Vrozené vývojové vady

Specializujeme se na vyhledávání vrozených vývojových vad laboratorním, genetickým a ultrazvukovým vyšetřením. Zajišťujeme vyhodnocování laboratorního screeningu v regionu a úzce spolupracujeme s genetikem a dětským kardiologem.

Vyšetření v prvním trimestru

Optimálně již v 10. týdnu těhotenství provádíme biochemické vyšetření a po domluvě s pacientkou ve 13. týdnu gravidity i podrobné ultrazvukové vyšetření plodu (stanovení přesného termínu porodu, změření NT – šíjového projasnění a některých jiných znaků na plodu). Oba tyto výsledky jsou základem pro tzv. prvotrimestrální screening, event. následně pro kombinovaný test.

Pokud tento test vyjde jako negativní, tak další vyhodnocování provádíme ve 2. trimestru (zajištění absolutně nejvyšší citlivosti a nejnižší falešné pozitivity).

V případě pozitivního výsledku je doporučen lékařem další možný postup. Žena se sama rozhodne, jaký postup při sledování těhotenství dále zvolí (včetně možnosti včasné diagnostiky pomocí CVS = odběru choriových klků).

Vyšetření ve druhém trimestru

Optimálně v 16.–17. týdnu provádíme u všech těhotných odběr na tzv. triple test. Pokud je výsledek negativní, tak těhotná absolvovala nejsenzitivnější test z hlediska vrozených vývojových vad. V případě pozitivního výsledku je opět další postup konzultován s ošetřujícím gynekologem a genetikem s návrhem dalšího postupu (včetně možnosti provedení odběru plodové vody = amniocentézy).

Ve 20. týdnu provádíme podrobné ultrazvukové vyšetření plodu se zaměřením na vyloučení ultrazvukem patrných vrozených vývojových vad plodu vč. vrozených vývojových vad srdečních.

Hysteroskopie dělohy s vývojovou vadou - jednorohá děloha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *