Normální i rizikové těhotenství

Na základě prvního vyšetření v těhotenské poradně lékař zařadí pacientku do některé ze tří skupin rizikovosti – s rizikem malým, středním či vysokým, a podle toho se pak odvíjí další péče.

Těhotné s malým rizikem

Jedná se o těhotné ženy bez rizikových faktorů, s normálními klinickými i laboratorními výsledky v průběhu těhotenství. Kontroly probíhají v intervalu 4–6 týdnů až do 36. týdne těhotenství, od 37. týdne těhotenství 1x týdně.

Těhotné se středním, příp. s vysokým rizikem

Kontrolní návštěvy jsou doporučovány individuálně dle aktuálního zdravotního stavu.

Pravidelná, opakující se vyšetření

 • sběr anamnestických údajů a určení míry rizika
 • zevní vyšetření těhotné s určením hmotnosti a krevního tlaku
 • chemická analýza moči
 • bimanuální vaginální vyšetření
 • detekce známek vitality plodu

Nepravidelná vyšetření

 • komplexní prenatální vyšetření do 14. týdne (laboratorní, ultrazvukové) – těhotná by měla být obeznámena s možnostmi záchytu nejčastějších vývojových vad dítěte (morfologických i chromozomálních)
 • ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. týdnu
 • orální glukózo-toleranční test ve 24.–28. týdnu
 • profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen ve 27.–28. týdnu
 • laboratorní vyšetření ve 27.–32. týdnu
 • ultrazvukové vyšetření ve 30.–32. týdnu
 • vaginorektální detekce streptokoků skupiny B v 35.–38. týdnu
 • kardiotokografický non-stress test od 36. týdne

Komentáře (0)

  Napsat komentář

  Vaše zpráva byla odeslána.
  Při odesílání došlo k chybě.