SMS upozornění na gynekologickou kontrolu


Vážená a milá pacientko,

rád bych Vás informoval o jedné změně v objednávání na kontroly, jež by měla napomoci ke zkvalitnění naší péče.

Množí se stížnosti na dlouhé termíny objednávání na standardní lékařskou prohlídku. Na druhé straně zhruba 15% objednaných pacientek nedorazí (a bohužel ani nezruší svoji kontrolu), čímž termín zablokují.

Nechceme jít cestou represivních opatření (jako k tomu přistoupily některé jiné ordinace, které pacientky pokutují), naopak nám na Vaší spokojenosti velice záleží. Proto jsme investovali do technologie, která Vám dva pracovní dny před předpokládanou kontrolou doručí připomínající SMS.

Doufám, že naši snahu budete vnímat jako přínosnou a vstřícnou. Na druhé straně: bude-li již předem jasné, že Vám daný den kontrola nevychází, prosíme o její tel. zrušení. Zcela určitě to v konečném důsledku povede ke zkrácení termínů k objednání i pro Vás samotnou.

Za kolektiv zaměstnanců gynekologických ambulancí

MUDr. Petr Kovář