Gynekolog a vedoucí lékař zdravotnických zařízení Gynprenatal a Gynenatal, která poskytují komplexní ambulantní gynekologickou a prenatální péči.

Je realizátorem pilotního projektu ambulantní hysteroskopie v České republice. Od roku 1995 se věnuje kromě lékařské praxe také publikační, lektorské a pedagogické činnosti. Je autorem knih Sexuální agrese, Antikoncepční otazníky a řady odborných i popularizačních statí, věnovaných především plánovanému rodičovství a reprodukční medicíně.

Je odborným garantem projektu celorepublikové koncepce sexuální osvěty a výchovy pro základní a střední školy. Ročně se jeho přednášek účastní několik desítek tisíc studentů.

Česká televize, pořad Sama doma

MUDr. Kovář v pořadu Sama doma, duben 2018

Česká televize, pořad Sama doma

TV Polar – Počet neplodných párů v MS kraji roste

Snídaně s Novou – 1. díl

Hysteroskopie, neboli vyšetření děložní dutiny, to je zákrok velmi nepříjemný. Aspoň býval, do té doby, než přišla na řadu ambulatní hysteroskopie. A právě o té si budeme povídat s naším dnešním prvním hostem, panem doktorem Petrem Kovářem.
 
 

Snídaně s Novou – 2. díl

TV Polar – Ambulantní hysteroskopie

Nový způsob provádění hysteroskopie: Petr Kovář, lékař gynekologické ambulance
 
TV Polar, ambulantní hystereskopie, MUDr. Petr Kovář
 

TV Polar – Jsou alternativní porody bezpečné?

Jsou alternativní porody bezpečné? Petr Kovář, gynekolog a vedoucí lékař zdravotnických zařízení Gynprenatal.
 
polar2
 

TV Polar – Termoablace odstraní bolestivou a silnou menstruaci

MUDr. Petr Kovář jako Host dne v TV Polar hovoří o výhodách termoablace a o odstranění bolestivé a silné menstruace touto metodou.
 
polar3
 

Česká televize – Sama doma

Po zobrazení klikněte na Novinky v péči, ambulantní hysteroskopie, MUDr. Petr Kovář.
 
ct1v

Narozen:

 • 1969 v Krnově

Vzdělání:

 • 2001: Atestace 2. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha
 • 1997: Atestace 1. stupně z gynekologie a porodnictví, ILF Praha
 • 1988-1994: Studium na LF UP Olomouc, obor ženský lékař

Současné praxe:

 • GYNPRENATAL s.r.o. HAVÍŘOV
 • GYNENATAL s.r.o., BAŠKA
 • CAT OSTRAVA- vzdělávací agentura
 • LF Ostravská univerzita

Profesní životopis:

 • certifikat2012 – dosud: částečný úvazek, Katedra chirurgických oborů (gynekologie), Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • 2010 – dosud: GYNENATAL, s.r.o., odborný garant, vedoucí lékař
 • 2009 – dosud: Pracoviště ambulantní hysteroskopie – pilotní projekt pro ČR ve spolupráci se spol. Gynecare, Johnson & Johnson s.r.o.
 • 2004-2010: Externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2003-2009: Externí přednášející, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava
 • 2002 – dosud: GYNPRENATAL, s.r.o. Havířov, odborný garant, vedoucí lékař
 • 2000 – dosud: Externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava
 • 1998 – dosud: CAT Ostrava – vzdělávací agentura (odborný garant)
 • 1994-2002: Sekundární lékař gyn. – por. odd. NsP Havířov

Čestné funkce:

 • Člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Praha
 • Prezident 16. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008

Knižní monografie:

 • Atlas panoramatické hysteroskopie
 • Petr Kovář, Jana Daňková Kučerová, Jana Dvořáčková, David Kužel a kolektiv, Atlas panoramatické hysteroskopie, maxdorf – jessenius, Praha 2017
 • Šulová L., Fait T., Weiss P., Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví (spoluautorství v rámci autorského kolektivu), JESSENIUS-MAXDORF, Praha, 2011
 • Uzel R., Kovář P., Antikoncepční otazníky – o antikoncepci převážně vážně, nakladatelství CAT Publishing, Ostrava 2010
 • Kovář P., Sexuální agrese – znásilnění z pohledu medicíny a práva, nakladatelství JESSENIUS-MAXDORF, Praha, 2008

Práce původní:

2011

 • Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy speciál, 9/2011, 16-17
 • Kovář P., Ambulantní hysteroskopie, Lékařské listy 3/2011, 23-24
 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce a potratová pilulka, Lékařské listy 3/2011, 28-29

2010

 • Kovář P., Časované znásilnění, Bulletin NPC 2010, č. 2, s. 47-48
 • Kužel D., Kovář P., Hrazdirová L., Kubínová K., Mára M., Endoskopie v řešení komplikací IUD, Klimakterická medicína 1, 15, 2010 str. 22-27
 • Kužel D., Kovář P., Hrazdirová L., Kubínová K., Mára M., Calda P., Žižka Z., Hysteroskopie při komplikacích intrauterinně zavedeného LNG-IUS, Moderní gynekologie a porodnictví, vol. 19, č. 3, supplementum, zaří 2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu v podmínkách gynekologické ordinace, Čes.Gynek., 2010, 75, č. 6, s. 506-512

2009

 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009, Sborník referátů
 • Kovář P., Čepický P., Dvořák V., Doporučený postup k vyšetřování obětí sexuální agrese při poskytování péče obětem znásilnění a sexuálního zneužívání, Čes. Gynek. 2009, č. 4, s. 309-316

2008

 • Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneužívání dětí, 16. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů

2007

 • Kovář P., Osteoporóza jako jeden z hlavních projevů deficitu estrogenů a její léčebné ovlivnění, Medicína po promoci, Roč. 8, Suppl. 3/2007, s. 41-47

2006

 • Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006, Sborník referátů
 • Kovář P., Antikoncepce-přehled metod, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod
 • Kovář P., Sexuální výchova a náboženství, Sborník referátů Moravský regionální kongres k sexuální výchově 2006, Uherský Brod
 • Kaňka P., Kovář P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Právní aspekty, Prevence 7/2006,
 • Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl II Prevence 6/2006, s. 12-13
 • Kovář P., Kaňka P., Patří pohlavní choroby skutečně do předminulého století? Díl I Prevence 5/2006, s. 8-10

2005

 • Kovář P., Antikoncepce a kojení, Sborník referátů, 13. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s. 80-86
 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Sborník referátů, 13. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2005, s. 87
 • Kovář P., Regulace početí – podáváme studentům správné a aktuální informace? Prevence, č. 12/2005 s. 14 – 16

2004

 • Kovář P., 11. Postkoitální antikoncepce, Sborník referátů, 12. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice 2004
 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Praktický lékař 2004, 84, č. 7, s. 419-422

2002

 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), Sborník referátů, 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 2002

2000

 • Kovář P., Slonka J., Šrubař V., Může hysteroskopující spolehlivě odhadnout malignitu? (Analýza 1 200 hysteroskopických nálezů), Čes. Gynek 65, 2000, s 447-451)

1999

 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy – vize nebo fikce? Sborník referátů, 7. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, 1999, s. 29-32

1998

 • Kovář P., Hysteroskopie – nadstandardní nebo standardní vyšetřovací metoda? (analýza 690 diagnostických hysteroskopií), Čes. Gynek. 63, 1998, č. 5, s. 418-422
 • Pospíšil J., Kovář P., Slonka J., Záchyt a operační řešení obrovského serosního kystomu. Gynekolog, 1998, r. 7, č. 1, str. 38-39

1995

 • Pospíšil J., Holub P., Míková M., Slonka J., Kovář P., Konzervativní léčba intaktní ektopické gravidity methotrexatem, Gynekolog, 1995, r. 4, str. 59-61

Odborné přednášky:

2011

 • Kovář P., Reálná i teoretická rizika office hysteroskopie – shrnutí výsledků za 2 roky praxe, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011
 • Kovář P., Ekonomické aspekty ambulantně prováděné hysteroskopie, XX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2011, 10/2011
 • Kovář P., Office hysteroskopie – pro a proti, odpřednášeno v rámci bloku kontroverze v hysteroskopii, Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP, Hradec Králové 6/2011

2010

 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulanci, Malé doškolovací dny pro lékaře, Levret, Praha 10/2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu, Konference gynekologů, Olomouc 4/2010
 • Kovář P., Hysteroskopie v ambulantním režimu, Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Karlovy Vary 6/2010
 • Kovář P., Hysteroskopické diagnostické a operační výkony, Moravskoslezská lednová regionální konference, Ostrava 2010

2009

 • Kovář P., Jak správně postupovat při vyšetřování obětí sexuální agrese z pohledu gynekologa, Bohnické sexuologické dny, 2/2009
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Lékařské mezioborové doškolovací dny, Sanatoria Klímkovice, 1/2009
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 2009
 • Kovář P., Vliv běžných léků a některých drog na sexuální chování a jednání, 17. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2009
 • Kovář P., Hysteroskopie jako čistě ambulantní výkon, XVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS, Jeseník, 2009
 • Kovář P., Sexuální deviace a sexuální delikvence, Moravskoslezská podzimní regionální konference, Ostrava 2009

2008

 • Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod – nejčastější dotazy, na které se nás pacientky ptají, Moravskoslezská jarní regionální konference, Ostrava 3/2008
 • Kovář P., Sexuální agrese, XXXIV. doškolovací seminář SSG Plzeň 2/08
 • Kovář P., Koliba P., Transsexualismus – změna pohlaví ze ženy na muže a současné možnosti chirurgické léčby z pohledu gynekologa 1/2008
 • Kovář P., Sexuální agrese – Znásilnění z pohledu medicíny a práva Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2008
 • Kovář P., Několik poznámek k sexuálnímu zneužívání dětí, 16. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2008, Sborník referátů
 • Kovář P., Jak správně postupovat při podezření na znásilnění a zneužívání, Malé doškolovací dny podzim 2008, Levret s.r.o.
 • Kovář P., Sexuální agrese, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2008
 • Kovář P., Sexuální agrese, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2008

2007

 • Kovář P., Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí- nové možnosti prevence pomocí vakcinace, Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2007
 • Kovář P., Očkování proti HPV – vakcína Silgard, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2007
 • Kovář P., Očkování proti HPV – vakcína Silgard, Kongres primární prevence, Praha 2007
 • Kovář P., Interpretační limity 3D a Live 3D diagnostiky v porodnictví, Reprodukční zdraví pro třetí tisíciletí, Litoměřice
 • Kovář P., Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2007
 • Kovář P., Laparoskopická robotická chirurgie, Seminář VŠB-TU, Technické a lékařské aspekty biomedicínckého inženýrství v roce 2007, Ostrava
 • Kovář P., Sexualita obyvatel ČR. Konference všeobecných sester, Krnov 12/2007
 • Kovář P., Sexuální agrese, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 11/2007
 • Kovář P., Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod- nejčastější dotazy, na něž se nás pacienti ptají, 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 10/2007
 • Kovář P., Sexuální agrese a doporučené postupy pro vyšetřujícího lékaře, Lékařský seminář Brno 10/2007

2006

 • Kovář P., Antikoncepce-přehled metod, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006
 • Kovář P., Sexuální výchova a náboženství, Konference k lidské sexualitě Uherský Brod, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • Kovář P., Lékařské interdisciplinární doškolovací dny – prezentace připravovaného projektu, Lékařský mezioborový doškolovací den, Ostrava 2006
 • MUDr. Petr Kovář – Sexualita obyvatel ČR ve světle statistických čísel, Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • Kovář P., Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, 14. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006
 • Kovář P., Pohled pedagogů na sexuální výchovu handicapovaných – výsledky dotazníkového průzkumu, 14. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2006
 • Kovář P., 3D ultrazvuk a Live 3D ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví, Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 2006

2005

 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, Konference O sexualitě a lidských vztazích, Uherské Hradiště, 2005
 • Kovář P., Antikoncepce a kojení, 13. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005
 • Kovář P., Co můžeme vidět trojrozměrným ultrazvukem – aneb netradiční pohled porodníka do hlubin lůna mateřského, 13. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2005

2004

 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce, Kalokagathia Benešov u Prahy-celostátní kongres pedagogů pod akreditace MŠMT, Benešov u Prahy 2004
 • Kovář P., Postkoitální antikoncepce, 12. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2004

2003

 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Kalokagathia – celostátní kongres pedagogů pod akreditací MŠMT, Benešov u Prahy 2003
 • Kovář P., Karhan J., Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, 11. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice, 2003
 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální výchovy pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (ohlédnutí za 7. lety působení), Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003
 • Kovář P., Karhan J, Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u nás, Mezinárodní seminář Světový den AIDS, Brno 2003

2002

 • Kovář P., Janíček D., Michálek R., Valoschek T., Firla B., Přínos 3D UZ a 3D CT v diagnostice nejasných tumorů malé pánve, Ultrazvukový kongres Mariánské Lázně, 2002
 • Kovář P., Regionální koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy- vize nebo fikce? (6 let působení za námi), 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice 2002

2001

 • Kovář P., Míková M., Holubová M. Přínos 3D ultrazvukové diagnostiky k minimalizaci chybných diagnóz v gynekologii a porodnictví, Ultrazvukový kongres Rožnov pod Radhoštěm, 2001

2000

 • Kovář P.,Internet- víme k čemu mají studenti přístup? Mezinárodní seminář Děti, mládež a AIDS, Brno 2000
 • Kovář P., Některé interpretační limity v sexuální osvětě z pohledu gynekologa, Mezinárodní seminář Děti, mládež a AIDS, Brno 2000

Populárně odborné články a publikace, poradenská činnost na projektech určených široké veřejnosti:

 • Účast v diskusním pořadu na téma Letní lásky – nezávazný sex, Rádio Spin 7 – 9/2011
 • Účast v diskusním pořadu Lékárna, Český rozhlas Ostrava, 1/2011
 • Účast v diskusním pořadu Káva po čtvrté, Čs.rozhlas – radiožurnál Praha 6/2010 na téma Sexuální výchova na školách
 • Odborná participace na vzniku celovečerním filmu Mezi nimi 2010
 • Participace v programu Aktuálně o zdraví, Rádio Čas, Ostrava, 9/2007
 • Kovář P., Lékařská věda vkládá do odběru pupečníkové krve velké naděje, Deník 10/2006, s. 13
 • Kovář P., Která antikoncepce je nejvhodnější? Puls 7/2005, s 68-69
 • Participace na natáčení populárně odborného seriálu Zdraví, Česká televize Ostrava, 2000

Pregraduální výuka:

 • 2004–2010: Externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2003–2009: Externí přednášející, participace na dílčích projektech vzdělávání, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava
 • 2000 – dosud: Externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava

Supervize:

 • Foldyna Marek, Sexuální výchova, sexuální deviace a zákon, bakalářská práce PdF OU Ostrava, 2006

Postgraduální výuka:

 • 2004-2010: externí vyučující, Obor sociální patologie a prevence, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
 • 2000 – dosud: externí vyučující, Specializační studium výchovného poradenství, PdF OU Ostrava

Projekty spolufinancované ESFC:

 • Realizátor projektu Stejná šance CZ.1.07/1.2.10/02.0033

Kurzy a doškolovací akce akreditované MŠMT:

Rok 2006 – Akreditace vzdělávací agentury CAT Ostrava (MŠMT Č.j.: 17 765/2006-25)

 • akreditace 16 020/06-25-311
 • akreditace 28 019/2006-25-576

Rok 2000 – dosud realizace několika desítek doškolovacích akcí (akreditace MŠMT)

 • akreditace č.: 19 907/2003-25-128
 • akreditace č:30 035/2004-25
 • akreditace č.: 27 727/2004-25-339
 • akreditace č. 30037/2004-25
 • akreditace č.: 15 892/2005-25-94
 • akreditace č. 19 625/2005-25-112 (uvedeny pouze některé akreditace)

Organizátor, odborný garant a koordinátor akcí akreditovaných ve zdravotnictví (ČLK, ČAS,ČKPA,SRLA atd.)

2012

 • 2012 Moravskoslezská jarní konference zdravotníků Ostrava 4/2012

2011

 • 2011 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/2011
 • 2011 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2011
 • 2011 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2011

2010

 • 2010 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 10/2010
 • 2010 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků Ostrava 5/2010
 • 2010 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2010

2008

 • 2008 Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/2008
 • 2008 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/2008
 • 2008 Moravskoslezská jubilejní letní konference zdravotníků Ostrava 6/2008
 • 2008 Moravskoslezská březnová konference zdravotníků Ostrava 3/2008
 • 2008 Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, 1/2008
 • 2008 Moravskoslezská lednová konference zdravotníků Ostrava 1/2008

2007

 • 2007 Moravskoslezská listopadová konference zdravotníků Ostrava 11/2007
 • 2007 Moravskoslezská podzimní konference zdravotníků Ostrava 9/2007
 • 2007 Lékařské mezioborové doškolovací dny, Ostrava 6/2007
 • 2007 Moravskoslezská květnová konference zdravotníků 5/2007
 • 2007 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 2/2007
 • 2007 Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2/2007

2006

 • 2006 Moravskoslezská regionální konference, Ostrava 12/2006
 • 2006 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 11/2006
 • 2006 Moravskoslezská říjnová konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 2006
 • 2006 Lékařské doškolovací dny, Ostrava 9/2006
 • 2006 Moravskoslezská podzimní konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 9/2006
 • 2006 Moravskoslezská regionální konference porodních asistentek a všeobecných sester, Ostrava 6/2006

Zahraniční stáže:

 • 8/2001 VISUS 3D Education – edukační kurz 3D ultrasonografie, LF Univerzita Vídeň

Účast na mezinárodních konferencích:

 • 06/2008: 10th Congress Of The European Society Of Contraception, Praha
 • 06/2004: 8th Congress Of The European Society Of Contraception, Edinburgh, Velká Británie
 • 04/2004: Mezinárodní angiologický kongres, Caftat, Chorvatsko
 • 09/2003: Světový kongres ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví, Paříž, Francie
 • 06/2003 Mezinárodní kongres – hormonální kontracepce, Helsinky, Finsko

Global Congress on Hysteroscopy – Barcelona 2019

květen 2019

MUDr. Petr Kovář se zúčastnil kongresu o hysteroskopii v Barceloně.

Global Congress on Hysteroscopy – Barcelona 2019Global Congress on Hysteroscopy – Barcelona 2019Global Congress on Hysteroscopy – Barcelona 2019

Informační stránky kongresu

XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie

říjen 2017

XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017 se konala 27.-28. října 2017 v Clarion Congress Hotel v Olomouci. Přednášel mimo jiné i MUDr. Petr Kovář.

konference2016-sm

Informační stránky kongresu

XXV. konference Sekce gynekologické endoskopie

říjen 2016

Olomouc opět hostila již 25. ročník konference Sekce gynekologické endoskopie, na níž přednášel i MUDr. Petr Kovář.

konference2016-sm

Informační stránky kongresu

Senát PČR: Veřejné slyšení „Problematika sexuálního násilí v ČR“

říjen 2016

MUDr. Petr Kovář přednášel příspěvek „Gynekologická praxe v případech sexuálního násilí“ na veřejném slyšení Senátu PČR k problematice k problematice sexuálního násilí, 4.10.2016.

senat01-smsenat02-smsenat03-sm

Zprávy ČT – čas 15 minuta 30 sekunda

Zprávy ČT – čas 19 minuta

Článek v České televizi

Článek Novinky.cz

Článek ČTK

Oficiální fotky Senátu

XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie

listopad 2015

MUDr. Petr Kovář přednášel na XXIV. konferenci Sekce gynekologické endoskopie v Olomouci, zároveň byl jako přednášející pověřen vedením celodenního pracovního semináře pro lékaře k hysteroskopickým technikám.

Úplný program konference ke stažení (PDF)

mudr-petr-kovar-prednasi-sekce-gynekologicke-endoskopiemudr-petr-kovar-vede-seminar-2mudr-petr-kovar-vede-seminar-1

36. celostátní konference ultrazvukové diagnostiky

říjen 2015PROGRAM_UZ36_webOK2-1

Začátkem října jsme s kolegyní MUDr. Daňkovou Kučerovou přednášeli na 36. celostátní konferenci UZ diagnostiky o našich zkušenostech s ultrazvukovou diagnostikou ve zdravotnických zařízeních Gynprenatal.Přednáška:
Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) jako doplnění office hysteroskopie – ambulantní vyšetření tubárního a děložního faktoru sterility

*Kovář P., **Daňková Kučerová J.,
*Katedra chirurgických oborů (gynekologie), Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, **Gynprenatal s.r.o., Havířov

Přibližujeme nově dostupnou metodu potvrzující průchodnost vejcovodů – Hysterosalpingo-foam sonografii, kterou lze provádět v gynekologické ambulanci. Toto poměrně jednoduché vyšetření bylo zařazeno do managementu vyšetření u pacientek léčených pro sterilitu současně s diagnostikou děložního faktoru hysteroskopicky v režimu office.

Dále provádíme srovnání mezi laparoskopickým, hydrolaparoskopickým, hysterosalpingografickým a hysterosalpingo-sonografickým vyšetřením. V souladu se zahraniční literaturou uvádíme třídící kritéria pro výběr vhodné metody a možnost individualizace u každé pacientky. Prezentujeme zkušenosti z Gynprenatal Havířov.

Závěr: Díky možnostem zejména 3D a 4D ultrazvukové diagnostiky pokládáme toto vyšetření za velice slibnou alternativu vyšetření tubárního faktoru.