Prvotrimestrální screening

je kombinace biochemického a ultrazvukového vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství, které umožňuje předpovědět až s 95% pravděpodobností riziko nejčastějších vrozených vad (Downova syndromu, chorobu Edwardsovu, Patauovu aj.). Jeho výhodou je přesnost a časnost, která poskytuje možnost řešit vzniklou situaci v raném těhotenství.

Co vše žena při screeningu absolvuje

  • Odběr krve (markery PAPP-A a beta-podjednotky hCG),
  • podrobné ultrazvukové vyšetření plodu se zaměřením na některé znaky, které jsou v daném období nejlépe patrné a zároveň nám pomohou upřesnit výsledky.

Ultrazvukové měření nuchální translucence a nosních kůstek plodu

Lékař během ultrazvuku zjišťuje množství volné tekutiny v záhlaví plodu (tloušťka kožní řasy). Hodnota nuchální translucence (šíjového projasnění) se zvyšuje s temeno-kostrční délkou plodu, proto se musí vzít v úvahu i délka těhotenství. Za hraniční se považují hodnoty do 2,5–3 mm. V případě výrazně zvýšené hodnoty NT je vyšší riziko postižení dítěte genetickým syndromem a vrozenou srdeční vadou. Dále se hodnotí přítomnost nebo nepřítomnost nosní kůstky, v případě nepřítomnosti se zvyšuje riziko postižení dítěte Downovým syndromem.

Výsledky vyšetření

Výsledky ultrazvukového vyšetření, další vedlejší markery a biochemické hodnoty zpracuje speciálně vyvinutý software, který určí rizika postižení pro plod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *