Léčba inkontinence moči

Inkontinence moči je problém, který sužuje dle literárních údajů i 30% žen středního a zejména vyššího věku.

Inkontinenci rozdělujeme na tzv. stresovou formu úniku moči (poskočení, zasmání se, zakašlání aj.), urgentní formu (žena náhle pocítí intenzivní nutkání na močení, pokud ihned nejde na toaletu, pak se s odstupem několika sekund moč samovolně a nekontrolovaně spustí. Mnohdy máme tzv. formu smíšenou obsahující obě složky různě vyjádřené.

Léčba inkontinence moči

Velice častou příčinou je infekce močových cest, která by měla být vyloučena jako první (ev. přeléčena celk. ATB). Dále podle intenzity potíží je doporučeno případně tzv. urodynamické vyšetření, které nastíní způsob léčby (cviče í pomocí Kegelových cviků. medikamentózní léčba, inkontinenční pomůcky, ev. operační korekce).

Cvičení svalů pánevního dna při inkontinenci

1.

Leh na břiše, ruce složené pod čelem, nohy natažené, palce nohou opřít o zem. Propnout kolena, napnout celé nohy, stáhnout zadeček, vtáhnout konečník, pochvu, močovou trubici. Výdrž. Položit kolena na zem, uvolnit.

2.

Leh na záda, paže podél těla, nohy natažené. Stisknout kolena, stehna, zadeček, vtáhnout břicho, vtáhnout konečník,pochvu, močovou trubici. Výdrž se zadržením dechu.

3.

Tatáž poloha. Nohy pokrčeny, chodidla na zemi. Stisknout kolena, stehna, vtáhnout břicho, vtáhnout konečník, pochvu, močovou trubici. Výdrž-uvolnit.

4.

Tatáž poloha, jako v předchozím cviku. Zdvihnout zadeček od země, stisknout, vtáhnout břicho, vtáhnout konečník, pochvu, močovou trubici. Výdrž. Položit na zadeček, uvolnit.

5.

Leh na zádech, paže podél těla, nohy nataženy. Vtahování konečníku na tři doby: 1 doba: mírně vtáhnout 2 doba: více vtáhnout 3 doba: co nejvíce vtáhnout. Pak uvolnit.

6.

Leh na zádech,paže podél těla,nohy pokrčeny,chodidla na zemi. Zdvihnout zadeček, vtáhnout konečník, pochvu,močovou trubici. Zadeček zpět k zemi, stále držet vtažené, znovu zdvihnout, držet vtažené. Položit na zadeček, uvolnit se.

7.

Leh na zádech, paže podél těla, nohy natažené, mírně od sebe. Vtáhnout konečník, pochvu, močovou trubici a vydržet. Uvolnit se.

8.

Klek, ruce opřít o zem. Vyhrbit záda, vtáhnout břicho, podívat se na břicho, ohnout hlavu, zadeček stisknout k sobě a stahovat paty, vtáhnout konečník, pochvu, močovou trubici. Vydržet. Prohnout záda, hlavu vzhůru a podívat se do stropu, zadeček uvolnit a vystrčit. Pak uvolnění.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Vaše zpráva byla odeslána.
Při odesílání došlo k chybě.