MUDr. Pavlína Hyklová

2018 - Specializační vzdělání v oboru gynekologie a porodnictví
2007-2013 - Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

2018-dosud - GYNENATAL s.r.o., GYNPRENATAL s. r. o.
2013-dosud - Slezská nemocnice v Opavě, p. o., gynekologicko-porodnické oddělení