Komplexní operační léčba

Jsme zařízeni zabývající se především diagnostickými a operačními výkony v dutině děložní prováděnými ambulantně, poskytujeme však komplexní  operační léčbu, využíváme laparoskopii, klasické techniky, miniinvazivní metody a hysteroresekční výkony.

Diagnostika a operativa v dutině děložní v ambulantním režimu

Pomocí velice tenkých endoskopů provádíme diagnostické výkony a drobnější operační výkony v dutině děložní (odstranění polypů, drobných myomů, ambulantní sterilizace aj.). Jako specializované pracoviště provádíme od r. 2009 tuto metodiku v ČR jako první, v ambulantním režimu absolvuje u nás ošetření cca 1000 pacientek ročně z celé ČR i zahraničí.

Laparoskopie

Vyšetřovací metoda, která umožňuje šetrné prohlédnutí břišní dutiny bez nutnosti klasického chirurgického řezu. Pomocí speciálních nástrojů a techniky lze několika vpichy zobrazit dutinu břišní a provést potřebný operační zákrok. Zákrok se provádí v celkové narkóze.

Klasické techniky

Operace v dutině břišní laparotomickou cestou (chirurgický vstup do dutiny břišní klasickým operačním řezem)

Miniinvazivní metody

Operace v dutině břišní pomocí laparoskopu a drobných vpichů. Není zapotřebí klasického chirurgického aeračního vstupu, zůstávají pouze drobné jizvičky.

Hysteroresekční výkony

Rozsáhlejší operační výkony v dutině děložní (ablace endometria, myomektomie, resekce septa děložního či srůstů v děloze), vyžadující však pro svůj rozsah celkovou anestézii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *