Smluvní zdravotní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zaměstnanecká pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna