Smluvní zdravotní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zaměstnanecká pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna

Věnuje se lékařské praxi od roku 1995. Je realizátorem pilotního projektu ambulantní hysteroskopie v České republice. Kromě lékařské praxe se věnuje také publikační, lektorské a pedagogické činnosti. Je autorem knih Sexuální agrese, Antikoncepční otazníky a řady odborných i popularizačních statí, věnovaných především plánovanému rodičovství a reprodukční medicíně.