast, injekce, podkožní tyčinka, vaginální kroužek).
 5. Nitroděložní tělísko – působí mechanicky, chemicky a aktivací obranných mechanismů proti uhnízdění vajíčka.
 6. Sterilizace – chirurgický zákrok, při němž dojde k přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže.

Ceny antikoncepce

Ceny jednotlivých antikoncepcí se pohybují v řádech stovek, ale i tisíců korun.

 • Kombinovaná pilulka: 350–1000 Kč na 3 měsíce.
 • Minipilulka: cca 600 Kč na 3 měsíce.
 • Nitroděložní hormonální systém: cca 5000–7000 Kč na 5 let (nutno navíc započítávat poplatek u lékaře spojený se zavedením aj.).
 • Antikoncepce v náplasti: cca 1000 Kč na 3 měsíce.
 • Injekční antikoncepce: cca 350 Kč na 3 měsíce.
 • Podkožní tyčinka: cca 5500 Kč na 3 roky (t. č. není v ČR běžně dostupná)
 • Vaginální kroužek: 300–400 Kč na 1 měsíc.
 • Mužský kondom: 30–100 Kč za balení (zpravidla 3 ks), určen k jednorázovému použití
 • Spermicidy: cca 25 Kč za balení.
 • Nitroděložní tělísko: 700–5000 Kč na 5 let (záleží na typu tělíska a jeho složení).
 • Sterilizace: prozatím hrazena veřejným zdravotním pojištěním v části zdravotních zařízení a je celoživotní.

Antikoncepční pilulka

Hormonální antikoncepční pilulka je jednou z nejčastějších antikoncepčních metod a v dnešní době ji užívá přibližně 100 miliónů žen. Po spolknutí pilulky se do těla dostávají hormony, které vyvolají stav podobný těhotenství, a tím pádem nedochází k ovulaci. Vajíčko se tedy z vaječníku neuvolní a spermie nemají co oplodnit. Pilulka tímto způsobem „ošidí“ i děložní sliznici, která normálně vyzrává a po přerušení užívání tabletek se odlučuje v podobě menstruačního krvácení. Vlastní krvácení v tomto případě vypadá úplně stejně, je snad jenom o něco slabší a někdy trvá kratší dobu.

Jak se pilulky užívají
 • schéma 21/7
  Naprostá většina tablet se užívá jednou za 24 hodin po dobu tří týdnů, pak následuje v užívání sedmidenní přestávka, během které se většinou dostaví menstruační krvácení.
 • schéma 22/6
  Systém užívání 22 tablet + 6denní pauza. Oproti předchozímu se mění pouze to, že žena končí i začíná užívat pilulky ve stejný den v týdnu.
 • schéma 28/0
  U schématu 28 tablet žena nic nevynechává a pokračuje bez přestávky hned balením dalším. Princip je ale pořád stejný.

Žena je před otěhotněním dokonale chráněna nepřetržitě, i během sedmidenní přestávky v užívání!

Typy tablet

Účinné hormonální tablety jsou buď všechny stejné, nebo se množství hormonů v jednotlivých pilulkách v průběhu cyklu mění. Rozeznáváme proto přípravky jednofázové, dvoufázové, třífázové nebo s tzv. dynamickým dávkovacím režimem. Je-li pilulek jenom 21 a jsou-li všechny stejné barvy, jedná se o pilulky jednofázové. Pokud však blistr s pilulkami vypadá odlišně, či dokonce obsahuje více barev, jedná se o vícefázové pilulky.

Obsah hormonů v antikoncepční pilulce
 • Estrogen – nahrazuje přirozený estrogen produkovaný ženským tělem
 • Gestagen – nahrazuje přirozený progesteron

Podávání obou hormonů v podobě antikoncepčních pilulek blokuje tvorbu vlastních ženských pohlavních hormonů v těle ženy, dává tedy tělu ženy jakýsi „jízdní řád“ i s efektem, kterého chceme dosáhnout (antikoncepční ochrana, pravidelnost menstruačního cyklu aj.).

Výhody antikoncepční pilulky
 • Zabraňuje v otěhotnění
 • Chrání před mimoděložním těhotenstvím (Ze 100 000 plodných žen žijících nechráněným pohlavním stykem jich je mimoděložním těhotenstvím postiženo ročně téměř 300. Ze 100 000 uživatelek hormonální antikoncepce je zaznamenáno mimoděložní těhotenství u pouze u jedné jediné pacientky)
 • U žen s výskytem rakoviny těla děložního a rakoviny vaječníků v rodině užívání hormonální antikoncepce výrazně snižuje výskyt těchto onemocnění v budoucnosti (o 40 až 60 %)
 • Zčásti chrání proti pánevním zánětům a tím i před případnou neplodností způsobenou následkem infekce
 • Její pravidelné užívání znatelně snižuje riziko zánětu vaječníků a vejcovodů
 • Snižuje intenzitu menstruačního krvácení
 • Upravuje ženě menstruační cyklus a dělá jej naprosto pravidelným
 • Pozitivně ovlivňuje revmatické onemocnění kloubů, onemocnění štítné žlázy, žaludeční vředy, dokonce působí na široké spektrum alergií
 • Má blahodárný účinek na pleť a výrazně zmírňuje výskyt akné
 • Zlepšuje kvalitu vlasů
 • Reguluje ochlupení
Mobilní aplikace pro připomenutí užívání antikoncepčních pilulek

Je určena pro uživatelky antikoncepce a nabízí výběr různých druhů antikoncepce. Umožňuje připomínku pro vyzvednutí receptů, obsahuje osobní záznamový kalendář a uchovává kontaktní údaje na lékaře.
Aplikace Z-pilulka

Nevýhody antikoncepční pilulky

I když antikoncepční hormonální pilulky udělaly velký pokrok, dodnes existují skupiny žen, pro které je forma takovéto antikoncepce nevhodná.

 1. První skupina žen nesmí hormonální antikoncepci brát vůbec. Její užívání by mohlo vést ke vzniku onemocnění nebo k jeho závažnému zhoršení. Zde řadíme například již prodělanou trombózu, cévní mozkovou příhodu nebo ischemickou chorobu srdeční, hormonálně závislé nádory nebo podezření na ně, aktivní nebo prodělané jaterní onemocnění s těžkou poruchou funkce, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovku se změnami na jiných orgánech, ale také dlouhodobé upoutání na lůžko atd.
 2. K rizikovým faktorům, při jejichž výskytu musí užívání hormonální antikoncepce zvážit lékař, jsou zejména:
  • laboratorně zjištěný sklon k žilní trombóze v kombinaci s jejím výskytem mezi blízkými příbuznými
  • cukrovka s nekomplikovaným průběhem
  • některá onemocnění jater
  • závažná porucha ukládání tuků či některé typy migrény
  • vyšší věk v kombinaci s kouřením

Může docházet k přechodnému hromadění vody v těle ženy, což může mít za následek nevelký váhový přírůstek, zlepšují chuť k jídlu a zvyšují příjem tekutin

Život bez menstruace

Výhodou antikoncepční pilulky je bezesporu život bez menstruace. Jsou zcela jasné zdravotní důvody, kdy je odsouvání menstruací a prodloužení mezimenstruačního období výhodou a navíc plní léčebný účel. Jedná se například o tyto indikace:

 • ztráta železa při silných menstruacích, bolestivá menstruace, nepříjemné premenstruační potíže, endometrióza atp.
 • zdravotní potíže v průběhu sedmidenní pauzy v užívání pilulek, jako např. bolesti hlavy, citlivost prsou, psychické rozladění. Zde se přímo nabízí užívání hormonální antikoncepce bez pauzy.
Nemenstruovat není nezdravé

Na tomto typu posunování menstruace není nic škodlivého, tělu ženy je v podstatě jedno, kdy tuto biologickou povinnost realizuje. Je naopak prokázáno, že kontinuální užívání antikoncepce ještě více zvyšuje ochranný účinek na sliznici dutiny děložní, a dokonce výrazně snižuje riziko rakoviny těla děložního.

K tomuto účelu se dají použít pouze jednofázové pilulky. U těch s 21 tabletkami (systém užívání 21/7) je to naprosto jednoduché, prostě po poslední pilulce balení jednoho hned druhý den užijete první pilulku balení druhého. U balení 28 tablet je 24 pilulek hormonálních a 4 pilulky jsou placebové (systém užívání 24/4). Zde stačí v každém „platíčku“ pouze přeskočit ony 4 pilulky poslední a hned navázat opět první pilulkou balení dalšího. Menstruačního krvácení pak dosáhneme jednoduše tím, že u čtvrtého blistru žena využije i čtyři pilulky placeba a při nich se již menstruace dostaví. Existuje i typ pilulek s tzv. dynamickým dávkovacím režimem, které se dají ale také užívat kontinuálně. Cyklus se v tomto případě posunuje buď tak, že se prodlouží ta nejdelší 17tabletová fáze, nebo tak, že se poslední 4 tablety (tj. 25.–28., tedy včetně dvou placebových) vezmou najednou a následující den se pokračuje od první tablety dalšího balení.

Jak dlouho si lze prodlužovat mezimenstruační období

Je to de facto jedno, jak dlouho, třeba i o rok! Protože ale každá antikoncepce může selhat (byť je to spíše výjimečné), je velice rozumné po užití 3–4 blistrů udělat pro jistotu týdenní pauzu, v níž žena odmenstruuje (a tím nepřímo vyloučí nechtěné otěhotnění v předchozím období).

Kondom

Kondomy nejenže zabraňují nechtěnému otěhotnění, ale také chrání před pohlavně přenosnými infekcemi, zejména pak proti smrtelnému viru HIV.

Výhody kondomu
 • chrání před nechtěním početím
 • chrání před pohlavně přenosnými infekcemi
 • nehormonální antikoncepce
 • kondomy jsou lubrikované, což usnadňuje penisu vstup do pochvy

Samozřejmě je třeba dbát na to, aby kondom nebyl mechanicky, tepelně či chemicky poškozen, došlo by k jeho znehodnocení a tím pádem i ke ztrátě ochranných schopností. Současný trh nabízí kondomy různých velikostí, provedení, barev, vůní, příchutí, tvarů atd. Ceny kondomů se pohybují od 25,- Kč do cca 100,- Kč za balení (zpravidla 3 ks).

Nevýhody kondomu
 • Ve výjimečných případech existuje alergie na latex, z něhož je kondom zpravidla vyroben.
 • Totéž platí v případě aditiv (příchutí či vůní) - u některého z partnerů se může projevit alergie na aroma a přidané látky v kondomu.
 • Výjimečně může nastat psychický blok a některý z partnerů z daného důvodu užití prezervativu odmítá.

Přirozené antikoncepční metody

Vedle hormonálních a nehormonálních antikoncepčních metod existuje i tzv. metoda přirozené antikoncepce. Nejsou při ní užívány žádné pomůcky (kondom) nebo pilulky ani nevyžaduje žádný speciální zákrok (sterilizace). Sem řadíme periodickou sexuální abstinenci, teplotní a hlenovou metodu, hodnocení konzistence děložního čípku. Je třeba upozornit, že tento druh antikoncepce je velice náročný jak na sledování, tak na zodpovědnost obou partnerů. Riziko selhání těchto metod je i při správném používání vyšší než u většiny jiných antikoncepčních metod.

Periodická sexuální abstinence

spočívá ve využívání méně plodných období v menstruačním cyklu ženy. Ovulace (uvolnění vajíčka z vaječníku) má poměrně přesnou souvislost s menstruačním krvácením, objevuje se zpravidla 12. až 16. den před koncem cyklu. Takový výpočet ovšem může fungovat pouze u ženy s naprosto pravidelným menstruačním cyklem. Pro správné používání je nutné si po dobu dvanácti měsíců vést menstruační kalendář a teprve na základě něj výpočet provádět. Plodné dny pak pak vymezíme odečtením 18 dnů od cyklu nejkratšího a 11 dnů od nejdelšího.

Teplotní metoda

je založena na sledování bazální tělesné teploty. Tato metoda vychází z faktu, že po uvolnění vajíčka přibližně v polovině menstruačního cyklu vzniká na vaječníku žluté tělísko, které vyrábí hormon progesteron. Kromě toho, že řídí proměnu děložní sliznice tak, aby byla připravena k přijetí a uhnízdění oplodněného vajíčka, způsobuje tento hormon také zvýšení tělesné teploty o 0,2-0,4 °C. Tato zvýšená teplota se pak udržuje prakticky po celou druhou polovinu menstruačního cyklu, a to až do následujícího menstruačního krvácení. Zvýšení teploty svědčí také o tom, že ovulace proběhla. U více než 80 % případů teplota stoupne ze dne na den, u ostatních se zvyšuje stupňovitě v průběhu dvou až tří dnů. Tam, kde ovulace z jakéhokoliv důvodu nenastává, zůstává teplota na stejné úrovni po celou dobu cyklu. Teplotu je nutno měřit za standardních podmínek vždy ráno bezprostředně po probuzení.

Hlenová metoda

sleduje změny cervikálního hlenu. Na začátku cyklu je hlen hustý a netažný a žena se nachází v neplodné fázi. Postupně hlenu přebývá, je tažný, průsvitný, sklovitý (vzhledem se podobá syrovému vaječnému bílku) – to značí plodnou fázi. Dalo by se říci, že čím více se ovulace blíží, tak má žena stále vlhčí pocit spojený s určitou kluzkostí. Poslední den výskytu tohoto řídkého a tažného hlenu označujeme jako „hlenový vrchol“. Není to tedy den, kdy se vyskytuje největší množství hlenu, ale poslední den výskytu hlenu nejvíce řídké a tažné kvality. Následujícího dne se hlen stává opět hustým a méně tažným, eventuálně se objevují „suché dny“, které trvají až do příští menstruace./p>

Samoobslužné vyšetření děložního čípku

bezprostředně po menstruaci je děložní čípek tuhý asi jako nosní chrupavka. Uprostřed jeho vyklenutí je důlek nebo štěrbina (otvor vedoucí do dělohy), která je ale velice úzká a uzavřená. Toto období pokládáme za neplodné. Čtyři až pět dní po skončení menstruace čípek při ovulaci měkne (konzistence podobná tuhosti dolnímu rtu) a zevní ústí děložního hrdla se mírně pootevírá. V tomto období je čípek obtížněji dosažitelný. Vytahuje se vzhůru, některé ženy na něho nemusí ani dosáhnout. Plodné období končí tehdy, když je čípek po dobu tří dnů za sebou opět hmatný nízko, je tuhý a uzavřený.

Přerušovaná soulož

metoda spočívá v tom, že během pohlavního styku dojde těsně před vyvrcholením muže k přerušení soulože (vytáhnutí penisu z pochvy ženy) a ejakulaci mimo ženská rodidla. Byť je to nejlevnější a nejstarší druh antikoncepce, je také nejméně spolehlivá. A proč? Již před ejakulací, v jakémkoliv stádiu sexuálního vzrušení, se mohou objevit v mužské močové trubici kapky průhledné, lepkavé tekutiny. Jedná se o tzv. předejakulační tekutinu, která často obsahuje menší množství spermií. Tato tekutina se může dostávat do pochvy od samotného začátku pohlavního styku a to daleko dříve, než muž vůbec ejakuluje. Dalším důvodem, proč metoda selhává, je špatný odhad přerušované soulože. Je to problém zejména u mužů trpících předčasnou ejakulací. Třetím nebezpečím je opakovaná soulož, při níž se do ženského těla mohou dostat zbytky semene z předchozího vyvrcholení. V neposlední řadě je nutné si dát také pozor na manipulaci se spermatem.

Sterilizace

Je chirurgický zákrok, který uzavře přirozenou „cestu početí“ a tím zabraňuje plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz.

Sterilizace ženy

U ženy spočívá chirurgický výkon v přerušení obou vejcovodů, čímž je znemožněno putování vajíčka od vaječníků do dělohy a pochopitelně také jeho setkání se spermiemi. Lidské vajíčko má mikroskopický rozměr a v případě, že je jeho transport vejcovodem znemožněn, beze zbytku se vstřebá.

Sterilizace muže

U mužů mluvíme v případě sterilizace o vazektomii, která spočívá v podvázání obou konců chámovodů v šourku.

Sterilizace jako antikoncepční metoda

Metoda je vhodná pouze pro ty, kteří již nechtějí mít další děti, ať již z důvodů osobních nebo např. z důvodu zdravotních (např. geneticky podmíněné onemocnění přenášené na potomky).

Nový zákon o sterilizaci

Sterilizaci nově upravuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nahrazuje směrnici starou již 40 let. O zákrok nyní může požádat každý občan starší 21 let, aniž by k tomu měl zdravotní důvod, a to na základě písemné žádosti. Žadatel musí být poté poučen od svého ošetřujícího lékaře o povaze zákroku a jeho možných rizicích, a to v přítomnosti svědka z řad zdravotních pracovníků. Bude-li chtít, má právo i na přítomnost dalšího svědka. Mezi tímto poučením a udělením souhlasu je pak vyžadována minimálně čtrnáctidenní lhůta. Přítomnost svědka při poučení a následná 14denní lhůta má chránit lékaře od případných námitek a žalob, že žadatel nebyl dostatečně poučen nebo že jednal ve stresu či spěchu. Nový zákon vyžaduje souhlas komise jen v následujících případech: u pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům; u pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí; u nezletilého pacienta.

Způsoby sterilizace
 • laparoskopicky
 • při císařském řezu

Komentáře (1168)

 • Lukáš

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s HA zn. Minerva. Přítelkyně kdysi tuto HA brala a byla spokojená. Nyní po 2 dětech 7 letech bez HA se jí hodně začalo projevovat akné a chtěl po svém gynekologovi předepsat přávě minervu, která ji kdysi pomohlo. Nyní je prý nový zákon, že to musí potvrdit kožní lékář. Chci se zeptat zda je toto pravda a jak by to šlo obejít. Kožní ji HA schválit nechce a přítelkyni chce léčit. 2 měsíce už bere antibiotika a zlepšení akné žádné. Včera byla na kontrole a napsal jí další antibiotika na 4 měsíce. Žena už je zoufalá, tak ji chci pomoct jak to jen jde a sháním informace. Děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, o předpisu antikoncepce rozhoduje gynekolog. Ne vždy ale dokáže projevy akné dostatečně tlumit.
 • Agnieszka

  Dobrý den, minulý týden jsem podstoupila UPT pilulkou. Gynekolog mi předepsal HA Yoseffine s tím, že ji mám začít užívat s první menstruací. Ta se ale dostavuje cca 4-6týdnů po potratu. Bojím se ale dalšího otěhotnění v mezičase než začnu brát HA, proto bych se chtěla chránit jinak než prezervativem (ten partnerovi sklouzl a nepomohla ani nouzová pilulka užítá do 1h po styku, z toho to něchtěné těhotenství). Je možné, abych HA začala užívat již teď, čili mimo začátek cyklu + doplnila to např Pharmatex globulemi? Byla by takováto ochrana dostatečná? Prezervativ již z "psychických důvodů" používat nechci. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník Dobrý den, pokud budete antikoncepci užívat hned, stejně nemusí být dostatečně účinná. Zde je vhodnější postup počkat na začátek menses. Pharmatexový gel nebo globule v kombinaci s prezervativem je docela spolehlivá metoda antikoncepce.
 • Aneta

  Dobrý den, Používám antikoncepci drovelis. Beru ho každý den ve 21:00. Ve čtvrtek jsem zapomněla užít prášek, nevěděla jsem o tom a v pátek jsem prášky neměla u sebe a chtěla je užít až v sobotu ráno, protože podle letáku je vporadku, když si je vezmu do 24 hodin. Dnes, v sobotu kolem desáté ráno jsem zjistila, že jsem vynechala i ve čtvrtek. Dobrala jsem si oba dva prášky. Jsem v 8. - 17. dnu blistra. Moje gynekoložka má o víkendy zavřeno, takže se s ní nemůžu domluvit, ale potřebovala bych vědět, jestli si mám okamžitě shánět plán b (protože v pátek jsem měla jinak nechráněný styk), nebo mám počkat až na pondělí a poradit se s gynekolozkou. Nevím, jestli ten plán b můžu používat v souladu s drovelisem, nebo co od něj očekávat, protože to je vše hormonální a já nevím co vše mi může hrozit, když se neporadím a užiju ho.

  • MUDr. Jan Malaník Dobrý den, postkoitální antikoncepci je možné užít i v kombinaci s perorální antikoncepcí. Může se ale dostavit porucha cyklu.
 • Lucie

  Dobrý den, po dvou dětech jsem si nechala napsat antikoncepci, mívala jsem problém s hormony že jsem přibirala hrozně moc. Paní doktorka mi doporučila tedy Ditinell že má male množství hormonů. Začala jsem tedy brát, ze začátku v pohodě, krom toho že od začátku jsem domenstruovala a pořád špinim, občas mě bolela hlava a dnes mám týden do konce platicka a od rána neumím fungovat, motá se mi hlava, je mi hrozně zle až na zvracení a nepomáhají žádné léky na žaludek... Na internetu jsem ani nenašla nikde žádné recenze od žen co to berou. A jelikož jsem sama s dvěma dětmi (manžel pracuje do večera) nemůžu si tyto stavy dovolit.... Mám to tedy vydržet všechny 3 platicka? Je šance že se to upraví? Nebo tím mi tělo dava najevo že mi antikoncepce nesedí? Děkuji moc za odpověď či řadu. :)

  • MUDr. Jan Malaník Dobrý den, při takto výrazných problémech by bylo vhodné kontaktovat gynekologa a zvážit jiný preparát nebo jinou formu aplikace /náplast, vaginální kroužek, nitroděložní tělísko.../
 • Jana

  Dobry den.Ctvrty rok uzivam HA (Mercilon).Vzdy 21dni uzivani tabletek,pak 7 dni pauza,ve ktere se standardne dostavovalo krvaceni (byt mirnejsi nez drive pred uzivanim HA).Nyni se mi uz druhy mesic po sobe stalo,ze v 7denni pauze se zadne krvaceni nedostavilo.Jinak zadne obtize nepozoruji.Je to normalni,nebo se mam objednat na vysetreni k lekarce?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si  pro jistotu těhotenský test. Někdy se stává, že antikoncepce je tak účinná, že krvácení při ,,menses,, prakticky není, jedná se o příznivý efekt antikoncepce.
 • Martina

  Dobrý deň. Užívam antikoncepciu Sunya. Minulý mesiac som pauzu vynechala a začala som hneď brať ďalší blister. Po dvoch týždňoch som začala prerušovane krvácať - trvá to už týždeň. Krv je tmavá až hnedá. Tento týždeň by som mala mať pauzu, ale z dôvodu svadby mi to nevyhovuje. Mala by som teda antikoncepciu vynechať a spraviť si pauzu alebo môžem pokračovať s novým blistrom ? Poprípade je možnosť že som alebo ostanem tehotná? Vopred ďakujem za odpoveď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě pokračujte v užívání antikoncepce.

 • Nikola

  Dobrý den beru antikoncepci 7dni můžu otěhotnět při menstruaci? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepce chrání i při ,,pauze,, na menstruaci. 
 • Sara

  Donny den antikoncepci beru pravidelně ale i když ji beru tak se mi teď stalo po prve ze mám krvavý výtok a nejsem si jistá jestli to není menstruace a paní dokororka má dovolenou prosím o radu

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test. Pokud bude negativní, pokračujte v užívání antikoncepce. Při pokračujícím krvácení je vhodná gynekologická kontrola.
 • Dominika

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že či HemoStop Gél znižuje účinok antikoncepcie Belara, pretože píšu že obsahuje extrakt z ľubovníkovej vňate. Ďakujem za odpoveď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, nemusíte mít strach, do krevního oběhu se účinné látky z HemoStop gelu dostávají minimálně. Antikoncepce by měla normálně fungovat.
 • Miriama

  Dobrý večer, ak som mala pohlavný styk 5.4 nechránený menštruácia skončila 2.4 a stala sa nám nehoda aj keď si priateľ nieje istý pardon za vyraz ci všetko vošlo do mňa alebo len kus ,,,, do 4 dní som zobrala ellaone 2 ks aj escapele1 ks tabletky ,, moja otázka je xi som zabránila tehotenstvu ďakujem za odpoveď

  • MUDr. Jan Malaník Dobrý den, ani postkoitální antikoncepce nefunguje na 100%, pokud budete mít zpoždění menses více jak týden, udělejte si těhotenský test.
 • Matěj

  Dobrý den chtěl bych se zeptat po jaké době začne účinkovat nehormonalni vnitřní děložní tělísko? Jestli je to hned po zavedení nebo jestli je nějaká doba po kterou je to neúčinné

  • MUDr. Jan Malaník Dobrý den, pokud se tělísko zavádí při menses, jak je doporučené, před otěhotněním chrání ihned.
 • Aneta

  Dobrý večer, chci se zeptat ohledně antikoncepce Sirmya, kterou jsem začala nově užívat. Zaměnila jsem špinění se začátkem menstruace a vzala si 16.3. první prášek z plata, ve kterém jsem pokračovala až do 5.4. Špinění skončilo do 3 dnů od prvního prášku. Včera, tedy 5.4. Jsem dobrala poslední prášek, ale 31.3. Jsem dostala menstruaci a nevím si rady, zda nyní udělat 7 denní pauzu, když ještě menstruuji nebo navázat dalším platem? A jsem i přes to chráněná, pokud jsem dobrala první plato, ačkoliv jsem první prášek nevzala 1. Den menstruace? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník Dobrý den, osobně bych doporučil rovnou navázat dalším platem.
 • Karolína

  Dobrý den, snažíme se o miminko, ale po 3 měsících se mi rozhodil cyklus a nepřišla klasická menstruace. Pan doktor mi předepsal Norethisteron na 10 dní a poté na kontrolu prý nemusím a máme se snažit dál, ale moc dobré ohlasy jsem na něj nečetla. Je vhodný při plánování otěhotnění? Děkuji Vám za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník Dobrý den, samotný norethisteron Vám stabilizuje cyklus, jak se bude menses chovat poté nikdo neví. Při opakovaných nepravidelnostech cyklu je vhodné doplnit hysteroskopický zákrok k vyloučení problému uvnitř dutiny děložní, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/
 • Kateřina

  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Mometnálně řeší problém s tím, že tam dole není něco v pořádku, mám výtok, který mírně zapáchá, na gynekologii jsem se objednala, ale bohužel mě odmítli vzít akutně a objednali mě až za dva týdny. V lékárně mi proto byly doporučeny Femtime vaginal wash (značka Dr. Max) a Canesbalance. Používám to druhým dnem a zároveň užívám antikoncepci Nuvaring. Ráda bych se Vás zeptala, zda tyto přípravky, které se zavádí do vaginy monou nějak ovlivnit funkci Nuvaringu? Nerada bych byla méně chráněná, proto si to raději zkišťuji, abych věděla, jak se tomu uzpůsobit. Budu moc vděčná za Vaši odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, tyto běžné přípravky účinek antikoncepce neovlivní.

 • sára

  Dobrý deň, mám otázku. Bola som operovaná pred rokom a museli mi vybrať jeden vaječník. Začala som brať kvôli tomu antikoncepciu (TRI-REGOL), aby sa ten jeden vaječník nenamáhal. Teraz by som chcela brať výživový doplnok ashwagandha. Tento produkt má efekt na hladinu luteinizačného alebo folikulostimulačného hormónu. Moja otázka je, či sa týmto môže znížiť účinnosť tri-regolu?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, doplňky stravy nemají kontrolované a garantované přesné složení, účinek může být tedy rozdílný. Toto je vhodné konzultovat s výrobcem výživového dolplňku.

 • Daniela

  Dobrý den, bohužel mi termín preventivní prohlídky vychází tak, že mi nyní má doktorka. nemůže zaslat recept na antikoncepci (beru Logest již 10 let). Než jsem se to dozvěděla, vzala jsem si tři tabletky z nového platíčka (bylo to platíčko, které mi doma zůstalo po posouvání menstruace, a byly v něm jen čtyři tabletky - myslela jsem si, že si teď prostě dokoupím nové balení). Preventivní prohlídku mám až 8. dubna, tedy za 14 dní. Teď tedy 14 dní nebudu užívat HA, dokud nedostanu nový recept. Mohu se zeptat, co mám v tomto období očekávat a zda mohu po té 14 denní pauze zase začít HA užívat jak doposud?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, po dobrání tablet se může objevit menstruační krvácení. Dále nebudete chráněná proti otěhotnění. Po pauze můžete znovu nasadit tabletky, pokud je ale nasadíte mimo první den menstruace, ochrana před otěhotněním bude až po měsíci užívání.
 • Olga

  Dobrý deň, užívam antikoncepciu Zlynda už polroka a myslím si,že mi nesedí…Každý mesiac krvácam nonstop s tým že nekrvácam max týždeň…Moja gynekologička mi nepovedala vlastne nič o tejto antikoncepcii len to,že sa po nej nepriberá… Mám ju užívať aj počas krvácania? Alebo ju mám vysadiť?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při opakovaných potížích je potřeba gynekologické vyšetření a eventuálně změna antikoncepce.
 • Rendy

  Dobrý den, chtěla bych se s Vámi poradit, už asi od 22 let mě trápí černé chloupky okolo bradavek, vždycky jich bylo jen par, tak sem to neřešila a vytrhla opatrně pinzetou ale teď po 30 jich je čím dál víc a navíc hodně zarůstají, na laserové řešení nemám dost financí. A minula nizkohormonální HAK od pani doktorky vůbec nepomohla,akorat zpusobila nekalika měsíční špinění. Nemáte pro mě prosím nějakou radu?? Přemýšlela jsem investovat do Philips lumea IPL, myslíte, že to má smysl?? Nebo nejak snizit nadbytek testosteronu?? Jsou nejake leky na potlačení růstu? Uz si nevim tady a pred pritelem se hrozně stydim. Děkuji za jakoukoliv radu

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, na trhu existují antikoncepce potlačující mužské hormony, toto by stálo za vyzkoušení. Vytrhávání nebo jiné ošetřování chloupků bohužel neřeší příčinu potíží. Lze zvážit ještě hormonální vyšetření z krve.
 • juli

  dobrý den mám dotaz koupil jsem s přítelkyní pesar femcap a spermicidní gel pharmatex chtěli bychom při styku pokračovat i po mém vyvrcholení (vevnitř) jaká by byla potom šance na otěhotnění? jsme spolu jednou za měsíc a většinou jsme spolu pár dní před její menstruací už nějakou dobu to leží ve skříni a nevíme jestli tomu můžeme věřit a použít to děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, 100% jistotu proti otěhotnění Vám nedá žádná antikoncepce, kombinace bariérové antikoncepce a spermicidů je relativně spolehlivá.
 • Lucie

  Dobrý den, je mi 42 let a zhruba poslední dva roky jsem brala Minervu. Hlavně kvůli pleti. Nyní mi paní doktorka změnila prášky na Drovelis. Minervu prý nemohu brát dlouhodobě. Je to pravda? Pleť se mi opět hodně zhoršila. Je Drovelis podobný Minervě co se týče obsahu látek, které pomáhají lepší pleti? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, minerva je vhodnější spíše pro ženy před 40 rokem věku. Drovelis je k tělu šetrnější, je vhodné vyčkat tři měsíce k posouzení efektu. Akné se dá ale ovlivnit i jinými antikocepčními tabletkami.
 • Pavla

  Dobrý den, byl mi předepsán lék Ryeqo, neboť mám několik myomu (10-40mm). Posléze bych chtěla otěhotnět. Můj dotaz zní, zda během léčby Ryegem není na škodu, když denně piju kontryhel, maliník, řebříček, a užívám vitamíny - kys.list., B6, B12, D, C, obden si vezmu železo, selen nebo zinek.. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, i s touto ,,antikoncepcí,, můžete užívat potravinové doplňky.
 • Anonym

  Dobrý den, začala jsem brát antikoncepci Laverette a už se blíží tabletky sedmidenního placeba. Tak bych se jen chtěla zeptat, jestli budu také chráněná v průběhu braní placeba. Přeji hezký den.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepce chrání i při 7 denní pauze.
 • Barbora

  V roce 2020 jsem byla v nemocnici hospitalizovaná z důvodu trombózy v pravém lýtku. Podle hematologických výsledků nemám žádné predispozoce pro srážlivost, avšak mi bylo nedoporučeno nadále používat hormonální antikoncepci ve formě pilulek. Z tohoto důvodu a mého přání, od té doby přijímám antikoncepci ve formě injekcí. To ovšem v mém okolí vyvolává již delší dobu debatu, že je injekční antikoncepce pro mé tělo špatná. Má sestra, která před nějakou dobou změnila svého gynekologa, měla také nějakou dobu tuto formu antikoncepce, ale její nynější lékař, není této formy zastáncem, spíše má přesně opačný názor na užívání. Také mám v poslední době nepříjemný, až bolestivý pocit při styku. Do této doby jsem tuto bolest připisovala nepravidelnému styku, protože s přítelem bydlíme poměrně daleko od sebe a vzhledem k tomu, že stále studuji a on má práci rozdělenou na směny, není pro nás vždy jednoduché najít čas pro společné chvíle. Již jsme se to snažili řešit, ale pro mě bohužel bez výsledně. Pak přítel na internetu narazil na článek, že (kromě onemocnění) by mohla tato bolest být zpuspbena hormonální antikoncepcí. Proto bych Vás chtěla požádat o Váš názor. Zda myslíte, že je injekční antikoncepce vhodná a mojí nejlepší možností nebo by bylo pro mne nejlepší žádnou hormonální léčbu nepodstupovat a řešit to jinym způsobem i z hlediska nějaké větší opatrnosti a kontroly z mé strany vůči prostředí a zda je možné, že má bolest může být antikoncepcí způsobena, případně jak ji řešit.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, injekční antikoncepce je běžně používanou formou antikoncepce. Pokud nemáte k ní kontraindikaci - např. nádor prsu, můžete ji užívat dlouhodobě.
 • Lucie

  Dobrý den, jsem již rok a 3/4 od zavedení Mireny a stále mám dlouhou menstruaci (dlouhé spineni cca 12 dni). Je to tak na jednu nanejvýš 2 vložky za den. Stále to řešíme s dr, ale nic jsme nevyresily. Zkusila jsem různé doplňky, vitaminy a nic. Před mirenou jsem měla menstruaci také dlouhou a navíc hodně silnou (což teď není silná). Nevím zda mám vyhledat jiného lékaře a zkusit to konzultovat s jiným, nebo si mirenu nechat vyndat. Jaké mate prosím s tímto zkušenosti. Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, bylo by vhodné provést hysteroskopické vyšetření k vyloučení špatného úmístění tělíska v děložní dutině, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/
 • Hana

  Dobry den omlouvám se že píšu ale mam velky problém mam menstruaci už přes 4 tydny a vůbec nevím proč a z něco brala jsem 1 měsíc Antikoncepci a na konci prvního menších bráni jsem začala mít menstruaci která nepřestal mohu Edit co semnou je špatně?…

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test, je vhodné i gynekologické vyšetření.
 • Barbora

  Dobry den, chtela bych se zeptat, mam rok a par měsíců vysazenou antikoncepci, ale menstruace mi porad nenabehla. Během toho roku jsem pribrala jsem 6kg a mam strasne chute na sladke, občas mam pocit, ze se i obsesivne prejidam (jen v určite části dne, mam hlad, a musim proste jist). Zkoušela jsem gynex, různé čaje,.. nic nepomohlo, menstruaci proste nemam. Studuji v zahraničí, pravidelně se hýbu a chodim na tréninky, jidlo si take hledam, ale když mi přijde moje obsesivni chvíle, sporadam toho neskutecne moc… nikdy jsem to neměla, nemusela jsem se starat o kalorie ani o váhu, vždy jsem se hybala, a měla zároveň super postavu.. Po nástupu na vysokou, vysazeni antikoncepce a přestěhování se jsem za ten 1.5 roku nabrala 6kg.. Muj dotaz se tedy týká dvou veci. 1. jak zpatky nahodit menstruaci? byla jsem u gynekologa, a chtel mi dat injekci. strasne se bojim, ze potom naberu ještě vic. kamarádce se to stalo.. 2. je možné, ze po vysazeni antikoncepce priberu? nebo je to jen moje domněnka a proste jim více kalorií než spalim? Predem moc dekuji. Nevim si uz rady.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, po injekci se žádný nárůst váhy nekoná, slouží to jednak k obnově menses, jednak i jako terapeutický test odpovědi děložní sliznice. Dají se použít ty samé hormony i ve formě tablet, domluvíte se s registrujícím gynekologem.
 • Dotaz

  Dobrý den, začala jsem brát antikoncepci Emona, a je zde systém 24+4, dostanu tedy menstruaci v těch 4 dnech na pauzu? Nebo mám radši vynechat celý týden? Předtím jsem vždy měla 21 tabletek, takže jsem z toho poměrně zmatená, jelikož i když jsem měla 21t tak jsem dostala ms až tak 5-6den po vysazení. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zde je nutné brát každý den tabletku, jen ty 4 z 28 jsou neaktivní. Při jejich užívání budete mít menses. Můžou být ale i velmi slabé.
 • Lea

  Dobrý deň. Začala som po ročnej pauze znova brat antikoncepciu Vexya, užívam ju necelý mesiac. Včera a predvčerom sme mali s partnerom nechránený pohlavný styk a v obidvoch prípadoch partner ejakuloval do mna. Je šanca že môžem byt tehotná aj keď beriem tú antikoncepciu? Beriem ju pravidelne a v rovnakých časových intervaloch. Obávam sa teda, či môžem zostať tehotná. Ďakujem za odpoveď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud jste začala užívat antikoncepci správně 1.den menstruačního krvácení, měla by být účinnost dostatečná.
 • Ludmila

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli moje 15 letá dcera může brát antikoncepci.Ikdyž ještě nemá sex.Chtěla bych kvůli tomu že jedeme na dovolenou v červnu. A měsíčky má každý měsíc jinak. Co proto mohu udělat? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, měla by se registrovat u gynekologa, antikoncepci je možné předepsat ještě před zahájením pohlavního života, je ale nutné předtím absolvovat  gynekologickou prohlídku.
 • Marianna

  Dobrý den, já mám dotaz. Beru antikoncepci už skoro měsíc, zbyly mi poslední 4 bílé tablety. Rozhodla jsem se že ji chci vysadit, ale hrozně se bojím nežádoucích účinku(co se tyče váhy, akné). Jak je velká pravděpodobnost že se ty účinky vyskytnou? A za jak dlouho by se mělo tělo “vyčistilo” od toho?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud nechcete otěhotnět, je vhodné vysazování antikoncepce konzultovat s ošetřujícím gynekologem. Jinak tělo se ,,očistí,, od antikoncepce do 24h od požití poslední aktivní tablety.
 • Januše

  Dobrý den 7.2.24 jsem byla na miniinterupci.Muj ex prisel,neměli jsme sex,ale mám dost podezření,že jak jsme měli peting,tak ejakuoval a v rychlosti mi strcil penis,tam,kde neměl.Vzala jsem si escapelle.je mi spatne,nezvracela jsem.nevim,zda je to ze stresu nebo z antikon.Tabletu jsem spolka,nerozpoustela jsem ji v ustech.Myslite,ze mohu otehotnet? Prosim,pomozte.Pokud budu twhotna,pujdu urcite na policii.Protoze tohle,je strasny.vedel,moc dobre co dela.dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si s odstupem těhotenský test.
 • Monika

  Dobrý den, za jak dlouho po interrupci se může aplikovat injekční antikoncepce? Musí se čekat na první menstruaci po zákroku a pak ji aplikovat nebo se může podat před ní? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, injekce se může aplikovat hned po výkonu. Nicméně zvyklý postup je u první menstruace. Domluvíte se s gynekologem.
 • Lucie

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Užívám antikoncepční kroužek Ornibel, ale nedělá mi dobře. Celý spodek mě bolí stejně jako v době před menstruací. Chtěla bych přejít na hormonální nitroděložní tělísko Mirena. Mohla bych se zeptat, jaký je rozdíl v hormonech, které se do těla dostávají v kroužku Ornibel vs v tělísku Mirena? Aby mi to nedělalo stejnou neplechu. Jinak nevím, čím jiným by ty bolesti mohly být způsobeny. Děkuji moc za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zaprvé je potřeba gynekologické vyšetření k vyloučení jiné příčiny potíží. Nitroděložní hormonální tělíska obsahují jen druhou složku hormonů antikocepce - progestin levonorgestrel. Ten je dobře účinný proti otěhotnění, zároveň je šetrný k organismu /užívá se např. u kojících/
 • Veronika

  Dobrý den, je mi 50 let a dlouhodobě beru HAK (asi 30 let), v posledních letech Lindynette. Teď mi moje paní doktorka udělala krevní testy a prý už nemůžu otěhotnět. Mám ještě zásobu antikoncepce na 5 měsíců. Prý je můžu dobrat, abych měla pravidelnou “pseudomenstruaci”. Mohu se zeptat na Váš názor? Mám vyšší krevní tlak a jsem lehce obézní. Beru ještě Atoris kvůli vyššímu cholesterolu. Když teď vysadím HAK, mohou se tyto problémy zhoršit? Nebo mám ty prášky prostě dobrat, když už je beru tolik let a mé tělo si na ně zvyklo? Nebo je lepší je hned přestat brát, když vlastně hlavní důvod proč jsem je brala, pominul? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při dobré kompenzaci krevního tlaku je opravdu možné tabletky dobrat. Chrání to před návaly apod. Přístup je ale individuální. Podrobnosti konzultujte s registrujícím gynekologem.
 • Michal

  Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat přítelkyně bere nehormonální antikoncepci a měli jsme “úlet”. Chtěl bych se zeptat jestli můžeme použit pilulky po pohlavním styku z lékárny. Popřípadě zdali to bude fungovat a co se muže stát. Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den,  postkoitální antikoncepci lze užít. Množství negativních účinků lze vyčíst z příbalového letáku.
 • Pavla

  Dobrý den,už léta používám antikoncepci Asumate, až teď se mi nějakým způsobem stalo že jsem otočila platicko a začala jsem bílýma pilulkama místo růžovými. Zítra bych měla správně začít bílé a mám růžové a ve středu bych měla dostat menstruaci a chtěla bych se zeptat jestli je možné že bych mohla otěhotnět když jsem špatně začala užívat tabletky. Děkuji P.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při nesprávném užívání antikoncepce, není ochrana dostatečná.
 • Kristýna

  Dobrý den, mám v sobě tělísko kayleena na 5 let a už to je teď právě 5 let co ho mám v sobě. Gynekoložka mi říkala, že ho můžeme vytáhnout za delší dobu (např. Půl roku po). Mě osobně ale zajímá, jestli tělísko samo o sobě ztrácí účinnost a po 5 letech na které byl určeno přestává chránit, nebo mě chrání dokud je uvnitř mě. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, není vhodné překračovat dobu stanovené účinnosti tělíska. Výrobce poté negarantuje účinnost.
 • Nikol

  Dobrý den, bohužel jsem si před nasazením antikoncepce nepřečetla příbalový leták. Brala jsem antikoncepci v kuse dva roky bez přestávky (Flaya), chtela jsem se zeptat zda své gynekolozce mam říct co se stalo aby mi predepsala neco na hormony nebo stačí to co je běžné dostupné v lékárně. Jsem si vědoma co jsem udělala, nyní dva měsíce beru s pauzami, ale stejne mam obavy.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud máte nějaké nežádoucí účinky nebo spadáte do rizikové skupiny pro užívání antikoncepce, konzultujte toto ošetřujícím gynekologem.
 • Iva

  Dobrý večer prosim dotaz je možné po antikoncepci pro kojící matky aby se mi znova začalo tvořit mléko?Kojila jsem naposledy pred dvouma rokama.Ted dva mesice beru tuto antikoncepci a minuly mesic me bolelo prso jen tyden a ted my boli uz tyden a necypada,ze by prestalo a boli to jako bych měla zánět pri kojeni.Je mozne ze prasky vyvolali mleko?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, je vhodné gynekologické vyšetření.
 • Markéta

  Dobrý den, Selhala nám ochrana a byla jsem nucena použit pilulku po. V lékárně mi dali Ellaone, užila jsem ji do 30min. Bohužel sem do 2 hodin zjistila, že slouží pouze k oddálení ovulace a já dnes v den styku ovuluji. Co mám dělat?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud budete mít zpoždění menses více jak týden, udělejte si těhotenský test.
 • Viol

  Dobrý den, beru antikoncepci yolline a jsem v třetím týdnu užívání. Včera jsem si měla vzít poslední růžovou tabletku, ale byly tam dvě a já teď nevím jaký den jsem si ji zapomněla vzít, tak jsem si vzala obě najednou. Dnes bych měla začít brát bílé placebo tablety, ale prý se v tomto případě doporučuje si rovnou začít brát růžové z nového plata. Jak mám tedy pokračovat? předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, dodržte doporučení z příbalového letáku.
 • Naomi

  Dobrý den, beru antikoncepci Jeanine a ráda bych se zeptala zda mohu antikoncepci brát v kuse a nemusím jí vysazovat na jeden týden krvácení? Případně kolikrát mohu menstruaci přeskočit užitím dalšího plata? Děkuji s pozdravem, Naomi

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, menstruaci nemusíte mít klidně celý rok. Lze užívat kontinuálně libovolnou dobu.
 • Lenka

  Dobrý den, dceři zavedli tělísko Mirena cca před 5 měsíci. Ale začaly ji hodně padat vlasy. Může to být Mirenou? Předem děkuji za názor.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, tento negativní účinek je vzácný. Příčin vypadávání vlasů může být vice.
 • Tereza

  Dobrý den, mám antikoncepci Mirena. Kvůli potížím mi tělísko reponovali, potíže však přetrvávali. Lékař mi předepsal lék Tubanis. Zatím mi nepomohl. V příbalové informaci je psáno, že lék se nesmí používat v případě HA viz. Mirena. Proč a jakto, že ho můžu brát?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, konzultujte toto se svým gynekologem. 
 • Dorothea

  Dobrý den, chtěla bych začít užívat antikoncepci ve formě náplastí. Je tento způsob vhodný i pro nechráněný pohlavní styk?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, tato antikoncepce je stejně účinná, jako jiné formy kombinované hormonální antikoncepce. Nechrání ale před pohlavně přenosnými onemocněními.
 • Olga

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať užívam prvý krát v živote antikoncepciu Drovelis už približne 8. Mesiac ale stále krvacam aj počas aktívnych tabliet ..začne mi krvácanie tak 7 dni pred tým ako mám nasadiť placebo tablety. Myslela som že sa to upraví ale vôbec sa to nemeni, mám pritom aj syndrómu pms, bolesti a pod čo som myslela že pri užívaní práve nemá byt. Vedeli by ste mi poradiť je to normálne mám ešte počkať slebo je nutne zmeniť antikoncepci u?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, po 8 měsících byste takové potíže mít neměla, je potřeba gynekologické vyšetření, ke zvážení je změna antikoncepce
 • Dobrý den, prosím o radu. Dcera 16,5 let začala užívat antikoncepci Zlynda předepsal pan gynekolog, protože je obézní prý ji nemůže dát jinou antikoncepci.Dcera, ale v půlce prvního platíčka začala krvácet a neustávalo to,pan gynekolog doporučil Ascorutin 3krat denně a v antikoncepci pokračovat, ale dcera stále špiní někdy i krvácí. Jiné řešení pana gynekologa je tělísko. Můžete mi prosím poradit, co máme dělat a jestli jsou i jiné vhodné antikoncepce. Děkuji moc za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, první tři měsíce od nasazení antikoncepce jsou časté poruchy cyklu jako např. nepravidelné krvácení. Pro obésní pacientky je hormonální nitroděložní tělísko vhodná alternativa. Druhů antikoncepce je celá řada, výběr se řeší individuálně.
 • Markéta

  Dobry den, mám mozna trochu hloupý dotaz, ale chci se ujistit. Beru antikoncepci jangee, v druhem tydnu platicka jsem si zapomnela vzit pilulkou a ten sami vecer měla pohlavní styk. Zapomenutou pilulku jsem si vzala až druhy den. Menstruaci normalne mám, těhotenské testy mi vycházejí negativní. Ale i tak bych se chtela zeptat, je tady nějaké procento, ze bych mohla byt i přes to tehotna?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, šance bude velmi nízká, ne však nulová.
 • Adéla

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Jsem chráněna i 8 den po sedmi denní pauze? Zapomněla jsem si totiž v ten 8 den tu první tabletku z noveho plata vzit a vzala si ji az o 17 hodin později. Existuje riziko otehotneni?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, riziko bude nízké, ne však nulové.
 • Sandra

  Dobrý den, před měsícem jsem vysadila antikoncepci. Odmenstruovala jsem v pauze a dalsi plato už nenasadila. Teď po měsíci jsem menstruaci opět dostala. Překvapilo mě to protože všude píšou že to může 2-3 měsíce trvat než se cyklus obnoví. Moje gynekoložka říkala že i půl roku. Ale předpokládám že to může být nepravidelné takže to že jsem to teď dostala ještě nic neznamená. Začli jsme se s manželem snažít o mimčo. Zajímá mě jak moc řešit ovulaci a plodné dny. Někde píšou že je dobré mít pohlavní styk jen v tyto dny,jinde píšou že je lepší to neřešit vůbec a nechat to volně a moc o tom nepřemýšlet a mít styk kdykoliv. Jsem z toho teď trochu v křeči protože nevím podle čeho se řídit a co je vlastně lepší. Děkuji za odpověď. Můj věk 24

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, dá se otěhotnět i v prvním cyklu po vysazení antikoncepce, stačí mít pravidelně pohlavní styk 2-3x/týdně.
 • Michal

  Dobrý den mám k vám velkou prosbičku přítelkyně nebere prášky ještě dítě nechceme tak jsme si dávali pozor ale stejně asi těhotná chci se optat může otěhotnět i když jsem do ní neejakuloval děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, otěhotnět může i bez ejakulace.
 • Lucie

  Dobry den, jsem 2 5 roku od druheho porodu a cca rok mam antikoncepci Ornibel a zhruba posledni 3 cykly mam obrovske vykyvy nalad pred a behem MS. Plactivost, deprese, bolesti hlavy a hlavne bolesti lytek. Nikdy jsem tyto potize nemela. Zajima me jestli jde nejak resit ty nalady protoze mam kvulk tomu nemale problemy s partnerem a druha vec jsou ty nohy. K dr.se chystam a pripada mi ze to ma souvislost s antikoncepci. Mam jakoby tezke ztuhle lytka a nejhorsi to je kdyz stojim. Predem dekuji za rady

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, je na zvážení výměna antikoncepce, domluvte se s registrujícím gynekologem.
 • Petra

  Dobrý den, po několika dnech jsem si uvědomila, ze jsem buď na konci prvního, nebo na začátku druhého týdne vynechala jednu pilulku a nedobrala ji, tedy jsem teď o jednu pilulku pozadu. Mezitím jsme měli s partnerem nechráněný pohlavní styk. Jak mám teď postupovat? Dobrat ji, nebo to už nechat být a používat ještě další ochranu?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, záleží na druhu antikoncepce. Postup je vysvětlen v příbalovém letáku antikoncepce. Bariérová ochrana do dalšího cyklu je ale vhodná.
 • Anonym

  Dobrý den, je mi 20 let, rozhodla jsem se pro HA. Ale brala jsem ji pouze 11 dnů a pak jsem se rozhodla, že to preruším úplně. Mám teď špinění.. zajímá mě, co se bude po přerušení brání HA dít a za jak dlouho mi skončí špinění?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, můžete špinit až do dalších menses.
 • Andrea

  Dobrý den, včera jsem měla nechraneny sex a nevím jestli si můžu vzít tabletku "po". Užívám totiž od úterý antikoncepci,kterou jsem začala užívat se zpožděním,protože jsem měla kontrolu u lékaře neplanovane odloženou a není tedy přesně podle rozpisu..děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, postkoitální antikoncepci můžete užít.
 • Patrícia

  Dobrý večer, Potrebujem poradiť. Utorok a stredu som zabudla zobrať antikoncepciua zobrala som ju až včera (štvrtok). Beriem Sunylu. Dnes (piatok) sa mi spustila menštruácia. Mám brať ďalej lieky alebo mám počkať a zobrať až keď skončí krvácanie? Ďakujem za odpoveď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, můžete pokračovat v užívání antikoncepce. Účinnost ale může být nižší, je potřeba se chránit např. prezervativem.
 • Jana

  Je jednozložková antikoncepcia účinná pri súbežnom užívaní lieku levetiracetam stada 1000 mg?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, výběr optimální antikoncepce proberte s registrujícím gynekologem. 
 • Nicole

  dobrý den prosím pomozte mi. v úterý jsem byla s přítelem a měl na sobě kondom a udělala jsem ho do něj rukou. pak ho vyhodil ale asi o pár minutek mi strčil dovnitř prsty a já mám strach že co když tak na ruce spermie zůstaly nebo neberu antikocepci asi měsíc. zlakla jsem se tak jsem si včera kupila escapelle, ale mám strach. je nějaká možnost ze můžu otěhnout?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, šance na otěhotnění je nízká, ne však nulová. Při opoždění menses si udělejte těhotenský test.
 • Petra

  Dobrý den, před osmi měsíci mi byla zavedena Mirena z důvodu silné menstruace (vysoké endometrium). Ta s Mirenou byla velmi nepravidelná od 25 do 45 dnů v trvání 12-15 dnů. Teď po 8mi měsících mi přišla opět silnější menstruace a byla mi zjištěna cysta na vaječníku. 11tý den menstruace došlo k extrémnímu krvácení a na pohotovosti bylo zjištěno vypuzení tělíska Mirena. Vše proběhlo bez bolesti. Dle ultrazvuku je endometrium na 8mm. A mělo by krvácení přestat. Byl mi předepsán Northestiron 3 pilulky za den na 15 dní. Ten beru již 5 den pravidelně po 8mi hodinách a pořád se stává, že nárazově krvácím. Bývá to nárazově jednou za den tak dvě hodiny s tím, že tampon super je za hodinu plně nasycen. Po hodině se množství sníží do špinění. Prosím o informaci, zda jste se s takto bouřlivým vypuzením tělíska setkal a jak byste situaci řešil. Dále Vás prosím o názor zda je to krvácení s Northestironem v normě a jak byste pokračoval po jeho dobrání. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, občas dojde k vypuzení nitroděložního tělíska. Bylo by vhodné doplnění hysteroskopického vyšetření k vyloučení patologie uvnitř dutiny děložní a ev. příčiny vypuzení tělíska. Lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/
 • Marie

  Dobrý den, je mi 28 let a už od 15 užívám hormonální antikoncepci , aktuálně už tak 7-8 let značku Bonadea. Chtěla bych prášky vysadit a otěhotnět. Chci se zeptat, zda má antikoncepce nějaký negativní vliv na plod a pro jistotu bych se měla nejdříve pár měsíců"očistit", nebo naopak ihned po vysazení se pokoušet o otěhotnění díky "super ovulaci". Moc děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, žádné očištění není třeba, prostě vysaďte a po menses můžete normálně otěhotnět.
 • Julie

  Dobrý den, mám dotaz na Postkoitalní antikoncepci- konkretne značku Escapelle. Jak dlouho je hormon Levonorgestrel v těle? Je v krvi? A jde z krevních testů poznat že jsem měsíc zpátky pilulka užila? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, tento hormon nepřetrvává dlouho v těle, standardně se ani nezjišťuje v krevních odběrech.
 • Andrea

  Vážený pane doktore, chtěla bychá znát názor ještě jiného odborníka, protože moje paní doktorka to moc neřeší a informace na internetu jsou takové zběžné. Používám antkoncepci EVRA, z důvodu crohnovi choroby, tedy chronickému zánětu střev to byla nejlepší volba. Občasné průjmy by totiž snižovali účinky normálně polykajících pilulek. Jsem s ní moc spokojená, ale je mi 46. Paní doktorka říkala, že můžu klidně používat dál i v tomto věku. Mám pravidelnou menstruaci, žádné zdravotní problémy a jsem s ní moc spokojená. Je v tomto věku ještě opravdu spolehlivá? Nejsem si názorem mojí paní doktorky moc jistá. Chtěla bych se ujistit, že je to v pořádku a antikoncepce funguje i v tomto věku. Moc děkuji za odpověď Andrea N.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, jedná se o moderní nízkodávkovou antikoncepci, u nerizikových žen, není problém s užíváním až do přechodu
 • Renata

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat zda je možné začít užívat antikoncepci aniž by mi lékař předepsal děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepce je pouze na předpis a užívání bez gynekologického vyšetření může být rizikové.
 • Lucia

  Dobrý večer chcem sa spýtať brala som antibiotiká zinnat a beriem aj antikoncepciu antibiotiká som dobrala v utorok od stredy už ich neberiem v piatok som začala užívať antikoncepciu a v pondelok som mala pohlavný styk s priateľom nechránený je možné že otehotniem keď beriem stále pravidelne antikoncepciu ani raz som ju nevynechala nehrozí mi tehotenstvo ?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepce by měla fungovat normálně. 100% ochranu ale neposkytuje.
 • Alena

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda produkt Vellena (https://vellena.cz/) snižuje účinnost hormonálního tělíska Jaydness. Moc Vám děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, obraťte se na výrobce, nejedná se o registrované léčivo.
 • Lenka

  Dobrý den, mám dotaz. Dcera bere už třetí měsíc antikoncepci Lusienne, ale po celou dobu užívání ji pobolívá podbřišek a má stále menstruaci, jen na necelý týden jí přestala. Může to být tím, že jí HA nesedla? Jedná se o její první antikoncepci. Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, příčin může být více, je vhodné gynekologické vyšetření.
 • Katka

  Dobrý den. Je mi 19 let, od svých 15 let užívám HA mistra. Od začátku (už jsou to 4 roky) antikoncepci nevysazuji. Nedělám pauzy, tudíž jsem už 4 roky neměla menstruaci. Bojím se, že to má špatný dopad na plodnost, nebo mi to celkově škodí. Často slyším názory, že tím že nemenstruuji a tím, že se mi nečistí vaječníky budu mít později velké zdravotní problémy. Chtěla bych se zeptat, zda pro mě po psychické i zdravotni stránce není lepší menstruovat a dělat mezi platíčky pauzy, tak jak to dělají všechny ženy v mém věku. Jednou chci mít děti a opravdu tomuhle nerozumím. Moje gynekoložka mi k tomu nikdy nic pořádného neřekla. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepci užívejte kontinuálně klidně až do doby, kdy budete chtít těhotenství. Absence menstruace ničemu nevadí.
 • Nikol

  Bola mi diagnostikovaná hyperplazia endometria a na 3 mesiace predpísany Tri-regol. Hladina hormónov u mňa bola v norme. Často krvácam mimo cyklov a pred dvomi dňami som chybne užila prvú pilulku. Chýba mi teda jedna pilulka z blistra, dva dni som v Tri-regole nepokračovala a dnes sa dostavila menštruácia. Nie som si istá či môžem pokračovať v blistri alebo mám postupovať inak. Ďakujem.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokračujte v užívání.
 • Kristyna

  Dobry den,asi před 3 měsíci jsem si nechala zavést nitrodelozni telisko proti otěhotnění a mam 4. Den zpoždění . Chtěla bych de zeptat jaká je šance ze bych přes to mohla otěhotnět když si přítel dává i přes to pozor děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud tělísko funguje správně, je šance na otěhotnění nízká, ne však nulová.
 • Barbora

  Dobry den, je mozne uzivat bez pauzy ornibel? A u dcery 15 let bez pauzy naplasti evra? Dekuji za odpoved v lekarne si nebyli jisti.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, ano, jedná se o  antikoncepci s pevným hormonálním složením, lze užívat bez pauzy.
 • Laura

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, mám 27r, pred 4 rokmi som prestala užívať HAK Leverette, avšak po 4r. pauze som sa rozhodla, že by som chcela opäť užívať HAK. Dr. mi predpísal HAK Zenadea s tým, že som mala zhoršenú pleť, tak by mi táto HAK vraj mala pomôcť tvár vyčistit, kvôli obsahu dienogestu.9.11 mi začala menštruácia, tak som si dala prvú tabletku novej antikoncepcie Zenadea.. obvykle som mávala menštruáciu 3-4dni a dnes je 14.11 a stále mám ešte špinenie. To sa mi nikdy nestalo pri predchádzajúcej HAK. Viem, že telo si na hormóny musí zvyknúť, ale to budem teraz krvácať až dokým nevyberiem všetkých 21 tabliet? Potom má príst znovu menštruácia(krvácanie po vysadení tabliet). Myslíte, že je to ok? Mám pokračovať v uživaní a dúfať, že prestanem “špinit”? A ešte pán dr., posledná otázka, odkedy som chránená a môžem mať pohl. styk bez prezervatívu? Ďakujem Vám veľmi pekne. Pekný deň Vám prajem.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě pokračujte v užívání antikoncepce. Pokud se prášky nasadily správně, budete chráněna již v prvním cyklu užívání. Odchylky od normy je třeba řešit s registrujícím gynekologem.
 • Kristyna

  Dobrý den, beru tři roky v kuse antikoncepci Torri, při které nemenstruuji. Před týdnem jsem přestala brát (chceme miminko) a ms nikde, četla jsem o superovulaci a ptám se jestli mohu otěhotnět ještě před tou “první” menstruaci a nebo až po ni. Kdy ta superovulace přichází před nebo až po te první menstruaci po vynechání antikoncepce. Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, ovulaci neřešte většina párů otěhotní při pravidelném styku do jednoho roku od vysazení antikoncepce. Stačí mít cca 2-3x/týdně pohlavní styk.
 • Adéla

  Dobrý den, 29. 10. jsem si vzala prášek navela, od 4. 11. špiním hnědou barvou, dnes je již 12. 11. a stále to pokračuje. Je to v pořádku?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, je vhodné gynekologické vyšetření. Udělejte si těhotenský test.
 • Marketa

  Dobry den chci se zeptat, zda antikoncepce sirmya je dobra. Dostala jsem na ni predpis, ale prvn jsem si o ni chtela neco nacist, ale bohuzel na internetu toho moc neni a pokud ano, nemaji s tim zeny moc dobre zkusenosti. Jsem nactileta divka a tak se chci zeptat, zda je tahle antikoncepce dobra. Dekuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, důvody k předpisu této antikoncepce proberte se svým ošetřujícím gynekologem. Internet není v tomto případě dobrým zdrojem informací.

 • Zuzana

  Dobrý odpoledne prosím rady dvakrát se povedlo příteli že nestihl před ejakulaci přerušit styk za dva dny jde mít postinor co tři dny ? Jak řešit takové věci. Před tím se to nestalo. A je jine řešení ? A vím že jen jeden se jí výjimečně. Zuzana děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, postinorů můžete užít i více v jednom cyklu, jen účinnost nemusí být dostatečná.
 • Lenka

  Dobrý den, užívám kontinuálně hormonální antikoncepci ayreen. Před cca 2 lety kdyz jsem začínala jsem ze začátku špinila. V době výpadku dodávek ayreen jsem měla jednu krabičku softinelle pak mi gynekoložka už poslala zas recept na ayreen. Nevim jestli už je to od té doby (myslím kdy jsem nouzově měla softinelle) je to teď první nebo druhá krabicka ayreen, ale během jednoho sexu (předtím se mi to při sexu nikdy nestalo) který byl cca před měsícem byla na prostěradle krev. (Bylo to u druheho platíčka, teď jsem asi týden u třetího) Pak byl klid pak po pár dnech zase trochu špinění a teď neustále každou chvíli. Může to byt způsobeno tím že tam byla na čas softinelle a až si zase navyknu na ayreen tak to ustane? Na internetu straší že je to příznak rakoviny čípku. Je mi 35 let děti nemám a antikoncepci beru bez přestávek. Je to nepříjemné vyhýbám se kvůli tomu sexu. Jak dlouho to špinění bude trvat čím může být způsobeno? Děkuji za odbornou radu.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, příčin krvácení může být více, je potřeba gynekologické vyšetření.
 • Lenka

  Dobrý den užívám hormonální antikoncepci ayreen když jsem s užíváním začala při první krabičce jsem špinila. Pak už vůbec. Před cca měsícem jsem trochu špinila při sexu a od té doby špiním neustále. V dibě výpadku ayreen jsem měla přechodně ba

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zde je na místě gynekologická kontrola, příčinou krvácení může být i něco jiného, než jiná antikoncepce.
 • Lenka

  Dobrý den, potřebovala bych se poradit s výběrem antikoncepce. Díky nepravidelné a silné MS jsem byla začátkem října poslaná na kyretáž. Nyní z výsledků histologie mi doktorka doporučila zavést hormonální tělísko. Ptala jsem se i na jiné možnosti a nabídla ještě antikoncepci pro kojící maminky. Bylo mi řečeno, že problém by přetrvával, sliznice by stále rychle narůstala. Hovor byl vedený přes telefon. Souhlasila jsem tedy s tělískem, byl mi zaslán recept , jenže pak se mi to rozložilo v hlavě, protože žádnou zkušenost s antikoncepcí nemám. Na antikoncepci jsem vždy nahlížela nedůvěřivě a proto sháním informace do čeho jít, jakou si zvolit, jestli tělísko nebo prášky. Která je šetrnější a podobné dotazy. Je mi 44 let, mám dvě děti, které byly narozeny císařským řezem, jsem nekuřák. Budu ráda za zpětnou vazbu. Děkuji Lenka R.

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, u hormonálního tělíska sliznice dělohy neroste, je tlumena právě hormonem uvnitř zásobníku, samozřejmě existují i jiné formy antikoncepce jako tabletky, podkožní implantáty, injekce, vaginální kroužky....tu optimální pro Vás vybere registrující gynekolog. 
 • N

  Dobrý den, prosím o radu, před 2 dny jsem si zapomněla večer vzít prášek antikoncepci, myslela jsem na to, ale pak jsem si nemohla vzpomenout jestli jsem si už vzala. Včera jsem se probudila s bolestmi/tlakem v podbříšku které mívám při mens. a začala jsem špinit, takže mi došlo, že jsem zapomněla a v poledne jsem si hned prášek vzala. Bohužel to nepomohlo a večer jsem měla i krvácení jako při mens., kterou jsem ale měla před týdnem. Vzala jsem si druhý prášek tedy i později večer a dneska den poté i tak stále špiním... můžu dál pokračovat v užívání antikoncepce nebo jsem včera udělala chybu při dvojitém užití a mám tělo nechat volně pár dní bez prášků?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, normálně doužívejte plato, je možné, že do konce cyklu budete nepravidelně krvácet a účinnost antikocepce bude snížená.
 • Karla

  Dobrý den, v minulém týdnu jsem byla nemocná a následkem toho jsem úplně zazdila braní antikoncepce po menstruaci, tedy vůbec jsem nezačala nové plátíčko - nové jsem začala brát tedy se 7-denním zpožděním. Nejsem si jistá, jak mám teď postupovat - zda dobrat plný měsíc až do konce nebo pouze 2/3 plátíčka dobrat a počkat na menstruaci. Také je otázka ochrany - jak moc jsem porušila ochranný faktor a jak dlouho si musím dávat větší pozor při sexu. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, klidně doužívejte celé plato, posunete si akorát cyklus, tento cyklus je potřeba doplnit ochranu např. prezervativem, účinnost, antikoncepce bude snížená.
 • Pavla

  Dobrý den je mi 18 a užívám hormonální antikoncepci 7 měsíců. Přes léto jsem užívala 2 platíčka za sebou abych neměla menstruaci na dovolené, po těch dvou měsících jsem normálně menstruaci dostala. Poté jsem hnedka začala brát další což bylo na začátku září, ale zase jsem na konci září měla nějakou dovolenou takže jsem musela znovu brát 2 platíčka po sobě a teď je říjen a za 3 dny prestavám brát prášky a měla by se mi po té dostavit menstruace za 3 dny jak je to vždy pravidelně. Ale už od včerejška mě pobolívá hlava, ale vždycky po nějaké době to přejde, ale hlavně když jsem doma tak mám návaly horka že chvilku mi je zima že se musím doma obléknout a chvilku hned zase horko. Také dneska když jsem se předklonila tak jsem měla pocit na zvracení skoro. A teď já právě nevím zda jsem nějak nemocná (ve škole je většina žáků ze třídy nemocná nějak nebo byla) nebo jestli to není tím užívání HA 2 měsíce v kuse. Také mám partnera a poslední pohlavní styky jsme měli před 14 dni, jak používám HA tak pohlavní styky máme jakože bez kondomu ale občas ho použijeme. Před těmi 14 dny jsme měli asi 5 pohlavních styků bez kondomu během pár dní. Tak jestli nemohli dojít k otěhotnění protože vsude na internetu se píše že návaly horka jsou v období začátku těhotenství. Takže bych potřebovala pomoc o co jde protože se bojim že jsem těhotná, protože nechci být ještě těhotná.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test.
 • Tereza

  Dobrý den, mám dotaz ohledně nedostavené menstruace. Dnes je to už 11. den, co se menstruace nedostavila. Už 2 roky užívám HA Mistra a poprvé se mi stalo, že menstruaci nemám. Po dobrání platíčka vždy vynechám 7 dní a pak začnu znova, takže teď už jsem ji začala brát znovu. Těhotenský test mi vyšel negativní. Poslední měsíc jsem také začala ve větším množství užívat Matcha tea, ale netuším jestli by na to mohl mít nějaký vliv. Bohužel se teď nemůžu dostavit ani ke svému lékaři na kontrolu, proto se chci zeptat zda mám zavolat nějakému jinému gynekologovi, který by se na mě podíval nebo počkat do dalšího měsíce? Předem moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, normálně pokračujte v užívání antikoncepce, u dlouhodobých uživatelek antikoncepce se někdy stává, že mají tak slabé menses, že vlastně žádné nemají. Vhodné je zopakovat např. za 14dní těhotenský test.
 • Dobromila

  Dobrý večer, mám na Vás dotaz ohledně užívání antikoncepce Vreya. Pilulku beru ráno každý den už tři měsíce, po 21 dnech vždy týden tabletky neužívám, zatímco menstruuji. Dnes jsem měla začít nový cyklus, ale zapomněla jsem. Můžu si tedy vzít pilulku zítra, tzn. s jednodenním zpožděním? Předem mockrát děkuji za odpověď. Zdraví Dobromila

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, určitě si pilulku vezměte, jednodenní zpoždění zásadně účinnost nesníží.
 • Tereza

  Dobrý den, přes rok a čtvrt jsem brala antikoncepci Calleto a v posledních měsících jejího užívání se mi psychický stav rapidně zhoršil. Když jsem ji začala brát, tak jsem byla přecitlivělá, ale nyní to šlo do jiných rozměrů a reaguji na vše pláčem, až hysterickým. Nedokážu nic řešit racionálně. Beru novou antikoncepci asi 2. měsíc, kterou mi předepsala moje gynekoložka, Lentioo, můj stav se ale stále nezlepšuje a už se nechci takhle trápit. Chci ji vysadit a přemýšlím o zavedení tělíska nebo o úplné vysazení HA, ale nevím, co je lepší. Chtěla bych se pro to zeptat, jestli má to tělísko vůbec smysl, nebo bude lepší rovnou všechno vysadit. Předem děkuji za odpověď Hezký den

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, u hormonálního tělíska jsou výkyvy nálad méně časté, ale problematika je složitá. Při zhoršujících se úzkostech je vhodná konzultace a eventuálně nasazení léčby cestou praktického lékaře. Stav nemusí souviset jen s užíváním hormonální antikoncepce.
 • Ema

  Dobry den, beru antikoncepci Mywy a v patek jsem dostala antibiotika a zaroven se do me v patek pritel udelal. Je zde sance otehotneni kdyz atb jeste nepusobili?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, většina antibiotik dramaticky nesnižuje účinek antikoncepce.
 • Soňa

  Dobrý večer mám tři měsíce zavedené tělísko.Prvni dva měsíce vše v pořádku menstruace dorazila jak měla ale tento měsíc zatím nedorazila mám zpoždění tři dny .Je možné že bych byla těhotná?Děkuji za odpověď Soňa

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud máte hormonální nitroděložní tělísko, je možné, že se jedná o příznivý efekt antikoncepce. Pro jistotu si můžete udělat těhotenský test.
 • Adéla

  Dobrý den, mám dotaz ohledně účinnosti antikoncepce. Beru antikoncepci Jangee a v úterý od 16 hodin do 20:30 jsem pila vyprazdňovací roztok před kolonoskopií. Prášek jsem si vzala okolo 22:00. Ve středu v 9:00 proběhla kolonoskopie a prášek jsem si vzala až před půlnocí. Mezitím jsem ve středu večer měla s přítelem nechráněný pohlavní styk a přítel ejakuloval do mě. Bude účinnost antikoncepce snížená a mám si vzít Postinor nebo se nemusím obávat?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, účinnost antikoncepce by měla být zachována
 • Jitka

  Dobry den, beru 2 roky antikoncepci yadine, vyhovuje. Jediny problem je ze kdyz chci navazat 2 plata na sebe a vynechat krvaceni, stejne zacnu krvacet hned prvni den druheho plata, nekdy spinim uz 3dny pred dobranim prvniho plata. Pauzy tedy delavam 7 denni obvykle klasicky. Tentokrat potrebuji opravdu nekrvacet - muj gynekolog mi rekl ze mam navazat 2 plata yadine na sebe a k tomu 3 dny pred dobranim prvniho plata pridat 1 tabletu norethisterou a takto tp spucasne s antiko brat dokud by mi nevadilo pripadne spineni, pak bud udelat pauzu tydenni nebo jen prestat brat NES a dobrat druhe plato antiko dokonce. Druhou variantou je pry zacit brat treba 2 dny pred dobranim prvniho plata Yadine 2 prasky na jednou a takto to brat treba 10 dni a pak proste odkrvacet nebo uz dobrat druhe plato klasicky po 1 prasku do dalsi pauzy (to znamena ze bych cca 10 dni brala 2 prasky yadine najednou). Chtela jsem se optat co tedy spise doporucujete - abych nekrvacela/nespinila i kdyz neudelam pauzu (1 prasek yadine + NES nebo spis variantu 2 prasky yadine najednou aby se tim prekrylo riziko pripadneho spineni pri navazovani plat na sebe) - u pridani NES se zvysuje vlastne jen progestin.slozka u varianty 2 yadine najednou se zvysuje i estrogenova i prog. slozka kolik za den vezmu) - zase ale bych nemusela mit vedlejsi ucinky kdyz jsem na drospirenon zvykla oproti norethisteronu (na ten je hodne negativnih recenzi ze neni uzivatelkam dobre). Jde mi alehlavme o to co spis udrzi to ze pritom kontinualnim brani 2 plat yadin ma sebe nezacnu jako vzdy spinit - pridani NES 1 tabletky nebo zdvojnasobit na 2 tablety yadine denne :)

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zde neexistuje jednotný přístup. Bylo by vhodné doplnit hysteroskopické vyšetření k vyloučení patologie uvnitř dělohy, jestli tam není problém, který může za vaše krvácení, lze i ambulatně, viz.  https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/
 • Lucie

  Dobrý den. Užívám antikoncepci Stodette. (Užívám ji už několik let)V sobotu jsem si ji vzala,dnes v neděli ji taky vezmu. Poté mám týdenní pauzu na menstruaci. V sobotu se do mě přítel,, udělal,,. Mohu i přesto otěhotnět? Mám raději užít pilulku po? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, měla byste být normálně chráněna.
 • sabrina

  dobry vecer ja som momentalne zacala pouzivat naplaste evra ale nalepila som si naplast dost nizko. mozem tuto jednu prelepit alebo treba nalepit novu?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý dne, můžete přelepit na vhodnější místo, ale pozor, pokud nebude náplast po přelepení dobře přiléhat, je nutné užít novou !!
 • Monika

  Dobrý večer, v roce 2004 mi bylo po porodu dcery zavedeno nitroděložní tělísko které mám dodnes. Chtěla bych se zeptat, jestli mám počítat s komplikacemi při vyjmutí po tolika letech. Bude zákrok proveden ambulantně, nebo bude nutná hospitalizace? Nemám žádného gynekologa.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, i dlouho zavedená tělíska jdou často vytáhnout bez potíží.
 • anna

  Zdravím, mám dotaz ohledně antikoncepce. Můj přítel je na studiích v americe a vrací se na 2 týdny do ČR o vánocích, chtěla bych s ním mít pohlavní styk bet kondomu, ale v tuto chvíli neberu antikoncepci a vzhledem k tomu, že tu bude na 2 týdny a pak až za 8 měsíců mi přijde zbytečné přecházet na antikoncepci (pilulky). Co jsou moje možnosti?

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, můžete užít sperrmicidní gel, existuje ve formě gelu nebo čípků a je volně prodejný.
 • Jana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak funguje sedmidenní pauza při braní antikoncepce. Konkrétně mě zajímá, co se v tu dobu děje v těle ženy? A proč je zrovna sedmidenní? Kdyby byla třeba o den delší znamená to, že ženě opět začnou dozrávat vajíčka a bude ovulovat? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, tato pauza slouží pouze k simulování menstruačního cyklu, dojde k poklesu hormonů v těle ženy a na podkladě toho reaguje děložní sliznice svým odloučením. Existují i antikoncepce s režimem 24+4, některé antikoncepce se dají užívat i kontinuálně bez menses.
 • Kateřina

  Dobrý den, měla bych dotaz. Beru antikoncepci Calleto. Když jsem si naposledy volala své gynekoložce o recept, trefila jsem se akorát do její dovolené. Shodou okolnosti v tu dobu měla dovolenou i moje praktická lékařka. Byla jsem tedy 14 dni bez HAK. O recept jsem si zavolala hned, jak moji gynekolozce skončila dovolená a začala opět brát. Můj dotaz zní, kdy bude mít HAK opet plnou účinnost? První plato už jsem dobrala, včera mi skončila týdenní pauza s menses a začala jsem brát druhé plato. Dekuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, po dobrání prvního plata je určitě antikoncepce účinná.
 • Diana

  Dobrý den, dnes mi moje gynekoložka na ultrazvuku řekla, že mám polycystické vaječníky. Chci se zeptat, zda je dobré brát antikoncepci, či raději ne.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, tato diagnoza je velmi komplikovaný, záleží na jejích projevech. Pokud máte nepravidelný cyklus a nechcete otěhotnět, je antikoncepce jedním z možností. Často pomáhají i potravinové doplňky s obsahem inositolu a korekce váhy /pokud má pacientka nadváhu/
 • Eva

  Dobrý den beru antikoncepci Violetta při druhém platu jsem zapomněla jeden den vzít tabletku na druhý den jsem vzala dvě podle návodů. Po dobrání plata jsem měla dostat menstruaci,ale nic jen pobolivalo břicho. Je to už 10 dnů a zatím jsem to nedostala cítím se v pořádku dělala jsem si test byl negativní po týdnu. Jsem těhotná? Je mi 45.Dekuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zopakujte si těhotenský test. pokud přetrvávají bolesti, je nutná kontrola u gynekologa.
 • Veronika

  Dobrý den řeším už 2 roky nadměrné padání vlasů.Jsem 2 roky po porodu a beru vitamíny a na vlasy různé přípravky ale bez účinku.Rešila jsem tento problém u své kožní lékařky a ta mi doporučila změnu antikoncepce na androgenní.Beru teď Bonadeu . Chci se zeptat jaké druhy antikoncepce jsou tedy androgenní ? Jinak jsem byla na odběrech krve a tam je vše v pořádku.Děkuji vám za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, většina případů vypadávání vlasů je bez zjištěné příčiny. Často pomáhají spíše lokální přípravky od kožního lékaře, než změna antikoncepce. Ale za zkoušku ta změna stojí. Vaše ošetřující gynekoložka Vám určitě vybere vhodný preparát. Na trhu je nepřeberné množství. 
 • Viktorie

  Dobrý den, již rok beru antikoncepci Belara a nemám vůbec menstruaci. Moje gynekoložka mě předtím informovala, že je to možné a prý to nevadí. Stejně bych chtěla znát názor více lékařů, jestli je v pořádku vůbec nemenstruovat a jestli je to bezpečné. Mně se to zdá zvláštní. Nebude pak za pár let problém třeba s otěhotněním? Nemůžu mít zdravotní komplikace? Děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při dobré funkci antikoncepce se opravdu u žen někdy tak snížím menstruační krvácení, že jej ani žena nezaznamená. Pokud jste před braním antikoncepce měla menstruaci a nález je jinak nyní normální, je to příznivý efekt antikoncepce
 • Jana

  Dobrý den, měla bych dotaz. Když jsem nebyla chráněna antikoncepcí, neměla jsem nějak silnou menstruaci a stačili mi cca. 3 tampony denně. Teď mám 2. den nalepenou antikoncepční náplast EVRA a čekala jsem, že se díky nalepení náplasti antikoncepce zastaví, ale naopak je ještě silnější... každé 2 hodiny musím vyměňovat tampon. Je to normální? Trochu mě to děsí. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test. Zkontrolujte, jestli je náplast správně nalepená. Při pokračujícím krvácení je vhodná gynekologická kontrola
 • Adéla

  Dobrý den, dne 7.9. jsem si poprvé zavedla horm.antikoncepci Ornibel. Od 8.9. mě bolí hlava, včera se k tomu přidala těžkost při hlubokém nádechu a dnes mám zvýšenou teplotu. Antikoncepci jsem nikdy nebrala, mám kroužek vyndat? Děkuji předem za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaníkzde by bylo vhodné vyšetření lékařem.
 • Anna

  Dobrý den, již 8 let užívám pravidelně a poctivě antikoncepci Jangee. Ve středu 6. 9. jsem brala první prášek antikoncepce po sedmidenní pauze. Po hodině a půl se u mě objevil vodnatý průjem kdy ze mě vyšlo opravdu vše, co mohlo. Následující dny již žádné problémy nebyly a antikocepci jsem brala tak, jak mám. Po požití pátého prášku z platíčka jsem měla nechráněný pohlavní styk. Chtěla bych se zeptat jak velké je riziko, že bych mohla otěhotnět. Více jak týden před tím jsem pohlavní styk neměla. Jde mi tedy opravu jen o ten poslední po pátém prášku. Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, účinnost by měla být dostatečná.
 • Dominika

  Dobrý deň ,chcem sa spýtať beriem antikoncepciu (KarHla ) už 14 dni a mohla by som mať nechránený pohlavný styk aj keď mám plodne dni ? Alebo ako to je ?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud jste antikoncepci nasadila správně první den menstruace, měla byste být chráněna.
 • Iva

  Dobrý den, mám za měsíc svatbu a přesně na ten termín mi vychází menstruace. Mívám bolestivou menstruaci (pocity až na zvracení průjem apod.) a špatnou pleť, takže jsem chtěla se menstruaci vyhnout. Antikoncepci neberu, brala jsem pouze měsíc Daylette, tu jsem přestala brát kvůli stavům apatie a deprese. Doktor mi tedy předepsal Norethisteron, abych si posunula ještě předešlou menstruaci. Po 5 pilulkách jsem měla strašnou migrénu, takže jsem odmítla je dál brát. Dva dny na to se dostavily příšerné nevolnosti (zkažené dovolená), to naštěstí brzo přešlo a dostavila se menstruace. Nechala jsem si tedy předepsat antikoncepci, abych mohla vynechat menstruaci, dali mi opět Daylette, bez diskuze, v lékárně jsem si řekla o YAZ, s tím že, by měla být údajně kvalitnější. Je možné že už po 3 dnech mám z antikoncepce špatný psychický stav? Jsem apatická a jediná výraznější emoce je beznaděj a vztek. Nevím co mám dělat a zda to skutečně souvisí s antikoncepcí, jestli bych jí tedy neměla rovnou vysadit. Jsem hlavně vzteklá na snoubence, všechno co mě běžně užírá se na mě valí (není to svatební stres, je to vysloveně chemický problém, cítím to). Ale prostě PMS a menstruační stav skutečně nechci před a během svatby. Jím docela zdravě, dost se hýbu, ale pravda, že v týdnu nenaspím v průměru víc jak 6,5 h (brzo prostě neusnu a musím vstávat v šest). Za názor budu vděčná. (Pokud nebude stejný jako mého gynekologa, “vadí vám jen to co předem čekáte, že vám bude vadit” 🙄).

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, stála by za úvahu změna složení antikoncepce i způsob aplikace, např. náplast nebo vaginální kroužek. Pokud neplánujete v nejbližší době graviditu, v úvahu by připadalo i nitroděložní hormonální tělísko.
 • Veronika

  Dobrý den, užívám HA Calleto 1mesic, mám užívat bez přerušení k léčbě endometriozy, pozoruji pokles nálady a zvýšenou únavu. Potíže budou přetrvávat,nebo se zhorší? Mám pokračovat nadále? Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, často se objevují negativní účinky na začátku užívání. Stav se často v prvních 3 měsících upraví.
 • Nataša

  Dobrý den, Již 4. měsíc užívám HA Ornibel (vše je zcela bez problémů). 31.8. jsem vložila po týdenní pauze nový kroužek a v noci 4.9. jsem měla s přítelem nechráněný pohlavní styk, kdy jsme kroužek vyndali, ale bohužel na jeho nasazení jsem si vzpomněla až po cca 3 a půl hodinách a ihned jej zavedla. Vím že je ochrana zaručena do 3 hodin, bude tedy lepší užít pro jistotu Postinor? Nebo se není čeho bát? Moje gynekoložka má dovolenou. Předem moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, užití postinoru je zde na místě Účinnost antikoncepce může být snížená
 • Simona

  Dobrý den, používám antikoncepci Mistra a s přítelem do toho používáme i kondom. Začala jsem s antikoncepci minuly měsíc a teď mám své úplně druhé platičko, zhruba druhý týden v cyklu je mi nevolno a o to horší to je, když se najím, není to raní bolest, nýbrž celodenní a do konce cyklu mi zbývají 4 dny. Mám se bát? Nebo je to jen nežádoucí vedlejší účinek, který s nástupem menstruace odezní?

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, zejména na začátku užívání antikoncepce je nevolnost relativně častá, pokud bude přetrvávat první 3 měsíce užívání, je vhodné změnit preparát nebo zvolit jinou cestu aplikace antikoncepce /kroužek, náplat, nitroděložní tělísko..../
 • Klára

  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně antikoncepce. Ještě jsem jí nikdy nebrala, nicméně vím, že se začíná užívat od prvního dne menstruace. Kdybych jí ale začala užívat v jiném období cyklu (konkrétně 20. den a můj cyklus trvá zhruba 30 dní), kdy začne antikoncepce fungovat? A kdybych tedy tento 20. den začala antikoncepci užívat, oddálila by se mi nějak menstruace? Děkuji.

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, pokud začnete užívat antikoncepci mimo začátek cyklu, budete chráněná až po jednom platu antikoncepce, to znamená až v dalších menses. 
 • Martina

  Dobry den,chci se zeptat užívám ha Birgi,a kazde 3 platicko zacnu krvacet pri 15 tablete,je mozne ze je ha slaba?Dnes mi mudr předepsat novou s tím, ze mam zacit uzivat hned Zoley.je mozne,ze se již nebude opakovat stejny problem?

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, příčin krvácení při antikoncepci je celá řada, pokud se potíže opakují, je vhodné doplnit hysteroskopické vyšetření k vyloučení patologie dutiny děložní, lze i ambulantně, viz.https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/
 • Anna

  Dobrý den, po menstruaci jsem si díky nedostupnosti léků nemohla vzít dva prášky a měla jsem sex. Můžu otěhotnět? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, šance na otěhotnění bude nízká, ne však nulová.
 • Marie

  Dobrý den mám dotaz 23.8. jsem si vzala nouzovou antikoncepci a včera 28.8. se mi dostavila menstruace, která se měla dostavit 12.9. jako asi vedlejší účinek, ale byla mi předepsaná HA, kterou mám užívat až další menstruace a teď nevím zda ji mám užívat již teď nebo až se dostaví další menstruace. Děkuji za odpoveď

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, antikoncepci bych užil už s touto menstruací, pro jistotu bych první měsíc používal např. prezervativ.
 • Nikola

  Dobrý den, chtěla bych se zaptat, zda jsem chráněna před otěhotněním. Pravidelně užívám antikoncepci 21/7, ale zapomněla jsem vzít 14tou tabletu. Užila jsem ji o 14h později (místo v 21:00 v 11:00 následující den). Řídila jsem se příbalovým letákem a vzala jsem tabletku hned, jak jsem si chybu uvědomila, tedy v 11:00. V příbalovém letáku bylo dále napsáno, že v případě zapomenutí tablety v druhém týdnu užívání není nutná bariérová ochrana v následujících 7 dnech. Bariérovou ochranu jsem tedy nepoužívala. Asi dva dny po dni, kdy jsem zapomněla užít tabletku, se mi stustilo krvácení. Během ní jsem ale užívala následující tabletky z balení. Jakmile jsem dobrala (21 tablet) menstruace se nedostavila. V týdnu, kdy tablety neužívám jsem tedy menstruaci neměla. Nové balení jsem začala užívat po 7 dní pauze.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test.
 • Markéta

  Dobrý den, antikoncepci užívám už přibližně půl roku a minulý měsíc jsem si o týden prodloužila braní kvůli dovolené a od té doby trpím průjmem. Večer si vezmu jako obvykle prášek a ráno už sedím na záchodě. Během menstruace se žádné střevní potíže neobjevují, takže to právě usuzuji jako nežádoucí účinek antikoncepce (je to napsané i v příbalovém letáku Lirien), ale paní sestřička mi řekla, že u této antikoncepce se většinou průjem neobjevuje, takže nevím co s tím. Bylo mi pouze doporučeno posunout čas braní pilulek na dopoledne, aby se zjistilo, zda se posune i průjem. Předem Vám mockrát děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, průjem může mít i jinou příčinu. Pokud bude pokračovat i při změně času užívání tablet, je vhodné došetření stolice cestou praktického lékaře.
 • Aneta

  Dobrý den, Beru antikoncepci Teyla, začala jsem špinit již v polovině cyklu, mám nasadit po menstruaci opět nový kroužek nebo je potřeba změnit antikoncepci? Děkuji moc za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokračujte v užívání antikoncepce dle návodu, špinění při nově nasazené antikoncepci je častá věc. Pro jistotu si udělejte těhotenský test.
 • Karolína

  Dobrý den, chci se zeptat zda je vhodná antikoncepční náplast pro 16 dívku? Nechci brát tabletky, co byste mi prosím doporučil?? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud nemáte kontraindikace k užívání kombinované hormonální antikoncepce, je to jedna z možností její aplikace. Pokud nechcete brát tablety, další možností je třeba vaginální kroužek.
 • Kateřina

  Dobrý den, beru antikoncepci, kterou jsem cca 14. den vynechala. Asi za dva dny jsme měli s přítelem pohlavní styk, kvůli kterému jsem si musela vzít “pilulku po” (Ellaone). Svoji HA jsem přestala brát a menstruaci jsem dostala. Teď si, ale nejsem jistá, zda po menstruaci mám vzít nové platíčko a pokračovat jak jsem zvyklá nebo musím čekat do další menstruace a vzít HA první den menstruace.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, vhodné je začít opět užívat antikoncepci s prvním dnem menstruace.
 • Josephin

  Dobry den, v prvy tyzden som si vybrala kruzok Orinbel z posvy a zabudla som si ho zaviest spat, Bolo to utorok 22.08.2023 cca o 23:00, prisla som na to teraz. Kruzok som ale nedala do povodneho obalu ale nachala som ho volne polozeny, bude po oplachnuti v studenej vode stale ucinny alebo si radsej vziat z balenia novy kruzok a tento zaviest? Kedy bude znova chranena? Dakujem za odpoved.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, lepší by bylo použít nový kroužek.
 • Lenka

  Krásné dopoledne, prosím Vás mám dotaz ohledně antikoncepce. Hormonální antikoncepci jsem začala brát hned na začátku menstruace kvůli opravdu silnému krvácení. Teď po skoro 10 letech se to vystupňovalo a začala jsem mít trávicí problémy, jsem pořád nafouklá, oteklá, nadmutá... Také jsem začala mít bezdůvodně studené končetiny a změny nálad aniž bych to uměla ovládat. Rozhodla jsem se tedy pátrat po příčině. Miluji zdravý životní styl a vše s tím spojené, v tom problém asi nebude. Některé uvedené problémy jsem začala mít již dříve, ale nedávala jsem tomu váhu kvůli stresu atd. Nicméně jsem se nedávno dočetla, že vše toto mohou způsobovat hormony a s tím spojená antikoncepce. Rozhodla jsem se, že bych chtěla přejit na NEHORMONÁLNÍ antikoncepci. Jenže kondomy nám nevyhovují a jiné spolehlivé metody neznám. Doufala jsem v nehormonální tělísko, ale tam je prý problém s tím silným krvácením kvůli, kterému jsem vlastně začala s pilulkami. Dalším problémem jsou mé alergie na kovy (stříbro,hliník,cobalt,chrom) tak se obávám alergické reakce. Potřebovala bych nějakou nehormonální antikoncepci, která by mi nevadila a nepřivodila tu strašnou intenzitu krvácení, kterou jsem měla. Bojím se, že při vysazení se to znovu objeví. MOCKRÁT DĚKUJI ZA RADU A PŘEJI KRÁSNÝ DEN. 

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, oběcně nehormonální antikoncepce intenzitu krvácení většinou nevyřeší. Bylo by vhodné došetřit příčinu silného krvácení, doporučuji zvážit provedení hysteroskopického vyšetření pro vyloučení patologie uvnitř dutiny děložní, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/
 • Denisa

  Dobrý den, byla jsem u vás 21.8. na kontrole, byl mi předepsán noretristeron a volně prodejné železo, stále mě ale krvácení nepřešlo a bolesti se čím dál více zhoršují, rozhodla jsem se tedy pro to, že bych tělísko chtěla vyndat, jak se tato situace řeší?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zavolejte do ambulance, domluvíme se.
 • Petra

  Dobrý den, beru už skoro rok antikoncepci, MS mi skončila hned jak sem začala brát HA, žádné problémy jsem neměla. Nyní mám 2 dny hnědý na toaletním papíře občas červená. Děkuji za radu

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě pokračujte v užívání antikoncepce, při pokračujícím špinění je nutné gynekologické vyšetření.
 • Hedvika

  Dobrý den, Potřebovala bych poradit ohledně antikoncepce. Beru antikoncepci Leverette a ve třetím týdnu jsem si jednu pilulku vzala se zpožděním 14 hodin. Normálně bych vynechala pauzu a začala hned brát další plato, jenže po dobrání tohoto plata leverette antikoncepci měním a přecházím na Diecyclen. Mohu postupovat stejně - tzn. neudělám pauzu a rovnou začnu brát aktivní tablety? A budu stále chráněna? Nebo mám pauzu udělat a používat další typy antikoncepce? Moc děkuji a přeji hezký den

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, normálně začněte užívat novou antikoncepci. 
 • Lucie

  Dobrý den. Po cca 10 letech jsem opět začala brát HA, konkrétně pilulky Qlaira. HA jsem však nasadila až 7 dní po skončení menstruce. Bohužel se v příbalovém letáku nemohu dočíst, od kdy by měla být HA účinná (v letáku je uvedena pouze možnost, pokud se nasadí 1. den menstruce). Jde mi tedy o to, jak dlouho je tedy třeba ještě při styku užít např. kondom,zda 7 dní branni pilulek, 10 dní, 14 dní nebo až do začátku nového blistru. Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, správně se menstruace užívá od 1,dne menstruačního krvácení, jedině pak je garantována účinnost. Doporučil bych ochranu do dalších menses.
 • Zuzana

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat. Brala jsem teď týden antibiotika Duomox 750 a teprve dnes dobírám poslední pilulku. Četla jsem, že by to mohlo mít nějaký vliv na účinnost antikoncepce, ale jen v případě, že bych zvracela nebo měla průjem. Což jsem neměla. Beru antikoncepci Leverette už delší dobu a včera jsme měli v přítelem nechráněný pohlavní styk. Je možné, abych takto mohla otěhotnět, kvůli těm antibiotikum?.. Děkuji S pozdravem Zuzana Dvořáková

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepce by měla mít normálně účinná.
 • Eliška

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali je normální krvácení týden po menstruaci. V podstatě jsem dobrala antikoncepci, jak jsem měla a následně nastala menstruace. Nyní prášky neberu a je to týden od skončení menstruace a znovu krvácím. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test, je vhodné gynekologické vyšetření.
 • Hana

  Dobrý den, předem děkuji za zodpovězení dotazu. Chtěla bych se zeptat na účinnost antikoncepce Emona z hlediska ejakulace do pochvy. Jde mi o to, zda se zvyšuje riziko otěhotnění právě v případě ejakulace dovnitř i přes užívání tohoto typu antikoncepce, případně zda je třeba k tomu např. počítat plodné a neplodné dny?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, jedná se o standartní antikoncepci, není potřeba počítání plodných dnů.
 • M

  Dobrý den, ve čtvrtek ráno jsem zapomněla užít pilulku, poslední jsem tedy měla ve středu ráno a další až v pátek ráno. Od soboty mám slabé krvácení/ špinění, které trvá do teď. Je to způsobené vynecháním a mám normálně dobrat platíčko, i kdyby špinění trvalo dále, udělat pauzu a začít další? Krásný den.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokračujte v braní anikoncepce, je možné, že budete špinit až do menses.
 • Sára

  Dobrý den, je mi 28 let a byla mi zjištěna vysoká hladina testosteronu. Moje paní doktorka mi pro srovnání nasadila antikoncepci Belara s tím, že bych jí měla brát 2 roky. Nikdy předtím jsem antikoncepci nebrala, protože se jí dost bojím a hlavně potom případných následků na těle po jejím vysazení. S paní doktorkou jsem o tom mluvila, ale řekla mi, že jiná možnost neexistuje. Chtěla jsem se tedy pro jistotu zeptat jestli se tento problém opravdu řeší jen nasazením hormonální antikoncepce? Děkuji za odpovědˇ.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, vysoká hladina testosteronu může souviset s polycystickými vaječníky - toto se bohužel nedá nijak vyléčit. Pokud jste obésní, je vhodná primárně korekce váhy. Antikoncepce slouží k potlačení účinků testosteronu - např. akné, chloupky po těle apod.
 • Martina

  Dobrý den, byla jsem na dovolené a několik dni jsem měla slabší průjem. Pak jsem měla jeden den silný průjem, který byl slabší druhy den. Dostala jsem místní antibiotika Flagyl 500 mg a potřebovala bych poradit. Beru antikoncepci Caletto a brala jsem každý den jednu tabletu. Jaká je účinnost antikoncepce a za jak dlouho můžu počítat s plnou ochranou. Děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při závažném průjmovém onemocnění  bych preventivně na měsíc doplnil bariérovou ochranu.
 • Simona

  Dobrý den, cca před rokem mi gynekolog nasadil antikoncepci kvůli bolestem při menstruaci. Po více jak šesti týdnech, mi jí změnil, jelikož jsem měla časté špinění. Nyní beru minisiston a opět mi menses hapruje. Vždy týden před dobráním platíčka začnu špinit, po dobrání začnu krvácet a mám tak menses vlasně více jak čtrnáct dní. Přibrala jsem i na váze, rostou mi více chloupky a padají vlasy, začaly mi migrény. Prý je to hormony. Chystám se antikoncepci vysadit. Existuje nějaká hormonální léčba, aby se mi vše zase srovnalo? Je mi 45 let a mám i dost akné. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, v prvních 3 měsících užívání jsou poruchy cyklu u antikoncepce časté. Je vhodné celkový efekt posoudit až po této době. Pokud chcete pořešit akné, dá se zvážit antikoncepce s antiandrogenním účinkem.
 • Karolína

  Dobrý den, je mi 21 let, užívám antikoncepci Yosefinne. Cca v polovině cyklu jsme s přítelem podnikli výpravu na Sněžku pěšky tam a zpět. Na pravidelnou a takto náročnou aktivitu již dávno nejsem zvyklá. Mlela jsem z posledního. Hned po výšlapu mi již v autě bylo mírně nevolno. Nevolnost mne poté chvilkami provázela po zbytek dovolené. Doma jsme již přes týden, nevolnost už skoro není, ale během dne pobolívá břicho, jakoby žaludek. Je možné, že je to z fyzické zátěže? Před jízdou na dovču jsem si pouze vzala jednu tabletku kinedrylu a teď mám velký strach z těhotenství. Menstruaci bych měla mít za týden.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, v případě pochybností si udělejte těhotenský test.
 • katka

  Dobry den, brala jsem asi tak 3 mesice HA Caletto, presla jsem na krouzek Teyla - po poslednim blistru 7 dni pauza a misto dalsiho plata krouzek, jsem chranena hned, nebo je treba pouzit i jinou formu antikoncepce? Dale bych se chtela zeptat jestli je mozno pouzit Gynoflor, neposkodi to nejak krouzek? Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepce by měla mít dostatečný účinek.
 • Veronika

  Dobrý den chtěla bych se sepsat beru 11 den antikoncepci Yosefinne a už 11 den krvácím je to normální? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test. Při silném krvácení je nutná gynekologická prohlídka. 
 • Viktoria

  Dobrý deň pán doktor, rada by som sa s Vami poradila o vložení krúžku Ornibel. Podarilo sa mi zle vypočítať týždne a namiesto 3 týdňov som ho mala vložený 4. Dnes sú to 2 dni čo je vonku. Počas tohoto obdobia som nemenštruovala. Pohlavný styk v období od 9.7. do 20.7. nebol. Následne až 21.7. no bez partnerovej ejakulácie a dodnes už opäť bez. Neviem ako ďalej postupovať s vložením krúžku. A ako postupovať pri prípadnom pohlavnom styku.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, klidně si zaveďte nový kroužek, cyklus se Vám posune, je vhodné následující měsíc doplnit antikoncepci např. prezervativem.
 • Barbora

  Dobrý den, užívám antikoncepci lindynette, a zapomněla jsem si vzít dvě pilulky, pak jsem si je vzala, ale druhý den ráno mi začala menstruace s tím že jsem jen trochu špinila a myslela že to přestane tak jsem si večer vzala další pilulku ale dnes začalo silnější krvácení a já nevím co dál. Jestli si mám dát další pilulku nebo jak. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test, pokud bude negativní, pokračujte v užívání antikoncepce, je možné, že budete krvácet až do menses. Tablety antikoncepce je potřeba užívat zodpovědně.
 • Tereza

  Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné aby antikoncepce Maloo, měla za vedlejší účinky vředy v podpaždi. Antikoncepci jsem brala 2 měsíce. Poté se mi udělaly vredy, kdy musela pomoci chirurgie a po vysazení jsem měla klid. Paní doktorka řekla, že to tím být nemůže. Děkuji za odpověď. Tereza

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, příčinu Vám asi nikdo neřekne, pro jistotu zvolte jiný druh antikoncepce.
 • Věrka

  Dobrý den, nechtěně jsem měla víc jak týden pauzu s natikoncepcí, protože moje doktorka měla dovolenou a já jsem to nevěděla, takže jsem čekala na recept. Chci se zeptat, jestli mám prášky začít brát ihned, jak si je koupim, nebo musím čekat do další menstruace? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, můžete je začít užívat hned, je vhodné ale v cyklu používat prezervativ.
 • Helena

  Dobrý večer. Muzu se prosim zeptat jaky preparat mi pro mě byl nejlepší? Mam seboreu ve vlasech,kterou mi upustil Ha Softinnele, pul roku jsem ji brala,pak mě paní dr. napsala Mistru,tu jsem brala přes rok,žádné zlepšení,přidalo se extremni pocení a přibrala jsem Nyní mi byla predepsana Minisiston, již 3.mesic ji uzivam a spis pociťují zhoršení. Muzete mi prosím poradit. Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, možná by byl vhodnější jiný způsob aplikace antikoncepce - náplast, kroužek, nitroděložní tělísko...
 • Šárka

  Dobrý den mám nitroděložni tělistko,ale vzala jsem si pilulku po.Může to nějak ovlivnit funkci dany

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, funkci nitroděložního tělíska to neovlivní.
 • Natálie

  Dobrý den, už se nějakou dobu léčím s poruchami příjmu potravy, především anorexií. Momentálně jsem v péči především psychologů, po diskuzi s nimi jsme se dostali k tomu, že by bylo na místě vysadit antikoncepci. Beru ji 5 let a brala jsem ji po celou dobu léčby, tudíž jsem cyklus celou dobu měla. Vysazení řešíme momentálně z důvodu sledování cyklu a zda se mi cyklus vrátil/zůstal po anorexii, jelikož se blížím ke zdravému BMI. Moji dotaz zní, je i nějaká jiná možnost (například krevní testy), kde by se dalo zjistit, zda jsem po hormonální stránce zdravá a zda bych cyklus měla, nebo se to dá zjistit pouze vysazením antikoncepce? Vše bych konzultovala se svou lékařkou, ale bohužel je právě na dovolené a potřebuji se rozhodnout co nejdříve, jestli antikoncepci vysadím nebo ne. Předem děkuji, mějte krásný zbytek dne.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud neplánujete těhotenství a snášíte dobře antikoncepci, je na zvážení, jestli ji vůbec vysazovat. 
 • E

  Dobrý den, užívám antikoncepci Omisson. Tabletu jsem si vzala dnes ráno v cca 8:20. Ale o pul hodiny později jsem zvracela. Četla jsem, že mám užít další tabletu. Jenže to znamená, že se mi to celé posune o jeden den, ne? V úterý bych měla dobrat platíčko a mít 7denní pauzu, když si teď ale vezmu tu náhradní tabletu, doberu platíčko už v pondělí. Tudíž by se mi celé užívání antikoncepce posunulo o jeden den a po 7denní pauze bych brala další pilulku v úterý, místo ve středu. Poraďte mi tedy, co mám dělat. Prosím. Děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, užijte náhradní tabletu a cyklus si zkrátíte o den.
 • Erika

  Dobrý den, brala jsem antikoncepci dyanille ale z nezadoucich ucinku jsem 14 den 2.plata okamzite prestala a dostavila se silna menstruace.V 7 den menstruace jsem zacla brat antikoncepci Drovelis. 23 den pravidelneho uzivani jsem mela pohlavní styk, s domněním, že jsem chráněna, ale na internetu jsem našla jiné názory. 3 dny po pohlavním styku se dostavila menstruace. Mám si jít koupit antikoncepci Po?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokračujte v užívání antikoncepce, vhodné je si udělat s odstupem těhotenský test.
 • Tereza

  Dobrý den, antikoncepci Diecyclen beru již 6 rokem. Ve čtvrtek jsem začala znovu brát první týden po pauze, ovšem v pátek jsem si tabletku zapomněla vzít. Aniž bych si to uvědomila, zřejmě kvůli posunutému štítku se dny, v sobotu jsem si vzala páteční tabletku, v neděli sobotní, v pondělí nedělní a až v úterý večer jsem zjistila, že tam mám ještě kromě úterní i pondělní tabletku. Tudíž to byl cely vynechaný den a až v úterý jsem si vzala dvě tabletky najednou. Protože jsem si nebyla vědoma této chyby a v neděli proběhl nechráněný styk, mám se obávat těhotenství? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, šance na těhotenství je nízká, ne však nulová.
 • Bara

  Dobrý den, zajima mě zavedení tělíska. Když se telisko uvolní/vypudi z dělohy, musím znovu platit za zavedení? Pokud mi telisko vůbec nesedne a budu mít nežádoucí účinky a bude muset být vyňato, co s nim potom? To budu mít doma telisko za 5000,- k ničemu? Telisko mirena nebo levosert. Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při vypuzení tělíska jej vezměte s sebou ke gynekologovi, dá se udělat reklamace. 
 • Sandy

  Dobrý den, od ledna používám vaginální kroužek Ornibel, prostudovala jsem, co vše se píše o užívání jeho užívání. Přešla jsem z klasických pilulek (Lindinette). Ze začátku jsem měla pocit, že se mi trochu opožďuje menstruace, šlo třeba jen o den. Nebo přišla menstruace velice slaboučká, nebo trvala jen tři dny a podobně. Dodržuji užívání jak se má, jen tedy s tím rozdílem, že kroužek neaplikuji v první menstruační cyklus. Nasadila jsem to stejně jako jsem brávala pilulky, to znamená tři týdny užívání, pak vyndat, a během týdenní pauzy přišla menstruace. Za týden nasadit nový kroužek, za tři týdny vyndat… atd. Doktor říkal, že to vůbec nevadí. Minulý měsíc jsem měla menstruaci fakt slabou, 3 dny lehké krvácení a nic. A teď.. menstruace nepřišla vůbec. Ve čtvrtek odpoledne jsem vyndala kroužek, obvykle se menstruace nějak v tu neděli-pondělí ráno dostavila, ale zatím nic. Samozřejmě test jsem si dělala, dokonce dva, včera i dnes, jen pro jistotu, těhotná nejsem. S partnerem jsme ze zdravotních důvodů neměli sex více jak měsíc a po té době až před necelými 14ti dny. Možná panikařím uplně zbytečně.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zde se jedná o příznivý efekt antikoncepce. 
 • Martina

  Dobrý den, po 12 letech jsem požádala svojí gynekoložku o předepsání HA kvůli posunutí menzes. Beru 11 dnů Mistru a mám velké nevolnosti, ve dne i v noci. Menstruace trvala 9 dnů. Je mi opravdu zle. Můžete nastínit jak bude probíhat další cyklus, když přestanu s užíváním již nyní a nebudu pokračovat.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud máte výrazné žaludeční potíže, bylo by vhodné přejít na jiný druh antikoncepce.
 • Nikola

  Dobrý den, se sexuálním životem teprve začínám, proto nemám tolik zkušeností s antikoncepcí a na příbalovém letáku jsem tyto informace nenašla... proto bych se chtěla zeptat co mám dělat když jsem si po nechráněném styku vzala pilulku plánu B, ale v tom samém menstruačním cyklu se protrhl kondom a všude mi řekli že 2. Pilulku si brát nemám. Problém je i v tom, že hned po protržení kondomu jsem druhý den ráno zjistila, že mi začal další menstruační cyklus. Mohu si tedy pilulku vzít bez toho aby se snížil účinek?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, klidně pilulku užijte. Domluvte se pak s gynekologem na nasazení antikoncepce.
 • Štěpánka

  Dobrý den, mohu s nitroděložním tělískem Mirena chodit na EMS tréninky - jedná se o elektrickou stimulaci svalů. Děkuji Stodůlková

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, ano, můžete.
 • Veronika

  Dobrý den . Měla bych dotaz . Nějak se mi pomotaly dny a já si vzala antikoncepci yollie o dva dny dříve . Stalo se to v týdnu pauzy . Načla jsem nové platíčo místo v neděli už v pátek . Co s tím? Mám mít strach že se něco stane ? Nebo mám dál pokračovat v užívání ? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokračujte normálně v užívání plata. Udělala jste kratší pauzu, to ničemu nevadí.
 • Andrea

  Dobrý den, mám na vás dotaz ohledně antikoncepce Zlynda. Je mi 48 let a v březnu jsem podstoupila kyretáž kvůli silnému krvácení. Po měsíci jsem začala opět krvácet a s lékařem jsme se domluvili na Zlynda a Orgametril 1x denně. U prvního platíčka jsem občas špinila ms žádná. Teď mám druhé platíčko a od 11 dne krvácím i s Orgametrilem. Můj lékař má dovolenou v pondělí již bude v práci a já v úterý odlétám na Djerbu. Jsem z toho úplně vyřízená ms je silná. Mohla by jste mi prosím poradit?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, je vhodné pokračovat v nastavené terapii. Při velmi silném krvácení je na místě opakovaná kyretáž. Osobně bych doplnil i hysteroskopické vyšetření, lze i ambulantně viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/
 • Barbora

  Dobrý den, mám dotaz ohledně užívání antikoncepce spolu s prášky na oddálení menstruace. Je možné je užívat současně,nebo je lepší pro oddálení radši navázat hned na druhé plato antikoncepce. Ptám se proto, že máme jet na dovolenou a bohužel mi vychází ms,chci ji oddálit ale zároveň si užívat na 100%,partner je dost proti prezervativu. Předem děkuji za odpověď Bára

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, lepší je navázat dalším platem antikocepce.
 • Tereza

  Dobrý den, chtěla bych se na Vás obrátit s dotazem ohledně antikoncepce. Brala jsem antikoncepci asi 2 roky a teď jsem na cca rok vysadila. Nechala jsem si předepsat novou slabší antikoncepci kterou mám nasadit první den menstruace, myslíte že by byl problém nasadit ji dříve než v první den menstruace? Jedeme na dovolenou a nechci aby mi to tam zrovna vyšlo, děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud přecházíte z jiné kombinované antikoncepce /21+7/. lze navázat hned po užití poslední tablety předchozí antikoncepce. Posunete si tak cyklus.
 • Monika

  Dobrý den, dcera začala brát poprvé gestagenní antikoncepci. Odjela na týdenní dovolenou a zapomněla si tablety doma. Brala naposledy 15 tabletu. 16 tabletu již ne a začala rovnou hodně krvácet. Její gynekolog má dovolenou. Nevím, co má dělat dál. Má zvolit 7 denní pauzu? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, normálně odkrvácíte. Po návratu z dovolené s vraťte zpět k užívání tablet.
 • Michaela

  Dobrý deň, 4 roky používam ako antikoncepciu Nuvaring. Dočítala som sa v letáku náhodou, že pokiaľ mám (alebo som mala) zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu) spojený s vysokými hladinami tuku v krvi, mala by som zvoliť inú antikoncepciu. Prekonala som akútnu pankreatitidu vo februári tohto roku. Počas pobytu v nemocnici som dostala menštruáciu aj napriek Nuvaringu mimo termín, avšak po vyliečení sa všetko upravilo, aj termín menštruácie bol, ako mal byť. Momentálne držím diétu, od marca mám výsledky v poriadku. Mám aj napriek tomu zmeniť antikoncepciu? Príp. prečo sa tento spôsob antikoncepcie nemá používať pri tejto chorobe? Ďakujem!

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zde je na místě konzultace ošetřujícího gynekologa se zprávou od gastroenterologa. Ne všechny diagnozy znamenají absolutní kontraindikaci.
 • K

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsem skutečně 100% chráněná i v době, kdy mám odlepenou antikoncepční náplast Evra (3 týdny, každý týden pravidelně vyměnit náplast a 4. týden se má dostavit menstruace - můj dotaz je směřován na tento týden, zda je účinek náplasti v těle i po tuto dobu). Ptám se proto, že ze všech možných stránek jsou informacae naprosto odlišné (někde tvrdí, že je žena chráněná po celý tento týden, jinde, že jen po 2 dny od odlepení atp.) a v novém příbalovém letáku není jednoznačně řečeno. Děkuji!

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepční efekt je zachován i v průběhu menstruace.
 • Lucie

  Dobrý den. Jsem dva měsíce po přirozeném porodu. Kontrola po šestinedělí v pořádku, Dr předepsala antikoncepci Evellien. Po nasazení začali otikat nohy, bolest hlavy, krvácení. Tak sem ji po cca 10 dnech vysadila a po 3 dnech krvácení ustalo. Nyní je to již skoro 14 dní po vysazení a opět se dostavilo krvácení. Stále plně kojim. Může to být ještě doběh té antikoncepce? Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, je vhodné gynekologické vyšetření.
 • Lucka

  Dobrý den, užívám antikoncepci Lindynette 20, ale mam velké problémy s otoky nohou. Moje Dr. mi předepsala nové tabletky Jangee, které by tento problém měly vyřešit. Ale dle paní doktorky mám záčít brát, až po dobrání celého platíčka Lindynette, kde mi ale ještě zbývá dobrat dalších 15 tabletek. Jelikož bych chtěla problém vyřešit co nejdřív, tak se chci zeptat, zda je možné nasadit Jangee okamžitě a navázat tak hned druhý den na Lindynette? Případně zda bude potřeba se nějakou dobu chránit i jinak? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, je vhodné dobrat nejprve plato přechozí antikncepce.
 • Nicol

  Dobrý den, chtěla jsme se zeptat na Váš názor, jelikož již šest let užívám hormonální antikoncepci. První tři roky mi gynekolog předepisoval antikoncepci Minervu a poté mi začal předepisovat antikoncepci Adele. Bohužel již od 14 let trpím na migrény, které se objevují minimálně 4-5x za měsíc, s čímž byl gynekolog seznámen. Na poslední kontrole mi najednou řekl, že v mém stavu není vhodné užívat antikoncepci. Proto se Vás chci zeptat, zda neexistuje nějaká alternativa kromě děložních tělísek. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, dá se vyzkoušet gestagenní antikoncepce i ve formě prášků nebo injekce.
 • Pavla

  Dobrý den, začala jsem užívat antikoncepci před měsícem a půl. Po asi 2 leté pauze. Mám problémy s hormonální nerovnováhou a PCO. Už nedokážu říct jestli celou dobu, ale v části prvního plata mě začali bolet prsa ( bradavky) antikoncepci jsem nevynechala tudíž jsem nedostala menstruaci začala jsem rovnou s druhým platem, ale problémy s bradavkami mám stále někdy mě bolí vážně hrozně moc nemohu se jich pomalu dotknout, nějaký den méně, ale cítím je stále. Do toho stále špiním kolikrát i tak, že třeba minimálně na dvě intimní vložky. Nevíte čím to může být ? Děkuji, Pavla

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud potíže nepřestanou do 3 měsíců od nasazení antikoncepce, je vhodná kontrola gynekologem a zvážit jiný preparát.
 • Petra

  Dobrý den. Užívám antikoncepci Lindynette již delší dobu. Omylem jsem začala pauzu o týden drive (tzn. po 14 dnech místo 21). Do 3 dnů se dostavilo krvácení. Jak je nejlepší dále postupovat? Brát antikoncepci opět po pauze nebo začít už nyní po 3 dnech pauzy (pauza začala v sobotu). Druhý dotaz je na sníženou účinnost ochrany, kdy je možné očekávat opět plný účinek? A je vhodné doplnit dalšími ochrannými metodami? Poslední dotaz mám na styk, který proběhl v sobotu, bylo tedy riziko otěhotnění? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zde neexistuje správná varianta, osobně bych udělal týdenní pauzu a začal nové plato. Šance na otěhotnějí je nízká, ne však nulová.
 • Klára

  Dobrý večer pane doktore. Byla mi nasazena nova hormonalni antikoncepce Minisiston,ale v pauze 7dni celkem dost krvacim a boli me hlava. Myslite,ze mam dale pokracovat v brani nebo zvolit jiny preparát? Děkuju a preji hezky den

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, u nově nasazené antikoncepce tyto projevy vídáme často, většinou vymizí do 3 měsíců od začátku užívání. Pokud má bolest hlavy charakter migrény a nezabírají běžné analgetika, je potřeba toto konzultovat s ošetřujícím gynekologem a eventuálně přestat antikoncepci užívat.
 • Dorota

  Dobrý den, se začátkem menstruace jsem nasadila antikoncepci dyecyclen, nasazena byla 14.6 a dnes 23.6 stále krvácím, mám bolesti v podbřišku, mám vyčkat, nebo už mám kontaktovat gynekologa? A čím to muže být? Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, tyto potíže jsou časté u nově nasazené antikoncepce, pro jistotu si udělejte těhotenský test. Pokud budou potíže přetrvávat i třetí měsíc po nasazení, je potřeba gynekologické vyšetření.
 • Gábina

  Dobrý den, měla bych prosím dotaz dohledně pilulky po. Poprvé jsem užila nouzovou pilulku, která se mohla užít po dobu 120 hodin a použila jsem ji pravděpodobně v plodných dnech. Po jejím užití jsem zhruba 4 dny měla bolesti v podbříšku a necítila jsem se zcela dobře. Nyní mám 11. den zpoždění s menstruací, nicméně menstruaci jsem v minulosti neměla zcela pravidelnou, jelikož jsem zhruba v srpnu 2022 vysazovala hormonální antikoncepci, avšak v posledních dvou měsících se menstruace ustalovala. Pro jistotu jsem si udělala těhotenský test 2 týdny po styku a poté 3 týdny po, oba negativní. V minulosti mi také byla nalezena cysta menší velikosti, která se ale samovolně zmenšovala. Chtěla bych se zeptat, jestli je zde nějaká pravděpodobnost těhotenství, nebo případných komplikací, jelikož se jedná již o 11. den zpoždění a občas pozoruji výtok a také pobolívání v podbříšku. Mockrát děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zde je na místě kontrola gynekologem.
 • Jana

  Dobrý den, beru antikoncepci Bonadea již několik let. Bohužel se mi teď stalo že jsem zapomněla vzít 6. prášek z platíčka a vzala jsem si ho až na další dnes hned jak jsem si to uvědomila. Bohužel v den kdy mi koncila menstruace a zaroveň první den při braní 1. prašku proběhl sex. Jaká je pravdě podobnost otěhotnění?

  • MUDr. Jan Malaníkdobrý den, šance na otěhotnění je nízká, ne však nulová.
 • Markéta

  Dobrý den, užívám antikoncepci Nyssiela a potřebovala bych dostat menstruaci dříve, je možné ukončit braní růžových tablet například po 17. dnech a začít brát 4 tablety placeba a pak nový blistr již normálně 24+4? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, přesný návod najdete v příbalovém letáku antikoncepce.
 • Barbora

  Dobrý den, užívám antikoncepci Jangee, vždy beru 21 růžových tablet a poté 7 bílých placeba. Menstruace se vždy dostavuje tak v posledních třech dnech užívání placeba. Můj dotaz zní, když jsem začala dnes brát bílé tablety, jsem stále chráněná proti nežádoucímu otěhotnění i v průběhu týdne, kdy užívám placebo? Moc děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, účinnost antikoncepce je i v době užívání placebo tablet.
 • Alena

  Dobry den, mam dotaz, uzila jsem ellaone a pak dostala dva dny na to ms. Poprve jsem zacala uzivat HA a vzala jsem si to prvni den menstruace. Pokud jsem tabletu uzila prvni den ms a uzivam ji ve stejny cas, mela bych mit chranena. Ale jde mi o to, jestli by ellaone nemela vliv na tu ucinnost HA, kdybych mela styk treba 8 dni po uziti ellaone a byl by to 7 den, co uzivam HA.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, nic nezaručí 100% účinnost, můžete si s odstupem udělat těhotenský test.
 • dasena

  jelikoz ma muj doktor dovolenou, nejsem si jista, ale nyni beru prvni platicko antikoncepce lunafem a v utery bych mela prestat jist prasky na 7 dni, ale rada bych menstruaci posunula tak, ze bych je prestavala jist az v patek. da se menstruace nejak posunout? tim ze bych si tento tyden prasek vzala uz v patek?☺️

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, postup pro posun menstruace najdete v příbalovém letáku antikoncepce
 • Romana

  Dobrý den, již to bude rok co mám zavedené nehormonální tělísko IUD Multiload Cu 375 na dobu 5 let. Jsem po jednom porodu. Po celou dobu trpím na výtoky, také jsem měla zánět. Menstruace nijak silná není, ale za to dlouhá i více než 10 dnů. Mimo menstruaci špiním a už začínám přemýšlet o vytažení tělíska. Po 1 roce se už asi menstruace nezkrátí že? Děkuji za názor

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při těchto potížích by bylo vhodné provést hysteroskopické vyšetření k vyloučení patologie uvnitř dutiny děložní a ověření správné pozice tělíska, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz
 • Renata

  Dobrý den , po cca 11 letech jsem zacla znova brát antikoncepci pod názvem Abella. První den MS jsem si měla vzít první prášek jenže už to je 18 dni a stále hodně krvacím. Nevíte čím to muže byt ? Ve středu jdu ke svému gynekologovi. Je ti moc vyčerpávající . Muže mi dr. dat injekci na zastavení ? Děkuji za odpovědi .

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, příčn může být více, udělejte si těhotenský test, další postup se stanoví při gynekologickém vyšetření, při masivním krvácení je nutné jít do nemocničního zařízení.
 • Lucie

  Dobrý den, kvůli velkým nevolnostem jsem vynechala 2 pilulky antikoncepce Softinelle, přesněji 15. a 16. pilulku. Dnes, když bych si měla vzít 17. jsem dostala menstruaci. Chci se zeptat jak mám nyní pokračovat s užíváním. Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě pokračujte v užívání tabletek. Při nepravidelnostech v dalším cyklu je vhodné gynekologické vyšetření.
 • Dominik

  Co když moje přítelkyně vzala prášek místo soboty tak si vzala pondělí prostě ne ten den je nějaký problém nebo něco co má udělat?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud bude mít zpoždění menses, může si udělat těhotenský test.
 • Helena

  Dobrý den,moje doktorka ma dovolenou. Můžu Vás poprosit o doporučení vhodného připravku? Užívám Mistru,po které se dost zavodnųji,prestim jsem uzivala Softinnelle a to jsem mela seboreu a kozni problemy. Můžete mi doporucit jinou znacku antikonceoce,ktera by mi mohla pomoci? Trpim na silne krvaceni a pms a dost se potim a masti se mi plet. Byla jsem na ruznych vysetreni,vse vporadku. Děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, v úvahu by připadala např. Bonadea, ale zde vhodnou antikoncepci  musí zvolit Váš gynekolog na základě vyšetření a anamnézy.
 • David

  Dobrý den, je možné otěhotnění přes nitroděložní tělísko? Je možné že by u plodu nebylo vidět na ultrazvuku? A po samovolném potracení se tělísko vytahuje nebo může zůstat?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, žádná antikocepce nemá 100% účinnost. Pokud se otěhotní s tělískem, je vhodné zvolit následně jinou metodu antikoncepce.
 • Petra

  Dobrý den, jsem 7 měsíců po porodu a tento měsíc jsem přešla na metodu antikoncepce v podobě kroužku Teyla, který jsem použivala i před těhotenstvím a tato metoda mi vyhovovala. Kroužek mi ale neustálé sklouzává až k poševnímu vchodu, ikdyž si ho zavedu co nejdál jde. Nikdy mi nevypadl a pravidelně ho kontroluji a zavádím hlouběji, ale zajímá mě, jestli to nemůže třeba snížit účinnost ochrany? Děkuji. Petra

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud zůstává v pochvě měla by být účinnost dostatečná.
 • Mirka

  Dobrý den, pane doktore, měla bych dotaz ohledně přípravku Ryeqo na léčtu myomů. Jaký je rozdíl mezi běžnou antikoncepcí a tímto přípravkem? Jaká látka způsobuje zmenšení myomu oproti tomu, co obsahuje běžná antikoncepce? děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, v tomto přípravku je hlavní účinná látka relugolix - antagonista gonadoliberinů, která působí centrálně v mozku. To má za následek zablokování menstruačního cyklu včetně stimulace dělohy. Pokud se působí na centrální nervový systém, je tlumivý účinek výraznější, než u klasické antikoncepce.
 • Karolína

  Dobrý den, potřebovala bych opozdit menstruaci kvůli dovolené, moje antikoncepce mě to umožňuje pomocí brání nového platíčka. Ale beru ji teď druhým týdnem, tak se chci zeptat, zda to bude fungovat, kdyz začnu brát hned nove platicko. Děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, přesně tak, nedělejte pauzu na menses, tímto způsobem můžete brát kontinuálně antikoncepci i celé roky.
 • Michaela

  Dobrý den,na začátku ledna 2023 jsem dostala 1.inkekci Sayana ,prvních 5 týdnů naprosto bez problemu ,pak střídavě pár dní špinění,pár dní klid až do konce března,kdy končil účinek injekce,další jsem si píchnout nenechala,po dvou týdnech od konce účinků injekce jsem začala krvacet,zřejmě menstruace už,akorát krvácím už 9.den,není to moc silné ,ale je to otravné ..je to zřejmě vlivem rozhozenych hormonů,co dělat teď,prosím?na kyretáž nechci...dá se to řešit nějakou injekci na zastavení nebo léky na úpravu hormonální hladiny?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test. Při negativitě se k zástavě krvácení dají použít hormony, ty jsou ale na předpis u gynekologa.
 • LENKA

  Dobrý den chtela jsem se zeptat jestli mohu při užívání antikoncepce lindynette uzivat bylinky maca peruanska jestli se nesnizi antikoncepční ucinek.děkuji Lenka B

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud je složení garantované, účinnost antikoncepce by měla být normální.
 • Emma

  Dobrý den, už 4 roky beru anrikoncepci ayreen a včera jsem volala na předpis další antikoncepce, ale pan doktoe mi bez upozornení napsal antikoncepci Dienille, v lékarné mi paní říkala, že má ayreen výpadek. Má tato antikoncepce stejnou učinnou látku a mohu ji začít brát? Děkuji.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, účinná látka je stejná.
 • Eva

  Dobrý den,beru pravidelně antikoncepci Lindynette.V pátek jsem dobrala poslední pilulku a v neděli jsme měli s manželem pohlavní styk.Ale v úterý jsem dostala menstruaci.Je možné že bych mohla být těhotná?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, můžete si udělat těhotenský test.
 • Karolina

  Dobrý den. Chtěla bych užívat hormonální antikoncepci kontinuálně bez přerušení ale po třech měsících užívání se mi vždy objeví krvácení z průniku. Užívala jsem antikoncepci Calleto a nyní mám Lunafem a opět se scénář opakuje. Je nějaká antikoncepce která toto nebude způsobovat ? Děkuji. Přeji hezký zbytek dne.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, u každé kombinované hormonální antikoncepce je toto možné. Možná by pro Vás bylo vhodnější nitroděložní hormonální tělísko. Konzultujte se svým gynekologem.
 • Michaela

  Dobrý den, před 4 měsíci jsem vysadila HA, po 10 letech užívání. Začínám tedy poznávat ovulační bolesti, je ale normální, že bolest v podbřišku přetrvává i po ovulaci? Nyní je to cca 7. den po ovulaci. Takový tlak v podbřišku a lehkou bolest cítím i na vaječníkách. Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, příčin bolestí v podbřišku může být více včetně negynekologických. Udělejte si těhotenský test, při přetrvávání bolestí je vhodná kontrola lékařem.
 • Andrea

  Dobrý den, již tri mesice pouzivam antikoncepci emona, vzdy mam menstruaci treti den, dnes je ale treti den a nemam ji. Tenhle mesic jsem si zapomnela vzit prasek, beru si ho v sest hodin vecer ale vzala jsem si ho az rano v sedm hodin ale na pribalovem letáku bylo napsáno ze pokud neuplynulo 24 hodin od doby kdy jsem si mela vzit prasek tak ze neni snížena účinnost. Pohlavní styk jsem mela přibližně tyden pred zapomenutim prášku. Mám si radši koupit tehotensky test?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud se nedostaví menstruační krvácení do týdne, udělejte si těhotenský test.
 • Rozárka

  Dobrý den je mi čerstvě 16 let a chtěla bych začít brát antikoncepci ale matka tvrdí že mi to rozhází hormony a že pak bývá problém otěhotnět tak jsem se chtěla zeptat jaká je nejlepší zhruba pro mladé lidi

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, obecně užívání hormonální antikoncepce nesnižuje šanci na otěhotnění v budoucnu. 
 • Adéla

  Dobrý den, beru antikoncepci Lusienne a nově mi byla předepsána antidepresiva Setaloft, proto bych se chtěla zeptat, zda užívání nebude mít vliv na antikoncepci a její účinnost.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, toto je potřeba řešit před nasazením s Vaším gynekologem. Obecně jsou antidepresiva s antikoncepcí dobře tolerována.
 • Dana

  Dobrý den, od svých 15let beru HA, letos mi bude 30. Celou dobu jsem brala Lunafem, ten měl tak 3 roky zpět výpadek a bylo mi nahrazeno Lusienne. Od tohoto ledna jsem se vrátila zpět k Lunafem v domnění, že hormonální akné (boláky v oblasti čelisti), které mám právě od doby změny cca 3 roky, může být nevyhovující typ HA. Můj dotaz zní, jestli je možné, že mi HA už vůbec nevyhovuje a mám ji přestat užívat, nebo říct gynekologovi o jiný typ? Protože na horm. akné se právě doporučuje HA, tak si nevím rady.. Situaci řeším několik měsíců krom řádné skincare i vnitřně, jako posílení střevní mikroflory a zažívání, které mě také sem tam trápí. Předem děkuji S pozdravem D.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, každý organismus se vyvíjí, je možné, že Vám bude vyhovovat jiná antikoncepce. Na zvážení je i aktualizace kožního vyšetření.
 • Adéla

  Dobrý den, asi před 2 měsici jsem začala brat antikoncepci jiny den brala jsem ji v patek a ted ji beru v pondeli (AIDEE) uz 2 mesice mam jen hnedy vytok a jen tak nekdy malilinko krve chtela jsem se zeptat jestli to je velky problem a mam si stim nekde zajit a nebo to je v poradku z duvodu zmeny dnu?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, zde se nejspíš jedná o příznivý účinek antikoncepce. Někdy místo menses dochází jen k mikrokrvácení. Není to negativní účinek.
 • Tatiana

  Dobrý deň , chcela by som sa spýtať či je možné že po vysadení antikoncepcie mám už cca týždeň sústavné silné bolesti hlavy zimnicu a nadmerné potenie najmä v noci? Ďakujem

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, občas se tyto problém mohou vyskytnout. Bylo by ale vhodné vyšetření praktickým lékařem k vyloučení jiného onemocnění.
 • Andrea

  Dobry den, od zari uzivam antikoncepci Zlynda, zezacatku to bylo v poradku ale postupne se zkracovala menstruace az zmizela uplne, bylo mi receno, ze je to v poradku, ze pri tomto druhu antikoncepce byt menstruace vubec nemusi. Je to tak v poradku? Nemam jeste deti, nechtela bych, aby to na me telo pozdeji melo negativni dopad, dekuji za odpoved.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, u dlouhodobých uživatelek antikoncepce opravdu dochází k útlumu menstruačního krvácení, je to příznivý efekt antikoncepce. Plodnost po vysazení toto vůbec neovlivňuje.
 • Valérie

  Dobrý den, mám dotaz ohledně vynechané pilulky. Beru antikoncepci Ayreen. Ve středu jsem začla nové plato po týdenní pauze a v neděli jsem měla nechráněný pohlavní styk. Včera v pondělí jsem si zapomněla vzít pilulku (beru ji v časovém rozmezí 19h-23h, záleží kdy si vzpomenu) a vzala jsem si vynechanou pilulku v úterý v 11h ráno. Chtěla bych se zeptat, jestli mi hrozí nějaké riziko? Nejvíc mě děsí, že je to v tom prvním týdnu, děkuji za pomoc.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, riziko otěhotnění je nízké, ne však nulové.
 • Anonym

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li antikoncepce Zlynda pomáhá na zredukování nadměrného ochlupení, které mě trápí a snížení hladiny testosteronu. Měla bych ji začít brát kvůli nepravidelným menstruačním cyklům, ale více mě trápí to ochlupení. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, příznivý efekt může mít antikoncepce s antiandrogenním účinkem. Lze běžně předepsat.
 • Laura

  dobry den, 23.3 som vysadila hak priblizne v polovici blistra kvoli bolestiam hlavy a inym veciam. Po vysadeni prislo za 3 dni krvacanie. Bol aj nechraneny styk. Predvcerom som mala krce v bruchu a bolest v podbrusku ale bez krvi. Mam zvysenu chut do jedla a zrejme aj citlivost na niektore vone. test mi vcera vysiel negativny. je mozne ze mozem byt aj napriek tomu tehotna? dakujem

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test.
 • Nela

  Dobrý den.Chci se zeptat jestli je možné otěhotnět když mám 2 den po skončení menstruace. Beru ale hormonální antikoncepci(Yosefinne), kterou jsem ale nasadila až 5. den cyklu, takže jsem včera měla teprve 6 pilulku.Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, i správně užívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním.
 • Petra

  Dobry den, byla mi predepsana po porodu antikoncepce Zlynda. Uz jsem ale prestala kojit tak se chci zeptat, jestli je mozne prejit na amtikoncepcni krouzky Teyla, ktere jsem pouzivala pred otehotnenim, a ktere mi vyhovovaly vice nez pilulky? Predem dekuji za odpoved.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, po ukončení kojení obecně toto možné je, přechod na kombinovanou antikoncepci by měl ale schválit Váš ošetřující gynekolog.
 • Michaela

  Vážený pane doktore, chtěla bych se poradit ohledně antikoncepce. Od 17 let jsem brala nepretrzite HA az do svych 31let. Po vysazeni jsem téměř okamžitě otěhotněla. Po ukončení kojení dvema roky jsem mela hrozně dlouhe cykly 40-60dnu. Chodila jsem i na injekce. Lekarka mi doporučila opet nasadit HA s tim, ze mam polycyklické vajecniky (ne ten syndrom, pry se to nevylucuje) aby se mi cyklus stabilizoval. Ale...zhorsila se mi lupenka, ikdyz se hodne hybu,nemohu vubec zhubnout, mam chute na sladke, jsem naladova, unavena, v pauzach mezi leky nemam vubec menstruaci. Za rok az dva se chceme pokusit o druhe dite. Bojim se, ale vysadit leky aby se mi ty dlouhe cykly nevratily. Je nejake reseni? Lékařka tvrdi ze HA me stabilizuje cyklus a take, se bych pak mohla lepe otehotnet. Ja ji věřím! Jen se necítím ve svém těle nyni nejlépe. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, obecně pomůže dostatek pohybové aktivity, vyvarovat se nadváhy, někomu zaberou výtažky z bylinek, např. gynex kapky.
 • Andy

  Dobrý den, prosila bych poradit. Zhruba před pěti lety jsem brala antikoncepci, ale musela jsem jí přestat brát díky úrazu, který jsem měla před čtyřmi lety - výron kotníku, tři měsíce jsem byla o berlích, na nohu jsem se nepostavila. Lékaři mi od začátku nedali léky na ředění krve a tím se mi na noze vytvořila trombóza. Léky na ředění krve mi byly předepsány až po měsíci úrazu. Můj gynekolog mi už dále nedoporučuje brát antikoncepci, i přesto, že před tím než jsem začala antikoncepci před lety brát, tak se mi dělaly testy, jestli nemám trombózu v genech a vše dopadlo dobře. Chtěla bych se tedy zeptat ještě jinde, jestli opravdu není nějaká možnost antikoncepci znovu užívat nebo už to bohužel nepůjde, i když jsem měla trombózu jen z důvodu úrazu. A ještě mám další dotaz: protože bych s manželem chtěla jet na dovolenou k moři a potřebovala bych menstruaci oddálit, jestli se může užívat nějaký hormonální lék na oddálení, když jsem měla trombózu nebo to taky nepůjde. Nebo jestli není nějaká jiná možnosti na oddálení menstruace. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, je na zvážení jiný druh antikoncepce, např. nitroděložní tělísko. Na oddálení menses lze předepsat hormony, ty Vám ale musí napsat ošetřující gynekolog.
 • Veronika

  Dobrý den Poprvé budu brát kombinovanou hormonální antikoncepci Nyssielu, ale jsem z postupu jejího užívání nějak zmatená a možná jsem i špatně pochopila informace své lékařky. Vím že jí mám začít brát hned první den menstruace, ale teď jsi vůbec nejsem jistá, zda mám začít prvními růžovými aktivními 24 tabletami, či těmi posledními čtyřmi bylími placebo tabletami na konci plata??? Děkuji za radu.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, začněte těmi aktivním 24, dobře je vše popsáno i v příbalovém letáku.
 • Nikola

  Dobrý den chtěla bych se zeptat když mi končí sedmi denní pauza v neděli tak HA si mám vzít v pondělí, ale naskytl se problém nemohla jsem se spojit s gynekologem na nový recept a v pondělí je svátek vadilo by kdybych nové platičko začala brát v úterý? Nebo si mám dát rovnou pauzu? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, začněte užívat v úterý.
 • Ludmila

  Dobrý den, užívám antikoncepci Artizia již delší dobu pravidelně v 9 hod. Stalo se mi to poprvé, kdy jsem 2 x zapomněla užít pilulku v daný čas. Ve 2.týdnu jsem si vzala jeden prášek až ve 21 hod., ve 3. týdnu jsem si vzala jeden prášek až druhý den ve 3 hod. ráno. Dle letáku doberu platíčko a začnu brát hned další. Chtěla jsem se zeptat, jak je to s ochranou, jak antikoncepce v tomto případě funguje. V letáku se bohužel o takovém případu nezmiňují. Stačí použít ochranu dalších 7 dní, nebo je nutné používat další ochranu delší dobu ? Děkuji za odpověď Ludmila

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, týdenní ochrana by měla být dostačující. Žádná antikoncepce ale na 100% nikdy neúčinkuje.
 • Dotaz

  Dobrý den, chci se zeptat beru antikoncepci Bonadea a v červnu by jsme se chtěli začít snažit o miminko. Můžu začít brát doplňky s kyselinou listovou už teď nebo až po vysazení antikoncepce v červnu? Všude jsem se dočetla, že je dobré užívat 3 měsíce před plánováním. Tudíž nevím jestli můžu užívat současně antikoncepci a vitaminy pro početí. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den,  kyselinu listovou můžete užívat i při užívání antikoncepce.
 • Sára

  Dobrý den, chci se zeptat, budu užívat úplně poslední plato antikoncepce (chci ji zcela vysadit) a nejsem si jistá, kdy mohu mít poslední sex bez kondomu, abych neotěhotněla. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, účinnost skončí s menses, pokud neplánujete otěhotnět, je v hodné v antikoncepci pokračovat, pokud nemá u Vás negativní účinky.
 • Jana

  Dobrý den.Chtela jsem se zeptat mám danu gynefix a beru antidepresiva Venlafaxin,jestli to muže snižovat ochranu.Pak jsem se chtěla zeptat ,vzala jsem si po pohlavním styku Postynor muže to nějak ovlivnit funkci dany?děkuji moc za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, u nitroděložních tělísek může být účinnost ovlivněna minimálně, postinor rovněž na tělísko nepůsobí, může se ale vyskytnout nepravidelnost cyklu.
 • Lada

  Dobrý den, prosím o radu. V pondělí mi gynekolog po krevních testech na hormony vysadil HA, kterou jsem brala 10 let v kuse bez pauz, kvůli přetrvávající Anemii. Je mi 54 roků. Hned v úterý se dostavily křečovité bolesti v podbřišku a bederní části, ve čtvrtek přišla silná a velmi bolestivá menstruace z vysazení. Nevím jestli si můžu HA nasadit spět a třeba i s tím, že nedodržím tu 7mi denní pauzu ,ale nasadím po pěti dnech .Jinak jsem gynekologicky naprosto v pořádku. Děkuji moc .Přeji hezký den.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud jste podle testů v přechodu, neměla byste užívat klasickou antikoncepci.  Také je vhodné doplnit hysteroskopické vyšetření k vyloučení patologie dutiny děložní, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz

 • Sára

  Dobrý den, asi dva týdny zpátky jsem zvracela a měla průjem, přibližně 3 hodiny po tom, co jsem si vzala pilulku z antikoncepce Ayreen (bylo to přibližně konec prvního týdne). Byla jsem pryč, tudíž jsem si nevzala další pilulku, jako náhradní, a vzala jsem si další až v dobu, kdy si normálně beru (tudíž by to mohlo být jako, že jsem vynechala úplně a nemohla jsem nahradit). Ovšem mi teď dochází blistr a nevím, jestli si mám z dalšího blistra dobrat tu 21. pilulku, která byla vyzvracena, nebo po 20. pilulce (poslední z blistra) začít 7 denní pauzu. Někde jsem slyšela, že když pilulka má 0,03mg hormonu, tak by to neměl být problém nemít tu 21. pilulku, ale nevím, co je na tom pravdy. Děkuji moc.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, můžete mít místo 21tbl. jen 20 v cyklu, nic se nestane.
 • Tereza

  Dobrý den, mám užívat antikoncepci NELYA ale popravdě nevím kdy začít, mám si první pilulku vzít první den MS? Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, začněte užívat 1.den menstruačního krvácení. Vše je i pěkně popsáno v příbalovém letáku.
 • Laura

  Dobrý den, beru antikoncepci 21/7 a mela jsem nechraneny sex behem te 7denni prestavky a pote jsem si zapomnela vzit antikoncepci hned ten 1.den kdy jsem mela ale az 3.den, je riziko ze bych otehotnela? A pokud ano, jak velká? Predem děkuji za odpověď, přeji hezký den

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, riziko zde je, pokud se nedostaví menses na konci plata, udělejte si těhotenský test. Antikoncepci nyní užívejte dále.
 • Janka

  Dobrý deň .beriem na tlak nebilet.viem že kombinovaná antikoncepcia není vhodná pri hypertenzii.a chcem sa spýtať či gestagenova hák je vhodná voľba? konkrétne zlynda.nebude sa mi znej zvyšovať krvný tlak?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, gestagenní antikoncepce je vhodnější. Jaká je pro Vás nejlepší musí určit Váš ošetřující gynekolog.
 • Kristýna

  Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat beru hormonální antikoncepci teprve dva měsíce a minulou sedmidenní pauzu jsem jí dostala až čtvrtý den, začala jsem normálně brát další plato a pak měla několikrát chráněný sex a to i v této pauze ale zatím je to třetí den a pořád se mi nedostavilo krvácení myslíte že je možné že jsem těhotná?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, první 3 měsíce po nasazení antikoncepce si tělo zvyká, antikoncepční účinek je ale dobrý. Můžete si udělat těhotenský test. Záleží na druhu antikoncepce, u některých dochází jen k minimálním krvácení, to je vlastně pozitivní vlastnost.
 • Jana

  Dobrý deň,chcela by som užívať antikoncepciu.neviem sa rozhodnúť pre akú či kombinovanú alebo jednolôžkovu.ktora by bola bezpečnejšia pre mňa ,nakoľko užívam liek na tlak nebilet.a betahistin na závraty.trocha sa bojím hak že by narobí problémi s tlakom alebo iné zdravotné problémi.aky máte na toto názor? Ďakujem

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, vhodnější by byla jednosložková antikoncepce, lze uvažovat i o nitroděložním tělísku.
 • Lucie

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat už nějakou dobu mě strašně svědí a bolí prsa hmatem jsem nic nenašla žádnou bulku ale mám obavy tak bych se chtěla zeptat jestly je to něco vážného beru i antikoncepci Ebelya děkuji Lucie

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den,  k určení příčiny je potřeba vyšetření lékařem.
 • Eliška

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Ve středu cca ve 4:00 jsem měla nechráněný přerušovaný pohlavní styk, byla jsem z toho ale nervózní, tak jsem si následně koupila pilulku po značky Navela a vzala si ji ve středu cca ve 21:00. Bohužel jsem pak ale měla v sobotu cca ve 3:00 další nechráněný přerušovaný styk. Na internetu jsem se dočetla, že by se pilulka po neměla brát vícekrát než 1 za cyklus. Není zde šance, že by ještě i na druhý sex platila pilulka braná po tom prvním? Případně myslíte, že bych si měla vzít pro jistotu další pilulku po? Také ještě musím dodat, že jsem 5 let brala antikoncepci Lunafem, ale bohužel jsem ji zrovna tento cyklus vysadila a nejsem si jistá jak to po vysazení antikoncepce s plodností funguje. Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem, Eliška

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, jaká bude účinnost další dávky postkoitální antikoncepce Vám nikdo nesdělí. Domluvte se s gynekologem na nasazení nějaké spolehlivé antikoncepce
 • Jana

  Dobrý den, před třemi dny jsme zapomněla užít pilulku HA (Velmari), užila jsem ji večer tentýž den. Před dvěma dny se dostavil hnědý výtok. Dá se výtok zastavit? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, užívejte dále antikoncepci. Je možné, že špinění bude pokračovat až do menses.
 • Sabina

  Dobrý den, před 9 dny jsem si přes gynlink.cz objednala antikoncepci feminegi 3MG/0,02MG. Začala jsem je brát v první den menstruace. První den byl v pořádku, ustaly i bolesti v podbříšku. Bohužel v tuhle chvíli krvácím, ne permanentně furt, někdy jde pouze o špinění, ale po pohlavním styku je to krvácení hodně silné. Co to může být?Byla jsem zvyklá dříve brát sidretu.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test. Při silném krvácení je vhodné gynekologické vyšetření.
 • Gabriela

  Dobrý den, mám myom, cca 10 let a ten teď poslední dobou začal růst. Doktorka mi doporučila: Zaprvé vysadit antikoncepci, to jsem okamžitě zamítla, a dál jsme se o tom bohužel nebavily. Za druhé mi doporučila otěhotnět, což teď nepřichází v úvahu. A tedy třetí možnost byla hormonální léčba, kterou už jsem jednou před lety podstupovala a bylo to hrozné, nálady atd. (ještě k tomu po porodu jsem měla laktační psychózu, takže to asi není úplně nejlepší řešení) Doma jsme se pobavili s partnerem a došli jsme k tomu, že nejlepší bude, ta první možnost (kterou jsem s doktorkou bohužel neprobrala) a budeme se chránit jinak. Pročetla jsem spousty článků, ale nikde jsem se nedočetla, že by vysazení antikoncepce, mělo vliv na zmenšování myomu. Jaký na to máte názor vy? Je smysluplné vysadit antikoncepci? Bude to mít na myom nějaký pozitivní vliv? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, na myomy nyní existuje i speciální antikoncepce jménem Ryeqo, při té jste chráněna proti otěhotnění a zároveň se mírně zmenšují myomy. Osobně bych antikoncepci nevysazoval. Je ale potřeba zvážit více faktorů. 
 • Hana

  Dobrý den, chtěla bych se dotázat. Mám 6 let zavedenou Mirenu, dnes jsem měla jít na výměnu ale můj lékař mi zavolal že došlo ke schválení že Mirena může být zavedena až 8 let, její antikoncepční účinek bude stále stejný a pokud nemám problémy s krvácením není důvod ji měnit. Je v pořádku nechat si zavedenu jednu Mirenu 8 let, neplynou z tohoto nějaké zdravotní rizika? Předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, opravdu došlo k posunu. Při takto dlouhé době užívání je ale možné, že začnou zesilovat menses. Osobně preferuji zavedený šestiletý interval.
 • Tamara

  Dobrý deň, môžem začať používať antikoncepciu Aidee aj na piaty deň menštruačného cyklu? Poprípade kedy začne následne slúžiť ako ochrana pred otehotnením?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den. Nejlepší účinnost má antikoncepce při nasazení první den menstruačního cyklu.
 • Lucie

  Dobrý den chtěla bych se zeptat ohledně dlouhodobého užívání antikoncepce mirelle (15let) je mi 38 let, kuřačka problémy s ní nemám, ale nevím, zda by pro mě z důvodu věku a kouření nebyla vhodnější jiná například jen gestagenní či ve formě náplasti. Samozřejmě vím, že nejlepší by bylo přestat kouřit. Děkuji mnohokrát za odpověď a radu

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, určitě přestat kouřit. Ve Vašem věku bych preferoval např. hormonální nitroděložní tělísko, domluvte se s gynekologem.
 • Monika

  Dobrý den, mám hormonální tělísko Mirenu. Po 5 letech mi gynekoložka sdělila, že ji mohu mít i 6 let, že lhůta byla posunuta. Měla jsem pak zdrav.komplikace a nemohla jít na výměnu. Teď je to ca 6,5 roku, již jsem objednaná. Ale měla jsem před 2 dny s manželem pohlavní styk a neuhlidali jsme to. Mám nyní obavu, abych nebyla těhotná. Na test je ještě brzy a jsem z toho nervózní. Je mi 45 a další dítě neplánujeme. Je Mirena účinná i po uplynutí 6ti lete lhůty? Lékařka mi řekla, když jsem se jí ptala, kdyby k výměně došlo později, že se nemusím otehotneni bát. Davali jsme si i přesto teď s manželem pozor. Až nyní ta "nehoda". Děkuji za odpověď. MR

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, šance na otěhotnění je nízká.
 • Kristýna

  Dobrý den, potřebuju radu. S přítelem jsme měli pohlavní styk den nebo dva dny před menstruací a udělal se do mě. (Antinu beru 3 roky pravidelně) nikdy jsem neměla problémy s opožděním atd. Myslíte že je možnost otěhotnění? Že strachu jsem si hned po styku vzala hormonální prášek.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, šance na těhotenství je nízká.
 • Jana

  Dobrý den, je mi 53 let, v září 2022 jsem vysadila antikoncepci, měla jsem po vysazení poslední menstruaci (slabé špinění, až černá krev), od té doby žádná menstruace. Po počátečních návalech horka, pocení a špatného spaní mám od ledna klid. Pouze se potýkám s větší citlivostí prsů. Včera jsem byla na gynekologické prohlídce, kde mi po sono pan doktor řekl, že děloha vykazuje ještě snahu "aktivity" a dal mi Norethisteron (10 dní) na vyvolání menstruace. Menstruaci již nechci. Navíc jsem si přečetla recenze, a tento preparát má hodně vedlejších účinků. Chtěla bych znát Váš názor, zda má smysl preparát užívat. Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při vyšší sliznici v děloze po přechodu je vhodné doplnit hysteroskopické vyšetření k vyloučení patologie v dutině děložní, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/
 • Tereza

  Dobrý den, je možné nitroděložní tělísko (Jaydess) vytáhnout kdykoliv, nebo pouze při menstruaci? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, je možné jej vytáhnout kdykoliv.
 • Elena

  Dobrý den, v říjnu jsem začala brát HA Natalya, brala jsem ji v kuse 3 měsíce a za celou dobu jsem neměla menstruaci. Po těchto 3 měsících jsem přešla na HA Sirmya bez pauzy (Natalya mi ze začátku nevyhovovala), Sirmyu jsem brala plato a půl a po asi týdnu používání jsem začala špinit a to se dělo celou dobu užívání (až na konec, kdy už jsem začínala i krvacet jako pri menstruaci) - pauzu na menstruaci jsem nedělala. Po platu a půl Sirmya jsem se rozhodla vrátit se zpět k Natalyi, kde tento problém nebyl (natalyi tedy teď beru týden) a už 8 dni v kuse krvacim, jako při menstruaci. Mam si udělat ouuu na menstruaci a pak začít v platicku tam, kde jsem skončila nebo kdy mi toto krvácení přestane ? Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, většina poruch menstruačního cyklu se objeví v prvních 3 měsících užívání, neměňte léky bez domluvy s ošetřujícím lékařem. Udělejte si těhotenský test a domluvte se s gynekologem, kterou antikoncepci budete užívat
 • Daniela

  Dobrý den, beru antikoncepci, ale zapomněla jsem si ve středu tabletku vzít. Beru druhy týden. Ve čtvrtek jsem si normálně vzala a v pátek ráno jsem měla nechráněný pohlavní styk. V pátek večer jsem si opět tabletku vzala a začalo mi mírné krvácení. To, že jsem si nevzala tabletku ve středu jsem zjistila až dnes ráno. V příbalovém letáku píšou, že v druhém týdnu se nic neděje pokud 1 tabletku zapomenete užit, že chrání. Nevím zda je to i v případě, že jsem začala krvácet.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, šance na těhotenství bude nízká, ne však nulová, udělejte si pro jistotu těhotenský test.
 • Tereza

  Dobrý den Začala jsem užívat antikoncepci Bonadea 1. Den menstruačniho cyklu a nevím jestli mám brát teď 21 dní tabletky (a menstruace by tedy přišla o týden dřív?) Anebo brát teď tablety 28 dní Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, užívejte 21dní, pak 7dní pauza a pak zase 21dní.
 • Petra

  Dobrý den, stala se mi taková špatná věc. Pravidelně beru antikoncepci, když jsem si chtěla vzít prášek ve středu z platícka, tak tam nebyl a musela jsem si vzít ze čtvrtka. Já teď nevim jestli jsem si omylem nevzala dva prášky v úterý, ale nejsem si toho právě vůbec vědoma. Nikde jsem ten prášek nenašla. Kdyby náhodou bych si vzala dva ve stejný den a druhy den ve stejný čas jeden, jaky to vliv a nebo co mam dělat. Předem dekuji za odpověď. S pozdravem Procházková

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, užití 2 prášků najednou žádné potíže neudělá. O jeden den si akorát zkrátíte cyklus.
 • Pavlína

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, v létě chceme letět k moři, antikoncepci neužívám a před měsícem jsem si vzala Postinor a z toho mám teď rozhozenou menstruaci, proto je pro mě těžké správně odhadnout datum další menstruace. Existují nějaké prášky, aby mi případně oddálily menstruaci, antikoncepci znovu užívat nechci.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, dají se předepsat hormony k oddálení menses, např. norethisteron, toto zařídí Váš gynekolog, pokud nemáte nějakou kontraindikaci k užívání.
 • Kateřina

  Dobrý den, Chci se zeptat, dostala jsem na předpis svoji první HA Dorvalis nebo tak nějak. Bohužel mám nepravidelnou menstruaci. Pokud ji zacnu brát mimo menstruační cyklus, jsem po 7 dnech už chráněna? Toto bohužel není v pribalovem letáku. Děkuji moc

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, nové nasazení, antikoncepce je potřeba časovat na první den menstruace pokud nepřecházíte z jiné kombinované antikoncepce, jen tak je účinek a spolehlivost nejlepší.
 • Gigi

  Dobrý den, chci se zeptat, začala jsem užívat antikoncepci a jsem ve 2 blistru, 3 tyden a někam se mi zakutálela pilulka antikoncepce, tudíž jsem si žádnou nevzala v ten den (pátek) až pak v sobotu jsem si vzala v klasický čas kdy beru. V průběhu pátku a soboty jsem měla pohl.styk, ale přítel neejakuloval do mě a plodné dny jsem taktéž neměla. Ještě dodám, že mi chyběly 3 dny do klasicke 7 denni pauzy. Je nějaká pravděpodobnost, že můžu být těhotná? Děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pravděpodobnost otěhotnění bude nízká, ne však nulová.
 • Michala

  Již delší dobu mám nitroděložní tělísko vím že je to špatně ale čím déle to odkladam tím více se bojím jít na gynekologie můžete mi prosím říct zdali je možné že i po x letech by mohlo být vs v pořádku děkuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, po skončení doby působnosti - obvykle -5-6let dle druhu tělíska je potřeba jej vytáhnout!
 • Tereza

  Dobrý den, mám hormonální tělísko Jaydees a už měsíc po zavedení mě každý den několik hodin bolí v podbřišku a záda jako při menstruaci. Krvácím.. někdy silně a někdy jen slabě. Na normální antikoncepci jsem měla alergii. Myslíte že se jedná o alergii i v tomto případě? Děkuji.

 • Jana

  Dobrý den, jakou značku hormonální antikoncepce byste mi doporučil/a v případě, že se mi po zn. Belara a Sunya výrazně zhoršila pleť a měla jsem problém s akné? Mockrát děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, při těchto ancikoncepcích byste měla mít akné lepší. Zde je na zvážení jiná aplikační fomra - vaginální kroužek, náplast, nitroděložní tělíkso...
 • Anna

  Dobrý den, trápí mě už několikátý měsíc hodně bolestivá menstruace a i ovulace. Bolesti jsou takové, že nezabírají léky jako Brufen nebo Ibalgin. Je to podobné předporodním kontrakcím, vyřazuje mě to první dva dny z normálního fungování. Jsem po přirozeném porodu, ten byl ale už před dvěma lety. Také již nekojím. Můj gynekolog mi prý může pomoc jenom hormonální antikoncepci, do toho se mi ale v 35 letech nechce. Můžete mi prosím poradit, co jiného by mi mohlo pomoci? Zkusím i nějaké doplňky stravy, bylinky, kontryhel, cvičím Mojžíšovu metodu, ale nevidím zlepšení. Děkuji moc

 • Monika

  Dobrý den,od listopadu mám zavedené telisko Mirena. Na kontrole po 4 tydnech bylo vše v poradku. Menstruaci jsem měla vždy cca 8 dní dlouhou, bolestivou a silnou. Od zavedeni teliska nemám takové bolesti ani tak silnou menstruaci. Ale téměř v kuse krvácím nebo spinim. Občas mě poboliva podbrisek a zada. Teď třeba v únoru jsem dostala menstruaci, 14 dní jsem krvacela, pak asi 10 dní spinila. To na pár dní zmizelo úplně. A teď zase bolest zad a lehké krvaceni. Je tohle jeste normální? Vím,že po zavedeni můžu 3-6 měsíců spinit, ale nečekala jsem,že to bude téměř v kuse. V tomto ohledu je to opravdu výborná antikoncepce. Dekuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, bylo by vhodné ještě doplnit hysteroskopický zákrok k vyloučení patologie děložní dutiny, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz

 • Jajčišinová

  Dobrý den,je mi 53 let s můj ginekolog mi nadále nechce psát antikoncepci, menstruaci mám stále,prý už neotěhotním ,žádny ultrazvuk ani krav mi medělal,mám obavu s otěhotnění.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud nejsou kontraindikace, lze brát antikocepci i v tomto věku, až do přechodu.
 • Barbora

  Dobrý den, doporučujete nehormonální nitroděložní tělísko i ženám, které ještě nerodily a mají nepravidelnou menstruaci? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, ano, je to jedna z možností.
 • Lenka

  Dobrý den, je mi 33 a již dlouho beru antikoncepci Logest. Menstruaci jsem měla vždy pravidelnou a slabou, v říjnu 2022 jsem byla na třetí dávce očkování Pfizer a od té doby mám silnější menstruaci. Může to být od očkování?? V lednu jsem byla na preventivce a doktor nic neshledal.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, bylo by vhodné ještě doplnit hysteroskopický zákrok k vyloučení patologie děložní dutiny, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz

 • Kristýna

  Dobrý den, beru antikoncepci Calleto a chtěla bych používat doplňky stravy. Obsahující tyto byliny ( Indický ženšen, kotvičník zemní, pískavice a maca) chci se zeptat zda tyto byliny mohou ovlivnit funkci Antikoncepce. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, interakce najdete v příbalovém letáku antikocepce.
 • Zdenka

  Dobrý den pane doktore, v mládí jsem brala antikoncepci a nedělala mi dobře. Tak se jí vyhýbám jak můžu. Teď je mi 41 let, mám problémy, špiním a krvácím mezi cykly, jsem vždy unavená a bolí mě břicho. Podle krevních testů v přechodu nejsem, na ultrazvuku nebylo vidět nic neobvyklého. Pan doktor mi vzal cytologii z čípku a ta dopadla špatně. Když jsem si volala jestli by to moje špinění a krvácení mezi cykly a bolesti břicha mělo souvislost se špatnou cytologií. Bylo mi řečeno, že ne. Pan doktor mi dal antikoncepci a za 3 měsíce provést znovu stěr z čípku. Je tohle správný postup odbýt ženu antikoncepcí?? Chci podotknout, že moje problémy trvají už přes 2 roky. A vnitřně vím, že tam dolů je něco špatně. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, bylo by vhodné ještě doplnit hysteroskopický zákrok k vyloučení patologie děložní dutiny i kanálu děložního hrdla, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz

 • Petra

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na Vás názor, již rok beru antikoncepci Dorvelis, před dvěma týdny jsem si vzala prášek cca o šest hodin později, dostala jsem menstruaci, ale potom jsem měla ,,špinění,, tak sedm možná víc dní. Problém je, že potom co mi přestalo špinění mě z nějakého důvodu začal bolet sex. Měla bych jít ke gynekologovi, nebo ještě počkat než se to třeba spraví samo ? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokračujte s užíváním antikoncepce, bolesti při styku je nutno vyšetřit u gynekologa,
 • Natália

  Dobrý večer prajem, chcela by som sa opýtať. 2 týždne beriem antikoncepciu na minútu presne. Od pondelka som začala brat vitamín C 1500mg denne ale vždy s odstúpom pár hodin pred antikoncepciou minimálne 3, 4 hodiny. Viem že vitamín C vo vyššej dávke znižuje účinnosť antikoncepcie, chcem se len opýtať do akej miery alebo aká veľká je pravdepodobnosť v mojom prípade?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, interakce najdete v příbalovém letáku vaší konkrétní antikocepce.
 • Michaela

  Dobry den, zapomněla jsem si po 7 dennim vynechání v dobe menstruace vzít antikoncepci .Mela bych brat už 3 prasek . Mohu se zeptat jakym zpzsobem dale postupovat? Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, informace při vynechání tablet najdete v příbalovém letáku antikoncepce.
 • Ivka

  Dobrý den, po půlroční pauze jsem začala užívat opět antikoncepční kroužek Ornibel. Zavedla jsem jej první den menstruace a teď, po třech týdnech, jsem ho vyjmula. Zarazila mě barva kroužku. Místo normální, průhledné barvy, byl kroužek žlutý. Je to normální, nebo je možné že byl kroužek poškozen, nebo se mám raději já objednat na kontrolu? Mockrát děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, mírná změna barvy by nic neměla znamenat
 • Michaela

  Dobrý večer ,chtela bych se prosím zeptat ,beru antikoncepci drovelis 5 měsíců ,tento měsíc jsme s přítelem měli asi 5x nechráněný pohlavní styk ,po prvním nechráněnem styku jsem užila pilulku po.Po dalších stycích jsem uz žádnou neuzila Po vysazeni růžových tabletek jsem začala brát placebo tabletky (dnes jsem brala 3 ze 4).Poslední 3 dny mě klasicky boli v podbrisku jak kdybych měla dostat menstruaci ,dnes jsem lehce spinila ,ale menstruace se pořad nedostavila,jsem veliký stresar a bojím se abych nebyla těhotná ,je možnost ze muzu být? Či to je způsobené stresem? Antikoncepci jsem až na par výjimek (max 12h)brala pravidelně ve stejný čas. Jsem z toho velice nerovozni ,děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, u této antikoncepce je menstruace velmi slabá, při správném užívání je ochrana před těhotestvím dostatečná a není potřeba užívat postkoitální antikoncepci.
 • Michaela

  Dobrý den, Chtěla bych se Vás zeptat na názor, kdy by bylo vhodné vysadit antikoncepci. S partnerem už déle toužíme po miminku, letos bychom se chtěli začít snažit. Ale stále řeším, kdy je nejvhodnější doba k vysazení antikoncepce. V květnu mám totiž státnice a pokud bych zapadla, bojím se případných rizik kvůli stresu. Na druhou stranu, pokud by se nám nějakou dobu nedařilo, přijde mi delší užívání antikoncepce jako “ztráta času”.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, toto je zcela na vašem rozhodnutí, žádná varianta není dobrá nebo špatná.
 • Jan

  Dobrý den, přítelkyně bere HA (nový druh teprve 3 měsíce). V 7denní pauze v poslední den jsme měli nechráněný pohlavní styk, je nutnost obav z oplodnění v 7denni pauze?Je důvod sáhnout po nouzové antikoncepci?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, antikoncepce je účinná i při pauze mezi platíčky.
 • Lila

  Dobrý den. Je mi 18 let. Beru již 1rok a půl cca antikoncepci zlynda. Tuto antikoncepci právě kvůli srážlivosti krve. Chtěla bych se zeptat, jak moc je spolehlivá. Beru ji pravidelně. Vždy večer. Přítel si bral ochranu, ale poslední dobou mě to začalo palet, tak jsme zkusili bez. 2x v pohodě, ale na potřetí se stala nehoda, ne úplně ale částečně ano. Snad mi rozumíte, prosím, je možnost že mě neuchránî? Mám se obávat? Děkuji moc.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, pokud antikocepci užíváte správně, spolehlivost je dobrá.
 • Milena

  Dobrý den, je ti 17 let a na antikoncepci Mywy jsem 3 měsíce. Bohužel jsem si zapomněla vzít 7. pilulku ( beru si je okolo 20:00) a měla jsem sex další den (tedy 8.). Když jsem si šla vzít 8. pilulku, všimla jsem si, že 7. je stále v platíčku. V příbalovém letéku je napsáno, že 1.-7. den riziko otěhotnětnění, když jsem měla v uplynulém týdnu sex. Je možnost, že šance otěhotnění je malá, když se jedná až o ten 7. den, nebo mám koupit plán B (pilulku po)?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, riziko otěhotnění je malé, ale není nulové. Můžete si koupit postkoitální antikoncepci, počítejte ale potom s nepravidelností cyklu. 

 • Aneta

  Dobrý den, mám dotaz ohledně antikoncepčních tělísek. Fungují ty hormonální tělíska dvojím způsobem? Že brání tím, že do těla vpouští hormony a zároveň jsou bariérou? Nebo fungují jen proto, že upravují ty hormony? Děkuji předem za informace.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, fungují jak hormony, tak přítomnost cizího tělesa v děloze.

 • Andrea

  Dobrý deň, beriem HAK približne 13 rokov.. posledné 2 roky mám v kuse masívny výtok sivej farby, vodnatý, pálenie, rezanie. Výsledky kultivácií sú vždy negatívne, nezaberie ani liečba od gynekológa. Imulóg a urológ nenašiel tak isto príčinu. Môže to spôsobovať HAk? Ak áno po akej dobe od vysadenie by som mohla vidieť zmenu k lepšiemu? Partner bol vyšetrený, bez nálezu. Ďakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nabízí se znde ještě možnost podstoupit hysteroskopické vyšetření, jeslti není problém někde o etáž výše, konkrétně v dutině děložní, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/

 • Petra

  Dobrý den, od minulého týdne, cca od středy, jsem měla menstruaci, včera (neděle) už jsem vůbec nespinila, ani náznak menstruace. S přítelem jsme měli večer nechraneny styk, dnes začnu brát další plato antikoncepce. Chci se zeptat, nemohlo se stát, že bych mohla otěhotnět? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Pokud užíváte správně hormonální antikoncepci, riziko těhotenství je nízkké.

 • Lucie

  Dobrý den, i přes antikoncepci mám už druhým rokem špinění, přichází přesně osmý den po skončí menstruace, špinění je celkem dost silné, s krevními sraženinami, můj gynekolog mi udělal snad všechna možná i nemožná vyšetření, testy, stěry a vše vyšlo v pořádku, i ultrazvuk a testy z krve. Chtěli bychom miminko, avšak velmi se bojím, že budu mít šílené problémy otěhotnět, nebo vůbec miminko donosit. Můj lékař je bezradný, ale tvrdí, že se nemusím bat, že to vliv na otěhotnění mít nebude. Jaký je váš názor? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při takových problémech by bylo vhodné doplnit hysteroskopické vyšetření k vyloučení patologie dutiny děložní, lze i ambulantně, viz. https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/

 • Danka

  Dobry den, chcem sa spytat mozem antikoncepci vysadit o tyzden skor? Zacala som uzivat Maitalon ale strasne ma bolia nohy, mam az krce v lytkach, ako keby ma palili a nemozem spavat. Zbyva mi posledny tyden (7tablet) mohla bych to teda vysadit uz ted?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud vysadíte antikoncepci, dostanete měsíčky, posune se Vám cyklus, to ničemu nevadí. O vašich potížích by měl ale vědět gynekolog a nabídnout Vám jinou alternativu.

 • Julia

  Dobrý deň, užívam antikoncepciu leverette a v nedeľu som dostala krvácanie z vysadenia ktoré bolo pomerne dosť silné avšak v pondelok poobede už uplne prestalo. Takže som krvácala len jeden a pol dňa. Je to v poriadku alebo mám kontaktovať gynekológa?

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, udělejte si těhotenský test, i při užíávní antikoncepce se může občas objevit odchylka v krvácení vč. intenzity

 • Monika

  Dobrý den, mohu se prosím zeptat jak je to s přechodem z per os HA na nitroděložní hormonální tělísko? Jsem zvyklá vůbec nemenstuovat a ráda bych u toho zůstala, bylo mi tedy doporučeno intrauterinní tělísko, ale mám obavy, že se objeví krvácení (po výkonu se s krvácením počítá, myslím pam menstruační krvácení). Jaké jsou zkušenosti z ordinace prosím? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nitroděložní tělísko ze zavádí při menses, kdy je trochu pootevřen děložní čípek, lépe se tedy tělísko zavádí.

 • Lili

  Dobrý den, už přes rok a půl používám antikoncepci jménem Maitalon. Jsem s ní velmi spokojená, zatím jsem neměla žádný problém. Ale minulý týden, když jsem pročítala příbalový leták jsem zjistila, že celou dobu co antikoncepci beru ji beru špatně při sedmi denní pauze. Mám 21 tabletek, když doberu poslední(například v sobotu), další týden v sobotu si beru další pilulku. Tudíž mám jen 6 denní pauzu. V příbalovém letáku je napsané, že by se správně měla brát (sobota) vysadím prášek, další týden neděla nový prášek. Jak říkám antikoncepci takhle beru už rok a půl a nenastal žádný problém. Mohu to teď posunout a začít to brát správně? Nesníží to účinnost, nebo si nerozhodím vše, když už je na to mé tělo zvyklé? Nebo můžu dále brát antikoncepci, jak jsem zvyklá a nic to nenaruší a nebudu mít v budoucnu problém(po vysazení atd.). Děkuji předem za odpověď a za Váš čas. S pozdravem Lili :)

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ničemu to nevadí, spotřebujete akorát za ten rok více tablet.

 • Lucie

  Dobrý den prosím o radu jaký je rozdíl mezi Antikoncepci prášky a Nitroděložní tělísko (DANA, Je to stejné nebo je tam rozdíl prosím o odpověď moc děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, rozdíl je ve složení, nitroděložní tělíska můžou být bez hormonů a nebo s gestagenním hormonem.

 • Jana

  Dobrý den pane doktore, předem děkuji za přijetí mého dotazu.Chtela bych se zeptat, zda-li antibiotika clarithromycin aurovitas snižují hormonální antikoncepci.Jde mi o to že v pátek kolem druhé ráno jsem měla s přítelem pohlavní styk,s tím že samozřejmě pritel měl ejakulací do mě. Večer mi pak prave podal jednu tabletku již zmíněných antibiotik.Dotoho již od středy mám plodné dny.Je tady možnost otehotneni po jedne tabletce antibiotik.Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, šance bude malá.

 • Jana

  Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, který jsem nikde nenašla. Chystám se vysadit antikoncepci po 20 letech, užívala jsem Lindinette, následně Nelyu. Chtěla bych to nahradit nitroděložním tělískem Levosert, ale mám obavy, co to se mnou po tak dlouhé době udělá. Antikoncepci jsem brala od mládí proti otěhotnění, děti jsem neměla, ani neplánuji, nebylo to kvůli akné či ustálení cyklu. Myslíte, že je to dobrý nápad vysadit? Můj gynekolog tvrdí, že to problém nebude, ale většina komentářů, co čtu je spíše děsivá a to nemluvím, že ji nikdo nebral tak dlouho. V současné době menstruaci skoro vůbec nemám, kdy se obvykle tělísko aplikuje během užívání prášků? Je po aplikací třeba nějaký klidový režim? Jak dlouho je třeba nemít sex? Moc děkuji za odpovědi. 

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, obavy nejsou na místě, jakmile vysadíte antikncepci, dostanete menses, při nich se zavede tělísko, takže se přejde z jednoho druhu antikoncepce na druhý. Budete okamžitě chráněna po zavedení tělíska proti otěhotnění. Po výkonu je vždy špinění, to je ale individuální, u někoho např. 2dny - vlastně jen skončí menses, někdy i měsíc. Pohlavní styk je možné mít hned po menses.

 • Jana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat dne 16.1.2023 mi byla aplikována Depo Provera. 1.2 až 2.2 jsem začala špinit a 3. 2 jsem začala slabě krvácet. Je to běžné, nebo mi injekce nesedla. Beru Euthyrox 75 na štítnou žlázu a Stacyl Mohou tyto léky nějak ovlivnit krvácení. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, u DPP by němělo být krvácení, je vhodná gynekologická prohlídka

 • Lucie

  Dobrý den chtěla bych se zeptat je nějaký rozdíl mezi Danou a antikoncepcí jde o to jestli dochází k zabití plodů prosím o pochopení Potřebují to vědět z důvodu křesťanství děkuji za pochopení v případě radu jakým způsobem se vyhnout aby plod nebyl usmrcen děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná antikoncepce nezabíjí plod, funguje to jen jako zabránění otěhotnění. K vývoji plodu nedochází.

 • Iva

  Dobrý den, dcera 17 bere 5 měsíců antikoncepci Zlynda. Během této doby nabrala cca 10 kg. Podle vyšetření u praktického Dr. jiny problém souvisejicí s váhou nemá. Dcery gyneložka, mi řekla, že z této antíkoncepce nabírat ani zadržovat vodu nemůže. Pouze v případě individuální nesnášenlivosti. Mohu poprosit i o vaš názor? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, mírný přírůstek na váze může být v prvních 3 měsících užívání, takto velký přírůstek váhy nejspíš nesouvisí jen s užíváním antikoncepce. Faktorů může být více - přidružené choroby, žívotní styl, aj.

 • Eliška

  Zdravím, potřebovala bych poradit. Ve středu jsem zapomněla pilku hormonální antikoncepce. Byl to druhý týden platíčka. Nyní v pátek se mi dostavilo krvácení. trvá už jeden den, ale já si přečetla příbalový leták a psalo se že se má ihned podat druhý prášek (zapomenutý). tak jsem si ho v sobotu dala. Co mám tedy dělat? Je to menstruace nebo něco jiného? Předem děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte v užívání antikoncepce, špinění může přetrvat až do menses, je potřeba brát COC správně.

 • Jana

  Dobry den uzivam hak daylette 8 rokov,mam 48 rokov.Mavam niekedy v noci nocne potenie, sem tam ma bolia prsia.Bola som u gynekologa a ten mi povedal ze to nieje od toho, nakolko mam hladinu +- hormonov vyrovnanu, ze ju mozem uzivat dalej. Endokrinolog mi povedal ze hak mi maskuje prechod ze antikoncepciu vysadit. Cukor, stitnu zlazu mam v poriadku, len neviem ktory dr ma pravdu.Dakujem velmi pekne.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, antikoncepce se zvykle používá právě jako terapie přechodu, může se z ní přejít kontinuálně na hormonální substituční terapii, takže se jenom změní prášky.

 • Hanka

  Dobrý den,na preventivní prohlídce u praktického lékaře mi byla zjištěna testem krev v moči, na pohled v moči nic vidět není. Lékař chce za 14 dní znovu kontrolu, prý se to u žen, které mají zavedené tělísko stává. Je to opravdu tak, může to způsobi tělísko? a jak dlouho by krev v moči mohla být? Mám tělísko již 5. rokem. Děkuji za odpověď. Hanka

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud není moč cévkovaná, může se občas objevit kontaminace krvinkami třeba při mikromenses u tělíska, pokud máte hormonální IUS. Postupoval bych s odběrem stejně.

 • Jana

  Dobrý den, je mi 50 a užívám antikoncepci Azalia již asi 8 let. Poslední rok nepravidelné špinění. Odeslána na hysteroskopii z důvodu polypu. Tato nebyla provedena neboť lékař ultrazvukem žádný polyp neviděl. Kontrola po 4 měsících během kterých nebyly vůbec žádné potíže, žádné špinění. Při kontrole uvedeno ve zprávě děloha délky 60 mm, PZ 30 mm, dutina s anechem. 7 mm a prý je vše v pořádku. Po 14 dnech po kontrole opět lehoulinké špinění. Je možné, že antikoncepce je již hormonálně slabá? Jak dlouho je možné tuto antikoncepci ještě užívat? Ani nepoznám, že jsem v přechodu. Děkuji za odpověď. Jana

 • Veronika

  Dobrý den, užívám několik let antikoncepci Mirelle. Stalo se mi, že po dobrání platíčka jsem nekrvácela (to se mi stává často), ale po 8.tabletce z nového platíčka jsem začala špinit. Následující měsíc, jsem jeden den krvácela u poslední (neaktivní) tabletky. Začala jsem další plato a po 4. aktivní tabletce jsem opět začala krvácet. V minulosti se místo již stalo. Antikoncepci beru +- ve stejnou dobu (max. zpoždění 30 min), nic jsem nevynechala. Na prevenci vše v pořádku, jen před rokem mi byl zjištěn miniaturní myom. Je toto normální nebo čím by to mohlo být způsobeno? Děkuji za odpověď.

 • Sarka

  Dobrý den, před pár dny po nechráněném styku jsem na druhý den do cca 12 hodin užila Postinor. V tabulkách mi vycházel neplodný den, ale žádnou antikoncepci jsem v tu chvíli neměla. Od gynekoložky mám předepsaný vaginální kroužek, který si mám zavést při začátku menstruace. Chci se zeptat, zda když nyní začnu menstruovat, mohu kroužek zavést? Nebude mít vliv na účinnost kroužku a na rozhození cyklu Postinor?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete začít s aplikací, je ale možné, že první měsíc budete nepravidelně špinit.

 • Martina

  Dobrý den před měsícem jsem měla nechráněný sex vzala jsem pilulku po zn.Nopregy menstruace přišla normálně s žádným spozdenim Dělala jsem si pro jistotu nespočet testů jestli nejsem těhotná vždy negativní Menstruaci mám tak po 16-18 dnech teď je to 20 dní bolest břicha,prsou,nálady už týden o víkendu jsme měli s přítelem nechraneny sex s tím že to urychlíme a porad nic dělala jsem si testy vím že kdyby to byli teď z víkendu je brzy na test mám jen pouze strach ;) Je možné že za to může pilulka Po Sexu?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, postkoitální antikoncecpce někdy vyvolává tyto příznaky.

 • Lenka

  Dobry den, prosm o radu, jak oddelit menstruaci, kdyz musim brat dlohodobe Warfarin. Moc dekuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete se domluvit s gynekologem na přepisu gestagenní antikoncepce, u té menses nechodí.

 • Simona

  Dobry den, chcem sa spytat, ci tablety Macmirror 200 znizuju ucinok antikoncepcie? V pribalovom letaku nie su uvedene ziadne kontraindikacie lieciv a vo vedlajsich ucinkoch sa nespomina ani nevolnost alebo hnacky. Podla anglickych stranok sa znizena ucinnost nepotvrdila, ale viem ze sa vseobecne odporuca chranit sa este 7 dni po dobrati antibiotik. Macmirror doberiem na treti den placebo tyzdna. Som chranena aj pocas tohto placebo tyzdna? Ak nie, som chranena uz od prveho dna zacatia noveho mesiaca? Dakujem za info

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinnost by neměla být snížena.

 • Simona

  Dobrý den, nikdy před tím jsem nebrala antikoncepci. Nyní mi byla předepsaná Lusienne. Dnes mám 1.den cyklu, proto jsem ji začala brát. V příbalovém letáku píší, že bych měla být chráněna již nyní. Má gynekoložka mi ale řekla, že HA bude plně funkční až za dva týdny. Jaká je tedy pravda? Děkuji a hezký den.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při nasazení 1.den menstruačního krvácení chrání antikoncepce od prvního dne. Užívejte ji ale správně podle doporučení každý den.

 • Michaela

  Dobrý den. Především bych chtěla poděkovat za možnost poradny u Vás. Chtěla bych se Vás zeptat na Váš názor a zkušenost s HA. Před rokem jsem nasadila poprvé v životě HA - konkrétně Daylette. Chtěla jsem HA, po které nebudu zavodněná/přibírat, jelikož jsem hodně zhubla. Nicméně mi antikoncepce vůbec nesedla, ani po 5 měsících. První dva měsíce jsem krvácela (ne špinila, ale krvácela), čekala jsem stále na to, až si HA sedne. Přestala jsem potom krvácet, ale občasné špinění stále bylo. Mnohem více mi ale vadily psychické problémy. Byla jsem nadměrně přecitlivělá, skoro pořád plačtivá. Psychicky jsem na tom byla hrozně...(+ Problém byl i při sexuálním vzrušení.) ... Nicméně nyní jsem s aktuálním partnerem sexuálně aktivní a chtěla bych se chránit maximálně. Myslíte si, že by mi mohl sednout jiný typ HA (pokud je jiný typ v rámci těch "nezavodňovacích" - kvůli váze) nebo mi hormony nesedí celkově? Máte s tím nějakou zkušenost? Přemýšlela jsem i nad tělískem (nehormonálním), ale mám z něj strach. (Je mi 26, děti bych chtěla cca za 2 roky. ) Děkuji mockrát.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, uršitě vyzkoušejte nějaký jiný preparát, na trhu je nepřeberné množství výrobků -reklamu konkrétnímu výrobci zde dělat nebudu., hormonální tělísko má bezesporu taky celou řadu benefitů /minimální ovlivnění psychiky mimo jiné/. 

 • Eva

  Dobrý deň, 3tí deň po skončení menzesu môj priateľ ejakuloval priamo do mňa 3 krát počas jednej noci. Nevedela som o tom a do 20 hodín po tom ako sa mi priznal som si dala jednu tabletu escapelle. Aká je velká šanca že budem tehotná. Prípadne ako spoľahlivo zistím či som tehotná? Neviem kedy najskôr môžem urobiť tehotenský test pripadne zistiť svoj stav u gynekológa. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, po postkoitální antikoncepci bude šance nízká, pokud budete mít týden zpoždění menses, udělejte si těhotenský test.

 • Adéla

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mělo smysl si brát pilulku escapelle (vzala jsem ji po 14 hodinách od styku) když už jsem měla nejspíše po ovulaci? Poslední ms byla 8.12. nehoda se stala 2.1. Cyklus mám vždy v rozmezí 28 - 32 dní. Jaká je pravděpodobnost otěhotnění? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, smysl to mělo, ovulace může být mimo svůj běžný termín.

 • Barbora

  Dobrý den. Je mi 21 let. Před rokem jsem po třech letech užívání přestala brát antikoncepci kvůli psychickým potížím a depresím. Na nedávné kontrole u gynekologa mi pan doktor sdělil, že mám adenomyózu a že by v rámci hormonální léčby bylo vhodné znovu nasadit antikoncepci. Souhlasila jsem tedy, ale po měsíci užívání se mi špatné stavy vrátily zpět a vysadila jsem ji. Konkrétně to byla antikoncepce Leverette, kterou jsem měla i předtím. Je nějaký druh pilulek, který nemá takový vliv na "hlavu"? Nebo budu muset zkoušet každý měsíc jiný druh, abych zjistila který mi vyhovuje? Nejradši bych hormonální antikoncepci neužívala vůbec, ale bojím se zhoršení té adenomyózy. Co si o tom prosím myslíte?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, na adenomyozu působí příznivě i hormonální nitroděložní tělísko, snad by pro Vás bylo vhodnější.

 • Monika

  Dobrý den, Mám dotaz ohledně antikoncepce Maloo kterou užívám. Tento měsíc jsem svým lajdáctvím si nevzala 4 x HA. Tím pádem jsem to dostala už dnes 28.12. zbývalo mi do své menstruace 7 tablet z toho jsou 4 placebo. Teď nevím jak pokračovat dál v užívání,abych to dostala příští měsíc jak má být během toho Děkuji za odpověď..

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete navázat s novým platem.

 • Nikola

  Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, zda je možné společně s Nuvaring kroužkem použít i Pharmatex globule? Poškodí globule nějakým způsobem kroužek? Předem děkuji ta odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete užívat dohromady, stejně jako s prezervativem.

 • Julia

  dobrý den , užívám antikoncepci. 6.12. (6 týdnů od styku) jsem byla ke zjištění hcg z krve, výsledek byl negativní avšak od 16.12 mi je špatně od žaludku. Může to být těhotenstvím i když krev a testy jsou negativní.

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, bolesti žaludku nemusí mít gynekologickou etiologii.

 • Denisa

  V patek v noci jsem mela styk a vim, ze partner ejakuloval dovnitr. Beru antikoncepci. Vcera rano mi zacala menstruace a to jsem teprve v polovine antiny, tzn. ze si teda myslim, ze jsem musela asi na 1 prasek zapomenout - proto se ted spustila ta menstruace i presto, ze jeste nemela. Myslite, ze bych si mela pro jistotu tedy dojit pro postinor? Cetla jsem, ze se muze brat do 72hod od styku. Mam trochu strach. Dekuji za radu

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, můžete užít poskoitálí antikoncepci. Počítejte poté ale s nepravidelností cyklu.

 • Romisek

  Dobry den, chtela bych se zeptat zacala jsem po delsi dobre brat antikoncepci Zlynda beru jiz druhe platicko a u prvniho a u druheho jsem v pulce mirne spinila a ted po dobrani druheho platicka jsem zacala trochu krvacet a mit mensi bolesti jak pri menstruaci ale ja mit menstruaci nemam zlynda nema pauzu...u poslednich prasku (placebo) jsem menila dobu brani antikoncepce vzala jsem vecer na druhy den rano a pak az dalsi den rano muze to mit na to krvaceni nejaky vliv? a take beru monentalne antibiotika tak jestli to muze mit take nejaky vliv dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, většinou se po 3 měsících užívání cyklus stabilizuje. Při nepravidelnostech cyklu si pro jistotu udělejte těhotenský test.

 • Tatiana

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či je v poriadku keď som po nasadení hormonálnej antikoncepcie nedostala menštruáciu(3mesiace). Ide o antikoncepciu Drovelis. Ďakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, u této antikoncepce může dojít k takovému útlumu cyklu, že nedochází ani ke krvácení, to je vlastně výhoda, jen není špatné si občas udělat těhotenský test, jen pro jistotu.

 • Alexandra

  Dobrý den. Začala jsem brát Minervu ale říká se že to je hlavně na lepší pleť a td a neslouží přímo na ochranu. Chtěla bych se zeptat jestli když ji pravidelně beru, jak moc je pravděpodobné že když se do mě přítel udělá že otěhotním?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při správném užívání antikoncepce je riziko otěhotnění nízké.

 • Veru

  Dobrý den, zajímá mě zda je problém když beru hormonální antikoncepci s tím že piju 2-3 kávy denně někdy ani ne, před měsícem s půl jsem přestala kouřit (kouřila jsem krabičku a půl denně) a mám po operaci křečových žil který se bohužel vrací. Moje nová gynekoložka říká že si zadelavam na trombózu a doporučila mi tělísko.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, hormonální tělísko má nižší riziko trombozy než klasická kombinovaná antikoncpce, osobně je také preferuji.

 • Vojta

  Dobrý den, je možné po změně antikoncepce mít zpoždění cyklu?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, možné to je, pro jistotu je vhodné si udělat těhotenský test.,

 • Radka

  Hezky večer, beru HA Jangee. V patek jsem si normalne vzala pilulku v 14:00 3. Z prvni řady, v sobotu jsem ale zapomnela a v ten den mela nechraneny PS. Dalsi pilulku jsem si vzala az v nedeli v 14:00, je velke riziko těhotenství? Nebo doporučujete vzit pilulku po? Dekuji za odpoved

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, šance na těhotesntví bude malá, pokračujte v užívání antikoncepce

 • Iva

  Dobrý den, je možné otěhotnět, když beru antikoncepci pravidelně, ale 2x za sebou jsem si vzala prášek v jiný čas (cca o 4.hodiny později) a dále ji brala zas v určitou dobu. S přítelem jsme měli po pár dní pohlavní styk, ale neudělal se.

  • MUDr. Jan Malaník

   Ano, možné to je, žádná antikoncepce nemá 100% účinnost.

 • Kristýna

  Dobrý den 3 roky beru antikoncepci Jeanine, minulý měsíc (listopad), jsem vynechala jeden prášek v prvním týdnu, byla jsem obeznámena, že ho již nemám brát a dalších 8 dni se chránit, což jsem udělala. Asi po 2 týdnech jsem brala 5 dní antibiotika cotrimaxazol a vůbec jsem si me neuvědomila, že mohou mít vliv na případné účinky antikoncepce. Nechráněný pohlavní styk jsem měla asi 4. nebo 5.den brání antibiotik a i po jejich dobrání. Přítel do mě neejakuoval ani jednou, MS jsem dostala normálně, ale vím že při brání antikoncepce je to sporné a ms se může dostavit několikrát a pak už je pozdě. Předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete si udělat pro jistotu těhotenský test.

 • Tereza

  Dobrý den, mám hormonální tělísko skoro třetí rok. Asi po půl roce nebo roce od zavedení nemám žádné libido. Ze začátku dem to přisuzovala stresu, když ale pominul nic se nezměnilo. Vyzkoušela sem přírodní léčiva,(maca, kotvičník) ale nic nepomáhá. Mohlo to způsobit tělísko? Jsem již bezradná a nevím co dělat.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pravděpodobnost bude nízká.

 • Julia

  Dobrý deň užívam antikoncepciu pol roka. Posledný styk bol 26.10. následne 13.11 prišlo krvácanie z vysadenia ale bolo slabé. Do minulej stredy boli testy negatívne ale v stredu mi vyšiel na teste ako keby duch/veľmi slabá čiarka až úplne nepatrná. Následne v piatok a v nedeľu už bol test negatívny. A dnes ráno tiež ako keby veľmi nepatrná čiarka ale ďalší test už bol negatívny. Zajtra idem na krv. Ukáže sa už hcg v krvi ak bol posledný styk pred 5 týždňami?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, test v krvi prokáže jestli jste nebo nejste těhotná, bez ohledu na termín pohlavního styku.

 • Adéla

  Dobrý den, užívám pravidelně antikoncepci. V sobotu jsem si prášek normálně vzala v 20:00. Ze soboty na neděli jsem měla s přítelem pohlavní styk, ale v neděli opět v běžný čas v 20:00 jsem si zapomněla vzít další pilulku a vzala jsi ji až v pondělí v 6:00 ráno. Chtěla jsem se zeptat, zda když budu pokračovat v běžném čase, tak to bude v pořádku?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte v užívání antikoncepce v běžném čase.

 • Barbora

  Dobrý den. Potřebovala bych poradit ohledně HAK. Užívám již 4m HAK Velmari, nyní jsem potřebovala posunout menses, takže jsem začala užívat druhý blister s vynechaním placeba tbl blisteru prvniho. Krvácení jsem chtěla oddalit až po dobraní celého blisteru. Nicméně hned od prvních dnů jsem špinila, nyní již více jak týden krvacím i přes užívání HAK. Chtěla bych se zeptat, zda mužů nyní přestat v užívání tablet daného blisteru, nechat proběhnout krvácení a po 4 tbl placeba začít s užíváním blisteru nového. A zda budu i tak plné chráněna. Mockrát děkuji za radu. S pozdravem, Hladíková

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, pokud bude negativní, můžete použít 4 placebo tablety a pak začít s normálními.

 • Lucie

  Dobrý večer chtěla bych se zeptat , gynekolog mi zjistil cysty na vaječníkách, bolí mě , pravý a levý vaječník , neexistuji nějaké léky na cysty na laparoskopii mi gynekolog nedoporučuje , děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, zvykle se blokuje ovulace pomocí antikoncepce.

 • L

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká je pravděpodobnost otěhotnění, když pravidelně beru antikoncepci, ale stalo se mi, že jsem si vzala dvakrát za sebou antikoncepci v jiný čas o pár hodin později. Za pár dní jsem měla pohlavní styk, ale přítel se do mě neudělal. Děkuju za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   pravděpodobnost je nízká, ale žádná antikoncepce nemá 100% účinnost.

 • Dana

  Dobrý den, chtěla bych požádat o názor k následujícím nálezům. Od roku 2014 jsem opakovaně podstoupila hysteroskopii pro podezření na polyp nebo nadměrné množství sliznice (1x v narkóze odstraněn polyp, od té doby ambulantně 1x odstraněn polyp, 1x sliznice bez nálezu, 1x výrůstek vypadající jako polyp. Zároveň se sleduje intramurální myom, 1. nález asi 36 mm před pár lety, pak nárůst na 42 mm, za poslední půlrok zvětšení na 52 mm, pan doktor doporučil kontrolu za tři měsíce a pak případné odstranění dělohy, že prý "už je to skoro na operaci, protože nám to roste." Je mi 44 let, většina zatím nalezených problémů se nijak neprojevuje, ani nyní nemám žádné obtíže, nemám bolesti, silnou ani nepravidelnou menstruaci, jen občas slaboučké špinění třeba den před začátkem menses nebo na konci menses. Zdá se i Vám v této situaci operace jako jediný správný postup? Hrozí myom při jejím odkládáním nějakým velkým průšvihem ... Nechci nijak zpochybňovat postup pana doktora, jen mě zajímá další odborný názor. Předem děkuji za případné vyjádření.

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, zde záleží na umístění myomu, existuje i relativně nová antikoncepce specifická pro myomy jménem ryeqo. Přínosy a rizika operace je potřeba zvážit individuálně.

 • Jana

  Dobry den,mam 33 let a od 18 let beru antikoncepci lunafem bez prestavky,tj. bez vysazeni, pouze vydasuji pred menstruaci. Posledni prasek pred menstruaci jsem brala 18.11. 19.11. a 20.11. jsem mela nechraneny sex. Menstruaci obvykle dostavam v pondeli,nyni jsem mela zpozdeni jeden den a mela jsem ji velmi slabou a trvala tri dny. Je mozne, ze jsem mohla otehotnet?

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, udělejte si těhotenský test.

 • David

  Dobrý, máme s přítelkyní problém, na konci její menstruace nám práskl kondom, šli jsme pro escapelle a pritelkyni nebylo ani zle nic, jen ze stejný problém se nám stal i za týden, šli jsem pro nulsoloru, četli jsme ze se to nemá, ale udělali jsme to. Přítelkyně potom měla zhruba za týden krátkou menstruaci asi 3 dny, větší bolesti v břiše než obyčejne jak ji končila tady ta menstruace tak nám opet práskl kondom, šla se hnedka umýt, ale nechci aby si brala další tabletku po, myslím si ze to je obrovský nápor na tělo. Co teď,je možnost otěhotnění? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, bylo by vhodné cca za 10dní si udělat těhotenský test.
 • Veronika

  Dobrý den, užívám antikoncepci Vreya už rok, ale před měsícem jsem si zapomněla vzít poslední prášek z platíčka protože jsem ho ztratila. Jelikož to byl poslední prášek tak jsem si dala týden pauzu před menstruací jako vždy a pak jsem pokračovala dál. Včera jsem měl nechráněný pohlavní styk a přítel se do mě udělal. Je tedy nějaká pravděpodobnost že bych mohla být těhotná?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pravděpodobnost otěhotnění bude velmi nízká.

 • Michala

  Dobry den, v rodine mame trombozu a nyni jsem byla na vysetreni, jestli jsem ji nezdedila. Slysela jsem, ze pokud se trimboza potvrdi, tak nemohu dal uzivat antikoncepci. Je nejaka antikoncepce, ktera se da uzivat pri teto nemoci? Dekuji

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, existují i formy antikocepce pro takto rizikové pacientky, domluvíte se s gynekologem
 • Jana

  dobrý den, užívám antikoncepci ale obávám se že jestli nemůžu být těhotná. 19.10 jsem měla styk nechráněný, pár vteřinový. 20.10.som.som dostala krvácení z vysazení a následně ještě ten večer jsem u užila ellaone pilulku po. Následně 21.10 jsem začala užívat další balení antikoncepce. Další styk byl 26.10, ale chráněn kondomem až do konce. Ve čtvrtek 10.11 jsem douživala tento blistr. Test jsem jsi dělala v sobotu 12.11 a byl negativní. V neděli 13.10 mi přišlo klasické slabé krvácení z vysazení. Pociťuji však divní pachuť v ústech (mám málo slin). A občasně bolesti křížů. Můžu být těhotná nebo věřit testem? Ukázaly by možnou pozitivitu 3 týdny od styku?

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, udělejte si těhotenský test i s odstupem např. 5dní.
 • Júlia

  Dobrý deň je v poriadku ak mi pribužívaní antikoncepcie (leverette) trvá menštruácia len 2 dní a na 3 už len špiním? Menštruáciu je dosť slabá

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, takto vypadá, když antikocepce správně sedí, slabá menstruace je výhoda.
 • Kateřina

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s množstvím hormonů v prášcích v porovnání s množstvím hormonů v hormonálním tělísku. Užívala jsem HA, ale příliš mi ovlivňovala psychiku a nebylo mi dobře. Teď mám nehormonální tělisko, ale mám silné bolesti v období menstruace, uvažuju tedy o hormonálním tělísku.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při hormonálním tělísku je množství uvolňovaného hormnonu nižší než u tablet COC. Navíc působí převážně v děloze.

 • Jana

  Dobrý den, Je mi 47 let, beru antikoncepci " Velmari", měsíčky mám pravidelné i když poslední dobou první dva dny dost silné. Mám návaly horka, špatně spím no prostě klasické příznaky přechodu. moje lékařka mi potvrdila že opravdu v přechodu jsem a že mám málo vajíček. A vyměnila mi moji antikoncepci za hormonální substituční lečbu "Paosonelle". Chěla jsem se zeptat jestli nemohu otěhotnět když budu brát jen "Paosonelle". Děkuji za odpověd'

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud máte potrvzenou menopauzu, tak neotěhotníte ani bez jakékoli antikoncepce nebo HRT.

 • Dotaz

  Dobrý den, začala jsem před 3 týdny užívat antikoncepci Teyla, během toho se u mě vystřídalo několik nepříjemných nežádoucích účinků, jako je svědění, bolest prsou a zejména pak osypání obličeje. Chtěla bych se zeptat, zdali je to normální a mám počkat na další měsíc, nebo kontaktovat lékaře.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, většina vedlejších účinků antikoncpece nastane v prvních 3 měsících užívání, pokud potíže budou přetrvávat, je potřeba změnit terapii

 • Ivana

  Dobrý den, od 36 let jsem nebrala žádnou antikoncepci. Ve 47 letech jsem si nechala napsat Bonadelu,kterou jsem užívala 1 rok. Po vysazení ( delaly se mi hnede skvrny) mi zacaly padat vlasy. Doktor mi napsal Androcur, po kterem mi vlasy jeste vice zridly, zmizely chlupy atd. a delaly se mi kouty a vlasy celkové mizely....ten jsem brala 14 dni. Nyni je mi 50 let, jiz 1,5 roku beru Activelle, vlasy se zlepsily, menstruaci mam slabou tak za 52 dni. Ted zase vlasy zacaly padat, ale jen v koutech a nad celem....asi uz o 1cm . Nevím zda by nebylo lepší brat zase antikoncepci - jestli ma vice hormonu nez Activelle. A jestli se vubec může v mem věku jeste brat a jak dlouho. Chci hlavně zachranit vlasy a nebyt plesata. Děkuji za odpoved

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nízkodávkovou antikoncepci okolo 50 let věku užívat můžete, pokud nemáte jiné rizkové faktory, efekt na vlasy lepší být ale nemusí. Určitě je potřeba i kožní vyšetření.

 • natalie

  Dobrý den, chci se zeptat jestli si můžu si dát prášek Navela když mi ještě nebylo 15 let?

  • MUDr. Jan Malaník

   pohlavní styk před dosažením 15let věku je trestný čin pohlavního zneužití. Informace užítí záchranné kontracepce u pediatrické populace jsou omezené.

 • MM

  Dobrý den, potřebovala bych MS posunout tak, aby mi stabilně začínala v jiný den, než je tomu dosud, proto bych se chtěla zeptat, zda je možné v rámci schématu 21/7 užívání antikoncepce výjimečně zkrátit 7denní pauzu o 2-3 dny a užít první pilulku z dalšího platíčka dříve než 8.den? Dále pak již pokračovat v pravidelném užívání dle schématu. Užívám antikoncepci Loette. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano, lze to tak udělat.

 • Jaroslava

  Dobrý večer,beru léky lamya nevynechávám je jak řekla paní doktorka ale občas zapomenu a vemu až další den 🤷🏻‍♀️,můžu otěhotnět 🙆teď dva dny občas zaspinim.Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, špatným užíváním antikocepce můžete snížit její účinnost a způsobit si nepravidelnosti cyklu. Domluvte se s gynekologem eventuálně na jiné aplikační formě antikoncepce

 • Lucie

  Dobrý den, 9.9.2022 jsem podstoupila hysteroskopii z duvodu polypu. Výsledky dopadly dobře vše bylo v pořádku, bylo mi řečeno ze to je hormonální a proto jsem ihned vysadila antikoncepci po domluvě s lékařem. Vše proběhlo bez problému a od zákroku jsem měla uz dvakrát menstruaci. Chci se zeptat kdy se s přítelem můžeme případně začít snažit o miminko? Nebo jestli se musí dodržet nějaká doba od absolvování zákroku. Děkuji za odpověd.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete se začít snažit.

 • Lucie

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, beru antikoncepci Azalia cca 2 měsíce.. 23.8 jsem byla na gynekologii na prohlídce po 6N, ještě ten den jsem si zavedla 1.tabletku Azalia. 11.9 se dostavila první Menzes po porodu. Minulý týden ve středu jsem si vzala poslední prášek s tím, že by se měla dostavit menzes, ale až dnes jsem zjistila , ze tato antikoncepce se při kojení bere neustále bez přestávky. A teď v této pauze od té středy, jsme měli s partnerem asi Teda nechraneny sex, je možné, že mohu být těhotná? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano, u gestagenní antikoncepce je důležité brát ji kontinuálně každý den. Šance na těhotneství bude nízká, ale vyloučit nelze, udělejte si s odstupem těhotenský test.

 • Malvína

  Dobrý den, prosím o váš názor na vyjmutí hormonální antikoncepce Kyleena - jsem po dvou sekcích (vše naštěstí bez komplikace), tělísko vadí při styku, špinění trvá 1-2 týdny, uvažuji o vyjmutí, ale Dr. mi to nedoporučuje kvůli "neprodělanému" přirozenému porodu, prý by to délku špinění ještě prodloužilo a samotné vyjmutí by bylo komplikované. Tělísko mám zavedené rok a 3 měsíce. Děkuji za odpověď.

 • Jana

  Dobrý den,je mi 50 let a zatím nemám menopauzu.Antikoncepci užívám 25 let a žádné problémy jsem neměla a nemám.Antikoncepci bych chtěla užívat i na dále,ale doktorka mi řekla,že po 50, i když stále to mám každý měsíc,nemůžu otěhotnět a prášky mně tudíž nechce napsat.Chtěla jsem se Vás proto zeptat,jestli mám možnost si trvat na svém a doktorka mi má napsat další recepty do té doby,než budu mít menopauzu.Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v období přechodu lze přejít na nízkodávkovou hormonální substituci. Přechod se dá zjist z krevních testů.

 • M

  Dobrý den, jdu si pro radu. Beru HA už 7 let a zjistila jsem, ze jsem si nejakym zpusobem zapomnela vzit v polovine platička 2 pilulky a ke konci platicka taky 2 pilulky. MS jsem mela mit v nedeli a je streda a nic… Vzdycky to bylo pravidelne jak hodinky, podle bolesti bricha jsem poznala, kdy to prijde. A ted nic.. TT negativni. Porad chodim čurat, jsem nafouknuta, unavena a na obličeji se mi udělaly pupinky. Muzu byt tehotna? Kdy to zjistim? Mam delat TT kazdy den? Diky za rady

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte zvykle v užívání antikoncepce, těhotenský test si udělejte v odstupu týdne. V dalším cyklu může nastat nepravidelné krvácení.

 • Markéta

  Dobrý den. Změnila jsem gynekologa a ten mi změnil antikoncepci ze Softine na Birgi.Pry na můj věk (41) je Softine silná. Je pro můj věk opravdu Birgi vhodnější?a proč?děkuji vam za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, výběr antikoncepce je individuální a někdy nezohledňuje pouze věk. Na podrobnosti výběru nové antikoncepce se musíte zeptat Vašeho gynekologa

 • Kateřina

  Dobrý den, nevím do kterého témata mám svůj dotaz řadit, proto se omlouvám možná to s vybraným tématem nesouvisí. Jde o to.. je mi 20let a menstruaci jsem měla před 2týdny. Po zhruba 14dnech se mi změnil výtok z bezbarvého na růžový, to byl první den. 2. Den jsem měla výtok spíše do hněda a během pár hodin mám červený výtok. Nemyslím si že to je menstruace, nevypadá to tak. Antikoncepci beru pravidelně a pohlavní styk jsem měla hned jak mi menstruace skončila. Mám trochu strach co se děje proto doufám, že budete vědět a poradíte. Jsem v cizí zemi, gynekologa navštívit momentálně nemohu. Prosím dejte mi vědět, děkuju

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotneský test, pokud bude negativní, pokračujte v užívání antikoncepce

 • Nikola

  Dobrý den, užívám antikoncepci Mistra a jeden den jsem si vzala omylem 3 pilulky. Je možné si po dobrání platíčka dát delší pauzu než 7 dní(delší jen od 2 dny) abych se zase dostala do toho pravidelného cyklu jako předtím? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, delší pauza není vhodná, lépe navázat kontinuálně bez pauzy a na konci užívání antikoncepce zkrátit plato na daný termín.

 • Nikola

  Dobrý den, nechala jsem si zavést nehormonální tělísko. Pan doktor je už důchodového věku a měl se zavedením značné potíže, asi 10 minut bojoval se "zavaděčem", lovil v návodu, nakonec se "podařilo". Po měsíční kontrole mi bylo sděleno, že v děloze je prostor 4 mm a tělísko nedoléhá, tedy může selhat. Čím to může být? Doktorka mi tvrdí, že špatným zavedením to není. Já mám ale své pochyby vzhledem k tomu, jak celý proces zavedení probíhal. Co se s tím dá dělat? Bylo mi řečeno, že je malá šance, že bych mohla otěhotnět, ale jaký je tedy smysl antikoncepce, kterou jsem si zaplatila, ale plně nemusí fungovat? Předem děkuji za Vaši radu v této situaci.

 • Jana

  dobrý den, užívám antikoncepci leverette půl roku. 3.10 jsem měla styk, použila jsem i pharmatex a přerušovaný styk a přitom normálně užívám antikoncepci. Ve čtvrtek jsem však měla náročný den a dost jsem se nachodila. ještě ten den má dost píchlo v oblasti pánve (nad vagínou) a v pátek mě v oblasti pánve začalo bolet, měla jsem občasně tupe bodavé bolesti. Napadla mě ovulace, ale ta by měla být. Podbřišek mě nebolelo vůbec. Ovulační testy byly ve čtvrtek i v pátek negativní. Je možné, že to byla ovulace a já jsem mohla otěhotnět ze styku 3.10?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud Vám nepřijdou menses, udělejte si těhotenský test, žádná antikoncepce není na 100% spolehlivá

 • Sára

  Dobrý den, chtěla jsem po 7 denní pauze v antikoncepci (po menstruaci) prášky vysadit. V pondělí jsem si tedy prášek nevzala, v úterý jsem již váhala a prášek si vzala.... nyní bych chtěla antikoncepci přestat brat... znamená ten 1 prášek antikoncepce něco? Když HA vysadím a už si další prášek nevezmu dostanu znovu menstruaci? Narušila jsem tím 1 práškem cyklus? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při jednodenním zpoždění bude efekt minimální, užívejte antikocepci zvykle dál.

 • Denisa

  Dobrý den, lze užívat gynprodyl při kojení? Byl mi předepsán, ale podle příbalového letáku si nejsem úplně jistá. Děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, podávání progesteronu při kojení nevadí, můžete užívat.

 • Lucie

  Dobrý den, je mi 22 let a máme v rodině Leidenskou mutaci a trombózu. Nikdo mi to nikdy nevysvětlil ale ve zprávě mám napsaný Hezerozygot i Homozygot, nicméně díky tomu nesmím brát hormonální antikoncepci. Trápí mě ale nechuť k sexu. Nikomu jsem to nikdy neřekla a mám chuť tak 1-2x za měsíc a to mi přijde málo na to, že jsem mladá a mám krásnýho chlapa doma.😁

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete mít antikoncepci jiného druhu - gestagenní, ať už ve formě tablet nebo ve formě hormonálního tělíska

 • Nicole

  Dobrý den, je mi 20 let a už rok a půl beru antikoncepci Vreya kvůli endometrioze. Přestávky na menstruaci mám a bolesti, které jsem měla naprosto šílené vlastně skoro nemám. Trápí mě však jedna věc - opravdu budu muset brát antikoncepci celý život, aby se podle slov mého Dr. endometrióza dále nešířila? Neuškodí to mému tělu? Existuje jiné řešení než antikoncepce? Děkuji předem za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, tuto antikoncepci lze brát v naprosté většině případů do přechodu, poté se endometrioza přirozeně inaktivuje.

 • Alena

  Dobrý den. Už dva a půl roku kojím dceru,od začátku beru antikoncepci Evellien. Po celou dobu užívání jsem nemenstruovala,ani nešpinila,vše bylo v pořádku. Před třemi týdny dcera přestala vyžadovat kojení před den,tak kojím jen na uspání a 2x v noci. Od té doby špiním. Dva týdny jen slabé hnědé špinění,kterého jsem si všimla jen na WC,vložka nebyla ani potřeba. Po dvou týdnech přišlo slabé krvácení,ale opět spíše při utírání nebo jen kapka krve na intimce.to už mě pobolivalo i v podbřišku jako při menstruaci. Po té opět několikátý den hnědé špinění ale stále celodenní pobolivani v podbřišku. Antikoncepci užívám pravidelně večer v 22.00,Nevynechala jsem. Je možné,že špinění opravdu souvisí s tím,že přestávám kojit a mení se nějak hladina hormonů? Bojím se aby antikoncepce fungovala jak ma,neznamená špinění špatnou účinnost? Paní doktorka mi po telefonu pouze poradila počkat měsíc a pak udělat těhotenský test. A brát zatím Ascorutin. Beru ho asi 10dni,a žádná změna. Moc děkuji za radu

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, opravdu může být problém s hormony při ukončení laktace, dodržte doporučení paní doktorky, pokud bude špinění delší dobu přetrvávat, je nutné gynekologické vyšetření.

 • Karel

  Dobrý den, Se svou dívkou jsme provozovali sex, a to během její menstruace (dnes je 20. den jejího přirozeného cyklu, 5.den od menstruace vyvolané postinorem), vyvrcholení proběhlo v její vagíně. Avšak cyklus započal o něco dříve, díky tabletě postinor. Tudíž se ptám, jak vysoká je šance otěhotnění, jaké riziko přináší opakované užití postinoru a jaká je pravděpodobnost otěhotnění?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, opakované použítí postinoru není pro tělo vhodné, riziko otěhotnění je vždy i při pravidelném užívání antikoncepce

 • E

  Dobrý den, užívám antikoncepci Drovelis, dnes jsem si vzala první aktivní tabletu o 3 hodiny později než normálně (byla to první aktivní tableta po 4 placebo tabletách) je možné, že antikoncepce nebude správně fungovat? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, antikoncepce by měla fungovat normálně

 • Andrea

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. V úterý jsem si vzala antikoncepci a ve středu jsem měla nechráněný sex s partnerem. Je možnost, že bych otěhotněla, když jsem svou antikoncepci vzala v úterý a poté i ve středu?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, šance bude malá, 100% jistotu nebudete mít nikdy.

 • Ondřej

  Dobrý den měl jsem styk s přítelkyní ale všiml jsem si že jsem na penisu měl průhledný sliz který by mohl být preejakulát který může obsahovat spermie pokud se nevymočím a já se vymočil před styke tak nevím jestli by mohla podle vás být těhotná nebo ne a chtěl bych se zeptat jestli by jsem cítil když bych ho vložil do vagíny nebo ne

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při pohlavním styku dochází před ejakulací k sekreci preseminální tekutiny, která obsahuje spermie. I Proto není přerušovaný pohlavní styk spolehlivá metoda antikoncepce.

 • Aneta

  Dobrý den, nedávno jsem začala používat antikoncepční kroužek Ornibel. Mám poslední dobou časté střevní potíže a mám pocit, že je to od té doby, co jsem Ornibel začala používat. Dle návodu je to jeden z možných vedlejších účinků, myslíte, že to souvisí s kroužkem? Včera jsem svůj druhý kroužek po třech týdnech vyjmula a dnes ráno jsem začala mít střevní potíže. Děkuji mockrát

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, občas se tyto potíže vyskytují. Pokud přetrvávají déle jak 3 měsíce, stojí za úvahu změna antikoncepce.

 • Julie

  Dobrý den, užívám antikoncepci Maitalon. Měla jsem 7 denní pauzu, prvni den v prvním týdnu užívání antikoncepce jsem si zapomněla pilulku vzít a vzala jsem si ji až druhy den skoro po 13 hodinách… nechráněný pohlavní styk jsem měla asi 5 dni pred tím, než jsem měla znovu začít antikoncepci užívat. Je zvýšené riziko otěhotnění?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, šance bude malá, 100% jistotu nebudete mít nikdy.

 • Denisa

  Dobrý den nasadila jsem si antikoncepci Minerva a stále po ní krvácím ,mám bolesti břicha jako při menses a je mi stále na zvracení a mám bolesti hlavy ,mám ji vysadit nebo počkat ?mohu poprosit o radu která antikoncepce nedráždí žaludek mám s tím velké problémy děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při migrénách je vhodné antikoncepci hned vysadit, zvolte šetrnější druh antikoncepce, např. hormonální tělísko.

 • Jaroslava

  Dobrý den, ráda bych věděla Váš názor na níže uvedené. Beru antikoncepci Belara z důvodu hormonálního akné, je mi 45 let. Belaru beru již šest měsíců co se týká akné plet se 100% zlepšila , ale v průběhu několika měsíců se mi na obličeji ukázal nějaký typ ekzému...který nechce zmizet pomáhá jen Prednison a kožní lékař uvažuje zda to nemůže nějak souviset se Belarou. - ale malé flíčky jsem měla již než jsem začala Belaru brát. Avšak v průběhu se mi ekzém hodně rozšířil. Ráda bych znala Váš názor zda ekzém může souviset s Belarou. Dále bych se ještě chtěla zeptat zda je nutné dělat v mém věku nějaké testy na případné krevní trombózy, prý je tento druh antikoncepce v mém věku dost nevhodný...je např nějaká jiná která zlepšuje akné a je šetrnější? Dále mi byla doporučena Bonadea...Jaký je rozdíl mezi Bonadeou a Belarou. moc děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete vyzkoušet změnu antikoncepce, rozdíl je v druhu gestagenu, všechny jsou nízkodávkové, pokud nemáte nějaké kontraindikace k užívání hormonů, lze je bez obav užívat do přechodu.

 • Lenka

  Dobrý den, prosím o radu, je mi 40 let, 3 porody za sebou (už neplánuji), poslední březen 2021. Mám 2 myomy, 1 zasahuje do sliznice. Při PS krvácení (ne vždy) údajně je to z čípku. Gynekolog mi poradil tělísko, ale mám z toho obavu. Při užívání antikoncepce jsem neměla chuť na PS nebo mě bolela hlava (2 druhy antikoncepce). Trpím i výtokama. Poradíte mi prosím co by bylo pro mě výhodné? Bojím se vedlejších účinků a hlavně u tělíska vyhozených peněz. Menstruace pravidelná, ale díky myomům špiním i mimo cyklus. Mnohokrát vám děkuji za odpověď. Přeji krásný den

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud myomy zasahují do děložní sliznice, ale jsou malé, dají se odstranit hysteroskopicky - viz https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/. Jinak nitroděložní hormonální tělísko omezuje i růst myomů. Pokud není dutina děložní deformována, bylo by na zvážění jeho zavedení /lze i u hysteroskopie/

 • Michaela

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy po zavedení Mireny se může začít aktivně sportovat? Na internetu jsem se na nějakých stránkách dočetla, že prakticky ihned po zavedení, jinde zase psali, že až po kontrole (po měsíci). Jak to tedy je? Děkuji moc za odpověď a přeji pěkný zbytek dne

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ihned po zavedení můžete běžně sportovat.

 • Martina

  Dobry den. Pouzivam kruzok Ornibel. Posledny som si vlozilaako som mala. Po tyzdni a dvoch dnoch prislo najskor spinenie a potom krvacnie, ktore trvadoteraz, je to 8dni uz krvacanie. Hned druhy den spinenia som navstivila svojho lekara (lebo po dvoch cirarskych mam aj myom na maternici) ci nahodou ten nesposobuje problem. Doktor ma vysetril, maternica bola cista a myom nerobil problem. Vraj dany problem sposobuje ornibel tym ze uz nie je dostatocny pre telo. Vraj mam v pozivani ornibelu pokracovat a 2.11.mam mat prebentivnu prehliadku a dohodli sme sa ze mi doktor vlozi vnutromaternicove teliesko. Ale moja otazka znie…nie je problem ze spinenie a krvacanie mam uz 11dni? Ornibel si mam vybrat teraz v soboru 24.9. A o tyzden vlozit novy. Ustali sa krvacanie a zastavi vlozenim noveho? V piatok 30.9. Odlietam na dovolenku ktora bola naplanovana aby som nemala nenstruaciu, chcem si ju “uzit”. Prosim poradte mi ako riesit tento moj problem s krvacanim. Dakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, příčin může být více, jistotu, že po pauze a zavedení nového Ornibelu nebudete krvácet Vám nikdo nedá.

 • Marie

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat za jak dlouho jsem chráněná po změně antikoncepce. Klasicky jsem vysadila (7 dní přestávka) a nasadila jinou značku antikoncepce.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, měla byste být chráněna stejně, jako byste neměnila antikoncepci.

 • Stanislava

  Dobry den prosim o radu. Menstruaciu som mala vzdy nepravidelnu, avsak tento rok som ju mala vo februari, v aprili a potom nic. Moj gynekolog ma nevysetril tak som isla na vysetrenie k dalsiemu a dospel k zaveru ze sa jedna o polycysticke ovaria. Zacala som pouzivat antikoncepciu ktoru mi predpisal pan doktor. Po vyvolavacej injekcii som menstruaciu dostala po tyzdni a trvala 3 dni. Avsak o tyzden na to mi zacala opat, krvacanie a bolesti mi stale pretrvavaju uz 18 dni. Gynekoligicku prehladku mam az koncom oktobra. Je tato situacia v poriadku alebo mala by som to riesit? Dakujem za odpoved

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, na dálku je toto těžké říct, udělejte si těhotesnký test. Pokud jste nově nasadila antikoncepci, může být v prvních 3 měsících nepravidelnost cyklu. Při delších poruchách cyklu se v diagnostice využívá i hysteroskopie. Lze i ambulantně, viz https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/

 • alena

  Dobry den, je mi necelych 46 let. Na gynekologii mi doktor odebral krev, opozdila se mi menstruace. Dle krve jsem v prechodu. Zacala jsem uzivat prirodni preparaty drmek, plosticnik, lnene seminko, colagen a trezalku. Tim doplnuji chybejici hormony ? Citim se skvele, zacala jsem i denne chodit na dlouhe, svizne prochazky. Zmizel mi PMS, ktery jsem mela vzdy 14 dni pred menstruaci,byla jsem nervozni, depresivni a naladova. Nyni je mi opravdu skvele. Ale obavam se, ze menopauza prisla brzy a bojim se nemoci a starnuti, ktere byvaji pri nedostatku estrogenu. Mela bych zvazit nejakou hormonalni lecbu? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, patříte mezi ty ženy, které si potravinové doplňky dokáží metabolizovat na aktivní látky podobné estrogenům. Pokračujte v užívání. Ve 46 letech není přechod brzy, špatné by to bylo před 40tým rokem věku.

 • Ivana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Beru dlouhodobě antikoncepci. Po dobrání plata trvá dva až tři dny, než se dostaví menstruace. Mohu tyto dva tři dny otěhotnět, nebo mě prášky chrání i ty dva tři dny, kdy je neberu před menstruací? Nikde jsem se tuto informaci nedočetla. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinnosti antikoncepce se nemusíte bát, pokračujte v klasickém užívání.

 • Veronika

  Dobrý den, chtěla bych se poradit - minulý rok v září jsem vysadila HA, cykly se začaly prodlužovat, někdy byl dlouhý 38 dní, jindy i 60.. podle měření teploty a ovulacnich testů vždy ovulace proběhla (snad kromě 1 cyklu) zhruba 14 dní před MS. Podle bazalni teploty jsem téměř na den dokázala odhadnout kdy MS přijde. Paní doktorka mě při kontrole řekla, že měření teploty je zastaralé a že ovulace proběhne vždy do 14 dní od MS. Nasadila mi na úpravu cyklu Duphaston, mam ho brát 16-26DC. Chtěla bych se zeptat, jestli je takový postup a nasazení Duphastonu vhodné, ovulace u mě pravděpodobně probíhala daleko později. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, zde nastává otázka, jestli chcete mít menstruaci každý měsíc. Potom je užívání hormonů vhodné. Režim užívání se dá individuálně upravovat. Musíte se domluvit s paní doktorkou.

 • Natálie

  Dobrý den, už 3 roky pravidelně beru antikoncepci Gentilion. Omylem jsem ale teď ve druhém týdnu platíčka vynechala jeden prášek a s přítelem jsme měli ten den nechráněný pohlavní styl. Přišla jsem na to ale až druhý den, kdy jsem si měla vzít další prášek, takže jsem užila dva najednou. Chtěla bych se zeptat jestli mohu být těhotná, i když se v přívalovém letáku píše, že jedno vynechání nevadí. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, šance na otěhotnění je nízká.

 • Veronika

  Dobrý den, Mám zhruba rok zavedeno hormonální tělísko Kyleena a zajímalo by mě, jestli je dobrý nápad oddálit před dovolenou menstruaci, kterou stále celkem pravidelně mám. Jinými slovy, zda-li to není moc hormonů najednou. Důležité je ještě podotknout, že dlouhodobě užívám léky na bipolární poruchu. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud nemáte kontraindikaci k užívání estrogenů, lze bezpečně i u IUS menstruaci oddálit.

 • Mirka

  Dobrý den ,chtěla bych se zeptat po půl roce jsem vysadila antikoncepci Depo provera z důvodu že mi nesedla.A teď mám už 3 týden menstruaci,nebo špineni. Je to normální, nebo se to dává do pořádku po té injekci.Děkuji mirka

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test. I při negativitě by bylo vhodné gynekologickké vyšetření.

 • Renata

  Dobrý den, již 7 let beru antikoncepci nyssiela. V pátek jsem si zapoměla vzít prášek (konec druhého řádku s léky). Vynechání jsem si nevšimla a v sobotu jsem si vzala páteční prášek v normální dobu. V neděli jsem si toho všimla a dostavilo se krvácení, mám v užívání pokračovat (v neděli si vzít prášek, který byl vlastně na sobotu nebo si vzít sobotní i nedělní prášek)? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, informace jak postupovat jsou pěkně vysvětleny v informačním letáku.

 • Aneta

  Dobrý den, mám takový problém. Cca před měsícem jsem zapomněla vzít 3 pilulky antikoncepce, tak jsem ji úplně vynechala a začla ji brát od znova až přišla menstruace jako bylo na přívalovém letaku. Beru antikoncepci Lindynette. Od té doby mám problémy. Když jdu na velkou, většinou je na papíře z pochvy krev trvá to ale jen den. Je to slabé krvácení nic hrozného. Jen tedy mě stále trápý hnědý hlenovitý výtok a bolest v podbřišku, slabé píchání které se objeví několikrát s denně a pak zmizí. Mám bolesti zad a tak jsem myslela že je to z toho. Je teď možné že toto vše způsobilo zapomenutí antikoncepce. Na gynekologii jsem byla před 1,5 měsícem vše bylo v pořádku dělali mi i stěr. Mám tedy zajít znovu na gynekologii, nebo čekat až se to trošku srovná? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, pokud bude negativní, ale špinění a bolesti budou přetrvávat, měl by Vás vyšetřit gynekolog, v atnikoncepci pokračujte zvykle dále.

 • E

  Dobrý den, užívám antikoncepci Drovelis a ráda bych změnila čas užívání z 8 hodin ráno na 7 hodin večer. Je možné čas posunout? popř. jak (zda si např. mohu v jeden den vzít 2 tzn. ráno klasicky v 8 hodin a poté znovu v 7 večer a dále už každý den 7 večer). Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, raději užijte 2 tbl. za den.

 • Daniela

  Dobrý den, minulý měsíc jsem začala používat vaginální kroužek Teyla, teď mám mít období bez kroužku, budu muset během těchto dní používat jiný typ ochrany, nebo jsem chráněná proti otěhotnění? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, jste chráněna, budete mít menses

 • Veronika

  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat. Beru antikoncepci pravidelně na hodinu už pátým měsícem. Teď naposledy jsem neudělala pauzu mezi blistry. Při dobírání druhého blistru (zbývalo mi šest pilulek) jsem začala mírně krvácet a i nadále jsem dohrála zbytek pilulek - krvácení nepřestalo. Teď mám sedmi denní pauzu a mírně krvácím dál. Myslíte si,že bych mohla být těhotná nebo že je to tím, že jsem brala dvě platíčka bez pauzy? Děkuji za vaší odpověď a přeji hezký den

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test.

 • Michaela

  Dobry den, jsem 2m po porodu, ze zanetu v prsu se nakonec vyklubal abces a byl vyriznut, mleka moc nebylo, mala bojkotovala kojeni a odsavala jsem. Kojeni se tedy ukoncilo. Uzivam antikoncepci Cerazzette, mohu se na ni spolehnou i kdyz uz nekojim? Pokud samozdrejme nezacne nejake spineni,ktere by asi znamenalo,ze to antikoncepce neudrzi. Prosim o radu zda v uzivani teto pokracovat, nebo co by jste me doporucili za antikoncepci? 35 let ,dve deti, dalsi jiz neplanujeme, injekci ani telisko nechci. Spis nejaky druh leku ktere se polikaji nepretrzite,bez dostaveni se menstruace. Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v této antikoncepci můžete pokračovat i když nekojíte spolehlivost by měla být dostatečná, dá se užívat opravdu dlouhodobě.

 • Kamila

  Dobrý den, beru antikoncepci (nelya) pres rok. Stal se mi problém, ze jsem neměla recept na dalsi balení a tak jsem musela pres víkend antikoncepci vysadit. Na pribalovem letáku se píše, že jsem chráněná po 7 dnech. Zatím jsem si ji brala 6x a za 5 hodin si mám brát právě tu 7. Měla jsem dnes s pritelem nechráněný pohlavní styk s vyvrcholením do mě. Je zde důvod k obavám ? Měla bych si koupit plán B?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, 100% jistotu proti otěhotnění Vám nedá ani správně užívaná antikocepce, nicméně šance na otěhotnění u Vás bude nízká

 • Nina

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je u me možný výskyt endometriozy? Je mi 24 let a posledni 2-3 roky mám mnohem silnější bolesti při menstruaci a poslední rok a půl se u me v době menstruace vyskytuje bolest při vyprazdňování (paní gynokolozka me odkázala na praktického lékaře a ta znovu na gynekolozku). Dále v poslední době mám mírně bolesti (v rozmezí par minut) v době ovulace. Bolesti při sexu nemohu potvrdit, jelikož jsem zatím pohlavní styk neměla. S partnerem provozume předehru i hračky a nebyli žádné velké komplikace. Mohl bych se zeptat na názor. Děkuji a krasny den

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, příčin bolestí v podbřišku při menses může být více, endometrioza patří také mezi původce, diagnostika je někdy svízelná. V terapii se užívá kontinuálně podávaná antikoncepce, dá se užít i jako tzv. terapeutický test.

 • Petra

  Zdravím, chci se zepata o radu nebo zkušenost jestli někdo máte podobnou. Jsem v lednu 2022 po odstranění pravého vejcovocu po mimoděložním. Po výkonu mestruace mi začala bez problému pravidelná. Ale teď v srpnu jsem místo mé obvyklé ms jen špinila a teď začatek září taky. Navštívíla jsem lékaře vzal mi hcg negativní. a objednal mě na odběr hormonů až budu mít menstruaci. Ale mám strašný tlak do podbřísku, migrény a akné se mi udělalo. Pomohlo některé z vás něco na toto. Jsem už zoufalá děkuji moc za rady 🙏

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, než Vám pan doktor došetří příčinu bolestí, můžete vyzkoušet např. gynex kapky

 • Black c

  Zdravím, beru už asi 4 den antikoncepci Belaru vzala jsem si ji ale až druhý den ms místo prvního. A přítelem jsme předevčírem měli nechráněny styk a není si jistý na 100%, byl to předposlední den moji ms. Někde píšou že antikoncepce funguje už od prvního dne když si ji vezmu 1-3 den ms ale nejsem si vůbec tím jistá když jsem si ji dala právě až ten druhý den. Otázka zní jestli bych mohla být těhotná, jestli si mám jít Teda na rychlo koupit pilulku po.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, s vysokou pravděpodobností budete chráněna, pokračujte dále v užívání antikoncepce, 100% jistotu však užívání HAK nikdy nezaručí

 • Jana

  Dobrý den, mám leidenskou mutaci (heterozygot) a potřebuji si vzít pilulku po (kondom selhal). V lékárně mi prodali ellaOne s tím, že se mám ještě radši zeptat gynekologa. Mohu tuto pilulku využít i přes výše zmíněnou mutaci? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pilulku u leidenské mutace můžete užít.

 • Jana

  Dobrý den, je mi 44let.zadne léky neberu jen antikoncepci Drovelis. Chtěla bych se zeptat mám nízké libido. Nemám vůbec žádnou chuť na sex. Můžete prosím poradit? Tuto Antikoncepci beru 5mesic měnila jsem kvůli tomuto problému, ale nepomohlo to. Sex s manželem nyní tak jednou za 3mesice a stejně s toho nic nemám.vzdy jsem byla já ta aktivnější a nyní nemám náladu ani chť. Neumím se ani já sama uspokojit. Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, antikoncepce může mít přechodný vliv na libido, většinou ale v prvních 3 měsících užívání, možná by pro Vás bylo vhodnější nitroděložní tělísko.

 • Eva

  Dobrý den, mám již 7 let zavedené nitrodeložní tělísko Mirena. Stále nemám menses. Doktor tvrdí, že není potřeba výměna tělíska, že i kdybych menses měla, bude fungovat mechanicky. Neznám ale nikoho, kdo by měl 1 tělisko takto dlouho. Je to pro mě nějak škodlivé? Panu doktorovi celkem důvěřuji, přesto budu ráda za další názor. Děkuji moc za Vaši odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v doporučení výrobce se udává délka užití u IUS Mirena 5-6let.

 • Klara

  Dobrý den, pane dotkore, chtěla bych se prosím zeptat, je mi 35 let, mam endometriozu a beru antikoncepci Lindynette. Planuji jit na zmrazení vajíček. Můj gynekolog mi nyní místo mé antikoncepce napsal Trisequens, prý má dobrý vliv na endometriozu. Pri přečtení příbalového letáku jsem se ale trochu polekala, je tam uvedeno, že tento lék může endometriozu naopak zhoršit. Prosím, co si o tomto kroku myslíte? Moc děkuji za případnou radu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, obecně se na endometriozu doporučuje antikoncepce s dienogestem, často v kontinuálním režimu.

 • Andrea

  Dobrý den, mám dotaz ohledně případného těhotenství. Je mi 41 let, cyklus mám zkrácený 19-23 dní. 22. den cyklu jsem měla nechráněný pohlavní styk. Dnes je 26. den cyklu a nedostala jsem menstruaci. Ukázal by mi již nyní těhotenský test graviditu? Je možné ještě dnes vzít nouzovou antikoncepční pilulku, která je účinná do 120 hodin, když bude tato doba dovršena zítra večer? V příbalovém letáku je uvedeno, že tabletka nefunguje v případě zpoždění menstruace. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, obecně postkoitální antikoncepce nemá zdaleka 100% účinnost. Při zpoždění menses si udělejte 10den těhotenský test.

 • Eliška

  Dobrý den, měla jsem již včera začít brát antikoncepci (Menyan) ale dozvěděla jsem se, že mají dovolenou na týden, jak mám tedy teď postupovat? Mám „vysadit” antikoncepci na ten týden a pak zase začít brát?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete zkusit štěstí a poprosit kolegy v nemocnici, jestli by Vám antikoncepci nenapsali, abyste ji nemusela vysazovat.

 • Júlia

  Dobrý deň, užívam antikoncepciu a pred mesiacom mi vyšli mierne zvýšené pečeňové testy. Je znížená účinnosť antikoncepcie? Neviem na čom som, či jej môžem naďalej veriť alebo HAK neúčinkuje

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinnost by měla být zhruba stejná, Určitě je testy ale potřeba zopakovat, může to být vzácný efekt antikoncepce

 • Tona

  Dobrý den, prosím o odborný názor, jak se zachovat: věk 53 let, beru hormonální antikoncepci Minesse 7 let ne z hlediska případného otěhotnění, že bych chtěla, ale na doporučení od lékaře po operaci cysty na vaječníku, zjištění endometriozy, silné krvácení, bolesti, kyretáž. Před půl rokem zjištěny 2 myomy, po dotazu, zda mám i nadále brát hormonální antikoncepci mi bylo sděleno lékařem, že ano, nyní po půlroční kontrole myomy zůstávají ve stejné velikosti. Bylo mi sděleno novým lékařem, že v mém věku se píše hormonální antikoncepce do věku 53 let a pak nechat organismus, aby volně probíhala menopauza, Jak ale zjistím, zda probíhá, z testů? Menstruace při braní Minesse po celou dobu potlačená, neprobíhá. Bojím se po vysazení Minesse, že začnu silně krvácet a další problémy, léčím se i na hematologii pro anémii a stav bez krvácení vše upravil, tento stav mi vyhovuje, jen nevím, zda postup lékaře je jediný, zda není jiná varianta, lze brát nadále Minesse tak, že by současně i probíhala menopauza nebo při braní je oddálena? Co se týče myomů, opravdu není žádná možnost léčby na bázi medikamentů pro zmenšení či úplné zmizení bez chirurgické léčby, zatím mám myomy v malé velikosti 10, 11 mm, ale ráda bych se operačnímu zákroku při zhoršení chtěla vyhnout, zda je to možné nějak ovlivnit, životosprávou, pohybem, léky atd.? Orgány bych chtěla mít zachovány. Předem děkuji moc za odpověď a pochopení. Pěkný den. Tona

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, není pevně dán postup, nicméně dlouhodobé užívání antikoncepce má svoje rizika.

 • Pavlína

  Dobrý den, mám dotaz ohledně produktu PHARMATEX Vaginální globule se spermicidním účinkem. 1) Je možné tento přípravek užívat namísto kondomu či má být jeho užití pouze výjimečné? 2) Je možné zároveň s tímto přípravkem užívat i kondom - pro jistotu? 3) Může mít přípravek abortivní účinek či nějak působí na případně oplozené vajíčko? děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, lepší užívat s kondomem, lze ale i samostatně, v těhotenství možno užívat.

 • Mária

  Dobrý deň, používam ornibel a z prepracovania som si po 3 týždňoch s krúžkom hneď po vybratí vložila nový. Na druhý deň som spanikárila krúžok som vytiahla. Je to už 4. deň bez krúžku a krvácanie neprišlo. Tehotná skutočne nemám prečo byť - partner dlhodobo v zahraničí. Mám si po týždni od vybratia vložiť nový krúžok? Je vynechanie krvácania OK? (Len špiním). Som chránená? Ďakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, klidně si zaveďte kroužek, cyklus se Vám posune, může být ale v jeho průběhu nepravidelné špinění, doporučil bych preventivně v tomto cyklu používat i bariérovou ochranu.

 • Michaela

  Dobrý den. Brala jsem půl roku vkuse antikoncepci. Nyní jsem ji vysadila. Za jak dlouho může nastoupit menstruace?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, záleží na druhu užívané antikoncepce, nejpozdějí by měla menstruace přijít do 3měsíců od vysazení.

 • Kateřina

  Dobrý den, Přibližně 6. srpna jsem začala lehce špinit. Navíc jsem si vzala placebo pilulku a vynechala 3 klasické pilulky. Dobrala jsem je a nasadila další blistr. Jenže 5 dní na to jsme s partnerem měli jinak nechráněný sex. Nyní mám vysoké horečky 39,5 a bojím se, že mohu být těhotná. Je ta pravděpodobnost vysoká? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test. Při tepltách a špinění byste měla navštívit svého gynekologa.

 • Ester

  Chtěla jsme se zeptat. Dne 15.8. jsem musela užít tabletku Escapelle. Mám teď stále bolesti břicha a trošku jsem špinila, jinak všechno proběhlo v pohodě. Chtěla jsem ale tento měsíc začít brát antikoncepci ( cca 20.8.) ale nevím jestli je to dobré, protože jsem se dočetla že prášek Po rozhodí cyklus. Děkuju

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, před nasezením antikoncepce si udělejte těhotenský test, v prvním cyklu antikoncepce můžou být nepravidelnosti /napětí v podbřišku, špinění/

 • Tereza

  Dobrý den asi tak před 3 neděle má jsem vysadila antikoncepci kvůli dlouhodobém problémům s partnerem.Hadky,výčitky a ani jsme spolu moc nespaly ,když už došlo na sex tak vždy jen orální sex a bylo to tak 1-2 za mesic.Spolu jsme nespaly od narození dcery takže 18 mesicu.Ted se to mezi náma urovnalo a chtěla bych antikoncepci začít brát znovu nevím jestli se to po tak krátké době může.Dekuji za radu

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nasaďte antikoncepci zvykle 1.den cyklu, jinak není vhodné užívání přerušovat.

 • Katka

  Dobrý den , používám antikoncepci Velmari a dostala jsem menstruaci předčasně o 14 dni , chtela bych se zeptat jestli mám nacit. Nový blistr a začít odznova ? Nebo pokračovat ? Děkuju za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte normálně v užívání.

 • Andrea N.

  Dobrý den, dcera (16 let) bere HA třetí měsíc a druhý měsíc týden před dobranim začala krvácet. Za týden máme jet na dovolenou,tak se bojí,aby neměla menstruaci. Chtěla brát další platicko bez přestávky. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, záleží na druhu užívané antikoncepce, pokud je monofázická, může pokračovat kontinuálním užíváním.

 • Kristýna F.

  Dobrý den. Lékař mi řekl,že mám užívat antikoncepci k vůli prpblémům s krvácením,protože mám myom. Špinila jsem, trochu jsem si zakrvácela. Napsal mi Lyrien. I přes to, že jsem špinila a krvácela,řekl mi, že to mám začít užívat hned. Na letáčku je napsané,začněte užívat 5 den menstruace. Já už ale měla špinění s krví asi 8 dní. Takže jsem ji začala užívat později. Lékař řekl,že to nevadí. Beru ji 2 měsíce a v půli toho užívání se u mě objeví na 1 den mírné krvácení a na konci v posledním týdnu také. Tak se chci zeptat,zda je to normální a srovná se to, nebo jsem to začala užívat špatně. Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano, antikoncepce se dá začít užívat kdykoli, nicméně při nasazení mimo doporučení není záruka ochrany před otěhotněním a taky můžou být poruchy cyklu.

 • I

  Dobrý den, Mám dotaz ohledně tablet Polygynax a antikoncepčního kroužku Teyla zde tablety ovlivňují účinnost . Nebo mohou kroužek poškodit .Píše se tam o riziku prasknutí u pesaru nebo kondomu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinost by měla zůstat stejná.

 • Karolína S.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat za týden jedu na dovolenou a za týden mám přesně dostat menstruaci. Chtěla bych ji nějak přiblížit abych ji měla doma a ne na dovolené. Je možné uprostřed platička s antikoncepčními pilulkami ji přestat brát a dostat menstruaci a před dovolenou ji zase začít brát? Beru Lusienne. Začít hned brát další platíčko nechci moje telo to nenese dobře ale myslela jsem že bych teď přestala brát prášky a měla menstruaci doma a na dovolenou klid ale musela bych asi sedm prášku vyhodit. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, bezpečnější je užívání antikoncepce kontinuálně a mít menses až po dovolené.

 • Michaela

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat na možnost kombinování antikoncepce. Měla jsem si ke své lékařce dojit pro nový recept antikoncepce Mistra, ale tam jsem zjistila, že má 3 týdny dovolenou. Nechci ale antikoncepci na 3 týdny “vysadit” a pak hned opět začít brát. Jak tento problém mohu řešit? Mohu si od sestry půjčit jedno její plato, přesto že má jinou antikoncepci ale na stejné bázi? Nebo je nějaký jiný způsob, jak získat recept i bez gynekoložky?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, oficiálně je vhodné nezaměňovat druh antikoncepce, pokud jsou účinné látky stejné, efekt by měl být identický.

 • Daniela L.

  Dobrý den chtěla bych se zeptat beru antikoncepci 6 dní a zapoměla jsem si vzít pilulku a je 0:50 kdy bych si jí měla vzít co mám dělat?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, záleží i na antikoncepci jakou užíváte, obecně bych si normálně užíl v noci tabletu jako za předchozí den.

 • Katka

  Dobrý den, mám dotaz. Dne 13.7 jsem měla poslední den ovulace a ven den nechráněný sex, Partner se neudělal do mě a beru antikoncepci. Dnes je to druhý den co jsem nedostala menstruaci. Partner je z 80% neplodný. Můžu být těhotná? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při zpoždění menses si udělejte těhotenský test.

 • Nela

  Dobrý den, měla jsem dvě plata po sobě antikoncepce. Měla jsem dobrat normálně v neděli, ale já poslední prášek měla v pátek, právě kvůli tomu abych měla menstruaci dříve. Jsem hloupá a myslela jsem si, že když jsem brala 2 plata po sobě, že to tělo to nepozná...(antikoncepce lusienne) a můj dotaz zní, budu teď vůbec chráněna a kdy si vzít další prášek? A jak se znova antikoncepcí chránit?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte po druhém platu klasicky 7denní pauzu a neměl by být rozdil v účinnosti antikoncepce, jinak žádná antikoncepce nechrání před otěhotněním na 100%

 • Kristína

  Dobrý už výše roku používám HAK Nuvaring, v SPC jsem se dočetla že by měl byt skladován maximálně při teplotě do 30 stupňů, a ted jak bylo vedro měla jsem ho cely den v autě v původním obalu kde byla určitě vyšší teplota. Nuvaring jsem si zavedla před méně jak týdnem a začínám mít bolesti v podbrisku. Nemáte skusenost jestli ta vyšší teplota můžeš nějak znizit účinek HAK ?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, platí doporučení výrobce, udělejte si těhotenský test.

 • Aneta

  Dobry den, mela jsem nehodu na motorce a vysadili mi HA. jsem nemocna se syndromem PCOS a za 5mesicu co jsem mela trombozu a musela vydadit HA jsem přišla o vlasy ato celni hodně! Dela se mi kolečko jako chlapům a iz je to dost vidět! ZIJU ve francii.. Ted po úspěšném vyléčení tormbozye nechtějí nasadit zpet hormonální kombinovanou antikoncepci, která mi jako jediná na mé problémy zabirala ! PROCnemuhu brát po prodělané trombóze , kterou jsou si zpusobila sama na motorce zpet svou oblibenou kombinovanou antikoncepci? Co mam delat? Je mi 34 a jsem skoro bez vlasů...:(((

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, stav po prodělané tromboze je vždy rizkový pro nasazení kombinované antikoncepce, existuje i lokální léčba pomocí kremů na vypadávání vlasů.

 • Júlia

  Dobrý deň užívam antikoncepciu leverette 3 mesiace a posledné 4 dní ma trápi pocit plného žalúdka (nezvraciam ani nemám hnačky). Je znížená účinnosť ak mám takýto problém s trávením?.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při poruchách gastrointestinálního traktu může být omezeno vstřebávání léčiv a tím snížena jejich účinnost.

 • Tamara

  Dobrý den, prosím pěkně, chci se zeptat, jak bych měla postupovat. Mám trochu zamotaný dotaz, dostala jsem se do hloupé situace, samozřejmě vlastní vinou. Minulý měsíc jsem měla menstruaci od 14- 18.5., asi 5 až 7 dní poté ( bohužel nevím přesně) jsem měla nechráněný styk., Menstruace se tento měsíc ještě nedostavila, dělala jsem si dnes teh.test, ale asi je brzy. V úterý( včera)jsem mela styk, kdy selhala ochrana a já teď nevím, zda si mám koupit postinor( užívá se do 3 dnů, že?), nebo by mohl v případě, že bych byla již těhotná ( z předchozího styku) plodu ublížit. Aby to nebylo jednoduché, kojim rok starou dceru.. další dítě ted neni v plánu ( tak bych chtěla zabránit postinorem raději než řešit potrat, ale nevím, jestli ji užít nebo ne.. Můj gynekolog má dovolenou, tak se radím zde, prosím o diskrétnost, děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě lze do 72h užít postkoitální antikocepci pro kojící.

 • Tomáš

  Dobrý den, jsem muz ale ziju v D/s vztahu kde jsem za ženu. Můj Majitel chce abch začal užívat ženskou hormonální antikoncepci. Zajímalo by mne jaké to bude mít účinky na mužské tělo. Prosím o vysvětlení. děkuji Petra

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, užívání pohlavních hormonů může mít výrazná rizika. Jen na doporučení lékaře !!

 • Petra

  Dobrý den, vložila jsem si poprvé kroužek Teyla mimo menstruaci, je i tak po 7 dnech používání spolehlivá? Děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při nasazení mimo doporučený postup je vhodné první cyklkus pojistit ještě bariérovou antikoncepcí

 • Jana H.

  Dobrý den, mám otázku ohledně HA. Před dvěma roky jsem vysadila antikoncepci. Ráda bych ji brala znovu. Musím podstoupit opět vyšetření (odběr krve) nebo můžu začít brát HA, kterou jsem brala, bez vyšetření? Děkuji moc za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, před nasazením antikoncepce u nerizikové populace žádné odběry krve nejsou potřeba.

 • Veronika

  Dobrý den, zapomněla jsem užít 11. a 12. tabletku HA (Maitalon) a 13. den kdy jsem si tabletku už vzala začlo krvácení. Chci se zeptat, zda mám pokračovat v braní tabletek dál nebo udělat 7 denní pauzu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete pokračovat v užívání antikoncepce, ale je možné, že budete po zbytek cyklu špinit, doporučui i doplnit při styku bariérovou antikoncepci

 • Žaneta

  Dobrý den, mám dotaz, beru antikoncepci už nějaký rok a teď jsem dostala od lékařky antibiotika na bázi penicilinu. Antibiotika jsem již dobrala, ale při posledním prášku jsem začala cítit bolest v oblasti podbřišku jako bych to měla dostat a začala jsem také špinit a lehce krvácet, ikdyž beru i antikoncepci. Proto se chci zeptat, zda mám brát antikoncepci dal nebo ji radši vysadit a počkat až to dostanu? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte v užívání antikoncepce, uděljte si pro jistotu těhotenský test.

 • Kristýna

  Dobrý den, měla bych otázku. Asi rok jsem brala HA Katya, byla jsem u gynekologa kde mi změnil HA na Calleto. Bylo mi řečeno, že až doberu poslední prášek ze staré HA, mám si dát 7 dní pauzu a poté začít brát novou HA Calleto. Chci se zeptat zda jsem od prvního dne nové HA chráněná. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, měla byste být chráněná, žádná antikoncepce ale nefunguje na 100%

 • Anna

  Dobrý den. Chtěla bych Vás požádat o radu. Beru druhý měsíc platíčko antikoncepce v kuse. Neudělala jsem si kvůli dovolené pauzu. Na začátku braní nového platíčka, jsem začala špinit. Je možné, že mi menstruaci už antikoncepce neudržela? Beru pravidelně prášky, ale trochu špiním. Jsem stále chráněná? Děkuji předem za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano toto je možné, pokračujte v užívání antikoncepce, při přetrvávajících problémech je vhodná gynekologická kontrola

 • Eliška

  Beru antikoncepci Azaleia a bohužel jsem zaměnila pořadí pilulek. Nejsem si jistá, zda jsem si nevzala placebo pilulku dříve. Nevíte, která pilulky v blistru jsou bez účinné látky?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, asi jste myslelal antikoncepci Azalia. Tam mají tablety stejné složení, nemusíte mít strach, ze placebo tablety nejsou

 • Helena

  Dobrý den. Mam dotaz. Uzivam Ha Mistru,ale začala jsem po ni se nadměrně potit, depresivní nálady rychlejší růst chloupků. Na prevenci vse vporadku. Dr mi zmenil Ha na Sunyu,nebyla by pro mě vhodnější spise např. Belara?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, předpis antikoncepce bere v potaz více faktorů, než známky virilizace, zeptejte se registrujícího gynekologa, proč Vám předepsal danou antikoncepci

 • Adéla

  Dobrý den, antikoncepci beru skoro 3 roky, nikdy jsem problémy s antikoncepci neměla. Poslední měsíc jsem dostala menstruační později (cca o 3 dny) menstruační jsem tak měla jen 3 dny a dále jsem pokračovala v hormonálních tabletkách. Teď jsem cca v polovině cyklu a beru pravidelně antikoncepci a začala jsem menstruovat. Chtěla jsem se zeptat zda je to v pořádku a jak se mám zachovat ? ( mám antikoncepci brát normálně dal nebo vysadit). Co je nutno asi dodat, že jsem asi před 14 dny začala pravidelně 3x týdne cvičit, na co tělo nebylo zvyklé, muže to být i tím ?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě, pokud bude nepravidelnost přetrvávat v dalších cyklech, bylo by vhodné gynekologické vyšetření

 • Sabina

  Dobrý den, mám dotaz ohledně užívání léku Norethisteron Zentiva. Potřebuji oddálit menses kvůli dovolené, ale jsem dnes již 5.den po termínu (zpoždění) a kdybych začala počátkem zítřejšího dne tento lék užívat tzn. dvě tablety denně, zda mi vůbec zabere a nebudu krvacet. Také zda je možné užívání léku spolu s Euthyrox 75, který beru denně. Je možné Norethisteron Zentiva brát 15 dní?? Děkuji předem za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, NES je možné užívat s hormony štítné žlázy, pokud by Vám začly měsíčky přes užívání norethisteronu, lze navýšit dávku na 1-1-1. Můžete užít celé balení, do té doby nebudete krvácet

 • Michaela P.

  Dobrý den, dcera bere cca 6 let antikoncepci Rhonya, byla v zahraničí ztratila blistr, neměla jak to tam vyřešit takže přestala tabletky užívat. Dle příbalového letáku další užití mám konzultovat s lékařem. Poslední menstruaci měla 31.5.22, blistr začala užívat 3.6., 11.6. měla poslední tabletku, od 12.6. tabletky nebrala (začátek 2 týdne blistru), v pátek 17.6. ji začala neplánovaně menstruace. Jak máme postupovat v dalším užívání tablet? Děkuji předem za pomoc.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete prakticky navázat kdykoli, jinak standardně 1.den menstruačního krvácení v dalším cyklu. Při nasezení mimo menstruaci si posune měsíčky a je vhodné 1. plato kombinovat s dalšími metodami bariérové antikoncepce

 • Týna

  Dobrý den, začala jsem brát antikoncepci Ayreen. Jen že jsem se nikde nedočetla po jaké době začne zabírat (chránit mě před otěhotněním).

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v případě nasezení 1.den menstruačního krvácení /viz příbalový leták/ jste chráněna již v tomto cyklu.

 • Nikola Č.

  Dobry den, mam dotaz ohledne antikonceoce. Uz tretim mesicem beru Diecyclen...21+7. 19.6 jsem si v osm hodin vecer vzala orvni zelenou pilulku-placebo. Dneska jsem si mela vzit druhou a vzdy menstruace se dostavi, ale ja si misto ni vzala prvni bilou- aktivni pilulku z noveho platicka. Jsem stale chranena pred otehotnenim?? Mam pokracovat v novem platicku a stale budu chranena pred tehotenstvim a jen se mi posune menstruace?? Nebo se mam po nejakou dobu hranit napriklad kondomem, kdyztak jak dlouho. Dekuji za odpoved.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete navázat novým platem, odložíte si menstruaci

 • Helena

  Dobrý den. Užívám antikoncepci Mistra,bohužel mě trápí extrémní pocení a větší růst chloupků a v pauze,kdy se objeví krvaceni mě to dost bolí. Doporučil byste mi výměnu antikoncepce a jakou?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, výběr antikoncepce se řeší velmi individuálně /věk, počet porodů, tvar dělohy, další onemocnění v anamnéze atd./ Nelze na dálku jasně sdělit, jaká antikoncepce je pro Vás vhodná, toto musíte probrat s Vaším gynekologem

 • Eliska

  Dobry den je mi 17 let a chtěla sem se zeptat mam problémy s pocením potím se fakt hodně i v zimě i když nic nedělám pořád mám tmavé skvrny v podpaží a stydim se zkoušela sem citron do podpaží četla sem to na internetu a pořád nic akorát mi to podpaží podraždilo mám také velké množství ochlupení jak na oblyčeji tak na krku na zádech dokonce na prstech všude kde se da a nevim co s tím je toho hodně a jde to vidět na zádech mám akné a jizvy stydim se a nevim co delat těch problému je hodně a nevim kde začít 😞 děkuji předem za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, je možné, že Vaše tělo produkuje hodně mužských hormonů, tyto projevy se dají potlačit pilulkami antikoncepce s antiandrogenním účinkem, je potřeba předtím ale gynekologické vyšetření

 • Radka

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat ,rok beru antikoncepci Leverette minulý měsíc jse mi stalo že jsem vzala o hodinu později prášek a na to jsem měla hned pohlavní styk menstruaci jsem dostala tak jak bych měla (byla silná a trvala 5 dní )ale bojím se abych nebyla těhotná děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v případě pochybností si udělejte těhotenský test

 • Barbora

  Dobrý den, 8 měsíců užívám prvně antikoncepci Ebelya. Můj problém je takový, že se mi skrz mou blbost často stává, že zapomínám vzít pilulku a neberu ji téměř nikdy ve stejnou hodinu. Vždy během dne, jak si vzpomenu. (posuny jsou cca 5-10 h) Když nastává 7 denní pauza, menstruace se dostaví 2 dny před užíváním nového plata. Tudíž mam menstruaci jen 2 dny a v den “nové” pilulky se mi pozastaví. Je to v pořádku? Menstruaci před antikoncepcí jsem měla vždy silnou a bolestivou. Trvání zhruba 5-7 dnů. Nemůže to byt způsobeno ne uplne dobrým braní pilulek? Je to má chyba nebo se trvání menstruace dokáže takto rapidně změnit skrz užívání HA? Pořád mývám nesnesitelné bolesti, neměla by tomu HA pomoci? třeba mi jen nesedí.. Předem Vám děkuji za odpoveď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, při užívání kombinované antikoncepce je vhodné ji užívat ve stejný interval, pokud s tím máte problém zkuste jinou formu aplikace /vaginální kroužek, náplasti, nitroděložní tělísko...

 • Maria

  Dobrý deň chcem sa opitat ak beriem antikoncepciu stále ráno ale večer mame z priateľom sex a pusti do domna som chránená ak beriem stále ráno tabletku lebo mesiac mi meska

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, účinnost antikoncepce je i večer dostatečná, pokud máte zpoždění menses, udělejte si těhotenský test, žádná antikoncepce nechrání na 100% před těhotenstvím

 • Tereza

  Dobrý den, potřebovala bych si odsunout menstruaci o den, což předpokládá vzít si o pilulku navíc. Je možné například jednu tabletu rozdělit na dvě půlky a vzít si je ve dvou dnech, abych nemusela jednu uplně vynechat a naopal abych nemusela načínat další celé plato? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, toto není standardní postup, nebylo by lepší navázat rovnou dalším platem a odsunout si menses o 3 týdny?

 • Júlia

  Dobrý deň užívam antikoncepciu leverette a antidepresiva xanax a sertralin. Všade čítam niečo iné a tak si nie som istá či v takom prípade môže antikoncepcia zlyhať. Vraj by ale nemala.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, dle SPC uvedených léků by tato kombinace neměla činit potíže, pokud nebudete v průběhu užívání HAK krvácet v průběhu cyklu, mělo by být vše v pořádku.

 • Nina

  Dobrý den, měla bych prosím dotaz ohledně krvácení mimo předpokládaný termín menstruace. (Antikoncepce Ornibel - nasazena od 30.1.2022) Menstruovala jsem naposledy 18-22.5. (Středa až neděle) v neděli jsem zavedla nový antikoncepční kroužek Ornibel ve správný čas a vše bylo v pořádku jak obvykle. Dnes se ale v bílém hlenu objevily vlásky krve (jasně červená), něco jako kdybych opravdu malinko špinila nebo možná někde praskla žilka.. to nevím. Kdybych si kroužek nevyndala kvůli nekomfortnímu uložení tak bych to asi ani nezjistila.. poté večer už to byl takový růžový hlen.. je to opravdu málo, ale i tak bych se chtěla zeptat zda je to normální a také hlavně jestli se nenarušil antikoncepční účinek nebo bych měla zpozornit a jít na prohlídku nebo s tím něco dělat.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, užívejte ornibel dále, pokud by krvácení přetrvávalo v dalších cyklech, je zapotřebí gynekologické vyšetření. Pokud ornibel neseděl správně, je drobné poranění v místě např. čípku možné.

 • Julia

  dobrý den, užívám antikoncepci leverette téměř druhý týden. Mám občas hnědé špinění a také nemám ani hlen. Je to v pořádku?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, při negatitě pokračujte v užívání antikoncepce, pokud se bude špinění v dalších cyklech opakovat, je nutné gynekologické vyšetření

 • Romana

  Dobrý den, chtěla bycb jsme se zeptat, pravidelně beru antikoncepci v 8 večer, ale včera jsem zapomela, měly jsme s přítelem dneska po poledni nechraneny pohlavní styk, jak máme postupovat

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte v dobírání antikoncepce, jak jste zvyklá.

 • Veronika Ř.

  Dobrý den, už nějaký ten rok trpím na migrény s aurou. Chtěla jsem nějakou vhodnou antikoncepci a muj gynekolog mi předepsal už dvoje antikoncepce. Ani jedna mi nesedla a začaly migrény třeba 2x denně. Chtěla jsem se zeptat, jestli i přes me migrény by byly vhodná hormonální tělíska, když se hormony neuvolňují do celého krevního systému. Četla jsem, ze ta nehormonální mají nežádoucí účinky, tak bych byla mnohem radši za ta, která ten hormon obsahují. Bylo by to i přes me migrény možné?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, určitě hormonální tělísko stojí za vyzkoušení, určitě se ale předtím nechte vyšetřit neurologem.

 • Lydun

  Dobrý den, do kdy trvá účinnost antikoncepcnich pilulek? Měla jsem nechraneny pohlavní styk(bez ejakuace) dva dny před zapomenutim tablety(tedy měla jsem ještě dva prášky po tom styku), potom jsem si dala ale pauzu o čtyři prášky dříve, protože jsem neměla jinou možnost. Teď mám v podstatě tu sedmi denní pauzu. Je možné že jsem těhotná? Nebo to pořád mělo ještě účinky? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude zpoždění měsíčku, udělejte si těhotenský test

 • Lidka

  Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat ohledně možnosti otěhotnění. Asi před měsícem jsem začala brát první blistr( tedy platicko). Brala jsem vše pravidelně, a měla jsem nechraneny pohlavní styk ( bez ejakuace)asi 15. den. Byla to středa. Potom jsem si zapomněla vzít pilulku v pátek a dočetla jsem se v pribalovem letáku že si mám dát 7 dní pauzu když už jsem to zapomněla vzít ty 4 pilulky, že si novou nemám dávat. Takže teď mám tu pauzu. A můj dotaz zní, jestli je možné že jsem těhotná. Ne že bych se paní doktorky bála, ale jsem hrozně stydliva a tak se ptám radši vás, děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude zpoždění měsíčku, udělejte si těhotenský test

 • Ivana

  Dobry den, v nedelu a pondelok som zabudla zobrat tabletku HAK torri,v utorok som pokracovala v uzivani normalne, na 5.den (sobota)od normalneho uzitia tabletky som mala nechraneny styk,bola som v tom case uz chranena? Mala som inak slabsie krvacanie od stredy do nedele .dalujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude zpoždění měsíčku, udělejte si těhotenský test

 • Helena

  Dobrý den, jdu si pro radu. Je mi 47 let a v červnu 2021 jsem si na doporučení gynekoložky kvůli velmi silné menstruaci nechala zavést hormonální tělísko Mirenu. Menstruace sice zeslábla, ale prodloužila se, v současné době téměř 20 dní v měsíci slabě krvácím nebo špinim, pár dní mám klid. V březnu mi moje gynekoložka řekla, že tomu mám dát čas. Prosím o radu, mám si dát tělísko raději vyndat, jsem z těch žen kterým to nesedlo? Poradíte prosím eventuálně jinou variantu? Děkuji H.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v tomto případě by bylo vhodné zkontrolovat hysteroskopicky polohu tělíska a celou dutinu děložní pomocí hysteroskopie - viz https://www.ambulantni-hysteroskopie.cz/

 • Tereza B

  Dobrý den, užívám antikoncepci již druhým rokem, nyní se mi ale stalo, že jsem si zapomněla vzít pilulku a po 6 dnech jsem měla nechráněný sex. Je nějaká šance otěhotnění ? Ejakulace byla mimo. Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude zpoždění měsíčku, udělejte si těhotenský test

 • Tereza

  Dobry den , beru aktikoncepci Diecyclen nějak během domácích problému jsem zapomnela požít 2 tabletky jak mám postupovat dále ? Ještě hned začla menstruace:/

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokračujte v užívání tablet a chraňte se u styku např. barioérovou antikoncepcí

 • Júlia

  Dobrý deň, začala som užívať antikoncepciu leverette. Prvú tabletu som užila v prvý deň menštruácie a na druhý deň menštruácie som mala nechránený styk (bez ejakulácie). Podľa pribaloveho letáku som chránená okamžite ak ju užijem v prvý deň menštruácie, čo som dodržala. Chcem sa teda opýtať či som chránená a tehotenstva sa obávať nemusím. Ďakujem za odpoveď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano, leták má pravdu, měla byste být chráněná. Nicméně i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude zpoždění měsíčku, udělejte si těhotenský test

 • Lucie

  Dobrý den, antikoncepci beru už rok, nikdy nebyl žádný problém. Klasicky jsem začala užívat nové plato, bohužel jsem v prvním týdnu užívání na jeden zapomněla a bylo to víc jak 12h, tak jsem ho už nebrala a vzala si další normálně v obvyklý čas. Následující den se mi objevilo slabé krvácení, ale rozhodla jsem se pokračovat v užívání. Další den bylo krvácení stejné intenzity, ale následující den už o trochu silnější i s bolestmi v podbříšku. Tímto se chci zeptat jak mám postupovat, jestli dál pokračovat v užívání a po dobrání plata normálně 7 dní pauza. Děkuji, Matyášová

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, pokud bude negativní, pokračujte v dobrání antikoncepce + pauza, jak jste zvykllá.

 • Šimon K.

  Dobrý den, moje přítelkyně si v druhém týdnu zapomněla vzít pilulku antikoncepce a měli jsme pohlavní styk bez jiné ochrany. Jenže pak jsme zjistili, že má zrovna ovulační dny a bojíme se, že by mohla být těhotná, chtěl jsem se Vás jen zeptat jaké je vzhledem k těmto skutečnostem pravděpodobnost oplodnění, stresujeme se kvůli tomu... Děkuji moc za odpověd.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i správně pouźívaná antikoncepce na 100% nechrání před otěhotněním. Pokud bude mít partnerka zpoždění měsíčku, ať si udělá těhotenský test.

 • Č. Martina

  Dobry den, beru HA Sunya, beru ji kontinualne uz nejmene 4 .mesice , bohuzel se mi podarilo nevzit si jednu tabletku ( dele nez 12 hodin-uzila jsem tedy 2 najednou ). Neuzila jsem v patek —> v sobotu jsme meli s manzelem prerusovany sex( neejakuloval do pochvy) —>zapomenutou HA jsem vzala v sobotu vecer spolecne s dalsi. Je mozne otehotneni? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pravděpodobnost těhotenství je nízká, ale i správně užívána HAK nezaručuje 100% ochranu před početím. Pro klid si udělejte s odstupem těhotenský test

 • Eliška T.

  Dobrý den, mám menší problém. Už druhým rokem beru antikoncepci a z ničeho nic v průběhu braní hormonálních prášků, mi začala menstruace. Nikdy se mi to nestalo. Zajímalo by mě čím to může být způsobeno a jestli bych se měla objednat na kontrolu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, při negativitě pokračujte v užívání antikoncepce. Pokud se potíže budou opakovat v dalších cyklech, zajděte na gynekologickou kontrolu.

 • Zuzana K.

  Dobrý den, Začla jsem užívat ant. CALLETO. První den špinění druhý menstruace a začla jsem ji užívat. Prosím o informaci kdy budu chráněná. Děkuji K.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, měla byste být chráněná již v tomto cyklu. Žádná antikoncepce nechrání na 100%

 • Karolína G.

  Dobrý den, asi 10 let jsem užívala antikoncepci Belara a asi před půl rokem jsem ji vysadila. Od té doby jsem dostala menstruace jen dvakrát. Naposledy to bylo před zhruba dvěmi měsíci. Chtěla bych se zeptat, zda se tohle po vysazení antikoncepce stává nebo je to problém?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, po dlouhodobém užívání HAK se prvních 6 měsíců setkáváme s vynecháváním nebo slabými měsíčky, po půl roce by se cyklus měl upravit, pokud ne, je zapotřebí vyšetření gynekologem

 • Jana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho dopředu musím vysadit antikoncepci (kterou beru 8let v kuse) když se chceme snažit o miminko? Může být např. nepravidelná menstruace nebo nějak rozhozená? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, antikoncepci vysaďte normálně před začátkem snahy o graviditu. K poruchám cyklu se nelze dopředu vyjádřit, rozhodně není pravidlem po vysazení antikoncepce, že jsou potíže s cyklem. Nepravidelnosti dořeší Váš gynekolog

 • Denisa

  Dobrý den pane doktore, má gynekoložka mi odmítá předepsat antikoncepci kvůli obezitě, ale přítel se bojí otěhotnění, takže semnou má sex minimálně. Dá se nějak řešit? Mohu pilulky i přesto brát? Děkuji předem za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, obésní pacientky jsou rizikové, lze zvážit jiné metody antikoncepce - injekce, nitroděložní tělísko. Na prvním místě by ale měla být korekce váhy, ta může z dlouhodobého hlediska být velmi riziková pro Váš zdravotní stav /riziko vysokého tlaku, cukrovky..../

 • Michaela P.

  Dobrý den mám nehormonální tělisko a mam to cca 6 měsicu a menstruaci jsem měla slabší v dobe 4 dnu a tento měsic to mam nejake asi opozděné muže se stat že ji už nemusím dostat a nebo muže to být neco jiného děkuji předem za odpověd

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, ne vždy jsou menses podle hodinek i s IUD. preventivně si udělejte těhotenský test.

 • Martina

  Dobrý deň pán doktor, chcela by som sa opýtat mam 6rokov teliesko Dana mohla by spôsobovať chudnutie. Ďakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nehormonální nitroděložní tělísko má zanedbatelný vliv na hmotnost.

 • Martina

  Dobrý den, Chtela jsem se zeptat, jsem po 6 nedeli, od svého lékaře mam napsanou antikocepci pro kojici. Po 5 dnech užívání jsem měla nechráněný styk mohu být těhotná? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná antikoncepce 100% nechrání před otěhotněním, šance při správném užívání je ale malá, pro jistotu si udělejte těhotenský test

 • Adéla

  Dobrý den, již asi 3 roky užívám antikoncepci Calleto. Minulý týden jsem ale poprvé zapomněla užít dvakrát za sebou tabletku (první jsem brala v pátek a zapomněla jsem si ji vzít další čtvrtek a pátek, tudíž ve dnech ovulace). Zjistila jsem to v sobotu kdy mi začala menstruace vlivem pauzy užívání. Ihned jsem si vzala dvě tabletky a v neděli už zase jen jednu. Menstruace trvala jen v sobotu, v neděli už nic. V pátek jsem měla nechráněný pohlavní styk. Je možné, že jsem mohla otěhotnět? Jinak beru antikoncepci pravidelně, navíc už ji užívám delší dobu. Mohlo i přesto dojít k ovulaci? Těhotenský test si pro jistotu udělám v pauze, kdy budu mít další menstruaci. Děkuji za odpověď, vím, že to stejně zjistím až pak sama, ale zajímá mě názor odborníka.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná antikoncepce 100% nechrání před otěhotněním, uvažujete správně, zopakujte s odstupem těhotenský test.

 • Terka

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké léky proti průjmu lze užívat současně s hormonální antikoncepcí. Aby nedošlo ke snížení jejího účinku. Případně jak řešit takovou situaci. Je lepší si pro jistotu vzít i 2. tabletu, pokud k průjmu došlo až cca po 3 h? Děkuji Vám moc za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, aby došlo ke snížení vstřebávání antikoncepce, musela byste mít velmi závažný zánět v gastrointetstinálním traktu, běžný průjem by neměl vadit. Ale žádná antikoncepce 100% nechrání před otěhotněním

 • Tess

  Dobrý den, chci se zeptat když beru antikoncepci 2 měsíce v kuse je to nějaký problém? Může to vysušit pochvu? Brala jsem antikoncepci katya a ted beru zase lindytte 20 muže antikoncepce vysušit pochvu? Mám najednou problém a vysušuje se mi pochva i u sexu nevím čím to muže být nikdy problém nebyl trápí me to.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, u HAK jednosložkové ji lze užívat kontinuálně klidně i roky. V případě suchosti pochvy vyzkoušejte lubrikancia, efekt antikoncepce by neměl být významný.

 • Jana F.

  Dobrý den. Obracím se na Vás s dotazem.Užívám antikoncepci Omisson.Podařilo se mi nevzít v jeden den tabletku.Pravděpodobně první týden po menstruaci.A v druhém týdnu užíváni blistru jsem zapomněla také..Beru tablety večer.Tak jsem si do 12 hodin,ráno,vzala zapomenutou tabletu. Vždy končím s užíváním blistru v neděli.Menstruaci tak dostávám většinou úterý..Teď jsem ji ale dostala asi o 4 dny dříve. V době pauzy,neděle(den po začínám s novým blistrem),jsem měla styk.A nejsem si úplně jistá.. Tak se chci zeptat,jaká je pravděpodobnost,že bych mohla být těhotná. Děkuji za odpověď. Přeji hezký den Fraňková

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ani správné užívání antikoncepce nechrání 100% před otěhotněním, v případě rozpaků si udělejte těhotenský test i opakovaně.

 • Jaroslava S.

  Dobrý den, zajímalo by mě použití náplasti Evra ve 44 letech. Vhodna či nikoliv? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, je vhodná, pokud nejsou kontraindikace, např. prodělaná trombebolie, dekompenzovaná hypertenze, těžké kuřáctví, apod. Obecně po 35 letech věku doporučuji ženám spíše hormonální nitroděložní tělíska, které mají lepší bezpečnostní profil

 • Eliška

  Dobrý den, používám teď antikoncepční náplast EVRA, ale i když by měla být odolná vůči vodě a koupání se, v průběhu týdne se mi povedlo ji ztratit. Byla to druhá náplast, čtvrtý den po nalepení jsem ji ještě měla, v neděli jsem ji na sobě kontrolovala a byla v pořádku nalepená. Ovšem potom už jsem neměla možnost kontrolovat a o tři dny později jsem po příjezdu domu zjistila, že už tam není,takže se mohla ztratit kdykoliv.. Během těch dnů od nalepení náplasti a i během těch dnů od neděle, kdy už tam asi nebyla, několikrát proběhl nechráněný pohlavní styk. Samozřejmě jsem hned ve čtvrtek, co jsem to zjistila, nalepila novou a hned v pátek brzy ráno použila "pilulku po" značky ElleOne.. Budu těhotná? Je nějaká šance že se vajíčko za ty čtyři dny bez náplasti stihlo oplodnit? Mohla pilulka fungovat?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, šance na těhotenství je malá, ale 100% Vám to nikdo nesděli.

 • Romana J.

  Dobrý den pane doktore, mám otázku ohledně depo provery. Po asi pětiletém bezproblemovem užívání bez menstruace, jsem užívání přerušila 13.8.2021 a do dnešního dne jsem menstruaci nedostala. Je mi téměř 42 let. Je to normální nebo to může být nějaký problém? Moc děkuji za odpověď Jakubcová

  • MUDr. Jan Malaník

   PO vysazení depotních preparátů opravdu může dlouho přetrvávat období bez menstruace, většinou ale ne déle nez 6 měsíců, měl by Vás vyšetřit gynekolog.

 • Renča

  Dobrý den, beru přes rok HA kroužek Ornibel, jsem s ním spokojená. Bohužel v posledních 14 dnech mi přijde, že se mi velmi rapidně snížilo libido. Chuť na sex je tak nějak stále, ale to libido minimální. Dřív jsem s tím neměla problém a vše šlo samo. Může to být kroužkem? Popřípadě čím by se libido mohlo dát zpět do pořádku? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, hormonální antikoncepce může ovlivňovat libido, ale většinou v prvních měsících po nasazení, příčin může být více i negynekologických.

 • Michaela

  Dobrý den, prosím o radu. Před měsícem jsem přestala brát antikoncepci, ale chtěla bych ji opět brát. Mohu ji nasadit při první nejbližší menstruaci? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan MalaníkDobrý den, ano, můžete. Jinak není moc vhodné střídavě nasazovat a vysazovat antikoncepci
 • Ivana B.

  Dobry den vazeny pan doktor. Som 43r.matka,1dieta7r cisarskym r. V mladosti som uzivala antik.tabletky bez estrogenu. Rada by som aj teraz chranila.Co by ste mi odporucili? Ak tabletky , tak vraj po 40ke radsej tabl.bez estrogenu( preco pan doktor bez,?) Alebo skor inu formu ako napr.spiralu Pytam sa lebo mam znacnu celulitidu stupen 2-3 a urcite ju nechcem mat este horsiu,kedze vraj z tabl.vznika(hormony+lymfat.system)Velmi vas prosim o vas nazor . Srdecna vdaka pan doktor

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ve Vašem případě po gynekologickém vyšetření bych zvážil nitroděložní hormonální tělísko /Mirena, Levosert..../

 • Katka

  Dobrý den, je prosím možné používat " Venušiny kuličky s možností elektrostimulace " se hodí na posilování pánevního dna .... " se zavedeným tělískem Mirena ? Moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, můžete používat.

 • Anna

  Dobrý den, moc prosím, o zodpovězení mého dotazu. Dne 28.3. jsem dostala menstruaci, v ten den jsem tedy začala s užíváním antikoncepce Azalia, tak jak je to napsáno v příbalovém letáku. Menstruace trvala 7 dní, tudíž do 3.4.. Vše probíhalo v pořádku, ale 9.4. jsem dostala menstruaci znovu. Krvácení je středně silné a mám také bolesti v podbřišku, jako při menstruaci. Mám tedy antikoncepci vysadit nebo pokračovat v užívání? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   DObrý den, pokračute v užívání, u gestagenní antikoncepce může být hlavně zpočátkuk nepravidelné krvácení. Udělejte si preventivně i těhotenský test

 • Kristýna

  Dobrý den, vysadila jsem antikoncepci a už týden mám silné bolesti v podbřišku. Je to v pořádku? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, udělejte si těhotenský test, pokud je negativní, objednejte se ke svému gynekologovi při zhoršení vyhledejte ošetření v ústavním zařízení

 • Monika

  Dobrý den, jsem po vysazenni gestagenni antikoncepce první měsíc, ovulace proběhla, ale delozni sliznice pouze 4 mm. Vím, že to je důsledek antikoncepce. Je možné že další cyklus již bude sliznice vyšší? Nebo je to běh na dlouho trať a sliznice se z nedostatku estrogenu bude dostávat několik měsíců? Brala jsem ji 3 roky, název Evellien. Děkuji za odpoved.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, většinou do 3 měsíců se vše upraví

 • Tereza

  Dobrý den, chci se Vás zeptat na názor ohledně antikoncepce Minisiston. Je mi 23 let a tuto antikoncepci beru již 3. rokem a tak poslední rok se mi stává, že třeba 3 dny před posledním práškem začnu špinit. Také jsem vypozorovala, že pokud prášek každý den neberu vyloženě ve stejný čas, tak se také dostaví špinění. Ale normální krvácení se po tomto špinění, v týdenní pauze dostaví po 3-4 dnech. Nebo dnes se mi stalo, ze jsem začala nejdříve špinit a to přešlo do (zatím) slabého růžového krvácení-nevím, jestli to nemůže mít souvislost s tím, ze během posledního měsíce mám podruhé virózu… Předem děkuji za Vaši odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, občas i při dlouhodobém užívání antikoncepce není cyklus pravidlený. Pokud toto trvá rok, měla byste být vyšetřena. Antikoncepci lze změnit, ale může tam být i jiná příčina potíží

 • Tereza

  Vážený pane dokrote, vážená paní dokrorko, zapomněla jsem užít první tabletku z nového platíčka antikoncepce. Vzala jsem si ji o 18 hodin později a měla jsem tudíž 8 dní pauzu bez užívaní antikoncepce. Chtěla bych se zeptat, zda je vysoké riziko otěhotnění, pokud jsem během pauzy měla s přítelem pohlavní styk. Děkuji a přeji hezký zbytek dne.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, jste normálně chráněná, žádná antikocepce nezaručuje 100% ochranu před otěhotněním

 • Štěpánka

  Dobrý den,začala jsem užívat antikoncepci Birgi,beru již 15 den tabletku a stále krvácím sice ne moc,ale trochu,jsem chráněná před početím,mám navštívit gynekologa.dekuji za odpověď.Štěpánka

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, první 3 měsíce po nasazení si antikoncepce tzv. sedá, pokračujet v užívání

 • Marika

  Dobrý den, je mi 19 a teprve před 3 dny jsem začala užívat svou první antikoncepci Adele. Moje máma před několika prodělala cévní mozkovou příhodu ještě před tím, než jí bylo 40 let. Když jsem byla malá (cca. 3 roky, mamce bylo asi 33) měla sádru a dostala zánět žil. Bohužel nevím ani u jedné, zda to může být dědičné nebo ne. Doktorka mi právě proto předepsala tuto nízkohormonální antikoncepci. Ale i přesto mám strach, že se mi může něco stát a dostat třeba právě cévní mozkovou příhodu nebo zánět žil. Chci se tedy zeptat, je zde velká šance, že bych to mohla dostat? Popřípadě kdyby mi tato antikoncepce neseděla, jakou jinou nízkohormonální antikoncepci byste mi vzhledem k okolnostem doporučil?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, u nízkodávkové antikoncepce je nízké riziko trombosy. Z krve lze někdy za úhradu zjistit základní trombofilní stavy, podrobnosti Vám sděli gynekolog

 • Katarína

  Dobrý deň, môže nastať po troch mesiacoch užívania Hak zmena môjho správania a citového prežívania ? Ak áno je nutné prestať s hak alebo stavˇí len vymeniť lieky za iné?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, většina těchto změn nastává v prvních 3 měsích užívání, pokud HAK nesedí, lze vyzkoušet jiný preparát nebo i jinou aplikační formu nebo druh antikoncepce, třeba nitroděložní tělísko...

 • Katarína

  Dobrý den, chcela by som sa spytat. Je mozne ze po zacati uzivani hak sa mi moze zmenit pohlad na partnera a celkovo moje emocne spravanie?

  • MUDr. Jan Malaník

   dobrý den, první tři měsíce po nasazení jsou možné určité emoční změny, většinou se po této době upraví

 • Zuzana

  Dobrý den, vysadila jsem antikoncepční kroužek Teyla. Je možné, že se menstruace dostaví se zpožděním? Měla jsem ji mít už před deseti dny. Děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, občas se nepravidelnost vyskytuje, udělejte si těhotenský test, při negativitě vyhledejte vyšetření, pokud menses nepřijdou do 3 měsíců

 • Zuzana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je normální dostat menstruaci 4 dny před začátkem braní placebo tabletek. Antikoncepci beru Leverette už 8 měsíců

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, i při braní antikoncepce nefunguje vše jako hodinky. Pokud by se problém objevily opakovaně v každém cyklu, je možné změnit antikoncepci.

 • Lucie A.

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak zabránit menstruačním migrenám? Je mi 48 let a mám pocit,že je čím dál horší. Antikoncepci jsem před pár léty vynechala,právě kvůli silým migrenám. Byla jsem se radit na gynekologii.Paní doktorka mi opět předepsala antikoncepci- Softinelle. Nevím si už rady. Děkuji za radu.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, je vhodné před nasazením antikoncepce neurologické vyšetření pro zjištění příčin migrén. Jinak by byla vhodná nějaká nízkodávková antikoncepce v kontinálním režimu, třeba softinelle.

 • Kristýna L.

  Dobrý den, já mám takový problém. Já beru antikoncepci Maitalon a zapomněla jsem si vzít 6. den v 23:00 prášek a zjistila jsem to až 7. den v 21:30 (včera), když jsem si měla brát další prášek. Takže jsem ještě v 1. týdnu. Když jsem to zjistila, vzala jsem si oba najednou. Jenže ten 6. den jsme s přítelem měli nechráněný pohlavní styk a on ejakuloval do mě. Tak jsem se chtěla zeptat, zdali je tu vysoká možnost otěhotnění a mám si pro jistotu skočit pro postinor? Já jsem sice dnes už volala svému gynekologovi, ale on je jak se říká stará škola a řekl mi, že postinor je pro ty, co neberou vůbec nic, že by mi mohlo být zbytečně špatně a že bych se mohla rozkrvácet. Tak mi poradil, že mám brát klasicky dál prášky v pravidelnou hodinu a když nepřijde menstruace, tak jít na kontrolu. Tak jsem si řekla, že se poradím raději ještě s někým.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, rovněž bych postinor nedoporučil., normálně užívat dál antikoncepci. Nicméně žádná antikoncepce nechrání 100% před otěhotněním.

 • Natálie

  Dobry den, dostala jsem menstruaci dnes večer a moje otázka je jestli si mám vzít první pilulku antikoncepce dnes večer nebo až ráno? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud chcete užívat antikoncepci pravidelně večer, vezměte si ji večer, pokud naopak ráno, začněte až ráno. Tady se jedná spíš o organizační hledisko.

 • Dotaz

  Dobrý den, beru antikoncepci cca 10 let . Byla jsem nedávno na zákroku a kontrolu jsem měla v době 7 denní pauzy, ale stačilo mi oddálit si menstruaci o dva dny. Tak jsem si vzala 2 tabletky z nového platíčka. Pak jsem dodržela 7 denní pauzu a pak dobrala zbylých 19 tabletek. S přítelem jsme v den kdy jsem brala 12 tabletku měli styk. Mohlo vzniknout riziko otěhotnění ? Děkuji moc

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná antikoncpce nedává 100% jistotu před neotěhotněním.

 • Radka

  Dobrý den, již skoro 5 let beru antikoncepci Lindynette 20. Nyní mi pan gynekolog předepsal Polygynax na vaginální výtoky. Mám brát všech 12 tobolek. Chci se zeptat, zda je tímto přípravkem nějak narušena účinnost antikoncepce a kdy nejdříve můžu mít pohlavní styk, abych náhodou neotehotněla. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nemusíte mít strach. Po přeléčení vyzkoušjete ještě laktobacily do pochvy pro obdovu správných bakterií. Antikoncepce by měla fungovat standardně.

 • Lucie V.

  Dobrý den pane doktore, moje lékařka mi předepsala antikoncepci Evellien, kvůli vysoké děložní sliznici. Máme 2 syny, takže další dítě už neplánujeme. Lékařka mě upozornila, že mám počítat s nepravidelným krvácením, protože jsem měla úplně rozhozený cyklus po covidu a neměla jsem vlastně "pořádnou menstuaci už 2 měsíce".Těhotenství vyloučeno.Tak mi lékařka dala injekci na vyvolání mensesu, ale menses trval 3 dny a toť vše, ani jsem pomalu nevěděla že menses mám.V ten samý den jsem začla uživat tabletky. Antikoncepci beru 27.den. První týden v pohodě, ale ten druhý den jsem začala krvácet, nejdřív slabě, ale pak se krvácení zvýšilo, na 3-4 noční vložky denně a s krví odchází i kusy sliznice, denně tak 10 kusů a krvácím doteĎ. Pořád se mi motá hlava, jsem malátná, unavená a v úterý jdu na krevní testy, jestli mi rapidně nespadlo železo, s kterým mám velké problémy.Bratr je lékař, takže mi testy zařídí. Volala jsem si na gynekologii a řekli mi že mám ještě týden vydržet a pak to kdyžtak vysadit.Já osobně usuzuji, že mi prostě antikoncepce nesedla. Mohu prosím vědět váš názor? Velmi děkuji Vysloužilová

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, antikoncepce si ,,sedá,, první tři měsíce, pokud ale krvácíte intenzivně, je zapotřebí gynekologické vyšetření, ať nejste chudokrevná

 • Sandra

  Dobrý den, chceme s manželem začít plánovat rodinu. Co se tyče antikoncepce je možné ji jen tak vysadit? Dále beru zoloft 100mg. S přestávkami asi 8 let zhruba. Je potřeba ho vysadit? Nebo ho lze i nadále brát v těhotenství. Popřípadě na koho se mám obrátit zda na gynekoložku, psychiatričku nebo praktického lékaře. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, o vysazení psychiatrické medikace se poraďte s psychiatrem a poté vysaďte antikoncepci, u tohoto léku je zapotřebí opatrnosti hlavně ve III trimestru.

 • Karolína B.

  Dobrý den pane doktore, již 4 měsíce užívám antikoncepci Azalia. Posledních pár týdnů mívám téměř každý večer depresivní nálady a úzkost. Může být příčinou užívání antikoncepce? Nikdy jsem takovéto problémy neměla. Děkuji a přeji Vám hezký den.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, vznik úzkostí a změny nálad mjá obvykle více příčin, nelze 100% říct, že za to může antikoncepce.

 • Lucie S.

  Dobrý den mám dotaz ohledně antikoncepce a menstruace. Beru už přes půl roku antikoncepci a menstruace se mi stále ne srovnala. S tím že mi pan doktor říkal že mám počkat cca 3 měsíce a bude to dobrý. Není krvacim třeba 2 krát do měsíce podobu 7-10 dní.. Kolikrát déle. Nebo vícekrát. Už mě to opravdu obtěžuje život. Byla jsem na prohlídce pan doktor našel myom 2 cm objednal mě za půl roku na kontrolu a říkal že se to musí hlídat a že mi změní prášky až doberu tyhle. Už to budou snad třetí prášky. S tím že někdy krvacim hodně nebo jen špiním Opravdu je to několikrát do měsíce a nemohu pomalu ani žít sexuální život. Nevím co mám dělat. Doktor mi řekl že mi změní prášky a tím to skončilo. Děkuju za odpověď. Suchomelova

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, je pravda, že nově nasazená antikoncepce si musí tzv. sednout a obvykle pro to potřebujeme 3 měsíční interval na vyhodnocení. Myomy dle velikosti a umístění mohou mít vliv a intenzitu a frekvenci krvácení, pro přesný postup je ale zapotřebí gynekologické vyšetření

 • Martina B.

  Dobrý den, pane doktore, chtěla jsem od svého gynekologa zapsat antikoncepci, u které se nemusí dělat pauza a tudíž nebudu mít třeba 2-3 měsíce menstruaci. Napsal mi Minesse, s tím, že nemám brát 4 tablety placebo a pokračovat s dalšího balení, je to tak v pořádku nebo existuje jiná antikoncepce, která se dá brát v kuse třeba 3 měsíce: Moc děkuji. Martina B.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano, monofazickou antikoncepci lze brát kontinuálně bez užití placebotable

 • Aneta K.

  Dobrý den, používám antikoncepci Teyla, nyní jsem ve 2. týdnu používání, příští týden v neděli bych měla kroužek vyndat, ale potřebovala bych změnit potom následující týden měsíčků, kvůli dovolené. Když nasadím hned v neděli kroužek nový, je pravděpodobné, že se krvácení trochu dostaví, pak jsem četla ještě o druhé variantě, ukončit kroužek v 2.tydnu,tyden vynechat a nasadit nový, že by krvácení nemělo přijít. Jaká je pravda a která možnost je lepší? Děkuji za radu. :)

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ještě existuje varianta s možností bez týdenní pauzy, ihned pokračovat v dalším kroužku. Je ale možné, že se dostaví špinění

 • Nikola L.

  Dobrý den, beru už půl roku antikoncepci Paoletta. Dobrala jsem platíčko a začala další hned bez pauzy, jenže potom v tom druhém jsem v druhém týdnu zapomněla tabletu, takže tu jsem užila hned druhý den. Potom ve třetím týdnu jsem měla průjem a tableta se mi asi nevstřebala, protože jsem začala špinit, ale neřešila jsem to a další prášek jsem si nebrala. Platíčko jsem dobrala celé a menstruace přišla ve stejný den jako vždy. Moje otázka zní, jestli budu při novém platíčku hned chráněná nebo až po 7-mi dnech. Předem děkuji ta odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, budete chráněná jako při běžném užívání antikoncepce. Ale žádná antikoncepce nezaručuje 100% ochranu před otěhotněním.

 • Černá mamba

  Dobrý den chci se zeptat byla jsem 22.2.2022, na aplikaci antikoncepční injekci sayana . Sestřička mi ji píchla do břicha ale nejspíš špatně upevnila a půlka suspenze vytekla mimo a půlku píchla do mě otázka zní, je si mohu otěhotnět i tak předem děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, žádná i správně aplikovaná antikoncepce nemá 100% účinnost. Lez otěhotnět i při správné aplikaci.

 • Gabriela Š.

  Dobrý den, s partnerem máme dvouletou zdravou holčičku, kterou jsme rodili císařským řezem (kvůli mým pooperačním možným rizikům s pánví). Zvažujeme zavedení nitroděložního antikoncepčního tělíska. Vymezím se tím pravidelné měsíční menstruace a na jak dlouho je tato antikoncepce zavedena ? Děkuji moc za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, omezení až zmizení menstruace je záležitost pouze nitroděložních tělísek s obsahem progesteronu - tzv IUS. Tělíska se zavádí na 3-6let dle zvoleného typu. Tělísko lze ale kdykoliv vyjmout i před termínem.

 • Lucie

  Dobrý den, v říjnu loňského roku mi zjistili roztroušenou sklerózu, nejdříve léčili Medrolem, nyní chodím jednou měsíčně na infuzi Tysabri. Od toho léčení trpím častou změnou nálad, jsem hodně citlivá i na tón hlasu. Beru antikoncepci Katya a teď i po MS nadále špiním. Na sex najednou nemám chuť. S přítelem máme dceru a chtěli bychom se pokusit časem o další, ale bojím se, aby třeba ty rozházené hormony nezpůsobily neplodnost. Mohu brát nějaké vitamíny na podpoření hormonů nebo to mám řešit se svým gynekologem? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ne vždy musí být změna nálady a libida spojena s užíváním antikoncepce, máte komplexní neurologické onemocnění, jehož vliv může být rovněž podstatný. Při neustálém špinění při užívání antikoncepce je nutné vyšetření gynekologem.

 • Kristína

  Dobrý den, Užívam antikoncepci zoely. Pri prvních 3 měsících sem mněla občasné špinění ale žádne bolesti ani nič podobného. Jsem na 4. Blistru a pri 12 pilulke jsem spozorovala špinnění s troškou krve. Přešel den a špinění pořád nepřestalo ale zoslablo. Chtěla bych se zeptat co to může znamenat a co mam delat. Děkuji, Petrovičová

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud při užívání hormonální antikoncepce Zoely špiníte již 4. měsíc, tento přípravek nestačí udržet cyklus. Vhodné bude užívání HAK s lehce vyšším obsahem estogenu esthinylestradiolu, při kterém by se špinění již nemělo objevit.

 • Gabriela

  Dobrý deň, mám 23 rokov, a mám problém (pravdepodobne) s hormonálnou antikoncepciou. Leverette užívam už skoro 4 roky. Vtedy som zvolila HA, lebo mi prišla ako najspoľahlivejšia forma antikoncepcie, ktorá mi navyše veľmi pomohla so silnými menštruačnými bolesťami, ktoré ma obmedzovali v živote, a keďže kondómy ani mne, ani partnerovi nevyhovujú, bola to jasná voľba. Pred rokom som ale začala mať problémy, a už by som to chcela vyriešiť. Niekoľkokrát do roka som mala vaginálnu mykózu, ktorú som aj liečila pod lekárskym dohľadom. Riešili sme to vnútrovaginálnym krémom a tabletkami Prokanazol. Týmito tabletkami sa raz preliečil pre istotu aj partner. Stále sa tento problém ale po niekoľkých mesiacoch vracia. Parfumované mydlá nepoužívam, nosím bavlnenú spodnú bielizeň. Mám stáleho partnera, a tak v tomto ohľade asi problém nebude. Po asi 2 rokoch som začala cítiť aj pokles libida a vaginálnu suchosť (po styku vždy cítim nepríjemné pálenie), čo ma veľmi odrádza, na pohlavný styk sa teším čoraz menej. Všade počujem, že tieto problémy môže spôsobovať antikoncepcia, a tak reálne uvažujem o jej vysadení a nahradení inou, nehormonálnou formou, konkrétne pesarom (Caya diafragma). Diskutovala som o tom s priateľom a on trvá na tom, aby som zvážila aj zmenu za iné antikoncepčné tabletky a hlavne návštevu gynekológa. Jeho hlavným argumentom je aj to, že my vlastne vôbec netušíme, či je koreňom problému užívanie antikoncepcie. Navyše má obavu, že bude pesar pri styku priveľmi "cítiť". Prosila by som teda o radu. Ďakujem veľmi pekne.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, použití vaginálního pesaru jako metody bariérové antikoncepce je jistě možné. Jeho spolehlivost však není úplně ideální a navíc je zde nutnost manipulace s tímto pesarem jako je jeho zavedení před pohlavním stykem, poté jeho vyjmutí a péče o něj. Pokud tablety hormonální antikoncepce, které užíváte způbují ztrátu libida bude vhodné vybrat HAK s jiným gestagenem než máte nyní. Možné je i užití vaginálních kroužků, transdermalních náplastí nebo zavedení intrauterinního systému s levonorgestrelem jako je např. Mirena nebo Levosert.

 • Kateřina

  Dobrý den, prosím o radu ohledně silné a bolestivé menstruace,která mě trápí již druhý rok. Je mi 48 let a celý život jsem brala HA. Před dvěma lety jsem začala mít v 7 denní pauze silné migrény. Lékař mi měnil HA a k migrénám se přidala silná nevolnost a následně hospitalizace, zánět žaludku. HA jsem vysadila a problémy s migrénou a nevolnosti přestaly, nicméně přišla velmi bolestivá a silná menstruace. První čtyři dny nemohu vůbec pracovat. Lékař zkusil hormony např utrogestan,ale žádná změna. Prý jediná možnost opět HA. Po 4 dnech nasazené HA opět silná nevolnost,zvracení. Už je mi trapné stále chodit k lékaři. Začínám trpět depresí,protože mi to přijde,jak začarovaný kruh,z kterého není cesta ven. Prý je to věkem a mám vydržet. Vím,že to už déle nedám. Mimo menstruaci se cítím dobře. Ale těch 8-9 dnů je peklo. Děkuji za případnou odpověď. Kateřina

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud máte potíže, které popisuje řešením je použití IUS - intrauterinního systému jako je např. Mirena či Levosert. Tento nitroděložní systém s levonorgestrelem se zavádí ambulantně do dutiny děložní na období až 6 let. Působí lokálně v děloze a nezatěžuje tedy gastrointestinální systém. Krvácení u 80% uživatelek nebývá vůbec, u zbylých 20% bývá obvykle slabší intenzity. Krvácení je také méně bolestivé.

 • IM

  Dobrý den, beru HA Mistra, v pondělí 14.2. jsem měla poslední den menstruace a v úterý jsem měla začít brát nový týden, bohužel jsem na to zapomněla a začala ji brát až ve středu 16.2. vzala jsem si dvě tabletky. Večer jsem měla chráněný pohlavní styk, ale přítelovi ochrana sklouzla do mně a udělal se většina vyšla ven, ale teď nevím jestli otěhotním nebo ne. Mám případně použít tabletu po?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pauza mezi jednotlivými blistry HAK je 7 dnů. Pokud jste začala užívat tablety až po 8 dnech těhotenství nelze zcela vyloučit. Užití 2 tablet najednou není správné. Pokud zapomenete 1 tabletu, pokračuje se v užívání HAK dále, ale je potřeba se 7 dnů chránit jinou metotodou jako je např. kondom apod. Více se dozvíte z příbalového letáku přiipravku Mistra.

 • Lenka

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, v jaké přibližné hloubce lze namazat vlákna od tělíska MIRENA? Cítím je již cca 1 cm hluboko, mám proto strach, aby mi tělísko nevypadlo. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, vlákna intraueterinního systému Mirena lze nahmatat na konci pochvy. Délka pochvy je individuální, vlákna 1 cm od poševního vchodu je příliš málo. Vlkána nemají na event. vypadnutí žádný vliv.

 • Lenka R.

  Dobrý den. Beru již přes rok antikoncepci Mistra. S přítelem spolu máme sex asi poslední měsíc, ale vždy použijeme i kondom a přítel vždy ejakuluje mimo mě. Když si kondom sundá, umyje si pak ruce, penis asi ale ne, ale pak se třeba dvě hodiny nic neděje a pak opět nasazujeme kondom nebo mě uspokojuje rukou. Dva týdny zpět jsem onemocněla covidem a začalo mě i bolet v podbřišku v oblasti vaječníků a takový stahující pocit trvá doteď. Je možné, že po těch dvou hodinách po styku zůstanou na penisu živé spermie? Přidala se k tomu i bolest jen levého prsu a moc nemám chuť na jídlo. Jde o to, že si nejsem jistá, zda beru antikoncepci správně. V příbalovém letáku je psané, že přibližně ve stejnou dobu. Beru ji pravidelně každý večer (až na sedmidenní pauzu), jen ne vždy ve stejnou dobu, ale vždy než si jdu lehnout. To je rozmezí dejme tomu 10 a 12 večer. Někdy si tedy tabletku vezmu třeba v jedenáct, někdy v dvanáct. Dá se to považovat za přibližně stejnou dobu? Má antikoncepce i přes to pořád zachovalý účinek nebo se už tím sníží? Mám se obávat těhotenství? Děkuji Vám za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, antikoncepční tablety je potřeba užívat ve stejnou denní dobu, to znamená co 24 hodin. Pokud užijete tabl. v 10 nebo 12 hodin je antikoncepční učinek plně zachován a nemusíte mít obavu z otěhotnění. Použití kondomu jako doplňkové metody před otěhotněním je tedy zbytečné. Rovněž tak jste chráněna před otěhotněním i v době 7 denní pauzy, kdy tablety neužíváte. Více se dozvíte z příbalového letáku přípravku Mistra.

 • Eliška

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat bylo mi zavedeno nehormonální nitroděložní tělísko po jak dlouhé době je možné mít pohlavní styk? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, po zavedení nehormonálního těliska je možné mít pohlavní styk za 1-2 dny po zavedení.

 • Leon233

  Dobrý den, chtěla jsem se prosím zeptat, v posledním týdnu v prosinci jsem omylem prodloužila o jeden den vysazení antikoncepce. Je možný nějaký problém účinnosti antikoncepce i po dvou měsících? S přítelem mám nechráněný styk…

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, po dvou měsícich pravidelného užívání hormonální antikoncepce nemá vynechání 1 tablety HAK v prosinci žádný vliv.

 • Evžen Ch.

  Dobrý den, moje přítelkyně mívá někdy po orgasmu ( cca hodinu po ) urputné bolesti v břiše, které trvají cca 1 až 3 hodiny a jednou za čas se stane, že potom za 4 až 5 dní dostane zánět ( cca 3 až 5x za rok ) a většinou to nastává po orálním sexu. Její orgasmy jsou dost silné, co jí při tom dělá břicho jsem ještě neviděl a sama říká, že to ještě s nikým nezažila. Jenže mám podezření, že tento problém se stydí řešit se svým gynekologem. Přijde mi to divné, že jednou spolu spíme, i v ní zůstanu a vše je v pořádku a teď naposledy jsem jí to udělal jen jazykem a byl z toho dokonce zánět dělohy. Můžete mi poradit čím to může být? Nemůžu mít ve slinách nějaký bacil, který se někdy projeví a někdy ne? Nebo by to mohlo být nitroděložní tělísko, které má čtvrtým rokem? Dříve takové problémy neměla a já s jinou ženou také ne, poradíte prosím? Děkuji E.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, orgasmus neboli vyvrcholení je výsledkem fáze plató sexuálního reakčního cyklu. Orgasmus se vyznačuje intenzivní fyzickou rozkoší, kontrolovanou autonomním nervovým systémem. Je doprovázen rychlými cykly svalových kontrakcí (stahy) v dolních pánevních svalech, které obklopují primární pohlavní orgány- Orgasmy u mužů i žen jsou často spojeny s jinými mimovolnými reakcemi, např. se svalovými křečemi v jiných částech těla a s vydáváním zvuků. Orgasmus též zpravidla provází euforické vnímání. Svalové stahy kolem ženských pohlavích orgánů mají zajistit snazší pohyb mužských pohlavních buněk – spermií – až k uvolněnému vajíčku – ženské pohlavní buňce. Následně orgasmus obvykle způsobuje znatelnou únavu a muži i ženy si po něm potřebují odpočinout. To se obvykle připisuje uvolnění prolaktinu. Prolaktin je typickou odezvou endokrinního systému při depresivní náladě nebo podráždění. Příčinou také může být potřeba krátkého odpočinku po intenzivní fyzické aktivitě. Mezi časté průvodní jevy, projevující se krátce po pohlavním styku patří také výrazně zvýšená chuť k jídlu nebo pití.

 • Eva

  Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně hormonální antikoncepce. Je mi 29 let a přibližně od 17 let jsem s několika přestávkami užívala hormonální pilulky. Poté jsem si nechala zavést hormonální tělísko na tři roky. Nyní je čas tělísko vyjmout. Má aktuální gynekoložka mi řekla, že po vyjmutí bych měla nejlépe co nejdříve otěhotnět a pokud nechci (ráda bych tomu dala třeba ještě rok), tak mi radí opět nasadit antikoncepci. Chtěla jsem však své tělo po tolika nechat fungovat přirozeně bez hormonů. Doktorka mi tvrdí, že braním prášků předejdu tvorbě cyst a Endometriózou apod. Zároveň mi „vyhrožuje“ neplodností. Celá situace je mi velmi nepříjemná a nevím, co si o tom mám myslet. Zda to je opravdu tak, jak mi gynekoložka předkládá anebo je to jen snaha prodat? Poradíte mi, prosím, co by bylo nejvhodnější udělat? Nechci své tělo přetěžovat hormony, zároveň chci, aby správně fungovalo a abych se vyhnula nemocem. Předem mockrát děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, nitroděložní tělisko s hormony po 3 letech je možné vyjmout nebo při jedné návštěvě stavající intrauterinní systém odstranit a zavést nový. Pokud se rozhodnete již nadále nemít IUS ani nechcete užívát hormonální antikoncepci ve formě tablet, náplastí apod. nikdo Vás k užívání nemůže nutit. V současnosti jsou dávky hormonů v antikoncepci poměrně nízké. Není zapotřebí před otěhotněním dělat přestávku v užívání např. 1 rok.

 • JB

  Dobry den, mela jsem 3 mesice vypadek menstruace od rijna do konce prosince, zrejme z duvodu vyrazneho zhubnuti. 5.1.2022 jsem ji dostala (trvala do 10.1.) a probihalo vse normalne. Dalsi menstruaci jsem ocekavala v tomto tydnu, nicmene 31.1. probehl nechraneny styk s ejakulaci mimo, projistotu jsem (ackoliv by melo jit o neplodne dny v dobe styku) uzila po cca 40 hodinach 2 pilulky egianti 0.75 mg. Muj dotaz zni mam doma antikoncepci Yadine a vim ze abych byla plne chranena hned, mela bych ji vzit 1.den menstruace - jelikoz jsem egianti uzila kratce pred prichodem menstruace (snad se distavi, vzhledem k tomu ze predtim 3 mesice nebyla) ma to vliv na ochranu pred otehotnenim nebo ne pokud vezmu antikoncepci 1.den menstruace (jestli i tak budu chranena hned). jako prvni den menstruace a nasazeni antiko se bere i vyraznejsi spineni nebo az plna krev. Pokud by se menstr. zase nedostavila (viz vyse predtim 3 mesice vypadek) a byla by testem vyliucena gravidita tak mohu i tak nasadit antiko na slepo (bez menstruace - ja ji prave obdrzela i kvuli srovnani a pravidelnosti cyklu) kdykoliv ? Pokud ano kdy pak nabiha ochrana nebo jak dlouho se chranit i necim jinym. dekuji za odpoved

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, 1. tabledu hormonální antikoncepce začněte užívat první den menstruace. Pokud se krvácení nedostaví můžete začít užívat tabl. Yadine hned, ale měla by jste se ještě 7 dnů chránit jinou metodou - např. kondom apod.

 • Michelle

  Dobrý den, od čtvrtka jsem doma s covidem. Díky změně režimu jsem si jeden den zapomněla vzít antikoncepci. Začala mi menstruace. Mám ji už 3. den a je stále velmi silná. Pokračuji dále v braní antikoncepce, ale bohužel se to vůbec neutlumuje. Je to normální?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, k zakrvácemní může dojít i po vynechání 1 tablety hormonální antikoncepce. Doporučuji užívání HAK nepřerušovat a doužívat tablety do koce blistru. Pokud jste vynechala 1 tabletu HAK je potřeba se po dobu 7 dnů chránit před otěhotněním jinou metodou - např. kondom apod.

 • Kristýna Z.

  Dobrý den, s příchodem menstruace jsem 27.1. začala užívat antikoncepci, protože tento měsíc (20.2.) letím za svým přítelem, uvidíme se jen na týden (budu si muset oddálit menstruaci pomocí antikoncepce), ale antikoncepce mi přišla jako nejlepší nápad, protože už nechceme používat kondomy. Jde o to, že opravdu není vhodná chvíle na otěhotnění a ráda bych tomu předešla aniž bychom použili kondom. Můžete mi prosím poradit? Tak aby to bylo šetrné, ale zároveň účinné..popřípadě jsem četla něco o ovulačních cyklech a v týden (20.2. -27.2.) by to riziko mělo být nízké, když bych správně měla mít před nebo už v průběhu menstruace, ale spoléhat se na to nechci. Moc děkuji za radu

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, při užívání hormonální antikoncepce jste chráněná před otěhotněním po celou dobu užívání hormonálních tablet, ale i v týdnu bez užívání. Důležite je pravidelné užití bez vynechání i 1 tablety. Pokud užíváte tabl. pravidelně je použití kondomu jako metody antikoncepce zbytečné.

 • Nikol

  Dobrý den, beru pravidelně několikátým rokem HA Yoseffine. Vyjímečně jsem si teď potřebovala 2x oddálit MS. Po prvním blistru proběhlo oddálení bez problému. Po druhém blistru mi ihned 1. tabletku v platičku začlo špinění až slabé krvácení, které přetrvavá již 12. den. Ze zoufalosti jsem nasadila Ascorutin, který beru dnes 5. den a ani tohle nepomohlo. Můžete mi prosím poradit, co s tím? Vysadit na pár dní HA, pokračovat v braní? Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud uíváte HAK kontinuálně, t.j. bez pauzy, tak doporučuji doužívat tabl. do konces blistru a poté udělat pauzu, ve které zakrvícíte. Více se dozvíte z příbalového letáku.

 • Lucie

  Dobrý den, mám dotaz včera jsem spala se svým přítelem a on se do mě udělal a já měla ještě poslední den menstruace. Antikoncepci beru, ale myslím, že bych si měla vzít postinor. Tak se ptám jestli si ho mám vzít a nebo si vzít normálně antikoncepci.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud užíváte HAK pravidelně, t.j. bez vynechání tabl., tak chráněná před otěhotněním jste celou dobu, t.j. i v týdnu bez užívání tablet HAK. Více se dozvíte z příbalového letáku antikoncekce, kterou užíváte.

 • Nikol M.

  Dobry den, od aplikace ockovani proti covidu jsem to nedostala 8 mesicu. Nevim zda to s ti souvisi. Nicmene jsem se chtela nechat vysetrit ohledne hormonalni rovnovahy. Dostala jsem injekci na vyvolani a menstruaci jsem sice dostala, ale k tomu behem 14 dnu i 6 kg nahore. Chci se zeptat zda tento ucinek odezni. Dekuji moc

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, po očkování vakcínou proti Covidu-19 se mohou vyskytnout nepravidelnosti menstruačního cyklu, i když 8 měsíců je poměrmě dlouhá doba. Pokud po inj. máte tendenci přibírat na váze vhodnější bude užití perorálních gestragenů jako je např. Provera 5 mb tbl. nebo Duhpaston. Ze samotné inj. se nepřibírá, může však způsobovat zvýšenou chuť k jídlu či hromadění tekutin v těle.

 • Klara

  Dobrý den Skončila jsem s hormonální antikoncepci rozhodla jsem se že už nechci užívat hormony. Nyní hledám jinou variantu jak se chránit před otěhotněním. Mohu se zeptat co doporučujete jiného bez hormonu? Četla jsem si o spermicidnich gelech, globulich,.. Nechápu jednu věc např. Gel působí 10hodin. Ale zároveň píšou že před každým stykem se musí znovu aplikovat dávka. Takže kdybysme během např tři hodin měli dva styky tak první dávka nebude působit na oba styky když působí 10hodin? Děkuji a přeji pěkný den

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, užití spermicidů je jistě možné. Jejich spolehlivost však není příliš. dobrá. Spermicidy lze doplnit používáním vaginálního pesaru, který se zavádí do pochvy. Pokud se chcete vyhnout užití horminů je možné zavedení nitroděložního tělíska s kovy - měď, stříbro, zlato. Tato tělíska jsou určena k použití na dobu 5 let a jejich spolehlivost je mnohem vyšší než u spermicidních látek.

 • Milena

  Dobrý den, dnes je to dvanácty den co beru hormonální antikoncepci Lusienne. Začala jsem ji užívat mimo menstruaci, která mi má přijít cca za 2dny. Zajímá mě jestli mi antikoncepce už menstruaci oddálí, kdyz ji nevynechám, nebo je ještě brzo. Ptám protože mě čeká operace kde je menstruace problém. Tak jestli si mám sehnat přímo i prášky na oddálení. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud užíváte HAK 12. den, tak se krvácení objeví až po 21. dnu, t.j. vždy se 3 týdny užívají tablety HAK a v týdnu bez tablet se objeví krvácení a celý cyklus se opět opakuje. Chráněná před otěhotněním jste celou dobu, t.j. i v týdnu bez užívání tablet HAK.

 • Blanka

  Dobrý den, mohu se zeptat prosím na správné užívání antikoncepčních kroužků Teyla. Zda jsem pochopila správně používání. Když si zavedu první kroužek v sobotu,tak jej vyndám přesně za 3 týdny opět v sobotu? A přesně za týden opět v sobotu zavedu nový kroužek? A na zavedení kroužku nemohu nic zkazit? At jej zavedu, jak jej zavedu bude učinkovat? Mohu být v klidu, když chce manžel ejakulovat do mě? Vím, žádná antikoncepce není 100%. Ale jde mi to, jestli nemohu nějak špatně ten kroužek zavést... Moc děkuji a přeji hezký den. S pozdravem Blanka Černá

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, přesně tak jak popisujete. Kroužek zavedete do pochvy např. v sobotu a po 3 týdnech v sobotu jej vyndáte. Uděláte týden pauzu, ve které zakvácíte a po týdnu v sobutu zavedete další kroužek. Při této aplikaci jste chráněna před otěhotněním celou dobu, t.j. i v týdenní pauze. Více se dozvíte v příbalovém letáku.

 • L. Skočilová

  Dobry den chtela bych se zeptat proc kdyz se chci s pritelem vyspat tak me to bolí. A Nejde nam to. Neni to stresem?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, počátek sexualního života může být provázen Vámi popisovanými problémy. pokud by potíže přetrvávaly i nadále doporučuji návštěvu sexuologa.

 • Simona

  Dobry den chcela by som Vas poprosit o radu ohladom antikoncepcie Mercilon....Nakolko mal moj lekar podozrenie na trombozu po ockovani proti covid 19 odporucil mi prerusit uzivanie mercilonu takze som stihla uzit 6 tabliet v prvom tyzdni a nasledujucich 8 tabliet som nebrala...nakolko trombozu vylúčili mozem nadalej uzivat antikoncepciu len neviem ako pokracovat...za Vašu odpoved vopred dakujem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud se tromboza neprokázala můžete v užívání Mercilonu pokračovat. Jestliže jste po užití 6 tablet dalších 8 dnů neuživala pravděpodobně jste zakrvácela. Začněte užívat nové balení Mercilonu, prvních 7 dnů je potřeba se ještě chránit jinou metodou - např. kondom apod. Dále dete užívat vzdy 3 týdny a týden pauza jako obvykle. Více se dozvíte v příbalovém letáku.

 • Dotaz

  Dobrý den, před 11 dni jsem nasadila hormonální antikoncepci zlynda. Již 11 mám menstruaci. Poslední dny je to spíše spineni někdy občas krev, ale chtěla bych se zeptat zda je to normální? Má obvyklá menstruace trvala 6 dni.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, krvácení 11 dnů při užívání hormonální antikoncepce není úplně v pořádku. Příčinou mohou být změny děaložní sliznice nebo např. endometrální polyp. Pokud by krvácení přetrvávalo bude vhodné hystaroskopické vyšetření, což je vyšetření, při kterém se pomocí optiky hysteroskopu prohlédne dutina děložní a odebere se vzorek tkáně ha histologické vyšetření. Hysteroskopii lze provést ambulantně bez celkové anestezie. Více se dozvíte na webu: www.ambulantni-hysteroskopie.cz.

 • Pavla D.

  Dobrý den, je mi 43 let a jsem již v přechodu. Gynekoložka mi nasadila antikoncepci Maitalon, aby se, řeknu to svým laickým způsobem, ještě zaktivovaly vaječníky. I po jeho užívání mívám krvácení slabé a někdy téměř žádné. Chtěla jsem se zeptat, zda přerušení této hormonální "léčby" mi může způsobit nějaké zdravotní komplikace. Ráda bych tuto hormonální léčbu přerušila. A pokud by mi krvácení úplně přestalo, má význam brát antikoncepci nadále? Moc děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, vhodný bude odběr hormonálního profilu, ze kterého se dá stanovit zda je již funkce vaječníků snížená. Pokud se snížená funkce vaječníku prokáže bude vhodnější užívání substituční léčby nez hormonální antikoncepce.

 • V.

  Dobrý den , chtěla jsem se zeptat . Neberu žádnou antikoncepci a mám jet v srpnu na dovolenou , kdy vím že bych měla mít menstruaci . A tak mě zajímá , když nic neberu dá se to ňák posunout či obejít atd nebo to jde jediné pomocí antikoncepci ?? Děkuji moc za odpověď a přeji hezky večer či den.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, mentruace se dá oddálit užíváním gestragenů jako je např. Norethisteron tbl. či Provera 5 mg tbl., užívá se zpravidla 3-4 dny před plánovaným termínem menstruace a poté celou dobu, kterou chcete menstruaci dsunot. po skončení užívání se dostavi krváceni zúpravidla do týdne.

 • Veronika

  Dobrý den beru antikoncepci už přes rok měla jsem si vzít tabletku po pauze 7 den ale vzala jsem až 8 den, ale problém je ze jsem měla styk ten 7 den. Bojím se jestli nemohu být tehotna protože jsem to nedostala.Dekuji za radu

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, tablety hormonální antikoncerpce je potřeba užívat dle návodu v příbalovém letáku. Pauza mezi jednotlivými blistry je 7 dnů. Pokud jste začala užívat HAK až po 8 dnech, tak otěhotnění nelze vyloučit. Je to však méně pravděpodobné. Pokud jste nezakrvácela je na místě provedení gravitestu z moči nebo odběr krve na stanovení hladiny HCG, což je lidský choriongonadotropin.

 • Andrea N.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, s přítelem jsem měla nehodu s kondomem cca před 10 hodinami. Hned po styku mi začala menstruace ( mám ji v celku pravidelnou) a já teď nevím zda bych měla použít pilulku poslední záchrany. Předem děkuji za odpověď .

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste začala menstruovat je otěhotnění velmi nepravděpodobné.

 • Marcela

  Dobrý den, mohu se zeptat jestli mohu brát antikoncepci, když mám zlučníkové kameny. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, žlučníkové kameny nejsou kontraindikací k užívívání hormonální antikoncepce. To znamená, že hormonální antikoncepci můžete užívat.

 • Petra

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jaká je možnost otěhotnění, když jsem vynechala 10 a 11 tabletu lunafemu. 10 a 11 tabletu jsem si vzala společně s 12. Bylo to pondělí, zbytek tabletek jsem brala pravidelně, akorát v pátek jsem měla nechráněný pohlavní styk. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, k otěhotnění stačí vynechat i jen jednu tabletu hormonální antikoncepce. Pokud jste měla nechráněný styk těhotenství nelze vyloučit. Zapomenuté tablety jste již neměla užívat - více se dozvíte z příbalového letáku.

 • Jitka B.

  Dobrý den, užívám lék trisequens, je možné při užívání tohoto léku otěhotnět? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud užíváte Trisequens tablety pravidelně, bez vynechání tabl., tak je otěhotnění prakticky vyloučeno.

 • Darina K.

  Dobrý den když Doveru 21 tablet za jak dlouho by se měla dostavit menstruace? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, po dobrání 21. tablety se dostaví krvácení obvykle za 2-3 dny. Sedm dnů tablety HAK neužíváte a po této pauze začnete užívat nový blistr HAK. Před otěhotněním jste chráněna i po dobu 7-denní pauzy.

 • Teri

  Dobrý den brala jsem antikoncepci lindytte (21 tabletek) ale musela jsem po třech měsících kvůli bolesti prsů v prosinci jsme začal brát daylette (24 tabletek) . 6. listopadu jsem měla sex na chvilku bez ochrany, vážně na chvíli, pár přírazu ale pak už s ochranou a před tím stykem jsem měla MS Ten sex byl dva dny po tom co jsme začal brát třetí plato a pár dní po ms Dale jsem seděla na partnerovo přirození 19. Prosince ale nebyl ve mě ale pak mě délka rukou a trochu se bojí jestli do mě nemohl zavést preejakulat. Antikoncepci lindytte jsme brala skoro pořád pravidelně až na pátek kdy jsme měla taneční a nemohla jsem Teď jak mám daylette takž už taneční nemám ale taky se mi občas stalo že jsem si ji vzala dyl Podotýkám že to bylo 1-2 hodiny max Jednou tedy 4 nikdy víc jak dvanáct hodin Mohla bych být těhotná z preejakulat ptám se protože díky té nové antikoncepci mi přišla MS až den před novým platem a byla velice slabá pak za tři dny silná a pak slabá. Teď mam po MS ale mám hnědý vytok Testy při MS jsem si delala vyšli vždy negativní. Může to být tím jak beru antikoncepci s jiným počtem pilulek že si tělo na to zvyká nebo si mám udělat radši ještě tets?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste užívala hormonální antikoncepci pravidelně bez vynechání tabl. a v intervalu maximálně 12 hodin, tak je otěhotnění prakticky vyloučeno. Pokud byl gravitest z moči negativní, tak se o graviditu nejedná.

 • Lenka

  Dobrý den, Mam skoro rok a půl zavedenou Mirenu. Stále jsem dávala šanci, ale bohužel žádné zlepšení. Měsíc špinění nebo lehké krvácení, další měsíc úplně v pořádku, neustále bolesti v podbrisku, strašná unava( může být unava způsobena teliskem ?) Od doby co mám telisko, tak cítím i křeče v nohách... , jednou zacas je bohužel i zapachajici vytok nebo špinění... Asi je vhodné už po takové době telisko vytáhnout? Dekuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud přetrvávají potíže, které popisujete bude pravděpodobné vhodné zvolit jiný typ antikoncepce.

 • Michala O.

  Dobrý den, je mi 28 let, užívám kvůli navození menstruace (ztráta ze zdravotních duvodů a nízké váhy) antikoncepci Laverette. Jelikož jsem spíše pro bylinky a přírodní cestu, byla toto po 2 letech krajní možnost. Léky nemám v oblibě, ale pomohly. Mám ovšem dotaz. Mohu placebo pilulky (zpravidla ty bílé, 7 denní, kdy má mestruace nastat) vynechat? Pokud vyjde nastejno přerušení brání léků na 7 dní vs. braní 7 dní placebo tobolek - raději bych je vynechávala. Prosím o pochopení, opravdu se lékům spíše vyhýbám pokud to jde. Nicméně lékaři jsou svaťí :-) Děkuji mockrát za názor! :-)

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, placebo pilulky lze vynechat - neobsahují totiž žádné hormony. Jejich vynechání či užívání vyjde nastejno. Pauza je 7 denní.

 • Karolina

  Dobrý den, dnes jsem si měla brát po sedmidenní pauze první pilulku antikoncepce Bonadea. Omylem jsem však užila mou starou antikoncepci Lamya, která mi neseděla a tak jsem jí před rokem vyměnila. Prosím o radu, zda mám užít ještě i správnou antikoncepci Bonadea- užila bych tam dvě pilulky různých antikoncepcí v jeden den, nebo ji mám začít brát až od zítřka? Pokud od zítřka, mám vybrat celé platíčko, nebo mám poslední prášek vyhodit? Dívala jsem se a každá ta antikoncepce obsahuje jiné účinné hormony. Moc děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, tablety hormonální antikoncepce je vhodné užívat dle návodu v příbalovém letáku. Pokud došlo k záměně HAK užijte ve stejný den tabl. Bonadea a pokračujte v užívání tablet Bonadei se 7 denní pauzou.

 • Anonymní

  Dobrý večer, beru HA Zlynda beru ji ani ne měsíc a už mám přejít na zelené tabletky. Chci se zeptat jestli když den před tím než je začnu brát a přítel do mě ejakuluje jestli mě ochrání před nechtěným těhotenstvím, případně po dobu užívání zelených tabletek. Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, před otěhotněním při správném üžívání jste chráněně po celou dobu, tedy i při užívání zelených tablet. Více se dozvíte v příbalovém letáku.

 • Anna

  Dobrý den, užívám HA Maitalon společně s nikotinovými sáčky (bez tabáku). Zajímalo by mě, jestli i zde platí stejně vysoká rizika, jako u kouření klasických cigaret v kombinaci s HA - tedy např. vysoké riziko tvoření krevních sraženin. Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Při užívání nikotinových sáčků samozřejmě nedochází k inhalaci škodlivých látek jako při kouření cigaret. Přesto mají svá rizika. Nejčastěji jde o lokální podráždění v místě aplikace sáčku, mohou se vyskytnout bolesti hlavy, problémy se zažíváním. Celkově má nikotin nepříznivý vliv na srdce cévy a zrychluje nepřirozeně srdeční akci, stahuje cévy, tím stoupá krevní tlak, zvyšuje hladinu mastných kyselin v krvi. Toto dohromady může skončit infarktem nebo cévní mozkovou příhodou, což je u nás stále nejčastější příčinou úmrtí.

 • Daniela

  Dobrý den, beru 3 roky HA Calleto a teď má moje doktorka volno a nemůže mi poslat poslat recept a já si nestihnu vzit po 7. Denní pauze, ale vezmu si 1. Prášek z nového platíčka až 9. Den, tak jestli je to v pohodě ?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepci můžete začít užívat po 9-ti denní pauze, měla by jste se však týdem chránit jinou metodou, např. kondom, apod.

 • Klára O.

  Dobrý den, používám pravidelně antikoncepci diecyclen, a chtěla bych si menstruaci oddálit. Pokud to udělám tak, jako je to popsané v příbalovém letáčku, jsem i po dobu oddalování menstruace stejně chráněna proti otěhotnění? Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, ano i po oddálení menstruace, tak je uvedeno v příbalovém letáku jste chráněna před otěhotněním.

 • Pavla

  Dobry den, beru antikoncepci Leverette. Dne 25.11. jsem nacala dalsi platicko. Dne 30.11. nebo 1.12. jsem si zapomnela vzit tabletu, ale uzila jsem ji do 12 hodin (beru vzdy vecer kolem 21. nebo 22. hodiny). V nedeli 5.12. jsme mela sex. A bohuzel 9.12. jsem si opet zapomnela vzit tabletu. Ale opet jsem ji stihla uzit do 12 hodin (vzala jsem si ji v 8:30 rano). Muzu byt tehotna, kdyz jsem udelala 2 chyby v jednom mesici? Kdy si pripadne mohu udela tehotensky test? Moc dekuji za opoved a preji hezky den.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste zapomenutou tabletu užila v intervalu do 12 hod. po předchozí tabletě těhotná být nemůžete. Více se dozvíte v příbalovém letáku k této HAK. Těhotenský test si můžete udělat před začátkem užívání dalšího blistru tablet HAK.

 • Kristýna K.

  Dobrý den, již rok a půl neberu hormonální antikoncepci. V posledním půl roce se objevilo krvácení a špinění mimo menstruaci, a to vždy v období od ovulace až do menstruace. Po celou tuto dobu také začnu během pohlavního styku pokaždé krvácet. Od ovulace se také po celou dobu až do začátku menstruace vyskytují neustále pocity jako před menstruací, bolesti podbřišku, bolesti prsou, celkové napětí těla a nespavost. Z hlediska vyšetření paní doktorkou i z hlediska ultrazvuku je vše v pořádku. Paní doktorka mi nejprve předepsala globule na přeléčení možného zánětu a poté nasadila Gynprodyl, který beru vždy od 15. dne cyklu po dobu 10 dní. To však nezabírá. Po další domluvě mi paní doktorka doporučila opět antikoncepci jako už jediné zbývající řešení. Chtěla bych se zeptat, jestli tedy opravdu není jiný způsob, jak tuto situaci řešit. Antikoncepci bych nerada začala znovu brát, pokud to není opravdu nutné. V budoucnu bysme se s přítelem nebránili miminku, takže mi antikoncepce nepřijde moc jako řešení, jelikož předpokládám, že po opětovném vysazení se problém vrátí. Mnohokrát děkuji za odpověď a přeji hezký den. Kristýna.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, řesením by bylo užívání jiných gestagenů než je Gynproyl jako je např. Provera 5 mg tbl. k úpravě menstruačního cyklu. Na změně přípravku se domluvte se svou ošetřující gynekoložkou.

 • Barbora

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli mohu užit tabletu po pohlavním styku abych neotehotnela. Neberu antikoncepci, byla mě vysazena po tromboze( měla jsem ji v rámci úrazu před cca rokem a půl ) od te doby si uz krev neředim, ale ani antikoncepci neberu. Děkuji B

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, jednorázovou tabletu po pohlavním styku můžete užít.

 • Jitka

  Dobrý den, příštím cyklem na konci roku/začátkem nového roku plánuji začít brát HA s drospirenonem ( popř. s chlormadinonem ). Zároveň bych se chtěla nechat očkovat proti COVIDu vakcínou Pfizer, ráda bych se zeptala, zda je lepší se očkovat před zahájením HA (obě dávky před zahájením bych stihla), nebo zda ničemu nevadí, když se budu očkovat během ní/ např. pouze druhou dávkou během HA. Jsou zde nějaká možná rizika v obou případech? Popřípadě která z možností je lepší/šetrnější? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, očkování proti onemocnění Covid-19 můžete absolvovat bez ohledu na to, zda užíváte hormonální antikoncepci či nikoliv.Jedinou kontraindikací očkování proti onemocnění Covid-19 je gravidita v I. trimestru, t.j. do ukončení 12. týdne těhotenství.

 • Dana

  Dobrý den, je mi 58 let a stále užívám HA Logest, stále menstruuji. Jsem zcela zdravá, až na migrény v období kolem menstruace, HA již neužívám jako ochranu proti otěhotnění, vyhovuje mi možnost řídit si cyklus. Jednou jsem zkusila vysadit a následovalo nesmírně silné krvácení. Podle mého gynekologa je možné užívat HA nezávisle na věku. Obávám se, že po vysazení budou opět následovat značné obtíže. Zajmal by mě váš názor, předem děkuji. DL

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, v 58 letech by bylo vhodnější přejít k užívání tablet nízkodávkové substituční léčby, podle hladin hormonů, t.j. po odběru krve na hormonální profil ve 3. a 21. dni cyklu. Podle výsledků hormonálního profilu je možné užívat přípravky, kdy by jste krvácela jednou za 28 dnů - např. Novofem tbl. nebo Activelle tbl., u kterého by jste již nekrvácela vůbec.

 • Tereza J.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat co je panenská blána. Jestli bolí při pohlavním styku. Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, panenská blána je jakési zřasení sliznice, které je u každé ženy jinak pružné a elastické. Pokud dojde k zavedení penisu hluboko do pochvy, bude panenská blána jistě protržená. Ke krvácení nemusí nutně docházet.

 • Nikola

  Dobrý den, Beru Nuvaring a plánujeme miminko. Je potřeba vysadit kroužek až po 21 dnech od zavedení nebo i dříve ? A kdy je vhodná doba se začít snažit. Zda hned po menstruaci nebo až po delší době ? Děkuji N.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, dle návodu výrobce je vhodné vysadit kroužek po 21 dnech. Po následující menstruaci můžete otěhotnět. Tato antikoncepce žádný setrvačný účinek či škodlivý vliv nemá.

 • Nikca

  Dobrý den, prosím poraďte mi. Už několik let beru antikoncepci Sunyu. Bohužel se mi stalo že místo sedmidenní pauzy jsem měla čtrnáctidenní pauzu a zajímá mě jestli po sedmidenním užívání antikoncepce s takovou dlouhou přestávkou je antikoncepce na 100% účinná.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, po čtrnácti denní pauze nelze zaručit spolehlivost této antikoncepce.

 • KR

  Dobry den, beru antikoncepci Slinda, zapomnela jsem vzit vcera 15.prasek a 16.den byl nechraneny sex s castecnou ejakulaci dovnitr.Hrozi otehotneni? 16.prasek jsem si vzala normalne. Dekuji.K

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste vynechala tabletu antikoncepce a interval užití byl delší než 12 hodin nelze otěhotnění vyloučit.

 • Lucie

  Dobrý den, začala jsem před týdnem v první den menstruace brát hormonální antikoncepci Laverette v které je 21 pilulek a 7 "placebo" pilulek. Nejsem si jistá zda jsem ji začala brát správně, protože teď mi zbývá ještě 14 pilulek a pak bych měla začít brát ty "placebo" a to nevím jestli se má dostavit menstruace když mi teď jakoby skončila ( a vlastně ještě dost špiním a to taky nevím jestli je skrz to ). Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, užívejte tabl. Leverette podle příbalového letáku, t.j. nejdříve 21 dnů tablet s hormony a poté 7 dnů tabletek placeba, které jsou bez hormonů. V týdnu s užíváním tablet placeba by jste měla zakrvácet. Po skončení užívání tablet placeba začnete opět užívat 21 tabl. s hormony. Chráněná před otěhotněním jste celou dobu, tedy i při užívání tablet placeba.

 • Kristýna Š.

  Dobrý den, beru 1. Týden antikoncepci. Zapomněla jsem si vzít 2 prášky, mám špinění, jako kdybych ti měla mít znovu. Chtěla jsem se zeptat, co mám dělat?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, špinění až krvácení může být i po vynechání i 1 tablety HAK. Tablety HAK je potřeba užívat dle příbalového letáku, t.j. pravidelně každý den. Rozdíl mezi tabletami by neměl být větší než 12 hodin, jinak nelze zaručit antikoncepční účinek. Po vynechání 2 tablet HAK je potřeba se chránit před otěhotněním jinou metodou, např. kondom, apod.

 • Barča

  Dobrý den, začla jsem nepřetržitě brát antikoncepci. Po 3 platičkách jsem měla pauzu na menstruaci. Začla jsem další platíčko. Začli mi nevolnosti, ranní zvracení, nateklá prsa s výtokem mazu, sem tam pobolívání podbříšku, únava. Mohla bych být těhotná, nebo je problém v nepřetržitém užívání antikoncepce, protože bych mohla být předávkovaná? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, potíže které popisujete pravděpodobně nesouvisí s užíváním hormonální antikoncepce. Těhotenství po užívání 3 blistrů a týdenní pauze není pravděpodobné. Pokud chcete mít jistotu, že nejste těhotná doporučuji provedení těhotenského testu z moči, event. odběr krve v laboratoři na hladinu HCG, což je lidský choriongonadotropin.

 • Simona

  Dobrý den. Již delší dobu užívám HA. Pokaždé jsem si dělala pauzu až teď na poslední 3 blistry. Ty jsem brala v kuse bez přestávky. Neberu ji úplně pravidelně, ale o více jak 3 hodiny později jsem si ji nevzala. S přítelem když spolu spíme, tak se do mě nedělá, vždy vytáhne zavčas. Jenže se nám před asi dvěma/třema týdny stalo, že si nejsme jisti zda stihl vytáhnout zavčas, nebo část sperma šlo do mě. Pokud se tak stalo, mohu být těhotná? Stalo se nám to poprvé.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud užíváte tablety hormonální antikoncepce pravidelně je otěhotnění prakticky vyloučené. Přerušovaný styk není potřeba při pravidelném užívání HAK.

 • Alexandra

  Dobrý den p. doktore, Chtěla bych se Vás zeptat, jaký je Váš názor na nitroděložní tělíska IUB a Jaydess. Jsem nerodička, zatím nemám žádné opakující se gynekologické problémy, ovšem mávám migrény s aurou (nemohu proto užívat p.o. HAK) a mávám silnou menstruaci. Jde mi především o efektivitu - studuji vysokou školu a v nejbližších letech nechci otěhotnět. V lednu 2021 mi můj předcházející gynekolog zavedl IUB a už jsem si na nej zvykla - v prvních měsících byla má menstruace o dost silnější a měla jsem jednou bakteriální vaginózu, pak již bylo vše jako před zavedením. Můj gynekolog teďka mi ale říkal, že bych měla zvážit změnu za Jaydess, jelikož je to efektivnější. Zvažuji pros a cons této hormonální varianty - vedlejší účinky jako bolesti hlavy (některé stránky uvádí, že to vůbec příznak není, ale v SPC to tak je uvedené), cysty na vaječnících,... Ale prioritou pro mě je efektivita. Tady se taky názory odborníků liší - někteří říkají, že IUB i Jaydess jsou stejně efektivní (up to 99%), jiný zase že Jaydess je lepší. Jaký je Váš pohled? Nechci zbytečně měnit tělísko, jestli je to stejně efektivní. Ale jestli je efektivita o dosti snížená, uvažovala bych o změně. Děkuji a přeji Vám hezký zbytek víkendu. S pozdravem, Alexandra

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, nitroděložní kulička IUB účinkuje stejným způsobem jako jiná nitroděložní tělíska, zabraňuje otěhotnění lokálně, v děloze. Antikoncepční účinek zajišťuje měď z perel. Výhodou je, že pružný kulatý tvar bez ostrých zakončení umožňuje nitroděložní kuličce neustále v děloze zaujímat ideální pozici a tak předchází podráždění či poškození dělohy, ve které se nachází až po dobu 5 let. Nitroděložní tělísko Jaydess je medikované tělísko, obsahující levonorgestrel, který se z tohoto tělíska uvolňuje v konstatní dávce každý den. Výhodou Jaydess je, že asi 80% uživatelek obvykle vůbec nekrvácí. Co se týče selhání jsou tato tělíska rovnocenná.

 • Martina A.

  Dobrý večer užívam HAK Mercilon 3 roky. Snažim sa ju uživať pravidelne. Ale tento mesiac som jednu tabletku vynechala. Menzes som mala od 30.10.2021 do. 02.11.2021. Mám ho pravidelný keď beriem tabletky. Tabletku v blistri som začala uživať od 01.11.2021. Na konci prvého tyždna alebo na začiatku druhého tyždna som jednu tabletku vynechala pretože sa mi stratila. 08.11.2021 som mala nechránený pohlavný styk. 16.11.2021 som použila bezbarierovú antikoncepciu kondom ale bohužial praskol. Tak som si po 33 hodinách od pohlavného styku dala tabletku po Escapelle. Spravila som dobre ak som tabletku po užila aj keď beriem HAK? Kedy najlepšie je v tomto prípade spraviť si tehotenský test? A kedy sa dá zistiť u gynekologa tehotenstvo? Ak by som bola tehotná dá sa v tomto prípade vykonať interupcia?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud byl interval užití další tablety antikoncepce delší než 12 hodin, tak jste jste udělala správně, že jste užila jednorázovou HAK - přípravek Escapelle. Otěhotnět by jste neměla, není to však úplně 100% jistota. Pokud by jste nezakrvácela, použijte test na těhotenství z moči nebo si nechejte v laboratoři odebrat krev na hladinu HCG, což je lidský choriongonadotropin. V případě těhotenství je toto možné přerušit do konce 12.týdne gravidity počítáno od prvního dne poslední menstruace nebo dle ultrazvukové biometrie.

 • Veronika

  Dobrý den, Chtěla bych poprosit o radu užívám Ha Miraveli po dvouměsíčnim užívání naprostý útlum o jakékoliv intimní chvilky. Přijdu si na spodek absolutně mrtvá mě osobně to trápí ale přítel je velice tolerantní netlačí a říká až to přijde tak to přijde ale i tak je vidět že ho to mrzí. Já si přijdu divná že jiným to funguje a u me ne .Se sexem jsem začínala až kolem 27 roku ale i tak jsem cítila vzrušení bez brání Ha. Brala jsem předtím Ha Mistra to bylo také utlumení libida na bod mrazu a nyní mi gynekolozka předepsala Clormetin. Mohla bych poprosit o Váš názor jak toto řešit? Či jaká Ha by to mohla zmírnit aby to nebylo tak moc utlumujici? Popřípadě v poslední řadě zda někam zajít jinam než na gynekologii jsem z toho opravdu zoufalá. S gyn. To řeším ale chtěla bych slyšet názor i od jinud. Mockrát děkuji za Vaši odezvu a krásný zbytek dne Veronika

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Mirelle obsahuje gestagen gestoden, který může u některých žen způsobovat ztrátu libida. Obecně se většina hormonálních tabletek skládá ze dvou hormonů - estrogenu a gestagenu. Většina tablet obsahuje estrogen ethinylestradiol a liší se v přidaném gestagenu. Doporučuji tedy užívat tablety s jiným gestagenem. Ztrátu libida nezpůsobují obvykle přípravky obsahující drospirenon - např. Yadin, Yaz apod. nebo některá jejich generika.

 • Alena

  Dobry den, predem se velice omlouvam, za takto polozeny dotaz. Avsak jsem nyni dlouhodobeji v zahranici a nemam se jak do Cr dovolat, ani k lekari ani primo Vam. Zkusim to tedy takto. Bohuzel si nemam jak nechat predepsat mou HA Jangee a rada bych zkusila tedy ji podobnou idealne stejnou HA, ktera je ovsem dostupna v Italii. Cili mam na vyber tyto znacky Ginoden®, Loette®, Arianna®, Belara®, Yasmin®, Yasminelle®), Zoely®), (Loette®, Egogyn®), Ginoden®, Arianna®, Milavane®), Yasmin®, Yasminelle®) Cerazette®, Mercilon®, Minulet®). a rada bych poprosila o radu, kterou s mistnim lekarem vybrat. Jangee 0,03/3mg beru jiz 7 let a nikdy jsem s ni nemela zadne problemy, nyni ale bohuzel jsem nucena k prechodu na jinou znacku, protoze ji tady v Italii dostupnou nemaji. Prosim tedy o radu, byla bych Vam opravdu velice vdecna za pomoc. Dekuji a s pozdravem krasneho dne, A.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepce Jangee obsahuje 2 hormony, gestagenní drospirenon a estrogen ethinylestradiol. V ČR obsahuje tyto hormony např. Yadin, Yaz, Jasminelle apod. V různých zemích se léky se stejným obsahem mohou jmenovat jinak. V Itálii se antikoncepce s drospirenonem prodává po názvy Yasmin, Yasminelle. Požádejte svého gynekologa o předpis některého z těchto přípravků.

 • Monika

  Dobrý den.Je mi 30 let.Od 18 beru antikoncepci minervu.Byla nasazen také kvůli pleti (bolákům na bradě). Antikoncepci už brat nechci ale bojím se strašného zhoršení pokožky. Jak dlouho prosím ještě mohu takovou vysokohormonální antikoncepci užívat?. To můžu brát do 40? Nebo 50 let?Nekouřím,nepiju,nadvahu nemám,tlak taky v normě pouze na nohou metličky. Bojím se i toho že když to budu odkladat budu vypadat jako puberťák ještě později...avšak je to driják a bojím se zdravotních problémů...děkuji....

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Diane-35 obsahuje 0,035 mg ethinylestradi­olu a 2 mg cyprotero­n acetátu. Dávka ethinylestradiolu 35 ug patří v ČR k vyšším dávkám estrogenu. Existují tabl. i s polovičním obsahem estrogenu. Pokud užíváte Diane-35 tbl. jen z indikace akné je možné užívat lék Androcur tbl., který neobsahuje estrogen, ale nemá antikoncepční účinek. Jeho předepsání je omezeno na kožní lékaře.

 • Tereza

  Dobry vecer, jiz ctyri mesice beru Evellien a stale bez prestani spinim. Je to normalni? Prestane to nekdy? Dekuji za odpoved

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Evellien je čistě gestagenní tableta, která obsahuje gestagen desogestrel. Podobně jako jiné přípravky obsahující pouze gestagen je Evellien určen pro kojící matky nebo uživatelky, které nemohou užívat kombinovanou hormonální antikoncepci s estrogeny, v případech jako je např. onemocnění prsu či hluboké záněty žil. Pokud nepatříte do těchto skupin je vhodnější užívání kombinovýných přípravků s gestageny a ethinylestradiolem.

 • Michaela

  Dobrý den, Nikdy jsem neměla pravidelnou MS ani po dětech nedávno sem dostala MS po čtvrté od druhého porodu který byl v roce 2017 MS byla velice silná a trvala více jak 7 dní Můj gynekolog mi nasadil antikoncepci s tím že se má MS srovnat Začala jsem brát antikoncepci a MS trvala dále Nyní už je to 47 dní co menstruaci pořád mám už beru dokonce další platíčko antikoncepce a jsem i po injekci na zastavení MS už 3 den a stále krvácení pokračuje s doprovázením zimnice velké únavy slabosti pocit na zvracení a občasné bolesti břicha Nevím už jak dál postupovat.. děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, krvácení v délce 47 dnů není jistě normální. Příčinou mohou být abnormity děložní sliznice či endometrální polyp. Doporučuji provedení ultrazvukového vyšetření a event. hysteroskopii, což je vyšetření, při kterém se prohlédne dutina děložní a provede se odběr materiálu k histologickému vyšetření. Více se dozvíte na webu: www.ambulantni-hysteroskopie.cz

 • Kristýna

  Dobrý večer, Měla jsem nechráněný styk první plodný den (včera) a dneska jsem si normálně vzala prášek HA, který jsem vyzvracela necelou hodinu po požití, počkala jsem cca 3 hodiny ať si jsem jistá, že nový prášek nevyzvracím, ale pro změnu mám docela akutní střevní potíže. Mám si vzít 3 prášek? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, při úporném zvracení či střevních potížích může být narušeno vstřebávání hormonální antikoncepce. V takovém případě se doporučuje použití jiné antikoncepční metody např. kondom apod.

 • Patrícia

  Dobry den. Mam 46 rokov, FSH pocas liecby 5,5. Dva mesiace som brala na vykyvy nalady, nervozitu Femoston 2/10. Pre vedlajsie ucinky som liecbu vysadila. Doporucili by ste mi prosim nejaky iny lepsi produkt, alebo antikoncepciu? Dakujem.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, na konkrétním přípravku se musíte domluvit se svým registrujícím gynekologem. Jedná se o léky, které jsou jen na lékařský předpis. V lékárně jsou volně dostupné léky s fytoestrogeny. V každé lékárně Vám ochotně doporučí konkrétní přípravek.

 • Iva M.

  Dobrý den, jsem 3 měsíce po porodu a chtěla jsem se zeptat. První prášek jsem si vzala v době kdy se mi menstruace spustila, měla jsem bolení v podbřišku a lehké špinění. Další dny jsem už skoro vůbec nešpinila. Jsem zvyklá na silnější krvácení. Toto je druhá menstruace a ta první trvala déle než je zvyklé a byla s krvácením.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, při užívání hormonální antikoncepce během prvních 2-3 měsíců může být krvácení delší i silnější. Poté by se mělo krvácení ustálit. Důležité je užívání tablet ve stejnou denní dobu. Vynechání i 1 tablety může způsobit neprav. krvácení.

 • Klara F.

  Dobrý den, měla jsem minulý týden menstruaci, v pátek jsem začala znovu brat antikoncepci, ale v neděli jsem na pilulku zapomnela, ale do 12tihodin jsem si ji znovu vzala. Dnes mi začala trochu menstruace. Myslite, že mi poradíte co se děje a co mám dělat dál?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste zapomenutou tabletku užila do 12 hodin nemusíte se chránit před otěhotněním jinou metodou, špinění by mělo ustat. Pokračujte v užívání HAK dále každý den.

 • Anonymní

  Dobrý den, několik let beru pravidelně antikoncepci. V 1. týdnu jsem si zapomněla vzít prášek (poté jsem si vzala 2 najednou), menstruaci jsem dostala a 2. den menstruace jsem měla nechráněný pohlavní styk, jsem během 7 denní pauzy chráněna i v tomto případě? Nebo mohu otěhotnět?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Michaela

  Dobrý den, beru již 3 roky antikoncepci Bonadea a to bez pauz (až na pár dřívějších výjimek). Měla jsem teď velmi chaotické období, takže jsem si dva dny (naposledy někdy na konci minulého týdne a po druhé někdy o týden předtím) brala prášek o něco později, protože jsem zapomněla. Dnes ráno jsem ovšem zjistila, že mi jeden prášek chybí a nemůžu si vzpomenout, kdy jsem ho brala navíc (většinou si dny kontroluji, takže bych řekla, že to bylo až včera, kdy vím, že jsem se na ně nedívala, ale s jistotou to nevím). Mám ho tedy dnes vynechat, aby odpovídal počet, nebo si ho raději vzít a skončit s platem o den dřív? Zajímá mě, co bude pro moje tělo nejlepší. Navíc jsem ve středu a ve čtvrtek měla pohlavní styk, jak moc se mám bát otěhotnění, když jsem udělala očividně hned několik chyb v užívání?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Nikol

  Dobrý den, antikoncepci beru již 5 let, momentalne je to antikoncepce Flaya. Nedavno jsem nejspis zapomnela 2x po sobě užít pilulku, vzala jsem si ji tedy o neco pozdeji nez bych mela, uz se mi to parkrat stalo i predtim, ale ted jsem zacala najednou po techto dvou dnech krvacet a mam bolesti jako při menstruaci, přitom tu bych spravně mela mit az za 14 dní. Jsem tedy v pulce cyklu. Krvaceni trvá uz treti den a svemu gynekologovi se nemohu dovolat-ma dovolenou. Je dobré uzivat antikoncepci i nadale? Nebo radeji vysadit a pockat az krvaceni přejde? Popř. je možné že to s antikoncepcí nijak nesouvisí? Dekuji za odpoved.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Petra

  Dobrý den. Beru antikoncepci Emona (24+4) bez neaktivních tablet, tedy jen aktivní tablety. Nejsem si jistá, jestli jsem si vzala poslední 24 tabletu a rovnou následují den ve stejný čas vzala první tabletu z nového blistru. Jsem plně chráněna? Kdybych tedy neužila poslední aktivní tabletu? Děkuju Petra

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Klaudie

  Dobrý den, nemůžu se nikde dopátrat, jestli je antikoncepce Violette monofázická, bifázická nebo trifázická.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Jana

  Dobry den, rozhodla jsem se o vysazení antikoncepce a o početí. Podle kalkulačky bych měla mít ovulaci ve dnech 22.-24.10. V patek 8.10. jsem dobrala poslední platíčko a 11.10. mi začala menstruace, která mi skončila cca 14.-15.10. Dnes 19.10. jsem začala krvácet. Tak se chci zeptat, zda je možné mít druhou menstruaci po týdnu? Je možné, že budu mít menstruaci v den ovulace? Mohu otěhotnět? Nebo je to jen nějaké denní, max. dvoudenní krvácení?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Katka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Brala jsem antibiotika od 10.9 - 18.9, jejich název je Amikoslav, Klacid a omeprazol na žaludek v této kombinaci. Měla jsem chráněný sex až do 18.10.. Beru antikoncepci Belaru již 10 let. Jsem chráněná od 19.10 i bez použití kondomu.? Měsíčky jsem dostala v 7 denní pauze 8.10 - 12.10. Od 12.10 jsem již začla brát pilulky z nového platíčka. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Marta

  Dobry den.Vysadila som hak uz 5ty den mam bolesti v podbrusku a vytok s primesou krvi.Je tento jav po vysadeni hak bezny? Dakujem.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Ange

  Dobrý den mohu se zeptat beru od 15 let antikoncepci (jangee) do svých 16 poté jsem ji přestala brát a začala jsem až zase v 17 a půl beru ji 14 dní a přítel do mě ejakuloval mohu otěhotnět nebo se nemusím bát? Předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Alžběta

  Dobrý den. Již 20 dní beru novou antikoncepci a budu končit první plato. Antikoncepci jsem však nasadila mimo cyklus (ne při menstruaci) tudíž počítám s tím, že teď s prvním platem ještě nejsem plně chráněna. Můj dotaz však zní, zda teď co doberu celé to první plato mám udělat pauzu 7 dní nebo zda mám začít další plato brát bez pauzy, nebo hned jak začnu krvácet? A co když se menstruace v době pauzy nedostaví? Budu od 2 plata i tak chráněna? Beru antikoncepci Maxim. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Michaela. R

  Dobrý den. Ráda bych se zeptala,ohledně brání antikoncepce .Nasadila sem si tabletku antikoncepce protože sem si myslela ,že mi žačal 1 den menstruace , špinění s krví atd . Ale druhý den sem už nic neměla. Tak nevím zda tedy pokračovat v brání antikoncepce ,jestli mě bude chránit nebo nee ? Když mi to takhle zničehonic skončilo . Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Eliška

  Dobrý den. Před měsícem jsem si chtěla oddálit menstruaci a tak jsem brala prášky o dva dny déle. Jenže nějak me to tento měsíc popletlo a jakmile jsem viděla prázdné plátýčko, myslela jsem si, ze mám 7 denní pauzu. Takže jsem vynechala 2 prášky,což znamená, ze jsem brala tento měsíc antikoncepci pouze 19 dni místo 21. Co to pro mě znamená a jak mám postupovat? Dekuji moc za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Karolína

  Dobrý den pane doktore, mám dotaz. Při kontrole ledvin, mi byli zjištěny krystaly a krev v moči a doktorka po me pozaduje výměnu antikoncepce z monofázické na trifázickou. Ale moje gynekoložka s tím má velký problém. Proč není možné ji takto vyměnit?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Kateřina

  Dobrý den, mám dotaz. užívám přes půl roku antikoncepci ale včera se objevilo malé zakrvácení, může to být nějaký problém, nebo se to stává? Pokaždé když jdu na malou mám potřebu za pár minut jít znovu ale vždy je to pak jen pár kapiček moče a jinak mám pocitově menší tlak v podbřišku s pocitem plného měchýře. Těhotenský test vyšel negativní tak mne jen zajímá jestli to nemůže být nějaký zánět, popřípadě zda kontaktovat mého lékaře. Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Martina

  Dobrý den, v lednu mi bude 47let.Před rokem jsem po 26.letech přestala brát antikoncepci. Je pro mne vhodná antikoncepce jako injekce?Nebo co je vhodné.Blížím se k přechodu,tak by mi vyhovovaly nejvíce injekce,HA se po 45. věku nedoporučuje a také k vůli vysokému tlaku ji nemůžu.A jaká je pravděpodobnost otěhotnění po tak dlouhé době braní hormonální antikoncepce? Děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Klára

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat co mám dělat když jsem cca před týdnem začala brát HA a asi od druhého dne mě začali bolet ruce, jakoby žíly. Mám antikoncepci vysadit nebo zkusit začít brát jinou? Děkuji.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Monika N.

  Dobrý den, před pár dny jsem vysadila přibližně po 8 letech antikoncepci z důvodu že mi způsobovala migrény silné. Nyní pár dní po vysazení mám silné bolesti v podbřišku křečovité, kdy se kolikrát ani nemohu zvednout ze židle, střílí to do levé strany. Mohlo to zapříčinit vysazení?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Hana

  Dobrý den, můžete prosím objasnit mechanismus účinku hormonální antikoncepce, co se týče té pauzy (placebo tablet)? Když je do těla neustále dodáváno určité množství hormonů, aby nedošlo k produkci FSH a LH, tak když je u některých tabletek pauza i 7 dní, tak jak to, že tělo nezačne pracovat samo během tak dlouhé doby bez umělých hormonů? Jakým mechanismem je pacientka chráněna? Předem děkuji za odpověď :)

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Katerina

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat už 3. měsíc užívam antikoncepci od Yosefinne na 28 dni. Začala jsem ji brát první den menstruace podle příbalové informace. Všechno probíhalo v pořádku, jen po užití aktivních tablet stále nepřichází menstruace, přichází vetšinou až po užití placebo a začátkem nového plata. Ptala jsem se na to, ale prý by mi měla menstruace začít první den užívání placebo, je to v pořádku nebo je něco špatně? Taky se bojím že by to mohlo narušit účinost antikoncepce.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Bára

  Dobrý den, již několik měsíců používám antikoncepční kroužek a chtěla bych se zeptat, zda je možnost jej vytáhnout po dvoutýdenním používání (z důvodu toho, že bych potřebovala menstruaci posunout) a po týdenní pauze normálně pokračovat? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Dotaz

  Dobrý den, paní gynekolozka mě predepsala norethisteron zentiva na 10 dni, protože jsem 12dni po menstruaci začala znovu krvacet. Bohužel jsem si večer zapomněla vzít prasek a rano jsem si blba, zapomněla krabičku s praskama doma…tudíž jsem si dala prasek až místo 10:00 ve 14:00…ale tak za hodinu jsem zacla znovu krvacet..udělala jsem velkou chybu vynechanim? Předem dekuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Martin

  Dobrý den, moje přítelkyně používá již 4 měsíc antikoncepci Diecyclen a první nebo druhý týden tento měsíc zapomněla bílý a teď ve čtvrtém týdnu zapomněla placebo tabletu. Je účinnost antikoncepce snížená ? Podle mě ne, ale přítelkyně se bojí, tak se raději ptám. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Tomas

  Dobrý den chci se zeptat a jakou účinnosti funguje ANTIKONCEPCE injekci Přítelkyně má spozdeni asi dva týdny s další dávkou je to velké riziko?dekuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Barbora

  Dobrý den, vysazuji hormonální antikoncepci Artizia. V tuto chvíli mi zbývají pouze dvě pilulky a včera jsme měli s přítelem nijak jinak nechráněný sex. Mohu s klidem HA vysadit už teď po dobrání dvou pilulek, nebo mám pro jistotu brát ještě jedno plato a vysadit až za měsíc? Případně kdy před vysazením začít používat navíc i kondom nebo jinou formu ochrany? Dítě v tuhle chvíli opravdu nechci, proto jsem opravdu nervózní, předem děkuji.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Eliška Čmoková

  Dobrý večer, před rokem jsem přestala brát hormonální antikoncepci, která mi úplně zkazila chuť na sex a tak hledám jiné možnosti a narazila jsem na pesar 22 mm. Ptala jsem se svého doktora na spolehlivost, ale ten mi řekl, že mu moc nevěří a odhaduje tak 50%, zatímco na internetu, i na samotné prodejně píšou se spermicidním gelem až 98%, takže jsem trochu zmatená čemu věřit. Kondom není úplně ono, tak bych ráda něco, co nenaruší spontánnost, ani požitek. Myslíte tedy, že je cervikální pesar dobrou náhradou za pilulky, nebo mám smůlu? Děkuji moc za odpověď, Eliška Čmoková

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Jana

  Dobrý deň Musí 16 ročná dcéra predtým ako začne brat isotretinoin kvôli akné ktoré jej odporúča dermatológ podstúpiť gynekologické vyšetrenie alebo nie ?

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • David

  Dobrý den, měl jsem sex s holkou a před vyvrcholením jsem vyndal penis a ejakuloval jsem ven a chvíli jsme se jen líbali ale potom jsem si otřel rukou penis od zbylého spermatu(nejsem si jistý zda všechen ale ta hlavní část spermatu skončila mimo) a naslinil jsem si penis abychom mohli pokračovat v souloži (vim ze to je chyba, ale byli jsme oba dost opilý). Asi po 13 hodinách holka užila postinor 2. Chtěl bych se zeptat zda mám mít obavy z těhotenství.

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Svatava Výborná

  Dobrý den , mám předepsaný lék Paosonelle, je mi 50 let, je tento lék standardní , děkuji .

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Dotaz

  Dobrý den, beru antikoncepci VREYA a chci se zeptat, jestli je pravda, že HA může zvyšovat chuť k jídlu. Pokud ano, bude to tak po celou dobu, co antikoncepci budu brát, nebo je tento efekt jen na začátku a chuť se časem zase vrátí do normálu, jako předtím?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Kristína

  Dobrý den potřebuji radu nevím jak se mi to stalo, ale užívala jsem antikoncepci 25 dní. Vzdy užívam 21 dní a 7 denní pauza. na ten 23 den co jsem ještě užila tabletku jsem měla pohlavní styk. Otěhotnět bych nechtěla nakolik děti už mám. nemůže se stát že bych otěhotněla však? předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Bianka Nováková

  Dobrý deň prajem, beriem antikoncepciu s názvom Mistra a chcem sa informovať ako postupovať pri vynechaní menštruácie alebo aby menštruácia prišla skôr. Aktuálne som v 9. dni cyklu (posledná menštruácia bola 21.08.2021 a antikoncepciu po pauze som začala brať 27.08.3021). Ďalšiu menštruáciu mám dostať 18.09.2021 a chcem sa teda opýtať ako postupovať, aby som ju nedostala alebo dostala o týždeň skôr. Za odpoveď ďakujem.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Aneta

  Dobrý den, prosím o radu. Užívám gestageni antikoncepci, můžu u prostred platicka přejít na klasickou hormonalni antikoncepci? Děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Anna

  Dobrý den, užívám HA Maitalon společně s nikotinovými sáčky (bez tabáku). Zajímalo by mě, jestli i zde platí taková rizika, jako u kouření klasických cigaret v kombinaci s HA - tedy např. vysoké riziko tvoření krevních sraženin. Děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Nikol

  Dobry den, chtela bych se zeptat, jestli vysledek hormonalniho profilu je v poradku. Je mi 22 let, trpim chronickym zanetet moc. cest, zadne libido k sexu, naladovost. Dekuji. 07335 S_FSH 4.9 U/l (0.1 - 200) 11245 S_LH 2.2 U/l (0.2 - 100) 07506 S_Progesteron 0.287 << nmol/l (0.3 - 300) 07299 S_Estradiol 116.0 pmol/l (3 - 1000) 07497 S_Prolaktin 193 mU/l (105 - 647) 07544 S_SHBG 127.0 >> nmol/l (26.1 - 110.0) 07275 S_DHEA-S 4.75 µmol/l (4.02 - 11.00) 07597 S_Testosteron 0.72 nmol/l (0.22 - 2.30) 07301 S_výpočet FAI 0.6 1 (0.5 - 6.5) 03048 S_TSH 0.808 mU/l (0.270 - 4.200)

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Denisa

  Dobrý den, mám dotaz. 14.8. jsem užila pilulku po 8 dnech v pauze. Vzala jsem pilulku 14.8.,15.8., ale 16.,17 jsem pilulku neměla. 18.8. jsem měla pohlavní styk ale pilulku jsem brala po dvou dnech a 15 minut před sexem. Může se stát, že bych otěhotněla? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Kateřina

  Dobrý den, již několik měsíců beru hormonální antikoncepci (prášky zlynda, 24+4). Beru je pravidelně, ale týden zpět jsem si je zapomněla vzít na cestování a 3 dny jsem vynechala. Poté jsem hned navázala. Dva dny po navázání jsem měla pohlavní styk přerušovanou metodou a začínám mít stres o šanci otěhotnění. Na dostavení menstruace se ohlédnout nemohu, neboli se mi s prášky ještě nesrovnal cyklus. Jaké jsou šance otěhotnění? Je na místě dělat si těhotenský test. Předem velice děkuji.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Mariana Hrenakova

  Dobrý deň . Ja by som. Sa chcela opýtať dňa 29.6 mi bol odstránený polyp na maternice a vložené teliesko. Odvtedy stále spinim či je to normalne . Ďakujem

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Světlana

  Dobrý den nedávno jsem nečekaně spala u přítele a bohužel jsem si zapomněla antikoncepci tak jsem jeden růžový prášek v poslednim týdnu vynechala (beru prášky v 8 večer) a asi v 6 večer jsem měla nechráněný styk (ale udělal se mimo) další den jsem si prasek vzala zase na 8 hodinu antikoncepci beru už rok a vždy jsem měla menstruaci až na konci bílých prášku teď jak to mám posunuté tak jsem včera dobrala bíle prášky a zatím žádná menstruace je možné ze mužu mít zpoždění nebo dokonce vynechání menstruace kvůli tomu zapomenutí nebo ze je možné těhotenství předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Vendy

  Dobry den, beru antikoncepci Minerva před 3 tydny jsem měla svůj 1. Pohlavní styk, nejdřív s kondomem pak bez, přítel se do mě neudělal vyndal ho včas, v tu dobu jsem měla dostat menstruaci (7denni pauza) ale začala jsem brat kvůli létu další plato antikoncepce, asi dva dny pred tím jsem si vzala pilulkou o 2 hodiny později, nyní mam 7denni pauzu abych dostala menstruaci, je to 4. Den a menstruace nikde, 3. Den jsem měla úplné minimum krve ani ne kapku a pak zase nic, ted jsem i ve stresu, ze bych mohla byt těhotná. Je to možné? (Jsem týden a půl po očkováni pfizer)

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Karolína

  Dobrý den, po 7 denní pauze, jsem zapomněla vzít první 3 pilulky z balení v 1. týdnu. Antikoncepci mám Minervu, prosím jak dále postupovat? Nemohu se spojit se svým lékařem. Děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Marie

  Dobrý den rozhodla jsem se, že po 7denní vysadím pilulky. Mám antikoncepci Sidreta, která mě chrání i při té 7denní pauze, tak mě napadla otázka, když bych chtěla mít pohlavní styk v té pauze (dobírám pilulky v pondělí tak např. út, stř, čt,) (pátek menstruace) tak jestli bych mohla otěhotnět z důvodu toho, že po pauze už žádné pilulky brát nebudu, protože už jsem se rozhodla pro vysazení. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Samuel Buchta

  Dobry den, chtěl bych se zeptat na takový hloupý dotaz, ale nemohu si pomoct. Zhruba 22.7. dostala moje přítelkyně MS a začala brat svoji úplně první HA. Bere kombinované pilulky. Každý jiný cyklus ovulaci pozná, před ní ji cítí, ma takový "pocit" a ten den co je ovulace má velmi zvýšené libido. Nestalo se, že by ji nepoznala. Nicméně ovulaci měla mít 4.8. A ta se nedostavila a od té doby má už týden pocit na ni, ale ta pořád nikde. Je možné, že už ta antikoncepce zabrala a brání ovulaci? Pokud ano, co se stane, když ztratila poslední platíčko (den před Ms) dostane ji dřív? Protože zatím to tak nevypadá, 29.7. jsme měli styk, byl ale chráněný kondomem, jenže z toho mám obavy, protože po tom co jsem vyvrcholil do kondomu a ven, co jswm držel kondom, měl jsem na ruce něco připomínající spermie, ale byl tam nějaký kousek něčeho a kondom poškozený nebyl, tak jenom doufám, že to bylo třeba z přítelkyně. Myslíte, že ovulace nebyla, protože už začala antikoncepce účinkovat? Jedna porodní asistentka co má vystudované tohle téma tvrdila, že účinnek přijde až za měsíc, když je to úplně první antikoncepce. Prosím o radu, mám obavy, jestli nemohla otěhotnět nějakým nedopatřením, byla chráněná? 22.7. Ms a prášky a až za 12 dní měla přijít ovulace. Pocit má pořád, ale necítila prasknutí vaječníku a ani libido. Je vážně možné, že působí a byla chráněna? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Karolína

  Dobrý den, brala jsem antibiotika Zinnat. A začala jsem brát antikoncepci týden před antibiotiky. Byla jsem chráněna v tomto období ? A za jak dlouho po dobrání antibiotik jsem chráněna ?

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Ana

  Dobrý den, beru antikoncepci MyWy před týdnem jsem měla po delší době nechráněný sex dnes jsem měla opět nechráněný sex (pokaždé se do mě přítel udělal) po pár hodinách jsem dnes začala krvácet nevíte co je důvod? Mohu být těhotná?

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, z personálních a časových důvodů jsme nebyli schopni odpovědět. předpokládáme, že nyní již odpověď není aktuální. Pokud by na Vaší straně byl požadavek odpovědi,napište nám, prosím, aktualizovaný dotaz do poradny znovu, obratem zodpovíme. S omluvou MUDr. Petr Kovář.

 • Sandra

  Dobrý den, Uzivam antikoncepci Bonadea uz tak 4 roky v kuse, tedka jsem zacala nove plato ale omylem jsem zapomnela svuj 6ty prasek vzit na cas, vsechny jine jsme vzala v poradku, antikoncepci vetsinou beru okolo 11-12 vecer, zapomenuty prasek jsem si vzala druhy den v 10:50 rano, zrejme jsem to tedy stihla do tech 12 hodin vzit, myslite ze mohu byt v pohode a nemusim se stresovat? Sex jsem s partnerem mela. Dekuji moc

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud jste užila tabl. s tolerancí do 12 hodin po predchozí tabl. HAK, tak antikoncepcní úcinek bude zachován. Nemusíte mít obavy, že by jste otehotnela.

 • Aneta

  Dobrý den, je mi 25 let a od 15 let beru antikoncepci, tenkrát z důvodu "nepravidelné a bolestivé menstruace", ale vím, že jsem menstruaci měla, aspoň každý měsíc, nebo minimálně ob měsíc. Pak jsem teda jedla antikoncepci. Cca v 19 dr kvůli mým častým bolestem podbříška pojala podezření že můžu mít endometriozu a na základě této doměnky mi doporučila jíst antikoncepci v kuse, bez pauz na menstruaci. Tak jsem jí jedla asi do svých 24, v kuse, občas pauza, jednou za rok, za půl roku byla menstruace.... A teď jsem vysadila, protože prostě už jsem antikoncepci nechtěla. No ale už je to rok a menstruace nikde. Dr tvrdí že bez ní to nejde a že jí musím zase nasadit. Buď antikoncepci, nebo nějakou ultrahormonovou léčbu s nejistými výsledky. Prý se mi nedělá výstelka, nebo co, nerozumím tomu. Já ale znovu ant. nechci brát. Je to tedy vážný problém? Prý kvůli hormonům, že s emi nevytváří ty, co podporují jako funkci kůže kloubů atd. Jedla jsem tedy nějaké hormony, estrofem, ten samotný nezabral, tak se přidal duphaston, pak menstruace teda byla. Ale po vysazení zase ne. Nechci brát hormony a další léky. Jaký je váš názor?

  • MUDr. Petr Kovář

   Je třeba podrobné vyšetření a vyloučení jiných příčin nefungujícího cyklu. Naše pracoviště umí podrobně problém vyšetřit, v případě zájmu se na nás samozřejmě můžete obrátit, ale chápu, že potřebujete vyšetření v místě bydkĺiště. Pokud máte pocit, že s Vámi Vaše lékařka nic nedělá, obraťte se na jiného gynekologa, nejlépe s dobrými referencemi.

 • Simona

  Dobrý den, beru antikoncepci Softinelle. Jsem v druhém týdnů užívání. Bohužel včera jsem si nedopatřením vzala dva prášky zaraz (středa a dnešní čtvrtek). Na dnešek tedy žádný prášek nemám. Jak mám prosím pokračovat? Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Inka

  Dobrý deň, chcem sa opýtať na váš názor, ktorý sa týka užívania Norethisteronu a vakcíny Pfizer. 1.8. 2021 som bola zaočkovaná prvou dávkou vakcíny Pfizer a od 5.8. do 13.8. mám užívať Norethisteron na úpravu veľmi krátkeho cyklu. Môžem začať užívať? Nie je nejaká kontraindikácie medzi Norethisteronom a vakcínou? Ďakujem.

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Hana H.

  Dobrý den paní doktorko, Je možné otěhotnět po platnosti (kamarádka myslím říkala hormonálního nitrodelozniho tělíska)?? Tělísko ikdyz nevylučuje hormony je stále účinné proti otehotneni? Ta pak otěhotněla hned po vysazeni tělíska ale nevěděla kolikaty týden je těhotná. Další otazka: Přišla mi menses o 5 dní dříve než měla. Mám mít obavy ze se něco stalo? S přítelem se snažíme o miminko a právě minulý měsíc jsem dostala 2 menstruace. Je to běžné?a který den potom nastane ovulace? Mám počítat s tím že menses by měla přijít zase ve stejnou dobu jako posledně nebo ten předešlý měsíc. Moc děkuji za Vaše cenné rady. HH

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Jana Z.

  Dobrý den, zapomněla jsem si s sebou přibalit na dovolenou antikoncepci a vynechala jsem první 4 bílé tabletky z prvního nového blistru, vlastně ty nejdůležitější. Po těch vynechaných 4 dnech jsem normálně zase vzala tu následující a zase je brala jako obvykle jednu denně. Jak dlouho bych se tedy měla chránit ještě i jinak než mi zase zabere ta antikoncepce? Někde jsem vyčetla, že 10 dní.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Hana

  Dobrý den, budu přecházet z hormonální antikoncepce Minerva na antikoncepci Calleto, protože už nepotřebuji tolik hormonu (předtím kvůli akné). Běžně u Minervy vynechávám na týden tabletky, v tu dobu menstruuji. V lékárně mi při vyzvedávání Calleta řekli, že když přecházím na jinou antikoncepci (Calleto), tak ten týden nemám vynechávat užívání, ale začít brát tabletky hned po dobrání platíčka Minervy. Moje gynekoložka ale nic takového nezmiňovala. Mám tedy týden vynechávat, nebo po dobrání Minervy začít hned brát Calleto, jak říkali v lékárně? Případně budu mít ten týden menstruaci, nebo ne (když rovnou navážu novou antikoncepcí bez vynechání týdne)? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Tereza V.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Dnes bych měla začít brát antikoncepci po menstruaci, ale bohužel už nemám co. A má doktorka je na dovolená, tudíž mi nemůže napsat recept. Jak to probíhá, když nezačnu brát prášky přesně po cyklu? Nebo si je mohu vzít s týdenním zpožděním normálně? Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Štěpánka

  Dobrý den, lehce přes rok mám zavedené tělísko jaydess, je mi 21 let. Našla jsem si teď přítele a chtěla bych se zeptat, zda tělísko opravdu funguje i v případě opakovaného styku řekněme během 2 hodin? Děkuji Vám za odpověď.

  • MUDr. Petr Kovář

   Jaydess funguje po dobru 3 let velice spolehlivě, myslím, že můžete být naprosto v pohodě i do budoucna. Riziko selhání je velice nízké, množství pohlavních styků nemá na účinnost tělíska žádný vliv.

 • Marcela

  Dobrý den .. mám dotaz .. Je mi 42 let ..14let sem nemenstruovala měla jsem antikoncepci depoprovera .. Rok už ji neberu ale hrozně mě bolí vaječníky třísla nohy a chvilkami přirození ..tak se chci zeptat jestli příčina je z vysazení antikoncepce.. Můj gynekolog mi řekl, že vaječníky mám v pořádku..ale mě se to nezdá ráda bych další názor specialisty .. Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Terezie

  Dobrý den, již 5 let užívám HA Lunafem a nikdy jsem neměla problém. Ovšem posledním rokem trpím velkými problémy s močovými cestami a díky braní ATB jsem začala špinit i přes braní HA. Na kontrole u gynekologa mi bylo řečeno, že nízkohormonální antikoncepce není kamarádka s ATB a je to normální. Vyšetření nic neukázalo. Podotýkám, že na gynekologické prohlídky chodím pravidelně. Před nedávnem jsem potřebovala dříve ukončit menstruaci, a tak jsem brala 4 dny Norethisteron. Antikoncepce mi zastaví krvácení během tří dnů, ale potřebovala jsem dříve, tudíž jsem brala Norethisteron. Vše bylo v pořádku, ale dnes, téměř 2 týdny po jeho posledním dobrání, jsem začala středně silně krvácet. HA nevynechávám, pravidelně si dělám menstruační pauzy. Zajímalo by mě, zda je to normální díky rozhození hormonů vlivem Norethisteronu? Nebo zda není možné, že mi po těch letech přestala HA vyhovovat? Na vyšetření se pro jistotu chystám, ale zajímal by mě i názor jiného lékaře. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Veronika Ž.

  Dobrý den,chci se prosím zeptat . Je teď momentálně výpadek Depoprovera píchám si ji již deset let . Moje paní doktorka mě zaslala náhradou Mirelle prášky . Bohužel už jsem se s paní doktorkou nestihla kontaktovat a tento týden má dovolenou. V pátek má dojít k přeočkování Depoprovera a já teď nevím jestli mám nasadit Mirelle prášky hned nebo počkat až budu mít měsíčky? Děkuji za radu a pěkný den . Ž.

  • MUDr. Petr Kovář

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Adéla J.

  Dobrý den, Chtěla by jsem se zeptat, zda mohu přestat užívat antikoncepci dříve. Chybí mi dobrat pět tabletek. Ne, že by jsem ji chtěla vysadit. Ale jedeme na dovolenou a potřebovala by jsem menstruaci mít dříve. Oddálení menstruace jsem už jednou zkoušela a moc mi nepomohlo. Bohužel jsem tak či tak po celou dobu špinila. Proto by jsem raději zkusila tuto alternativu, pokud je to možné. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Omlouváme se, ale z časových a jiných potíží jsme nedokázali včas odpovědět, proto pokládám odpověď na tento dotaz již nyní bezředmětný. S omluvou Dr. Kovář

 • Anonym

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné brát hormonální antikoncepci, když jako FtM, podstupuji hormonální terapii + změnu pohlaví a beru testosteron. Zajímá mě, jestli by antikoncepce fungovala i přes to, že beru testosteron.

  • MUDr. Jan Malaník

   Z Vašeho dotazu neumím posoudit, v jaké fázi změny FtM jste. Nicméně obecně platí, že pokud máte zachovanou dělohu, vejcovody a vaječníky a chcete žít pohlavním životem s klasickým pohlavním stykem a ejakulací semene do pochvy, musíte se nějakou antikoncepcí chránit vždy.

 • Jarmila

  Dobrý den chci si nechat předepsat antikoncepcni pilulky,prvně měla jsem doposud 2x pohlavní styk bez ochrany chci se zeptat zda se vramci vyšetření odběru krve zjišťuji i protilátky hiv. Děkuji

  • MUDr. Petr Kovář

   Ne, nezjisšťují se, pokud vyloženě není podezření na HIV. Pokud se sama chcete ujistit, že jste v pořádku, lze toto zajistit jako samoplátce.

 • Emílie

  Dobrý den, dcera (16 let) bere momentálně prášky Norethisteron Zentiva, které by jí měly upravit cyklus a zbavit trvalého krvácení. Pak má předepsanou hormonální antikoncepci Sidreta. Chci se prosím ujistit, jak prášky brát - nejprve dobere Norethisteron (na 10 dní), pak počká až jí znovu začne cyklus a s prvním dnem krvácení začne brát antikoncepci anebo může antikoncepci začít užívat hned po dobrání Norethisteronu? Moc Vám děkuji za ujasnění.

  • MUDr. Petr Kovář

   Je třeba vysadit norethisteron, počkat na menstruaci a až pak nasadit antikoncepci. Lze jinasadit mezi 1. a 5. dnem menstruačního krvácení, ani jedno není chybou.

 • Michaela

  Dobrý den, mockrát Vám děkuji za možnost položení dotazu, Vaší služby si velice vážím. Je mi 24 let, nikdy dříve jsem antikoncepci nebrala. Nyní jsem se rozhodla pro její nasazení. Gynekoložka mi předepsala antikoncepci s režimem pilulek 24+4. Byla mi tato verze zvolena kvůli dřívější vyšší váze, tudíž aby se příliš nepodporovalo zadržování vody v těle. Chtěla bych se ale zeptat, ohledně vlivů tohoto druhu antikoncepce na nálady. Mnoho slečen okolo mě mi tvrdí, že antikoncepci vysadily, protože byly kvůli ní přecitlivělé a až příliš plačtivé. Vím, že člověk musí vycházet z vlastní zkušenosti, proto si chci názor udělat sama a neposlouchat řeči kolem. Nicméně samozřejmě mě to lehce nahlodalo, jelikož jsem citlivější povahy a například PMS mívám někdy hrozné, co se týče emocionality. Proto se chci zeptat, bylo mi řečeno, že u tabletek s režimem 24+4 dochází oproti klasickému režimu 21+7 k menšímu kolísání hormonů. Napadlo mě, zda právě díky těmto výkyvům hormonů se to může odrážet na psychice některých uživatelek. Chápu správně, že u režimu 24+4 jsou ty výkyvy menší, a proto by to nemělo tolik působit na vliv nálad a psychiku? Nebo je to zcela jedno a všechny projevy jsou individuální, bez ohledu na typ antikoncepce? Mockrát děkuji za případné zodpovězení. S ohledem na moji citlivější osobnost mi to vrtá hlavou a moje gynekoložka nebyla otevřená jakýmkoliv dotazům.

  • MUDr. Petr Kovář

   Bohužel každá žena je individálně citlivá na výkyvy hormonů, ať již vlastních, tak těch, které jsou obsaženy v antikoncepčních pilulkách. bohužel neexistuje žádná "antikoncepční kuchařka", podle níž by se dalo s naprostou jistotou říci, jaké pilulky Vám sednou. Obecně se dá říci, že pilulky ve Vašm případě byly nasazovány správně, ale bohužel to, co sedne 8 ženám z 10, u jedné z nich neudělá ani dobře, ani zle, a u jedné z nich udělá pravý opak. Nezbývá, než vyzkoušet a zjistit, zda pozitivní účinky převládají nad negativními.

 • If

  Dobrý den chci se zeptat jsen 8tydnu Po porodů 4ditete chci nějakou antikoncepcí ať už žádné děti nemám jenom Kojim a i chci dál tělísko hormonální mám strach že me tělo vyloučí to klasické mí vyhodilo tak uvažuji o tabletách nébo injekcí můžete mí prosím vysvětlit rozdíl Mezi téma dvěma který hormon víc prochází tělem dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Šetrnější jsou v mnoha směrech tablety. U injekční formy se do těla vpraví velká dávka hormonů a ta se postupně vstřebává. Vstřebávání pak trvá 5 - 18 měsíců (v průměru 11 měsíců). Z toho pohledu je šetrnější užíváat pilulky (ty z těla zmizí do několika dní). Je to ale méně pohodlné, musíte užívat denně. Na druhé straně. pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, dají se vysazením rychle zrušit (což z důvodů dlouhého vstřebávání u injekcí nelze).

 • Pavlína

  Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na radu ohledně pesaru. Koupila jsem si pesar Caya, ale i přesto, že jsem se s gynekoložkou radila už před koupí, tak až po opětovné návštěvě s tím, že mi pesar nejde správně zavést, mi doktorka řekla, že mám obrácenou dělohu, tím pádem jinou polohou čípku a pesar Caya mi nejde správně zavést. Mohl by být stejný problém také u pesaru Femcap? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, FemCap je cervikální pesar, který funguje jako bariérová antikoncepce. Využívá mechanické překážky, která brání kontaktu spermií s vajíčkem, a tím oplodnění. Vyrábí se ve 3 velikostech. Jeho užití je vhodné doplnit spermicidním krémem. Pokud nemáte kontraindikaci k užívání hormonální antikoncepce, spíše než cervikální pesar doporučuji hormonální antikoncepci - ve formě tablet, náplastí, vaginálního kroužku či medikovaného nitroděložního tělíska. Cervikální pesar je oproti hormonální antikoncepci je méně spolehlivý, nehledě na manipulaci s ním - zavedení před pohlavním stykem a jeho následné odstranění a další péče o tento pesar.

 • Dotaz

  Dobrý den, můžu se zeptat, když jsem měla nechráněný pohlavní styk s přítelem a antikoncepci beru 8 dnů tak můžu otěhotnět?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste užívala hormonální antikoncepci dle doporučení z příbalového letáku a nevynechala jste ani jednu tabletu antikoncepce, tak otěhotnět nemůžete.

 • Andrea

  Dobrý den, mám poměrně specificky dotaz nejlépe na gynekologa. Abych vše vysvětlila, musím začít od začátku. Před par lety jsem užívala kombinovanou HA, nicméně jsem si vsinla, ze v týdenní pauze mezi braním mám priserne migrény. Zkoušela jsem tedy užívat bez pauzy, nicméně migrény se i tak objevily buď tehdy, když jsem si třeba jen o par hodin vzala prasek později, někdy se dokonce stávalo ze i při přesném užívání se třeba druhy měsíc kontinuálního užívání migrena dostavila ( jakoby už tělo “vědělo” teď už musím estrogen snížit, už je čas , už je to dlouho….). Evidentně mi neděla dobre snížení estrogenu. Ha jsem tedy vysadila asi před rokem. Migrény nyní mívám při mých “přirozených” mesickach, jsou však mnohem slabší než při bráni HA. Nyní mám ovsem problem, ze menstruace mi vyjde zrovna na dovolenou, na které budu sama s dcerou a i když jsou nyní migrény menší, než při bráni HA, rada bych se migrene na dovolené vyhla. Mesicky mám dostat přibližně za dva týdny ( nyní mám plodné dny, které 1000% poznám a Vim, ze 14 dni po nich ma přijde ). Abych se vyhla bolesti hlavy, uvažovala jsem o těchto dvou alternativach 1/ bych nyní začala užívat norethisteron Tam si však nejsem jistá, zda by to pomohlo na bolest hlavy, i když by to ms oddalilo. Vím, ze me tělo reaguje pouze na estrogen, a norethisteron je proggesteron. Četla jsem však, ze ma i estrogenni účinky, takže by to teoreticky mohlo pomoct. Brala bych ho přibližně tři týdny . 2/ nasadila bych nyní svou “starou” HA /. A vysadila bych jak se vrátím, tedy za tri tydny. Ta obsahuje estrogen, tak si říkam ze by hladinu mohla udržet a já bych se vyhla bolesti hlavy.konkrétně mám lindynette . Nevím ale, jak Presne farmakologicky funguje lindynette a norethisteron a co z toho mi “dá”větší pravděpodobnost ať se vyhnu bolestem hlavy. Dá se nějak posoudit , který z těchto prášku estrogen zvyšuje více ? Nejsem si navíc jistá, zda začít užívání v plodnych dnech, tedy při ovulaci, už není pozde a zda se bolest hlavy i přes “posunutí” i tak dostaví . Ps; vím ze hormony nejsou ted ideální když mi nedělaly dobre, jedna se však o jednorázovou událost, protože potrebuju urcite dny fungovat a řídit auto. Rezimova opatření a žádné prášky bohužel nepomahaji. Jinak je mi 35 let a jsem až na ty hormonální migrény zdravá, nemám nadvahu, nekourim ani nepiju. Děkuji za radu !

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, k oddálení menstruace je vhodné začít užívat Norethisteron tabl. 3-4 dny před termínem menstruace. Norethisteron se užívá tak dlouho, o kolik dnů chcete krvácení oddálit. Po skončení užívání Norethisteronu zakrvácíte asi do 4-7 dnů. Co se týče migrény poraďte se s neurologem.

 • Petra

  Dobrý den, užívám HA Ebelya, ve 3. týdnu jsem bohužel prášek vyzvracela a tudíž ráno jsem si vzala nový. Cyklus jsme ukončila o den dříve a udělala 7 denní pauzu, v příbalovém letáku jsem se dočetla ze bych ji dělat neměla, menstruaci jsem normálně dostala ale 1-2 po jsem dostala také silné špinění, HA beru 6 měsícem. Je vše v pořádku? Nemůžu být těhotná? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste tabletu HAK vyzvracela v 3. týdnu užívání a ráno jste si vzala novou tabletu je velmi málo pravděpodobné, že by jste otěhotněla. Zcela vyloučit se to však nedá. Každá tableta přípravku Ebelya obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů, konkrétně levonorgestrelu a ethinylestradiolu.

 • Bea

  Mám 21 rokov, odjakživa sa snažim vyhýbat liekom, čo to ide ani nepijem alkohol nič, cítim sa zdravá. Pred približne 3/4 rokom mi lekár diagnostikoval PCO(S-v papieroch mám PCO ale vravel o syndróme a sedia na mňa aj kritéria syndrómu ako sekundárna amenorea, 5-8mm početné cysty, mierne zväcšené vaječníky a aj nedokážem schudnúť) dostala som vtedy Duphaston na 3 mesiace, mala som z neho nevoľnosti a veľmi silné krvácanie. Lekár mi po polroku predpisal teda antikoncepciu a mala som prísť o 3mesiace na pečeňové testy ktoré dopadli takto: AST 0.77 ukat/l, ALT: 1,19 ukat/l, GMT 0.28 ukat/l a celkový bilirubín na 9 mol/l... lekár ma teda poslal na dalšie vyšetrenie na gastroenteeológiu, kde mi povedali zatiaľ, že mám prísť zasen krv a spravia si vlastné testy. Neviem čo mám očakávať, je šanca, že by mi mohla ostať antikoncepcia? Pripadne by som dostala nijaké lieky na ochranu pečene? Mavala som velmi zlé menštuacie, ak bola, pretože už pred jej začiatkom ma trápili bolesti, ktoré vzhľadom na jej nepravidelnosť a vynechávanie boli prítomne aj celý vynechaný mesiac či dva. A bolesti keď sa mi už začala mi prišli hrozne neznesitelné nemožem vtedy fungovať jedine pod silnými liekmi od bolesti (novalgin) ale to ma zase utlmí tak, že nemám šancu čo i len byť v škole. Antikoncepcia mi za 3 mesiace spravila najkrajsie 3 mesiace, bolesti vlastne žiadne a priateľné krvácanie. A teraz mám veľký strach čo bude so mnou lekár robit ak by mi antikoncepciu predsa len zakázali. Určite podobnú skúsenosť máte, ako to skončilo??

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, další užívání hormonální antikoncepce konzultujte se svým gastroenterologem. Pokud by perorální aplikaci hormonální antikoncepce kvůli játrům nedoporučil je možná i jiná aplikační forma HAK - náplasti, vaginální kroužek nebo intrauterinní systém s obsahem levonorgestrelu jako je např. Mirena, Levosert apod.

 • Zuzana

  Dobry den, rada bych se zeptala, zda muze mit antikoncepce vliv na zanety pochvy a cipku. Mam opakujici se zanety vzdy pred zacatkem MS od te doby, co beru antikoncepci (2roky) dekuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, užívání hormonální antikoncepce by nemělo mít vliv na záněty pochvy a čípku. Pokud přetrvávají výtoky bude vhodné navštívit ambulanci ošetřujícího gynekologa.

 • Ivana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak mám postupovat, když jsem ztratila 1 tabletku antikoncepce. Tabletka mi někde spadla, takže jsem si vzala tabletku z následujícího dne. Beru antokoncepci Foxinette Neo, tudíž mám 7-denní pauzu. Nevím jestli mám přestat brát antikoncepci po dobrání plátíčka a začít zase jako obvykle, a nebo dobrat z následujícího pláta (ať mám 21 tabletek). Děkuji předem za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste ztratila 1 tabletu HAK doporučuji užívat 2 platíčka HAK po sobě. Zakrvácíte tedy až za 6 týdnů. Pokud by jste vzala tabletu, kterou jste ztratila z blistru na další měsíc, tak by jste se ocitla za 4 týdny ve stejné situaci - 1 tableta bude chybět. Více se dozvíte z příbalového letáku.

 • Dominica

  Dobrý den chtěla jsem se tu zeptat na jednu věc která mi stále leží v hlavě. Je mi 17 let a už od 7. Dubna beru antikoncepci Belara , jenže dnes 13. Července jsem měla s přítelem pohlavní styk kdy došlo k ejakulaci do mě. Za 15 dní mám na 7 dní vysadit Belaru a mít menses. Strašně se bojím abych nebyla těhotná protože jsem četla že ženy co braly antikoncepci Belaru otěhotněly. Mám si dát prášek “po” pro jistotu nebo počkat jestli se ukážou příznaky a vynechání MS a udělat si test? Nebo zajít na gyndu? Prosím poraďte děkuju Dominika

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud užíváte tablety hormonální antikoncepce Belara bez vynechání tbl. je velmi málo pravděpodobné, že by jste otěhotněla. Před otěhotněním jste chráněna i v době 7 denní pauzy. Postkoitální antikoncepci není třeba užívat. Návštěva gynekologické ambulance není potřeba.

 • Romana

  Dobrý den, je mi 45 let, před tremi měsíci laparoskolicky odstraněn myom 2cm a polyp na deloznim čípku, vyčištěna děloha, zustavaji dal mnohocetne malilinkate myomy, nově cysta na vajecniku 1,5cm. Stále trvá silné krvácení, srazeniny a vracející se výtoky a zanety. Nikdy sem žádný gyn potíže neměla a teď se to kupí, že to nechapu. Ráda bych antikoncepci, ale jedna dr mi doporucila lyndesttee, že by mohla zastavit i růst myomu, druhá v zástupu mi řekla, že v tomto věku už s horm antikonc začínat nemám. Nabídla mi tělísko, ale to nechci už skrz ty záněty a je mi to proti mysli, mít něco v sobě zavedené. Je pro mě vhodná antikoncepce v pilulkach a jaká? Moc Dekuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, vhodné je užívání nízkohormonální antikoncepce. V dnešní době existují přípravky s 20 ug nebo 15ug estrogenu. Na konkrétním přípravku se domluvte se svou ošetřující gynekoložkou.

 • Brigita

  Dobrý den. Chtěla bych poprosit o radu. Zašla jsem se na gynekologii poradit co na oddálení menstruace při dovolené. Bylo mi řečeno že lepší než Norethisteron bude antikoncepce. Trpím dlouhodobě trombocytopenii tak jsem doposud žádnou nebrala. Je mi 42 let tak mi paní doktorka napsala Ditinell. Jenže menstruaci mívám běžně 4 dny a nyní s antikoncepci mám už druhý týden. Zaráží mne i neustálé bolení břicha, nohou a občasně dokonce průjem. Mám ještě počkat nebo by bylo lepší antikoncepci vysadit a napsat Norethisteron?? Nerada bych měla menstruaci celou dovolenou.. Paní doktorka je nyní sama na dovolené tak poprosím o radu zde. Moc děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Ditinell je kombinovaná perorální antikoncepční tableta. Žluté tablety obsahují malé množství dvou různých ženských hormonů, 0,060 mg gestodenu a 0,015 mg ethinylestradiolu. Přípravek Ditinell je nízkodávková HAK, t.j. obsahuje nejmenší množsví /15 ug/ ethinilestradiolu, což nejnižší množství EE na českém trhu. U některých pacientek to nestačí k udržení cyklu. Vhodnější by bylo užívání HAK s 20 ug ethionylestradiolu. Event. pokud chcete mít klidnou dovolenou je vhodnější užívání Norethisteronu.

 • Monika

  Dobrý den, je to 9 měsíců co jsem porodila. Krvácela jsem přes šestinedělí a po té ještě necelý měsíc. Následovala menstruační pauza celý půl rok do ukončení kojení. Po ukončení kojení jsem dostala menstruaci a ta bohužel stále neodchází. Po kontrole na gynekologii jsem dostala prášky: dicynone 2• denně a Ascorutin 3• denně. Po týdnu na kontrole nebyla žádná změna jen krvacím méně než před tím, po prohlídce bylo zjištěno, že na kyretáž není potřeba zajít. Tak jsme se dohodly, že zavedu antikoncepci. Dávkování první týden dva prášky denně a po té 14 dni jeden prášek denně . Tady zní dotaz: Mohu dva prášky antikoncepce denně? Není to nějak nebezpečné?. Krvácím cca 4 týden. Moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pravděpodobně se nejedná o antikoncepci - tyto tablety se užívají vždy jen 1x denně, ale o gestagenní tablety jako je například Norethisteron či Provera.

 • Lenka Š.

  Dobrý den, chtěla bych změnit antikoncepci. Používám pilulky a mám jedno dítě ale druhý už nechci. Měla bych zájem implantát do ruky. Ale můj lékař mi tvrdí že takovou antikoncepci mi nemůže dát protože to tady není schválený.. ale zajímavý je že moji tetě tu tyčinku před pár lety vyndávali. A moje kamarádka ji má taky v ruce a přitom má doktora tady v ČR. Je vůbec nějaká možnost že mi tu tyčinku zavedou do ruky ? Děkuji za odpoved

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, antikoncepce k podkožnímu zavedení do paže - Implanon není v současné době v České republice dostupná.

 • Bára

  Dobrý den, přítelovi při styku praskl kondom a všimli jsme si toho bohužel až po ejakulaci. Okamžitě jsem se byla umýt. Stalo se to během pátého dne mého cyklu, ještě během menstruace, pak jsem ještě jeden den menstruovala, jeden cyklus mi trvá obvykle okolo 30ti dní. Jaká je šance otěhotnění? Bylo by vhodné užít tabletu Postinor? Děkuji za odpověď. 

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, otěhotnění nelze vyloučit. Je vhodné užít tabletu jednorázové hormonální antikoncepce.

 • Lucia

  Dobrý deň, už približne 2 roky beriem hormonálnu antikoncepciu Dienorette. Včera som mala pohlavný styk a dnes mi začalo silné krvácanie ako pri 1. dni menštruácie, avšak ešte som nedobrala tabletky. NemoJe to niečo vážne?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, bez znalosti gynekologického nálezu včetně ultrazvukového vyšetřené je těžké soudit čím bylo krvácení způsobeno. Navštivte proto svého registrujícího gynekologa.

 • Otázka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Zapomněla jsem si v druhém týdnu užívání antikoncepce vzít jednu pilulku přišla jsem na to až druhý den odpoledne když mě začalo bolet v podbřišku a spustilo se mi slabé krvácení, které trvá dál už třetí den, bohužel v den zapomenuté pilulky proběhl několikrát nechráněný pohlavní styk. Hrozí mi něco? Ustane to krvácení ?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste zapomněla užít tabletu hormonální antikoncepce je potřeba se chránit jinou metodou - např. kondom apod. Špinění či krvácení by mělo během krátké doby přestat. Vynechání i 1 tablety může vést k otěhotnění.

 • Eva F.

  Dobrý den v sobotu jsem si vzala poslední pilulku z platíčka ale bohužel jsem na dovolené a další balení jsem zapoměla doma , kdy si mám vzít další pilulku z nového platička? Bohu dík nemenstruluji beru antikoncepci EVELLINE děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Evellien obsahuje malé množství jednoho druhu ženských pohlavních hormonů, gestagenu desogestrelu. Proto se o přípravku Evellien hovoří jako o čistě gestagenní pilulce nebo o minipilulce. Na rozdíl od kombinovaných pilulek neobsahují čistě gestagenní pilulky, neboli minipilulky, vedle gestagenu ještě hormon estrogen. Většina čistě gestagenních pilulek, neboli minipilulek, působí především tak, že zabraňují průniku spermií do dělohy, ale ne vždy zabrání dozrání vajíčka, což je hlavní účinek kombinovaných pilulek. Evellien se liší od jiných minipilulek v tom, že dávka v něm obsažená je ve většině případů dostatečná k tomu, aby zabránila dozrání vajíčka. V důsledku toho má Evellien vysokou kontracepční účinnost. Na rozdíl od kombinované pilulky lze přípravek Evellien použít u žen s intolerancí vůči estrogenům a u kojících matek. Nevýhodou je, že během užívání přípravku může docházet k vaginálnímu krvácení v nepravidelných intervalech. Je ale také možné, že nebudete mít vůbec žádné krvácení. Tablety užívejte dle doporučení příbalového letáku.

 • Jana

  Dobrý den, píši Vám ohledně vaší rady či názoru, který by usnadnil mé rozhodnutí začít užívat nehormonální nitroděložní tělísko. Je mi 23 let, jsem bezdětná, ale v budoucnu děti plánuji. Vysadila jsem HA a rozhoduji se pro zavedení nehormonálního nitroděložního tělíska. Snažím se zjistit si co nejvíce informací, ale je to poměrně těžké, protože jednou mě to přesvědčí a další informace mě opět znejistí. Měla bych tedy na nehormonální tělísko pár otázek: 1) Mám mít opravdu obavy z vyššího rizika mimoděložního těhotenství? 2) Může mi nehormonální nitroděložní tělísko deformovat/poškodit dělohu? Například při vyjmutí? 3) Opravdu nehormonální nitroděložní tělísko nezpůsobí neplodnost (např. kvůli nějakému zánětu) když jsem ještě neměla děti? 5) Může nehormonální tělísko způsobit záněty, které by zapříčinily neplodnost? 6) Opravdu je nehormonální tělísko (např. Gynefix) šetrné a vhodné pro tělo nerodičky? Četla jsem také, že nějaké ženě zarostl v děloze.. Mám z toho výběru opravdu strach, nehormonální nitroděložní tělísko mi přijde nejlepší nehormonální antikoncepcí, ale mám velké obavy z toho, že bych mohla mimoděložně otěhotnět, že by mi tam mohlo zarůst nebo nějakým způsobem nenávratně poškodit dělohu. Předem Vám moc děkuji za ochotu a odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, nehormonální tělísko s kovy - měď, stříbro, zlato je spolehlivou metodou antikoncepce. Neplodnost, poškození dělohy či jiné problémy, které popisujete nehrozí.

 • Šarlota

  Dobrý den, dva měsíce používám antikoncepci Birgi a je mi 16 let. Druhým dnem používám bílé tobolky ale menstruaci jsem ještě nedostala. Po prvním používání při menstruaci jsem měla menstruaci 3 týdny pak jen 4 a teď vůbec.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Birgi jsou kombinované perorální antikoncepční pilulky a užívají se k zabránění těhotenství. Každá z 24 žlutých potahovaných tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů, konkrétně ethinylestradiol a gestoden. 4 bílé tablety neobsahují žádnou léčivou látku a jedná se o tablety placeba. Vzhledem k nízkému obsahu hormonů je přípravek Birgi považován za nízkodávkovou perorální antikoncepční pilulku. Protože všechny aktivní tablety v balení obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce, označuje se tato antikoncepce jako monofázická kombinovaná perorální antikoncepce. Užívejte tablety Birgi kontinuálně - t.j. bez přerušení nadále, krvácení se dostaví.Více se dozvíte v příbalovém letáku.

 • Lenka

  Dobry den, mela bych na Vas dotaz ohledne nepravidelného užívání antikoncepcnich pilulek. S pritelem mame vztah na dalku. Nekdy ho nevidim par mesicu a poté jsme spolu 2 tydny v kuse. Nekdy i mesic. Jaky mate nazor na to, kdybych jedla tabletky jen v obdobi, kdy jsme spolu? Tedy napr. 2 tydny v kuse kazdy den a poté i 3 mesice ne? Dekuji za odporný nazor a odpoved. Pekny den, V.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepci je potřeba užívat dle příbalového letáku, který je součástí každého balení. První tableta prvního balení se užívá obvykle od 1. dne menstruace. Pokud začnete užívat tablety uprostřed menstruačního cyklu nelze zaručit jejich antikoncepční účinek. Obecně nepravidelné užívání tak jak jej popisuje nemohu doporučit. Na zváženou je spíše zavedení nitroděložního tělíska pokud v dohledné době neuvažujete o těhotenství.

 • Anna

  Dobrý den, beru svou první antikoncepci cca týden, dost mi zmírnila tuto poslední menstruaci a poslední 4dny jen špiním je to normální? Můj druhý dotaz je možná trochu divný ale stejně se chci zeptat. Pokud teď beru antikoncepci znamená to že může partner ejakulovat i do mě?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, krvácení při užívání hormonální antikoncepce bývá obvykle kratší i slabší. Pokud užíváte tablety hormonální antikoncepce pravidelně můžete mít nechráněný styk, ostatně kvůli tomu ji nejspíš užíváte.

 • Tereza

  Dobrý den, již osmým rokem beru hormonální antikoncepci Bonadea. Pár dní zpět jsem si zapomněla výjimečně vzít prášek (předposlední z blistru). Uvědomila jsem si to s braním dalšího, a proto jsem si vzala 2 najednou. Dny předtím i den, kdy jsem zapomněla, jsem měla nechráněný pohlavní styk. Tuto situaci jsem vyřešila podle příbalového letáku tak, že aby spolehlivost ochrany zůstala zachována, jedno z doporučení bylo začít bez pauzy brát nový blistr. Dnes mám 2. den nového blistru a chci se zeptat, jestli je možné blistr nedobrat a brát pouze 2 týdny a pak vysadit a nebo je v tomto případě pro zachování ochrany třeba dobrat blistr celých 21 dní a pak vysadit. Jde mi o to, že pokud doberu celých 21 dní, menstruace by mi měla vyjít zrovna na dovolenou u moře, kde nevím, jaké budou hygienické podmínky. Je tedy potřeba dobrat pro zachování ochrany 21 dní, nebo stačí brát 14 dní a poté obvykle na 7 dní vysadit? Počítám samozřejmě s tím, že bych se po dobu těch 14 dní chránila i jinak. Jen se bojím následků nechráněného sexu před zapomněním tabletky. Děkuji předem za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud je interval vynechání tabletky delší než 12 hodin, tj. více 36 hodin po předcházející tabletě nelze otěhotnění vyloučit. Doporučuji užívat tak, jak je uvedeno v příbalovém letáku. Pokud se budete po dobu 14 dnů chránit i jinak, můžete Bonadeu tbl. užívat i tak jak jste uvedla v dotazu, aby jste nezakrvácela v době dovolené.

 • Tereza

  Dobrý den, užívám hormonální antikoncepci, kterou bych ráda vysadila. Jako jinou formu antikoncepce zvažuji pesar, chtěla bych se zeptat, jestli je pesar bez spermicidního prostředku v kombinaci s přerušovanou souloží (kterou praktikujeme i při použití HA) dostatečnou ochranou. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, vaginální pesar jako metoda antikoncepce / s použitím či bez použití spermicidu / není zcela ideální. Hodí se spíše pro neprav. pohl. styk. Pokud v dohledné době neplánujete těhotenství doporučuji nitroděložní tělísko - medikované jako např. Levosert, Mirena apod. nebo nitroděložní tělísko s kovy - měď, stříbro zlato. Přerušovaná soulož při pravidelném správném užívání hormonální antikoncepce není nutná.

 • Monika

  Dobrý den , chtěla bych se zeptat už beru antikoncepci 2 rokem, zapomněla jsem si vzít pilulku a tak jsme s přítelem měli sex až po týdnu, menstruaci jsem dostala normálně byla úplně stejná jako vždycky, teď cca 5 dni po ms se mi chce často močit, a je cítit štiplavý zápach myslíte, že mužů být těhotná ?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste po vynechání tablety hormonální antikoncepce měla pohlavní styk až po týdnu je otěhotnění velmi málo pravděpodobné. Pokud chodíte častěji močit jedná se spíše o zánětlivé onemocnění.

 • Andrea

  Dobrý den, v pátek mi bylo zavedeno nitroděložní tělísko Kyleena. Doktorka mi doporučila týden bez pohlavního styku. Včera jsme však s přítelem měli orální sex a od rána mě bolí v podbříšku. Mohlo se s tělískem něco stát? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, po orálním sexu se s nitroděložním tělískem nic stát nemohlo. Příčina bolestí v podbříšku bude pravděpodobně jiná. Bolesti v podbříšku mohou být od páteře nebo být způsobeny například infekcí močových cest. Doporučuji dovyšetření u praktického lékaře.

 • Tomáš

  Dobrý den, Chtěl bych se zeptat na velice specifický problém a poprosit o radu nebo spíše názor dalšího gynekologa. Přítelkyni je momentálně 20 a bere H. antikoncepci od svých 15 let - v té době ji byla nasazena protože trpěla velkými bolestmi a silnou krvácivostí během měsíčků. Před asi rokem a půl se gynekoložka rozhodla nasadit novou antikoncepci (Jangee) protože se přítelkyni začalo stávat že u té původní začala "špinit" i mimo měsíčky. Ze začátku vše probíhalo tak jak má ale poslední půlrok se opět začalo stávat to, že špiní i mimo menstruaci. Zprvu gynekoložka schledávala problém za normální a doporučila si na tento stav zvyknout. Veškerá vyšetření i cytologie a ultrazvuk proběhla a měla naprosto normální výsledky. Během posldních dní se však začalo stávat to, že přítelkyně už né tak uplně špiní ale vyloženě krvací mimo menstruaci (k dřívějšímu špinění docházelo z pravidla v polovině cyklu, ale nynější krvácení začalo týden před menstruací). Byla dnes tedy na gynekologii a bylo jí sděleno, že je možnost začít brát jinou antikoncepci - Zlynda, a že se může vše napravit ale sama gynekoložka řekla že je to první pacientka které tuto antikoncepci předepisuje. Chtěl bych se tedy zeptat na Vaší odbornou radu/názor na tuto situaci, moc by nám pomohl nějaký další odborný náhled při rozhodování se co dál. Přemýšleli jsme také nedávno nad úplným vysazením HA ale reakce gynekoložky byla že je to volba přítelkyně a žádné další doporučení nebo názor jsme nedostali. Chtěl bych se tedy zeptat jestli je tento problém opravdu natolik běžný že je třeba si na tuto skutečnost zvyknout, nebo zda by jste doporučoval vyzkoušet jinou HA nebo zda by úplné vysazení antikoncepce nemohlo vést k nápravě cyklu do normálu a klidnějšímu životu. Mockrát děkuji za jakoukoliv reakci a děkuji Vám za poskytování této online diskuze Hezký den Tomáš

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, během užívání hormonální antikoncepce by ke krvácení nemělo docházet nebo jen velmi vyjímečně. Nepravidelné krvácení může být způsobeno nízkou dávkou hormonů. V tomto případě se doporučuje užívání hormonální antikoncepce s nepatrně vyšším obsahem hormonů. Nepravidelné krvácení může bát také způsobeno např. endometrálním polypem, která se dá zjistit hysteroskopiockým vyšetřením. Více se dozvíte na webových stránkách: www.ambulantni-hysteroskopie.cz.

 • Markéta

  Dobrý den, již delší dobu užívám HA Clormetin 2mg/0,03mg (21 tablet v platíčku). Ráda bych teď přes léto prášky užívala v kuse, bez pauzy. V příbalové informaci jsem ale nenašla, zda takto mohu HA užívat. Vždy zde byla zmíněna 7 pauza. Je tedy možné tuto HA užívat v kuse nebo to nelze? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepci Clormetin tbl. můžete užívat kontinuálně, tj. 2 a více platíček po sobě bez vynechání 7 denní pauzy. Antikoncepční účinek bude zachován. Zakrvácíte až po platíčku, když uděláte 7-denní pauzu.

 • Eliška B.

  Dobrý den,jsem už úplně zoufalá...měsíc co měsíc jsem po skonceni menstruace strašně unavená. Menstruaci má fakt silnou..první dny v noci i tři vložky...řešila jsem se svou gynekolozkou...ta řekla že to může být hormonalni nerovnováha nebo Pms...výsledky krve železo i hořčík v normě.Nyni mi gynekolozka předepsal kroužek Teylu...od jeho zavedení mám ale odpoledne telesniu teplotu 37,4...A jsem hrozně unavená...paní doktorka mi tvrdí že od antikoncepce to být nemůže,ale v prib.letaku lidí,ze ovlivňuje tel.teplotu a unava a pocit nemocnosti he uveden v nežádoucích účincích...Mám i jiné neduhy...ludecni reflux a meningitidu patere(zkrácení obratlů krcni patere)...Moc prosim o vás názor... Moc děkuji E.B.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, potíže které popisujete patří spíše do ambulance internisty či praktického lékaře. Pokud máte menstruční krvácení velmi silné, doporučuji k úpravě cyklu podávání gestagenů nebo pokud neplánujete těhotenství tak zavedení medikovaného nitroděložního tělíska či užívání hormonální antikoncepce.

 • Michaela

  Dobrý den, chtěla bych oddálit svou menstruaci. Beru antikoncepci Dyalette. Je možné oddálit 2 měsíce - tedy 2x po sobě MS ? Vychází mi na obě dovolené - jedna u moře. Četla jsem, že můžou byt nežádoucí účinky - jako špinění. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Daylette je kombinovaná perorální antikoncepce obsahující ethinylestradiol a progestogen drospirenon.

 • Libuše

  Dobrý den, prosím o radu. Hodláme s partnerem použít Pharmatex globule. V návodu je, že nesmí být použito mýdlo. Jak je to v případě použití intimního gelu Lactacyd? Která složka mýdla snižuje spermicidní účinnost Benzalkonii chloridi solutio? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, spolehlivost spermicidních globulí Pharmatex není ideální i bez použití mýdla. Doporučuji použití jiné antikoncepční metody - kondom, hormonální antikoncepce apod.

 • Jana

  Dobrý den, prosím o radu. Antikoncepci používám již 10 let od svých 16 let, za tu dobu jsem měla pouze dva druhy antikoncepce, vždy bez jakéhokoliv problému. Změna antikoncepce proběhla kvůli nižšímu libidu. Aktuálně mám Sirmya 2mg/0,03mg a chtěla jsem se zeptat, zda-li je tato antikoncepce považována za nízkohormonální nebo by pro mě byla vhodnější nějaká jiná, s nižším obsahem hormonů? Změnu zvažuji vzhledem k délce braní antikoncepce a opět nižšímu libidu, což přisuzuji právě antikoncepci. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Sirmya je kombinovaná hormonální antikoncepční tableta, která obsahuje dva typy hormonů, estrogen (ethinylestradiol) a progestogen (dienogest). Pokud pozoruje nižší libido, změna antikocepce je vhodná. Tato HAK obsahuje 30 ug ethinylestardiolu. Existují i přípravky s 20 či 15 ug ethinyestradiolu.

 • Dominika

  dobrý den, brala jsem svou první antikoncepci. Zacala jsem ji brát 1.den menstruace. Pri třetím(posledním) platicku v balení kde mi zůstaly poslední 3 prášky, tak jsem zacala špinit a dostavila se mi mennstruace. Bohužel doktorka ma dovolenou a nemohla jsem se dostavit pro novou antikoncepci a přítel se do me evakuoval. Od 30.5 do 8.6 neberu antikoncepci. Mohu Aotehotnet a nebo jsem stále chranena? Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, z vašeho dotazu není zřejmé, zda jste při krvácení poslední 3 tablety vynechala. Pokud jste tablety neužila otěhotnění nelze vyloučit. Některé přípravky obsahují v závěru cyklu tablety, které jsou placebem, t.j. bez hormonů. Pokud by jste vynechala tabl. placeba, t.j. bez hormonů, otěhotnění nehrozí.

 • Michaela S.

  Dobrý den mohu vysadit o týden dříve a dostanu menstruaci

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pravděpodobně jste měla na mysli hormonální antikoncepci. Vysadit o týden dřive můžete, ale poté nelze zaručit antikoncepční účinek.

 • Michaela

  Dobrý den, Rada by som sa spytala už 8mi den čakam na menštruaciu ale nič mam troška bolesť vaječnikov ( od včera ) ale nič zasadné. Minulý mesiac som mala len špinenie počas brania antikoncepcie Marvelon a tento mesiac nič... Tehotna niesom robila som si test je negative. Marvelon uživam roky (. mim 8 rokov bez pauzy) ale od September 2020 do Februar 2021 som mala úplnu pauzu a v March 2021 som zase začala Marvelon uživať ale teraz už so “prestavakami” na menštruaciu kedže v minulosti som uživala bez prestavky. Asi pred 3mi tyždnami som začla uživať Železo 28ml každy deň je možne že to ma nato nejaký vplyv? Mohly by ste mi poradiť ? Neviem či už dnes mam zase začat s Marvelon alebo počkať ? ? ? Ďakujem pekne Michaela

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Marvelon je hormonální přípravě obsahující 2 hormony - desogestrel a ethinylestradiol. Doporučené užívání je 3 týdny tabl. a 1 týden bez tablet. Eventuálně kontinuální užívání, kdy se užívají tabl. bez týdenní pauzy. Žádné jiné užívání není doporučeno, více najdete v příbalovém letáku.

 • Janka

  Dobrý deň pán doktor. Chcela by som sa prosím opýtať, dňa 12.4.mi môj doktor pichol antikoncepciu depo provera, kvôli silnému krvacaniu, myomom. Môžem sa ísť prosím Vás zaočkovať proti covide pfizerom keď mám v sebe túto injekciu s postupným uvoľňovaním.? Dakujem za odpoveď Janka

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, proti COVIDU-19 se můžete nechat naočkovat.

 • Klára

  Dobrý den, přes tři roky beru hormonální antikoncepci Verezana, chtěla bych změnit značku antikoncepce, protože si myslím že se po ni hodně mění nálada a nemyslím si že to je dobré. Jinak v ostatních vlastnostech mi vyhovuje, pomohla mi s akné a nepřibrala jsem po ni. Letos mi bude 20 let, tak bych se chtěla i zeptat kdy by bylo vhodné antikoncepci vysadit aby bylo otěhotnění více bez problémů, Samozřejmě otěhotnění plánujeme až trošku déle, třeba za pět let ale je lepší to vedět. Obracím se na vás protože můj gynekolog mi nedokázal poradit. Moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, přípravek Verezana je kombinovaný hormonální přípravek, který obsahuje progestogen (dienogest) a estrogen (ethinylestradiol). Pokud u Vás způsobuje změny nálad zvolte jiný přípravek. Při akné je vhodné např. Diane-35 tbl. Po vysazení hormonální antikoncepce je možné otěhotnění ihned po vysazení, není nutná žádná přestávka v užívání.

 • Veronika

  Dobry den, mam dotaz ohledne spravne antikoncepce. Tabletky (Mywy) fungovaly dobre par let, ale pak uz to prestalo fungovat, v tom smyslu ze krvaceni prislo kdy chtelo. Mam myom, ktery je velky 4 cm. Kontrolovan je porad gynekologem. Ted mam antikoncepci - injekci provera. Kdyz jsem mela ted v lednu 2021 covid, tak jsem krvacela měsíc a pul, pak mi to zastavil injekci gynekolog. Poté byl chvili klid, ale zase jsem porad spinila, tak jsem v breznu dostala injekci na zastaveni menzesu, pak za tyden na spusteni menzesu, pak mi doktor rekl, ze mam prijit uprostred menzesu, prohledne mě a pak mi pripadne pichne proveru. Tak jsem pak tedy prisla v pulce menzesu a to bylo ted v kvetnu. Byla mi pichnuta antikoncepce provera a zatim je to v pohode. Dotaz zni, funguje jeste nejaka antikoncepce, kde ten myom neporoste a zaruci mi, ze bude fungovat? Mam 41 let, bez partnera, nikdy jsem nebyla tehotna. A v dohledne dobe se otehotnet nechystam. Ted diky tomu, ze mam ten myom,tak mi doktor rikal, ze bych mela jit na operaci, ze by dal pryc delohu, laparoskopicky ze to bude narocnejsi, takze jinou metodu by doporucil, mozna taky na L. Jeste mi rikal,ze vajecniky spatne fungujou. Jinak boli me pořád podbrisek, od te doby, asi 12 let, co prisel menzes, tak jsem mela vzdy silne krvaceni, silne bolesti v podbrisku cely menzes a pred a po. Co jsem starsi, tak me podbrisek boli i bez menzesu, uz to neni jen ukazatel toho, ze prijde menzes, je to spise, ze me boli porad a hlavne, kdyz jsem nervozni. Na vysetreni i podbrisku jsem byla, nic nebylo nalezeno. Kdyz mi doktor pichne proveru, uz me tak neboli podbrisek, ale antikoncepce nevydrzi vetsinou ty 3 avizovane mesice.Jen dva. Jaka antikoncepce by byla pro mě nejlepší? Pripadne měla bych jit na operaci? A kdZ ano, tak co nejdrive? Nechystam se otehotnet, pohlavni styk jsem nemela tak dva roky. Je to diky i Covidu, ze mam vetsi strach se seznamovat. A jinak myom diky antikoncepci provera neroste. Vajecniky obcas boli, nekdy i tak, ze nevim, jestli zo neni zanet slepeho streva. Vetsinou boli jen jedna strana.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud máte myom vel. 4 cm a těhotenství již neplánujete je vhodné provedení laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie, což je odstranění dělohy pochvou za asistence laparoskopu. Laparoskopicky asistovanou hysterektomií se vyřeší i nepravidelné krvácení. Po odstranění dělohy již krvácet nebudete. Více Vám sdělí registrující gynekolog.

 • Jana

  Dobry den, mam vnutromaternicove teliesko Mirena a chcem sa spytat, ci je potrebne sa pocas plodnych dni chranit aj inou formou antikoncepcie.dakujem za odpoved

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud máte zavedenu Mirenu není potřeba se chránit jinou formou antikoncepce.

 • Alena

  Dobrý den, 20.6.21 jsem měla první pohlavní styk nechraněný s přítelem, a bojím se že mohu být těhotná častěji chodím na WC a na spodním prádle mám bílí hustý a lepkavy výtok.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste měla nechráněný pohlavní styk otěhotnění nelze vyloučit. K otěhotnění dochází v době ovulace, která bývá nejčastěji v polovině cyklu. Pokud máte cyklus 28 dnů, tak k ovulaci dochází nejčastěji 12.-15 den cyklu, počítáno od prvního dne předchozí menstruace. Pokud máte obavy z otěhotnění, doporučuji navštívit svého rajonního gynekologa a domluvit se event. na užívání hormonální antikoncepce.

 • Jana Burešová

  Dobrý den! Měla bych dotaz na to , když mi je 57, a už nemám menstruaci zda je možné otěhotnět po nechráněném styku. Nebo radši použít gel se spermidem. Děkuji za odpověď a nashledanou Jana

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, spontánní otěhotnění je v 57-ti letech je prakticky vyloučeno. Velmi málo praděpodobné je otěhotnění po 1 roce bez menstruace.

 • Klára

  Dobrý večer chtěla bych se zeptat,když jsem včera vzala poslední pilulku,užívám Jasmine jednofázovou antikoncepci,jak moc je velké riziko teď v 7mi denní pauze nechráněný styk? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud jste využívala všech 21 tablet hormonální antokoncepce jste chráněna před otěhotněním i v době 7 denní pauzy. Užívá se tedy vždy 3 týdny a 1 týden přestávka.

 • L

  Dobrý den, Chci se zeptat jak dlouho je užívání antikoncepce bezpečné. Myslím správné používání s pauzami na cyklus. Jak dlouho ji mohu pravidelně pouzivat, zda není např. Po několika letech lepší např. Vysazení na nějakou delsi dobu. Dekuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, v současné době jsou dávky hormonů v hormonální antikoncepci mnohem nižší než v minulosti. Není nutné vysazezení HAK na delší dobu. Hormonální antikoncepci můžete užívat bez přestávky 15-20 let.

 • NG

  Dobrý den minulý měsíc jsem začala brát antikoncepci Vreya tenhle měsíc jsem nedostala menstruaci prášky jsem brala tak jak jsem měla jenže v půli platíčka jsem si omylem vzala dva prášky v jeden den pak jsem v brání pokračovala tak jak jsem byla zvyklá. Je možné že se mi kvůli práškům ztratila menstruace?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pokud jste nevynechala tabl. a v jeden den jste užila tablety dvě, tak je málo pravděpodobné, že by jste otěhotněla. Užívejte další plato, event. si nechejte odebrat krev na HCG či proveďte test z moči na vyloučení gravidity.

 • Andrea

  Dobrý den, nasazují antikoncepci ale bohužel jsem ji nechala doma a jsem mimo “civilizaci”, takže si pro antikoncepci nemohu ani nikam zajít, bude vadit když si prášek vezmu zítra a nebo si vezmu prášek od známé a zítra si vezmu ten svůj?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, vynechání i 1 tablety antikoncepce může způsobit otěhotnění. Pokud tedy tabl. vynecháte je vhodné se do konce balení chránit jinou metodu. Pokud Vám kamarádka dá stejnou antikoncepci je její užití možné.

 • Dotaz

  Dobrý den, mám dotaz, i přesto, že nevím, jestli sem stále odpovídáte. Beru antikoncepci Zlynda již 3. Měsícem a chtěla bych oddálit menstruaci. Je to vůbec možné u takovéhle antikoncepce? Že bych si vzala 24 aktivních tablet a vynechala prášky placeba a přešla hned na další blistr? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, antikoncepční tablety Zlynda obsahují hormon drospirenon, který je obsažen v 24 bílých tabletách. Zelené tablety obsahují laktozu, jedná se tedy o placebo. Pokud chcete užívát 2 balení za sebou, zelené tablety neužívajte a zakrvácíte až po vybrání druhého balení.

 • Petronella

  Dobrý deň, už rok uzivam vaginalny krúžok Ornibel a všetko ide ako ma. Tento mesiac som ho zaviedla 6.5 a nedopatrením vytiahla 15.5. Zistila som to až 19.5. a hneď som si ho zaviedla spat. Avšak deň na to, dnes, 20.5. mi menstuacia začala, a teda neviem čo robiť. Zatiaľ mám v plane domenstruovat a zaviesť nový krúžok o týždeň na to, kedy som ho prvýkrát vytiahla, čiže 22.5. Je toto správny postup? Ďakujem veľmi pekne z odpoved. S pozdravom, Petronella

  • MUDr. Petr TkadlečekDobrý den, pokud jste vaginální kroužek vyjmula předčasně měla by jste se chránit jinou metodou, např. kondom apod. Pokyny najdetete i v příbalovém letáku.
 • Veronika

  Dobrý den, již 5 týdnů cca 4 dny po menstruaci mě trápí bolesti v podbřišku, navštívila jsem mnoho lékařů a nikdo neví co semnou je. Byla jsem 2x na gynekologii, sono břicha, kolonoskopii, urologii na UT, vše v pořádku nic nenašli. Moje praktická lékařka si myslí, že to bude nejspíše gynekologický problém. Před pár dny jsem začala menstruovat a první noc jsem měla šílené bolesti v podbříšku, které jsem nikdy tak velké bolesti neměla během menstruace. Bojím se, že to může být endometrioza, která se na ultrazvuku prý neukáže. Nebo to může být od vaginalního kroužku? Pár měsíců užívám zn. Teylu, ale od doby kdy jsem si zavedla jinou značku Orbinel tak po 3 dnech od té doby mě začal bolet ten podbříšek. Tak jsem kroužek vysadila, ale bolesti mám stále, tak nevím zda to může být od toho kroužku. Už nevím co mám dělat. Mám jít znova ke gynekologovi?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud máte podezření na endometriozu obraťte se na svého registrujíícího gynekologa. K prokázáni event. endometriozy se provádí diagnostická laparoskopie. Pokud se endometrioza prokáže je možné i její laparoskopiské ošetření.

 • Radka

  Dobrý den, mám 16 let. Z důvodu velkých bolestí při menstr. mám předepsanou antikoncepci Yosefinne. V letáku se píše, že mám začít brát první tabletku první den cyklu. Nevím, zda jsem rozuměla dobře, ale dr. mi do telefonu říkala, že mám začít brát až 7den od začátku cyklu. Můžete mi, prosím, poradit, kdy tedy začít? Děkuji a přeji hezký den

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, dle doporučení výrobce se první tableta užívá první den menstruace. Týká se to jen prvního balení. Další balení užíváte po sedmidenní pauze bez ohledu na krvácení. Chráněna před otěhotněním jste i po dobu týdenní pauzy. Užíváte tedy vždy 3 týdny a týden přestávka.

 • Martina

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, vysadila jsem antikoncepci a měli jsme nechráněný sex, je možné otěhotnět nebo až po prvním menstruačním cyklu po vysazení ha? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, po vysazení antikoncepce můžete otěhotnět hned 1. měsíc po vynechání. Menstruační krvácení se nemusí dostavit.

 • Marie

  Dobrý den, chci se zeptat, zda při aktuálním užívání tobolek "gynprodyl" (z důvodu nedostavení ms), můžu poté použít tabletu po nechráněném s? Pokud ne, tak co jiného jde v tomto případě dělat?

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, "tabletu po" nechráněném styku můžete použít. Vhodnější by však byla trvalá antikoncepce. Blíže dořešte cestou registrujíícího gynekologa.

 • Vlasta Š.

  Dobrý den mám zavedenou Mirenu,více jak 5 let.Je nutné ji vyndat,pokud jsi ji ponechám může to způsobit nějaká zdravotní rizika.Moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, Mirena má nyní schváleno SÚKLEM použití jako antikoncepe na 6 let, v ostatních indikacích nadále 5 let. Nejpozději po šesti letech by se tedy Mirena měla vyměnit za novou nebo odstranit. Ponechání déle než 6 let nelze doporučit.

 • Lenka

  Dobrý den, po porodu mě paní doktorka napsala antikoncepci Lamya (28+0) V půlce platicka jsem zapomněla jeden prášek a dostavilo se krvaceni ihned po zjisteni jsem druhy den pokračovala v braní. Je to normální? A skončí menstruace normálně nebo dřív? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, tabletky antikoncepce je pořeba užívat bez vynechání. Po vynechánií i jedné tabl. se může dostavit krvácení a navíc je potřeba se chránit před otěhotněním jiným způsobem - např. kondom apod.

 • Lucie

  Dobrý den, před měsícem jsem začala brát HA Yadine, jedná se o první HA. První tabletku plata jsem si vzala první den menstruace, která ale pokračovala celý měsíc (charakterizovala bych ji jako středně silnou, mírně bolestivou) včetně pauzy mezi platy, v pondělí začnu druhé plato, je možné, že budu krvácet další měsíc? Mám navštívit gynekologa nebo je to normální? Mimo jiné mám polycystické vaječníky (vaječníky jsou i mírně deformované), hypotyreozu, autoimunitní onemocnění a byla jsem na operaci kvůli nezhoubnému nádoru na čípku.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepce Yadine tbl. se užívá vždy 3 týdny, poté následuje týden bez tablet, ve kterém zakrvácíte. Po týdenní pauze opět užíváte 3 týdny a celý cyklus se opakuje. Pokud krvácíte i při užívání HAK obraťte se na svého registrujícího gynekologa.

 • Michaela

  Dobrý den, Chtěla bych poprosit o radu- mám zvýšenou hladinu testosteronu. Byl mi doporučen přírodní produkt Gynex, ale někde jsem se docetla, ze ten naopak hladinu zvyšuje. Jaké přípravky byste tedy doporučil na tento problém? Dekuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, obraťte se na svého registrujícího gynekologa.

 • Jana Š.

  Dobrý den, mám nitroděložní tělísko Mirena. Zavedené mám po druhé. Vždy na 5 let. Letos jsem měla měnit tělísko, ale pan doktor mi řekl, že nově se nechává 6 let. Mám tedy obavy zda je to pravda. Prosím o váš názor. Děkuji.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, Mirena má nyní schváleno SÚKLEM použití jako antikoncepe na 6 let, v ostatních indikacích nadále 5 let. Nejpozději po šesti letech by se tedy Mirena měla vyměnit za novou nebo odstranit. Ponechání déle než 6 let nelze doporučit.

 • Klára

  Dobrý den, Je mi 32, mám 2 děti, další neplánuji, ale nezavrhuji a momentálneě řeším antikoncepci. Ráda bych neco setrnějšího, nechci klasické hormonalní tabletky, přemýšlela jsem o tělísku, ale je to velká investice a já se bojím, že mi nesedne. Momentálně uvažuji o injekci, ale nevím, zda je to v mém případě vhodné, jednak jsem se dočetla, že je vhodná pro ženy, které už neplánují otěhotnět, což jak jsem již psala sice neplánuji, ale stále tu možnost chci do budoucna mít. A další věc je, že jsem zkoušela nízkohormonální tabletky (cca půl roku) a ty mi nesedly (cca 3 týdny v měsíci slabé krvácení, podrážděnost, snížení libida). Prosím o Váš názor a případně typ/doporučení nějaké antikoncepce. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud nechcete klasické hormonální tablety, tak jsou i další možnosti aplikace antikoncepce. Vyrábí se vaginální kroužek k aplikaci do pochvy, vždy 3 týdny a týden pauza. Antikoncepční náplast, která se lepí na pokožku jednou týdně po dobu 3 týdnů, poté následuje týden pauza, ve které zakrvácíte. Dále je možná antikoncepce ve formě injekcí, aplikovaných jednou za 3 měsíce intramuskulárně. Po aplikaci inj. se obvykle nekrvácí. Po vysazení inj. může delší dobu trvat než se krvácení obnoví. Pokud neplánujete v dohledné době těhotenství je pro Vás vhodné nitroděložní tělísko, které se aplikuje na dobu 3-6 let. Nitroděložní tělíska jsou buď s kovy - zlato, stříbro, měď nebo tělíska medikovaná jako je například Mirena nebo Levosert. Cena medikovaných tělísek je sice vyšší a platba je najednou na celou dobu 3-6 let, ale tato medikovaná tělíska vyjsou asi na polovinu ceny co hormonální tablety za stejnou dobu.

 • Petra

  Dobrý den,v březnu mi bylo 50 let,musím se stále chránit před otěhotněním?Můj doktor mi už antikoncepci nenapsal. Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, pokud mestruujete, tak otěhotnění nelze vyloučit. I když plodnost žen po 35. roku stmě klesá.

 • Veronika

  Dorby den, používám 10 měsíců antikoncepci Azalia. Při používání bylo vše v pořádku.Teď je to měsíc co nekojim a prasky beru pořád, ale teď už druhý den krvácím. Myslíte ze je to v pořádku? Četla jsem že u této antikoncepce se to objevuje. Jen mě udivuje že je to teď po 10 měsících. Může to být způsobeno tím že už nekojim? Děkuji

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, antikoncepce Azalia je čistě gestagenní přípravek, který se může užívat v době laktace, ale i když nekojíte. Užívá se kontinuálně, to znamená nepřetržitě bez přestávky. Slabší krvácení bývá u 10-15% uživatelek. Pokud již nekojíte doporučuji kombinovanou antikoncepci. Domluvte se se svým registrujícím gynekologem.

 • Simona

  Dobrý den,mám dotaz ohledně Activelle.....beru 4 plato a stále tak po 28 dnech začnu slabě krvácet cca.8 dni...chci jen vědět jestli je to normální nebo to mám začít řešit s gynekologem..před tím jsem brala Mirelle a problém byl že jsem stále špinila,už je to rok co s tím bojuji a jsem už z toho unavená .....ještě jsem dostala radu brát Activelle ob den tak nevím...díky za radu a odpověď..hezký den

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, Activelle je hormonální substituční léčba, která se užívá minimálně 1 rok po skončení menstruce. Mirelle tbl. je hormonální antikoncepce. Pokud jste doposud krvácela je vhodnější přípravek Novofem, který je určen pro ženy v období perimenopauzy. Užívání Activelle obden rozhodně nelze doporučit.

 • Jana S.

  Dobrý den, lékař mi objevil cystu 2,5 cm a raději mi předepsal jinou antikoncepci - brala jsem softinelle a teď mi předepsal Aidee, kterou tedy vůbec neznám. Když budu přecházet na tuto HA, jak doporučujete = po posledním prášku softinelle mám udělat klasickou 7 denní pauzu a 8 den si vzít Aidee (prostě jako vždy, když bych brala softinelle, takže žádná změna), nebo mám brát hned aidee - po posledních prášku v pátek, si mám hned v sobotu vzít aidee, tedy bez klasické 7 denní pauzy? Ještě se zeptám, když budu brát aidee pravidelně, chrání mě i v té 7 denní pauze bez prášků? v příbalovém letáku to není uvedeno (u softinelle to uvedené je). Zadržuje aidee víc vody v těle? Moc děkuji za informaci a hezký den

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, při přechodu na jinou antikoncepci doporučuje výrobce většinou užívání bez pauzy. Skončíte tedy poslední tabletu předcházejícího přípravku a následující den začnete užívat nově předepsaný přípravek. Zakrvácíte tedy až po šesti týdnech. Dále užíváte vždy 3 týdny a týden pauza. V týdnu bez užívání jste také chráněna před otěhotněním.

 • Adell

  Dobrý den, mám dotaz. Užívám už skoro rok HA Sirmya. Na krabičce je 2mg/0,03mg, je třeba nějak slabší a ne příliš účinná při pohlavním styku nebo to na to nemá vůbec žádný vliv? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Petr Tkadleček

   Dobrý den, hormonální antikoncepce pokud ji užíváte pravidelně bez vynechání tbl. je velmi účinná. Množství hormonů v ní obsažené nemá na spolehlivost hormonální antikoncepce podstatný vliv.

 • Michaela Z.

  Dobrý den, je mi 29 let, měla jsem mrtvici a z Maitalonu přecházím na nehormonální antikoncepční pilulky. Co mohu udělat pro to, abych nepřibrala na váze jako to běžně po vysazení bývá? Děkuji Předem za Váš názor. Michaela

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, zdravá strava, dostatek pohybu, cvičení.

 • Kateřina J.

  Dobrý den, změnila jsem hormonální antikoncepci. Nejprve jsem dobrala druhé platíčko své úplně první antikoncepce, potom udělala 7mi denní pauzu a 8.den jsem začala brát novou hormonální antikoncepci.  Chci se zeptat, kdy nová antikoncepce začíná fungovat, zda je to hned, nebo až za několik dní. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nová antikoncepce bude mít účinnost až za 7dnů. Po tuto dobu doporučuji pohlavní styk s bariérovou ochranou tj.s prezervativem.

 • Karolína Ž.

  Dobrý den, slyšela jsem o problematice ohledně preparátu Minerva a jejím dlouhodobém užívání.Beru ji deset let kvůli velmi špatné pleti.Dnes jsem změnila lékaře a ten byl zděšen, ze ji tak dlouho a stále užívám.Mohu se zeptat na váš názor??

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano s uvedeným souhlasím. Minerva již není ČGPS doporučována kvůli rizikům TEN (trombembolické nemoci). Máte-li potíže s pletí doporučuji nasazení preparátu s chlormadinonacetátem např.CLORMETIN

 • Kateřina

  Dobrý den, beru antikoncepci Ebelyn a dobírala jsem platíčko prášku, za týden se měla dostavit menstruace. Ale poslední týden užívání se objevilo špinění až do samé menstruace, četla jsem příbalový leták a jedná se o nežádoucí účinky. Dnes jsem navštívila svou gynekoložku a řekla mi, že cely měsíc mám užívat prášky 2x denně, ráno a večer. Jsem z toho poměrně nervózní, jelikož se bojím, že to není zrovna bezpečné řešení.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, 2xdenně užívání antikoncepce není nutné. Doporučuji 1xdenně a snažit se vyvarovat případných chyb v užití. Nebudete-li si jista doporučuji došetření cestou registrující gynekoložky či pohotovostní služby.

 • Lucie

  Dobrý den asi 19 let jsem nebrala žádnou antikoncepci ale měla jsem velice silné krvácení při menzes proto jsem si dala hormonální tělísko,ktere už mám zavedené 8 měsíců . Měsíčky se zeslabili ale neustále se mě po celý měsíc uvolňuje krev a nebo špinim je to v pořádku a nebo mě tělísko nesedlo a mám ho raději odstranit? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji UZ kontrolu zda je tělísko správně umístěno, dále vyloučení případných zánětlivých změn. Bude-li uvedené vyloučeno pak možno užití Cyclo-3-fort 1-1-1 po dobu 3měsíců a nebude-li efekt až pak bych zvažoval jeho odstranění. Blíže dle konkrétní domluvy s registrujícím gynekologem.

 • jolana

  Dobrý den, užívala jsem pár let Logest, ten ale zrušili a doktor mi předepsal Lusienne. Je možné, abych najednou přibrala cca 6-7 kg? Podle jakých hodnot v prášku se dá v tomto orientovat prosím? Moc děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, Lusienne má obsahově stejné množství hormonů jako Logest. Nepříbírala-li jste po něm pak uvedené není ani preparátem Lusienne a doporučuji příčinu dořešit cestou praktického lékaře.

 • Lucie

  Dobrý den. Poprvé jsem byla u gynekologa, který mi předepsal antikoncepci MyWy. Řekl, že mám začít prášky brát v první den menstruace. Když je to dnes jedenáct dní od prvního dne menstruace, je možné začít brát antikoncepci teď? Za jak dlouho bude fungovat?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, doporučuji začít 1.den v následujícím cyklu,tj. 1.den dalšího krvácení.

 • Linda

  Dobrý den, užívám HA Katya a nikotinové sáčky, snižují spolehlivost?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, nikoliv.

 • Lucka

  Dobrý den, dobrala jsem antikoncepci Ayreen a přešla jsem na Katyu, je možné že z toho důvodu se mi objevil otok na stydkém pysku a při zmáčknutí prsa z něj něco začalo vytékat?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, uvedené s otokem nemusí vůbec souviset. Doporučuji došetření registrujícím gynekologem či pohotovostní službou dle spádu.

 • Lena

  Dobry den, beriem antikoncepciu ebelya a oneskorila som sa s tabletkou o 13 hodin v strede 3.tyzdna. Mala som aj nechránený pohlavný styk. Tabletky beriem dalej. Je ochrana narušená2Dakujem za odpoved

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, těhotenství nelze 100%vyloučit, ale je méně pravděpodobné. Nedostaví-li se menses do 4-5týdnů od předchozí pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Barbora

  Dobrý deň, mám 18 rokov, menštruáciu mám od 13 rokov, zo začiatku bola nepravidelná iba trochu, no neskôr mi chodila po 4 mesiacoch až nakoniec som ju nedostala 7 mesiacov, asi v 15 rokoch som začala brat duphaston na úpravu no po vysadení nepomohol, zistili mi mierne zvýšený testosteron a vraj to má byť príčinou, od minuleho roka v marci som začala brať antikoncepciu, pretože som si našla partnera, ale zároveň aj na úpravu menštruácie, lekár povedal, že sa v mojom pripade odporúča iba ročná liečba, rok uz prešiel a teraz vraví, že ju vkľude môžem používať ďalej. Chcela by som sa opýtať na váš názor, či je teda bezpečné používať antikoncepciu aj naďalej, pretože sa bojím, že by mi nenabehla ovulácia. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, ano - neplánujete-li nyní graviditu (těhotenství) možno antikoncepci užívat nadále.

 • Marie G.

  Dobrý den , v sobotu bych měla začít brát nové platíčko antikoncepce , beru ji jižněkolik let, bohužel tabletky budu mít až v úterý, mám na měsíc antikoncepci vynechat nebo můžu nějakým způsobem pokračovat, děkuji Marie

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, doporučuji pokračovat od Úterý novým plátíčkem dle návodu. V prvních 7dnech bez pohlavního styku případně s prezervativem. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Vladimíra

  Dobrý den,chci se zeptat mam antikoncepci klasiku 21 růžových tabletek a 7 bílých ( doba meses), jenže teď v době růžových jsem menses dostala je to normální nebo mám řešit s MUDr. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, pakliže jste neudělala chybu užívejte dle návodu. V opačném případě doporučuji konsultaci cestou registrujícího gynekologa.

 • Petra

  Dobrý den, nedávno jsem si pořídila dvoje balení antikoncepčních náplastí evra na půl roku a pár dní nato mě opustil můj přítel (šlo o vůbec první antikoncepci, kterou jsem si nechala předepsat a ještě jsem ji ani nepoužila) . Přiznávám, že jsem poměrně hyposexuální člověk a sex mimo vztah nevyhledávám. Chtěla bych se tedy zeptat, jak dlouho by (čistě teoreticky) mohly nepoužité náplasti vydržet, jaká je jejich životnost? Předem Vám moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji se podívat na krabičku stran datumu expirace. Máte-li zájem a je-li uvedené nepoužité můžete zkusit vrátit v lékárně, kde bylo zakoupeno.

 • Lucie

  Dobrý den v lednu jsem začala brát svou první antikoncepci Calleto. Občas špinění, menstruace v pořádku. Později mi z ni začalo byt zle, zvracení, bolesti hlavy. Požádala jsem svou gynekoložku o novou antikoncepci. Při posledních asi 5 tabletkách 3.platička jsem začala slabě krvácet, pár dni predtim bolesti podbríšku jako při PMS. Po dobráni jsem začala brat hned svou novou nizkohormonalni antikoncepci Lindynette 20, tak jako bylo v návodu. Slabé krvácení stále. Občas bolest v podbríšku. Nemusim používat hyg. pomůcku, vždy jen po wc trochu krve. Tak se chci zeptat jestli je to v pořádku. Slabé krvácení skoro 10 dnů. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano při užívání hormonální antikoncepce se může žena setkat s výtokem, který obsahuje krev – tzv. špinění. Tento stav se nazývá „krvácení z průniku“ (krvácení mimo pauzu). Je zapříčiněný nízkou hladinou estrogenů a většinou se objevuje jen v prvním cyklu užívání. Doporučuje se vyčkat první 3měsíce. Neustane-li uvedené pak domluva s registrujícím gynekologem na změně antikoncepčního preparátu či dle vyšetření další postup.

 • Daniela H.

  Dobrý den. Chci se zeptat, jestli po dobrání prvního blistru můžu pokračovat v dalším a 7 denní pauzu si udělat někdy v průběhu užívání druhého blistru,nebo musím druhý blistr dobrat celý.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doporučuji druhý blistr dobrat celý.

 • Lucia

  Dobrý deň, môže gynekológ pri zistení tehotenstva zistiť že som si sama vysadila antikoncepciu??

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, zjistí-li gynekolog těhotenství pak je mu jasné že jste antikoncepci sama vysadila, případně udělala chybu v užívání, případně daná antikoncepce selhala. Vše je možné.

 • Lucia

  Dobrý deň, môže gynekológ zistiť že som vysadila antikoncepciu??

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nemůže dokud nezjistí dle UZ vyšetření že jste nitroděložně či mimoděložně těhotná.

 • Nina T.

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli můžu navázat dalším vaginálním kroužkem Nuvaring stejně, jako se může u antikoncepčních pilulek. Ráda bych vynechala menstruaci a toto by to vyřešilo. Díky, Nina

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, vaginální kroužek musí být vložen ve správný den Vašeho menstruačního cyklu a zůstane nepřetržitě zaveden po dobu 3 týdnů. Pravidelně kontrolujte, zda je NuvaRing ve Vaší pochvě (například před a po pohlavním styku) k ujištění, že jste chráněná před otěhotněním. Po třech týdnech odstraníte přípravek NuvaRing a budete mít jeden týden přestávku. Během tohoto období bez kroužku budete obvykle menstruovat.

 • Pavlína

  Dobrý den, můj gynekolog mi doporučil při braní hormonální antikoncepce Bonadea kvůli bolestem brát tři balení dohromady bez pauzy (vždy jsem užívala jen dvě najednou).Při braní z třetího tabla jsem začala asi po týdnu špinit. Mám dobrat celé balení s tím, že budu ješte po zbytek špinit nebo mám udělat pauzu?Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano doporučuji dle domluvy s kolegou bez pauzy. Dle efektu pak domluva stran dalšího postupu.

 • Ella

  dobrý den, beru antikoncepci 14 dni. (HA Foxinette Neo) Zacala jsem ji brat na 5 den mentruace a 7 dni jsem si radsi davala pozor a pouzivala ochranu navic, jak je psano v navodu. mela jsem pohlavni styk s pritelem kdyz jsem brala prasky 11 dni a on do me evakuoval. mohu otehotnet a nebo jsem chranena?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění je malá, ale nelze ji 100% vyloučit. Nedostaví-li se menstruace déle jak 5týdnů od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Barbora K.

  Dobrý den, můj problém je trochu jiný. Ale přesto bych vás poprosila o Váš názor a eventuálně radu. Na jaře/ létě 2018 jsem trpěla anorexií(35 kilo, cca 167 cm)V lednu 2020 jsem vysadila antikoncepci(po 6 letech). Do června téhož roku jsem menstruovala ob měsíc. Jelikož do prosince jsem vůbec nemenstruovala, tak navštívila jsem mého gynekologa. Ultrazvukem mě vyšetřil, poté mi předepsal prášky na vyvolávačku(norethisteron zentiva). Úspěšně jsem menstruaci dostala 30.12. 2020. Nyní je mi 27 let. 3 března jsem si opět vzala prášky(dokončila jsem balení) Opět úspěšně cca po týdnu od jejich dokončení jsem menstruaci dostala( Slabší krvácení). Tak bych se chtěla zeptat, co by jste mi doporučil, abych zase menstruovala normálně, jako předtím? Předem děkuji za odpověď Přeji přijemný den

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, aby jste menstruovala normálně doporočuji zdravý životní styl: ovoce, zelenina, kuřecí, krůtí či králičí maso : celkově vhodno přibrat, dále pravidelný pohyb v jakékoliv formě společně s užíváním norethisteronu od 19DC 1-0-1 na 5dnů.

 • Katka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat..zda v nutném krajním případě jde použít 2x v měsíci nouzovou antikoncepci. Jestli to má větší vliv na nežádoucí účinky. Četla jsem, že se to nedoporučuje, ale nežádoucí účinky po druhé aplikaci jsem nenašla. Děkuji

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, uvedené nedoporučuji, v nutném případě možno, ale může selhat.

 • Dominika C.

  Dobrý den, chcela by som sa spýtať, včera mi gynekolog zavadzal nehoormonalne vnútromaternicové teliesko (silver line), ešte som nerodila takze to bolo pre mna bolestivé. chcem sa spýtať či je normálne, že dnes pociťujem kŕče v podbrušku, takú ako keby tlakovu bolesť keď sedím a ležím, keď chodím bolesť necítim. dakujem

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano uvedené se jeví jako normální. Bude-li bolest zesilovat doporučuji užití analgetik (Brufen,Paralen ev.jiná) a nebude-li efekt pak cestou gynekologické pohotovostní služby dle spádu.

 • Bia

  Dobrý deň,prosím vás je mozne že by som bola tehotna keď pravidelne užívam HAK ale menstruacia sa mi teraz nedostavila.., ako keby je moc hustá a nevedela by tiecť , čo mozem urobit?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano uvedené nelze 100%vyloučit. Nedostaví-li se déle jak 5týdnů od předchozí pak doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa.

 • Natalia

  Dobrý den, měla jsem s partnerem chráněný sex, ale kondom se protrhl a on se do mě udělal. Koupila jsem si hned pilulku po. Asi za 3 dny mám dostat mentruaci a začít užívat svou první HA. Chci se zeptat, zda ji můžu normálně nasadit a kdy případně začne být účinná. Nevím, jestli na to pilulka po nebude mít nějaký účinek. Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, začnetě užívat, plnách ochrana po 7dnech užívání - během těchto bez pohlavního styku nebo s prezervativem.

 • Kateřina

  Dobrý den, možná jde o hloupý dotaz, nicméně nejsem si vůbec jistá. Zítra mám jít na gynekologickou prohlídku a používám antikoncepční kroužek Teyla. Mám jej před prohlídkou vyndat nebo to ničemu nevadí, když ho nechám zavedený. Děkuji předem

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, vagin.kroužek Teyla můžete nechat zaveden.

 • Dominika

  Dobrý deň, užívam dlhodobo (a pravidelne) LEVERETTE. Ovplyvňuje jeho účinok liek INONED na imunitu (izonin acedoben dinepranol) a treba sa doplnkovo chrániť? Ďakujem!

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedeném by nemělo mít vliv.

 • Vendula

  Dobrý den, den před propuknutím příznaků Covidu jsme měli s přítelem nechráněný pohlavní styk (beru antikoncepci Lindynette) a od té doby jsem začala mít křeče v podbřišku a bolest v zádech. Za 2 týdny jsem šla ke svému gynekologovi který dle nálezu Ureaplazmy a Gardnerelly předepsal nám oběma Doxybene a Entizol na 10dnů, nicméně úleva nastala pouze mírná. Uz 3 měsíce mám každý den po celý den křeče v podbrišku a bolesti v bedrech jako by měla přijít menstruace (krvácení v 7denní pauze mám). Muj gynekolog mi po opakovaných návštěvách stále odpovídá že to vyšumí, že léčbu jsem dostala, ale už to trvá více jak 3 měsíce a je to stále stejné a nevím co dělat. Před týdnem jsem byla na vyšetření moče i na gynekologických výtěrech na mikrobiologii a PCR na pohlavně přenosné choroby a nález byl pouze laktobacilus species v pochvě. Test HCG z krve i test z moči negativní. Na UZ se nic nenašlo, pouze zakloněná děloha. Můj gynekolog říkal, že je možné že se mi vytvořily srůsty (ale píchání v břiše nemám ani nějaké bolesti, spíše jen neustálý silný pocit jako by měla přijít menstruace) a chtěl by mě odeslat na laparoskopii, ale nevím. Chtěla bych se Vás zeptat, zda je možné že by vlivem prodělání covidu došlo k hormonálním změnám v těle a došlo k nesnášenlivosti užívané antikoncepce (nyní ji beru více jak 1 rok) a tyto neustálé silné pocity jako na menstruaci by mohly být tímto způsobeny? Uvažuji o vysazení, už jsem bezradná. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, onemocnění COVID-19 nemá na uvedené vliv resp.nebylo prokázáno. Pakliže neplánujete těhotnět vysazení antikoncepce nedoporučuji. Budou-li bolesti po prodělaném zánětu přetrvávat déle jak další 3měsíce a nenalezne-li se další příčina pak je laparoskopické řešení ke zvážení. Blíže dle konkrétní domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Marie

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat, od které doby mi začne působit HA, když jsem si první pilulkou vzala a jenom jsem špiněla, druhy den jsem začala normálně krvacet. Děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, po dobu prvních 7dnů užití antikoncepce se doporučuje navíc použití bariérové antikoncepce, tj.prezervativu.

 • Tereza

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, užívám antikoncepci Sunya a jenom by mě zajímalo, zda je normální úplné vynechání menstruace. Menstruace se vždy dostavila, i když někdy opravdu slabá. Nemusím se obávat, pokud by se menstruace nedostavila ?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, vynechá-li menstruace úplně déle jak 5 týdnů od předchozí doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa k vyloučení/potvrzení těhotenství.

 • Eva

  Dobrý den, již dva roky beru antikoncepční pipulky YAZ. Tuto antikoncepci jsem zvolila proto, že jsem měla velmi bolestivou ovulaci doprovázenou velkými otoky. V poslední době mi ale připadá, že mi antikoncepce ,,neudrží cyklus" a pozoruji, že se mi občas zase dělá otok. Chtěla bych se zeptat, je-li podle Vás řešením přechod na o něco silnější Yadine a jestli považujete za pravděpodobné, že bych díky vyšší dávce hormonů mohla přibrat na váze. S pozdravem Eva J.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, přechod na Yadine je dobrá volba. Obsahu rovněž DRP (drospirenon) jako YAZ tj.na váze by jste neměla vlivem této antikoncepce přibírat.

 • Bella

  Dobrý den, chtěla bych Vas poprosit o informaci, zda lék Isoprinosin snižuje účinnost antikoncepce Lindynette 20. Velice děkuji.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, doposud nebyla popsána žádná závažná interakce mezi Lindynette 20 a Isoprinosine.

 • Ludmila M.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vhodnou antikoncepci. Je mi 38 let, mám dvě děti a užívám léky: Amprilan, Concor, Rosucard, Godasal. Jsem po aplikaci dvou stentu do levé koronarni tepny. Předem děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, gestageny perorálně (tablety) nebo LNG-IUS (tělísko: MIRENA nebo KYLEENA). Dle Vámi popisovaného bych spíše preferoval nitroděložní tělísko.

 • Jana

  Dobrý den pane doktore, měla bych na Vás dotaz. Je mi 47 let. Gynekolog mi řekl, že jsem již v přechodu. Mám dlouhodobé zdravotní problémy a v současné době jsem na biologické léčbě. Po několika letech jsem si našla přítele a řeším antikoncepci. Můj lékař mi řekl, že se nemusím chránit, že otěhotnění je nepravděpodobné. Hormonální ATK určitě nechci. Dívala jsem se na Contragel green a chci se zeptat, zda je možné ho použít v mém případě pouze pro jistotu bez jakékoliv další ochrany. Event. zda byste mi nedoporučil něco vy? Děkuji za Vaši odpověď. Jana

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené Contragel green nejspolehlivěji jako bariérová pomůcka chrání buď s prezervativem (kondomem) či pesarem. Těhotenství je možno i 51ltetech není-li prokázána laboratorně menopausa.

 • Kate

  Dobrý den, přítel do mě vstoupil a po chvíli ho zase vytáhl...nic se jakoby nestalo, udělal se mimo mě až za pár minut po tom. Každopádně asi 5 den po tom mi začal menstruační cyklus a tak jsem začala brát antikoncepci Leverte. Menstruace mi skončila a pak jsem měla občas špinění, pak v období těch 7 dnů po 21 se zas dostavil menstruační cyklus a vše probíhalo v pořádku. Když cyklus skončil tak asi druhý den mě přítel prstil a asi třetí den jsem měla nateklý hořejšek poševního vchodu a asi do týdne se dostavil bílý výtok. Zapáchal jen trošku a jen pár dní. Jenže teď asi týden mám takový divný tlak v břiše...někdy je to v podbřišku,ale někdy i kolem pupíku. (Taky je to jak pocit, při nadmutí) po noci, když jdu ráno na záchod moč je taková oranžová tak nevím čím to je ... Jestli mám nějaké gynekologické problémy, nebo něco s vylučovací soustavou nebo jestli bych nemohla být těhotná? ( Jak jsem říkala přítel do mě pouze vstoupil ale třeba po 20 sekundách ho zase vyndal a uspokojili jsme se ručně) předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, možnost otěhotnění nelze 100%vyloučit. Nedostaví-li se menses do 5 týdnů od předchozího doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa k vyloučení těhotenství.

 • Laura K.

  Dobrý den,mám dotaz Příteli se na penisu po sexu udělá vždy vyrážka,přítel si mysli,že je to z moji antikoncepce,když jsem ale byla u gynekologa řekl mi ,že to není mozne a já jsem úplně zdravá.Příteli v te době kdy jsem začala nasazovat antikoncepci začali objevovat genitální bradavice které si nechal vypalit,můj gynekolog mi řekl,že vyražku muže mít z toho je to několik měsíců a stále se mu vyrážka objevuje.Zajímalo by mě co si myslíte jestli je to z antikoncepce jestli je to mozne nebo z vypalování bradavic dekuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené určitě nesouvisí s Vaší antikoncepcí. Souhlasím s názorem Vašeho gynekologa. Doporučuji partnerovi došetření imunologem či dermatovenerologem stran vyloučení jiných příčin.

 • Tereza

  Dobrý den, před 10 dny jsem začla brát HA Sylviane. Nasadila jsem ji 1.den menstruace. Předtím jsem 6 let žádnou HA nebrala. Menstruaci mívám běžně 5 dní, ale teď ještě pořád trvá - vždy to vypadá, že je konec a naráz se zas objeví špinění. Je možnost brát lék norethisteron 1x denně společně s HA? Aby došlo k zastavení špinění? Pomůže mi to? Dočetla jsem se, že v 1.cyklu brání HA je špinění normální, ale chtěla bych to zastavit, pokud je ta možnost a norethisteron by mi pomohl. Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, užívání antikoncepce současně s Norethisteronem nedoporučuji. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Viktória

  Dobrý deň, Mám otázku je treba tabletka po ked sa mi ejakulat dostal na pošvu možno trocha do ked mam 5 den menzesu zo 6 mam a dlhý cyklus?

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano.

 • Tereza

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nějak naruší účinnost antikoncepce (flaya), když poslední měsíc ji beru plus-mínus o hodinu dřív nebo dýl.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je-li uvedené pouze 1hodina pak účinek nenaruší.

 • Nikola T.

  Dobrý mám otázku užívám Antikoncepci (Lindynette) nasadila jsem jí hned jak mi začala první menstruace a za tři dny mi menstruace skončila může to být? Předem děkuji za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano uvedené může takto probíhat.

 • Mila

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda správně užívám antikoncepci NuvaRing. Kroužek zavedu v neděli na tři týdny a pak opět v neděli vyndám, následuje sedmidenní pauza a kroužek zavedu opět neděli, tedy stále ve stejný den v týdnu. A druhý dotaz, chrání mě NuvaRing před otěhotněním, pokud jsem si nový kroužek po sedmidenní pauze zavedla o 2 hodiny později? Místo obvyklých 20hod až ve 22hod. Musím se chránit v následujících 7-mi dnech ještě jinak nebo je antikoncepční schopnost plně zachována? Moc děkuji za odpovědi.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, postup je správný, rozdíl 2hodin není významný a antikoncepční schopnost je zachována.

 • Radek S.

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se platí a kolik za podvázání vejcovodů, žena, 42 let, 4 děti? Děkuji, S.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, orientačně na pracovištích cena cca 15000Kč není-li zdravotní indikace.

 • Anna

  Dobrý den, užívám antikoncepční kroužek Nuvaring. Chtěla bych se zeptat pokud užívám nikotinové sáčky (4 denně) zda je snížená účinnost nebo hrozí nějaká velká rizika?

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, užíváte-li Nuvaring správně dle návodu pak rizika jsou standardní.

 • Eva

  Dobrý den, začala jsem používat svoji první hormonální antikoncepci (Diecyclen) od prvního dne menstruačního krvácení (11.2.), ale po patnácti dnech (25.2.) stále silně a bolestivě krvácím s krevními sraženinami. Jsem vyčerpaná. Nevím si rady. Prosím o pomoc. Děkuji za Váš čas.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, je-li krvácení extrémně silné i s krevními sraženinami doporučuji co nejdříve došetření cestou ústavní pohotovostní služby dle spádu a dle toho stanovení dalšího postupu.

 • Alena

  Dobrý den, používám antikoncepci Katya a ráda bych si posunula menstruaci o týden dříve. Lze přestat brát léky o týden dříve a po sedmidenní pauze opět začít s novým platíčkem? Nebo lze pouze oddalovat? Děkuji za radu.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, lze pouze oddalovat.

 • Dotaz

  Vysadila jsem antikoncepci. Kdy mohu očekávat menstruaci? Menstruace měla začít už před týdnem.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, nyní menses nemusí být pravidelná. Očekávejte 4-6týdnů od vysazení, nedostaví-li se doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa včetně vyloučení těhotenství.

 • Alena S.

  Pekny deň.. moja otázka.. môžem vysadiť antikoncepciu?? Po 7 dňoch pauze antikoncepcie triregol mám v sebe 2 tabletku..chceme dieťa..môžem vysadiť hneď.? Či douzivat tablo..ďakujen krásne..

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano lze vysadit ihned.

 • Jan

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je závažná situace, když manželka měla menstruaci, a v pátek kdy si má brát anti si nevzala, a vzala si ji až v 10 Hodin večer jako vždy kdy si ji má brâ , a druhý den v neděli jsme měli sex, ale nestříknul jsem ji to tam. Hezký den.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, uvedené nelze přesně percentualizovat. Možnost otěhotnění není veliká, ale nelze ji 100%vyloučit. Blíže dle domluvy cestou registrujícího gynekologa manželky obzvláště nedostane-li menses do 5týdnů od předchozího.

 • David

  Moc prosím o odpověď. S partnerkou jsme měli 20.2 chráněný styk s kondomem. Jenže při sundavání kondomu jsem pravděpodobně zavadil o preejakulát či ejakulát. Prsty jsem si snažil otřít. Poté jsem měl tyto prsty ve vagíně partnerky. Radši jsme se pak dohodli na pilulce po. Partnerka dostala Escapelle po asi 14-15 hodinách od styku. Poté jsme měli další chráněný styk. Tam si nejsem už vědom nějakého problému. Ale nikdy člověk neví. Partnerka byla ještě 19.2 panna, pravděpodobně byla v neplodných dnech po ovulaci a další menstruace byla měla přijít nejdříve 24.2. Jaká je šance že je těhotná? děkuji moc předem za odpověď

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, uvedené nelze přesně percentualizovat. Možnost otěhotnění není veliká, ale nelze ji 100%vyloučit. Blíže dle domluvy cestou registrujícího gynekologa partnerky obzvláště nedostane-li menses do 5týdnů od předchozího.

 • Adéla

  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Tenhle měsíc beru poprvé antikoncepci Katya. Od té doby co ji beru tak mám problém s tím, že jsem tam dole pořád úplně suchá. Tak se chci zeptat jestli je to třeba ten první měsíc, nebo prvních pár měsíců normální, než si na to tělo zvykne a pak by se to mohlo zlepšit, nebo jestli to mám nějak řešit a popřípadě jak. Žádný jiný problém jinak s touto antikoncepcí nemám.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, bude-li uvedené přetrvávat déle jak 2měsíce doporučuji návštěvu registrujícího gynekologa se stanovením dalšího postupu.

 • Petra

  Dobrý den, již řadu let jsem brala antikoncepci Lindynette. Minulý týden 15.2. jsem dostala novou - Asumate (pravděpodobně mi Lindynette přestala vyhovovat). Neudělala jsem pauzu abych oddálila menstruaci a již dva dny krvácím. Je to normální při změně antikoncepce? Mám ji vysadit abych odmenstruovala a nasadit za 7 dní? Nebo mám kontaktovat gynekologa? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, novou antikoncepci doporučuji užívat od 1.dne menstruace a dále dle návodu,tj.ihned. Nebudete-li si jista kontaktujte svého registrujícího gynekologa. Prvních 7dnů nové antikoncepce doporučuji bariérovou ochranu,tj. s prezervativem.

 • Klára

  Dobrý den, přecházím z antikoncepce Ayreen na antikoncepci Katya? Mám vynechat týden nebo ne? Byla bych radši kdybych vynechala, abych měla jistotu menstruace, jsem pak chráněná? Děkuji

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano doporučuji vynechat a poté nasazení nové antikoncepce a po dobu nasazení nové pak minimálně 7dnů užívání bariérové ochrany,tj.s prezervativem případně bez pohlavního styku po tuto dobu.

 • Lenka

  Dobrý den, Chtěla bych se zeptat ohledně těhotenství. 5.12.20 jsem měla nechráněný styk, kdy jsem si dva dny poté vzala pilulku po (postinor). 13.12.20 jsem s menstruací začala brát antikoncepci, kterou jsem cca po 3 týdnech brát přestala z důvodu sexuální neaktivity (od 5.12.20 nebyl další pohlavní styk). Menstruaci jsem dostala 16.1.21 a od té doby nic (dnes je 19.2.21). Chtěla bych se tedy zeptat, pokud mám pouze jeden vejcovod (a jednorohou/ jednostranou dělohu) zdali je možné těhotenství. Jediné příznaky co mám, tak je poměrně bolest hlavy a lehká únava. Mnohokrát děkuji za odpověď.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, ano těhotenství nelze 100% vyloučit, proto doporučuji došetření cestou registrujícího gynekologa během následujících 14dnů k jeho vyloučení či potvrzení.

 • Sára

  Dobrý den, přecházím z antikoncepce Lindynette na Yollie. Dobrala jsem plato Lindynette a dostavila se za 3 dny menstruace. První dva dny spíše ve formě špinění (krev ze mě úplně nešla) a den po tom se mi rozjela menstruace a já nasadila novou antikoncepci. Bylo mi řečeno, že jí mám začít brát až po 7mi denní pauze, tedy 8 den. Začla jsem ale v pauze během menstruace ten třetí den. Udělala jsem něco špatně, působí už nová antikoncepce nebo se mám případně chránit něčím jiným po dobu 14ti dnů nebo raději celé plato? Děkuji za odpověď

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, doporučuji se chránit prvních 7dnů užívání nové antikoncepce ještě bariérově tzn.pomocí prezervativu.

 • Ivana Š.

  Vážený pane doktore, je mi 48 let. Pred rokem jsem začala brat antikoncepci Bonadea. Driv jsem nic nebrala. Jelikož se mi zacaly delat v lete hnědé fleky,tak jsem ji vysadila a doktor mi zavedl telisko Mirena. Nedelalo mi dobře a zacaly mi padat vlasy. Chtěla jsem tělísko vyndat,pan doktor rekl, že jeste pockame a dal mi lék Adrocur na padani vlasu. Po tomto leku jsem za tyden zhubla 5kg, vlasy zeslably, zmizely mi chlupy, padat oboci, rasy a vlasy se začaly lamat a mizet. Pan doktor tedy rekl, lek vysadit a vyndal mi telisko. Vlasy se mi dal lamaji, dekaji se kouty a ofina ustupuje dozadu. Po měsíci od vyndani tělíska mi rekl, zase nasadit antikoncepci. Chlupy mi rostou pomaleji, vlasy nahoře stale ubývají a mizi...jako chlapum. Antikoncepci beru nyní 3 mesice a stav se nejlepší. Muzskej hormon co jsem mela, je asi uplne potlaceny....a nic neroste a naopak je to jeste horsi. Chci se Vas zeptat jako odborníky, zda mam dale brat tu antikoncepci nebo ji uplne vysadit. Jak mam srovnat ty hormony a hlavne,aby mi vlasy zustaly. Dekuji za odpoved a promiň že za obtěžováni, ale jsem z.toho opravdu nešťastná . Děkuji Š.

  • MUDr. Vít Harazim

   Dobrý den, antikoncepci bych vyměnil za nižší obsah hormonů než má Bonadea. Případně zkusil vysadit a možno stran vyvážení hormonů GYNEX kapky (obsahují i kontryhel aj.). Stran padání vlasů doporučuji přípravek COMPLIDERMOL 5alfa. Blíže dle domluvy s registrujícím gynekologem.

 • Natálie

  Dobrý den, beru HA, kolem 19:00 jsem si normálně vzala prášek, ovšem ráno kolem 1:30 se mi udělalo zle a trochu jsem zvracela, pak už bylo vše ok. Chtěla jsem se zeptat, zda moje pilulka už byla vstřebána a můžu být v klidu? Všude čtu, že pokud zvracím do 3-4 hodin od spolknutí, existuje riziko selhání HA, u mě se jednalo o zvracení po 6 hodinách, proto jsem docela v klidu, ale raději se ptám. PS jsem ráno měla. Děkuji.

  • MUDr. Jan Malaník

   Dobrý den, pakliže jste v tomto čase měla nechráněný pohlavní styk, účinek antikoncepce by skutečně mohl selhat.

 • Mirka

  Dobrý deň užívam antikoncepciu už vyše roka a kôli reumatoidnej artitide užívam metotrexat cca tri týždne ,chcem sa informovať či počas užívania metotrexatu je znížený účinok antikoncepcie a či sa treba chrániť pri styku aj inak ?ďakujem