Mylné dezinformace ohledně ukončení ordinací Dr. Kováře v Havířově

Vzhledem k tomu, že se na FB aj. objevily poplašné zprávy o mém ukončení ordinování v Havířově, dovoluji si tímto informovat, že budu i nadále působit v ordinaci Havířov 1 až 1 1/2 dne týdně.

Vzhledem k tomu, že se na FB aj. objevily poplašné zprávy o mém ukončení ordinování v Havířově, dovoluji si tímto informovat, že budu i nadále působit v ordinaci Havířov 1 až 1 1/2 dne týdně. Podobně tomu bylo v letech minulých. Pouze vzhledem k nárůstu počtu pacientek a dále s ohledem na navýšení hysteroskopických výkonů, které provádím, jsou termíny objednání ke mně delší.

Prosím o zachování důvěry, provoz je i nadále v ordinaci plně zajištěn jak mnou, tak také dalšími lékaři – gynekology 5 dní v týdnu.

S poděkováním za důvěru a omluvou za případné komplikace

MUDr. Petr Kovář