MUDr. Renáta Dostálková

MUDr. Renáta Dostálková nar. 1978
 
Vzdělání
1996 - 2002 LF MU Brno, všeobecné lékařství
2005 - atestace 1.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
2007 - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 
Praxe
2002 - 2015 SZZ Krnov příspěvková organizace, lékařka gyn-por. oddělení
2009 - 2010 soukromá gyn.ambulance MUDr.Havlíka Bruntál
od 5/2015 Poliklinika Ostrava - Hrabůvka, lékařka gynekologické ambulance
od 5/2015 Gynenatal s.r.o., ambulance Háj ve Slezsku

1996 - 2002 LF MU Brno, všeobecné lékařství
2005 - atestace 1.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
2007 - specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

2002 - 2015 SZZ Krnov příspěvková organizace, lékařka gyn-por. oddělení
2009 - 2010 soukromá gyn.ambulance MUDr.Havlíka Bruntál
od 5/2015 Poliklinika Ostrava - Hrabůvka, lékařka gynekologické ambulance
od 5/2015 Gynenatal s.r.o., ambulance Háj ve Slezsku