MUDr. Lucie Ponczová

základní (1993–2002) - Základní škola Kapitána Jasioka, Havířov
středoškolské (2002-2006) - Gymnázium Studentská Havířov
vysokoškolské (2006-2012) - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - obor Všeobecné lékařství

lékař (2012-dosud) - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
lékař (2014-dosud) - GYNEKOLOGIE Brušperk, s.r.o.
lékař (2016-dosud) - GYNPRENATAL, s.r.o., GYNENATAL, s.r.o.
lékař (2017-dosud) - SILESIA MEDICAL, s.r.o.