Zdravotnická zařízení Gynprenatal a Gynenatal poskytují komplexní ambulantní gynekologickou a prenatální péči.

Vedoucím lékařem je MUDr. Petr Kovář, který se věnuje lékařské praxi od roku 1995. Je realizátorem pilotního projektu ambulantní hysteroskopie v České republice. Kromě lékařské praxe se věnuje také publikační, lektorské a pedagogické činnosti. Je autorem knih Sexuální agrese, Antikoncepční otazníky a řady odborných i popularizačních statí, věnovaných především plánovanému rodičovství a reprodukční medicíně.

Je odborným garantem projektu celorepublikové koncepce sexuální osvěty a výchovy pro základní a střední školy. Ročně se jeho přednášek účastní několik desítek tisíc studentů.


Seznam poskytované gynekologické péče a zákroků

Ambulantní hysteroskopie

Zákrok se provádí velice tenkým operačním nástrojem – tzv. hysteroskopem, který má průměr 3 mm a je tedy tenčí, než když se zavádí nitroděložní tělísko. Proto není nutné žádné umrtvení, jenom zcela výjimečně se provádí znecitlivění lokálním anestetikem (podobně jako u zubaře). Žena si také před zákrokem může vzít ibuprofen (např. Brufen) nebo paracetamol (Paralen).

Více o ambulantní hysteroskopii

Antikoncepce a hormonální terapie

je velice účinná. Riziko selhání záleží na konkrétní formě antikoncepční metody či na vhodné kombinaci dvou a více metod méně účinných. Ačkoliv každá jednotlivá antikoncepční metoda má svá omezení, výhody, nevýhody i rizika, obecně lze říci, že při vyloučení zdravotních rizik ještě před nasazením antikoncepční metody (což provede zpravidla předepisující lékař) její benefit v podobě ochrany před nechtěným početím mnohonásobně převyšuje nežádoucí účinky či zdravotní rizika pro pacientku.

Více o antikoncepci a hormonální terapii

Cytologie

Vyšetření buněk, setřených z povrchu děložního čípku, pochvy či zevních rodidel.

Po běžném gynekologickém vyšetření v zrcadlech provede gynekolog stěry z děložního čípku a vstupu do děložního hrdla. Do pochvy postupně zavede několik špejlí se smotkem vaty nebo speciální kartáčky. Odběry trvají několik sekund a v žádném případě nebolí. Odebrané buňky jsou natřeny na sklo, zafixovány alkoholovým roztokem a odeslány do specializované cytologické laboratoře.

Více o cytologii

Interrupce

Umělé přerušení těhotenství, na žádost ženy lze provést do 12. týdne od poslední menstruace, ve výjimečných případech ze zdravotních důvodů i po 12. týdnu těhotenství. Podmínky jsou upraveny podrobně zněním Zákona České národní rady 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství.

Více o interrupci

Kardiotokografie

Kardiotokograf snímá děložní kontrakce, srdeční činnost plodu, pohyby plodu a reakce miminka na kontrakce a zaznamenává je v podobě dvou křivek. Podle nich je lékař schopen určit, jaké jsou základní funkce plodu, jak se miminku daří, a také poznat, jestliže dochází např. k jeho nedostatečnému okysličení.

V polosedu nebo v leže na boku vám budou kolem břicha zapnuty elastické pásy se zabudovanými snímacími elektrodami. V této poloze setrváte zhruba 20 minut, během nichž bude přístroj zaznamenávat křivku a ozvy plodu. Vyšetření je nebolestivé a nemá žádné vedlejší účinky ani na těhotnou ženu, ani na plod.

Více o kardiotokografii

Kolposkopie

Je nedílnou součástí preventivních gynekologických prohlídek a umožňuje včas zachytit přednádorové, zánětlivé či jiné změny na děložním čípku, případně v pochvě nebo na zevních rodidlech.

Do pochvy je jemně zavedeno speciální vyšetřovací zrcadlo, lékař pak dělohu prohlédne prostřednictvím mikroskopu (kolposkopu), který pouze přiloží před pochvu. Mikroskop je schopen zvětšit obraz až 60x, takže lékař může zaznamenat změny, které jsou běžným okem nepostřehnutelné.

Více o kolposkopii

Komplexní operační léčba

K poskytování komplexní operační léčby, využíváme laparoskopii, klasické techniky, miniinvazivní metody, hysteroresekční výkony…

Více o komplexní operační léčbě

Léčba inkontinence moči

Inkontinenci rozdělujeme na tzv. stresovou formu úniku moči (poskočení, zasmání se, zakašlání aj.), urgentní formu (žena náhle pocítí intenzivní nutkání na močení, pokud ihned nejde na toaletu, pak se s odstupem několika sekund moč samovolně a nekontrolovaně spustí. Mnohdy máme tzv. formu smíšenou obsahující obě složky různě vyjádřené.

Více o léčbě inkontinence moči

Nitroděložní antikoncepční tělíska

Působí mechanicky, chemicky a aktivací obranných mechanismů proti uhnízdění vajíčka.

Předpokládaná délka užití je 5 let.

Více o nitroděložních antikoncepčních tělískách

Normální i rizikové těhotenství

Na základě prvního vyšetření v těhotenské poradně lékař zařadí pacientku do některé ze tří skupin rizikovosti – s rizikem malým, středním či vysokým, a podle toho se pak odvíjí další péče.

Kontrolní návštěvy jsou doporučovány individuálně dle aktuálního zdravotního stavu.

Více o normálním i rizikovém těhotenství

Osteoporóza - preventivní vyšetření i léčba

Onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí.

Vyšetření je screeningově doporučováno všem ženám, které jsou víc jak 3 roky po menopauze. V případě normálního nálezu pak stačí zpravidla toto opakovat v pětiletých intervalech.

Více o osteoporóze

Ošetření děložního čípku

Tři druhy zákroků: biopsie slouží k odebrání vzorku, konizace je terapeutický zákrok a amputace je rozsáhlejší výkon.

Více o ošetření děložního čípku

 

Péče o neplodné páry

Podrobný rozbor v rámci partnerského páru, podrobná diagnostika na úrovni ženského i mužského faktoru neplodnosti.

Diagnostikujeme a stanovujeme příčiny neplodnosti, provádíme případná operační vyšetření, úzce spolupracujeme s centry podílejícími se na zjištění možných příčin neplodnosti (genetika, hematologie, endokrinologie, imunologie aj.) a s centry přímo se specializujícími na léčbu sterility.

Více o péči o neplodné páry

Péče v období přechodu

Péče zahrnuje:

  • konzultace
  • stanovení hormonálních hladin
  • navržení vhodné hormonální úpravy jak v perimenopauze (období přechodu, spočívající v pozvolném vyhasínání hormonálních funkcí, trvající zpravidla 2 roky), tak v postmenopauze.

Při klimakteriu dochází k útlumu funkce vaječníků, snižuje se tvorba hormonů, zastavuje se menstruační cyklus a dochází ke ztrátě plodnosti, u žen tento přirozený proces nastává zhruba kolem 50. roku věku. První příznaky se zpravidla projevují mnohem dříve – někdy již od 40. roku.

Více o péči v období přechodu

Preventivní gynekologické vyšetření

Toto vyšetření by měla každá žena absolvovat ideálně jednou za půl roku, minimálně však jednou ročně.

Zahrnuje

  • vyšetření vulvy, perineální krajiny a vaginy
  • palpační bimanuální vyšetření – vyšetření jedním či dvěma prsty jedné ruky zavedenými do pochvy a prsty druhé ruky, která prohmatává podbřišek; slouží k vyšetření vnitřních rodidel – dělohy, vejcovodů, vaječníků
  • vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů
  • výběrově klinické vyšetření prsů a nácvik samovyšetření prsů
  • a další

Více o preventivním gynekologickém vyšetření

Prvotrimestrální screening

Kombinace biochemického a ultrazvukového vyšetření plodu v prvním trimestru těhotenství, které umožňuje předpovědět až s 95% pravděpodobností riziko nejčastějších vrozených vad (Downova syndromu, chorobu Edwardsovu, Patauovu aj.); jeho výhodou je přesnost a časnost, která poskytuje možnost řešit vzniklou situaci v raném těhotenství.

Více o prvotrimestrálním screeningu

Screening kolorektálního karcinomu

Jedná se o vyšetření vzorku stolice, jehož následné chemické testování dokáže odhalit i pouhým okem neviditelné stopy krve (přítomnost krve ve stolici může signalizovat zhoubný nádor střeva).

Vyšetření se provádí všem ženám a mužům nad 50 let.

Více o screeningu kolorektálního karcinomu

Těhotenský tělocvik a profylaktická příprava před porodem

Těhotenský tělocvik se zaměřuje na prevenci bolestí zad, na nácvik správného držení těla, mírné posilování břišních svalů, posilování i uvolňování svalů dna pánevního, uvolnění kyčelních kloubů, na prevenci hemoroidů, otoků, křečových žil a na správný nácvik dýchání při porodu.

Více o těhotenském tělocviku a profylaktické přípravě před porodem

Ultrazvuková diagnostika

Naše pracoviště je nově vybaveno vysoce kvalitním 4D ultrazvukovým přístrojem SAMSUNG Nimotech určeném také k prenatálním ultrazvukovým vyšetřením.

Více o ultrazvukové diagnostice

Vyhledávání vrozených vývojových vad

Úzce se specializujeme na vyhledávání vrozených vývojových vad laboratorním, genetickým a ultrazvukovým vyšetřením; zajišťujeme vyhodnocování laboratorního screeningu v regionu, úzce spolupracujeme s genetikem a dětským kardiologem.

Více o vyhledávání vrozených vývojových vad

Vyšetření prsu - screening a edukace

Zásadní v péči o prsní žlázu je, aby žena sama uměla prsy vyšetřovat. Zdaleka ne všechny ženy prsy vyšetřují, a ještě menší část z nich ví, co v prsou má vlastně správně hledat.

Více o vyšetření prsu - screeningu a edukaci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *