Slovník gynekologických pojmů

(latinsky Ab -, rado – škrabat)
Získání materiálu sliznice děložní, cervikální (čípku děložního). Tento úkon je součástí kyretáže. Jedná se o malou gynekologickou operaci, při níž se kovovým nástrojem zvaným kyreta získává materiál ze sliznice dutiny děložní a materiál ze sliznice čípku děložního. Materiál je dále zpracován histologickou metodou, (což je vyhodnocení tkáně pod mikroskopem). Zákrok se provádí při podezření na nepatřičný (patologický) proces sliznice dělohy (např. polyp, myom, nádor, zbytky po porodu/potratu, aj.). Tento zákrok se zpravidla provádí v celkové anestezii. Blíže viz. kyretáž.

Více zde

Syndrom získaného selhání imunity, je soubor infekcí, který zapříčiňuje nevratné poškození imunitního systému člověka virem HIV. Nemoc je zatím nevyléčitelná. Přenáší se krví, nechráněným pohlavním stykem, mateřským mlékem a z matky na plod.

Více zde

Souhrnný název pro metody zabraňující vzniku těhotenství, aniž by vylučovaly samotný pohlavní styk. Existuje antikoncepce přirozená (přerušovaná soulož a metody stanovení ovulace), hormonální (antikoncepční pilulky, injekce, náplasti…) a bariérová (kondom, pesar…).

Více zde

Jedná se v podstatě o jizvy (srůsty) dělohy, tyto způsobují u žen méně častá menstruační období, někdy dokonce vůbec žádnou menstruaci.

Více zde

bios –živý (řec.), opsia – zrak (řec.)

Jedná se o metodu odběru malého vzorku živé tkáně.

Více zde

Porodnická operace, během níž je novorozenec vyjmut chirurgicky z dutiny děložní ženy.

Více zde

Cytologie je mikroskopické vyšetření buněk, setřených z povrchu děložního čípku, pochvy či zevních rodidel.

Více zde

Termín užívaný pro protržení panenské blány.

Více zde

Dutý svalový orgán, který slouží k výživě a následnému vývoji plodu

Více zde

Rozšíření děložního hrdla.

Více zde

Bolestivá menstruace.

Více zde

Označení pro rychlé vypuzení spermatu ze ztopořeného penisu muže.

Více zde

Onemocnění, při kterém se částečky děložní sliznice objevují mimo dělohu. Endometrióza se projevuje bolestmi při pohlavním styku, při menstruaci nebo dlouhodobými bolestmi v podbřišku.

Více zde

Lokální anestezie, která se podává rodičkám ke zmírnění bolesti. Provádí se injekčně do epidurálního prostoru mezi míšními obaly a stěnou páteřního kanálu.

Více zde

Ztopoření penisu.

Více zde

Ženské pohlavní hormony. Mohou být užity jak v antikoncepci, tak v lécích pro ženy po menopauze.

Více zde

Jiné označení pro pyj, penis.

Více zde

Plodnost.

Více zde

Druh parazitického hmyzu, který se nejčastěji vyskytuje v ochlupení, a to především v oblasti genitálií. Může se však nacházet i ve vousech, podpaží a obočí. Jedná se o parazitickou sexuálně přenosnou nemoc.

Více zde

Nepříjemné puchýřkovité onemocnění v oblasti genitálií, které patří mezi sexuálně přenosné infekce.

Více zde

Období, během kterého se v ženském těle vyvíjí z oplodněného vajíčka nový jedinec .

Více zde

Vědní disciplína, která se zabývá studiem mikroskopické struktury živočišných tkání a orgánů mnohobuněčných organismů.

Více zde

Virus, který způsobuje nevyléčitelnou nemoc AIDS.

Více zde

Lidský papilomavirus. Infekce způsobené tímto virem mohou vést až k rakovině děložního čípku.

Více zde

HyCoSy je ambulantní vyšetření pro zjištění průchodnosti vejcovodů.

Více zde

Označení pro panenskou blánu, což je tenká sliznice, která překrývá ženský poševní otvor.

Více zde

Hysterektomie je nejčastější velkou gynekologickou operací a mnohdy jediným východiskem po vyčerpání různých léčebných snah a pokusů o konservativní (tj. šetrnější nechirurgický) postup.

Více zde

Hysteroskopem rozumíme úzké optické zařízení (speciálně upravenou kameru)  a tenké operační nástroje, které je schopen lékař zavést přes pochvu do dělohy. Pod přímou optickou kontrolou lze pak tímto endoskopem odebrat vzorky, či provádět operativu v dutině děložní.

Popis a schéma hysteroskopu v gynekologickém slovníku na webu ambulantni-hysteroskopie.cz.

Více zde

Co je hysteroskopie?

(ang. „hysteroscopy“)

Hysteroskopie je operační endoskopický výkon umožňující gynekologovi prohlédnout dutinu děložní a pod kontrolou zraku odebrat vzorek sliznice pro následné histopatologické vyšetření případně provést operační ošetření přímo v dutině děložní.

Více zde

Chlamydia trachomatis - onemocnění bakteriálního původu, které se přenáší nejenom pohlavním stykem, ale také v podobě kapénkové infekce (viz chřipka). Chlamydia trachomatis může u žen způsobit neplodnost následkem rozpadu vaječníku.

Více zde

Neschopnost ženy donosit dítě (porodit životaschopné dítě). Na rozdíl od neplodnosti (sterility) je žena schopna počít (ať už přirozeně nebo asistovanou reprodukcí), těhotenství je však zakončeno potratem. O infertilitě hovoříme při opakovaném třetím a dalším potratu (synonymum – habituální potrácení)

Více zde

Mimovolný únik moči.

Více zde

Umělé přerušení těhotenství, na žádost ženy lze provést do 12. týdne od poslední menstruace, ve výjimečných případech ze zdravotních důvodů i po 12. týdnu těhotenství. Podmínky jsou upraveny podrobně zněním Zákona České národní rady 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství

Více zde

Sexuálně přenosná nemoc, kterou způsobuje gramnegativní bakterie. Kapavka se projevuje formou hnisavého zánětu sliznic vylučovacích a pohlavních orgánů. Ve výjimečných případech může zasáhnout také hltan nebo spojivky v očích.

Více zde

Aplikace asi půl litru teplejší vody konečníkem do střev. Před porodem má dva důvody – vyprázdnění střev a prohřátí, které je v mnoha případech výhodnou přirozenou metodou posílení nastupujícího porodu.

Více zde

Speciální mikroskop se silným zdrojem světla umožňující 8–40násobné zvětšení (přiblížení) prohlížených míst na čípku děložním, ev. pochvě či zevním genitálu. Toto přiblížení zvýrazní změny, které by mohly být při vyšetření pouhým okem přehlédnuty.

Více zde

Kolposkopie je vyšetřovací metoda, při níž se pomocí speciálního mikroskopu (kolposkopu) prohlíží pochva a děložní čípek.

Více zde

Antikoncepční prostředek, který si muž při pohlavním styku navlékne na svůj pohlavní úd. Účelem kondomu je zabránit početí a přenosu sexuálně pohlavních chorob. Kondomy bývají vyrobeny z přírodního latexu nebo z polyuretanu.

Více zde

Infekční virové onemocnění, které se přenáší pohlavním stykem. Kondylomata se vyskytují na genitáliích, v tříslech nebo jejich okolí v podobě bradavičnatých útvarů.

Více zde

Pohlavní akt mezi dvěma lidskými jedinci.

Více zde

fr. curette, od curer vyškrabovat, čistit

Jedná se o chirurgický výkon prováděný zpravidla v celkové anestezii, kdy se do dutiny děložní přes hrdlo děložní zavede kyreta (což je kovový nástroj zakončený kličkou) a provede se snesení (seškrábnutí) děložní sliznice.

Více zde

Vážný dušení stav ženy po porodu, kdy je žena vystavena nejen fyzickému vyčerpání, ale také hormonálním změnám. Nemoc se projevuje pocitem úzkosti, depresemi, vidinami, sluchovými halucinacemi, neschopnosti číst nebo vnímat čas aj.

Více zde

Lékařské zařízení, které slouží k diagnostice a prevenci nádorových onemocnění ženského prsu.

Více zde

Je druh nepenetrativního sexuálního uspokojení ženského nebo mužského pohlavního orgánu rukou.

Více zde

Sexuálně přenosná choroba, která je charakteristická mnohočetnými, křehkými vředy na genitáliích.

Více zde

Stav označující ztrátu menstruace po přechodu. Nastává u žen mezi 40. a 60. rokem života.

Více zde

Periodicky (jednou za měsíc) opakující se krvácení u žen. Dříve nazývána čmýra, dnes se obvykle označuje pojmem měsíčky či menses.

Více zde

(lat. graviditas ectopica)

Stav, kdy je těhotenství uloženo mimo děložní dutinu (vajíčko se může usadit ve vejcovodu, vaječníku nebo dutině břišní) a ohrožuje život ženy.

Více zde

Myom (leiomyom, angl. fibroid) je benigní (= nezhoubný) útvar vyrůstající z děložní stěny. Myom můžeme charakterizovat jako tuhý svalový uzlík o průměru od 1 cm až (výjimečně) několika decimetrů. Skládá se z hladkosvalových buněk myometria (= svaloviny děložní). Děložní myom je jednoznačně nejčastěji se vyskytujícím nezhoubným nádorem v oblasti ženského genitálního traktu. Myomy se vyskytují osamoceně, někdy bývají vícečetné a jejich prevalence (výskyt) je u žen do 30 let 20-30 % u žen nad 30 let 50%. Možnost maligního (=zhoubného) zvratu je minimální.

Více zde

Neinvasivní prenatální testování nebo také screening

Více zde

Při oplodnění dochází ke spojení ženských (vajíčka) a mužských (spermie) pohlavních buněk.

Více zde

Vyvrcholení.

Více zde

Okamžik, kdy dochází k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku.

Více zde

Vzniká při těhotenství v děloze spojením mimozárodkových útvarů se stěnou děložní, slouží k výživě zárodku.

Více zde

Placenta překrývající úplně nebo i jen zčásti hrdlo děložní, pravděpodobnost je 1:200.

Více zde

Nový lidský jedinec, který se vyvíjí v děloze matky.

Více zde

Tekutina, která v průběhu těhotenství chrání vyvíjející se plod.

Více zde

Část ženského pohlavního ústrojí, které vede od povrchu těla až k děloze.

Více zde

Soulož, kdy dochází k proniknutí ztopořeného penisu muže do vaginy ženy.

Více zde

(snad od řec. polypus – chobotnice, mnohonožec)

polyp = v obecné rovině označuje výrůstek na sliznici. Polypy se vyskytují na sliznicích zažívacího traktu, v močových cestách, ženské pohlavní soustavě (polyp děložní sliznice nebo polyp děložního hrdla) případně dýchacích cestách (polyp nosní dutiny nebo hlasivek). Někdy se nepřesně označení polyp používá jen pro nezhoubné nádory. Při mnohočetném postižení orgánu nebo orgánové soustavy hovoříme o polypóze.

Více zde

Nepravidelné kontrakce vyskytující se i několik týdnů před porodem, spolupodílejí se na pozvolné přípravě porodních cest.

Více zde

Výraz, který označuje bezprostřední dobu po pohlavním styku.

Více zde

Nemoc vázána pouze na těhotenství

Více zde

Stav předcházející vzniku zhoubného nádoru.

Více zde

Pohlavně přenosná infekce, která se vyznačuje vředovitými ztvrdlinami, kožními vyrážkami nebo lézemi sliznic. Ve třetím stadiu může tato nemoc postihnout srdce, cévy nebo chod celého nervového ústrojí.

Více zde

Provazec, který spojuje lidský plod s placentou.

Více zde

Zhoubné nádorové onemocnění děložního čípku, ročně je diagnostikováno kolem 1000 nových případů a přibližně 400 žen na toto onemocnění umírá.

Více zde

Sterilizace je chirurgický zákrok, při němž dojde k přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže.

U ženy se provádí buď v celkové anestézii (předoperační příprava, hospitalizace, narkóza, pooperační průběh, pracovní neschopnost).

Více zde

Drobné jizvy, které vznikají popraskáním vláken pod povrchem kůže.

Více zde

Období bezprostředně po porodu dítěte, při němž se ženě navrací anatomické změny těla do normálního stavu.

Více zde

Počátek procesu, při kterém žena odnosí lidský plod od početí do doby, kdy je potomek schopen samostatného života (porod).

Více zde

Přístroj, který umožní trojrozměrný pohled na plod v děloze v reálném čase (tedy plynulý záznam).

Více zde

Patří mezi ženské pohlavní orgány, má především funkci hormonální a reprodukční (produkce vajíček).

Více zde

Ženská pohlavní buňka.

Více zde

Mužská pohlavní žláza.

Více zde