MUDr. Petr Kovář

Gynekolog a vedoucí lékař zdravotnických zařízení Gynprenatal a Gynenatal, která poskytují komplexní ambulantní gynekologickou a prenatální péči.

Je realizátorem pilotního projektu ambulantní hysteroskopie v České republice. Od roku 1995 se věnuje kromě lékařské praxe také publikační, lektorské a pedagogické činnosti. Je autorem knih Sexuální agrese, Antikoncepční otazníky a řady odborných i popularizačních statí, věnovaných především plánovanému rodičovství a reprodukční medicíně.

Je odborným garantem projektu celorepublikové koncepce sexuální osvěty a výchovy pro základní a střední školy. Ročně se jeho přednášek účastní několik desítek tisíc studentů.

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

TV Polar – Počet neplodných párů v MS kraji roste

Snídaně s Novou – 1. díl

Hysteroskopie, neboli vyšetření děložní dutiny, to je zákrok velmi nepříjemný. Aspoň býval, do té doby, než přišla na řadu ambulatní hysteroskopie. A právě o té si budeme povídat s naším dnešním prvním hostem, panem doktorem Petrem Kovářem.

Snídaně s Novou – 2. díl

TV Polar – Ambulantní hysteroskopie

Nový způsob provádění hysteroskopie: Petr Kovář, lékař gynekologické ambulance

TV Polar – Jsou alternativní porody bezpečné?

Jsou alternativní porody bezpečné? Petr Kovář, gynekolog a vedoucí lékař zdravotnických zařízení Gynprenatal.

TV Polar – Termoablace odstraní bolestivou a silnou menstruaci

MUDr. Petr Kovář jako Host dne v TV Polar hovoří o výhodách termoablace a o odstranění bolestivé a silné menstruace touto metodou.

Česká televize – Sama doma

Po zobrazení klikněte na Novinky v péči, ambulantní hysteroskopie, MUDr. Petr Kovář.

Narozen:

 • 1969 v Krnově

Vzdělání:

 • 1988-1994 Studium na LF UP OLOMOUC
 • 1997 atestace 1. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha
 • 2001 atestace 2. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha

Současné praxe:

 • GYNPRENATAL s.r.o. HAVÍŘOV
 • GYNENATAL s.r.o., BAŠKA

Profesní životopis:

 • 1994 – 2002 sekundární lékař gyn.-por.odd. NsP Havířov
 • 1998 – dosud CAT Ostrava – vzdělávací agentura, odborný garant
 • 2000 - dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava
 • 2002 - dosud GYNPRENATAL s.r.o. Havířov, odborný garant, vedoucí lékař
 • 2003 – 2009 externí přednášející, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava
 • 2004 – 2010 externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko- přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2010 – dosud GYNENATAL s.r.o., odborný garant, vedoucí lékař
 • 2012 – 2015 Katedra chirurgických oborů (gynekologie), Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • 2016 – dosud Gynekologicko – porodnická katedra, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • 2022 - dosud Detašované pracoviště Gynekologicko – porodnické katedry Gynenatal Hlučíně, Lékařská fakulta Ostravské univerzity – zakladatel a vedoucí lékař
 • 2022 - dosud Detašované pracoviště Gynekologicko – porodnické katedry Gynprenatal Havířově, Lékařská fakulta Ostravské univerzity – zakladatel a vedoucí lékař

Čestné funkce:

 • Člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha
 • Prezident 16. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008

Kurzy a certifikáty:

 • Global Community Hysteroscopy

 • Global Congress on Hysteroscopy

 • Centrum fetální medicíny, 2020

 • Centrum fetální medicíny, 2020

 • Evropské referenční centrum ambulantní hysteroskopie

 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016-2017

Knižní monografie:
 • Kovář P., Sexuální agrese – znásilnění z pohledu medicíny a práva, nakladatelství JESSENIUS-MAXDORF, Praha, 2008
 • Uzel R., Kovář P., Antikoncepční otazníky – o antikoncepci převážně vážně, nakladatelství CAT Publishing, Ostrava 2010, ISBN 978-80-904290-0-0
 • Šulová L., Fait T., Weiss P., Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví (spoluautorství v rámci autorského kolektivu), JESSENIUS-MAXDORF, Praha, 2011
 • Mára M. a kol., Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie, (spoluautorství v rámci autorského kolektivu), MLADÁ FRONTA a.s., Praha, 2013, ISBN 978-80-204-2901-8
 • Kužel D., Tóth D., Mára M. a kol. (spoluautorství v rámci autorského kolektivu), Základy panoramatické hysteroskopie, Grada 2016, ISBN 978-80-271-0303-4
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Kužel D., a kol., Atlas panoramatické hysteroskopie, Maxdorf 2017, ISBN 978-80-7345-542-2 - publikace obdržela ocenění České gynekologické a porodnické společnosti JEP za nejlepší monografii 2016/17
Práce původní
 • Pospíšil J., Holub P., Míková M., Slonka J., Kovář P. , Konzervativní léčba intaktní ektopické gravidity methotrexatem,Gynekolog, 1995, r. 4, str. 59 – 61
 • Pospíšil J., Kovář P.,Slonka J.,Záchyt a operační řešení obrovského serosního kystomu. Gynekolog, 1998, r.7, č. 1, str. 38 - 39
 • Kovář P., Hysteroskopie – nadstandardní nebo standardní vyšetřovací metoda? (analýza 690 diagnostických hysteroskopií), Čes. Gynek. 63, 1998, č.5 s. 418-422
 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- -vize nebo fikce? Sborník referátů, 7. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 1999, s. 29 - 32
 • Kovář P., Slonka J., Šrubař V., Může hysteroskopující spolehlivě odhadnout malignitu? (Analýza 1 200 hysteroskopických nálezů), Čes. Gynek 65, 2000, s 447-451)
 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), Sborník referátů, 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 2002
 • Kovář P.,11. Postkoitální antikoncepce, Sborník referátů, 12.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2004,
 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Praktický lékař 2004, 84, č.7, s. 419-422
 • Kovář P., Antikoncepce a kojení, Sborník referátů, 13.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s. 80-86
 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Sborník referátů, 13.Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s. 87
 • Kovář P., Regulace početí – podáváme studentům správné a aktuální informace? Prevence, č. 12/2005 s. 14 - 16
 • Kovář P. Antikoncepce-přehled metod, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod
 • Kovář P. Sexuální výchova a náboženství, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod
 • Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl I Prevence 5/2006, s. 8-10
 • Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl II Prevence 6/2006, s. 12-13
 • Kaňka P., Kovář P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Právní aspekty, Prevence 7/2006,
 • Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006, Sborník referátů
 • Kovář P., Osteoporóza jako jeden z hlavních projevů deficitu estrogenů a její léčebné ovlivnění, Medicína po promoci, Roč. 8, Suppl. 3/2007, s.41-47
 • Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneužívání dětí, 16. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009, Sborník referátů
 • Kovář P., Čepický P., Dvořák V., Doporučený postup k vyšetřování obětí sexuální agrese při poskytování péče obětem znásilnění a sexuálního zneužívání, Čes.Gynek.2009, č.4, s. 309-316
 • Kovář P., Časované znásilnění, Bulletin NPC 2010, č. 2, s. 47-48.
 • Kužel D, Kovář P, Hrazdirová L, Kubínová K, Mára M, Endoskopie v řešení komplikací IUD, Klimakterická medicína 1, 15, 2010 str. 22 – 27
 • Kužel D., Kovář P., Hrazdirová L., Kubínová K., Mára M., Calda P., Žižka Z., Hysteroskopie při komplikacích intrauterinně zavedeného LNG-IUS, Moderní gynekologie a porodnictví, vol. 19, č. 3, supplementum, zaří 2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu v podmínkách gynekologické ordinace, Čes.Gynek., 2010, 75, č. 6, s. 506 – 512
 • Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy 3/2011, 23 – 24
 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce a potratová pilulka, Lékařské listy 3/2011, 28 – 29
 • Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy speciál, 9/2011, 16 – 17
 • Kovář P., Ambulantní sterilizace jako nová forma permanentní antikoncepce, Medical Tribune, ročník IX, č. 8, str. C4 – C5
 • Kovář P., Kučerová J., Negynekologické kontraindikace „office“ hysteroskopie prováděné v ambulanci, Prakt.Gyn. 2013, 17(1):68-73
 • Kučerová J., Kovář P., Adamus T., Vliv některých anestetik a sedativ na sexuální halucinace pacienta: podceňované forenzní riziko pro lékaře, Prakt.Gyn. 2013, 17(1):74-78
 • Kovář P., Kučerová J., Szewczyk M., Ambulantní hysteroskopická sterilizace systémem Essure – nová technologie permanentní antikoncepce, Prakt Gyn 2013, 17 (3):220-225
 • Daňková Kučerová, J., Kovář P., Adamus T., Hymen, výhra nebo prokletí? Operační ambulantní hysteroskopie s použitím vaginoskopického přístupu u virginálních pacientek, Prakt Gyn 2014; 18(1): 71-74
 • Daňková Kučerová J., Kovář P., Smetanová D., Hynek M., Adamus T., Management zjištění průchodnosti vejcovodů. Nově dostupná ambulantní metoda - hysterosalpingo-foam sonografie (HyFoSy), Prakt Gyn 2014; 18(4): 242-245
 • Blahút V., Tóth D., Kovář P., Světla, optika, pumpa, vysokofrekvenční proud, instrumentárium, s. 25 – 40, publikováno v Kužel D., Tóth D., Mára M. a kol., Základy panoramatické hysteroskopie, Grada 2016, ISBN 978-80-271-0303-4
 • Kužel D., Tóth D., Kovář P., „See and Treat“ hysteroskopie, s. 62 -68, publikováno Kužel D., Tóth D., Mára M. a kol., Základy panoramatické hysteroskopie, Grada 2016, ISBN 978-80-271-0303-4
 • Tóth D., Kovář P., Kongenitální děložní malformace (VVVdělohy) s. 141 – 149, publikováno Kužel D., Tóth D., Mára M. a kol., Základy panoramatické hysteroskopie, Grada 2016, ISBN 978-80-271-0303-4
 • Kovář P. Daňková Kučerová J. Dvořáčková J. Kužel D.,Endometrium, Gyn Por 2018; 2(1):3–13
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D., Psammomatózní tělíska a jiné kalcifikace endometria a endocervixu , Gyn Por 2018;2(3):1–8
 • Daňková Kučerová J., Kovář P., Dvořáčková J., Žiak D., Přínos hysteroskopie při řešení retinované těhotenské tkáně, Gyn Por 2018;2(4):1–7
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D., Vrozené vývojové vady dělohy, Gyn Por 2018;2(5):262–268
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D.,Chronická endometritis, Gyn Por 2019;3(1):53–59
 • Ponczová L, Kovář P, Daňková Kučerová J, Dvořáčková J, Žiak D. Cévní změny na endometriu v hysteroskopickém obraze,Gyn Por 2019;3(2):1–11.
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D. | Nitroděložní tělíska a LNG‑IUS, Gyn Por 2019;3(3):123–133
 • Malanik J., Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D., Čaplygin K. Vejcovody – uterotubární junkce v hysteroskopickém obraze, Gyn Por 2019;3(4):1–12
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Žiak D., Inovace v hysteroskopické chirurgiia jejich využití „v ambulantním režimu“, Gyn Por 2020;4(1):1–10
 • Kovář P., Amnulantní hysteroskopie, Moderní gynekologie a porodnictví, 28, 2021, č. 1, 149 – 157,
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D., Adenomyóza, Gyn Por 2020;4(2):1–7
 • Kovář P., Hysteroskopie v České republice na přelomu desetiletí, Gyn Por 2020;4(1):1–2
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Dvořáčková J., Žiak D., Rezidua těhotenské tkáně, Gyn Por 2020;4(4):1–10
 • Zábranská L, Kovář P,Daňková Kučerová J,Dvořáčková J, Žiak, Karcinom endometria, Gyn Por 2020;4(5):1–10
 • Klimas P. Kovář P., Žiak D., Dvořáčková J., Metaplazie endometria, Gyn Por 2021;5(2):1–8
 • Tsemashko A. , Kovář P., Dvořáčková J., Žiak D., Léky s vlivem a endometrium, Gynekologie a porodnictví 4–5/2021
 • Kovel A. , Kovář P., Dvořáčková J., Žiak D., Submukózní myomy, Gyn Por 2022;6(1):1–13

Technological Revolution in Hysteroscopy 2022

květen 2022

MUDr. Petr Kovář se zúčastnil kongresu v Maláze: Technological Revolution in Hysteroscopy 2022.


7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

říjen 2021

MUDr. Petr Kovář přednášel na konferenci konané ve dnech 16.–19. 9. 2021. v Hotelu Thermal v Karlových Varech na téma Inovace v hysteroskopické chirurgii a jejich využití „v ambulantním režimu".

Informační stránky kongresu


41. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

říjen 2020

MUDr. Petr Kovář přednášel na konferenci konané ve dnech 2.-4. 10. 2020 v Brně.


14. Konference o menopauze s mezinárodní účastí, 13. výroční konference nadace Egona a Anny Diczfalusy

říjen 2019

MUDr. Petr Kovář se zúčastnil 14. Konference o menopauze s mezinárodní účastí, 13. výroční konference nadace Egona a Anny Diczfalusy ve dnech 18.10.2019 – 19.10.2019 v Praze.


XXVIII. Konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP

říjen 2019

MUDr. Petr Kovář přednášel na workshopu 3.10. i v hlavním odborném programu kongresu 4.10.2019.


Operative Hysteroscopy

říjen 2019

MUDr. Petr Kovář se účastnil zahraniční odborné stáže OPERATIVE HYSTEROSCOPY na pracovišti CLINIC FOR GYNAECOLOGY. Stáž se konala na University Medical Centre Maribor, Slovenia pod vedením Prof. Igora Buta, as., Prof. Branky Žegury Andrić a as. Prof.Vida Gavriće Lovrece


40. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

září 2019

MUDr. Petr Kovář přednášel na workshopu 27.9. i v hlavním odborném programu kongresu 29.9.2019.


Global Congress on Hysteroscopy – Barcelona 2019

květen 2019

MUDr. Petr Kovář se zúčastnil kongresu o hysteroskopii v Barceloně.

Informační stránky kongresu


XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie

říjen 2017

XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017 se konala 27.-28. října 2017 v Clarion Congress Hotel v Olomouci. Přednášel mimo jiné i MUDr. Petr Kovář.

Informační stránky kongresu


XXV. konference Sekce gynekologické endoskopie

říjen 2016

Olomouc opět hostila již 25. ročník konference Sekce gynekologické endoskopie, na níž přednášel i MUDr. Petr Kovář.

Informační stránky kongresu


Senát PČR: Veřejné slyšení „Problematika sexuálního násilí v ČR“

říjen 2016

MUDr. Petr Kovář přednášel příspěvek „Gynekologická praxe v případech sexuálního násilí“ na veřejném slyšení Senátu PČR k problematice k problematice sexuálního násilí, 4.10.2016.

Zprávy ČT – čas 15 minuta 30 sekunda

Zprávy ČT – čas 19 minuta

Článek v České televizi

Článek Novinky.cz

Článek ČTK

Oficiální fotky Senátu


XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie

listopad 2015

MUDr. Petr Kovář přednášel na XXIV. konferenci Sekce gynekologické endoskopie v Olomouci, zároveň byl jako přednášející pověřen vedením celodenního pracovního semináře pro lékaře k hysteroskopickým technikám.

Úplný program konference ke stažení (PDF)


36. celostátní konference ultrazvukové diagnostiky

říjen 2015

Začátkem října jsme s kolegyní MUDr. Daňkovou Kučerovou přednášeli na 36. celostátní konferenci UZ diagnostiky o našich zkušenostech s ultrazvukovou diagnostikou ve zdravotnických zařízeních Gynprenatal. Přednáška:
Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) jako doplnění office hysteroskopie – ambulantní vyšetření tubárního a děložního faktoru sterility

*Kovář P., **Daňková Kučerová J.,
*Katedra chirurgických oborů (gynekologie), Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, **Gynprenatal s.r.o., Havířov

Přibližujeme nově dostupnou metodu potvrzující průchodnost vejcovodů – Hysterosalpingo-foam sonografii, kterou lze provádět v gynekologické ambulanci. Toto poměrně jednoduché vyšetření bylo zařazeno do managementu vyšetření u pacientek léčených pro sterilitu současně s diagnostikou děložního faktoru hysteroskopicky v režimu office.

Dále provádíme srovnání mezi laparoskopickým, hydrolaparoskopickým, hysterosalpingografickým a hysterosalpingo-sonografickým vyšetřením. V souladu se zahraniční literaturou uvádíme třídící kritéria pro výběr vhodné metody a možnost individualizace u každé pacientky. Prezentujeme zkušenosti z Gynprenatal Havířov.

Závěr: Díky možnostem zejména 3D a 4D ultrazvukové diagnostiky pokládáme toto vyšetření za velice slibnou alternativu vyšetření tubárního faktoru.

Odborné přednášky
 • Kovář P., Přínos hysteroskopie při peroperačním odhadu dignity lézí dutiny děložní – retrospektivní analýza 1200 hysteroskopických nálezů ve srovnání s histologickým rozborem (12/1995-1/1999) VIII. sympozium gynekologické endoskopie, Pardubice 1999
 • Kovář P.,Přínos endoresekce v terapii myomů a megapolypů dutiny děložní VIII. sympozium gynekologické endoskopie, Pardubice 1999
 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? Celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 1999
 • Kovář P. Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 1999
 • Kovář P.,Internet- víme k čemu mají studenti přístup? Mezinárodní seminář Děti, mládež a AIDS , Brno 2000
 • Kovář P., Některé interpretační limity v sexuální osvětě z pohledu gynekologa, Mezinárodní seminář Děti, mládež a AIDS , Brno 2000
 • Kovář P., Míková M., Holubová M. Přínos 3D ultrazvukové diagnostiky k minimalizaci chybných diagnóz v gynekologii a porodnictví, Ultrazvukový kongres Rožnov pod Radhoštěm, 2001
 • Kovář P., Janíček D., Michálek R., Valoschek T., Firla B Přínos 3D UZ a 3D CT v diagnostice nejasných tumorů malé pánve, Ultrazvukový kongres Mariánské Lázně, 2002
 • Kovář P , Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), 10. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice 2002
 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Kalokagathia - celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2003
 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, 11. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2003
 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (ohlédnutí za 7. lety působení), Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003
 • Kovář P., Karhan J, Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003
 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2004
 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce, 12. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2004
 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Konference O sexualitě a lidských vztazích, Uherské Hradiště, 2005
 • Kovář P., Antikoncepce a kojení, 13. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005
 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, 13. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005
 • Kovář P., Antikoncepce-přehled metod, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006
 • Kovář P., Sexuální výchova a náboženství, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • Kovář P., Lékařské interdisciplinární doškolovací dny – prezentace připravovaného projektu, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2006
 • MUDr. Petr Kovář – Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006
 • Kovář P., Pohled pedagogů na sexuální výchovu handicapovaných – výsledky dotazníkového průzkumu, 14. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 2006
 • Kovář P., Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí- nové možnosti prevence pomocí vakcinace, Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2007
 • Kovář P., Očkování proti HPV - vakcína Silgard, Lékařský mezioborový doškolovací den , Ostrava 2007
 • Kovář P., Očkování proti HPV - vakcína Silgard, Kongres primární prevence, Praha 2007
 • Kovář P., Interpretační limity 3D a Live 3D diagnostiky v porodnictví, Reprodukční zdraví pro třetí tisíciletí, Litoměřice
 • Kovář P., Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2007
 • Kovář P., Laparoskopická robotická chirurgie, Seminář VŠB-TU, Technické a lékařské aspekty biomedicínckého inženýrství v roce 2007, Ostrava
 • Kovář P., 3D ultrazvuková diagnostika, konference Rodina očima naší doby, Slezská univerzita Opava, 9/2007
 • Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod- nejčastější dotazy, na něž se nás pacienti ptají, 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 10/2007
 • Kovář P., Sexuální agrese a doporučené postupy pro vyšetřujícího lékaře, Lékařský seminář Brno 10/2007
 • Kovář P., Sexuální agrese, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 11/2007
 • Kovář P., Sexualita obyvatel ČR. Konference všeobecných sester, Krnov 12/2007
 • Kovář P., Koliba P., Transsexualismus – změna pohlaví ze ženy na muže a současné možnosti chirurgické léčby z pohledu gynekologa 1/2008
 • Kovář P., Sexuální agrese - Znásilnění z pohledu medicíny a práva Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2008
 • Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod – nejčastější dotazy, na které se nás pacientky ptají, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 3/2008
 • Kovář P., Sexuální agrese, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2008
 • Kovář P., Sexuální agrese, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2008
 • Kovář P., Sexuální agrese, XXXIV.doškolovací seminář SSG Plzeň 2/08
 • Kovář P., Antikoncepční otazníky – co nového v ženské a mužské antikoncepci nejenom z pohledu 10. světového kongresu o antikoncepci Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 3/2007
 • Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneužívání dětí, 16. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů
 • Kovář P., Jak správně postupovat při podezření na znásilnění a zneužívání, Malé doškolovací dny podzim 2008, Levret s.r.o.
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Lékařské mezioborové doškolovací dny, Sanatoria Klímkovice, 1/2009
 • Kovář P., Jak správně postupovat při vyšetřování obětí sexuální agrese z pohledu gynekologa, Bohnické sexuologické dny, 2/2009
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 2009
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009,
 • Kovář P., Hysteroskopie jako čistě ambulantní výkon, XVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS, Jeseník, 2009
 • Kovář P., Sexuální deviace a sexuální delikvence, Moravskoslezská podzimní regionální konference, Ostrava 2009
 • Kovář P., Hysteroskopické diagnostické a operační výkony, Moravskoslezská lednová regionální konference, Ostrava 2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu, Konference gynekologů, Olomouc 4/2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu, Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary 6/2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulanci, Malé doškolovací dny pro lékaře, Levret, Praha 10/2010
 • Kovář P., Office hysteroskopie – pro a proti, odpřednášeno v rámci bloku kontroverze v hysteroskopii, Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP, Hradec Králové 6/2011
 • Kovář P., Reálná i teoretická rizika office hysteroskopie – shrnutí výsledků za 2 roky praxe, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011
 • Kovář P., Ekonomické aspekty ambulantně prováděné hysteroskopie, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011
 • Kovář P., Ambulantní hysteroskopická sterilizace ESSURE (první zavedení v České republice), 20. celostátní. kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 20012, Sborník referátů
 • Kovář P., Ambulantní hysteroskopická sterilizace ESSURE v ambulantní praxi, XXI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2012, 10/2012
 • Kučerová J., Kovář P., Negynekologické kontraindikace office hysteroskopie prováděné v ambulanci - shrnutí výsledků za 3 roky praxe XXI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2012, 10/2012
 • Kovář P., Kučerová J., Ambulantní hysteroskopie z vaginoskopického přístupu- ideální řešení pro diagnostiku a operativu v dutině děložní u pacientek se zachovaným hymenem, 44. Konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP, 4/2013, Rožnov pod Radhoštěm
 • Kučerová J., Kovář P., Hymen, výhra nebo prokletí? Ambulantní HSK – ideální řešení intrauterinních patologií u nullipar a pacientek se zachovalým hymanem, XXII konference Endoskopické sekce, ČGPS ČLS JEP, 10/2013
 • Koliba P., Kovář P., Koliba P., jun., The role of office hysteroscopy in menopause, 14 World Congress on Menopause, Cancun, Mexiko, 5/2014
 • Kovář P., Penhaker M., Grepl. J., Využití technologií v současné hysteroskopii, XXIII konference Endoskopické sekce, ČGPS ČLS JEP, 10/2014
 • Kovář P, Kučerová J., Ševčík P., Termoablace endometria v paracervikální blokádě jako ambulantní výkon – 10 měsíců zkušeností, XXIII konference Endoskopické sekce, ČGPS ČLS JEP ,10/2014
 • Kučerová j., Kovář P., HysterosalpingoFoam Sonography and ambulantní hysteroskopie, XXIII konference Endoskopické sekce, 10/2014
 • Kovář P., Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) jako doplnění office hysteroskopie – ambulantní vyšetření tubárního a děložního faktoru sterility36. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 10/ 2015
 • Kovář P., See and Treat Hysteroscopy, předneseno v rámci Workshop hysteroskopie,,Kužel D., Kovář P., Hanousek P., XXIV. konference Endoskopické sekce, ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2015
 • Kovář P., Daňková Kučerová J., Využití 2,6mm rigidních endoskopů a nástrojů 3Fr. v ambulantní hysteroskopii – 12 měsíců zkušeností , XXIV. konference Endoskopické sekce, ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2015
 • Kovář P., See and Treat Hysteroscopy, předneseno v rámci Workshop hysteroskopie, Kužel D., Kovář P., Hanousek P., XXV. konference Endoskopické sekce, ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2016
 • Kovář P., See and Treat Hysteroscopy, předneseno v rámci Workshop hysteroskopie, Kužel D., Kovář P., Hanousek P., XXV. konference Endoskopické sekce, ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2016
 • Kovář P., See and Treat Hysteroscopy, předneseno v rámci Workshop hysteroskopie, Kužel D., Kovář P., Hanousek P., IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, Bratislava 5/2017
 • Kovář P., See and Treat Hysteroscopy, předneseno v rámci Workshop hysteroskopie, Kužel D., Kovář P., Hanousek P., XXVI. konferencei Sekce gynekologické endoskopie., ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2017
 • Kovář P., Korelace ultrazvukových a hysteroskopických nálezů, 39. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 10/2018
 • Kovář P., See and Treat Hysteroscopy, předneseno v rámci Workshop hysteroskopie, Kužel D., Kovář P., Švábíková L., XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie., ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2018
 • Kovář P, Kužel D, Charvát M, Mára M: Standardy a doporučení pro provádění hysteroskopie v ambulantním režimu. XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie., ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2018
 • Kovář P., Kalcifikace endometria v hysteroskopickém obraze, Podzimní setkání gynekologů, Sepetná, Ostravice, 11/2018
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu provádená v ambulanci – 10 let zkušeností, VI. Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP Bratislava, 6/2019
 • Kovář P., Dysfunkční endometrium, hyperplázie endometria a endometriální karcinom v UZ obraze a jejich hysteroskopické koreláty, 40. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 9/2019
 • Kovář P., Přínos hysteroskopie při diagnostice a léčbě chronické pánevní bolesti, 40. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 9/2019
 • Kovář P., See and Treat Hysteroscopy, předneseno v rámci Workshop hysteroskopie, Kužel D., Kovář P., Švábíková L., XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie., ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2019
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu provádená v ambulanci – 10 let zkušeností XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie., ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2019
 • Hajdůch M., Koudeláková V.. Kovář P., Aktuální otázky HPV testace, Podzimní roadshow 2019, SSG ČR (mnou prezentováno v Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích)
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu provádená v ambulanci – 10 let zkušeností Konference o menopauze s mezinárodní účastí, 13. výroční konference Nadace Egona a Anny Dezfalusy, Praha 10/2019
 • Kovář P., Klasifikace reziduí těhotenské tkáně dle vaskularizace (směrem k získaným AV malformacím) v ultrazvukovém a hysteroskopickém obraze, 41. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, Brno, 10/2020
 • Hysteroskopie v ambulantním režimu prováděná v ambulanci - 12 let zkušeností/15.000 výkonů, 7. společný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, Karlovy Vary 2021
 • Kovář P., „See and Treat“ hysteroskopie / hysteroskopie v ambulantním režimu (anestézie, instrumentárium, technika, ekonomika), předneseno v rámci Workshop hysteroskopie, Kužel D., Kovář P., Švábíková L., XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie., ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2021
 • Kovář P.. Inovace v hysteroskopické chirurgii a jejich využití „v ambulantním režimu“, ., XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie., ČGPS ČLS JEP, Olomouc 10/2021 Populárně odborné články a publikace, poradenská činnost na projektech určených široké veřejnosti
 • Participace na natáčení populárně odborného seriálu Zdraví, Česká televize Ostrava, 2000
 • Kovář P., Která antikoncepce je nejvhodnější? Puls 7/2005, s 68-69
 • Kovář P., Lékařská věda vkládá do odběru pupečníkové krve velké naděje, Deník 10/2006, s. 13
 • Participace v programu Aktuálně o zdraví, Rádio Čas, Ostrava, 9/2007
 • Odborná participace na vzniku celovečerním filmu Mezi nimi 2010
 • Účast v diskusním pořadu Káva po čtvrté, Čs.rozhlas – radiožurnál Praha 6/2010 na téma Sexuální výchova na školách
 • Účast v diskusním pořadu Lékárna, Český rozhlas Ostrava, 1/2011
 • Účast v diskusním pořadu na téma Letní lásky - nezávazný sex, Rádio Spin 7 – 9/2011 MEZI NIMI jsme se podíleli např. na vzniku celovečerního filmu režiséra Davida Wignera o HIV a AIDS „Mezi nimi“. Spolupodílel jsem se na vzniku scénáře, v ordinaci v Havířově se natáčely některé scény filmu. Tento film byl oceněn před nedávnem v TV Nova v anketě Noci filmových nadějí 1. místem za divácky nejúspěšnější film (je možné ho shlédnout na našich internetových stránkách www.gynprenatal.cz).
Televize
 • Sama doma 4/2012
 • Snídaně s novou. 5/2012
 • Snídaně s Novou 7/2012
 • Polar TV 9/2012
 • Sama doma 5/2014
 • Polar TV 9/2013
 • Polar TV 10/2013
 • Sama doma 4/2015
 • Sama doma 9/2016
 • Sama doma 4/2018
 • Sama doma 4/2019
 • Snídaně s Novou 7/2019
 • Sama doma 2/2020
 • Sama doma 9/2020
 • Sama doma 3/2021
Pregraduální výuka
 • 2000 - dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava
 • 2003 – 2009 externí přednášející, participace na dílčích projektech vzdělávání, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava
 • 2004 – 2010 externí přednášející, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko- přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2016 – dosud Gynekologicko – porodnická katedra, Lékařská fakulta Ostravské univerzity – výuka všeobecné lékařství, porodní asistentky, rehabilitace, zdravotnický záchranář
Supervize
 • Foldyna Marek, Sexuální výchova, sexuální deviace a zákon, bakalářská práce PdF OU Ostrava, 2006
Postgraduální výuka
 • 2000 - dosud externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava
 • 2004 – 2010 externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko- přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
Projekty spolufinancované ESFC: realizátor projektu Stejná šance CZ.1.07/1.2.10/02.0033

Kurzy a doškolovací akce akreditované MŠMT
 • 2000- dosud realizace několika desítek doškolovacích akcí (akreditace MŠMT)
  • akreditace č.: 19 907/2003-25-128
  • akreditace č:30 035/2004-25
  • akreditace č.: 27 727/2004-25-339
  • akreditace č. 30037/2004-25
  • akreditace č.: 15 892/2005-25-94
  • akreditace č. 19 625/2005-25-112 (uvedeny pouze některé akreditace)
 • 2006 - Akreditace vzdělávací agentury CAT Ostrava (MŠMT Č.j.: 17 765/2006-25)
  • akreditace 16 020/06-25-311
  • akreditace 28 019/2006-25-576
Organizátor, odborný garant a koordinátor akcí akreditovaných ve zdravotnictví (ČLK, ČAS,ČKPA,SRLA atd.)
 • 2006 Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 6/2006
 • 2006 Moravskoslezská podzimní konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 9/2006
 • 2006 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 9/2006
 • 2006 Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • 2006 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 11/2006
 • 2006 Moravskoslezská listopadová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 11/2006
 • 2006 Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 12/2006
 • 2007 Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2/2007
 • 2007 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 2/2007
 • 2007 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků 5/2007
 • 2007 Lékařské mezioborové doškolovací dny, Ostrava 6/2007
 • 2007 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/2007
 • 2007 Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/2007
 • 2008 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2008
 • 2008 Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2008
 • 2008 Moravskoslezská březnová konference zdravotníků Ostrava 3/2008
 • 2008 Moravskoslezská jubilejní letní konference zdravotníků Ostrava 6/2008
 • 2008 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/2008
 • 2008 Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/2008
 • 2009 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2009
 • 2009 Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2009
 • 2009 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2009
 • 2009 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/2009
 • 2010 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2010
 • 2010 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2010
 • 2010 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/2010
 • 2011 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2011
 • 2011 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2011
 • 2011 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/2011
Zahraniční stáže:
 • 8/2001 VISUS 3D education – edukační kurz 3D ultrasonografie, LF Univerzita Vídeň
Účast na mezinárodních konferencích
 • 6/2003 Mezinárodní kongres –hormonální kontracepce, Helsinky, Finsko
 • 9/03 Světový kongres ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví, Paříž, Francie
 • 4/04 Mezinárodní angiologický kongres, Caftat, Chorvatsko
 • 6/04 8th Congress Of The European Society Of Contraception, Edinburgh, Velká Británie
 • 6/08 10th Congress Of The European Society Of Contraception, Praha
Czech national patents:
 • GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii [patent]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. patent, CZ 304361. Uděleno 12.02.2014. Zapsáno 26.03.2014. Dostupné z:http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1903061&lan=cs
 • GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ.Magnetem rozevíratelný čelisťový endoskopický nástroj pro elektrochirurgii [patent]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. patent, CZ 303802. Uděleno 27.03.2013. Zapsáno 09.05.2013. Dostupné z:http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1820450&lan=cs
 • GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava-Poruba, CZ. Endoskopický pružný nástroj pro elektrochirurgii [patent]. A 61 B 1/005. Česká republika. užitný vzor, CZ 24869. Uděleno 28.01.2013. Zapsáno 28.01.2013. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1906859&lan=cs
 • Czech industrial design no. 35904, 35905, 35906, 35907
 • GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 35907. Uděleno 30.01.2014. Zapsáno 30.01.2014. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1845475&lan=cs
 • GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 35906. Uděleno 30.01.2014. Zapsáno 30.01.2014. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1845468&lan=cs
 • GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 35905. Uděleno 30.01.2014. Zapsáno 30.01.2014. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1845458&lan=cs
 • GREPL, Jan, Marek PENHAKER, Petr KOVÁŘ a Milada HLAVÁČKOVÁ. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava - Poruba, CZ, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba, CZ. Čelisti elektrochirurgického endoskopického nástroje [Design Patents]. A 61 N 1/362. 15.03.2010. Česká republika. průmyslový vzor - Design Patents, CZ 35904. Uděleno 30.01.2014. Zapsáno 30.01.2014. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=1845396&lan=cs
International patent:
 • GREPL, J., M. PENHAKER, P. KOVÁR, M. HLAVÁCKOVÁ, et al. Jawed endoscopic instrument for electrosurgery. In.: US Patent App. 13/893,098, 2013, US patent pending no. 20130310831
Operační hysteroskopické nástroje vyráběné a distribuované podle mých návrhů Invidia Medical GmbH & Co. KG – Kovar biopsy cup
 • Kovar reverse scissors
 • Kovar retrograde scissors
 • Kovar uterine meter
 • Kovar seescope