Neplodnost

Neplodnost

Neplodnost (sterilita) je chrakterizována jako neschopnost počít dítě. Dle WHO můžeme diagnostikovat pár jako neplodný, pokud ani po roce pravidelného nechráněného pohlavního styku nedojde k otěhotnění. Existuje mnoho příčin neplodnosti, dva z nich jsou tubární faktor (vejcovodný faktor) a děložní faktor.

Neplodnost, vejcovodný faktor

Vejcovod je pro reprodukci velice důležitý orgán. Slouží ke transportu spermií a vajíčka a po oplodnění vajíčka je na 3 - 5 dní prostředím pro ranný vývoj embrya. Poté dojde k doputování zárodku do dělohy a jeho další osud už závisí zcela na děložním prostředí. Nefunkční vejcovod je častou příčinou neplodnosti. O neplodnosti (sterilitě) mluvíme tehdy, jestliže se nepodaří  ženě dosáhnout gravidity po roce pravidelného nechráněného pohlavního styku. Neplodnost je komplexní onemocnění pohlavního systému a může mít řadu příčin.

Patologie vejcovodu/vejcovodů je příčinou neplodnosti přibližně ve čtvrtině případů. Mnohdy se jedná o malé nepravidelnosti, například srůsty s okolními orgány, nebo jde o závažnější patologie (pozánětlivé naplnění vejcovodu hnisem, pozánětlivé srůsty uvnitř vejcovodu). Proto se doporučuje vyšetřit jejich funkci při odhalování příčin neplodnosti.

 Jednoduchým Chlamydia titr testem můžeme vyslovit domněnku na patologii vejcovodu. Tento test nám napoví, zda – li se máme nějaké patologie vejcovodu obávat. (Zvýšený titr protilátek proti bakterii Chlamydia trachomatis říká, že vejcovod je  s velkou pravděpodobností postižen.).

K zobrazení  tvaru vejcovodu nám poslouží ultrazvukové vyšetření. Můžeme tak identifikovat vejcovod naplněný tekutinou (hydrosalpinx), nebo hnisem (sactosalpinx).

Další vyšetření se zaměřuje na průchodnost vejcovodu. K dispozici máme několik metod. Dříve byla nejpoužívanější metodou hysterosalpingografie (HSG). Za využití rentgenového záření a kontrastní látky můžeme zobrazit dělohu a vejcovody. Toto vyšetření nemůžou podstoupit pacientky alergické na jód. Nyní doporučujeme spíše SONO – HSG (HyFoSy, Hysterosalpingo – foam sonografii). Místo rentgenu použijeme ultrazvuk, místo kontrastní látky s jódem tzv. ExEm gel. Obě vyšetření se dají provést ambulantně, bez nutnosti narkózy  a informaci o průchodnosti vejcovodů máme okamžitě k dispozici. Další metodou zobrazení vejcovodů je laparoskopie s chromopertubací (Chromopertubace, test průchodnosti vejcovodů, se provádí vstříknutím modré barvy do dělohy a následnou vizualizací barviva při vaječníkovém ústí vejcovodu.)

Výhodou laparoskopie, operační metody, je  možnost ošetření nepravidelností vejcovodů. Často se jedná o rozrušení srůstů vejcovodu/vejcovodů s okolními orgány, nebo o odstranění nefunkčního vejcovodu. Laparoskopie je hojně užívanou metodou k hodnocení patologie vejcovodu, ponevadž při ní můžeme nejen vyřešit problém na straně vejcovodu, ale také prohlédnout oblast malé pánve a celou dutinu břišní a případně korigovat i další nalezené nepravidelnosti. Její nevýhodou je nutná hospitalizace pacientky, celková anestezie při výkonu a pooperační hojení incizí.

Neplodnost, děložní faktor

S neplodností se u nás potýká přibližně 10 – 15% párů. Přičiny neplodnosti můžeme rozdělit do kategorií mužský faktor (25 – 35%), ženský faktor (35 – 40%) a kombinace obou faktorů (asi 25%). V kategorii ženského faktoru neplodnosti se vyskytuje i děložní (uterinní a cervikální) faktor neplodnosti a ten je příčinou cca 10 – 15% poruch plodnosti.

Mezi nejčastější příčiny uterinního faktoru neplodnosti patří vrozené vývojové vady dělohy, děložní myomatóza, polypy, intrauterinní srůsty (synechie, popř. Aschermanův syndrom), infekce a porucha receptivity endometria.

K diagnostice většiny příčin nám dobře poslouží ultrazvukové vyšetření a hysteroskopie. Pomoci těchto dvou metod diagnostikujeme většinu patologií sliznice děložní (polypy, srůsty), patologií svaloviny děložní (myomy), i odlišnosti tvaru dělohy (vrozené vývojové vady, septa). Zatímco ultrazvuk je metoda screeningová, která nám pomáhá tyto vady pouze odhalit, hysteroskopie je metoda diagnostická a terapeutická. Pomocí tohoto zákroku je možno některé drobné odchylky od normy vyřešit. V určitých případech (například u určitých vrozených vývojových vad dělohy) je nezbytné k ověření ultrazvukové diagnózy provést operaci (laparoskopickou, popřípadě abdominální, tedy břišní).

Léčba se liší podle příčiny děložního faktoru neplodnosti. V některých případech je možno provést operační korekci nepravidelností (hysteroskopií, laparoskopickou, nebo břišní operací).Jindy bude mít přednost farmakologická léčba. Například u myomů se v určitých případech můžeme rozhodnout pro farmakologické předléčení a v případě potřeby doplnit operační odstranění myomu (tzv. myomektomií). Některé příčiny děložního faktoru neplodnosti, jakožto i neplodnosti obecně, je ovšem vhodné referovat do centra zabývajícího se léčbou poruch plodnosti k celkovému zhodnocení stavu a možností léčby, která by byla pro pacientku/pár nejpříhodnější.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *