MUDr. Petr Kovář

Gynekolog a vedoucí lékař zdravotnických zařízení Gynprenatal a Gynenatal, která poskytují komplexní ambulantní gynekologickou a prenatální péči.

Je realizátorem pilotního projektu ambulantní hysteroskopie v České republice. Od roku 1995 se věnuje kromě lékařské praxe také publikační, lektorské a pedagogické činnosti. Je autorem knih Sexuální agrese, Antikoncepční otazníky a řady odborných i popularizačních statí, věnovaných především plánovanému rodičovství a reprodukční medicíně.

Je odborným garantem projektu celorepublikové koncepce sexuální osvěty a výchovy pro základní a střední školy. Ročně se jeho přednášek účastní několik desítek tisíc studentů.

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

Česká televize, pořad Sama doma

TV Polar – Počet neplodných párů v MS kraji roste

Snídaně s Novou – 1. díl

Hysteroskopie, neboli vyšetření děložní dutiny, to je zákrok velmi nepříjemný. Aspoň býval, do té doby, než přišla na řadu ambulatní hysteroskopie. A právě o té si budeme povídat s naším dnešním prvním hostem, panem doktorem Petrem Kovářem.

Snídaně s Novou – 2. díl

TV Polar – Ambulantní hysteroskopie

Nový způsob provádění hysteroskopie: Petr Kovář, lékař gynekologické ambulance

TV Polar – Jsou alternativní porody bezpečné?

Jsou alternativní porody bezpečné? Petr Kovář, gynekolog a vedoucí lékař zdravotnických zařízení Gynprenatal.

TV Polar – Termoablace odstraní bolestivou a silnou menstruaci

MUDr. Petr Kovář jako Host dne v TV Polar hovoří o výhodách termoablace a o odstranění bolestivé a silné menstruace touto metodou.

Česká televize – Sama doma

Po zobrazení klikněte na Novinky v péči, ambulantní hysteroskopie, MUDr. Petr Kovář.

Narozen:

 • 1969 v Krnově

Vzdělání:

 • 2001: Atestace 2. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha
 • 1997: Atestace 1. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha
 • 1988-1994: Studium na LF UP Olomouc, obor ženský lékař

Současné praxe:

 • GYNPRENATAL s.r.o. HAVÍŘOV
 • GYNENATAL s.r.o., BAŠKA
 • CAT OSTRAVA- vzdělávací agentura
 • LF Ostravská univerzita

Profesní životopis:

 • 2012 – dosud: částečný úvazek, Katedra chirurgických oborů (gynekologie), Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • 2010 – dosud: GYNENATAL, s.r.o., odborný garant, vedoucí lékař
 • 2009 – dosud: Pracoviště ambulantní hysteroskopie – pilotní projekt pro ČR ve spolupráci se spol. Gynecare, Johnson & Johnson s.r.o.
 • 2004-2010: Externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2003-2009: Externí přednášející, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava
 • 2002 – dosud: GYNPRENATAL, s.r.o. Havířov, odborný garant, vedoucí lékař
 • 2000 – dosud: Externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava
 • 1998 – dosud: CAT Ostrava – vzdělávací agentura (odborný garant)
 • 1994-2002: Sekundární lékař gyn. – por. odd. NsP Havířov

Čestné funkce:

 • Člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha
 • Prezident 16. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008

Kurzy a certifikáty:

 • Global Community Hysteroscopy

 • Global Congress on Hysteroscopy

 • Centrum fetální medicíny, 2020

 • Centrum fetální medicíny, 2020

 • Evropské referenční centrum ambulantní hysteroskopie

 • Cena ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2016-2017

Knižní monografie:

 • Atlas panoramatické hysteroskopie
 • Petr Kovář, Jana Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, David Kužel a kolektiv, Atlas panoramatické hysteroskopie, maxdorf – jessenius, Praha 2017
 • Šulová L., Fait T., Weiss P., Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví (spoluautorství v rámci autorského kolektivu), JESSENIUS-MAXDORF, Praha, 2011
 • Uzel R., Kovář P., Antikoncepční otazníky – o antikoncepci převážně vážně, nakladatelství CAT Publishing, Ostrava 2010
 • Kovář P., Sexuální agrese – znásilnění z pohledu medicíny a práva, nakladatelství JESSENIUS-MAXDORF, Praha, 2008

Práce původní:

2011

 • Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy speciál, 9/2011, 16-17
 • Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy 3/2011, 23-24
 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce a potratová pilulka, Lékařské listy 3/2011, 28-29

2010

 • Kovář P., Časované znásilnění, Bulletin NPC 2010, č. 2, s. 47-48
 • Kužel D., Kovář P., Hrazdirová L., Kubínová K., Mára M., Endoskopie v řešení komplikací IUD, Klimakterická medicína 1, 15, 2010 str. 22-27
 • Kužel D., Kovář P., Hrazdirová L., Kubínová K., Mára M., Calda P., Žižka Z., Hysteroskopie při komplikacích intrauterinně zavedeného LNG-IUS, Moderní gynekologie a porodnictví, vol. 19, č. 3, supplementum, zaří 2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu v podmínkách gynekologické ordinace, Čes.Gynek., 2010, 75, č. 6, s. 506-512

2009

 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009, Sborník referátů
 • Kovář P., Čepický P., Dvořák V., Doporučený postup k vyšetřování obětí sexuální agrese při poskytování péče obětem znásilnění a sexuálního zneužívání, Čes. Gynek. 2009, č. 4, s. 309-316

2008

 • Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneužívání dětí, 16. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů

2007

 • Kovář P., Osteoporóza jako jeden z hlavních projevů deficitu estrogenů a její léčebné ovlivnění, Medicína po promoci, Roč. 8, Suppl. 3/2007, s. 41-47

2006

 • Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006, Sborník referátů
 • Kovář P., Antikoncepce-přehled metod, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod
 • Kovář P., Sexuální výchova a náboženství, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod
 • Kaňka P., Kovář P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Právní aspekty, Prevence 7/2006,
 • Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl II Prevence 6/2006, s. 12-13
 • Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl I Prevence 5/2006, s. 8-10

2005

 • Kovář P., Antikoncepce a kojení, Sborník referátů, 13. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s. 80-86
 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Sborník referátů, 13. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s. 87
 • Kovář P., Regulace početí – podáváme studentům správné a aktuální informace? Prevence, č. 12/2005 s. 14 – 16

2004

 • Kovář P., 11. Postkoitální antikoncepce, Sborník referátů, 12. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2004
 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Praktický lékař 2004, 84, č. 7, s. 419-422

2002

 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), Sborník referátů, 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 2002

2000

 • Kovář P., Slonka J., Šrubař V., Může hysteroskopující spolehlivě odhadnout malignitu? (Analýza 1 200 hysteroskopických nálezů), Čes. Gynek 65, 2000, s 447-451)

1999

 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy – vize nebo fikce? Sborník referátů, 7. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 1999, s. 29-32

1998

 • Kovář P., Hysteroskopie – nadstandardní nebo standardní vyšetřovací metoda? (analýza 690 diagnostických hysteroskopií), Čes. Gynek. 63, 1998, č. 5, s. 418-422
 • Pospíšil J., Kovář P., Slonka J., Záchyt a operační řešení obrovského serosního kystomu. Gynekolog, 1998, r. 7, č. 1, str. 38-39

1995

 • Pospíšil J., Holub P., Míková M., Slonka J., Kovář P., Konzervativní léčba intaktní ektopické gravidity methotrexatem, Gynekolog, 1995, r. 4, str. 59-61

Odborné přednášky:

2011

 • Kovář P., Reálná i teoretická rizika office hysteroskopie – shrnutí výsledků za 2 roky praxe, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011
 • Kovář P., Ekonomické aspekty ambulantně prováděné hysteroskopie, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011
 • Kovář P., Office hysteroskopie – pro a proti, odpřednášeno v rámci bloku kontroverze v hysteroskopii, Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP, Hradec Králové 6/2011

2010

 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulanci, Malé doškolovací dny pro lékaře, Levret, Praha 10/2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu, Konference gynekologů, Olomouc 4/2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu, Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary 6/2010
 • Kovář P., Hysteroskopické diagnostické a operační výkony, Moravskoslezská lednová regionální konference, Ostrava 2010

2009

 • Kovář P., Jak správně postupovat při vyšetřování obětí sexuální agrese z pohledu gynekologa, Bohnické sexuologické dny, 2/2009
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Lékařské mezioborové doškolovací dny, Sanatoria Klímkovice, 1/2009
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 2009
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009
 • Kovář P., Hysteroskopie jako čistě ambulantní výkon, XVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS, Jeseník, 2009
 • Kovář P., Sexuální deviace a sexuální delikvence, Moravskoslezská podzimní regionální konference, Ostrava 2009

2008

 • Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod – nejčastější dotazy, na které se nás pacientky ptají, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 3/2008
 • Kovář P., Sexuální agrese, XXXIV. doškolovací seminář SSG Plzeň 2/08
 • Kovář P., Koliba P., Transsexualismus – změna pohlaví ze ženy na muže a současné možnosti chirurgické léčby z pohledu gynekologa 1/2008
 • Kovář P., Sexuální agrese – Znásilnění z pohledu medicíny a práva Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2008
 • Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneužívání dětí, 16. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů
 • Kovář P., Jak správně postupovat při podezření na znásilnění a zneužívání, Malé doškolovací dny podzim 2008, Levret s.r.o.
 • Kovář P., Sexuální agrese, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2008
 • Kovář P., Sexuální agrese, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2008

2007

 • Kovář P., Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí- nové možnosti prevence pomocí vakcinace, Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2007
 • Kovář P., Očkování proti HPV – vakcína Silgard, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2007
 • Kovář P., Očkování proti HPV – vakcína Silgard, Kongres primární prevence, Praha 2007
 • Kovář P., Interpretační limity 3D a Live 3D diagnostiky v porodnictví, Reprodukční zdraví pro třetí tisíciletí, Litoměřice
 • Kovář P., Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2007
 • Kovář P., Laparoskopická robotická chirurgie, Seminář VŠB-TU, Technické a lékařské aspekty biomedicínckého inženýrství v roce 2007, Ostrava
 • Kovář P., Sexualita obyvatel ČR. Konference všeobecných sester, Krnov 12/2007
 • Kovář P., Sexuální agrese, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 11/2007
 • Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod- nejčastější dotazy, na něž se nás pacienti ptají, 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 10/2007
 • Kovář P., Sexuální agrese a doporučené postupy pro vyšetřujícího lékaře, Lékařský seminář Brno 10/2007

2006

 • Kovář P., Antikoncepce-přehled metod, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006
 • Kovář P., Sexuální výchova a náboženství, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • Kovář P., Lékařské interdisciplinární doškolovací dny – prezentace připravovaného projektu, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2006
 • MUDr. Petr Kovář – Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006
 • Kovář P., Pohled pedagogů na sexuální výchovu handicapovaných – výsledky dotazníkového průzkumu, 14. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 2006

2005

 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Konference O sexualitě a lidských vztazích, Uherské Hradiště, 2005
 • Kovář P., Antikoncepce a kojení, 13. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005
 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, 13. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005

2004

 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditace MŠMT, Benešov u Prahy 2004
 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce, 12. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2004

2003

 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Kalokagathia – celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2003
 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, 11. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2003
 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (ohlédnutí za 7. lety působení), Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003
 • Kovář P., Karhan J, Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003

2002

 • Kovář P., Janíček D., Michálek R., Valoschek T., Firla B., Přínos 3D UZ a 3D CT v diagnostice nejasných tumorů malé pánve, Ultrazvukový kongres Mariánské Lázně, 2002
 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice 2002

2001

 • Kovář P., Míková M., Holubová M. Přínos 3D ultrazvukové diagnostiky k minimalizaci chybných diagnóz v gynekologii a porodnictví, Ultrazvukový kongres Rožnov pod Radhoštěm, 2001

2000

 • Kovář P.,Internet- víme k čemu mají studenti přístup? Mezinárodní seminář Děti, mládež a AIDS, Brno 2000
 • Kovář P., Některé interpretační limity v sexuální osvětě z pohledu gynekologa, Mezinárodní seminář Děti, mládež a AIDS, Brno 2000

Populárně odborné články a publikace, poradenská činnost na projektech určených široké veřejnosti:

 • Účast v diskusním pořadu na téma Letní lásky – nezávazný sex, Rádio Spin 7 – 9/2011
 • Účast v diskusním pořadu Lékárna, Český rozhlas Ostrava, 1/2011
 • Účast v diskusním pořadu Káva po čtvrté, Čs.rozhlas – radiožurnál Praha 6/2010 na téma Sexuální výchova na školách
 • Odborná participace na vzniku celovečerním filmu Mezi nimi 2010
 • Participace v programu Aktuálně o zdraví, Rádio Čas, Ostrava, 9/2007
 • Kovář P., Lékařská věda vkládá do odběru pupečníkové krve velké naděje, Deník 10/2006, s. 13
 • Kovář P., Která antikoncepce je nejvhodnější? Puls 7/2005, s 68-69
 • Participace na natáčení populárně odborného seriálu Zdraví, Česká televize Ostrava, 2000

Pregraduální výuka:

 • 2004–2010: Externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2003–2009: Externí přednášející, participace na dílčích projektech vzdělávání, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava
 • 2000 – dosud: Externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava

Supervize:

 • Foldyna Marek, Sexuální výchova, sexuální deviace a zákon, bakalářská práce PdF OU Ostrava, 2006

Postgraduální výuka:

 • 2004-2010: externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2000 – dosud: externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava

Projekty spolufinancované ESFC:

 • Realizátor projektu Stejná šance CZ.1.07/1.2.10/02.0033

Kurzy a doškolovací akce akreditované MŠMT:

Rok 2006 – Akreditace vzdělávací agentury CAT Ostrava (MŠMT Č.j.: 17 765/2006-25)

 • akreditace 16 020/06-25-311
 • akreditace 28 019/2006-25-576

Rok 2000 – dosud realizace několika desítek doškolovacích akcí (akreditace MŠMT)

 • akreditace č.: 19 907/2003-25-128
 • akreditace č:30 035/2004-25
 • akreditace č.: 27 727/2004-25-339
 • akreditace č. 30037/2004-25
 • akreditace č.: 15 892/2005-25-94
 • akreditace č. 19 625/2005-25-112 (uvedeny pouze některé akreditace)

Organizátor, odborný garant a koordinátor akcí akreditovaných ve zdravotnictví (ČLK, ČAS,ČKPA,SRLA atd.)

2012

 • 2012 Moravskoslezská jarní konference zdravotníků Ostrava 4/2012

2011

 • 2011 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/2011
 • 2011 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2011
 • 2011 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2011

2010

 • 2010 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/2010
 • 2010 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2010
 • 2010 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2010

2008

 • 2008 Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/2008
 • 2008 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/2008
 • 2008 Moravskoslezská jubilejní letní konference zdravotníků Ostrava 6/2008
 • 2008 Moravskoslezská březnová konference zdravotníků Ostrava 3/2008
 • 2008 Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2008
 • 2008 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2008

2007

 • 2007 Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/2007
 • 2007 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/2007
 • 2007 Lékařské mezioborové doškolovací dny, Ostrava 6/2007
 • 2007 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků 5/2007
 • 2007 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 2/2007
 • 2007 Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2/2007

2006

 • 2006 Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 12/2006
 • 2006 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 11/2006
 • 2006 Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • 2006 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 9/2006
 • 2006 Moravskoslezská podzimní konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 9/2006
 • 2006 Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 6/2006

Zahraniční stáže:

 • 8/2001 VISUS 3D Education – edukační kurz 3D ultrasonografie, LF Univerzita Vídeň

Účast na mezinárodních konferencích:

 • 06/2008: 10th Congress Of The European Society Of Contraception, Praha
 • 06/2004: 8th Congress Of The European Society Of Contraception, Edinburgh, Velká Británie
 • 04/2004: Mezinárodní angiologický kongres, Caftat, Chorvatsko
 • 09/2003: Světový kongres ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví, Paříž, Francie
 • 06/2003 Mezinárodní kongres – hormonální kontracepce, Helsinky, Finsko

Technological Revolution in Hysteroscopy 2022

květen 2022

MUDr. Petr Kovář se zúčastnil kongresu v Maláze: Technological Revolution in Hysteroscopy 2022.


7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

říjen 2021

MUDr. Petr Kovář přednášel na konferenci konané ve dnech 16.–19. 9. 2021. v Hotelu Thermal v Karlových Varech na téma Inovace v hysteroskopické chirurgii a jejich využití „v ambulantním režimu".

Informační stránky kongresu


41. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

říjen 2020

MUDr. Petr Kovář přednášel na konferenci konané ve dnech 2.-4. 10. 2020 v Brně.


14. Konference o menopauze s mezinárodní účastí, 13. výroční konference nadace Egona a Anny Diczfalusy

říjen 2019

MUDr. Petr Kovář se zúčastnil 14. Konference o menopauze s mezinárodní účastí, 13. výroční konference nadace Egona a Anny Diczfalusy ve dnech 18.10.2019 – 19.10.2019 v Praze.


XXVIII. Konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP

říjen 2019

MUDr. Petr Kovář přednášel na workshopu 3.10. i v hlavním odborném programu kongresu 4.10.2019.


Operative Hysteroscopy

říjen 2019

MUDr. Petr Kovář se účastnil zahraniční odborné stáže OPERATIVE HYSTEROSCOPY na pracovišti CLINIC FOR GYNAECOLOGY. Stáž se konala na University Medical Centre Maribor, Slovenia pod vedením Prof. Igora Buta, as., Prof. Branky Žegury Andrić a as. Prof.Vida Gavriće Lovrece


40. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

září 2019

MUDr. Petr Kovář přednášel na workshopu 27.9. i v hlavním odborném programu kongresu 29.9.2019.


Global Congress on Hysteroscopy – Barcelona 2019

květen 2019

MUDr. Petr Kovář se zúčastnil kongresu o hysteroskopii v Barceloně.

Informační stránky kongresu


XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie

říjen 2017

XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017 se konala 27.-28. října 2017 v Clarion Congress Hotel v Olomouci. Přednášel mimo jiné i MUDr. Petr Kovář.

Informační stránky kongresu


XXV. konference Sekce gynekologické endoskopie

říjen 2016

Olomouc opět hostila již 25. ročník konference Sekce gynekologické endoskopie, na níž přednášel i MUDr. Petr Kovář.

Informační stránky kongresu


Senát PČR: Veřejné slyšení „Problematika sexuálního násilí v ČR“

říjen 2016

MUDr. Petr Kovář přednášel příspěvek „Gynekologická praxe v případech sexuálního násilí“ na veřejném slyšení Senátu PČR k problematice k problematice sexuálního násilí, 4.10.2016.

Zprávy ČT – čas 15 minuta 30 sekunda

Zprávy ČT – čas 19 minuta

Článek v České televizi

Článek Novinky.cz

Článek ČTK

Oficiální fotky Senátu


XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie

listopad 2015

MUDr. Petr Kovář přednášel na XXIV. konferenci Sekce gynekologické endoskopie v Olomouci, zároveň byl jako přednášející pověřen vedením celodenního pracovního semináře pro lékaře k hysteroskopickým technikám.

Úplný program konference ke stažení (PDF)


36. celostátní konference ultrazvukové diagnostiky

říjen 2015

Začátkem října jsme s kolegyní MUDr. Daňkovou Kučerovou přednášeli na 36. celostátní konferenci UZ diagnostiky o našich zkušenostech s ultrazvukovou diagnostikou ve zdravotnických zařízeních Gynprenatal. Přednáška:
Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) jako doplnění office hysteroskopie – ambulantní vyšetření tubárního a děložního faktoru sterility

*Kovář P., **Daňková Kučerová J.,
*Katedra chirurgických oborů (gynekologie), Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, **Gynprenatal s.r.o., Havířov

Přibližujeme nově dostupnou metodu potvrzující průchodnost vejcovodů – Hysterosalpingo-foam sonografii, kterou lze provádět v gynekologické ambulanci. Toto poměrně jednoduché vyšetření bylo zařazeno do managementu vyšetření u pacientek léčených pro sterilitu současně s diagnostikou děložního faktoru hysteroskopicky v režimu office.

Dále provádíme srovnání mezi laparoskopickým, hydrolaparoskopickým, hysterosalpingografickým a hysterosalpingo-sonografickým vyšetřením. V souladu se zahraniční literaturou uvádíme třídící kritéria pro výběr vhodné metody a možnost individualizace u každé pacientky. Prezentujeme zkušenosti z Gynprenatal Havířov.

Závěr: Díky možnostem zejména 3D a 4D ultrazvukové diagnostiky pokládáme toto vyšetření za velice slibnou alternativu vyšetření tubárního faktoru.